Det finska fartguppet

Igår hade jag äran att publiceras på det nya utrikespolitiska nätmagasinet Fri Värld. Ämnet för artikeln var de förestående finska försvarsneddragningarna och hur dessa riskerar att påverka den svenska försvars- och säkerhetspolitiska situationen.

Finlands ÖB Ari Puheloinen varnade i september i ett tal att de förestående neddragningarna riskerar att medför att hela Finland inte längre kan försvaras, medan försvarsministern talar om ett starkare försvar. Personellt blir det finska försvaret i vilket fall som helst betydligt svagare, men ser man till materielen skaffar sig Finland nu förmåga att slå djupt i en angripares land genom anskaffningen av kryssningrobotar till såväl F-18 Hornet som raketartillerisystemet MLRS.

För svensk del har alltid försvarsplaneringen utgått ifrån att Finland ska sinka ett sovjetiskt anfall genom norra Finland på dess väg mot Sverige och Norge, varvid svensk mobilisering ska ges ytterligare tid. Finland har därigenom utgjort åtminstone ett fartgupp. Sovjetunionen har fallit sedan länge, men den ryska militära styrkan i på Kolahalvön är fortsatt mycket stark – även avseende markstridskrafter. För svensk och även norsk del innebär en sänkt finsk ambition att inte längre försvara hela landet, få konsekvensen att nordflanken ligger betydligt barare. I Sverige har Försvarsmakten sedan 1 januari 2010 inte längre uppgiften att försvara hela Sverige.

Som av en händelse uppmärksammade också Rapport igår de finska försvarsneddragningarna och anskaffningen av kryssningsrobotar. Dock nämndes inte ett ord om att det i Sverige ej längre är aktuellt att försvara hela landet, men man uppmärksammade i alla fall i viss mån vad man i Finland anser om svensk försvarspolitik.

13 kommentarer:

patrik sa...
2 oktober 2012 kl. 21:51  

Snart blir det jobbigt för politikerna - riktigt jobbigt. Men de har, med FML hjälp, valt vägen vägen framåt...

Patrik Lander

Potemkinkulissen sa...
2 oktober 2012 kl. 22:09  

Två år kvar till valet. Vad kommer alliansen att göra för försvaret innan valet, eller låter man neddragningarna anstå till nästa regering 2014?
Lockar det väljare att höja anslagen till försvaret?
Bryr Svensson sig om försvaret?
Jag tror att nu har det gått så långt att vanligt folk börjar inse hur riktigt illa ställt det är!

Martin sa...
3 oktober 2012 kl. 00:30  

Det finns bara ett bra sätt att påverka den politiska inriktningen, rösta rätt 2014. Ur den skuggbudget som presenterades idag:

"Ett svenskt försvars huvuduppgift måste vara att försvara Sverige. Det är därför med stor oro vi ser på den ansvarslösa nedmonteringen av den svenska försvarsförmågan som regeringen ägnar sig åt. Sverigedemokraterna vill återinföra allmän värnplikt, modernisera och uppgradera JAS-gripen, införskaffa och uppgradera nödvändig materiel och vapensystem samt ta en paus i de internationella insatserna fram till dess att vi återtagit en trovärdig försvarsförmåga. Sverigedemokraterna avsätter totalt 20 miljarder under budgetperioden där 2 miljarder avsätts för 2013"

Anonym sa...
3 oktober 2012 kl. 09:49  

Potemkinkulissen: Jag tror inte det har så stor betydelse vad vanliga väljare tycker, det har det inte gjort de senaste decennierna, vad jag vet.

Det som har betydelse är hur media vinklar det hela. De kommer nog inte ta upp försvar, rättssystem, det onämnbara eller skattetrycket utan något banalt om jämlikhet, orättvisor, vård skola och omsorg etc., som är skräddarsytt till det parti de för stunden vill stöda.

patrik sa...
3 oktober 2012 kl. 12:22  

Väljarna kommer nog inte att reagera förrän medier blåser upp detta. Medier, som ju är skandalsökande, kommer att belysa detta först när de ser ett scoop i det. Ett scoop skulle t ex kunna vara att utlovad kartbild inte stämmer med verkligheten - i något konkret fall, vilket som helst. Än så länge finns ju inget sådant tydligt konkret fall.
Men när det konkreta fallet dyker upp och medierna hakar på, kommer man sannolikt att gräva efter fler diskrepanser mellan kartbild och verklighet.
När så väljarna via media blir varse hur de 40 miljarderna används - då har vi nog ett engagemang.
Är Försvarsmakten och politiker skickliga i sin retorik kan man nog steg för steg flytta fokus, ändra innebörd av vissa värdeord etc - och formellt komma undan.
Vi får väl se vad framtiden har att bjuda.

Patrik Lander

Expo sa...
3 oktober 2012 kl. 22:19  

Lite OT - men det verkar ju (inte helt oväntat) som om Jonas Hedlund kommer att få rätt:
http://wisemanswisdoms.blogspot.se/2012/09/forsvars-jeopardy.html#comment-3268860075137860593

Iaf att döma av det som skrivs i denna artikel i SN:
http://www.skovdenyheter.se/nyhet/20019/widegren-om-sveriges-nya-hotbild

Smörjaren sa...
4 oktober 2012 kl. 14:46  

Nya besparingar, hur skall det sluta den här gången?

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5296264

Professorn sa...
4 oktober 2012 kl. 15:36  

Finland har, till skillnad från Sverige lärt sig att utnyttja sitt flygvapen offensivt. På grund av flygstridskrafternas inneboende egenskaper är de flesta teoretiker överens om att de bäst används just offensivt. Deras förmåga att stanna relativt kort tid i luften gör att det blir väldigt svårt att kraftsamla vid defensivt uppträdande. Genom att oväntat (överraskning) och samtidigt med alla tillgängliga resurser (kraftsamling) slå mot en fiende kommer man maximera nyttan med stridskrafterna. Denna förmåga saknar tyvärr Sverige och det verkar inte finnas några planer på inköp av långräckviddiga tunga attackvapen. Att vid inledningen av ett anfall skicka 40 JAS:ar utrustade med t.ex. Rb-15 (IV) och eskorterade av 20 jaktbeväpnade flygplan mot Kaliningrad borde ge högre effekt än över tiden försvara Sverige över eget territorium med 4-grupp. Vid en utslagning av viktiga baser på andra sidan Östersjön tvingas fienden att istället skicka sjö- och luftstridskrafter ända ifrån Moderlandet. Gör som Finland! Köp in nya vapen till våra Gripar så att vi får någon reell nytta av dem.

Expo sa...
4 oktober 2012 kl. 21:35  

@ Smörjaren
Vilken gång menar du?

Vi har ju inte genomfört de åtgärder som skulle ge besparingar förra gången - och gången innan dess

Vi lever ju fortfarande med sviterna av "Genomförandegruppens" besparingsåtgärder...

Och "strukturutredningens" åtgärder som skulle frigöra resurser i stödverksamheternerna har ju inte ens påbörjats (omorganisationen genomförs ju vid årsskiftet och besparingarna är nog fortfarande osäkra)

Konsekvenserna av de besparingar som PRIO skulle ge är nog uppenbara för de flesta nu...

Och hur mycket vi sparar genom att köpa materiel tillsammans med andra har ju ingen lyckats visa ännu (däremot pekar Riksrevisionen på stora risker förknippade med sådana äventyr - och de flesta har väl samanskaffningen av HKP 14 i färskt minne)

Jag tror inte att vi har råd med fler besparingar...

På ett förband nära dig sa...
4 oktober 2012 kl. 21:44  

Om vi FM-anställda tror att detta (FM Org 13) var kulmen är det fel, detta är bara början...
Nästa år ska ytterligare 1000 OF "transformeras" om, löner ska "justeras" till rätta nivåer, färre ska göra mer!
Jag tror tyvärr bara att vi har sett början på en helt annan attityd hos arbetsgivaren. Budskap till oss här ute: tig och lyd!

Smörjaren sa...
5 oktober 2012 kl. 08:00  

Expo

Jag menar ingen särskild besparing.
Jag håller med om att man kan göra effektiviseringar på vissa områden.
Jag anser att det är dags att sluta med den nedmontering av vår försvarsförmåga som pågått alldeles för länge nu.
Vi skall ha i minne att den senaste förslaget till förbandsslakt kom från FML-själv (en flygflottilj,ett regemente i mälardalen mm). Regeringen underkände detta förslag (val mm)så nu lever FM med en något för stor kostym. Pengar måste skjutas till för övningar och materielinköp mm.

Expo sa...
5 oktober 2012 kl. 10:44  

@ Smörjaren
Det jag avsåg med min kommentar är att det inte verkar som om de förslag till besparingar man försökt genomföra hittills verkligen leder till några besparingar eller förbättringar av verksamheten
Det blir bara dyrare och sämre
Vems fel det är får någon annan reda ut

Lt Bästefar sa...
12 oktober 2012 kl. 20:34  

Dessvärre har inte något parti tagit en ställning för att ta hand om Försvaret på ett vettigt sätt. Frågan är vilket parti som kommer att ta steget att på ett trovärdigt sätt verka för att Sverige ska ha ett försvar?... Ett 4% parti har dessvärre en liten roll att spela så det kommer stå mellan Moderaterna och Socialdemokraternas välvilja, vilka båda lämnar en del att önska vad gäller att företräda ett trovärdigt försvar. Vi får önska att media lyfter frågan om vår eftersatta förmåga att "försvara (liten) del av Sverige (under en vecka)"

Jag har upplevt en tid med värnplikt och den nya anställda systemet med soldater och värnplikten var så mycket bättre att man blir tårögd... Dessvärre tar all utom V avstånd från en eventuell återgång till det mer fördelaktiga utbildningssystemet..

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade