Gästinlägg: De ständiga medarbetarundersökningarna

Ytterligare ett gästinlägg och denna gång från en annan myndighet, nämligen Försvarets Radioanstalt. Ämnet känns säkerligen igen från Försvarsmakten, där man ofta dras med liknande problem. Det görs undersökning på undersökning av vad personalen anser om läget, men resultaten i form av åtgärder låter vänta på sig. Istället läser man med lätt förvåning prestationer av medarbetarundersökningar med rubriker som "25 % är positiva" när underlaget visar att visserligen är 25 % negativa, men 25 % är också likgiltiga och hela 50 % är negativa. Priset tas dock av de dokument som beskriver äldre personal (45+) som dåliga interna och externa ambassadörer för Försvarsmakten. Som ofta är det budbärarna det är fel på och inte budskapet. Att det sedan är framförallt i åldersspannet 40+ som vi idag kan hitta personalen som har erfarenhet av en någorlunda fungerande krigsorganisation, kan ju höra till saken…

För försvarsmaktsanställda kan det vara uppmuntrande att se att andra myndigheter dras med liknande problem. Som skattebetalare är det bara att beklaga. Ledarskap är att ta tag i otacksamma problem och lösa dem, inte att beskriva problemen som "utmaningar", omorganisera med hjälp av namnbyten och lämna problemen till nästföljande chef att ta tag i.


Wiseman

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


De ständiga medarbetarundersökningarna


Försvarets radioanstalt (FRA) har gjort återkommande medarbetarundersökningar. Jag har tittat på de senaste, från 2010, 2007 och 2005. Det är slående att samma saker kommer igen. Skalan är positiv, neutral och negativ. Ett område är information, som får mindre än 56% positiva på alla frågor 2007. I den senaste fanns det inga sådana frågor. Hur har den några år gamla informationsenheten påverkat synen på information inom myndigheten? Samarbetet är tydligen gott inom enheterna men 53% respektive 37% tycker att det fungerar dåligt mellan enheterna respektive avdelningarna.

Förtroendet för de högre cheferna är lågt, lite högre för avdelningscheferna än för myndighetsledningen (generaldirektören och överdirektören). Det blir dåliga betyg inom utveckling av de anställda. Nya idéer och förslag tar inte till vara. Förslagsverksamheten verkar vara nerlagd. Utvecklingssamtalen leder till något bara i hälften av fallen. Likaså anser 51% att de kan påverka sin löneutveckling. Områdena Samarbete samt Engagemang, motivation och arbetsglädje får bäst betyg. Inom Mål och resultatinriktning får frågorna som rör enheten positiva svar i 2/3 av svaren, men vad gäller myndighetens och avdelningens mål och effektiva arbetsrutiner svarar mindre än hälften positivt.

Den senaste undersökningen har frågor om värdegrunden. Den är förstådd och accepterad, fast den genomsyrar inte och är inte till hjälp. Bara 44% och 29% är positiva på de sista två frågorna, jämfört med över 75% på de första två. År 2007 jämförde man olika grupper, bland annat med avseende på anställningstid (mindre än 3 år, 3-8 år och mer än 8 år). Där är det slående att de med mindre än 3 år är mera positiva. Likaså är chefer mera positiva än medarbetare. Dessutom finns det frågor om den närmaste chefen, som borde användas för att se till att förbättra denne alternativt omplacera denna. Dessa frågor hade ibland lägre svarsandelar.

Det sämsta med undersökningarna är att de inte används för att förbättra FRA som arbetsplats. Man beställer en undersökning av en konsultfirma, ber alla att svara och sedan går igenom svaren i enheterna. Det var inga störra skillnader mellan 2005 och 2007. Frågorna skilde sig lite 2010, men bilden som kommer ur svaren är likadan. Undersökningen 2007 hade ordentliga scheman för vilka faktorer som man borde arbeta med. Det har dock inte skett särskilt mycket arbete med de dåliga sidorna som har kommit fram. Hur mycket har medarbetarundersökningarna kostat i konsultarvode och nedlagd arbetstid? Hur mycket bättre har FRA blivit av dem? Man har arbetat med myndighetens grafiska profil, ordnat med profilartiklar, gett ut historiska skrifter, varit med på olika högskolors arbetsmarknadsdagar och genomfört olika rekyrteringskampanjer i media. Det är inget fel med dem, men hur hänger den yttre bilden ihop med den inre?

Frasse Fransson

6 kommentarer:

Bygdemajoren sa...
27 december 2012 20:54  

Lösning 1A:

1. Utöka infoavd, så att "det rätta" budskapet kan spridas inte bara utåt utan också inåt.
2. Upprätta en gendersektion.
3. Personal och ekonomi till ovanstående tas inom ram.
4. Alla nöjda.

Denna lösning är prövad och validerad av en till FRA närstående myndighet.

Smörjaren sa...
27 december 2012 21:52  

Jag väntar fortfarande på resultatet från FM vind undersökningen.
Kan någon länka om det finns digitalt?

Magnus Redin sa...
27 december 2012 22:19  

Vi hade i mitt hemvärnsförband en mindre värdegrundsutbildning som bara fick tid under en bussresa och vart dunderfiasko. Jag har bett om en omstart då sådana frågor är enormt intressanta och viktiga.

Det centralaste som jag kan tänka mig inom verksamheten är: Vilka värden är så viktiga att det är rätt att riskera sitt eget liv och i värsta fall ta andras liv?

Sedan finns det mängder med frågeställningar.

Vilka kulturer och kulturyttringar är bättre än andra kulturer och kulturyttringar?

Varför är variation inom subkulturer så viktigt att det är rimligt att upprätthålla dem gentemot dogmatiska kulturer även om det innebär konflikter med deras önskan att dominera?

Vad är det egentligen som gör demokrati bättre än diktatur? Vilka kriterier är viktiga för att avgöra kvaliteten och utvecklingen hos en demokrati?

Och approp gender, varför och hur mycket behöver man bry sig? Vad är nojjig oro för att trampa på tår och vad ger en vardag där människor funkar även om de är olika inom det sexuella?

Sådana frågor är som sagt var ytterst intressanta och det kan även vara belysande att försöka rollspela olika tankesätt. Ofta finns det en inre logik hos det destruktiva, onda, missunsamma eller tråkiga och skall man göra något åt det måste man hitta detta och bryta upp det.

Bland många av mina politiska kompisar är f.ö. just FRA en symbol för kontrollsamhället som håller på att löpa amok. Själv är jag mycket mera orolig för det vi frivilligt själva släpper ifrån oss via t.ex. facebook och mobilnäten. Men jag har ingen aning om varför det eller något annat skulle få FRA:s personalvård att haverera.

I vilket fall är det oroande för statens och demokratins stabilitet om myndigheter börjar haverera och tappar sina funktioner.

Anonym sa...
28 december 2012 00:01  

Das war ein befehl! Keitel, Jodl und Krebs bleibt im raum, übringens verlassen das raum. Saxat från filmen Untergang-säker med några genus- och prepositionsfel i min översättning...

Se gärna sekvensen på Youtube. Tänk samtidigt på FM Vind. Tänk samtidigt på att FM ska ha den RÄTTA inställningen, den RÄTTA politiken och den RÄTTA personalen med det RÄTTA tankesättet och med de RÄTTA TYSKA affärsledningssystemet till den RÄTTA kostnaden på ca 7 MILJARDER kronor.

Tvi, var har FM hamnat? Inte så där väldans långt från "Das war ein befehl" tycker jag.

En länk till ett chefsmöte-kanske inte olikt något annat.... http://www.youtube.com/watch?v=pz5AkS0sibM

Unknown sa...
29 december 2012 13:22  

de måste förhelvete ta slut nångång var är alla ledare? Antar att vi tar ut fel personer som ledare och chefer eftersom de ser ut så här i hela organisationen????

Anonym sa...
20 januari 2013 21:34  

Bygdemajoren, jo det har varit jämställdhetsprojekt på FRA också. Något större resultat har jag inte sett.

Smörjare, beskrivningen om FM Vind känns igen. Få se om det blir något resultat.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade