Möjligheten att ta emot stöd utreds

Sveriges möjligheter att ta emot internationellt stöd har utretts – men endast vad avser stöd vid kriser och allvarliga händelser i fredstid. Att stödet i fredstid utreds är naturligtvis bra och det råder inget tvivel om att det är välbehövliga åtgärdsförslag som nu läggs fram av Regeringens utredare.

 Den allvarligare halvan av solidaritetsförklaringen och möjligheterna att ta emot stöd, nämligen möjligheterna att ta emot stöd i händelse av ofred utreds däremot inte alls eftersom det politiskt är alldeles för känsligt. Hela den svenska Försvarsmakten är sedan många år dimensionerad för att militärt stöd snabbt ska komma utifrån. I takt med det nationella försvarets fullkomliga undergång under 00-talet har behovet ökat. Den svenska solidaritetsförklaringen ska ses som just en intresseanmälan om att få stöd utifrån, liksom i stor mån också de svenska militära internationella insatserna. När Försvarsmakten i vintras lade fram sitt förslag om ersättning till dagens stridsflygsystem var man ytterst tydlig på en punkt, vilket återigen framhölls på Folk & Försvars seminarium i ämnet – 60-80 flygplan är vad Sverige behöver för att kunna hantera ett begränsat angrepp i en vecka till dess hjälp kan anlända. Detsamma gäller naturligtvis övriga delar av Försvaret och detta utgör en anledning till varför Arméinspektören nu lanserat sitt förslag om hur man kostnadsneutralt kan stärka Arméns förmåga att möta en konventionell och högteknologisk motståndare.

 Vilken hjälp det är som ska anlända och hur den ska tas emot är en fråga som ingen politiker vågar diskutera. Att ta emot militärt stöd är i högsta grad mer komplext än att lämna stöd. Det ställs mycket stora krav på förberedd logistik och annan host nation support för att stödet ska bli effektivt. Ledningsmässigt blir det ännu intressantare. Att Sverige skulle lämna över ledningen av militära operationer på eget territorium till EU, NATO eller annan aktör är ett idag otänkbart scenario. Nöden har dock ingen lag och till dess förmågan att leda högre förband återtas är det detta scenario som lär förverkligas om nu situationen skulle uppstå.

 Att det finns brister i svensk förmåga att effektivt ta emot militärt stöd råder det inget tvivel om. Dock lär det inte finnas någon som vet exakt vilka bristerna är och hur de bäst kan avhjälpas till följd av det politiska klimatet. För att solidaritetsförklaringen ska ha någon form av trovärdighet krävs det även man från svenskt håll kan redovisa hur man avser ta hand om ett stöd. Den säkerhetspolitiska debatten får inte präglas av tabun.

10 kommentarer:

Anonym sa...
27 april 2012 11:32  

Att mycket av det logistiska sedan nästa år skall hanteras av en annan myndighet lär ju inte heller underlätta?

/Flygverkmästaren

Anonym sa...
27 april 2012 14:54  

Jag tycker mig skönja ett mönster i det som nu sker med vårt "Försvar"

Det mönster jag tycker mig skönja är att:
1. De som beslutar om grundläggande frågor inte förstår konsekvenserna av det de beslutar om
2. När konsekvenserna blir uppenbara så gör man ingenting - låtsas som om det är ett mindre problem som kommer att lösa sig

Detta gäller för:
- Personalförsörjningsstrategin
- Materielförsörjningsstrategin
- Solidaritetsförklaringen (Långbortistan-doktrinen)
- PRIO
- och säkert en del andra områden

Förr eller senare kommer någon att behöva ta tag i dessa frågor

Vad har vi för odds på att vi får en tredje moderat Försvarsminister som avgår på egen begäran?

Anonym sa...
27 april 2012 19:53  

@ Anonym 27 14:54

Dessa odds är, beaktat att det inom en inte allt för avlägsen framtid inträffar ett riksdagsval, sannolikt ganska höga...

/pseudologen

Anonym sa...
27 april 2012 19:53  

Bra Wiseman!

Den stora frågan är vem som är beredd att avdela resurser till Sveriges försvar, när de själva monterar ner de nationella försvaren. Kommer man också att bedöma det som mödan värt, när Sverige själv inte förmår ställa upp annat än enstaka personalsvaga förband? Finns verkligen viljan att "offra" trupp och materiel för en från början förlorad sak. För att överhuvudtaget vilja leverera torde man ju också bedöma Sveriges förmåga att leverera motsvarande bidrag.

Så länge Europa är politiskt stabilt är risken för krig små i närområdet. Men redan nu är de kulturella skillnaderna ganska stora, och unionen svårsamordnad. Vad sprickorna i den ekonomiska fasaden i vissa EU-länder medför på lång sikt vet vi inte, men risken för spänningar inom EU ökar, liksom risk för nya grupperingar.

Ryssland kan nog inte ensam betraktas som det stora hotet vare sig på kort eller lång sikt. Däremot kan nog landet tänkas utnyttja sprickor i den europeiska gemenskapen, i syfte att vinna inflytande.

Framtiden är inte nödvändigtvis lika ljus som den kan te sig.

Patrik Lander

Anonym sa...
27 april 2012 21:30  

Intressant pitch wiseman.
Reflektioner:
Detta ämne har dock diskuterats på olika nivåer de senaste 3 åren. Knalla ned till FHS vilken dag som helst och titta in på ett seminarium eller en fältövning och då kommer du att minst få uppleva en tangering av ämnet-
Däremot så funderar jag över dina funderingar över hur svårt det skulle vara att ta emot stöd?,,,Det beror nog på vilken nivå o vilken omfattning. Vi kan lätteligen ta emot några brigader utan tvekan eller tom en division. Glöm ej aldrig att kapaciteten att kunna ta emot stöd är starkt kopplat till landets utvecklingsnivå, infrastruktur, olika myndigheters förmåga och mognadsgrad etc. jag håller med dig om att ta emot stöd på mellan nivån dvs motsvarande vår egen volym kan vara problematiskt men när man väl passerar en brytpunkt så är det oerhört lätt att ta emot stöd-
Det är bara att deklarera att för att ta emot 200 000 NATO soldater så kan vi ej aktivt bidra till att kunna stödja detta mottagande. Å andra sidan varför betala och utveckla en förmåga som bara kostar pengar. Låt NATO stå för den kostnaden om det verkligen skulle behövas-

Anonym sa...
27 april 2012 21:52  

Det är Karin Enströms skyldighet att ta tag i detta!

Flygsoldat 113 Bom

Wiseman sa...
27 april 2012 22:14  

21.30:

Varför skulle NATO vilja betalaa för att försvara Sverige? Så gott som alla västliga NATO-länder vill inte ens längre betala för att försvara sig själva.

De länder som har funnit sig tvungna att ta emot militärt stöd och saknat egna möjligheter att leda detta, har i slutändan funnit sig vara mycket förändrade avseende vem som utövar inflytande i landet. På tal om FHS så rekommenderas varmt Marcus Mohlins avhandling om privata säkerhetsföretag där han bl a tar upp aspekten dolt statligt inflytande.

Nåväl. Att lösa ut logistiken för några brigader eller en division är lättare sagt än gjort. Handlar det sedan om att ta ha emot stöd i form av flyg- eller marinstridskrafter som ska operera från svenskt territorium förvärras det ytterligare. Ledningen är dock det mest komplicerade.

Anonym sa...
27 april 2012 23:07  

Så då har vi alltså satsat i stort sett allt (av det lilla) vi har på att åka på insatser så att någon (USA/NATO) ska komma och hjälpa oss om det kniper - men vi har inte förmågan att ta emot hjälp och vill inte ens prata om/utreda hur vi skulle kunna utveckla förmåga att ta emot stöd utifrån

Och som lök på laxen så är sannolikheten för att någon (USA/NATO) ska kunna/vilja/ha råd att lämna stöd nästan = 0

Är det korrekt uppfattat?

Det krävs en rejäl dos tankevurpor för att hamna i en sådan sits...

Anonym sa...
27 april 2012 23:39  

I senaste logistiknytt uppmanar herr Andersson sina medarbetare att våga ställa frågor.
Tänk om C FMLOG vore lika pigg på att svara på frågorna?

Lyssna inte på rykten, är en annan uppmaning. Fråga era chefer för att få fakta, manar han på ett annat ställe.

Sedan kan man läsa på nästan varenda sida i artiklarna fraser som;
"Planer håller på att utformas.."
"Frustrerande att inget beslut finns..."
"C FMLOG anser att..."
"Det finns flera olika sätt.. inget är bestämt ännu.."
"Ännu finns inget datum.."
"Göra saker på nya sätt.. (oklart vilka sätt som menas, T anm)

Det mesta är just rykten, önsketänkande och spekulationer.

Det viktigaste budskapet är inte att med ett enda ord försöka förklara det totala kaos som just nu råder inom FMLOG utan skillnaden mellan omstrukturering inom FM och omdaningen inom FMLOG.
Dock med det förbehållet att ingen just nu vet när, hur eller ens om vad som ska ske.

Undrar dessutom också varför det fortfarande inte verkar finnas några beräkningar på vad materielstatus A1 för insatsorganisationen 14 kommer att kosta.

Det måste vara väldigt tyst och skönt nere i sanden för att få så många att stå kvar som ett cykelställ.

Att någon skulle påbörja någon form av beräkning på åtgärder och kostnader för att solidaritetsförklaringen skulle få en skarp mening är väl en utopi i dagens politiska och militära klimat.
Vi har fullt upp med att ta en liten styrka till Gotland i fredstid!

Teaterdirektören.

Anonym sa...
28 april 2012 11:18  

Det kanske finns en logik i att den politiska nivån inte "tar i" frågan om att planera Sveriges försvar utifrån förutsättningen att vi kommer att få "hjälp" utifrån.
Sammantagen historisk erfarenhet för "hjälp" är inte lysande.
Faktum är att vi vet inte om vi får "hjälp". Vi vet heller inte vad vi får "hjälp" med. Eftersom vi heller inte har en operationsplan för hur landet skall försvaras, vet vi inte vad vi skall begära för typ av "hjälp". Excellent "hönan och ägget" problem.

Därutöver har vi den politiska nivåns förmåga till självavskräckning, "Agerar vi kan ju detta öka spänningsnivån". Att man t ex uttryck att en svensk förstärkning av försvaret på Gotland i ett spänningsläge eskalerar konfliktnivån, visar hur konstigt man resonerar. (Skall dock tilläggas att detta varit ett utspel för att överhuvudtaget få fredstida militär närvaro på ön, vilket i sig är upplyftande.)

Vad skulle då inte vänligt sinnade nationers uppträdande på och från svenskt territorium betyda för eskalering av konfliktnivån. Förmodligen är detta den yttersta av garanti för att eskalera konfliktnivån. Beslutet av att låta andra verka från vårt territorium är av avsevärt större dignitet än att förstärka Gotland med egna resurser.

Därmed hamnar vi i den fullständigt logiska politiska slutsatsen, varför planera något som aldrig kommer att inträffa.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade