Knaper framtid för ANA och ANP

På utmärkta bloggen Danger Room kan man läsa att en omfattande nerdragning av de afghanska säkerhetsstyrkorna står för dörren eftersom USA inte längre anser sig ha råd att finansiera dem och har kapat budgeten med hälften. För de afghanska myndigheterna återstår då inte så mycket annat att skära ner.

Som skrivs på Danger Room blir det något bisarrt när de afghanska säkerhetsstyrkor som utgör möjligheten för de internationella styrkorna att dra sig ur, måste skäras ner för att finanserna saknas, då det internationella samfundet drar ner på biståndet.

På ämnet kan också nämnas att i Ryssland har lokala demonstrationer med gammelkommunister förekommit i närheten av den transportbas som ska anläggas för att möjliggöra en mer omfattande nordlig logistikrutt till följd av osäkerheten i Pakistan. Gammelkommunisterna anser att basen utgör ett hot mot den nationella säkerheten. I dagsläget föreligger ingen sådan risk, men skulle även den nordliga transportvägen genom Ryssland strypas, skulle situationen bli mycket, mycket svår för ISAF. Ryssland har därmed ett utmärkt förhandlingsläge gentemot USA och NATO.


Det finns vissa tecken på att det rätt snart kommer att bli ett mycket snabbt uttåg ur Afghanistan. Framtiden för Afghanistan ser inte direkt ljusare ut.

18 kommentarer:

Anonym sa...
11 april 2012 20:57  

Det förekommer väldigt få kommentarer från alla Affe-anhängare på försvarsbloggarna, som faktiskt borde finnas kvar därute, sedan det blev ”Helt om” och focus återigen har hamnat på det som de flesta av oss anställda i Försvarsmakten en gång i tiden åtagit oss, nämligen – att försvara landet Sverige på marken, till sjöss och i luften.

Det ska bli spännande att höra vad GSS:arna säger nu när deras snittlön inte blir så hög, (om den nu någon gång har varit det), när missionstillägget m.m. uteblir. Det var ju lön (inklusive mission) som det lockades med i rekryteringskampanjerna.

Men å andra sidan kanske det är okej att sparka kott för 16000–17000/månad.

/Vitablixten

Sumatra sa...
11 april 2012 22:18  

På något sätt känns det som om hela förutsättningen för Västs närvaro i landet ändras lite för varje dag. Det senaste kallas Green on Blue, vilket innebär att afghanska soldater attackerar NATO-soldater. Det förändrar förutsättningarna, särskild för den som följer med afghanerna som rådgivare.

Vad jag förstår så krymper även USA:s bidrag till rent civil verksamhet, inte minst stödet till de afghanska kvinnorna.

Anonym sa...
11 april 2012 23:11  

Green on blue har ju varit ett hot ett par år nu så inget nytt även om frekvensen gått upp lite.
Inget som skulle avskräcka att åka som mentor.
Ied är fortfarande större hot.
Men jag tillhör iof de som tycker att den samlade erfarenheten vi får samt nyttan för ANSF är värd priset vi ibland betalar.
Även om priset för den enskilde eller familjen förmodligen inte är det.
Officer

Anonym sa...
12 april 2012 01:31  

@vita blixten 2057

Försöker att inte bli upprörd men återigen. Nog för att man kan kritisera, debattera och ha synpunkter dagens nya personalförsörjningssystem men att nyttja begreppet sparka kott är ju helt utan substans. Så ser ej verkligheten ut så vänligen besök ett förband och prata med anställd personal på olika nivåer så att du kan nyansera debatten.

Doktrinen är både ock så synpunkterna om helt om verkar vara tagna ur luften. Förstår om du ej känner dig hemma i den nya FM om du ej uppdaterar dig.
Personlig kris?
Chock-Reaktion-Bearbetning-Nyorientering

Vid strukturella omorganisationer så uppstår dessa faserna för många medarbetare. Betänk då att lämna invasionsförsvaret och utbildningsfabriken efter ett 200 årigt arv tar betydligt längre tid än folk förstår. Är ej säker på att FM har förstått hur många individer som skulle behöva ett djupare stöd efter att ha tappat fotfästet ocj inte känner igen sig längre. Det blir ej lättare av att huvuddelen har kommit till en hälsosam del av nyorienteringsfasen medans andra laggar efter. Tror att det är lätt att glömma bort att en del mår väldigt illa sedan flera år.

ANSF? Självfallet så är det pengar och bistånd bakom men glöm ej att en numerär på 350K är mycket för ett underutvecklat land för att kunna lösa logistik, materielunderhåll mm. Uganda ligger på ungefär samma befolkningsmängd med cirka strax under 200K för militär personal. Då ej självfallet polis inräknat. Uganda bedömer jag har lite längre militär tradition, utveckling och ekonomisk tillväxt varför de säkert har bättre förutsättningar att bibehålla dessa volymer med relativt god kvalite. Icke förty så är det så att en för ambitiös tillväxt kan skapa framtida problem för ANSF. Ej alltid bättre med volym i alla avseenden. Kan det vara så att 2014 ej riktigt håller och det bedöms vara kvar personal som stödjer den minskade personalstyrkan?

Anonym sa...
12 april 2012 08:32  

Anonym 01:31
jag vet inte vad du har för erfarenhet av att utbilda värnpliktiga, men under värnpliktsåret så uppkom alltid den punkt när det inte fanns mer nyttigt att lära soldaterna och resten av värnpliktstiden gick åt till att öva de inlärda förmågorna.
Tänk dig nu en GSS som jobbat i två eller tre år, det finns ingenstans att på mission, ekonomin haltar(som vanligt) så det måste sparas lite på övningspotten. Kvar att göra är att vårda sönder materielen eller sparka kottar. Jag förutspår att Kottkontot kommer att öka markant ute på förbanden.

Kn Stofil

Anonym sa...
12 april 2012 11:20  

Kanske borde tas upp hur många GSS som tar anställning inom PMC och PSD:er istället för att återgå till förband efter genomförda missioner, jag jobbar i ett förband där vi har personal över tiden i Afghanistan och de som varit på mission och sedan säger upp sig, går i hög grad till säkerhetsföretag, oftast är dessa de mest kompetenta som man verkligen vill ha kvar.

Anonym sa...
12 april 2012 22:42  

@Kn Stofil
Det var ungefär det som du skrev som jag tänkte när jag skrev "sparka kott".

Tack för att du förtydligade!

/Vitablixten

Anonym sa...
12 april 2012 22:57  

ANSF har aldrig varit finaniseierat av den AFG regeringen. Redan 2006-07 förelåg diskutioner om att endast bygga ut ANA till 60K, nu i etapper till 171.6K 2012. ANA är redan vid kulminationspunkt avseende numerär. Kvalité, närvaro, administration, personalhantering och logistik samt INFRA frågor inkl hela budget och redovisningsprocessen är de inneboende svagheter vi aldrig rått på eller kommer att rå på förrän långt efter 2014. ANA har vant sig vid att alltid få, dvs de har levt i en uppbyggnads fas sedan 2002. 2011 påbörjades att lämna över alltmer ansvar till ANA för sin egen logistik, INFRA och ekonomi. Detta i ett av världens mest korrupta länder. Det fungerar ej på micro nivå (komp-kandak) eller på makro nivå (kår-MoD) det finns det otaliga belägg för, nogsamt dokumenterande av både ISAF och ANA. Lösningarna är färre, framförallt om de skall kunna verka ut före 2014. Framtiden är nte ljus för AFG , ANSF och ANA. Det framtida"ISAF" byggt runt det nuvarande NTM-A med kraftsamling till de centrala nivåerna av ANSF kommer inte att kunna påverka såsom te x OMLT har gjort rent konkret. Räcker den mindre ANSF som USA, ISAF och AFG regeringen förutser? Ja under förutsätting att de alla tjänstgör, AWOL är fortfarande ett problem, och att de tillåts genomföra de operationer som de facto krävs och inte hindras av den eviga AFG frågan- vad är det som igentligen pågor. Vi vet ju inte vad vi inte vet, men vi har frenetisk försökt finna svaret och i AFG var inte ISAF först med att leta. Om AFG har tur (otur?) kommer realpolitiken, geopolitiken, att göra pengar tillgängliga i denna den eviga AFG följetongen- The Great Game. Det intresanta blir då vad är SWE ståndpunkt och hur länge skall vi bidra med vilket styrkebidrag, numerär och inriktning. Till vilket pris- för är det verkligen fred vi vill ha, vems fred? AFG själva vet inte alltid det när jag frågar dem. Lång reflektion, inte så många säkra svar, får fundera vidare.

/Lev B

Anonym sa...
12 april 2012 23:10  

"Fokus har helt plötsligt hamnat på det som de flesta av oss anställda i Försvarsmakten en gång i tiden åtagit oss, nämligen - att försvara landet Sverige..." Det verkar som att det finns en hel del officerare som inte riktigt har insett att försvaret av Sverige kräver hjälp från annat håll och att närvaro i internationella insatser anses vara någon form av garant för detta. Att vi skulle lämna Afghanistan innebär inte att vi helt plötsligt får förmåga att försvara Sverige utan extern hjälp. Om vi inte hjälper till i världen, varför skulle världen hjälpa oss?

Anonym sa...
13 april 2012 08:57  

12 april 2012 23:10

Skrev: "Om vi inte hjälper till i världen, varför skulle världen hjälpa oss?"
Talesättet är "Ingen hjälper den som inte kan hjälpa sig själv"
Har vi inte ett trovärdigt försvar av vårt eget land som iaf kan stå emot en inkräktare tills hjälp hinner komma så tror jag inte att vi kan räkna med så mycket hjälp utifrån
Dessutom tror jag att de flesta vi hade påräknat hjälp av genomskådat att vi "sparat" och skurit ner vår FM till små "expeditionsstyrkor" som knappt räcker till att skicka på en större insats
Skulle tro att det är dags för "Helt om" och ett rejält omtänk speciellt som de flesta av dem som vi hoppats på hjälp ifrån själva skär ner sina FM med stora kniven...

Anonym sa...
13 april 2012 17:18  

Vad jag undrar är hur tillbakadragande av trupp utomlands ska kunna hjälpa oss att försvara Sverige. När det kommer till kritan så handlar det om vilken budget FM har, inte om den väljer att spendera en liten del av dess nuvarande på uppdrag utomlands.

Det verkar som att många har en massa snabba lösningar (typ återinför värnplikt så kan vi försvara oss), men faktum är att vi aldrig någonsin skulle kunna dimensionera försvaret för att stå emot ett angrepp av en stormakt. Vi kan göra som förut och sätta folk på cyklar och säga att vi har en halv miljon man att ställa på fältet och så kan vi hoppas att den tänkta stormakten bara väljer att använda en liten del av sina styrkor mot oss. Då kanske..

Wiseman sa...
13 april 2012 17:38  

17.18:

Det är inte och har aldrig varit FM som väljer att skicka trupp utomlands, utan i sedvanlig god ordning. Vidare är det inte FM som väljer hur budgeten ska spenderas utan huvudsakligen Riksdagen. Därefter kan FM justera hur pengarna inom de olika anslagen används. För närvarande används 2-3 mdr kr/år för internationella insatser, vilket är ca 6 % av försvarsbudgeten.

En stormakt kommer aldrig att kunna avsätta alla sina resurser för Sverige. Ett nationellt försvar handlar i första hand om avskräcka genom att göra det tydligt för en tänkbar angripare att det kommer att kosta betydligt mer än det smakar. Det är svårt att se att det skulle finnas någon som helst anledning att endast Sverige skulle bli indraget i en väpnad konflikt. Däremot finns det flera delar av landet som är mycket intressanta i händelse av ett allmänt försämrat omvärldsläge där dessa områden utgör etappmål för att nå vidare eller skydda annan verksamhet.

Anonym sa...
13 april 2012 18:22  

Tillbaka till 'marginaldoktrinen' och försvar av Gotland med andra ord. Jag håller helt och hållet med, men ser absolut inte det som ett hinder för internationella insatser. Sen avseende insatsen i Afghanistan finns det hur många aspekter som helst att titta på. Jag fick ut mycket av att vara där som soldat och människa. Om Sverige och FM får ut något av att jag var där får någon annan svara på. Jag vet att det åtminstone fanns några afghaner som fick det en gnutta bättre. (Om inte annat slapp de betala skatt några månader..)

(Och nej, självklart är det inte FM som beslutar om internationella insatser..)

Wiseman sa...
13 april 2012 19:00  

Gotland är oftast det som hamnar i fokus, men i själva verket är det betydligt fler intressanta områden. En genomfart av norra Sverige och Finland är fortfarande aktuell, än mer idag då såväl Sverige som Finland reducerat i området. Av stor vikt är även Öresundsregionen eftersom den låser in/utpassage i/ur Östersjön.

Vill man tillskansa sig fria passager, säkra ett visst område för flankskydd, finns också alternativet med att gå direkt på huvudet och/eller ta gisslan, t ex genom ta Stockholm. Jämför t ex med Hangö som Sovjetunionen tillskansade sig för 30 år framåt under VK 2. Nu gjorde fortsättningskriget att Hangö åter kom i finska händer, men Sovjet förfogade sedan efter freden över Porkalaområdet nära Helsingfors som extra marinbas ända till mitten av 50-talet.

Det är som sagt otroligt mycket yta att täcka med 2 brigader, 1 lv-bataljon, 9 korvetter och 4 stridsflygdivisioner

Anonym sa...
14 april 2012 21:29  

@Kn Stofil

Intressant aspekt avseende "vi nådde alltid en punkt när det ej fanns något nyttigt att utbilda på"

Reflektioner. För det första så är detta ett utslag av den gamla traditionen med massutbildning av värnpliktiga. Fokus var att förbandet skulle lösa en uppgift i ett särskilt operationsområde. Sanningen är dock att förbandet oftast ej nådde slutmålet med tex en stor förbandsövning i form av tex Brigadsstrid. Om så var fallet så fanns det endast ett övningstillfälle vari det drogs intressanta och värdefulla erfarenheter som ej kunde återutnyttjas vid nästa förbandsövning för då hade soldaterna muckat och den nya produktionen påbörjades.

Det andra är att själva iden och tanken med ett yrkesförsvar är att över tiden bibehålla och öva förmågan. Med andra ord så måste metodiken förändras att ett tillfälle för övning ej är tillräckligt utan detta kräver återkommande repetition som en naturlig del. Med andra ord att från soldatnivå att kontinuerligt öva tex skjutningar eller att förbandet övar fördröjningsstrid.

Metaforen måste ju bli tex att ingen ifrågasätter en brandmans återkomamnde utbildning av släckningar utan detta är en naturlig del av hans vardag.

Därutöver så medger det nya personalförsörjningssystemet nu att förbanden tex kan deltaga i hårt arktiskt klimat på Cold Responce Nord Norge för att återgå hemmaförbandet och därefter öva lösande uppgifter inom tex amfibiestriden sommartid eller uppträdande i Afghanistan. Tidigare kunde man ej "svansa" om förbanden så snabbt för ett nytt uppträdande i en annan miljö. Välj vilka exempel som helst stridsvagnsduellstrid, spaningsplutonens dykning eller luftburen försörjning så har vi nu möjlighet att snabbt återuppta en förmåga som kräver ständig repetition och övning.

Om jag har utbildat värnpliktiga?,,ja massor...
Om jag har sett andra nationer som har en lång tradition av yrkesförsvar öva olika typuppträdanden som en naturlig del i sin verksamhet...ja massor

trupparen sa...
17 april 2012 22:50  

@Kn Stofil:
Att dina värnpliktiga inte gick att lära mer beror förmodligen på två anledningar. Antingen är du så gammal att det endast fanns Ak4 och handgranat att utbilda på eller så utbildade du värnpliktiga till ett så odugligt förband att dessa inte gick att använda till något förutom att laga pytt i panna med.

De vänpliktiga jag utbildade hade behöft minst 5 månaders utbildning till innan de muckade mot ett PersQ över 3. Och då tjänstgör jag vid ett av förbanden som i FM troligtvis hade ett av de högre tidsuttagen av värnpliktiga.

Anonym sa...
18 april 2012 21:40  

"Soldater poserade med lik" Är svenska skattebetalare delaktiga i sånt här?

http://www.dn.se/nyheter/varlden/soldater-poserade-med-lik

Kan någon förklara hur man kan tro att handlingar som denna som amerikanska soldater, inom ISAF-koalitionen, utfört kommer leda till ett fredligare Afghanistan?

Varför uttalar inte Fredrik Reinfeldt sin avsky för handlingar som denna eller som härom månaden när amerikanska soldater urinerade på en ihjälskjuten motståndare och la ut handlingen-övergreppet-på Youtube.

Vågar inte Reinfeldt stå upp för mänskliga rättigheter?

Är svenska skattebetalare delaktiga i handlingar som dessa?

Anonym sa...
21 oktober 2012 10:16  

Amerikanska säkerhetsföretagare asfulla och/eller narkopåverkade i Kabul.... filmklipp i Aftonbladet idag.

http://www.aftonbladet.se/webbtv/nyheter/brottstraff/article15639969.ab

Varför är Sverige med och bidrar till detta? Genom att "umgås" med amerikanskt drägg, vara i samma koalition, blir vi betraktade på samma sätt som miffot på denna film.

Fråga till infodirektör Lagersten; Vad tycker du att Sverige bör göra när filmer med information som denna kommer upp? Vad har tidigare gjorts från svenskt håll när olika övergrepp skett inom ISAF mot den afghanska befolkningen?

På vilket sätt har den högsta svenska militära ledningen och den svenska regerimgen markerat mot sådana tilltag?

Kan du ge exempel eller har den svenska försvarsledningen sopat sånt under mattan?

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade