Smakar det så kostar det

Johan Tunbergers analys av vad det kommer att kosta för att få ordning på Försvaret känns mycket rimlig. 10-20 mdr kr extra om året i försvarsbudgeten räknar Tunberger med att det krävs för att Sverige åter ska kunna ha en Försvarsmakt värd namnet. Summan kommer inte som en överraskning för någon som är insatt i läget i dagens Försvar.

Jag tror inte heller att det är en överraskning för försvarsminister Tolgfors, annat än officiellt. Inofficiellt är man nog mycket medveten på Försvarsdepartementet vad det kalas Tolgfors antydde i sin debattartikel förra veckan kommer att kosta. Då är frågan, precis som jag antydde i mitt inlägg apropå försvarsministers debattartikel: Är avsikten verkligen att hela dagens organisation ska nå upp till en högre beredskap, eller kan det möjligen vara så att Försvarsdepartementet kan tänka sig att skära bort de två tredjedelar av "insatsförsvaret" som nu måste ha 3 år förvarning för att kunna bli insatsberedda? Blir fallet det senare emigrerar jag.

Det försvar man de senaste åren lagt ner enorma pengar på att montera ner, förstöra och hacka upp i atomer kostar tyvärr ännu mer att bygga upp. Så har det alltid varit när det gäller bygga och riva. I slutänden är det frihetens pris det handlar om. Smakar det så kostar det.


För övrigt gillade jag skarpt f d försvarsministern Mikael Odenbergs debattartikel i DN igår om den s k FRA-lagen. FRA-lagen behövs och jag känner mig inte ett dugg orolig. Om folk bara visste vilka möjligheter till intrång i privatlivet som bredbandsoperatörerna sitter på skulle den aktuella FRA-lagen framstå som en västanfläkt. Datorteknik är tyvärr ett område där ordspråket "det man inte vet att man inte vet, finns inte" stämmer mycket bra. Det krävs mycket lite datorkunskaper mer hos en människa för att denne ska framstå som expert för den andre.

Hur FRA spanar på kabelbunden datatrafik kommer att regleras noggrannt. Om detta nu oroar - ta då en funderare på vem som följer upp vad din bredbandsleverantörs personal gör med ditt bredband. Hur är personalen rekryterad, vem kontrollerar deras bakgrund, vem kontrollerar vad de gör med alla känsliga uppgifter etc etc...


Lustigt nog hänger det här inläggets två ämnen mycket tätt ihop. Ju sämre signalspaning Sverige har, ju avsevärt sämre fungerar då underrättelsetjänsten. Fungerar underrättelsetjänsten dåligt kommer Sverige att definitivt sakna förmågan att analysera läget och hotbilden i omvärlden och vidta nödvändiga åtgärder i tid. Det "insatsförsvar" vi idag ska förlita oss på är mycket litet och inte ens naggande gott.

Genom att reducera Försvarsmakten till den storlek den idag har, har vi gjort en stor inteckning i vår beredskap och förmåga att försvara oss, mot ett fullständigt beroende av en ultraeffektiv underrättelsetjänst som säkerhet för inteckningen. Om vi ska göra ytterligare en inteckning, eller t o m sälja säkerheten för inteckningen i vår försvarsförmåga måste vi ju rimligtvis se till att lösa ut en motsvarande försvarsförmåga. Ergo: ju sämre underrättelsetjänst, desto högre beredskap måste vi hålla och det kommer att kosta.

SMS:a låna, någon?

6 kommentarer:

Anonym sa...
25 augusti 2008 kl. 04:13  

Jag tycker, att försvaret verkar ha chanserat, sedan jag gjorde mina sista repövningar i början på 80-talet.

Satsningen på flum förefaller stor. Med detta menar jag bl a genus-, HBT- och jämlikhetsfrågor.

Kunskapen och förmågan att genomföra realistiska stridsskjutningar däremot förefaller att ha gått ner rejält.

Jag tänker på den sorgliga stridsskjutningen i Stockholms skärgård som varit omskriven i dagarna.

Produktiviteten är låg inom svenska försvaret. Mätt i producerade manskapspersonår per miljon euro ligger Sverige lågt.
Sverige 6,9
Danmark 10,3
Sverige 17,1

Beläggningen på de högt hyressatta gamla regementena är endast 67 % mot 90 % i Finland och Danmark.

Källa: Helge Löfstedt, Krigsvetenskapsakademin 2007.

Våra insatsförband har så låg beredskap, att det är ingen mening att ha dem. Vem vill ha en brandbil som tar 1-3 år att få på rull?

Med den här betraktelsen vill jag säga, att det är ganska meningslöst att ösa in mer pengar i en sjuk organisation och tro, att något blir bättre.

Försvaret har förödmjukats och demoraliserats under en lång tid av okunniga, naiva och klåfingriga försvarspolitiker.
De hade i ett äldre samhälle ställts inför riksrätt med riksbödeln väntande i skuggorna.

En omstart från noll är nödvändig.

Nuvarande försvarspolitiker bör avgå. En ny försvarsberedning med kompetenta politiker bör göra nya bedömningar, gärna med stöd av sina finska kolleger.

Olaus

Anonym sa...
25 augusti 2008 kl. 09:25  

Hej Wiseman!

Jag har röstat i nio riksdagsval och alltid på moderaterna. Två viktiga skäl till det har varit tron på ett starkt försvar och tron på personlig frihet. Dessa har varit två av moderaternas hjärtefrågor. Tills nu. Med förfäran har jag insett att dessa grundpelare sedan en tid helt har vittrat sönder. Vad gäller försvaret verkar du och jag ha en viss samsyn. Vad gäller personlig frihet har vi dock diametralt motsatta åsikter.

Mitt engagemang för personlig frihet väcktes bl.a av Gösta Bohman, som redan 1975 vid MUF's stämma 22 november sa:

"Vet ni om att USA idag har möjlighet - och det kommer alltså andra länder att ha i morgon - att med hjälp av datorer bevaka all telefoni, all telegraf- och datakommunikations trafik över Atlanten. Datorerna är programmerade så att de fortlöpande kan leta igenom det ofantliga informationsmaterialet och söka fram vissa slags samtal och vissa slags informationer, som redan registrerats med datans ofelbara effektivitet.

Visst kan sådan verksamhet vara legitim. Man kan spåra utländsk underrättelseverksamhet, förhindra sabotage eller komma åt narkotikalangare eller andra som försöker kasta grus i ett allt känsligare samhällsmaskineri. Men den kan också missbrukas. Och läggs kontroll till kontroll, registrering till registrering, blir vi själva så småningom slavar under kontrollsystem, fångar i ett genomreglerat samhälle, där den enskildes möjligheter att hävda sig gentemot den allt starkare överheten blir allt mindre."


Med tjugofem års yrkeserfarenhet av datorer kan jag le något åt uttrycket "datans ofelbara effektivitet", men i övrigt är jag helt tagen av att han redan 1975 så skarpsinnigt formulerar ett sylvasst argument mot FRA-lagen.

Anonym sa...
25 augusti 2008 kl. 12:12  

Skulle Sverige föja NATO:s tvåprocentsmål skulle väl 70 miljarder gå till försvaret. Det borde vara någonstans kring 100 tills förstörelsen under persons decennium och Sten Stolpskotts valhänthet åtgärdats.

Anonym sa...
25 augusti 2008 kl. 23:39  

Att se den demontering som sker av försvarsmakten, samtidigt som björnen i öster alls icke ens nämner ordet avrustning, helt tvärtom, är rent ut sagt löjligt. Jag fick i min enfald för mig att det var Socialdemokraterna som fått lite för mycket substanser i sig runt -68 och sjungit "Det finns inga soldater mer" en gång för mycket för att förstå värdet av ett försvar. Men nu visar sig ju moderat...eh...socialisterna(?) ha haft tillgång till samma avoghet inför att försäkra sitt land inför främmande intressen. Vad vi nu ska sitta och lyssna på främmande makt för, när vi ändå inte kan göra något mer åt saken än att vi hinner skicka en protest till FN innan Sveriges kung heter Putin och stadsministerposten innehas av Medvedev, det verkar inte vara så viktigt.

Visst tusan kostar det att ha ett försvar, men jag betalar lagstadgad bilförsäkringspremie varje halvår. Att Sverige skall ha ett försvar som kan värna om rikets gränser och intressen är också lagstadgat. Men "försvarspremien" kan visst tullas på bäst man vill - och rikets gräns verkar numera vara begränsat till stockholms malmar med tanke på utfallet av den försäkring våra politiker anser att vi ska ha. Ungefär som om jag försäkrade min ratt men sket i resten av bilen.

Forsno sa...
26 augusti 2008 kl. 16:33  

Och vad får Zico att tro att vi kan hålla malmarna?

Wiseman sa...
26 augusti 2008 kl. 21:49  

Proteus: Det är otvivelaktigt så att de flesta av våra lagar kan missbrukas, speciellt de om tvångsmedel.

Jag känner mig som sagt mycket ringa oro över intrång i mitt privatliv som följd av FRA-lagen. I så fall är jag betydligt mer orolig över t ex den registrering av kundvanor som självscanningen innebär, något som nog väldigt få av ICAs och Coops kunder reflekterar över. Något som jag är ännu mer oroad över är hur vi behandlar personuppgifter i det här landet, där systemet mest verkar optimerat för brottslig verksamhet.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade