NT om försvarsbloggande

Ledarsidan i Norrköpings Tidningar avhandlar idag "försvarsdebatten på skuggsidan", nämligen försvarsbloggandet och konstaterar att den mest levande försvarspolitiska diskussionen pågår på försvarsbloggarna. Ledarskribenten Stefan Olsson ser två orsaker till försvarsbloggarnas dominans i försvarsdebatten:

"Det ena är givetvis att de försvarstidskrifter som ändå finns sedan tidigare har hållit för låg kvalitet. Men den viktigaste förklaringen är sannolikt att etablerade medier inte kan något om försvarspolitikens sakfrågor. Försvarspolitiken granskas inte. Uttalanden från ledande försvarspolitiker förmedlas okritiskt.

När de som verkar inom försvaret ser att något annat rapporteras än vad de själva upplever uppstår frustration. Folk får inte veta hur det egentligen är. Den naturliga reaktionen i en demokrati är att man då tar till orda själv."Uppmaningen till landets journalister i slutet av ledaren är också intressant. Vi får se om den hörsammas.

16 kommentarer:

Bygdemajoren sa...
8 december 2012 10:55  

"När de som verkar inom försvaret ser att något annat rapporteras än vad de själva upplever uppstår frustration."

Va!? Stämmer inte det som står i Försvarets Forum?

Unknown sa...
8 december 2012 17:13  

Wiseman, jag kan ge en insidesbeskrivning av hur svårt det är att bryta igenom den redaktionella muren.

När jag arbetade på SVT:s Dokument Inifrån försökte jag upprepade gånger få igenom att vi skulle göra ett program som handlade om hur FM har utvecklats de senaste 15 åren. Bland annat ville jag att vi skulle visa skattebetalarna hur det är ställt med landets försvarsförmåga och vad de får ut av de ca 40 mdr som FM årligen kostar dem.

Jag stångade pannan blodig. Inte på grund av ointresse, utan på grund av att folk vägrade förstå vad jag sade. De kunde inte intellektuellt ta in att vi på denna korta tid har gått från ett totalförsvar till något som endast kan liknas vid en expeditionskår. De vägrade till exempel att acceptera hela kustartilleriet är avvecklat, att det inte finns några krigsförband som kan försvara landet, att vi inte längre har några fältsjukhus, att det förmodligen inte skulle gå att mobilisera, att det lades miljarder på ett radiosystem som nu bara står på någon lagerhylla osv osv.

ALLA trodde att jag överdrev och skarvade. "Det kan inte stämma. Så illa KAN det inte vara", var en vanlig avfärdande kommentar. Det märkliga är att trots att jag kunde visa dokumentation så blev jag inte trodd. En del vägrade till och med förstå att vi inte längre har någon värnplikt. Till sist gav jag upp.

Det är dock glädjande att allt fler redaktioner nu visar ett nymornat intresse för det som en gång i tiden var ett folkförsvar. Sent skall syndaren vakna.

Corse sa...
8 december 2012 22:34  

@ Peter 17:13
Mycket intressant! Jag som de senaste åren gått och väntat på ett kritiskt program typ Uppdrag granskning eller Dokument inifrån, har hela tiden trott att avsaknaden av ämnet "FM avveckling" enbart berodde på redaktionens totala ointresse för försvarsfrågor. Å andra sidan påvisar din beskrivning att kunskapen om FM är mycket låg, jag som trodde att journalistens starka sida var att gräva fram fakta som politiker vill tona ner eller undanhålla.

Lennart E sa...
9 december 2012 01:00  

Själv medverkade jag i Peters program och hade hoppats att det skulle bli en uppföljning så att svenska folket skulle få veta hur illa ställt det är i Försvarsmakten.
I programmet avslöjades bl.a. att den hemliga promemoria jag skrev ang förslaget till nedläggningar av skyddade ledningsanläggningar bara försvann. Att en handling försvinner ur diariet på det sättet borde ha varit en varningsklocka att något inte stod rätt till. Den handling som till slut överlämnades till SVT var censurerad till löjets gräns men det var inte den PM som diariefördes utan en likalydande arbetshandling som upprättat i tre exemplar till chefer på generalsnivå. Tydligen var den så intressant att den fanns kvar hos någon av mottagarna i mer än ett år efter att jag slutat min tjänst trots att arbetshandlingar av detta slag i motsats till diarieförda handlingar bör förstöras.

Det är verkligen hög tid att Försvarsmakten granskas ingående. Men även den politiska ledningen bör granskas vad gäller försvarspolitiken. Man kan ju undra hur okunniga våra försvarspolitiker är när kommit överens om att granska utformningen av luftförsvaret 2040 och bortom. Detta är fullständigt bisarrt – problemen ligger betydligt närmare i tiden. Att ange inriktning för luftförsvarets behov från en tidpunkt som ligger 28 år från nu och därifrån minst 15 år framåt är lika verklighetsfrämmande som om vi 1918 skulle ha givet inriktning för hur luftförsvaret skulle vara organiserat 1946 och fram emot år 1961. Vad visste vi 1918 om utvecklingen av J29 Tunnan J32 Lansen eller J35 Draken – radar och luftvärn –Stril60 mm? Absolut ingenting!

Det är enligt min mening märkligt att vårt grannland Finland kan få ut betydligt mer för sina försvarsanslag. Där finns det en fungerande försvarsmakt som även efter den nu påbörjade omorganiseringen är betydligt vassare än vår egen. De har kvar sin värnpliktsarmé, de har ett flygvapen som inom kort kommer att förfoga över moderna amerikanska kryssningsrobotar Deras artilleri har mellan 50 och 100 gånger fler pjäser än vad svenska försvaret disponerar.
Dessutom kommer det finska artilleriet att tillföras 70 moderna amerikanska markrobotar med 300 km räckvidd. Deras ytattackfartyg har moderna luftvärnsrobotar något som svenska marinen saknar helt. Här i Sverige säger man att omstruktureringen var nödvändig för att vi skulle kunna gå över till ett insatsförsvar med ständiga förband i utlandstjänst. Finland torde ha kortare mobiliseringstid och kan, trots att de har en vpl-armé, ställa upp i internationella insatser. Politiker och vissa militära chefer har vilselett folket – vi kan inte längre försvara Sverige på ett trovärdigt sätt - försvaret har inte heller blivit billigare. Det är dags att vända blicken mot öster och se hur våra finska grannar hanterar sitt försvar.

Vi bör snarast återinföra en modifierad värnplikt och återbesätta Gotland. Sverige kan inte försvaras i Afghanistan eller i någon annan del av världen.

Lennart Elborgh fd controller i högkvarteret

Unknown sa...
9 december 2012 12:45  

@Corse 22:34

Jag håller helt med dig. Min utgångspunkt är att journalister har betalt för att hålla sig välinformerade. Tyvärr verkar det inte alltid stämma.

Nu är det så att jag idag har en något bättre plattform för att göra något. Den som har tips och uppslag får gärna kontakta mig på mailadressen peter.andersson(at)strix.se.

Tore Vallers sa...
9 december 2012 12:59  

Kan inte försvarsbloggarna göra slag i saken och gemensamt skriva välformulerade tips till alla granskande-program/journalister?

Om man standardiserar ett tips med bra information och vittnesmål från anställda borde väll någon nappa?

Eller är det lönlöst? Jag vet att ni har försökt kickstarta debatten flera gånger men med tanke på hur mycket upplevd tyngd ett program som exempelvis Uppdrag Granskning har kanske det är värt det?

Mvh//Tore

Sten-Erik Björling sa...
9 december 2012 13:36  

"They can't handle the truth!!"...

Gäller även politiker och beslutsfattare på alla nivåer - verkligheten är övermäktig sedan lång tid tillbaka och man saknar totalt verktyg att strukturerat angripa utmaningarna. Gäller bara att sitta still i båten och inte ställa till med något som utsätter karriären för risker...

Och då vill man och kan man inte ställa upp för kritiska journalister - kan bara gå på ett sätt... Och eftersom man inte vill ställa upp för intervjuer och granskning så faller allt...

Corse sa...
9 december 2012 16:36  

Jag har några gånger skrivit till Uppdrag granskning och "bönat och bett" att dom skall ta upp olika ämnen, alla med det gemensamma att de beskriver FM demontering. Jag vet att redaktionen får många tips, men aldrig att dom hört av sig, inte ens med ett svarsmail. Min förklaring är att cheferna är gamla mörkröda vänstersympatisörer, som i grund och botten tycker att det är en positiv utveckling. Mellanskiktet har väl gjort vapenfri tjänst, och de yngsta har inte ens fått chansen att göra vpl. En sak är jag helt övertygad om: den svenska journalistkåren representerar INTE det svenska folket!

Unknown sa...
9 december 2012 17:07  

@Corse 16:36

Din analys håller inte riktigt. Bland journalister som är under 40 överväger borgerliga sympatier, framförallt bland politik- och ekonomijournalister.

Problemet är snarare att UG är fel redaktion att vända sig till. De arbetar strikt efter en väldigt verklighetsförenklande modell. De stories de tar upp bygger nästan alltid på att det finns ett tydligt offer, en tydlig skurk och en expert som säger att skurken är skurk och att offret är ett offer. I den modellen passar inte frågan om FM förfall in. Den frågan är alltför komplex, då det saknas tydligt offer och tydlig förövare. Det enda som finns är experten; Wilhelm Agrell.

De redaktioner som jag kan tänka mig kan ta ett helhetsgrepp är Dokument Inifrån (trots allt...), Fokus (Anders Sundelin) och SvD (Holmström). Jag är alltför blygsam för att nämna mig själv.
. ;-)

Trött kompanichef sa...
9 december 2012 20:01  

Gör gärna ett reportage om det svenska artilleriet....
Att säga att Finland har 50-100ggr mer artilleripjäser är en underdrift, Sverige har idag INGA!!!

Då är dock inte salutpjäserna inräknade.

Yiieeeha vilket understöd man kan påräkna :-(

Att lämna ifrån sig fullt fungerande pjäser innan man fått de nya pjäserna MÅSTE vara straffbart, så gör inte våra bröder i väst.

Expo sa...
9 december 2012 20:17  

Att försvarsfrågorna inte får den plats i main stream media (MSM) som vi som engagerar oss här på försvarsbloggarna tycker att de förtjänar har säkert flera olika orsaker.

En orsak är nog att de som arbetar inom MSM inte är uppdaterade och inte kan tro att det är så illa som det är.

En annan är säkert (som påpekats ovan) att många som arbetar inom MSM är ganska nöjda med situationen inom försvaret idag och ser ingen mening med att hjälpa till att skapa någon opinion för att ändra på detta.

En tredje – och sannolikt väldigt viktig orsak – är att MSM är efterfrågestyrt och deras kunder efterfrågar inte någon information om försvarsfrågor eftersom de inte är intresserade och inte vill engagera sig (eller få negativ information som kanske skulle innebära att de borde engagera sig).

Finland lyfts ju ofta fram som exempel. En sannolikt avgörande faktor som gör att försvarsfrågorna får en betydligt mer framskjuten plats i MSM är att gemene man i Finland faktiskt bryr sig. De flesta Finnar inser vad det skulle kunna innebära att stå oförberedda när det börjar krisa.

Jag har försökt påpeka det förut – en väl fungerande försvarsmakt är inte i först hand en fråga om större ekonomiska anslag. En väl fungerande försvarsmakt kräver engagemang (eller ändå hellre ”commitment”) från den befolkning den ska skydda. Om folket inte kräver beskydd kan vi lika gärna lägga ner.

Och för att folket ska kräva beskydd behöver de ju en anledning till detta – Och de ser ju ingen anledning till detta eftersom såväl politiker som MSM samstämmigt de senaste 10 åren hävdat att det inte finns något hot.
Tyvärr har ju inte FML eller någon annan i ledande ställning från FM bestridit detta.

Så det är väl egentligen inte så konstigt att vi har den situation vi har?

Nu är väl problemet att även om man skulle få upp frågorna på bordet och folk skulle börja kräva en upprustning (eller mot all förmodan ett NATO-medlemskap) så kommer det i en allt mer orolig omvärld sannolikt att ses som provokativt och då kanske vi inte tillåts rusta upp utan att riskera att dra på oss hot om motåtgärder. Bara att Finland diskuterar ett NATO-medlemskap ses ju som ett hot av vissa. http://www.vasabladet.fi/story/?linkid=199369

Det bästa tillfället att bygga upp en försvarsmakt är ju egentligen då ingen ser något egentligt hot.
På samma sätt som att det sannolikt är billigast och enklast att teckna en brandförsäkring då risken för brand är som lägst.

Om nu omvärlden skulle fortsätta att utvecklas till att bli än mer orolig så är väl risken nu uppenbar att Sverige återigen framstår som bäst i klassen i grenen ”sämst rustade när det gäller”?

Precis som vi gjorde innan andra världskriget – och att det kommer att vara väldigt svårt att göra någonting åt det – även om vi skulle vilja?

Corse sa...
9 december 2012 22:59  

@ Peter A 1407
Det var tunga namn du nämnde, tänk om ni kunde slå er ihop på ena sidan och debattera med representanter från andra sidan, dvs Fö!!!

@ Expo 2017
Din 3e förklaring är synnerligen deprimerande, då finns det inget hopp, och vi 'redan frälsta' kan sitta och ondgöra oss hur mycket som helst på försvarsbloggarna... Men min personliga erfarenhet från diskussioner med privata vänner och bekanta, är att de visst är intresserade av tillståndet i FM. Men det innebär givetvis inte att man är engagerad, så det lär väl inte hända något.

Flygverkmästaren sa...
10 december 2012 10:45  

@Expo, jag tror ditt 3;e skäl är mitt i prick. Det går att spåra ytterligare en nivå upp;

Det totala ointresset för säkerhetspolitik hos svenska mediakonsumenter och väljare!

Kanske kan man härleda detta till skolplanen. Under den tid jag varit berörd av denna, som elev eller förälder, har det inte funnit ett spår av begreppen totalförsvar,
samhällets krishanteringssystem eller säkerhetspolitik i skolan. Ett skolsystem som inte bara utbildar medborgare, journalister utan även våra blivande politiker.

Försvarspolitiken sätts aldrig på utvärdering i ett säkerhetspolitiskt sammanhang, i vart fall inte på ett sätt som är tillgängligt för medborgare i allmänhet eller ens mej som försvarsanställd.

Jag vet dock att vissa gymnasielvever haft förmånen att delta i spel som Folk och Försvar genomför. Borde kanske vara obligatoriskt i skolplanen?

Unknown sa...
10 december 2012 11:36  

Det är ett mycket svalt intresse från media i försvarsdebatten. Jag är facklig förteträdare vid SWEDEC och vi har i det fackliga spåret drivit SWEDEC-frågan d v s om centrat ska vara kvar som en självständig enhet eller inordnas i ett arméförband. Vi har helt fokuserat på centrats uppgifter och de samordningsvinster som finns med en fristående enhet. Då centrat bildades så var just finessen den meranvändbarhet som en totalförsvarsresurs har, samma kompetens och teknik är till nytta här hemma i Sverige som för våra soldater utomlands och inte minst för olika humanitära insatser. Detta är att hushålla med hushålla med skattemedel.

Det vi har slagits mot är att det underlag som Försvarsmakten lämnat till Försvarsutskottet är bristfälligt och på en del punkter direkt felaktigt, vi upplever nu att det har blivit en principfråga att hålla fast vid ett dåligt berett förslag som nu drivs av alliansen och i synnerhet moderaterna. Det är oklart vilka motiv som finns förutom mantrat att detta är en effektivisering och en hushållning med resurser. Det vi talar om är en besparing på 1,8 miljoner kronor och en reducering av tre befattningar. Garnisonens förband har redan reducerat kännbart i det som ska vara vår nya organisation från 2013. Vi har svårt att förstå att detta på något sätt skulle kunna komma det som är kärnverksamhet till del.

Det som är plågsamt är att det som föreslås inte har föregåtts av någon konsekvensanalys - tyvärr kännetecknar det mycket av Försvarsmaktens förändringar, det är mycket fort och fel och dålig spårbarhet i fattade beslut. Jag kan bara relatera till det som Lennart E skriver om brister i diarieföring, det kompletterande underlag som Försvarsmakten hade uppdrag att skicka i SWEDEC-frågan till försvarsutskottet lyckades jag aldrig få ut, mitt ärende slussades runt och inte någon på Försvarsmaktens högkvarter kände till underlaget jag tröttnade till sit och ställde en begäran till försvarsutskottet och fick då Försvarsmaktens underlag. Vad detta beror på vet jag inte men det ger inte bilden av en myndighet som har ordning och reda och transparens.

Redaren sa...
17 december 2012 19:58  

Gnäll inte så förbaskat, om nu inte politikerna eller folket vill ha ett bättre försvar så är det väl så. Att resurserna idag är så få och klena att inte ens Säve flygplats kan försvaras torde väl inte vara en nyhet. Tror inte att UG redaktionen vill ta tag i ett sånt här ämne eftersom det uppenbarligen inte har något publikt intresse.

Jakob Wedman sa...
17 december 2012 21:21  

@Redaren

Om det vore så att alla steg i försvarsneddragningarna blivit väl utredda med konsekvensbeskrivningar, debatterade offentligt och underställda folket i val då kunde man hålla med dig. Som det nu är så kan alltså folket inte tro att det som hänt är sant (se Peter Anderssons kommentar ovan). Vi betalar fortfarande 40 mdr kr per år, vilket inte är lika mycket som det var på 1990-talet, men ändå väldigt mycket pengar. Vårt försvar är därför väl värt att diskutera.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade