En stor dag för Sveriges soldater

Det är en stor dag för landets soldater. Försvarsmakten tar sig i kragen och höjer nu lönerna för sina soldater med minst 1000 kr i månaden och höjer ingångslönen till 18 000 kr. Detta borde ha gjorts långt tidigare, men är likväl ett mycket välkommet besked. Äntligen når svenska soldater åtminstone samma ingångslön som man uppbär på Samhall.

Lönefrågan är måhända inte den absolut viktigaste när det gäller Försvarsmaktens möjligheter att behålla soldaterna i tjänst, men hör ändå till de viktigaste. Många av landets militära förband ligger så placerade att man som anställd måste ha tillgång till bil för att ta sig till och från jobbet och det har varit svårt för många soldater.

När nu löneläget höjs för soldaterna gäller det också att lönerna för officerare också hänger med i denna utveckling. Som det uttrycktes på Twitter: "Varför bli 1. sergeant för 20 000 kr/mån när man kan bli sergeant för 21 000 kr/mån?"

Viktigast för Försvarsmakten, såväl när det gäller att behålla nu anställda som för att rekrytera nya anställda, civila som militära, är att erbjuda en bra verksamhet. Det ska vara en verksamhet som både motiverar de anställda och förstärker Försvarsmaktens folkförankring och framförallt uppfyller de förväntningar allmänheten och Riksdagen har. Förenklat handlar det om att hålla en hög nivå på övningsverksamheten, mer så än vad som skett på många år. Det är nu många år sedan en hel bataljon samövades i sin krigsuppgift och än längre sedan en brigad gjorde samma sak. Den senaste övningen där hela Försvarsmaktens samtliga försvarsgrenar övades gemensamt i sin huvuduppgift var 1993. Ska det svenska försvaret vara trovärdigt, både för sina anställda och sina uppdragsgivare, är det liknande övningar som måste och som därtill måste omfatta förband ur de nationer vi förväntar oss att få stöd av i en kris- eller krigssituation på samma sätt Norge gjort de senaste åren med sina Cold Response-övningar och ett otal övningar dessförinnan. Utan övning, ingen trovärdighet.


Övningar kostar dock och heller inte lite. Frågan är om Försvarsmakten någonsin kommer att ha ekonomiska medel att genomföra övningar liknande dessa. I underlaget från april meddelade ÖB aoch Försvarsmakten att det krävs miljardtillskott i förbandsverksamheten för att kunna öva IO 14. Man ska heller inte underskatta inte de ekonomiska effekterna av dagens lönebesked. Exklusive eventuella löneökningar för officerare och civilanställda har Försvarsmakten just skaffat sig höjda lönekostnader med 185 miljoner kr. Samtidigt har Regeringen utlovat 200 miljoner kr i höjda försvarsanslag per år fram till 2019 och genom formerna kring beslutet om anskaffning av JAS 39E lagat så att det primära underskottet i materielbudgeten till 2019 är 30 miljarder kr istället för 25 miljarder kr.


Dagens besked från Försvarsmakten var som sagt efterlängtat, men mycket mer måste till och framförallt från politiskt håll.

7 kommentarer:

Aktieingenjören sa...
18 oktober 2012 kl. 09:40  

Det var även en mycket rejäl slutövning 2006/2007 nere i Skåne. I19, P4, LedR, TrängR, Ing2, P7, Lv6 och Fösvarets Skyddscentrum deltog med hela sina värnpliktskullar.

Dessutom hade vi en hel del Gripar i luften och även HMS Tapper deltog i vissa övningsmoment.

Om man tittar i Försvarsmaktens årsredovisning syns det här även tydligt då t.ex. stridsfordonen åkte fem gånger så långt 06/07 än senare år.

Kanske någonting att ta upp nästa gång Johan Forsell försöker hävda att Försvarsmakten är bättre nu?

patrik sa...
18 oktober 2012 kl. 10:50  

Man funderar ju stillsamt vem som givit anvisningar för intagande av IO14 men inte avdelat medel att öva densamma. Vem göder vem i dessa glädjekalkyler?

Patrik Lander

Professorn sa...
18 oktober 2012 kl. 11:38  

Vilken typ av soldater får man för 18.000kr i månaden? Jag befarar att alla som har andra jobb som alternativ väljer dem istället. Det betyder att försvarsmakten får den arbetskraft som " blir över" och kvalitén då kanske inte blir den högsta.

Unknown sa...
18 oktober 2012 kl. 20:20  

För 18000 kr i månaden får man de GSS FM har idag. FM har mer än 4000 anställda GSS i dag. De är både kompetenta, dugliga och begåvade. De är dessutom helt normala. sociala och engagerade. De tjänstgör idag och sedan många år både här hema och i insatser som Afghanistan. Att kalla dom för dee som "blev över" och att påstå att kvalitén inte är den högsta tyder på en förkastligt fördomsfull bild av dessa.

Peter Öberg

rågång sa...
18 oktober 2012 kl. 20:21  

Hur påverkar förändringarna i avtalen för övningsdygn den totala lönekostnaden och är det ett samband att grundlönen höjs samtidigt som de nya avtalen börjar träda i kraft på bredd?

DS sa...
18 oktober 2012 kl. 23:13  

Högre soldatlöner är efterlängtat och i grunden ett positivt besked. Men... att införa det som man gör med ingen förankring ute på förbanden, toppstyrt ut i minsta detalj och utan tid för cheferna längst ut att behandla beslutet... Soldaterna kom rusande och sa "vi såg på mil.se att vi hade fått högre lön!" och alla chefer är ovetandes och säger "jasså..." Hela den delikata och mycket välavvägda lilla lönestruktur som vi lyckats bygga upp är raserad i ett pennstreck. Som sagt i grunden bra med högre soldat löner men måste vi verkligen välja antingen eller hela tiden? Kan man inte ställa krav på bra beslut OCH bra genomförande?

VikstromD sa...
20 oktober 2012 kl. 00:11  

DS

FML har tappat kontrollen över verksamheten så tillvida att man inte har insikt i den dagliga ruljansen ute på linan. Detta kombinerat med att FM vind vart ett bryskt uppvaknande gör att man nu reagerar istället för att agera och dessutom under relativt stor stress. Man behöver inte har många högskolepoäng under stridsvästen för att räkna ut att det är bäddat för usla beslut.

Det krävs en radikal förändring i chefskulturen där man för det första börjar lyssna på sina underställda på riktigt, inte likt en förstaårsfänrik lyssnar, skakar på huvudet och förkastar allt som man inte håller med om. För det andra så måste chefer börja våga förmedla de verkliga förhållanden till sin chef och sluta upp med att försöka försköna verkligheten. Positiv rapportering betyder inte att man säger att allt är bra, det innebär att man redogör för sakförhållanden och ger förslag på åtgärd. Inte att av rädsla för lön och karriär skönmåla eller tiga om de faktiska problem man har på sin enhet.

Dessutom måste debatten lyftas till rätt nivå, yrkesmän skall tala om för lekmän hur verksamheten kan bedrivas. Att låta Reinfeldt och Borg och deras nyliberala röstboskap likt J Forsell besluta om vår säkerhetspolitiska framtid utan att få kraftfullt mothugg är synnerligen ansvarslöst för varje yrkesman.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade