Gästinlägg: Ökad osäkerhet

Ökad osäkerhet

Försvarsberedningen 2012

Försvarsberedningen har nu börjat arbeta med sina analyser inför kommande försvarsbeslut. Centerpartiet har varit en av de främsta pådrivarna för detta, det är bra att riksdagens partier tillsammans analyserar och söker finna en bred samsyn i de viktiga försvars- och säkerhetsfrågorna.

Som Centerpartiets representant kommer jag aktivt att lyssna och söka bana väg för detta.

Mina ingångar i arbetet återfinns självfallet i Centerpartiets stämmobeslut om försvar och säkerhet, samt i de ståndpunkter som jag utifrån denna grund redovisat i försvarsdebatten.

Låt mig lyfta fram några viktiga frågor, som ett bidrag till att öppna upp diskussionen inför nästa försvarsbeslut. Sverige behöver en engagerad och fördjupad försvarsdebatt inför de viktiga vägval som varje försvarsbeslut innebär.

Inriktningen på ett insatsförsvar som i fredstid bygger på rekrytering på frivillig grund ligger fast. Försvaret behöver ett gott stöd från samhället i övrigt för att lyckas bra med rekryteringen, och måste självt utveckla sin attraktionskraft fortlöpande.

Det är tydligt att osäkerheten har ökat i vår omvärld beroende på t ex situationen i Ryssland, samt på allt knappare resurser i världen vad gäller energi, vatten och mat, med tydlig koppling till klimatförändringarna. Energiflödena blir fortsatt viktiga och betyder mycket i Östersjön. Gotland har ett strategiskt läge och bör ges ett ökat fokus i vår försvarsplanering.

Mycket talar för att försvarsbudgeten på sikt behöver öka. Materielkostnaderna växer och Sveriges försvarskostnader i procent av BNP har, som SvD tydligt redovisat, halverats på några decennier så att Sverige idag satsar relativt sett mindre på försvaret än våra nordiska grannländer.

Försvarsmaktens bas är självfallet Sverige och vårt närområde, men Sverige ska fortsatt också aktivt bidra i internationella fredsinsatser när världssamfundet griper in. Däremot är det sannolikt att tidigare mål med i storleksordningen 2.000 soldater insatta kan behöva reduceras i väsentlig grad. Uppenbart är att kommande fredsinsatser kan komma att beröra Afrika och kanske även Mellersta Östern. Centerpartiet ser positiv på att Sverige kan bidra i fler insatser ledda av FN.

Den svenska försvarsbudgeten ska självfallet användas så resurseffektivt som möjligt. Därför är det viktigt med nära och förtroendefulla militära samarbeten med andra västliga demokratier, och framförallt med de nordiska länderna. Här sätter dock dessa länders olika förankring i militära allianser och europeiskt samarbete gränser som måste respekteras.

Sverige är militärt alliansfritt men är medlem i EU och i Natos partnerskap för fred. Sverige bör likt Finland analysera sina militära samarbeten och hur de bör utvecklas. En viktig del i analysen är vilka effekter som olika handlingsalternativ skulle få för det nordiska samarbetet på försvarsområdet.

Staffan Danielsson
Försvarspolitisk talesperson (C)


–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Normalt brukar det bli ett förord, men här passade det bättre med ett efterord. Signatory publicerade igår intressanta grafer på Twitter om Sveriges respektive Norges försvarsanslag, vilket även följdes upp idag med ett blogginlägg.
Siffrorna talar sitt tydliga språk. Det är närmast så att man funderar på om det inte likt biståndet existerar ett enprocentmål för försvarsbudgeten. Av den anledningen är det tacksamt att Staffan Danielsson som företrädare för ett alliansparti lyfter frågan om en förstärkning av försvarsbudgeten. Till 2019 saknas som bekant 25 miljarder kr endast i materielbudgeten för att ersätta de mest kritiska systemen inom Försvarsmakten. Därtill ska ytterligare 5 miljarder läggas för den första delen av anskaffningen av JAS 39E. Den större puckeln kommer efter 2019. De 300 miljoner kr/år Regeringen vill skjuta till försvarsbudgeten är vad som krävs årligen för att ge försvarsmaktens anställda en samhällsgenomsnittlig löneutveckling.


Wiseman

32 kommentarer:

Anonym sa...
9 oktober 2012 kl. 23:44  

ÖB har varit synlig. ÖB har låtit göra en intern TV-intervju där han får enkla och snälla frågor.

ÖB tar, återigen, inte någon personlig ställning till det "nya insatsberedda, tillgängliga" försvaret-eller som vi ute i verkligheten ser det-det totalt konkursmässiga och obemannade, outbildade och oorganiserade försvaret.

ÖBtar inte upp hur han har degraderat erfaret befäl till förmån för nyexaminerade fänrikar-att han inte genomför den degraderingen i förbandet i Afghanistan vittnar däremot om hur lite han egentligen tror på idén. Vid förbandet i Afghanistan hade en sådan åtgärd som degraderingen av plutonchefer resulterat i myteri. Myteri med Arbetsmiljölagen som stöd.

ÖB´s åtgärd är så sagolikt naiv och speglar hur illa tillyxad denna försvarsomställning är konstruerad. Folkförankringen utgörs av utställda orangea trälådor som folk ska trycka "gilla" på. Är försvarmaktsledningen korkade? Man tar sig för pannan.

ÖB ljuger rakt in i TV-kameran. Det finns INGA gripbara förband "här och nu". Det kommer inte finnas sådana förband på mer än 10 år. De förband som finns är flygdivisioner-som fanns innan försvarkollapsen och fartygsförband-som också fanns innan försvarskollapsen.... dock fanns ovanstående förband i större numerärer då än vad som finns kvar nu.

Innan försvarskollapsen fanns även gripbara markförband, Riksbataljonen var ständigt avdelad och många krigsförband var insatsberedda på 24-48 timmar. De förband Göranson nu fabulerar om har insatstider på flera veckor-90 dagar enligt Regeringens regleringsbrev.

ÖB och hans företrädare är skyldiga till mångmiljardsvindel av statliga medel under det decennium som denna strategiska försvarsblackout pågått.

ÖB hävdar att försvarsomställningen är den största på ett sekel-jag hävdar att han har fel. Den försvarsUPPBYGGNAD som blev nödvändig pga det förändrade omvärldsläget i slutet på 1930-talet är mycket större än den konkurs Göranson just nu ser till att genomföra.

Är det ingen granskande reporter som kan hugga tag i Johan KIhl, Michael Moore, Johan Hederstedt, Håkan Syren och Göransons totala lurendrejeriverksamhet med 12 år á 40 miljarder skattekronor?

Tobias Wallin sa...
10 oktober 2012 kl. 00:36  

Inriktningen på insatsförsvar som i fredstid bygger på frivillig rekrytering kanske inte är det intressanta. Om situationen utanför svenska gränsen ändras snabbt är det alltså värnpliktskullar som ska inkallas och reputbildas en vecka innan de blir gränsvakt med egen älgstudsare som beväpning? Om den inre situationen ändras? Invandringen är inte särskilt populär längre, trots att det fortfarande finns pengar i omlopp i samhället. Statsledningen leker med elden och kunde överväga klarspråk om framtidsutsikterna.

Tobias Wallin sa...
10 oktober 2012 kl. 00:48  

Breddad debatt och hotbilder? Inriktningen på frivillig rekrytering i fredstid kanske inte är det intressanta. Spaniens välfärdssamhälle baserades på en byggsektor som skapats efter 74 när Franco dog. De faller nu på ett sätt tillbaka till situationen då. När krisen når Sverige faller Sverige tillbaka till? 1934? 1809? Social oro är en given risk. Invandringen är inte speciellt populär ens nu, trots att det fortfarande finns pengar i omlopp.

Riksregaliet sa...
10 oktober 2012 kl. 11:38  

Det intressanta här är ju inte invandringen utan hur politiker och i viss mån Försvarsmaktsledningen skött debatt, och myndigheten i sig.

Då folkförankringen är borta i princip och försvaret duger att försvara Arlanda ett par tim , så kanske det är dags att göra halt och återgå till ett mera bredare existensförsvar likt vi SD förespråkar. Jag tycker det är bra att Staffan tar i lite om att resurser behövs skjutas till.

Insatsförsvar var dömt att misslyckas då det inte betyder mindre utan en större ambitionsnivå.

zeta sa...
10 oktober 2012 kl. 17:26  

Om det är 3 sossar, 3 moderater och en person från vart och ett av de övriga partierna, vilka är de 4 andra personerna på bilden?
4 extra moderater eller?

Sten-Erik Björling sa...
10 oktober 2012 kl. 18:35  

Inflytelseagenter för Nato, Bilderberg, USAs ambassad och svensk försvarsindustri...? :-P

TRIDENT sa...
10 oktober 2012 kl. 19:30  

@ untergang mit prio

Nu tycker jag att du är negativ i överkant...

Den 1/1 2019 har säkert alla bitarna fallit på plats...

Då har vi rekryterat personalen och fyllt förbanden...

Materielen är anskaffad och förrådsställd...

Förbanden är samövade i brigads ram...

...och hela IO 14 är gripbar här och nu!

...eller så står ansvarig skylloff med meterlång näsa, svart tunga och byxorna nere vid anklarna samtidigt som han försöker få loss skägget ur brevinkastet på lidingövägen...

Tur att ansvarig skylloff inte är så lång för då hade han säkert fått ryggskott i bataljen med brevinkastet...

Personligen vågar jag nog satsa en slant på att vi 1/1 2019 har vakantsatta förband utan materiel (flygmaskinerna ska ju betalas...)

d.v.s. samma situation som utlöste transformeringshysterin - skillnaden mot då är att nu kommer vi förmodligen att sakna BÅDE materiel och personal...

Vår beredskap är god...

@ Zeta

Tre personer ingående i genomförandegruppen som egentligen inte finns enligt moderaterna...

...alltså borde de inte heller synas på bilden...

...eller åtminstone ha lånat lösnäsor och skägg från SOG...

Den fjärde personen är en extra "överrock" utsänd av försvarsministern för att säkerställa att beredningens slutrapport blir "rätt"...

...ja alltså inte utsänd av blindgångaren utan den riktige försvarsministern tillika finansminister...

Blir spännande att se vilken fars ensemblen ska spela den här gången...

Johan J sa...
10 oktober 2012 kl. 20:13  

Tips:
http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-58305784:regeringen-vil-afskaffe-v%C3%A6rnepligt.html

Farbveckan -86 sa...
10 oktober 2012 kl. 22:14  

@Untergang mit PRIO.

Vilken underbar bitterhet!

Innan du går till jobbet imorgon kan du ju fundera på följande:
På infostaben finns 60 tjänster, på gendercentrat 9 och på MOB-avdelningen i HKV 2 st.

Är du förvånad att vi nu står där vi står?

Dan sa...
11 oktober 2012 kl. 08:10  

Oroväckande att vårt försvar ska påverkas av myten om klimatförändringar och resursknapphet. Bådar inte gott att klarsyn och verklighetsförankring är en sådan bristvara.

Unknown sa...
11 oktober 2012 kl. 10:06  

@Farbveckan -86

Och när du kommer hem från jobbet kan du konstatera att jag har 32 medarbetare vid informationsstaben.

Där för övrigt det nu finns ett ledigt jobb som MA. Detta då nuvarande MA går vidare som PAO till ÖB.

Ett jobb att söka för den som vill vara med och aktivt driva förändring inifrån och ett tillfälle att driva diskussion utifrån fakta.

Annonsen finns på lediga jobb på Försvarsmaktens hemsida. Varmt välkomna att söka.

Erik Lagersten
INFODIR

På ett förband nära dig sa...
11 oktober 2012 kl. 19:26  

Helt rätt att bästa sättet att påverka är inifrån!
Att aldrig lämna egna förslag till förbättring är ingen bra officersegenskap, dock: när man väl lämnar förslag till förbättringar (ibland t o m baserad på beprövad erfarenhet...) och möts av ironi och fördummande, då tröttnar man helt enkelt. Med den högre graden kommer också självklart också automatiskt all kunskap? På mitt förband är kompetensen "grad" överordnad all annan kompetens. Med detta rådande synsätt och klimat blir man ju litet uppgiven. Hur ska man då orka driva frågor när en vanlig kommentar blir: jag hör vad du säger men du ser inte helheten, i din lilla enkla värld, så kan det vara men jag tar detta beslutet ändå...osv osv.
Jag har inte svaret men öppenheten och debattklimatet måste bli bättre inom firman!
Men det kanske blir bättre nästa år...

Staffan Danielsson sa...
12 oktober 2012 kl. 07:54  

Utöver beredningens ledamöter- 12 st - har experter utsetts från olika departement och myndigheter.

TRIDENT sa...
12 oktober 2012 kl. 08:53  

@ Staffan Danielsson

Låt mig gissa....

Finansdepartementet och regeringskansliet...

Allt för att säkerställa att beredningen kommer fram till "rätt" slutsatser.

Anonym sa...
12 oktober 2012 kl. 11:51  

"osäkerheten har ökat i vår omvärld beroende på t ex situationen i Ryssland"

kan man få i korthet förklarat för sig vad det är för situation i Ryssland som det hänvisas till?

tack.

Anonym sa...
12 oktober 2012 kl. 19:31  

@ Karl Magnus

Jag förstår att det inte är lätt att hoppa in i ett helt obekant ämne och inte förstå vad som skrivs.
Jag föreslår att du tittar i några av de 117 inlägg som behandlar Ryssland på den här bloggen.
Sedan kan du använda någon sökmotor på nätet och skaffa dig en oberoende bild av som pågår i Ryssland.
Jag skall lämna dig med ett citat som kanske kan väcka en tanke.

"President Medvedev said in November
2011.
The Baltic States could be occupied
without any risk, and “Russia has all legal
and moral rights to invade the Baltics.
…Analysis shows that no one in the West
is going to fight with Russia over [these
countries]”,

RIA Novosti,
November 21, 2011, http://en.rian.ru/
russia/20111121/168901195.html

Du kan hitta mängder av information på FOIs hemsida.
Vill du verkligen fördjupa dig finns en ny rapport att ta del av.

Russian Military Policy and Finland
by Stefan Forss, Lauri Kiianlinna, Pertti Inkinen and Heikki Hult

Du hittar den här.
http://www.kkrva.se/wp-content/uploads/Artiklar/122/kkrvaht_2_2012_9.pdf

Hoppas du hittar ditt svar!

Teaterdirektören.

MartinW sa...
13 oktober 2012 kl. 00:18  

1151

Läs förslagsvis FOI:s rapport i ämnet.

Sten-Erik Björling sa...
13 oktober 2012 kl. 10:08  

Givet vad man kommer fram till eftersom konstellationen innehåller aktiva inflytelseagenter för externa intressen. En försvarsberedning skall inte innehålla aktörer som verkar i Natos strukturer, deltar i Bilderberg-möten, har personliga möten på USAs ambassad eller är frimurare... Punkt...

Att döma av den ytterst bristande kvaliteten på den tidigare försvarsberedningen så kommer kvaliteten inte att öka - snarare tvärtom. I korthet kommer man att komma fram till följande:

- Värnplikten kommer inte att återinföras. Man inser att man inte kan uppfylla planerna till 2019 men det spelar ingen roll. Pengarna behövs till JAS och till stöd för försvarsindustrin...

- Detta medför att armén kommer att avrustas förutom ett fåtal bataljonsförband avsedda för utlandstjänst och ett fåtal förband vilka skall användas för skydd av vissa ledningsfunktioner samt flygbaser. Resten av landets känsliga resurser kommer att tilldelas ett visst uppgraderat hemvärn men utan större möjligheter att stå emot ett modernt strategiskt överfall.

- JAS köps in trots uttalandena om att Schweiz måste med i båten - partibidragen skola verka fullt ut.

- Luftvärn kommer att införas genom att man anskaffar missilsystem från USA som konstigt nog måste sättas under USAs befäl... Eftersom de kommer att ingå i en missilsköld för skydd av Europa mot ballistiska missiler från Mars... Eller ingå i USAs planer om ett strategiskt förstaslag mot Ryssland med kärnvapen...

Häpp...

Sten-Erik Björling

Wiseman sa...
13 oktober 2012 kl. 10:18  

Sten-Erik Björling:

Varför ska inte en försvarsberedning få innehålla personer som är frimurare?

Vad avser resultaten försvarsberedningen kommer att komma fram till så känns de förhållandevis givna på förhand.

Sten-Erik Björling sa...
13 oktober 2012 kl. 11:43  

Organisationer och strukturer viktiga för Sveriges säkerhet, resurser, säkerhetspolitik och ekonomi skall inte tillåta frimurare i beslutsfattande positioner. Detta eftersom lojalitetsförhållandena är ytterst oklara. Öppenheten kring vad som sker inom frimurarna är ytterst begränsade och därmed skall de inte vara i positioner där lojaliteten mot frimurarbröder i första hand avgör vilka beslut som skall fattas.

Det är därför jag rekommenderar att man främst bör anlita kvinnor till dessa viktiga positioner - avsevärt mindre risk att de hamnar i denna typ av lojalitetskonflikter.

Har själv blivit erbjuden ett antal gånger att gå med i frimurarna men tackat nej även om det kostar på i potentiella uppdrag och kommersiella möjligheter. Detta eftersom jag vill vara fullt klar över vad jag skall vara lojal mot - inte bara i de lägre nivåerna utan även i de högre.

Sten-Erik Björling

Nicke sa...
13 oktober 2012 kl. 12:50  

Eh Sten-Erik Björling...

Med risk för en tillrättavsining av Wiseman: Är du go i huvet eller?
Du tror inte att din trovärdighet i debatten blir lidande av att du tror att Frimurarna är en samhällsomstörtande organisation?

Inte Frimurare själv men suck (djup)...

Wiseman sa...
13 oktober 2012 kl. 13:51  

Sten-Erik Björling:

På vilket sätt skulle lojalitetsförhållandena vara mer oklara än om ledamöterna skulle ha barn i samma skola, vara medlemmar av samma båtklubb eller gilla veteranbilar?

Det finns många myter kring frimureriet och den du beskriver är en av de starkaste. Att du skulle ha förlorat kontrakt på grund av att du inte är frimurare håller jag för extremt osannolikt.

Är man ute efter affärskontakter är Rotary ett betydligt lämpligare alternativ, inte minst för att man då även möter kvinnliga företagare.

Sten-Erik Björling sa...
13 oktober 2012 kl. 15:16  

Wiseman,

Skillnaden mellan att vara medlem i frimurarna och att vara medlem i en båtklubb t ex är att frimurarna är ytterst hierarkiskt organiserade, med kvalificeringssteg innan "befordring" och med tystnadsplikt kring inte bara ceremonier utan även vad som avhandlas inom organisationen. Vilket kan formera grund för tvivelaktiga aktiviteter. Man har i stort sett samma grundstruktur som Hells Angels - och man vill väl inte ha dem till att bestämma kring polisens organisation och uppbyggnad. Eller :-P.

Själv blev jag tillfrågad att vara med i ett antal tillfällen och i samtliga fall poängterades att det skulle vara en mycket stor kommersiell fördel om jag blev broder. "Man hjälper varandra". Vilket är ett mycket starkt verktyg för att mobilisera lojalitet - man vill oftast inte riskera sitt ekonomiska väl och ve genom att avslöja saker eller säga nej internt.

Själv har jag inte vad jag vet tappat order mm p g a att jag inte är med i frimurarna men det beror mest på att jag helt koncentrerat mig på att verka utanför det lokala samhället (Europa mm).

Nicke,

Det som det handlar om är om man kan lita på en frimurare att fatta ett avvägt beslut fritt från andra lojaliteter än den mot Sverige som nation och våra demokratiska och folkrättsliga principer. Jag tvekar i fallet med frimurare. Risken för osynliga lojaliteter är för stor.

Sten-Erik Björling

Wiseman sa...
13 oktober 2012 kl. 15:28  

Sten-Erik Björling,

Som frimurare sedan många år kan man konstatera att dina farhågor är helt obefogade. Ritualen är hemlig, men i övrigt är inte svenskt frimureri värst hemligt. Vilka dessa kvalificeringssteg skulle vara känner jag inte till.

Som frimurare blir man bekymrad över att höra att du blivit erbjuden att bli frimurare med motiveringen att det skulle gynna din näringsverksamhet. Det är mycket långt ifrån vad frimureriet handlar om.

Sten-Erik Björling sa...
13 oktober 2012 kl. 15:33  

Wiseman,

Det gläder mig att mina erfarenheter kan skilja sig från andra delar av frimurarna - att du har andra erfarenheter. Men min ståndpunkt står fast - när det gäller arbete med att fastställa vår framtida försvarsförmåga och vårt samhälles säkerhetspolitik och säkerhet så skall man inte acceptera annat än absolut transparens och lojalitet mot en aktör - Sverige. Deltagande i verksamheter såsom Bilderberg, icke-transparenta organisationer och utländska militära system skall inte accepteras överhuvudtaget.

Sten-Erik Björling

Nicke sa...
13 oktober 2012 kl. 16:19  

Björling:

Dina tvivel kring medlemskap i ordensväsenden borde även kunna utsträckas till affärsmän som gör affärer utanför landets gränser. Även det utgör en grogund för tvivel kring personens sanna lojaliteter: "Risken för osynliga lojaliteter är för stor."

För övrigt, saxat ur Svenska Frimurarordens OAL (http://www.frimurarorden.se/_files/download.cfm?file=072b030ba126b2f4b2374f342be9ed44):

kap2 1§: "De plikter varje frimurare bör iaktta är:
1. plikten mot Gud den Allra Högste
2. plikten mot fäderneslandet
3. plikten mot Orden
4. plikten mot nästan och
5. plikten mot sig själv."
Dessutom om plikten mot fäderneslandet:
kap2 4§: "En frimurare skall offra sina krafter för det samhälle inom vilket han åtnjuter hägn och beskydd. Han skall vara beredd att försvara sitt fädernesland, freda sitt hem, skydda sina anhöriga och värna sitt eget liv."

Hmm, hur anser du det ge upphov till tvivel om en medlems lojalitet?

Sten-Erik Björling sa...
13 oktober 2012 kl. 17:55  

Nicke,

Mycket bra att jag fick ta del av denna skrift, undanröjer till stora delar mina tvivel kring frimurare. Dock fortfarande stora tvivel kring involverandet i Bilderberg, Nato mm.

Tackar!

Sten-Erik Björling

Nicke sa...
13 oktober 2012 kl. 19:04  

Varsågod. Alltid tillfredsställande att kunna hjälpa en medmänniska :)

STAGECOACH sa...
13 oktober 2012 kl. 23:26  

Sten-Erik är helt ute och cyklar. Om folk vill organisera sig i "hej-och-du-broder-organisationer" så står det dem fritt. Vi lever ju trots allt i en demokrati. För egen del så delar jag inte grundvärderingarna, men det är något helt annat.

Sten-Erik Björling sa...
14 oktober 2012 kl. 10:09  

Stagecoach,

Naturligtvis så har vi alla i Sverige rätt att gå med i lagliga organisationer - dock bör alltid lojalitetsaspekten komma in när det gäller frågor som gäller rikets säkerhet och skydd av vår demokrati, lagar och mänskliga rättigheter. Parter som ens kan misstänkas ha problem med lojaliteten i dessa sammanhang bör inte finnas i grupperingar som fattar viktiga beslut inom dessa områden.

Medlemskap i grupperingar som inte är absolut transparenta hör till de som man på goda grunder kan anta ha problem med lojaliteten - transparens är mycket viktig.

Ett annat problem är när aktörer även är engagerade i utländska militära system såsom Nato - Svensk försvarspolitik skall inte på ett tidigt stadium inbegripa input från parter såsom Nato och USA - det skall definieras och avhandlas internt först - om man i ett senare skede finner det viktigt att ta in andra synpunkter så kan man söka upp dessa från externa parter. Men man skall absolut inte börja med att låta agendan definieras av externa parter. Såsom är fallet med delar av försvarsdelegationen som redan besökt USA för att få in deras synpunkter och bli påverkade av dem.

Sten-Erik Björling

Wiseman sa...
14 oktober 2012 kl. 13:55  

Sten-Erik Björling,

Vi ser ju även motsatsen till det du beskriver, nämligen hur NATO-medlemskap med mera inte går att utreda eller ens diskutera för att det finns partiagendor som inte tål en att frågan kommer upp på dagordningen sedan man långt tidigare gjutit fast sig i en ståndpunkt. Dessa företeelser är än värre för politiken än att vidga sina vyer. Märk väl att Försvarsberedning, utskott med mera inte bara åker till USA utan även Ryssland och en rad andra länder.

Sten-Erik Björling sa...
22 oktober 2012 kl. 15:38  

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article15647530.ab

Urban Ahlin skall absolut inte sitta med i Försvarsberedningen om det som nämns i artikeln är sant! Speciellt som de sällskap som nämns är direkt kopplade till USAs utrikespolitik och de neokonservativa som är ett direkt hot.

"Nyttig idiot" får en helt ny uppgraderad innebörd...

Sten-Erik Björling

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade