Gästinlägg: Den enda vägen framåt

ÖB har spelat in en video som dels distribueras internt inom Försvarsmakten, dels finns att beskåda, om än i bantad version, på forsvarsmakten.se. Syftet med videon kan man läsa i ett PM som Infodirektören Erik Lagersten lagt ut på Försvarsmaktens intranet - EMIL.

Jag har ännu inte haft tillgång till den interna versionen, bara sett de första 2-3 minuterna av web-utgåvan innan jag stängde av. Varför? Jo därför att ÖB inte sa någonting nytt, ingenting som jag inte hört eller läst ett oräkneligt antal gånger redan under det senaste året. Visst, det kunde ha kommit något guldkorn längre in i videon, men vid det laget hade mitt intresse falnat. Jag kan inte svara för hur alla andra resonerar, men i mitt fall var inspelningen fullständigt bortkastad.

Eftersom jag känner starkt för Försvarsmakten och för vårt uppdrag, återvände jag till Lagerstens brev för att se om det fanns några ledtrådar till syftet med videon. Jag får ge Erik en eloge, för jag fann hans PM betydligt mer informativt än videon – fast kanske inte på det sätt var avsikten.

Det framgår klart att medarbetarundersökningen ”FM Vind” sänt ett tydligt budskap till ledningen, att det finns ett ”bristande förtroende för hur Försvarsmakten leds.” Bara det faktum att videon tillkommit visar att man inom försvarsmaktsledningen kommit till någon form av insikt. Att sedan Infodirektören känt sig tvungen att skriva ett PM för att förklara varför man gjort ÖBs video visar att man insett problemets vidd.

Däremot visar Lagerstens PM att man uppenbarligen inte har den minsta aning om varför problemet uppstått och än mindre har den minsta aning om hur man ska komma till rätta med det.

Den slutsatsen grundar jag på följande:

Genomgående tema i texten är begreppet kommunikation. ÖB ska ge sin syn, cheferna ska skapa förståelse, förklara och fördjupa, nya forum ska lanseras osv osv. Mellan raderna kan man ana en djup frustration över att det är fel saker, eller åtminstone fel perspektiv på det som diskuteras i fikarum och i bloggar.

Är det ingen i ledningen som begriper varför dom där ute inte lyssnar på ÖB? Varför fortsätter de i ledningens ögon kontraproduktiva diskussionerna i fikarum, på Facebook och på bloggar?

En hel infostab som stöd till ledningen, och ingen som klarar av att se mönstret?
Nyckelordet är precis som Lagersten skriver - kommunikation. Den kan vara envägs, t ex ÖB skriver en artikel, talar till ett förband uppsuttet i gymnastiksalen eller som nu, genom att spela in en video. Kommunikation kan också vara tvåvägs – dvs ett samtal. Två eller flera individer samtalar, lyssnar och kompletterar sin bild kring det man talar om. Ett bra samtal innebär att alla deltagare lär sig något nytt och som man kan ta med sig därifrån.

Vilken form av kommunikation är den mest effektiva? Rätt gissat – samtalet. Ett samtal berikar – vilket sällan monologer gör.

Hur mycket samtal, och då menar jag äkta och ärliga samtal, har ÖB, FML och dess handgångne män och kvinnor i HKV egentligen fört med oss långt där ute på linan under de senaste åren?

Hur mycket verklig informationsinhämtning har föregått de så hårt debatterade och kritiserade besluten?

Hur mycket resonerande och förklarande samtal kring detaljer har skett i samband med processen? Handen på hjärtat… inte särdeles mycket, eller hur? Hur kan någon infostrateg bli överraskad av resultatet från t ex FM Vind?

I bristen på äkta samtal ligger roten till problemet, men också lösningen. Ska ÖB och resten av försvarsmaktsledningen någonsin få loket och vagnarna i ”synk”. Så måste man börja föra verkliga samtal.

I Lagerstens PM står att ”ÖB bjuder också in till mejlfrågor som kommer att publiceras i ett urval”. Hur stor del av förtroendekrisen kommer det att lösa tror ni? Hur mycket samtal blir det?

För tusan Sverker, Erik med flera TÄNK TILL!

Jag kan ge svaret direkt, här och nu. Noll och intet, nichts, nada, av den enkla anledningen att det inte blir ett samtal!

Sverker, Erik och alla ni andra i HKV -släpp taget om tangentborden och börja röra er ute i verksamheten. Inga stora besök med fanvakt, musikkårer och svassande chefer som oroligt bevakar sin karriär. Gör informella besök, massor av besök för att prata men framför allt lyssna. Inget missionerande – LYSSNA, känn av stämningen och dra slutsatser!


Ska vi någonsin bryta den onda spiral vi nu befinner oss i så måste vi mötas och samtala – det är den enda möjliga vägen framåt.


Lars Rössle, LSS


(Texten har tidigare i något annorlunda format postats som kommentar på Försvarsmaktens Bloggportal – Försvarsmakten kommenterar)

11 kommentarer:

Unknown sa...
22 oktober 2012 14:45  

Hur orkar ni fortsätta som anställda i FM? Den röra, det mörker och avsaknaden av det goda ledarskapet är frapperande! Passade själv på att hoppa av i den förra karusellen då det skulle tecknas nya anställningsavtal. Mitt råd till alla kollegor är: Lämna det sjunkande skeppet! Låt FM fortsätta i fritt fall. Vi är populära i det civila livet. Ni kan välja och vraka bland jobb. Alla behöver den kompetens som duktiga officerare innehar. Sluta låta er behandlas som idioter! Gräset är betydligt grönare på andra sidan!

Charlie Spartan sa...
22 oktober 2012 15:14  

Din uppmaning är klockren. ÖB med flera, Gör massor med informella besök, överaska alla på "golvet" och lyssna.

patrik sa...
22 oktober 2012 21:15  

Mycket bra beskrivet, och mycket träffande.
Jag tror att det finns ytterligare en dimension utöver lyssnandet och dialogen; Ett budskap måste vara trovärdigt för att överhuvudtaget kunna tas emot och "behandlas" hos mottagaren. Man skulle i stället "trovärdigt" kunna skriva "sannolik" eller "rimlig".

Det finns under det senaste decenniet en hel räcka budskap som inte hållit måttet enligt mitt resonemang ovan.
Jämförelsen av "det förrådsställda invasionsförsvarets" tröghet med "det flexibla, insatta insatsförsvarets" höga insatsberedskap är t ex inte rimlig. Alla vet att beredskapen var högre förr, även FML.
Det är inte heller trovärdigt att insatsförmågan kräver att erfarna plutonchefer ersätts med nyutexaminerade fänrikar. Likaså är det inte rimligt att i praktiken degradera officerare, och samtidigt hävda att det är frivilligt att byta grad, och att "allt kommer att fortsätta som vanligt".
Det är inte heller trovärdigt att ge sken av att kunna försvara landet med de resurser som står till förfogande idag (och än mindre i morgon).
Det är inte heller trovärdigt att Försvarsmakten i reklam och propaganda och på officiella sajter/bloggar, använder ett språkbruk värdigt ett skolbarn i mellanstadiet.

Ovan nämnda exempel är bara axplock. Syftet har inte varit att diskutera exemplen, utan att beskriva uppenbara orimligheter.

Försvarsmakten lägger oerhörd energi på kommunikatörer, infostaber, videofilmer, reklam och propaganda - men så länge insikterna om rimligheten i det man vill förmedla inte finns, kan man öka resurserna med en tiopotens utan att nå nämnvärd framgång.

Patrik Lander
FA/kn

Unknown sa...
22 oktober 2012 21:42  

Det första som händer i en dysfunktionell och/eller krympande organisation är att informationen uppåt i leden börjar förvanskas. Varje chef på varje nivå vill inte stå för sina undersåtars åsikter eftersom det reflekterar dåligt på dem själva. Därför tvättas informationen lite för varje steg ända till ÖB där informationen luktar blommor och tårta. Detta är extra uttalat i Försvarsmakten där att göra inget innebär att man inte gör fel, och där fel är dåligt för karriären.
Det finns många sätt att lösa detta men först måste insikten komma, sedan avsked, sedan rättning.

Anonym sa...
22 oktober 2012 22:31  

Det finns goda möjligheter för den högsta försvarsledningen att markera mot den verksamhet som Regeringen ålägger Försvarsmakten.

Den högsta försvarsledningen kan deklarera sina personliga ståndpunkter avseende t ex Omstruktureringen och Försvarsmaktens (avsaknad av) inriktning från Regering och Riksdag.

Några korta och raka frågor till general Göranson; Tror du personligen på den nu inslagna vägen för Försvarsmakten? Tror du att Försvarsmakten går att bemanna på det sätt som nu görs?

Tror du att personal går att behålla när de knappt får verka inom sina yrkesnischer utan mest står och vaktar kungen och kasernområden beroende på ekonomisk naivitet från HKV? Det är ju med mycket stor sannolikhet ungefär samma ekonomer som kostnadsberäknade Försvarsmaktens omställning till ett ”insatsförsvar med anställda soldater” som nu gjort ytterligare ekonomiska kalkyler på att ett ”mycket högt” tempo måste hållas i omstruktureringen. Utfallsmässigt verkar det ju som de förra ekonomiska beräkningarna fullkomligt kryllar av naiva glädjekalkyler-varför skulle inte samma naivitet finnas nu?

Tror du att en motståndare angriper Sverige med några enstaka kompanier-det är ju vad IO14 i realiteten klarar att möta....

Varför möter du inte t ex Bo Pellnäs eller Wilhelm Agrell i öppen debatt?

Kan du personligen säga att du tycker PRIO är användarvänligt? Vilken praktisk vana har du personligen av PRIO?

Arbetet på koncernledningsnivån lämnar i praktiken ALLT i övrigt att önska-tycker du att du personligen kan stanna kvar i rollen som överbefälhavare? Allra bäst i din illa tillyxade omstrukturering 2012 är ju att plutonchefer utan yrkeserfarenhet i markstridsförband-den vågar du inte sjösätta i Afghanistan 2013-01-01. Varför gör du inte det?

Kommer lönen för stf plutonchef, som är ryggrad, kunskapsöverförare, informell ledare och mentor till den nybakade plutonchefen, vara högre än för plutonchefen? Kommer löneutvecklingen harmoniera med kunnandet?

Ledarskapet, som var FM signum, är numera ett imploderat skämt-och här är du, bl a med den semesterhälsning alla anställda fick från dig 2010,ett mycket stort personligt ansvar. Vore mycket klädsamt om du själv levde efter ÖRA.

Mycket intressant är att Försvarsmakten numera HYR IN ledarskapsföreläsare, t ex Tina Thörner, (vilket ledarskap hon nu utövat-utan att förringa hennes yrkesgärning men militär är den inte).

Att inte själv ha koll på det ansvar man har, eller inte har kompetens att ta, uttrycks rätt tydligt i luftfartshändelsen i Marmal 2010-att du personligen körde över 5 nivåer av anvariga yrkesmäns utlåtanden och beslut vittnar om otroligt dålig koncern- och självinsikt. Hade du högre kompetens, kompetens nog att sätta dig över skrivna regelverk?

Är det den typen av ledarskap du står för är det mycket illavarslande-ännu har du inte personligen kommenterat händelsen. Den lär ju enligt Expressen kostat 65 miljoner skattekronor som alltså kunnat sparas om inte du kört över flygplanets befälhavare, divisionschef, lokal flygchef, central flygchef och Flygvapnets ansvarige företrädare....puh!

Ett annat alternativ för den högsta försvarsledningen är att lämna sina poster till förfogande. Ett sådant ställningstagande från t ex ÖB, C Ins, C Prod och C LedS skulle få mycket stort genomslag såväl nationellt som internationellt avseende den av Regeringen förda försvarspolitiken.

FM Vind har påvisat resultat för Försvarsmaktens högsta ledning som konsultföretaget aldrig någonsin förut sett; så katastrofalt dåliga värden som Sverker Göransons FML har inget företags exekutiv någonsin fått-det säger en del om den "styrelse"-regeringen-som tillsatt FM exekutiv.

Det finns goda möjligheter för försvarsledningen att påverka händelseförloppet som nu utspelas. Ta ditt ansvar Sverker Göranson, avgå omgående. Ta gärna med dig de som ivrade runt Tolgfors. De har gjort sitt.

Unknown sa...
22 oktober 2012 22:40  

Lars Rössle kommenterar, dels på Försvarsmaktens egen blogg- ”Försvarsmakten kommenterar", dels på Wiseman´s Wisdoms det videoinslag som skickats ut till förbanden och som i förkortad form även finns på webben. I inslaget ger jag min syn på Försvarsmaktens långsiktiga ekonomi,uppgraderingen av JAS och omstruktureringen.

Syftet med videon var inte att presentera några nyheter. Däremot ville jag till Försvarsmaktens anställda och frivilliga upprepa det jag sagt i intervjuer i media, i utskott, Almedalen och inte minst vid de förbandsbesök som jag genomfört under året. Jag ville att så många som möjligt skulle ges möjligheten att höra det direkt från mig.

I videon bjöd jag också in till dialog och kommunikation och just nu arbetar jag och mina medarbetare på svaren på några av de frågor som skickats in efter att videon visats på förband, skolor och centra.

Lars Rössle menar dock att det krävs mer, att jag och övriga i myndighetsledningen inte varit tillräckligt lyssnande i samband med omstruktureringen. Jag hör vad du säger Lars!

2010 besökte jag alla förband för att berätta om de förändringar som låg framför oss. För att lyssna. För att möta medarbetarna. Besöken har fortsatt under 2011 och 2012 från mig, från övriga i Försvarsmaktsledningen, från inspektörerna och PROD-ledarna. Men jag inser att vi inte kan luta oss tillbaka.

Försvarsmakten är, precis som jag sa i videoinslaget, inne i sin största förändring på hundra år och vi kan bara gör det här tillsammans. Jag och andra i myndighetsledningen kommer därför under hösten och nästa år öka våra ansträngningar ytterligare för att på ett bra sätt kommunicera med medarbetarna i Försvarsmakten. För att få förståelse och acceptans för de svåra beslut som vi fattat och kommer att behöva fatta. Ibland kommer det ske med hjälp av video, webb och bloggar, andra gånger vid personalsamlingar men också vid personliga möten, på mässar, i matsalar och på befälsrum. Du och alla andra är välkomna att delta i samtalet!

Sverker Göranson
Överbefälhavare

Magnus sa...
22 oktober 2012 23:21  

Under detta samt minst nästa år
år står Hv för 95% av omedelbart gripbara markförband. Vad avser ÖB göra för att förbättra Hv möjligheter att vinna första striden?
Stoppa huvudet i sanden eller... tillföra mörkermtrl?
/mvh Magnus

STAGECOACH sa...
23 oktober 2012 00:30  

Klockren kommentar av ÖB. Kan bara hålla med.

laros sa...
23 oktober 2012 06:32  

Sverker Göransson - tack för ditt svar, och tack för att du "hör vad jag säger", men det räcker inte.

Det är hög tid att agera.

De besök på förbanden ni gjort är nog så nyttiga, men är fortfarande bara en droppe i havet. Dessutom har de fortfarande alltför mycket av monolog över sig.

Visst behövs tillfällen där ÖB eller någon ur FML beskriver och förklarar, men hur mycket samtal blir det?

Ni behöver träffa fotfolket och låta dem berätta om sina funderingar, utan att hela tiden förklara. Lyssna och dra slutsatser.

Om vi jobbar tillsammans kan vi få skutan på rätt köl igen. Men det kräver att vi har samma bild av problemet och det upplever jag att vi inte har.

Du är välkommen till min verklighet.

MVH/Lars Rössle, LSS


SHERIFF OF THE UNIVERSE sa...
23 oktober 2012 19:18  

HV KAN INTE VINNA EFTERSOM DE INTE HAR NÅGON AM

KnNil sa...
30 oktober 2012 13:23  

@Sverker Göransson
Att höra är inte att förstå!! tycker det är svårt att förstå varför det ska vara så jävla svårt att göra som Fantomen. "ibland rör sig Fantomen som en vanlig man, Mr Walker". Ta av gradbeteckningarna och samtala!
Jag skulle aldrig kunna genomföra ett SAMTAL i rådande klimat, även om en karriär i FM verkar allt mer omöjlig.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade