Läs! (uppdaterat 3/1 15:05)

Minimjölksdoktrinen – Ett urvattnat försvar med en veckas hållbarhet

Söndagens intervju i SvD visar ett alldeles osedvanligt klarspråk från överbefälhavaren. Det har varit oerhört sällsynt att personer i försvarsmaktsledningen varit lika tydliga de senaste två decennierna, då försvarsdebatten blivit allt mindre öppen. Detta klarspråk är därför ytterst välkommet då det högsta grad berikar försvarsdebatten. Man ska dock bära i åtanke att intervjuer liknande dessa oftast endast utgör toppen på isberget avseende information.

Tidpunkten för intervjun är ingen slump. Det återstår endast ca 2 veckor till årets största försvarspolitiska händelse – Folk och Försvars årliga rikskonferens i Sälen. Icke desto mindre är det en på många sätt mycket intressant intervju. Precis som Gripen News påpekar så verifieras återigen den milvida skillnaden i beskrivningen av Försvarsmakten och dessa förmågor där nu både Försvarsmaktsledningen och försvarsbloggarna står på ena sidan medan de moderata försvarspolitikerna står på andra sidan. Tidigare har försvarsbloggarna kallats för ”negativa försvarsbloggare” av moderata försvarspolitiker. Kanske ska det omdömet nu även inkludera försvarsmaktsledningen. Frågan är vilka som känner det svenska försvarets förmågor bäst?


Värt att betona i intervjun är ÖB:s svar på frågan ”Kan vi försvara oss?”:
” Vi kan försvara oss mot ett angrepp med ett begränsat mål. Vi talar om ungefär en vecka på egen hand.”

"Minimjölksdoktrinen – en veckas hållbarhet och så smalt som det bara går (eller urvattnat om man så vill)". Det är ingångsvärdet för det försvar som Riksdagen beställt och som enligt planen kommer att stå färdigt 2019. Som tidigare påpekat har ordalydelsen ”Hela Sverige ska försvaras” utgått ur Svensk Författningssamling sedan 2009. Istället är det nu ett "begränsat militärt angrepp" även om det inte finns upptaget i SFS. Det finns nu även krafter som drar i att det ”begränsade militära angreppet” istället ska bli ett ”reducerat begränsat militärt angrepp”, då det innebär en högre måluppfyllnad för Insatsorganisation 2014.

Vad är då ett begränsat militärt angrepp eller angrepp med begränsat mål? Ett exempel är en motståndare som skulle vilja ta Gotland i syfte att säkra sina egna mål vid en kris eller konflikt i Baltikum. Detta angrepp skulle då ske med upp till 2000 man (2 bataljoner), enligt de uppgifter som redogjorts för på Armébloggen under förra året. Sker ett simultant angrepp mot Stockholm eller om det rör sig om mer än 2 bataljoner, blir läget snabbt "mycket jobbigt" för svensk del.

Det är också glädjande att se att ÖB och Försvarsmakten talar om att osäkerheten i närområdet har ökat, liksom den ryska militära aktiviteten och landets upprustning som är utan paralleller i modern tid. Här är det synd att ÖB inte är mer specifik kring vad som händer och hänt i vårt omedelbara närområde eftersom denna sekretess endast drabbar den svenska allmänheten.

En annan noterbar aspekt av intervjun är varifrån ÖB ser att eventuell hjälp vid ett angrepp mot Sverige, där ÖB är mycket tydligt med att det i så fall skulle vara NATO och inte EU, då EU inte är en militärallians. Det är värt att notera i den pågående diskussionen om solidaritetsförklaringen med mera.


Det ska bli mycket intressant att se vem Moderaterna sänder fram senare idag för att försvara sig mot ÖB:s intervju och med vilket budskap. Än mer intressant blir att se om man lyckas få någon ur Försvarsmaktens högre skikt med sig, vilket i så fall skulle kunna tyda på att vederbörande strävar efter att positionera sig för framtiden.


2013 kommer att bli ett mycket intressant år inom försvars- och säkerhetspolitiken.


Bloggar: Johan Westerholm (s), Fredrik Antonsson (m)

Uppdatering 3/1 15.05: Sent omsider verkar nu flera tidningar ha tagit till sig innehållet i intervjun med ÖB i SvD. Aftonbladet, Västerviks Tidning, DN (länken fungerar endast idag)

47 kommentarer:

Bygdemajoren sa...
30 december 2012 kl. 23:10  

Börjar det inte bli dags att börja avkräva lite ansvar eller åtminstone en kommentar ifrån arkitekterna bakom dagen kulissförsvar?
M Moore mfl, var är ni?

TRIDENT sa...
31 december 2012 kl. 00:27  

Ansvar?!

Något så osvenskt lär aldrig utkrävas såvida det inte rör någon förseelse begången av allmogen ute på roten...

Jag tror även att Sverker är väl optimistisk när han påstår att nuvarande kaos ska hålla ut en hel vecka - fast det hänger väl på när man startar klockan...

Tyvärr lär varken generalerna eller politikerna i alliansen svälja prestigen och erkänna att nuvarande väg endast leder mot avgrunden - och således kommer vi att köra över kanten i full fart.Unknown sa...
31 december 2012 kl. 03:01  

Då får vi väl tacka ÖB för öppenheten och tiden som varit för nu lär han väl inte få vara kvar.
Gula Brigaden

Anonym sa...
31 december 2012 kl. 06:56  

Vad gäller nu då? Är inte allt inom svenskt försvar i balans?? Tolgfors och hans allianskompisar Widegren, Forsell, Reinfelt och Borg har ju ideligen bedyrat hur allt i svenskt försvarsväsende är i BALANS.

Varför säger nu den osynligaste svenske ÖB-efter Johan (Heder)Stedt- något som inte verkar vara relaterat till Alliansens Balansdoktrin? Balansdoktrin eller om man så vill; Sagan om Kejsarens nya kläder eller Tolgförda dikter av Anders Borg.

Om Riksrevisionen även tagit med en genomlysning av de sk arméstridskrafter som vi i Sverige idag (inte) förfogar över hade revisionens rapport sannolikt blivit kvalificerat hemlig-beroende på att det idag inte existerar någon svensk armé. Det finns en liten patrullkår på typ 1500 man totalt-spridd över några garnisonsorter i småklickar där kompanier består av 30 man eller bataljoner av 90....

Försvarsmaktens värdegrund, Öppenhet, Resultat och Ansvar; vilka resultat har nu ÖB åstadkommit? Vilket är hans och övriga försvarsledningens ansvar för att Sveriges försvar nu är kört till konkurs?

Sannolikt har denna försvarsledning inget ansvar alls-de följde bara order från Tolgfors och Enström... "de följde bara order..."

Utkräv nu ansvar av alla inblandade. SvD; hjälp Konstitutionsutskottets trötta medarbetare och förmå Riksrevisionen att igen gå igenom vad ruttna politiker och karriärshungriga genraler gjort med Sveriges totalförsvar under 15 år-detta är inget annat än förintelsen av den svenska försvarsförmågan som verkställts.

En ansiktsräddare för försvarsledningen vore ju att nu omgående packa sitt gepäck och lämna sina poster.

Om ÖB, C Ins, C Prod och C LedS offentligt nu sa ifrån-i media- och redovisade att de personligen inte tror på den förda försvarspolitiken och inte längre anser sig kunna ta ansvar för Försvarsmakten skulle detta få genmäle såväl nationellt som internationellt.

Uppmanar ÖB och ovan nämnda generaler att nu ta sitt personliga ansvar för Sveriges försvar-lämna era uppdrag, ni har inte längre något förtroende från de som utgör FM-dess personal.

Potemkinkulissen sa...
31 december 2012 kl. 08:48  

På mitt förband presenteras allt som framgångar, allt är jättelyckat, vilken s-tövning som helst framställs som att målen uppnåddes. Denna ständiga förvanskning och försköning av tingens ordning är nog en bidragande orsak till läget idag. Hur många har de senaste åren hört: kass, gör om gör rätt? Ingen orkar idag driva saker i botten p g a allt ständigt brus och oordning som bryter ner FM och dess personal.

Wiseman sa...
31 december 2012 kl. 09:04  

Untergang mit PRIO,

Nej, det vore förödande om FML skulle avgå. Vilka utgör ersättningen och deras ersättning i sin tur? Vilka befordras? Vilket grepp har de om situationen?

Anonym sa...
31 december 2012 kl. 10:53  

Jag har två frågor som någon i forumet kanske kan svara på?
1. Avskaffandet av värnplikten. Var det ett initiativ av försvarsmaktsledningen eller var det regeringens initiativ?
2. Ni som träffar försvarsanställda från de andra nordiska länderna, hur ser de på avskaffandet av den svenska värnplikten? Som jag förstår det väljer de att inte avskaffa sin värnplikt. Ses Sverige som ett varnande exempel?

Förövrigt läste jag att Danmark efter 12 år återigen aktiverat aktivitet i form av värnpliktsutbildning på Bornholm.

Anonym sa...
31 december 2012 kl. 11:14  

Replik till Musslan kl 1053; Idén att avveckla värnpliktssystemet kom från Försvarsmakten. Att det skulle vara "så mycket bättre" med anställda soldater drevs stenhårt av dåvarande C Hkv Stra öv(genmj) Michael Moore. Moore blev sedan FM utvecklingschef och återfinns nu i Försvarsdepartementet.

Alla underlag, beräkningar, kalkyler etc för att det skulle bli "så mycket bättre" med en avvecklad värnplikt kom från FM. Sedan drevs detta av överförsvarsfinansminister Borg och vips fanns en proposition till Riksdagen-och med tre rösters övervikt-röstade Riksdagen igenom avvecklingen av värnpliktssystemet.

Israel skulle aldrig drömma om att avveckla sitt värnpliktssystem. I Norge är värnplikt naturligtvis kvar-och kompletterad med den anställda Telemark Bataljon för snabba insatser främst utomlands.

En norsk modell hade naturligtvis varit att föredra-i Norge pratar maan om det svenska vägvalet som ett ickefungerande sätt att bygga en försvarsmakt på för ett land med stor yta och liten befolkning-och som saknar en fattig underklass....

TRIDENT sa...
31 december 2012 kl. 11:49  

@ musslan

Politikerna kommer inte med egna ideér utan det mesta kommer från FM själv.

Glättiga Power Point presentationer med sånt som är politiskt gångbart gör underverk för den egna karriären.

Att avskaffa värnplikten får vi nog tacka oss själva för - Mikael Moore & co har mycket att stå till svars för...

Vi ska även komma ihåg att värnplikten gjordes VILANDE med tre (3) rösters marginal i riksdagen - bara det är snudd på kriminellt av alliansregeringen. Ett så stort beslut drivs igenom med tre(3) rösters marginal!

Jag var i Norge i samband med att riksdagsbeslutet skulle tas och naturligtvis kom detta att diskuteras. Norrmännen var synnerligen skeptiska till att det skulle fungera. Norge har som bekant kvar värnplikten som rekryteringsbas för de få stående förband de har - ett system som fungerar! Lustigt nog så var norrmännen på väg att avskaffa tidvis tjänstgörande soldater i samma veva som vi införde detta. Norrmännens erfarenhet var att detta inte fungerade!

Men vad vet de dumma norrmännen - bara för att andra misslyckats behöver det ju inte innebära att även vi kloka svenskar misslyckas....

Jag vill även minnas att både holländska och danska generaler starkt avrådde oss för att avskaffa värnplikten - med som sagt varför skulle vi svenskar misslyckats med något som andra misslyckats med....


Vi är som sagt själva skuld till nuvarande kaos - men glädjande nog så finns det åtminstone en general i FML som i en trängre krets uttryckt att han saknar värnpliktssystemet.

Jag är alldeles övertygad om att vi senast år 2019 - det magiska årtalet då alla förband ska vara uppfyllda både personellt och materiellt, och gripbara "HÄR och NU" - återinför värnplikten. När luftslottet synas år 2019 kommer det att visa sig att FM till huvuddel består av pappersförband utan vare sig materiel eller personal - till skillnad från det bespottade invasionsförsvarets tid, då förbanden var personellt uppfyllda, samövade men med materiella brister.

Sedan kan man ju även fråga sig vad vår fast anställda expeditionskår ska syssla med när insatsen i Afghanistan avvecklats...

Med tanke på det världsekonomiska läget och USA:s skiftade fokus lär det dröja innan någon ny insats dras igång - och alla FM:s glättiga rekryteringsbroschyrer lovar ju fantasilöner som bygger på internationell tjänstgöring.

De senaste lågvattenmärkena i den pågående farsen är AG personalkostnader som har målet att sänka personalkostnaderna med 1 miljard genom att se över organisationen och ersätta officerare med specoff, specoff med GSS, GSS med civila....

Och vårt nya fantastiska personalförsörjningssystem infördes inte för att spara pengar - eller hur...Anonym sa...
31 december 2012 kl. 20:35  

Tack för era svar Trident och Untergang mit PRIO.

Fram till kalla krigets slut togs det stora försvarsbesluten gemensamt med undantag av VPK som bedömdes som oberäknerliga. de politiker som satt i riksdagen under 50-, 60-, och 70-talet måste drabbas av konvulsioner när riksdagen låter värnplikten bli vilande med 4 rösters marginal. Att man sedan "snabbröstar" igenom en ny anskaffning av JAS NG på en fikarast gör inte saken bättre. (Den var dock blocköverskridande, ett litet fall framåt).

Litet ledsen (förbannad) blir man dock att inte de stora partierna M och S kan ta ansvar för försvaret på lång sikt blocköverskridande. En seriös anda från förr, där försvars-och säkerhetspolitik fick stå utanför det inrikespolitiska käbblet vore klädsamt.

Roger Klang sa...
1 januari 2013 kl. 05:06  

Alla ni som klankar på generalerna, har ni lyssnat på något föredrag av dem? Jag har lyssnat på bara två generaler, Karlis Neretnieks och vår nuvarande ÖB. I synnerhet Karlis Neretnieks var glasklar om vad han tyckte personligen om den svenska nedrustningen och varifrån hotbilden kommer eller att den finns. Hans föräldrar är i och för sig ifrån Lettland. Ja, de håller på etiketten på ett ibland löjligt sätt, men det betyder inte att de inte bryr sig om vad som händer eller är ute och cyklar. De kan verkligen aldrig göra tillräckligt för att alla ska bli nöjda, och det är rätt otacksamt att ständigt bli kritiserad när man gör sitt bästa och jobbar hårt. Förutsatt att de jobbar hårt med tanke på att ni arbetar enligt uppdragstaktiska principer, det är alltid en spänning mellan ledningsstyrning och uppdragstaktik. Men kanske används uppdragstaktiken endast i fält? Ni vet bäst själva! Jag råder alla som vill avancera att inte bara kritisera i den första meningen, utan även vara konstruktiva i nästa mening.

Roger Klang

adde sa...
2 januari 2013 kl. 11:06  

Nyheten gällande uttalandet var ju inte innehållet. Innehållet känner alla svenska högre officerer och även journalisten Mikael Holmström, vars artikel det är.

Nyheten var att detta fick utrymme i en av de svenska rikstidningarna. I Finland är försvarsnyheter och försvars debatt vanlig i tidningarna, men mindre synlig i blogosfären, kanske just för att den finns i tidningar.

Unknown sa...
2 januari 2013 kl. 12:45  

Instämmer i Robert Klangs kommentar.
Jag jobbar ganska nära våra högsta militära och civila chefer. Alla jobbar stenhårt och nästan 24/7 för att FM skall bli så bra som möjligt inom den ram som våra politiker har beslutat. På motsv sätt gör våra förbandschefer, bataljonschefer mfl.
Jag vet även att våra chefer är mycket tydliga mot uppdragsgivarna avseende behov av tex förändringar.
Ni är alla värda uppskattning och respekt för vad ni gör.

Bygdemajoren sa...
2 januari 2013 kl. 15:47  

Öv Klevensparr och R Klang.

Om alla i FML är så himla duktiga och jobbar så oerhört mycket, hur kan det då bli så tokigt som det nu blivit?

FMCL, NBF, PRIO, HRC, FMQ, FM-vind osv

wellside sa...
2 januari 2013 kl. 16:55  

.

wellside sa...
2 januari 2013 kl. 17:03  

Detta är ett väl avvägt politiskt budskap, försvarsmaktsledningen följer följer endast de styrningar politkerna ger.
Nu kommer frågan om svenskt NATO medlemskap presenteras som det enda ekonomiskt genomförbara alternativet.

Sten-Erik Björling sa...
2 januari 2013 kl. 17:45  

Problemet med ett svenskt medlemskap i Nato är att det förutsätter en kraftig upprustning av det militära försvaret för att man skall accepteras som en medlem. Nato vill inte ha medlemmar som inte kan försvara sig själva eller har så stora brister som vi har.

Denna upprustning kommer dessutom inte att medföra ett optimerat försvar sett ur försvaret av Sverige - det kommer att optimeras för att Sverige skall delta med trupp i expeditionskårer som styrs från USA.

Om det ändå kommer att bli frågan om att rusta upp försvaret så bör det ske för att klara Sveriges behov och inför de hot och miljöer som vi som nation kommer att möta över tid. Inte rusta upp för att delta i USAs maktbehov i Mellanöstern och i Afrika och för att erbjuda USA baseringar för sina ABM-system riktade mot Ryssland.

S och de andra partierna bör motverka detta och även andra partier om de står Sveriges intressen som suverän nation nära.

Expo sa...
2 januari 2013 kl. 18:59  

@ Sten-Erik Björling - 2 januari 2013 17:45

Du har rätt i ett par saker du skriver, men jag tror du drar fel slutsats

Du har rätt i att ett Svenskt medlemskap i NATO sannolikt kommer att kräva investeringar i FM som NATO kommer att kravställa

Men jag tror att om det kommer till ett beslut om hur en upprustning / ett återskapande av försvarsförmåga skall ske så kommer vi att ställas inför två alternativ:

1. Att verkligen vara alliansfria och bygga upp en egen försvarsförmåga som verkligen avskräcker

2. Gå med i NATO

Och jag tror att om man börjar räkna på dessa alternativ så kommer man nog ganska enkelt fram till att NATO-medlemskapet är billigast

Sedan återstår ju frågan om ett NATO-medlemskap verkligen är en 100%-ig garanti för att man får hjälp när det kniper

Men jag tror ju att sannolikheten ökar för att Norge verkligen ställer upp för oss när det kniper om vi är NATO-medlemmar...

J.K Nilsson sa...
2 januari 2013 kl. 19:20  

Expo, hela NATO-frågan är komplex och mångbottnad. Det krävs förmodligen mer än ett inlägg för att göra det förståeligt och jag behöver lite draghjälp i att realisera det.

J.K Nilsson

Sten-Erik Björling sa...
2 januari 2013 kl. 20:07  

Ett Nato-medlemskap är naturligtvis attraktivt för de klåfingriga Excel-gnomerna på finansen, men politiskt så är det ett farligt alternativ eftersom folkmajoriteten är klart emot ett Nato-medlemskap. Att sätta befolkningen inför ett fullbordat faktum är att räkna med bekymmer eftersom ett sådant beslut kan ändras efter förändrade majoriteter.

Det bör noteras att Finland har ett försvar som är avsevärt mer effektivt än vårt till halva budgeten och de låter inte industripolitik styra lika mycket som i Sverige. Vi är dessutom i den situationen att mycket av vår materiel måste omsättas - då lika bra att man optimerar både materiel, soldatförsörjning och utbildning för att svara upp mot framtida hotbilder vilka skiljer sig avsevärt från vad som tidigare funnits. Det framtida försvaret måste bygga på långt gående decentralisering både i materiel, soldater, supportstrukturer mm eftersom ingen logistik kommer att fungera efter framtida angrepp, det man kan använda är det som redan finns på plats. Och erfarenheterna från Israels senaste anfall mot Libanon måste tas in i beräkningarna - Israel misslyckades med sin ockupation och sitt angrepp därför att motståndarna var framgångsrika i att använda moderna robotvapen mot marktrupp och mot stridsvagnar kombinerat med dolt uppträdande. Ett bra exempel på modernt asymmetrisk krigföring. Vi kan inte planera framtidens försvar efter tidigare krig och konflikter - resursbrist på många plan kommer att råda och det finns inget som en motståndare fruktar så mycket som att binda resurser och trupp under långa perioder inom stora landområden.

J.K Nilsson sa...
2 januari 2013 kl. 20:58  

Sten-Erik, vilket ROE hade de Israeliska stridskrafterna i Libanon?

J.K Nilsson

Expo sa...
2 januari 2013 kl. 21:34  

Jag tror att den svenska opinionens motstånd mot NATO-medlemskap beror på att man inte satt sig in i vilka alternativ vi har

Som jag skrev så finns i realiteten bara 2

Att vi sedan hittat på ett 3:e alternativ är egentligen bara sorgligt eftersom det bara skjuter upp valet av de 2 alternativ som finns

(jag väljer att bortse från alternativet att inte ha något försvar)

Att bygga upp ett eget försvar för att helt på egen hand kunna försvara sig mot framtida hot är nog egentligen inte heller något alternativ (om vi inte är beredda att höja skatter för att finansiera det)

Så om vi kunde föra en rationell debatt om vilka hot vi står inför i framtiden och hur vi bör bemöta dem så tror jag att vi kommer att landa i att vi lämpligen möter dem tillsammans med dem som vi rean idag räknar med hjälp ifrån...

Fast då med en liten högre sannolikhet för att vi faktiskt får hjälp när vi behöver det - och erbjuds tillfällen att öva på att ta emot den...

Bosse59 sa...
2 januari 2013 kl. 23:24  

I flera generationer har svenskarna indoktrinerats till att reflexmässigt säga nej till NATO. Ganska många vet att vi övergivit neutralitet, alliansfrihet och värnplikt, de flesta saknar kunskap om vår obefintliga försvarsförmåga och ännu färre vet något konkret om vad ett NATO-medlemsskap innebär. Denna okunskap gör oftast diskussionen i sakfrågan helt omöjlig och stolligheter som kärnvapen, ABM-försvar och tvångsutskrivning till expeditionskårer i Afrika dyker upp i debatten.

Magnus Redin sa...
2 januari 2013 kl. 23:26  

Det är farligt att dra för långtgående slutsatser av nyligen inträffade krig i Irak eller Libanon, sådana krig hade vunnits snabbt och totalt av Stalin med USAs eller Israels vapen. Krig kan även föras utan respekt för den andra sidan, att vi kämpar för att upprätthålla sådan respekt garanterar inte att vi lyckas. Att utropa en annan grupp som otrogna, undermänniskor eller klassfiender och utplåna är ett historiskt beprövat sätt att kortsiktigt lösa resursproblem och skaffa sig makt och rikedom.

Detta är den djupaste anledningen för att ha en militär förmåga utanför våra gränser. Ytterst är våldsförmågan sista sättet att göra militära aggressioner och lebensraumprojekt svåra och olönsamma och ibland lyckas man t.o.m. undvika rustningar inom hela vapenkategorier.

Visst skulle vi kunna låtsas vara Israel som är omgivet av fiender med hätsk retorik och har historiska skäl att inte lita på omvärlden men även de som har ett totalförsvar inklusive en trolig kärnvapenarsenal arbetar aktivt med samarbeten och allianser.

Vi skall givetvis fortsätta ha en förmåga att hjälpa våra grannar och göra det lilla på global skala som är rimligt, ungefär det vi gör i dag förefsller räcka för att vi uppfattas som viktiga nog att ha ett utbyte med.

Vi behöver både den internationella delen, mer förmåga och volym i hemmaförsvaret och resiliens.

Anonym sa...
3 januari 2013 kl. 10:40  

Replik till Klevensparr kl 1245; Uppskattar verkligen att öv Lennart Klevensparr som numera återfinns i HKV som stf C för förbandet(?) HKV, gett sig in i debatten här på bloggen. Måhända är Klevensparr skylloff och sköld åt generalsligan. Det vore nämligen klart klädsammare om generalerna själva vågade sticka fram hakan här-men nej den öppenheten finns inte.

Nu till några frågeställningar baserade på min tes om att generalerna personligen ska redovisa om de tror eller inte tror på den inslagna vägen för Försvarsmakten-min övertygelse är nämligen att koncernvärderingarna bäst tydliggörs om koncernledningen personligen står för dem.

RMA-NBF-FMLSTS; kärt barn har många namn-varför tillåts miljarderna fortsätta att rulla i fortsättningen på NBF? Systemen blir individmässigt så dyra att ytterst få enheter kommer att kunna få del av funktionerna. Varför analyseras inte behov och funktion?

Vilande värnplikt; vilka kostnadsanalyser redovisade FM till regeringen avseende övergången till anställda soldater? Hur kan det komma som en överraskning att det är dyrare med anställda soldater än med värnpliktiga? Varför behövs nu AG Personalkostnader?

Milostaber-Regionala staber; hur kortsiktiga kan man bli på militärstrategisk nivå? Vilka spel gjordes inför avvecklingen av milostaberna? Vad är skillnaden i de spel som gjorts inför uppsättandet av de regionala staberna? Vågar inte FML redovisa vad det kostar att ha en fungernade militär förmåga i Sverige till regeringen?

40-60 JAS39E; Har övlt Johan Wictorin fel i den analys som han redovisade vid Folk- och Försavars konferens i höstas? Genlt Salestrand var närvaande vid konferensen men smet undan att kommentera-flagrant exempel på tuvhoppande general. Wictroin hävdade att det behövs betydligt fler JAS39E än de som Regeringen bestämt-utan att ta del av FM "militärstratgiska remissvar"-att Sverige ska köpa. Istället hävdade Regeringen att det var industriskäl som var de viktigaste.

Jag hävdar, igen, att FML personligen ska redovisa att de tror, eller inte tror på den inslagna vägen för FM. Om man i FML inte tror på den inslagna vägen gör man Sverige den största tjänsten att markera mot Regeringens förda "försvarspolitik" genom att avgå-Regeringen lyssnar ändå inte på FM som remissinstans-JAS39E är ett tydligt exempel på detta.

Förmåga "här och nu" -det Sverige under 2013 kan sätta på militära fötter är EN (1) bataljon hopskrapad från hela landet. 850 000 man i ett fungerande svenskt Totalförsvar blev pga industrilobby, snögga politiker och karriärhungriga generaler en tummetott på 750 man...

SAP PRIO; Jag hävdar att system PRIO kostat närmare 7 miljarder kronor och ännu har det inte avlöst speciellt många, 2 av 23, äldre datasystem. Är det ett bra beslut?

Arbetsmiljö i Afghanistan; varför tillåter FM brott mot Arbetsmiljölagen i Afg? Det kryllar av regelbrott mot AML där. Materiel utan BOA, hembyggda vapen, ombyggda fordon etc. Varför?

Ett litet axplock på frågeställningar som säkert Klevensparr har finurliga svar på....

TRIDENT sa...
3 januari 2013 kl. 14:35  

Nu finns det ju sätt att öka beredskapen och numerären bland markförbanden.

FM HRC består av 29 yrkesofficerare och 210 civilanställda. Då det i händelse av ofred inte torde finnas behov av rekrytering, glättiga rekryteringskampanjer och dylika begivenheter borde FM HRC:s uppgifter nedgå till ett minimun. Dessutom har ju alla insatsförband en egen personalfunktion.

Vi har ju inte heller någon personalreserv som ska administreras - för någon sådan ingår inte i vare sig org 13 eller IO 14.

Personalen på FM HRC är ju dessutom anställda på samma premisser som vi ute på allmogen - således skulle det gå att organisera ett förstärkt lätt skyttekompani av personalen på FM HRC.

Låt personal på FM HRC genomföra GMU, och organisera därefter 1. lätta fristående skyttekompaniet - bemannat ur FM HRC.

Vips så är den tillgängliga insatsorganisationen på marksidan ökad med nästan 30%, och eftersom FM HRC består av fast anställd personal skulle detta lätta skyttekompani kunna ha 48h beredskap.

Jag är osäker på om FM Travelmanagement redan ingår i FM HRC - men om så inte skulle vara fallet kan ju även denna organisation bemanna det lätta fristående skyttekompaniet - för i händelse av ofred torde Försvarsmakten inte ha så stort behov av Instruktioner fyllda med förtäckta hot och insinuationer om medvetet mygel och diverse otrevligheter....

Magnus Redin sa...
3 januari 2013 kl. 14:45  

Vad 17?

Är den fast anställda personalen som i vardagen endast har fredstida uppgifter inte organiserad i krigsförband?

Det borde inte ens vara dyrt att fixa.

J.K Nilsson sa...
3 januari 2013 kl. 15:58  

Magnus, helt rätt. Det är det som varit en stor del av kvarnstenen runt halsen de senaste åren.

En stor del av den s.k. basorganisationen har till Fmorg13 slimmats till en anorektisk gestalt just därför att det varit så viktigt att bemanna "Insatsorganisationen". Vi har tidigare löst "problemet" att kunna bemanna skjutfält och andra funktioner genom att använda s.k. rörliga rader där personal i fredstid varit i huvudsak sysselsatta med stabsarbete, skjutfältssäkerhet, m.m. Nu skall vi i princip inte längre ha rörliga rader utan vi ska ge "insatsförbanden" tillikauppgifter såsom att hålla efter skjutfält, friskvårdsanläggningar, m.m. Garnisonsgemensamma funktioner skulle brytas upp och uppgifterna skulle ner till kompaninivå men fortfarande kunna lämna stöd till en helt annan organisation. På ett förband nära mig så har man i princip tillgripit ordervägran och brott mot dessa principer för att kunna lämna det stöd till andra organisationer som är viktigt för att de ska kunna producera insatsförband och samtidigt är en garnisonslösning effektivast i både insats och prod men då det inte var en renodlad prod eller insatsorganisation så kände man ett behov att renodla och bemanna insatsorganisationen p.g.a. nödvändigheten att de finns i insats. Samtidigt har man suboptimerat organisationen på det sättet rätt så enormt.

J.K Nilsson

patrik sa...
3 januari 2013 kl. 16:15  

@Trident - riktigt dråpligt och tragikomiskt beskrivet om "möjligheterna" till HRC krigsorganisering...

@öv Klevensparr - jag är övertygad om att man nästan arbetar ihjäl sig i HKV - men det är absolut inte detsamma som att arbetet är metodiskt, målinriktat och effektivt.

Läget i FM måste ju rimligen bero på någonting, det har ju inte bara uppstått ur tomma intet.
Jag tror personligen inte att det sitter några dumskallar i HKV, tvärtom. Men i en kultur där ordning, reda och långsiktighet har ersatts av andra storheter, t ex tvära kast, otydlighet, politisk korrekthet och anpasslighet (där ligger ni i sanning långt fram, det skall erkännas) är det svårt att nå framgång. Vad är vägen framåt när alla befinner sig i en cyklotron?

Det finns ett antal nyckelord som är väsentliga i sammanhanget;
- Ledarskap - föregångsmannaskap och förmåga att stå rak i ryggen
- Konsekvensanalys - förmåga att rätt bedöma konsekvenserna av beslut och åtgärder
- Klarspråk - Förmåga att tala så att politiker och DUC förstår, utan skönmålning
- Målbilder - tydliga och långsiktiga, utan luftiga visioner som bara förleder beslutsfattare och desillusionerar underställda

Obetydliga floskler? I så fall har allt jag lärt mig under mina år i FM varit felaktigt.

FM levererar underlagen till politikerna, och det ansvaret kan FM aldrig undandra sig. Att skylla på politiska beslut är fegt. FM har över tiden haft full kontroll över läget och behoven i egen organisation - och har kunnat redovisa detta till regeringen. I stället har man valt otydlighetens väg, den politiska korrekthetens väg, skönmålningens väg, oorgansisationens väg - ja, kanske t o m oförmågans väg...

Patrik Lander
FA/kn
(Inte signaturen "Lander" som ibland dyker upp i detta medium)

uppgiven sa...
3 januari 2013 kl. 16:18  

"Det borde inte ens vara dyrt att fixa"

Nja, det beror nog på. Tar vi HRC som exempel, vilket krigsförband ska man stoppa in den personalen i?

Kan personalen sedan lösa sina krigsuppgifter enbart med den kompetens man har för att lösa sina fredsuppgifter, eller behövs det någon form av tilläggsutbildning?

Ska personalen ingå i krigsförband, ja då ska det också ställas krav på fysisk förmåga. Ställs det krav på fysisk förmåga, ja då måste det avsättas tid för fysisk träning. Då behövs det mer personal för att lösa de ursprungliga uppgifterna, för arbetstiden blir ju inte längre...

Så nog kan det kosta pengar att stoppa in "fredsanställda civilister" i ett krigsförband. Ibland kan det faktiskt vara kostnadseffektivt, både ekonomiskt och i form av operativ effekt, att anställa civila för att lösa rent fredsadministrativa uppgifter så att insatsförbanden kan koncentrera sig på sin kärnverksamhet.

Magnus Redin sa...
3 januari 2013 kl. 17:13  

J.K Nilsson, vi har alltså åtagit oss för stora utlandsinsatser för att egentligen klara av att bemanna dem kontinuerligt?

Att skicka iväg de som skall utbilda nästnästa avlösning som insatsavlösning förefaller för mig lika klokt som en bonde som äter upp utsädet.

Gör man tvärt om och begränsar utlandsinsatserna till den storlek som man kan bemanna kontinuerligt borde de fungera förstärkande i stället för tärande på den nationella organisationen.

Jag har debatterat en massa om detta på soldf. Att klara av kontinuerliga insatser borde vara det säkerhetspolitiskt viktigaste verktyget under lokal fredstid då vi bara är i krig i typ Afghanistan. Att mobilisera för självförsvar eller skicka allt vi orkar till typ Finland är ett helt annat tänkande.

Utlandsinsatser borde vara en produktionsorganisation, om jag har förstått fackspråket rätt. Här är kvalitet och kontinuerlig förmåga viktigare än volym.

Att försvara nationen kräver en mobiliseringsorganisation och där är volym viktigare än kvalitet.

För att ta ett simpelt exempel kräver utlandsinsatser bra och dyra kok som lagar fin mat med hela kostcirkeln medan jag som svensson i hemvärnet skulle vara själaglad över varmt allt-i-ett gojs med potatis, något sönderkokt protein, fett och salt om jag har precis har överlevt det värsta som någonsin har hänt mig.

Löpande verksamheter skall man givetvis bara plundra om det är kris, att skicka ett förband utomlands på insats är inte en kris!

Magnus Redin sa...
3 januari 2013 kl. 17:22  

Uppgiven, skicka dem genom en GMU vilket även kan räknas som internutbildning för allmänbildning om verksamheten, utöka friskvården så de förbättrar sin hälsa och organisera dem som ett vanligt bevakningskompani under hemvärnet.

Personal som har krigsviktiga uppgifter vid en mobilisering för försvar av Sverige nekas krigsplacering i detta bevakningskompani så är det problemet löst. Alla skickas genom utbildningen för att få kompetensutvecklingen om vad firman är till för och alla skall givetvis ha samma goda friskvård!

Sedan går det att vartefter höja ambitionen och organisera lätta förband fristående från hemvärnet som med lätthet kan skickas på typ bevakningsuppgifter i Finland då deras kontrakt inkluderar utlandstjänst.

Borde inte något sådant göra alla glada och nöjda?

Bygdemajoren sa...
3 januari 2013 kl. 18:44  

Tyvärr är väl just HRC ett skolexempel på den .ppt/glädjekalkylsdoktrin som nyttjas i FM.

Hur många av de 65.000.000 kr som HRC skulle spara in årligen har vi kunnat inhämta?
Hur kommer det sig att kvoten anställda/HR-handläggare gått från 58 till 57,9?

Personligen väntar jag fortfarande på att se pengarna som skulle frigöras när vi bildade UH-regementena...

uppgiven sa...
3 januari 2013 kl. 19:03  

@Magnus Redin

Visst är det möjligt i teorin, även om jag misstänker att inte alla som arbetar på HRC skulle klara fystesterna inför GMU.

Men det är inte gratis, vilket var min poäng.

Dessutom, med tanke på att jag och andra har efterlyst civila administratörer som kan avlasta oss administration så att vi kan koncentrera oss på vår kärnverksamhet, är det egentligen en bra idé? Annat än som meningslöst spel för gallerierna?

TRIDENT sa...
3 januari 2013 kl. 19:27  

@ uppgiven

Vad är då insatsförbandens kärnverksamhet?

Högvakt?

Vakt och beredskap?

Jag vill minnas att högkvarteret förra året kartlade hur mycket tid som ägnas åt "kärnverksamheten" -på ett skytteförband ägnar sig personalen åt "kärnverksamheten" (läs skyttetjänsten) strax över 30% av tiden, funktionsförbanden kom in lite högre på strax över 40%. Huvuddelen av tiden gick åt till vakt, beredskap, högvakt, administration, ledighet m.m.

Om vi då exkluderar FM HRC:s lätta skyttekompani från vakt, beredskap och högvakt torde de kunna ägna 70% av tiden åt glättiga reklamkampanjer och 30% åt skyttetjänst- och således hamna på samma träningsnivå som våra övriga anställda insatsförband!

Rent logiskt borde det väl vara krav på minst genomförd GMU även för våra civila arbetstagare, för med den slimmade organisation vi har finns det inte pengar att ha en massa luft i systemet. Genomförd GMU är väl även en lämplig kompetensutveckling som ger insyn i vår verksamhet, för de civila som plockas från gatan idag har förmodligen aldrig gjort värnplikten.

Nu har det dock gått till överdrift med civila i organisationen, det är inte längre organisationens krav som styr andelen civila utan ekonomin och PERSS Excelark.

Den senaste "geniala" planen visade sig i direktiven till AG Personalkostnader (smaka på det namnet...)

För att nå upp till målet att minska personalkostnaderna med 1 miljard räknat i 2012 års penningvärde ska exempelvis andelen GSS minskas till förmån för ökad andel civila. Med vilka utredningar som grund ska detta ske kan man undra, för det måste ju vara så att det blev fel i AG BOK och man satte för höga krav på befattningarna - eller...?

För det kan ju aldrig vara så att HKV skiter i kompetensen och ledstjärnan är - ett huvud med civila kläder kostar mindre än ett med uniform...

Avslutningsvis - ALL personal i FM fick väl Sverkers semesterhälsning med det generösa erbjudandet - även de på FM HRC...

Då innebär detta att de tackat ja till ynnesten att få bli tvångskommenderade till utlandstjänst - och att då varken upprätthålla soldatfärdigheter eller fysisk spänst torde vara ett grovt tjänstefel! Således torde det inte finnas några som helst hinder att organisera FM HRC:s insatsförband - 1. lätta skyttekomp

uppgiven sa...
3 januari 2013 kl. 19:42  

@TRIDENT

Nu anar jag en hel del ironi i ditt inlägg...

Men ja, kärnverksamheten för ett skytteförband är skyttetjänst, liksom det för ett underhållsförband är underhållstjänst.

Så vad är du egentligen emot här, att HRC ska ägna sig åt sin kärnverksamhet? För att istället ha skytteförbandets kärnverksamhet som bisyssla?

Man kan ha synpunkter på förekomsten av HRC, och på en hel del idiotier i vår verksamhet. Men jag kan inte se hur du verksamheten framåt med just detta inlägg...

Anonym sa...
3 januari 2013 kl. 19:46  

Replik nummer 2 till Klevensparr kl 1245; Professor Wilhelm Agrell höll vid Folk och Försvars konferens i Sälen för TVÅ år sedan ett på pricken målande anförande angående det svenska försvarets nedgång och fall. Agrell beskrev skeenden som hänt under ÖB (Heder)stedt, Syrén och Göranson. Flera av händelserna som Agrell beskrev, naturligtvis med den yttersta källforskning gjord, var så flagrant klantiga och så tydliga Hot mot Rikets säkerhet att om handlingarna gjorts av karaktärer som Stig Wennerström hade de beskrivits som bland de grövsta saker det svenska totalförsvaret råkat ut för.

Ingen av de främsta företrädarna för Försvarsmakten har ännu kommenterat Agrells anförande. Min fråga till öv Klevensparr är nu; varför har ingen från FML kommenterat de knivskarpa reflektioner som professor Agrell redovisade i Sälen 2011? Än finns tid att kommentera, jag bifogar artikeln som länk här nedan.

Jag läste idag den ursprungliga skrivelsen ”FM direktiv för omstruktureringsarbetet under 2012”, (HKV 2012-02-27 02300:53790), i skrivelsen framgår på sidan 6 att det till FM personal ordersattes att de skulle redovisa sina kompetenser, t ex stridsflygsdivisionschef eller underrättelseoperatör med xxx specialkompetenser i det helt öppna Internetbaserade sökverktyget ReachMee.

Ingen från FML har ännu kommenterat hur de tänkte när de alltså beordrade att alla kompetenser inom den svenska försvarsmakten skulle samlas i en mapp på internet med namn, adresser och allt.

Min fråga till dig är nu; borde den mappen, med FM samlade kompetenser, varit kvalificerat hemlig? Hur bedömer du operationssäkerheten i HKV skr 2012-02-27 02300:53790? Varför har "PERSS"-som står som handläggare inte redovisat detta i lämplig utredning-och dessutom tagit ansvar för denna risk(?) för Rikets säkerhet? Eller det kanske var helt ok att alla i FM, samlat, skulle redovisa sina specialkompetenser på internet?

Några frågor till öv Klevensparr som alltså tycker att de högsta företrädarna i FM gör ett smart och bra jobb.

Här är länken till professor Agrells tal i Sälen 2011: http://www.newsmill.se/artikel/2011/01/18/hela-historien-om-f-rsvarets-nedg-ng-och-fall

Unknown sa...
3 januari 2013 kl. 19:55  

Det jag framför på denna blogg är min uppfattning. Ni som känner mig vet att jag alltid har framfört vad jag tycker och tänker. Jag är dessutom för "gammal" för att gå andras intressen eller tala för andra. Utifrån min tidigare roll som förbandschef upplevde jag att jag var delaktigt i de planeringsdokument som HKV utarbetade tex Försvarsmaktens utvecklinsgplan, Armén plan mm . Jag fick ta del av dessa, vi förde dialog på olika sätt, generalerna lyssnade och tog åt sig. Men ibland så blev det inte som jag ansåg men jag har inga problem med detta.
Min erfarenhet av detta är att HKV arbetar metodiskt och målinriktat men ibland under hård tidspress. Förutom när FML besöker förbanden så hade jag och min personal möjlighet att varje år vid flera tillfällen föra dialog med AI och produktionsledaren inom armén om viktiga frågor som rörde oss.
Utifrån den roll jag nu har på HKV så är mitt intryck att FM tar ansvar för de underlag som lämnas till regeringen. Skulle sedan HKV ändra uppfattning i något avseende så talar man om detta tydligt.
HKV är politiskt korrekt liksom alla myndigheter mot sin uppdragsgivare men detta innebär inte att man är otydlig och inte säger vad man tycker och anser. Jag vet detta numera!
MVH
Lennart K

Anonym sa...
3 januari 2013 kl. 20:34  

Replik till Klevensparr kl 1955; Och vad tycker du då? Tycker du att det är tillräckligt att Sverige har en enda ihopskrapad skyttebataljon som den enda markstridsfunktion i hela landet under 2013?

Vad tycker du om att t ex LV-bataljonen i Halmstad består av knappt 100 man? Är inte en bataljon 700-1000 man organisatoriskt? Vilken förmåga tycker du att FM har, "Här och Nu"?
Vad tycker du om Riksrevisionens rapport om bemanningen av Marinens och FV stående insatsförband? (RiR 2012:18)

Vad tycker du om att värnplikten av FM drevs till det vi nu ser? FM beskrev också att det minsann skulle finnas ekonomiska resurser till "det nya försvaret". Det beskriver bl a dåvarande översten Michael Moore i en glättig artikel i dåvarande FOA-tidningen.

Eftersom stf C HKV inte vill redovisa något angående hur FML tycker och tänker kanske öv Klevensparr kan redovisa sina synpunkter på mina frågor i såväl detta inlägg som de tidigare replikerna jag gjort på hans inlägg. Eller det är kanske för mycket begärt?

En länk till Riksrevisionens rapport om brister i försvarets organisation: http://www.riksrevisionen.se/sv/rapporter/Rapporter/EFF/2012/Bemanningen-av-marinens-och-flygvapnets-staende-insatsforband/

För övrigt är Tridents idé om att organisera HRC som skyttekompani lysande. De får ju mest tid till sin huvudtjänst av alla-en kanonlösning. Jättebra för personalkonsulenterna att smaka på ”välkommen till vår verklighet” eller ”har du det som krävs?” eller ”vem bryr sig?”.

Magnus Redin sa...
3 januari 2013 kl. 22:59  

Uppgiven, krävs det kontrakt för tjänstgöring utomlands skall det i alla fall ges lite försvarsnytta av det.

Om ett arbete är en rent civil stöduppgift borde det inte krävas något kontrakt om möjlig tjänstgöring utomlands. Däremot borde engagemang i hemvärnet eller GSS/T vara en merit för både städare och reklamspecialister.

uppgiven sa...
3 januari 2013 kl. 23:02  

@Magnus Redin

Är inte riktigt med på vad du menar. Försvarsnyttan som de civilanställda gör är att de frigör militär personal till dessas kärnverksamhet. Räcker inte det?

I vår fredsmässiga utlandsstyrka så finns även där stöduppgifter som behöver lösas.

Magnus Redin sa...
4 januari 2013 kl. 00:35  

Uppgiven, jag önskar:

Försvaret anställer den rent stödjande personal som behövs men det är en merit om man är GSS/T eller HV.

Det är ekonomiskt, förmågemässigt och personalvårdsmässigt bättre med anställd personal än långa konsultkontrakt.

Personal som inte behövs för stödjande funktioner i krigstid krigsplaceras i mobiliseringsförband. Insatser utomlands typ Adenviken eller Afghanistan är ingen kris som kräver mobilisering, sådant skall vara en kontinuerlig förmåga eller så skall vi tacka nej till engagemangen.

Det måste värvas tillräckligt med personal för förbanden som kan åka utomlands. Sådana kontrakt plus prestation behöver vara den huvudsakliga karriärvägen. Alla har givetvis även en roll vid mobilisering för försvar av territoriet.

Om det av någon anledning skrivs utlandsavtal med personer som inte behövs för utlandstjänst eller egentligen är olämpliga för den skall de givetvis krigsplaceras för försvar av territoriet. Bottennivån för att fortfarande göra nytta finns i hemvärnet, de är säkert välkomna där.

Vidare:

Se till att värva så mycket det går till GMU, värva och utbilda över hela landet.

GMU soldater värvas till GSS med utlandskontrakt eller Hemvärn med nationellt kontrakt och man sållar bort dem som har visat sig klart olämpliga under den korta utbildningen.

Ur GSS värvas det till över- eller underofficersutbildning och efter den blir man antingen reservofficer eller yrkesofficer med utlandskontrakt tills man byter yrke eller pensioneras.

Efter fullgjort utlandskontrakt hårdvärvas man till HV för att försöka hålla folk aktiva så kompetens bevaras.

Utlandsstyrkorna värvar vid behov inom HV och utnyttjar därmed HV som en personalreservoar.

Sedan önskar jag materiel för följande:

Alla insatsförband med utlandsförmåga skall ha ett fullt utrustat skuggförband där soldater med utbildning och utgångna kontrakt pliktplaceras för att tillsammans med instruktörer, gamla officerare osv vara mobiliseringsbara för territorialförsvar.

Hemvärnet ges större uthållighet genom personlig materiel i mobförråd för kompanier bemannade med pliktplacerade f.d. hemvärnskontrakterade och övrig överbliven personal som mobiliseras för att efter några övningsveckor avlösa ordinarie hemvärnskompanier.

De tre stora utbildningsmotorerna blir GMU, produktionen av insatsstyrkor för kontinuerlig beredskap/insats (dyrast) samt hemvärnets löpande utbildningar där även reservofficerarna ingår.

Det är även en fördel om det finns ungefärliga motsvarigheter till de riktigt tunga vapensystemen som har låga driftskostnader så man t.ex. kan GSS utbilda många sjömän och ubåtsjägare på små båtar och sedan teckna längre kontrakt för de få korvetterna, ubåtarna och ubåtsjakthelikoptrarna med de dugligaste. För en bra topp måste det finnas ett tillräckligt flöde eller superattraktivitet och hård selektering.

Om det här inte bär och vi måste återinföra värnplikten gör man det genom att GMU blir plikttjänst. Räcker inte det gör man en hemvärnspåbyggnad till plikttjänst och värvar ur den till utlandsinsatsförbanden samt krigsplacerar. Vill man göra en värnplikt riktigt allmän inför man även Grundläggande Civilförsvars Utbildning.

"skuggförbanden" skulle i dag bara bestå av materiel och personallistor och inte repövas. All utbildningsförmåga borde behövas för GMU, utlandsinsatsförband och Hemvärnet. Vid ett sämre världsläge börjar man vartefter repöva och fortsätter det bli djävligare i ett par generationer är man efter 40 års rustning åter i 1960:talets försvar men med brigader som har utlandskontrakt och mobiliseringsbara divisioner. Jag hoppas innerligt att det inte behövs.

Att verksamheten kan börja ta sig själv på allvar är viktigare än att återinföra värnplikten, det kommer när det krävs. Om vi drabbas av kriser som gemen man uppfattar är det möjligt att lumpen aldrig behöver återinföras.

Jakob Wedman sa...
4 januari 2013 kl. 14:07  

När jag tänkt efter så är kanske det anmärkningsvärda med intervjun att ÖB säger att vi kan försvara oss själva i en hel vecka. Visserligen ett angrepp med ett begränsat mål men en vecka är mer än man kanske skulle kunna tro. Menar ÖB att vi skulle kunna försvara oss en vecka mot ett rysk angrepp idag, här och nu, eller är det 2019 med intagen IO14 som avses?

Unknown sa...
7 januari 2013 kl. 13:30  

Sverige klarar sig i en vecka medans Finland bara klarar sig i några timmar.

Dags att vakna upp snart?

http://hbl.fi/nyheter/2013-01-07/forsvaret-klarar-attack-enbart-i-nagra-timmar

Jakob Wedman sa...
7 januari 2013 kl. 19:54  

@Johan Grön
Det måste kännas tryggt för finländarna att veta att de kan förbättra sin försvarsförmåga avsevärt genom sådana enkla medel som att avskaffa värnplikten, skrota alla artilleripjäser, tömma förråden på materiel och satsa pengarna på fler generaler och på IT-system.

Farbveckan -86 sa...
7 januari 2013 kl. 20:13  

Glöm inte Gendercenter! Detta kan vara den avgörande faktorn.

Johan sa...
7 januari 2013 kl. 20:29  

@Miljöpartist i grönt

det är av en styrka bestående av 2.000 man vi kan stå i mot en vecka... då troligtvis efter det skett en upptrappning då vi har haft tid att samla våra trupper.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade