Lördagsintervju och ledare i Expressen

Gäst i Ekots lördagsintervju igår 1 mars var ÖB Håkan Syrén. Intervjun innehöll en hel del intressant, bl a avhandlades Tchad, budgetproblemen och Ryssland. ÖB pekade ut, liksom jag gjort tidigare i bloggen, att allt fler europeiska länder hamnat i en beroendeställning till Ryssland genom gasimporten.Expressens ledare på lördagen uppvisade synnerligen svag insyn i och kunskap om Försvarsmakten. Felaktigheterna i argumenten är staplade på varandra. Här är några exempel:

"är fortfarande mer än 40 procent av budgeten knuten till materiel, vilket placerar oss i världstoppen" - Expressen har inte förstått att under posten materiel redovisas tyvärr även hyror av anläggningar och materiel, vilka säkerligen är bland världens högsta. Den summa som går till rena materielinköp är betydligt mindre.

"Vi har exempelvis alldeles för många Jas-plan, och bland annat därför har försvaret inte råd att öva med dem." - Alldeles för många flygplan för vadå? Expressen har liksom de flesta andra inte insett att 100 flygplan inte innebär att man kan sätta in 100 flygplan. Ett överslag är att man kan verka med ca en fjärdedel - alltså 25 st. Resterande befinner sig i någon form av underhåll. Ska man då som vissa riksdagsmän föreslagit reducera till 40 fpl innebär det att man använder runt 10 st. Då blir det svårt att hålla igång Flygvapnet. Det är bara att räkna: 2-3 st för incidentberedskap, 2-4 för internationella insatser, 2 för grundläggande utbildning - ja då blir det inte många kvar för resterande piloter att öva med. Att det sedan påstå att det skulle vara för att det är för många flygplan som man har tvingats skära ner på flygtiden är oerhört korkat. Är det då för att vi har för många fartyg som flottan inte kan öva? Har vi för många soldater eftersom de i år inte kommer att få tillräckligt med övning. Skulle inte tro det.

"Samtidigt köper försvaret upp sig på nya avancerade system. Ett av de mer bisarra exemplen är jaktroboten Meteor som utvecklas för Jas Gripen och har kostat skattebetalarna "runt två miljarder kronor. Hittills. Den är utformad för att skjuta föremål som är utom synhåll. Vilket svenska Jas-plan aldrig kommer att ägna sig åt!" - Det vore ju intressant att veta vilken professionell bedömning Expressen baserar det här påståendet på. Grunden i all krigföring när det gäller överlevnadsförmåga är att man kan påverka sin motståndare på ett längre avstånd än vad denne är kapabel att göra. Försvaret är dimensionerat för att kunna verka på alla konfliktnivåer. En robot med bättre prestanda än motståndarens (idag är robotprestanda ganska likvärdig världen över) medger att man inte behöver bättre flygplanprestanda. Expressen nämner inte heller att Meteor är ett internationellt samarbete och att de svenska investeringarna skett över mer än ett decennium.

"Det råder ju bred politisk enighet om att försvaret inte ska ha rätt till de senaste leksakerna längre. Det finns ingen anledning att svenskt försvar och vapenindustri ska leda den vapentekniska utvecklingen." - Menar Expressen på fullt allvar att Försvaret inte ska vara utrustat med den modernaste materielen? Ska man istället acceptera att våra internationella insatser kommer att innebära en betydligt högre risk för förluster? Det absolut mest grundläggande för att man överhuvudtaget ska kunna ha så liten numerär som i dagens försvar är att man har utrustning i absolut toppklass. Det gäller lika mycket om vi fortsätter att vara alliansfria, såväl som om vi går med i NATO.

Jag har en känsla av att ledarredaktion på Expressen skulle ha visst utbyte av att läsa den här bloggen.


SvD har också en artikel angående det på fredagen presenterade budgetunderlaget. 2008 blir oerhört bistert för Försvaret, men jag har en känsla av att 2009 kan bli bistrare.


Edit 23.30: Det verkar som om det inte bara är Expressens ledarredaktion som skulle behöva plugga på lite om Försvaret. Även Aftonbladets Lena Askling uppvisar i dagens ledare en bristande insikt i hur Försvaret fungerar och vad en halvering av antalet officerar skulle innebära. Askling tror tydligen att de äldre officerarna "vill sitta kvar på hemmaregementet med bevarat jobb, trygghet och social status". Vill och vill... de hon skriver om är snarare alla de stabsofficerare som häckar i Stockholm. Lena Askling mår nog också bra av att läsa på lite på den här bloggen.

4 kommentarer:

Anonym sa...
2 mars 2008 11:32  

Det jag direkt vill ha är en anledning/ursäkt till denna Okunskap ibland kanske även idioti?

Vad tror du själv?

Wiseman sa...
2 mars 2008 23:38  

Kvällstidningarna har aldrig varit särskilt noggranna med fakta. Det har snarare varit viktigare att väcka känslor hos läsarna genom rubriker och att förmedla känslor av upprördhet, skam och fasa. Det är sällan man läser nyheter i kvällstidningarna som väcker glädje.

Dagspressen är bättre på att presentera korrekta fakta, men ramlar ibland ner i källaren till kvällspressen.

Krigsblogg 2007 sa...
5 mars 2008 18:52  

Jag gjorde en grej om den svenska insatsen i Kongo på 60-talet för en tid sedan och då läste jag en himla massa tidningar (DN, Svenskan, Dagen - som nog var den bästa eftersom en massa missionärer verksamma i området hjälpte journalisterna med den övergripande "kontexten" - Expressen, Handelstidningen, etc.)

Det verkar som om tidningarna på den tiden dels hade större kunskap om militära angelägenheter, och utgick ifrån att den vanlige läsare hade större förståelse och kunskap i ämnet än vad som nu är fallet.

De kunskaper som tidningarna förutsätter från läsekretsen är i alla fall betydligt högre än i dag...

...tycker Erik

Anonym sa...
7 mars 2008 16:22  

Instämmer med krigsbloggen. Fördumningen börjar nå bibliska proportioner.

"Vi har exempelvis alldeles för många Jas-plan..."

Man bygger inte Gripen från scratch på 5 år! Vi må ha för många idag, men hur det är om 5 år vet vi inte mycket om.

Meteor är kanske den mest betydelsefulla projektet just nu!

En parantes: Jag sörjer fortfarande Robotsystem 23. Hur kunde man lägga ner det när man var i princip produktionsklar???

Det finns flera nivåer av dumhet. Den här ledaren i Expressen tar nog prispallen!

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade