Ökad aktivitet över Östersjön

Lars Gyllenhaal, Oplatsen och Klart Skepp! uppmärksammar alla att dansk statsmedia rapporterar om att danskt stridsflyg baserat i Litauen flera gånger förra veckan gått upp för att eskortera ryskt flyg nära baltiskt luftrum.

I artikeln från DR berättas att förra veckans aktivitet var betydligt högre än normalläget, vilket också överensstämmer med det ökade omfånget på militärövningar i Ryssland som Oplatsen och Brezjnevs Blog ofta rapporterar om, liksom rapporterna från de baltiska stater om ökad rysk militär aktivitet i närområdet. Norska flygvapnet, liksom det brittiska och nederländska har sedan tidigare rapporterat om en betydligt ökad rysk verksamhet med strategiska bombflygplan som följer den norska kusten ner till Nordsjön.

Svenska flygvapnet rapporterar aldrig om sina incidentuppdrag, men sågs tidigare i år ur en annan vinkel då Frankrike stod för incidentberedskapen i Baltikum. Det franska flygvapnet rapporterade i våras om en identifieringsinsats man genomfört mot en A-50 Mainstay eskorterad av två Su-27 Flanker. När man kom fram till Mainstay med eskort visade det sig att två svenska JAS 39 redan befann sig på platsen. En liknande episod ägde rum ca en månad senare när två franska Mirage 2000 gick upp för att identifiera ett ryskt flygplan som sände ut en transpondersignal ej överensstämmande med färdplanen. Vid identifieringen visade flygplanet sig vara ett ryskt signalspaningsflygplan och strax därefter dök två svenska JAS 39 upp (bild från franska försvarets webb nedan).


Liksom Lars Gyllenhaal kan man konstatera att ännu har inga svenska media uppmärksammat det som rapporterats av DR. Att det händer saker i närområdet omtalas sällan i svenska media, till skillnad från situationen i Afghanistan, där det nu står klart att Sverige kommer att lämna tre provinser under nästa år och i ett första steg minska insatsen med 100 soldater.

För svensk del kunde man härom veckan åter konstatera att Försvarets ekonomi är i lika mycket i balans som alltid, trots en rad inställda och uppskjutna övningar och en organisation beställd utifrån en annan säkerhetspolitisk situation än den nu rådande och prognosticerade.

20 kommentarer:

Anonym sa...
8 november 2011 kl. 22:49  

I vårt närområde är allt lugnt och fint. Sverige kommer aldrig utsättas för hårda politiska påtryckningar, andra nationer kommer aldrig hota Sverige med militär makt, miljön kommer fram över inte att påverka länderna runt oss och naturtillgångarna som finns kvar kommer vi broderligt att dela på.

Kvar i Afghanistan stannar 200soldater för att utbilda afghansk polis och militär. Vilka soldater kommer att acceptera att kriga med lokal armé och polis utan något svenskt stöd i form av logistik, sjukvård, mm? Varför skall vi utbilda i afghanistan när en svensk polis får ut mer än dubbelt så mycket som en svensk kapten? För situationen i norra Afghanistan är lugn, vilka rapporter är det våra politiker läser. Visst vi lämnar Afghanistan vilket är skönt men det kommer ändå sluta med att det är samma personer som står i Afghanistan o slits ut men framöver med mindre stöd än tidigare. tack så mycket.

Anonym sa...
9 november 2011 kl. 00:35  

Intressant att se att svenskt flyg fortfarande kan prestera trots alla nedskärningar. Våra piloter förtjänar all vår respekt.

Kanske börjat det röra på sig i försvarsfrågan nu när världen är i kaos? Fler och fler verkar inse vikten av ett nationellt försvar.

Jag tippar på att inom ett år kommer vanlig media ha börjat rapportera om de allvarliga konsekvenserna av det nationella försvarets avveckling. Sedan kan det svänga snabbt i opinionen och vi får en upprustning.

Cornucopia? sa...
9 november 2011 kl. 06:25  

Av en ren slump sammanföll senaste incidenten med invigningen av Nordstream. Och samtidigt som nu Nordstream går online förstärker man marininfanteriet i Kaliningrad och får dessutom nästa år ytterligare landstigningskapacitet via Ivan Gren.

Per K Eleman sa...
9 november 2011 kl. 08:02  

I syfte att säkerställa ryska, tyska och nederländska nationella intressen patrulleras farvattnen omgivande Nordstream av främst örlogsfartyg ur den ryska östersjömarinen.

Det är en aktivitet som kan förväntas tillta.

Det förefaller inte osannolikt att det inom nära framtid kommer till den svenska regeringen - ur ett sameuropeiskt intresseperspektiv - framföras "önskemål" om att dessa fartyg ges tillträde till svenskt territorium samt att de medges fullt ut nyttja logistiknavet i Slite.

Cirkusen har startat...

Anonym sa...
9 november 2011 kl. 08:46  

Vore intressant att veta hur "russisk bombefly af typen TU134" är beväpnad. (passagerarflygplan) Att AB okritiskt kopierat DR förvånar väl ingen.

Anonym sa...
9 november 2011 kl. 10:32  

Det förefaller märkligt att UD, Fö.Dep,FML, ÖB, våra försvarspolitiker eller svenskt media ALDRIG rapporterar om svenska incidentinsatser eller den ökande hotbilden i närområdet.
Att den ryska militära upprustningen har skett på ett dramatiskt sätt ända sedan 2004, då den ryska försvarsbudgeten mer än fördubblades, torde vara högst alarmerande och säkerhetsmässigt en prioritet om t.ex. EU skulle kollapsa på motsvaranbde sätt som Sovjetunionen och Warzawapakten kollapsade 1989. Situationen börjar bli ett pinsamt svar på en misslyckad försvarsplanering sedan den tiden.
Det är inte bara Östersjön som har fått en ökad aktivitet med rysk militär utan även inom hela den ryska ferderationen där övningsverksamheterna mer och mer har antagit "krigsliknande" former i bl.a. Zapad, Ladoga, Union Shield och andra regionalt välladdade övningar med soldatdeltagande ända uppemot 20,000 man.
Det förefaller svagt att INGEN i det här landet tycks vara så insatta i verksamheterna att de ens kan tala om att mark-, sjö- och kryssninmgsrobotar, attack- och bombflyg, landstignings- och luftlandsättningsförband primärt utgör ytterst perifiera hot som man inte har dimensionerat vårt försvar emot ens genom att skapa förutsättningar för detta - med mer än att ha skapat ett pinsamt förmågeglapp som ökar för varenda dag som går utan snabbare åtgärder.
De enorma effekter i vapenverkan, under de ryska krigsövningarna, är högst alarmerande och moderniteten hos den ryska militära materielen är helt annorlunda än den gamla klyschan som svenska officerare skryter om - den ryska bristen i materielen och kvaliteten. Själva har vi tappat det mesta på den fronten och behovet skulle snarare vara att få hjälp med afghanska soldater om vi skulle hamna i nöd än att vi själva skulle klara av ett krigsförhållande. Tiderna har på ett dramatiskt sätt snabbt blivit annorlunda där rysk militär har arbetat sig in på arenan där de visar ett större allvar för konflikt-krig än vad vi någonsin har sett tidigare i modern tid.

Anonym sa...
9 november 2011 kl. 11:55  

@10:32 Förr (90-talet) visades regelbundet incidentberedskapens bilder upp i Flygvapennytt. Varför har vi nu denna självpåtagna censur av bilder och redovisning av insatserna? De nationer som blir uppvaktade torde själva känna till antalet insatser, plats och hur de genomförs.

STAGECOACH sa...
9 november 2011 kl. 13:23  

@22:49, 8 november: Lönefrågan dyker upp tid efter annan. Det vore bra om vi en gång för alla kunde reda ut detta med villkoren för en svensk officer. Personligen så är jag trött på myten om att officerare tjänar så dåligt, att villkoren i övrigt är dåliga och att gräset minsann är grönare på andra sidan.

Anonym sa...
9 november 2011 kl. 18:39  

ja, Danmarks medier o AB har nog slarvat om ett av planen då det knappast var en vanlig Tu-134c. Det måste ha varit en Tu-134UBL, som används för att öva bombning - ngn som kan bekräfta det?

Anonym sa...
9 november 2011 kl. 18:41  

Stagecoach.

Ingångslönen här på regementet ligger 19200.

Säg sedan att lönen ökar med 350 kr om året genom årlig RALS.

800:- i påslag när du blir löjtnant och 1300:- när du blir kapten.

Byter du till blå uniform blir siffrorna annorlunda.

/En på golvet

Anonym sa...
9 november 2011 kl. 22:01  

Armékaptener som tjänar mindre än 26k är sällsynta.

STAGECOACH sa...
9 november 2011 kl. 23:29  

Om jag förstår Försvarsmaktens information rätt så har man rätt till ersättning under officersutbildningen, vilket innebär att man inte behöver ta studielån. Lönen verkar vara ungefär densamma som för en sjuksköterska, som dock behöver ta lån för sin utbildning.

Visst är det inte någon fet lön vi pratar om, men lönebilden är enligt min uppfattning inte helt orimlig.

Anonym sa...
10 november 2011 kl. 00:50  

@stagecoach
Nä men du jobbar uppenbarligen inte i yrket heller:)

Anonym sa...
10 november 2011 kl. 10:12  

@anonym 22:01

24300kr i månaden står det på min lönespec.

/Armékapten

Anonym sa...
10 november 2011 kl. 19:41  

Sekretess är ett naturligt och oundvikligt inslag i militär verksamhet.

I vissa avseenden har Sverige dock betydligt mindre öppenhet även för harmlösa militära uppgifter, än vad våra partnerländer har.

Ibland kan det nog vara förvarsmakten som drabbas mest av hemlighetsmakeri. Den svenska allmänheten är i stora delar omedveten om det försämrade säkerhetsläget i Nordeuropa. Därmed finns heller inga krav på ökade resurser för nationellt försvar.

Om försvarsmakten däremot kunde rapportera, i allmänna ordalag, om den kraftigt ökade militära övnings- och underrättelseverksamhet som utförs av vår närmaste stormakt så skulle nog de flesta vilja ha en bättre hemförsäkring i form av militär försvarsförmåga.

Ibland kan rikets säkerhet kanske gynnas av lite mindre sekretess?

/Chris Anderson

Anonym sa...
10 november 2011 kl. 21:23  

@ Anonym m.fl.

Jag tycker det faktiskt känns tryggt att något verkar fungera i FM. Tystnaden som verkar omgärda incident- och underrättelseverkamheten som flygvapnet m.fl. bedriver är nog i allra högsta grad påkallad.

Allt för många svänger sig med både det ena och andra är eller inte borde vara hemligt. Äkta hemligheter ska man ju inte över huvudtaget inte ens tala om att de är hemligheter för redan då har ju intresse väckts att försöka veta mer.

Jag tror nog att FM budget varken ökar eller minskar på grund av främst FV och Marinens verksamhet. Sveriges politiker är så smarta att oavsett parti vet de att det reella geostrategiska läget runt Sveriges gränser lekar man inte med.

//Anonym 2

Anonym sa...
11 november 2011 kl. 09:33  

Jag är också glad att vårt flygvapen upprätthåller den höga klass som de är kända för.

Problemet med total tystnad om säkerhetsutvecklingen är att det inte uppstår något folkligt krav på starkare försvar. Tvärtom envisas de flesta med att tro att storgrannen inte utgör något hot längre.

Politikerna i sin tur ägnar sig av naturliga skäl åt sådana frågor som man vinner val på. Och försvaret anses inte vara en sådan fråga längre.

Exempelvis var det ju politiker som av regionalekonomiska skäl lät bygga invasionshamnen i Slite.

Resultatet av totaltystnaden är ju i praktiken att främmande makt vet betydligt mer om det svenska försvaret än vad svenska folket gör.

Naturligtvis finns det också mängder av uppgifter och verksamheter som inte ens får antydas.

/Chris Anderson

Anonym sa...
11 november 2011 kl. 21:06  

@ Chris

Det kan upplevas som att lokalpolitiska argument styr men jag tror nog att på den nationella nivå är samsynen stor.

Ryssland är inget hot!.

Det är ett behagligt faktum tycker jag. Ska vi därmed avrusta och sluta planera för framtida förändringar i vårt närområde?

Självklart inte! Varför då?, både Ryssland och USA uttalar intresse för vår del av världen.

Vi får hoppas att marginaldoktrinen inträder med full kraft igen, annars riskerar den framtida konflikten att få krigsskådeplats här hos oss. Ett faktum som kanske Churchill kan glädjas åt var än han nu befinner sig. Han ville ju få krigsskådeplatsen att hamna i länder utanför den egna sfären.

Oavsett vad tycker jag att vi bör skänka en tanke åt det hållet i vår framtida planering.

//Anonym 2

Anonym sa...
15 november 2011 kl. 23:56  

till STAGECOACH.

vilken skola kan kräva att du inte får mat unda några nätter? eller sover sover ute under 3-4 veckor per halvår? åker iväg kanske 4-5 veckor på övningar lite runt om i sverige, ditt argument håller inte, om studielån. vi offrar ganska mycket, spec av vårt sociala liv(civila liv).

min lönespec är 20 000 i månaden, några av mina soldater tjänar mer än jag, det ska inte vara så för att komma upp i normal nivå som mina kompisar som jobbar på industri, är att försöka få så mycket övningsdygn, som gör att min lön ökar med ca 840 kr per dygn, (beroende på hur många jag gjort tidigare) det tråkiga är att jag har mer ansvar än soldater, utbildar dom, men får lika betalt. tycker det är en hysteri om att man måste locka soldater likande, men det inspirerar inte att få veta att underhuggarna är värda mer, känns som man kan sluta och börja som soldat på förbandet där man tjänstgjorde innan. fast med mindre ansvar, och lika lön. Man har väl vuxit upp med andan "gilla läget" och därför så säger väl inte många så mycket?.

Vill inte låta för bitter =) men låter som jag inte älskar mitt jobb, det gör jag. I slutändan så ska även jag betala mina räkningar, även om jag älskar mitt jobb.

MVH // 1.Sg

STAGECOACH sa...
16 november 2011 kl. 22:27  

@1.Sg: Det här med att du "offrar" mycket bygger på en argumentation som man hör tid efter annan. Att man offrar sig. Det finns mängder med arbeten där man reser mycket, jobbar nattskift eller jobbar helger. Eller vecko- och månadspendlar för den delen. Och inte alla jobb med dessa ingredienser är exceptionellt välbetalda.

Det militära har däremot något extra som få andra jobb har. En mycket speciell sammanhållning och kåranda. Betalningen består i en vänskap med starka band mellan soldater. Något som är svårslaget.

Sätt ett pris på ditt arbete och välj själv om du vill vara kvar. Om lönen är ett problem för dig så föreslår jag att du byter jobb. Som skattebetalare tycker jag lönen är tillräcklig. Du precis som jag visste vad vi gav oss in på när vi skrev på. Att du är kvar är ditt val. Jag valde att gå vidare till ett civilt jobb, men ångrar inte ett sekund att jag "offrade" mig under mina dagar, veckor, månader och år i grönkläder.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade