(S) vill se Gripen över Libyen

I ett uttalande som endast kan komma från ett oppositionsparti i svensk politik säger Socialdemokraterna i form av partiets utrikespolitiske talesman Urban Ahlin att Sverige bör bidra till upprätthållandet av en flygförbudszon över Libyen om FN så begär och ställer sig bakom kravet på att en flygförbudszon upprättas.

Utrikesminister Carl Bildt ställer sig på sin blogg mer skeptisk till en sådan insats. Han listar tre förutsättningar för insatsen. Det första, ett FN-mandat är en naturlig grundförutsättning. G8 lyckades ikväll inte enas i frågan och Ryssland och Kina är osäkra till negativa kort för ett beslut i Säkerhetsrådet om en insats.

Den andra förutsättningen som listas ter sig något mer förvånande:
"En andra förutsättning är att vi har de faktiska förutsättningarna.

Det handlar ju om att under en mer eller mindre lång tid låta ett förband med Gripen-flygplan operera under faktiskt amerikanskt kommando i en operation, och det ställer höga krav på förbandet i fråga och dess förmåga att medverka i denna typ av operationer. 

Basering, intregration av stridsledning, flygtankning och annat måste kunna fungera. Medverkan i patrullering är en sak, men förbandet måste också kunna genomföra luftstrid och möjligen också kunna medverka i attackanfall mot t ex luftförsvarsinstallationer i Libyen."

Man börjar fundera på om utrikesministern möjligtvis har spenderat lite väl mycket tid utomlands eftersom Flygvapnet sedan 2003 stått i beredskap för att genomföra insatser av liknande slag. 2007 var det nära en insats i Tchad, men intresset svalnade när det blev ny försvarsminister. Sedan har flera andra förfrågningar om insatser i Afrika och Afghanistan inkommit och avvisats. Har Regeringen inte en bättre bild av sina militära resurser än så här eller misstror man måhända Försvarsmaktens årsredovisningar och annan information från Högkvarteret så till denna grad? Läser man Försvarsmaktens budgetunderlag, ser man också att man i flera år också tagit höjd för en insats med stridsflyg i Afrika. Eller är det månne så att utrikesministern förväxlar inledningen av tredje stycket i citatet med Försvarsmaktens nationella förmåga, vilken nästan fullkomligt raserats under 00-talet, samtidigt som den internationella i många fall är mer NATO-kompatibel och interoperabel än många NATO-länder?

Det tredje kriteriet som nämns är ekonomin, vilket också är lite förvånande. I månader har man hört vilken "tiger-ekonomi" Sverige har jämfört med övriga europeiska länder. Det är då lite förvånande att den svenska ekonomin helt plötsligt inte skulle mäkta med en insats i Libyen, vilket däremot andra europiska länder i ekonomiska trångmål ska göra. Några av allianspartierna lät också utreda kostnaderna för en svensk stridsflyginsats i Afghanistan härom året och fann att kostnaderna inte var mycket annorlunda än de för normal verksamhet, då en skarp insats i själva verket skulle innebära ett mindre antal flygtimmar.


Är det så att FN beslutar om en flygförbudszon och begär hjälp av EU och Sverige inte ställer upp på att medverka till denna, ska man nog ta sig en ordentlig funderare på vad vi ska ha våra registerförband till. Varför deltar vi i internationella insatser? Å andra sidan vore det inte ett dugg förvånande utan snarast det väntade utfallet.

I natt lägger Storbritannien och Frankrike fram ett förslag i Säkerhetsrådet om flygförbudszon över Libyen. Vad blir utfallet och hur ställer sig Sverige?


Se även Expressens debattsida av idag och tidigare inlägg om en flygförbudszon och insats i Libyen

38 kommentarer:

Gustav sa...
15 mars 2011 23:11  

"... och möjligen också kunna medverka i attackanfall mot t ex luftförsvarsinstallationer i Libyen."

Jag tror att sanningen om den andra förutsättningen kan läsas ut i ovanstående citat, endast. Vilka rubriker skulle vi inte få läsa efter skarpa vapeninsatser med svenskt stridsflyg? Är en svensk regering (oavsett färg) berett att gå den striden med media och opinionen? Jag är tveksam till det. Förmodligen så är detta den största anledningen till att vi inte sett (eller kommer att se?) svenskt stridsflyg i internationella insatser efter Kongo.

Anonym sa...
15 mars 2011 23:21  

Jag tror Carl Bildt har en ganska rimlig uppfattning över den frågeställning har rabblar fram där. Vi ska inte överbedöma Sveriges förmåga att ingå i fullskale NATO-ledda operationer med JAS 39 i dagsläget.

Att ingen föreslår ASC-890 ter sig något mer märkligt.

Och vi har redan sett kritik mot Svenska vapen i form av oj hoppsan några rebeller har 40 år gamla granatgevär över axeln.

Wiseman sa...
15 mars 2011 23:23  

23.21: Varför skulle man föreslå ASC 890 och vari ligger problemen med att ingå i "fullskale NATO-ledda operationer med JAS 39"?

Anonym sa...
15 mars 2011 23:54  

Jag tror för det första inte att våra politiker från s-sidan riktigt förstår vad man föreslår.

För det andra tror jag inte herr Bildt heller förstår vad han är oroad över.

För det tredje kan man ju undra om FM;s högste företrädare gör saker och ting enklare att förstå genom att beskriva planet som flygande för högt och för fort??

Att vara beredd, är inte det samma som att kunna sättas in. Vi måste skilja på ordens betydelse beroende varifrån de kommer.
Läs några inlägg på herr Bildts blogg och se vad han menar med "framgång","succe","lyckad dag","kraftfullt","beredd","kunna" o.s.v.

Man kan heller inte utesluta en viss misstänksamhet mot dokument och information från FM. Hur är det egentligen med Enköpingsturerna, Hästveda, helikoptrar, ledningssystem (vad det nu heter idag)m.m.

Jag tror nog att herr Bildt har någon form av underlag för att undra om vi verkligen har förutsättningarna, ekonomin, klarar av kraven, har förmåga över tiden, har de faktiska kunskaperna och är övade.
Möjligheten finns ju att han lyssnat på de svar han fått av företrädare från FM???

Teaterdirektören.

Anonym sa...
16 mars 2011 07:08  

blir inget ingripande i Libyen. Flyg och trupper finns inte tillräckligt med tanke på Persiska viken, om Saudi tappar greppet så ....

Vad en insats av Gripen beträffar, Gripens aktionsradie betyder att ett Gripen förband skulle ställa ytterligare krav på lufttankningskapacitet samt sedan den stora frågan:

Vapnen till Gripen. Sverige har inte tillräckligt med robotar för en insats med flere skarpa insatser, förser då USA alt NATO de svenska Gripen med nödvändig beväpning?

Anonym sa...
16 mars 2011 07:41  

Jag tänker:
• Tiden -kommer vi på plats så att vi kan bidra? Att flytta dit med en logistiskt hållbar resurs så att vi med personal kan genomföra detta över tid...tveksam
•Hotbibliotek, ganska viktigt. Hur fixar vi det i tid?
•Personalen -som vanligt skakas några fram under hot och löften men vad gör vi sen? Vågar vi stresstesta systemet just nu?
• Övning är en sak verkligheten en annan. Det ÄR inte lika enkelt då det är skarpt. De en gång så vänligt inställda "allierade" blir stressade och använder manualer istället för sunt förnuft. Då hjälper det inte att vara från Sverige och ha "the best aircraft we've ever seen". Tråkigt men enligt min erfarenhet sant.

Vi bör nog ta små steg då vi introducerar Gripen, detta är för stort!

Anonym sa...
16 mars 2011 08:30  

Flygvapnet i sin helhet måste ut i verkligheten! Differensen avseende uppfattning om krigets krav mellan mark och flygstridskrafter är redan för stor.

Så fort svenska luftstridskrafter är inblandade i (övnings)operationer blir det alltid komplext och krångligt.

När vi övar eller genomför skarpa ops med NATO- flyg är det inte mycket svårare än att ilasta en buss eller att få eldunderstöd av en grk pluton

Rogerout

Anonym sa...
16 mars 2011 08:30  

Vad får vi ut av detta? Ska vi leka världspolis också fast som sidekick till de stora? Vi har redan flera "insatser" som aldrig verkar ta slut Afghanistan, Somalia (flotta), finns det mer vore intressant med en lista så vi får perspektiv på saken.
Vad vi gör nu är att agera som om vi vore med i en militär allians fast utan garantier eller kärnvapen paraply. Allt medan detta sker så är Sverige dåligt försvarat.
/Kalle

Anonym sa...
16 mars 2011 08:58  

Här har - som vanligt - framkommit ett antal kloka synpunkter både för och emot. Vad jag saknar är en kommentar om hur lång tid det i praktiken tar att komma en region till hjälp, oavsett det skall ledas av EU, NATO, USA eller Burkina Fasso.
Bör vi inte dra någon slutsats av det när vi diskuterar den militära situationen kring Sverige? Carl Bildt borde kanske vara den förste som sätter sig ned och rannsakar ord och fakta?
/bloggbosse

S sa...
16 mars 2011 10:31  

16 mars 2011 08:30:

Fast när man tar hjälp av NATO, så händer det väl en hel del "bakom ridån", som de löser utan svensk inblandning?

S

Anonym sa...
16 mars 2011 10:53  

@ S:
Jag har många gånger pekat på att diplomati (liksom politik) är konsten att presentera ett alternativ som innebär att alla andra alternativ är ännu sämre. Diplomati behöver ibland hot om militärt våld som uppbackning. När Libyen väl är återerövrat av al-Ghadaffi så tycker han nog inte att alternativet med flygförbudzon stör just honom mer än alternativet att inte kunna använda sitt flyg i återerövringen. Men visst, NATO agerar säkerligen starkt bakom kulisserna. Mig förefaller det dock som diplomater i och utanför NATO bör ta fram sina franska lexika och slå upp uttrycket "fait accompli".
/bloggbosse

jkm sa...
16 mars 2011 14:43  

Inte en chans att det kommer flyga några Gripen över Libyen i närtid. Men det är på tiden att frågan kommer upp.

Hur ska EU hantera liknande konflikter i sitt närområde? Är det ok att alltid lasta över huvudansvaret på USA? Är det inte dags att vi får till någon sorts egen förmåga på den här sidan Atlanten så att vi har en möjlighet att lösa liknande situationer i framtiden?

S sa...
16 mars 2011 16:21  

(@Bloggbosse)

Såg att det fanns två anonyma inlägg 16 mars 2011 08:30.

Mitt inlägg avsåg det "övre" inlägget om att svenskt flygvapen skulle vara "krångliga" jämfört med att använda motsvarande funktion från NATO-håll.

Förutom en erfarenhetsfråga kan det vara en skillnad i mentalitet. NATO-flyg agerar mer direkt på givna order medan svenskt flygvapen vill förklara möjligheter, begränsningar och komma fram till en lösning som fungerar optimalt för alla ("egna") parter.

/S

Anonym sa...
16 mars 2011 17:46  

@S

Jag menar att det alltid ska förstoras upp som något "speciellt" med airborne missions i Sverige. Med nationer som genomför dylikt på dagsbasis skarpt, är det inget konstigt. En direktsamverkan på plattan och kanske en dryrun, sen kan man köra.

En förklaring tror jag är att integrationen mellan mark och luft mer eller mindre har försvunnit i Sverige. Luft och mark lever i olika kulturer med olika mindset.

Rogerout

Anonym sa...
16 mars 2011 18:24  

@Rogerout: Wow! Det var jäkligt insiktsfullt skrivet. En snabb samverkan på plattan och sen kör de! Man hör att du talar av egna erfarenheter i ämnet. Hinner de med en kaffe också innan det är dags att dra på sig läderhuvan?


/Bulls

Anonym sa...
16 mars 2011 18:45  

Ja, egen erfarenhet. Självklart föregås helo-uppdraget av stabsarbete med uppdragsbeställning, men truppen behöver inte lära sig att stjärtrotorn är farlig innan de kan ilasta.
Dessutom är flexibiliteten avseende HLZ mycket stor. Besättningarna har dessutom stor vana av och taktisk förståelse för buller, inflygningsattityd etc. Slutligen har de inställningen att "if we put you in, we´ll get you out".
Den inställningen kanske svenska besättningar också har? Men det får vi aldrig veta, eftersom de aldrig flyger trupp. Framförallt inte i operationsområden.

Rogerout

Anonym sa...
16 mars 2011 20:11  

min uppfattning om svenska flygvapnet=Bättre 1 fågel i handen än 10 i skogen.
Officer

touché sa...
16 mars 2011 20:52  

@rogerout
Nej de flyger inte trupp för de har inga helikoptrar!
Sorry, men jag kunde inte låta bli.

Anonym sa...
16 mars 2011 21:32  

@Rogerout: Jag trodde ju i min enfald att vi pratade stridsflyg eftersom det diskuterades No-Fly-Zone, men du pratar tydligen om helikoptrar.

När det gäller stridsflyg är det aldrig tal om en hurtig stridsplan på plattan, utan istället är det ordentlig planering innan. Är det amerikaner eller fransoser som sköter ruljangsen är definitivt planering in i minsta detalj.

/Bulls

Mackan sa...
16 mars 2011 21:49  

Rogerout, vad har du för erfarenhet av samverkan med svenska helikoptrar eftersom du så självsäkert uttalar dig om vad man gör, inte gör eller klarar av och inte?

Anonym sa...
16 mars 2011 21:50  

Det socialdemokratiska utspelet är intressant mot bakgrund av att partiet har utsett försvarspolitikern Håkan Juholt till blivande partiledare.

Det är lätt att se skillnaden jämfört med Mona Sahlins inställning i militära och internationella relationer.

Sedan är det tråkigt att det tycks finnas en tyst överenskommelse i varje svensk regering, att det är politiskt omöjligt att sätta in Gripen utomlands.

Jag tror att flygvapnet skulle klara uppgiften galant. Problemet är nog snarare rädsla för hemmaopinionen. Gripen har alltid haft ett stort symbolvärde, som hatobjekt för svenska fredsvänner.

Förmodligen är svenska ministrar oroliga för den negativa opinion som skulle kunna skapas om Gripen faktiskt används för att döda motståndare, och ännu värre om det skulle fastna på film.

/Chris Anderson

Anonym sa...
16 mars 2011 22:32  

@Chris 21:50
Eftersom du nämner Juholt passar jag på att lyfta fram Widmans tunga känga mellan ögonen på sagde HJ (Strilaren II den 15:e mars):

"Till och från under sjutton år har Juholt varit tongivande i svensk försvars- och säkerhetspolitik. Utan så många namns nämnande har Vilhelm Agrell recenserat förändringen av svensk, nationell försvarsförmåga under motsvarande period. Även detta ingår i Juholts CV."

Anonym sa...
16 mars 2011 23:16  

Som så många gånger förr propagerar den här bloggen om JAS 39 Gripens utmärkta förmåga och möjligheter att delta i internationella insatser med hög hotbild. Det är dags att denna skeva verklighetssyn får lite mothugg.

Carl Bildt har läst FM's rapportering och Regeringen har mycket god insyn i de problem som FM idag har, inklusive vårt flygvapen. Därav Bildts svala bemötande på Juholts mediakorrekta inlägg i debatten. Det saknar helt enkelt realism.

Sedan Gripen började prövas och övas för internationella uppgifter från 2003 och framåt, har en rad allvarliga problem uppmärksammats. Jag går inte in på dessa med hänsyn till sekretess, men man kan bara konstatera att dessa problem har hållit oss ifrån den internationella arenan i ca tio år. Bland annat på grund av detta har nu Regeringen mycket tydligt utpekat fokus för vårt stridsflyg i årets regleringsbrev: JAS 39 är och skall främst vara avsett för nationella insatser, i Sverige och dess omedelbara närområde. Vi pratar inte Libyen, inte Afghanistan, inte Afrika.

Jag kritiserar starkt den Saab-försäljnings-vänliga approach som den här bloggen försöker sälja in avseende vårt stridsflygsystem. Det kommer inte att bli någon insats med jakt- och attackuppgifter i Libyen, inte idag och inte imorgon. Möjligen en spaningsuppgift utanför lv-porté men en sådan uppgift kan bättre lösas av en plattform med bättre uthållighet (läs ASC 890, E-3 eller liknande).

JAS 39 är dock på intet sätt ett okvalificerat system, men det är dags att vi börjar lämna våra våta drömmar från Red Flag-övningar i Nevadaöknen, om att svenska piloter ska vara Mission Commanders för stora attackföretag med NATO-flyg, in över hårt luftförsvarade områden, under ledning av amerikanska ledningsorgan.

Minns vilket flygvapnet vi talar om: fyra divisioner med ett flygsystem som fortfarande till stora delar befinner sig på ritbordet och i utvecklingsröret.

Vore det inte bättre att vi började öva det som Regeringen efterfrågar? Samordning/samverkan med luftvärn? Samverkan med marinens ytstridsförband och sjömålsbekämpning? Spaning mot mål skyddade av kvalificerade luftvärnssystem och under störning?

Nu är det dags att vakna ni drivna piloter och andra beslutsfattare i flygvapenledningen. Regeringen har äntligen tydligt pekat ut vår huvuduppgift för stridsflyget, nu gäller det att börja leverera.

Wiseman, med tanke på din bakgrund borde du hålla med mig om detta.

Anonym sa...
17 mars 2011 00:14  

Jag tvivlar inte en sekund på att Bildt har rätt goda kunskaper i ämnet.
Minns jag inte helt fel så är han rätt bra intresserad av flyg personligen...

Wiseman sa...
17 mars 2011 01:56  

23.16: Utgångspunkten är att om FN beslutar om en insats, om EU ska delta i denna och om Sverige får frågan bör denna besvaras positivt. Det är en fråga om trovärdighet. Bistår inte vi EU säkerhetspolitiskt ska vi ingalunda förvänta oss det motsatta.


Avseende brister har det bästa sättet att åtgärda brister oftast vara att påvisa dem på riktigt. Existerar sådana brister som du antyder lär de även vara besvärande i nationella scenariot. Glöm för den delen inte heller att även för nationellt försvar är det samverkan med andra nationers flygstridskrafter som är den framtida metoden, snarare än en återgång till den strikt svenska som rådde från 1926 till mitten av 00-talet.

Mig veterligen övas det du beskriver. Av ren kuriosa: Vilka andra insatser med hög hotbild är det som WW har propagerat för? Afghanistan? Somalia?


För att anknyta till det första stycket känns det inte aktuellt med varken en NFZ eller en insats med svenskt stridsflyg i denna. NFZ kommer inte att gå igenom i Säkerhetsrådet, då såväl USA som framförallt Ryssland och Tyskland är svalt inställda till en sådan. Vad ska den tjäna till? Kriget avgörs på marken och det är än mindre aktuellt med en flygkampanj där man slår mot Gadaffis arméförband och därtill väl sent nu.

Blir det en NFZ är det inte otroligt att det blir en koalition ur arabländerna som står för denna.

Anonym sa...
17 mars 2011 08:23  

@Mackan

Poängen är ju just att svenska markförband har större erfarenhet att samverka och jobba med utländska helo- förband än med svenska. Alltså är min erfarenhet med svenska helikopterenheter- att de oftast inte finns och att när de finns så kan man lyfta typ en omgång. Vad avser målföljning/ spaning med pod lyckades de röja företaget innan det ens börjat pga buller och attityd.

Det spelar egentligen ingen roll varför det inte är svenska helikoptrar vi flyger med.
Det kan vara brist på helikoptrar.
det kan vara brist på besättning.
det kan vara brist på utbildning.
Det kan vara modifiering för dammig miljö.

Det spelar ingen roll! Andra västnationer har genomfört taktisk trupptransport sedan 60-talet. Vi fixar det fortfarande inte!
LBB åkte mestadels buss.
Lägg pengarna på flygtid hos de som kan leverera!

Rogerout

Anonym sa...
17 mars 2011 09:40  

Strävan efter att nå ett perfekt system hindrar inte att systemet kan användas innan det är perfekt!

JAS 39 har som alla andra flygsystem, NATO och NONNATO, problem med sin fullkomlighet!

Så länge flygplanet kan starta, landa och fälla alternativt avfyra sin last så går det att använda.
Försvarmakten har genom olika former av operativa valideringar mycket bra koll på vad det är GO eller NOGO på i Gripensystemet.
Stridsflygdivisionerna är anmälda till styrkeregister och när plikten kallar är det bara att ställa upp. Begränsningar följer med alla uppdrag och insatser och det handlar om att sätta in systemet där det kan verka som bäst. Vilken riklevel man utsätter sig för är upp till beslutshavarna att fatta!

En insats med Gripen skulle gå galant!! (observera att bedömningen ofta är relativ till utgången av insatsen och hur få förluster man får, detta grundar sig i vilken risklevel man åtar sig att verka i!)
Med andra ord så sköter vi Red Flag och Incidentberedskapen med galant bravur så länge ingen bekämpas på riktigt! Om man ska delta i strid helt utan att kunna bekämpas så bör man nog lägga ett par miljarder mer per flygplan för att få det "perfekt" alternativt så begränsar man insatsen med att bara få vara 200mil från epicentrum eller så skickar man inte sina plattformar till någon oroshärd som kan vara "farlig".
Ett annat alternativ är ju att göra sitt jobb solidariskt istället för att alltid lämna över ansvaret till någon annan.
Jag tror inte att Tornadokillarna i Gulfen tyckte att de hade ett "perfekt" system..... Sen kan vi ju alltid snacka om taktik i förhållande till vad man sitter i men det är en annan diskussion.

Det pardoxala i arumenteringen är att man aldrig vet om flygplanet är användbart då man aldrig testar det i verkligheten och sytemutvecklingen fokuseras inte alltid där det ger mest operativ effekt. Så länge det aldrig används så kan FM tillsammans med industrin fortsätta att bygga korthus med guldpläterade kort och tro att de aldrig kommer att rasa då man aldrig öppnar dörren för att släppa in lite korsdrag!

Det är dags att bli synad! Frågan är bara hur galant galant egentligen är?!

/
:L

Anonym sa...
17 mars 2011 16:48  

Wiseman: Nu har du ju visserligen modererat ditt första inlägg, vilket gör att min kritik blir lite missvisande. Jag upplevde det som än mer JAS 39 Gripen-vurmande än den version som nu står.

Ja, Afghanistan är ju ett exempel där du nämnt att JAS 39 vore ett lämpligt bidrag. Både i rollen som "stridsflyg-UAV" (du har ju kritiserat ÖB för hans uttalande om "högt och fort") och i CAS-rollen.

Jag tror till skillnad från dig att det mycket väl kommer att bli tal om en NFZ, och det relativt snabbt. Och Sverige kommer säkert att utreda vilken/vilka förmågor vi kan ställa upp med. Jag hoppas då innerligt att vi går på realistspåret istället för pro-Saab-spåret, och följer regeringens inriktning för flygstridskrafterna nämligen: stridsflyg nationellt, transport- och helikopterflyg internationellt.
Flygbasdelen ur NBG samt vårt registeranmälda specialflygsbidrag (ASC 890 och signalspaningsfpl) är två bra exempel på förmågor som vi i så fall kan bidra med.

Nej tack till äventyr med våra stridsflygplan, och nej tack till fler övningar av typ Red Flag i Nellis.

Du har rätt i att förmågan att samverka med andra nationers flygstridskrafter är viktigt även i det nationella perspektivet (i enlighet med Lissabonfördraget), men den förmågan löser vi bäst med de övningar av typ cross boarder training som vi genomför idag såväl i nord som syd (skulle dock gärna se att vi utvecklade dessa övningar med marina enheter samt flög andra profiler än bara "för piloterna roliga" jaktpass). Inte gigantiska (och extremt dyra) övningar likt Red Flag och Loyal Arrow.

Wiseman sa...
17 mars 2011 21:19  

16.48: Loyal Arrow var en övning som betalades av NATO. Red Flag-övningarna är hutlöst dyra. Då är det betydligt mer pang för pengarna att istället åka på t ex Frisian Flag i Holland eller kombinera en Red Flag med deltagande i Maple Flag eller Green Flag. Logistiken är det dyra. När materielen är på plats är det bara att byta personalen.

Cross-border som du nämner är ju utmärkta och mycket kostnadseffektiva lösningar. Strävan att även inkludera marinstridskrafter är bra och görs redan med de norska, liksom norska markstridskrafter. De senaste två veckorna har alla JAS-divisioner, Herculestanker och ASC 890 övat tillsammans med drygt 10 flygplan ur norska och finska flygvapnen. Sammanlagt runt 40 flygplan med skarpa vapenleveranser i Vidsel. Det är alltså som tur är långt ifrån "bara roliga jaktpass".

Strävan bör vara att inom något år i Sverige genomföra övningar liknande t ex den norska Cold Response med mark-, luft- och marinstridskrafter från flera nationer. Då först kan vi börja ta en solidaritetsförklaring på allvar. Först måste vi dock lära oss krypa eftersom Försvarsmakten som bekant snarast legat i koma det senaste decenniet avseende nationell förmåga.

Anonym sa...
17 mars 2011 22:24  

@Rogerout

"Lägg pengarna på flygtid hos de som kan leverera!"

Menar du att vi skall ge pengarna till andra nationer?

GUR

Anonym sa...
17 mars 2011 22:32  

@Anonym 22.32

Juholts tronföljarval har medfört en stor skillnad. Sahlin/Ohly skulle nämligen aldrig ha föreslagit att Sverige skulle skicka Gripen till Libyen.

Ingen har väl glömt deras huvudlösa krav på att USA skulle utveckla alla baser utanför sina egna gränser.

Även om man omöjligt kan försvara svensk försvarspolitik under det senaste decenniet så ska man minnas att försvarspolitiken ytterst dikteras av budgetramarna och att det finns partipolitiska skäl för en folkpartist att kritisera en socialdemokrat (och vice versa).

För de som säger att flygvapnet inte pallar med uppdraget säger jag följande. All militär verksamhet handlar om att lösa problem och övervinna hinder. Den som inte ens törs försöka har inget i gebitet att göra.

/Chris Anderson

Mackan sa...
17 mars 2011 22:51  

Rogerout:

Nej, självklart kan man inte åka mer än en omgång i en Hkp9 eller 15, precis som man inte kan åka mer än en grupp i en Strf90. Däremot kunde Hkp3, 4 och 11 ta 1-2 grupper precis som man kommer att kunna göra, eller gör, med 10, 14 och 16. Om du sedan inte kommit i kontakt med dessa större helikoptrar eller blir förnärmad av att du tvingas lyssna till en rutinmässig säkerhetsgenomgång innan du flyger så är det ju knappast något du kan lasta hela flygvapnet för.

Anonym sa...
18 mars 2011 09:54  

@GUR

Ja, varför inte. Vi gjorde det med NBG11 och se där! Helikoptrar som flyger direkt.
Eller så fortsätter vi pumpa pengar till flygvapnet så att de kan suboptimera in absurdum. Typ höja taket så att de får en ergonomiskt riktig arbetsmiljö (inte behöva böja sig ner)

Rogerout

Filip Sjöstrand sa...
18 mars 2011 12:29  

Helt ärligt - ni som kan det här:

Har vi trots dessa, "hutlöst dyra" övningar, inte kompetens och förmåga att klara av en NFZ insatts över Libyen i samverkan med NATO?

I så fall vad är det för mening med all denna övning och förberedelse för dessa internationella insatser?

Tankman sa...
18 mars 2011 13:20  

Självklart löser svenska flygvapnet med JAS 39 en uppgift i en NFZ, jag skulle dessutom drista mig till att säga att vi löser den förmodligen bättre än en hel del andra NATO-länder. JAS 39 har sina fel och brister, men det ÄR ett kompetent flygplan. Svenska piloter tillhör de bästa i världen och är mer än väl övade för en uppgift i en NFZ, såväl jakt som attack.

ROMMEL sa...
18 mars 2011 14:25  

Skall jag i min skattebetalarroll betala 40 miljarder för ett försvar som inte har en nationell förmåga utan är inriktad på internationella insatser förväntar jag mig att den kan lösa de uppgifterna också. Jag har i tidigare kommentarer blivit varse att NBG marksidan bara är en trumslagarorkester som inte går att använda till något! Då vore det extra pinsamt om vårt NATO anpassade JAS39 inte skulle kunna operera tillsammans med andra NATO länder. Vi är ju mer NATO anpassade än vissa NATO länder! Lufttankningskapacitet, NATO-balkar för vapen etc. Klar som f_n nu när FN mandat finns att vi skall ställa upp och sluta leka modellflygklubb! Det räcker med NBG:s trumslagarscouter! För övrigt är det ett utmärkt tillfälle så här efter drygt 15 års utveckling visa att Gripen är ett fullfjädrat stridsplan till försäljning...

ROMMEL sa...
18 mars 2011 15:09  

Tack, Saxat från aftonbladet!

Enligt uppgift till TT så har svenska Försvarsmakten informerat regeringen att Sverige har möjlighet att ställa upp med åtta Gripen-plan, inklusive möjligheter till lufttankning, för att bidra till upprätthållandet av FN:s flygförbudszon över Libyen.
Planen skulle kunna vara på plats inom ett par dagar.

Anonym sa...
20 mars 2011 22:30  

Fast det är rätt skönt att Gripen håller sig hemma i Sverige. Nu kan man åtminstone få lite utrymme i egenskap av att vara pilot och ha flugit i flera internationella insatser! Jag skulle någon genomgå en depression om Gripen åker till Libyen och helt plötsligt blir det "jätteviktigt" med internationell flygerfarenhet i HKV och ännu mer då än idag så styr Gripensystemet det mesta i flygarenan. Eftersom C INS knappt förstår att FV varit ute på insats i över 30år så tror jag inte att FV kollegorna på HKV känner det innerst inne heller. Jag är kanske lite bitter då jag vet vilket stöd som skulle lämnas om Gripen åker ut och hur lite stöd vi fått genom åren. Den enda räddning Tp och HKP haft hittills är att vi är ute på intl insatser. Om den exklusiviteten försvinner då blir det rätt enkelt att se vad som läggs ned nästa gång.
//En av snart inga Tp piloter!

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade