Gästinlägg: SD, nostalgin och detaljstyrningen

Nedanstående är en replik från Andreas Braw:

Sverigedemokraten Mikael Valtersson menar i en replikmitt inlägg på Wisemans Wisdoms att partiet felaktigt anklagas för att ha en oseriös försvars- och säkerhetspolitik. Men Valterssons replik pekar bara tydligare på det grundläggande problemet med SD:s försvarsnostalgiska hållning - nämligen att partiets företrädare helt saknar förståelse för Försvarsmakten som myndighet, för internationell politik, och för den politiska verkligheten. Istället tycks man ha valt nostalgin som väg framåt för försvaret.

Valtersson återkommer i sin replik till den icke-existerande nordiska försvarsalliansen (som nu enbart kallas för "vision"), SD:s idéer om "återtagande" av kaserner och partiets expertis ifråga om sjömålsrobotar. Partiets kunskap om robotteknologi är uppenbarligen så stor att man vill gå runt hela Försvarsmaktens process för upphandling och inköp av materiel, eftersom en grupp sverigedemokratiska politiker har bestämt att det är 80-talssystemet Robotsystem 15 KA som ska köpas in för att återge Försvarsmakten möjligheten att verka med landbaserade sjömålsrobotar på långa avstånd. Valtersson försöker rädda ansiktet genom att skriva att partiet för en dialog med Försvarsmakten om både kaserner och robotsystem. Men varför kan dessa "försvarsvänliga" amatörpolitiker inte låta Försvarsmakten få sköta egen materielanskaffning? Varför ska partiet över huvud taget ta ställning ifråga om materielsystem snarare än förmågor? Och varför detta eviga nostalgiska harvande om kaserner och byggnader som inte fyller någon funktion för försvaret av Sverige annat än som utrymmen för sängar och skåp?

SD menar dock att man inte alls vill detaljstyra Försvarsmakten, och att man bara lämnar förslag. Likväl står detta att läsa på Sverigedemokraternas försvarspolitiska blogg Lantvärnet [språkfelen är autentiska]:
"Sverigedemokraterna budgeterar för återuppsättning av kustartilleriet rörliga delar. Vi vill ha ett RBS 15KA kompani på Gotland, uppsätta 3 KA brigader samt återta de fem regementsområdena som KA har haft."

Det är alltså för SD så viktigt att "återta" gamla kaserner och köpa in de robotar som skrotades år 2000 att detta explicit måste skrivas - det är DETTA man budgeterar för. Och det är inte bara på Gotland som partiet vill återupprätta kustartilleriet, utan även Vaxholm, Härnösand, Karlskrona och Göteborg. Varför SD så gärna vill återta kaserner i exempelvis Härnösand förblir en gåta, eftersom strategiska, operativa eller ens taktiska argument för detta inte förs fram av partiets företrädare. Men särskilt intressant är formuleringen med "ett RBS 15 KA kompani på Gotland". Den väcker så många frågor kring SD:s plan. Man vill ha tre rörliga kustartilleribrigader, men man vill från politiskt håll splittra upp dessa så att det på Gotland enbart ska finnas ett kompani. Vi kan med spänning vänta på redogörelser för var SD vill placera resten av de tre brigaderna - tydligen är detta något som inte ska avgöras av Försvarsmakten, utan något som ner på kompaninivå ska regleras av politiker oavsett hotbild.

Valtersson säger också, fastän man är "öppen för dialog" med Försvarsmakten, att SD kommer fortsätta att försöka detaljstyra Försvarsmaktens materielinköp om detta kan stärka den svenska försvarsindustrin. Alltså: Om Försvarsmakten vill ha ett vapensystem så kan SD tänka sig att besluta om ett helt annat om det ligger i industrins intresse. I klarspråk innebär detta politikerstyre och industripolitik.

Utöver detta finns det självklart mer att ifrågasätta i sverigedemokratisk försvarspolitik. Partiets reservation mot Försvarsberedningens slutrapport är en guldgruva för försvarspolitiskt vansinne, högmod och aningslöshet. Till exempel deras ambition att Flygvapnet och Luftvärnet tillsammans över tiden ska upprätthålla luftherravälde - en extremt hög ambitionsnivå som är oerhört svår att uppnå ens under kortare tid. Deras idé om att tio JAS-plan över tiden ska ligga i "spärrbanor" kring Sveriges gränser, utan att det anges varför. Den smått komiska skrivningen att Hemvärnet ska sätta upp regementen i varje svenskt län, trots att Hemvärnet organiseras i bataljoner - varför de skulle behöva regementsområden är svårt att utröna. Och, inte minst den extremt märkliga skrivningen att Flygvapnet ska kunna "bryta" motståndarens förmåga till offensiva operationer mot Sverige, vilket även torde innefatta anfall mot flyg- och robotförband långt in på motståndarens territorium.

Det är tråkigt att många sverigedemokrater helt tycks sakna förmåga att erkänna det egna partiets brister. När missförhållanden påpekas väljer man istället ignorans, eller tar ställning FÖR dessa missförhållanden. Jag gör inga anspråk på att tillhandahålla en politisk lösning på försvarsfrågan i Sverige och uppmanar inte heller läsaren av detta inlägg att rösta på något särskilt politiskt parti. Men, som jag skrev i inlägget som startade denna debatt: jag ber alla som bryr sig om försvarets och Försvarsmaktens framtid att ta er tid att läsa och granska Sverigedemokraternas försvars- och säkerhetspolitik.

Andreas Braw

25 kommentarer:

Unknown sa...
5 juni 2014 12:07  

Nja Andreas, nu tycker jag du går lite väl hårt fram och betonar saker som egentligen saknar betydelse. Att man säger sig vilja "öppna kaserner" tolkar jag mer som att man vill få igång verksamhet på platsen inte så att man skall bokstavstolka detta med kaserner. Att man sedan säger att man vill inköpa eller återskaffa kustrobotförband är väl helt ok. Att RB 15 rent generellt skulle vara för gamal stämmer inte heller. Säg det till Tyskarna som köpte en modernare variant än vi har. Att sedan robotar i väst är rena modellflygplanen jämfört med Ryska robotar rår väl inte SD för. Beträffande JAS och spärrbanor är även det en krass verklighet om vi skall med flyg hinna bekämpa snabba kryssningsrobotar i tid och i störd miljö. Jag skulle kunna fortsätta men nöjer mig med att stanna här. SD är i vart fall ett parti som säger sig vilja satsa på och återuppbygga vårt försvar vilket jag tycker är viktigast. Du verkar mer som om du känner dig förnärmad över att ha blivit trampad på tårna och dessutom av en som inte är militärt. Du tycker uppenbarligen att det värsta "brottet" var att han inte höll ordning på benämningen av olika enheter inom försvaret.

Anonym sa...
5 juni 2014 12:47  

Nu ska jag inte föregå det svarsinlägg som jag vet att kapten Valtersson håller på med, men jag måste ändå säga att jag tycker att Braw har en förbannat oförskämd ton.

Unknown sa...
5 juni 2014 13:05  

Du skulle nog vinna mer på att redogöra för ditt eget partis politik istället för att tala om hur dåliga de andra är.

Och varför hänger du upp dig på Härnösand? Det går ju faktiskt att genomföra GMU där.

Unknown sa...
5 juni 2014 13:08  

Och för den som vill fördjupa sig i politisk detaljstyrning av FM rekommenderas Skippers senaste inlägg.

TobbeT sa...
5 juni 2014 13:09  

Tycker det är lustigt att Braw ifrågasätter RBS-15KA förslaget på Gotland med tanke på vad Föber kommit fram till.
Gäller även moderaternas allianskollegor från Folkpartiet.
http://allanwidman.blogspot.se/2014/05/beredningen.html

Sommarfararen sa...
5 juni 2014 13:31  

Andreas, nu är du pinsam - du kör på för hårt och på ett omoget sätt. Släpp partitillhörigheten och inse att du representerar ett parti som har bidragit till att förstöra det svenska försvaret. Du avslöjar dig också genom att just angripa SD och inte Alliansen eller de rödgröna... Om vi nu går tillbaka till KD så är det partiet en parantes - de har inte lyckats leverera något substantiellt till sina väljare och därför går det under. SD vill någonting och de kommer att få justera en del, men de har definitivt rätt inställning.
Kadetten tog också upp ordbruket av "regementen" kontra "bataljoner" - Detta är mer en organisatorisk och semantisk fråga och kadetten känner kanske inte till att det svenska försvaret hade 6 gränsregementen under 90-talet? Varje gränsregemente var av brigads storlek och bestod av 2 norrlands skyttebataljoner, 1 jägarbataljon, 1 artilleribataljon samt 1 kompani luftvärn (Rb70).

Unknown sa...
5 juni 2014 13:40  

Andreas Braw verkar ha missat att svenska politiker hela tiden väljer diverse system Försvarsmakten ska köpa in istället för vad Försvarsmakten själva vill, även Kristdemokrater gör det hela tiden. Det är väl egentligen inget konstigt eftersom det är så mycket annat som spelar roll än ren förmåga.

SD's försvarspolitik är ett förslag och jag tycker det framgår tydligt att det är ett förslag och inget som man hade infört till 100% om man fick 51% i riksdagen även om Försvarsmakten protesterade. Dom säger sig vara öppna för dialog eller är det bara jag som läst fel?!

KD släppte ju en försvarspolitisk rapport förra året. Hur kom dom fram till sina åsikter egentligen som en grupp politiker eller är det bara OK att kritisera en arbetsgrupp när det är SD?

SD's försvarspolitik är inte perfekt och det är ingen annans heller. Men den är hästlängder bättre än något annat du kan hitta i riksdagen och därför kommer jag rösta på dom.

Anonym sa...
5 juni 2014 14:11  

Om man betänker att Braw är aktiv Allians-politiker så utgör väl detta inlägg snarast en definition av "att kasta sten i glashus". Valtersson framstår alltmer som den ende seriöse av de två.

A. Braw sa...
5 juni 2014 15:56  

För att reda ut lite sakförhållanden:
Jag är inte längre aktiv politiker i Alliansen. Jag har vid ett flertal tillfällen kritiserat regeringen hårt för deras försvarspolitik. Bland annat har jag hävdat att underfinansieringen kan leda till systemkollaps och att regeringens bristande ledarskap försvårar arbetet inom hela organisationen.

Många blir nu upprörda för att SD:s politik får sig en känga. Och visst kan man bli det. Visst kan man hävda att det finns andra partier som är värre. Men den okunskap som SD uppvisar, trots att de gärna påtalar att deras företrädare i försvarsfrågorna har militär bakgrund, är skrämmande.

Ord betyder något. Luftherravälde, som SD över tiden anser att Sverige ska upprätthålla, innebär total egen rörelsefrihet för eget flyg utan risk för motverkan. Hur ska SD uppnå det? Hur ska man utplåna allt fientligt flyg och luftvärn? Sverige har aldrig någonsin haft förmåga till luftherravälde.

Är det inte viktigt att vi talar om partiernas politik? Är det inte viktigt att okunskap och inkompetens diskuteras? Eller är det okej att ett parti inte ens bryr sig om att sätta sig in i de begrepp som de slänger sig med, bara för att de vill slänga in mer pengar i organisationen - pengar som de för övrigt inte kan visa vad de ska få tag i.

Allt gott,
Andreas Braw

Unknown sa...
5 juni 2014 16:39  

Någon gång skulle jag vilja höra en politiker säga: "Ok, det här är inte helt genomtänkt ber å få återkomma." Uppenbarligen kommer inte SD bli först då kommentarerna och retoriken omedelbart hamnar på sandlådenivå.
Men jag är inte förvånad, så fort SD blir ifrågasatt eller granskat så är det alltid samma visa, gärna med lätt nedsättande ton, i detta fall "Kadetten" tex.
Vill man profilera sig som Sveriges försvarsvänligaste parti då gäller det att leverera. Något som SD uppenbarligen misslyckats med denna gång. "Detta vart inte så bra som vi tänkt oss, återkommer snart med något bättre..." Den insikten är ansvar och mognad, nån som känner sig manad att plocka upp flaggan och peka ut en tydlig riktning med fart och kurs?

Anonym sa...
5 juni 2014 17:05  

Inlägget är ett osedvanligt praktexempel av dålig självinsikt.

För att ta några exempel på detaljer som regeringen, där KD ingår, har gett sig på.

Renovering och modifiering av stridsfordon 90 och stridsvagn 122
-Taktisk obemannad flygfarkost (TUAV)
-Utveckling Aktivt pansar (AAC)
-Utveckling av granatkastarpansarbandvagn (AMOS)
-Brobandvagn
-Materiel för flygunderstöd av markförband Close Air Support (CAS)
-Luftvärnsrobot korvett Visby
-Produktdefinitionsfas amfibiebataljon
-Halvtidsmodifiering spaningsfartyg
-Utveckling ny gruppbåt
-Produktdefinitionsfas halvtidsmodifiering Stridsbåt 90
-Ny sonarboj
-Vidareutveckling robotsystem 17
-Ledningssystemsutveckling LedsystT
-Materiel till IT-försvarsförband
-FOI och FHS stöd till NBF
-Utveckling och anskaffning Stridsledningssystem Bataljon (SLB)
-Utveckling och anskaffning av kommunikationsnod
-Stridsträningsanläggning luftvärn
-Motorredskap
-Kompletteringsanskaffning Splitterskyddad terrängbil RG 32
-Utveckling ersättning av undervattensvapen
-Halvtidsmodifiering Stridsbåt 90
-Halvtidsmodifiering minröjningsfartyg typ Styrsö
-Vidmakthålla flygspaningsradar FSR 890 (ASC)
-JAS 39, flemålsförmåga samt förmåga till utökad stand-off
-JAS 39, Återanskaffning ammunition
-JAS 39, Översyn av planerad vidareutveckling efter 2010
-Basmateriel
-Minskad ambition ledningssystem
-Geografisk informationsförsörjning
-Psykologiska operationer (PSYOPS)

Sedan kan jag ju undra varför denna debattvilja, nu fem i tolv? Partierna har haft tillfälle under flera år att debattera med SD men då hållit tyst.
Varför offra en ung KD-politiker som sitter i glashus och slänger tegelstenar?

Detta bl.a. vill KD, enligt hemsidan.

"En mekaniserad, avsevärt förstärkt, bataljonsstridsgrupp organiseras och utgångsgrupperas på Gotland. Här bör speciella åtgärder behöva vidtas för att, så långt möjligt, bemanna den med lokalrekryterad personal. Även med ovan föreslagna förstärkningar av markstridskrafterna kommer det att saknas en komponent för att på marken snabbt möta en angripare i oväntade riktningar. Den tidigare planerade helikoptertransporterade infanteribataljonen bör därför återläggas i planerna."

Här saknas inte detaljer.


" Men varför kan dessa "försvarsvänliga" amatörpolitiker inte låta Försvarsmakten få sköta egen materielanskaffning?"

Herr Braw kan fråga någon i sin närhet vad "amatörernas afton" är för något och vem som initierade den?

SUCK!

Teaterdirektören.

P.S. Det känns lite som att dessa inlägg var skrivna för att gagna SD. Var detta avsikten?
P.S.2 Skipper har idag ett inlägg om ett färskt exempel på direktstyrning från Alliansregeringen.

capivara sa...
5 juni 2014 20:17  

Andreas Braw före detta KDU ordförande Stockholm och nuvarande (?) försvarspolitisk talesperson för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (http://www.svensktidskrift.se/?p=68325). För att ha den bakgrunden uppvisar du väldigt liten kunskap om hur Svensk försvarspolitik har förts det senaste årtiondet.
Självklart skall alla partiers politik kunna debatteras, men jag menar tyvärr att Wiseman sänker nivån rejält genom att släppa in personer som varken besitter tillräcklig fack eller politisk kunskap att skriva gästinlägg med något djup.
Nog tordes det finnas intresse från något mer lämpade personer att få sina åsikter publicerade på Sveriges största försvarsblogg under ett valår?
Eller är det Ung Vänster och SDU vi har att vänta här i framtiden?

Allt gott(har du gett/skänkt bort en månadslön än Braw?)

Anonym sa...
5 juni 2014 23:50  

"Eller är det okej att ett parti inte ens bryr sig om att sätta sig in i de begrepp som de slänger sig med, bara för att de vill slänga in mer pengar i organisationen - pengar som de för övrigt inte kan visa vad de ska få tag i."

Intressant att du berör finansieringen då den onekligen är en relevant del av SD:s försvarspolitik. Nu brister du åter i källhänvisning när du avfärdar finansieringen som obefintlig.

Den största besparingen SD gör över kommande fyraårsperiod är genom minskad asyl och anhöriginvanding på 90%. Det är därifrån pengarna ska tas till försvarssatsningar enl SD.

En aning om detta är realistiskt eller inte får man i regeringens vårbudget där regeringen uppger att en 20% ökning av asylmottagningen ökar kostnaderna med 19 miljarder jmf med prognoserna i höstbudgeten. På så vis kan man ju översiktligt räkna baklänges på vad besparingen skulle bli över en fyraårsperiod om man istället minskade asylmottagningen med 90% till en normal europeisk/nordisk nivå.
http://www.regeringen.se/content/1/c6/23/44/80/0eeb331e.pdf
sid 13,14

Martin sa...
5 juni 2014 23:54  

Andreas, du har vissa poänger som tyvärr försvinner i ett moln av glassplitter från när stenarna träffar insidan på glashuset.

Dessutom gör du bort dig genom följande ifrågasättande av SD:s finansiering av sina reformer;

"...pengar som de för övrigt inte kan visa vad de ska få tag i"

Vem som helst kan ta del av SD:s senaste skuggbudget här;

http://sverigedemokraterna.se/wp-content/uploads/2013/08/hostbudget2014.pdf

Man kan givetvis påstå att kalkylerna inte håller och lägga fram seriösa argument för sin sak, men att helt förneka att det finns oerhörda summor att spara på minskad invandring och sänkt bistånd till FN:s rekommenderade 0,7% av BNI är rent ohederligt. Alla seriösa ekonomer är överens om att hög invandring av lågutbildade eller rent av analfabetiska personer från lågutvecklade och kulturellt avlägsna länder är en stor kostnad som skall bäras upp av övriga samhället.

Man kan låta dessa människor komma hit av rent humanitära skäl men försök åtminstone hålla en viss skamgräns på argumentationen och erkänn att det är en kostnad. Det krävs inget nobelpris i ekonomi för att räkna ut att om man minskar på något som kostar mycket pengar så får man pengar över att satsa på andra områden.

http://magasinetneo.se/artiklar/vinstfragan-ar-ett-sidospar/

Assar Lindbeck, svensk ekonominestor sedan Erlanders tid och prisad av Anders Borg säger bland annat såhär i ovanstående Neointervju;

"60 procent av socialunderstödet går redan till invandrare. Invandrare har fem gånger så stor sannolikhet att leva på socialbidrag som en infödd. Så redan nu har vi problem. Det betyder att vi måste ha en reglerad invandring.

– Vi är ett rikt land med en välfärdsstat och vi är nio miljoner invånare i en värld där tre, fyra miljarder människor skulle betraktas som urfattiga. Det är klart ett sånt land inte kan ha fri invandring."

Litar man inte på en sossemärkt ekonom kanske Magnus Henrekson, borgerlig dito duger;

http://magasinetneo.se/artiklar/delar-av-borgerligheten-missforstar-marknadsekonomi/

"-När blir invandring en ekonomisk tillgång?

– När vi får kompetens som vi saknar. Man kan se på Australien, Nya Zeeland och Kanada, som framför allt har invandring av människor som har kompetens som arbetsmarknaden efterfrågar. Det handlar ofta om högutbildade människor med kapital och affärsidéer. Sådan invandring är lönsam. Men så ser ju inte invandringen till Sverige ut."

Den största utredning som gjorts gällande invandringens kostnader i Sverige kommer från Växjöprofessorn Jan Ekberg som kommer fram till att invandringen kostar ca 1,5-2% av BNP;

http://eso.expertgrupp.se/wp-content/uploads/2013/08/2009_3-fr%C3%A5n-webb.pdf

Observera att detta gäller för året 2006. Sedan dess har vi haft en mycket stor tillströmning av just den typ av invandring som experterna menar är mycket kostsam. Vi lär alltså ligga på minst 2%, förmodligen mer, av BNP idag 2014, alltså mer än 72 miljarder årligen.

Tyvärr svämmar media över av vilseledande artiklar om undersökningar som syftar till att få folket att tro att det inte ligger till på detta sätt. Senast i raden av falsarier är denna som handlar om Sandvikens kommun.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/tjanar-over-en-halv-miljard-pa-invandringen/

Det dröjde dock inte länge förrän det uppdagades att det (förstås) inte riktigt var den solskenshistoria som man vill låta påskina i diverse media och i ankdammen på Twitter.

http://www.tino.us/2014/06/rapport-om-sandviken-invandring-lonsam-finstila-om-stat-och-landstingens-kostnader-exkluderats/

Tino Sanandaji är nationalekonom, verksam vid institutet för näringslivsforskning och själv invandrare från Iran.

Sverker S sa...
6 juni 2014 01:02  

Hm.
Jag har en längre tid följt inläggen på Wiesmans blogg och funnit dem intressanta och betänkansvärda, men de senaste inläggen urholkar trovärdigheten.

Är detta verkligen en lämplig arena för politisk pajkastning?

Åter till seriositet och objektivitet tack!

Wiseman sa...
6 juni 2014 09:41  

Topping,

Du får hitta bättre liknelser om kommentaren ska publiceras.

Wiseman sa...
6 juni 2014 09:48  

capivara samt Sverker S,

Den här debatten förs kontinuerligt av även riksdagsledamöterna, så det är i så fall bara att beklaga dessas dåliga kunskaper.

Istället tyckte jag att det här var ett intressant sätt att ytterligare bredda debatten och få bägge sidor att reda ut sina ståndpunkter mer än bara några korta replikskiften på till exempel Folk och Försvars försvarspolitiska seminarier. Med tanke på att det är valår i år så kommer det sannolikt att bli fler politiska gästinlägg och därtill fler inlägg med tema valet.

Roger Klang sa...
6 juni 2014 12:43  

@Martin:

Ja men om våra invandrare var högutbildade så skulle ju dessa konkurrera med dem som har bestämt att vi ska ta in invandrare. Så kan vi ju inte ha det.

Roger Klang

Wiseman sa...
6 juni 2014 13:17  

Låt nu inte detta urarta till en diskussion om invandringspolitik eftersom dessa tyvärr har en tendens att urarta. Det vore en högst olycklig utveckling.

Anonym sa...
6 juni 2014 15:49  

Wiseman, du har rätt i att dylika diskussioner ofta har en tendens att urarta. Icke desto mindre är frågan om såväl SDs finansiering som deras värdegrund relevant i en försvarsdebatt eftersom många försvarsvänner avstår att rösta på partiet av just dessa skäl. Om det i saklig debatt skulle visa sig saknas argument för påståenden om oseriös finansiering och dålig värdegrund så har ju det stor relevans för hur många försvarsvänner väljer att rösta i höst. Jag har dock förståelse för om du inte vill Tt den mkt viktiga debatten förs på din blogg.

I övrigt kan jag tillägga att jag anser SD bör släppa sitt NATO motstånd. Sedan Krim är det bara att inse att vi måste ansluta så fort som möjligt, trots att jag tidigare varit emot.

Unknown sa...
6 juni 2014 19:08  

Andreas Braw,,,,,,,jag skall lägga Ditt namn på minnet, så jag inte av misstag skulle råka personkryssa dig, när jag lägger min "Försvarsröst"//

Erin sa...
10 juni 2014 15:29  

Efter att ha läst alla hitintills publicerade inlägg och konstaterat att båda sidor har sina brister och förtjänster är det som gör mig mest besviken nivån på de efterföljande kommentarerna.
I stort sett varje debatt där SD figurerar - oavsett vart och vad ämnet berör - har en olycklig tendens att urarta i smutakastning och personangrepp. Hade Andreas Braw kritiserat den socialdemokratiska försvarspolitiken hade hans inlägg följts av sakliga motargument, frågor eller korrigeringar, knappast nedvärderande uttryck som "kadetten", kommentarer om att han är "omogen", "oförskämd", "inte har tillräcklig kunskap för att skriva något med djup" eller upplysningar om hur någon aktivt tänker undvika att rösta på honom. Dessa kommentarer känns enbart onödiga och driver bara debatten bort från de faktiska sakfrågorna.

Att alliansen ägnat sig åt olämpligt politikerstyre rättfärdigar inte SDs plan för detsamma. Att ifrågasätta relevansen av återtagande av verksamhet/kaserner i Härnösand är en legitim fråga om det inte kan motiveras försvarspolitiskt. Att man, som Andreas Braw, har/har haft en partitillhörighet innebär inte att man per definition sanktionerar allt detta parti väljer att driva, något han också själv påpekar med sin egen kritik mot KDs försvarspolitik.

Om Andreas Braw personligen är den mest lämpade att sköta svensk försvarspolitik eller ej lägger jag ingen värdering i. Dock är det alltför vanligt förekommande att anhängare till SD väljer att med onödigt kraftiga medel försvara varje ord i partiprogrammet, vilket, med tanke på att alla politiker oavsett parti kläcker grodor dagligen, känns oseriöst och förmodligen stjälper deras parti mer än det hjälper

För egen del - som partipolitiskt obunden, eftersom det tydligen är viktigt - gör denna onödigt osakliga nivå från (vad som åtminstone framstår som) SD-anhängare mig mindre och mindre imponerad.
Oavsett vilket namn som står på valsedeln kommer jag inte att att vilja ge min röst till ett parti vars anhängare inte kan se sitt partis politik ifrågasatt utan att hänfalla till personangrepp mot den som ställer frågan.


Därutöver vill jag tillägga att jag uppskattar ett forum som öppnar för saklig debatt i försvarsfrågan på det sätt som jag uppfattar var Wisemans ambition. Sådana platser lyser i media i övrigt med sin frånvaro.

Anonym sa...
10 juni 2014 16:49  

@Erin:

Det är inte automatiskt så att den som kritiserar Allliansen är en SD-anhängare. För egen del tolkar jag kommentarerna mest som en möjlighet att kritisera just Alliansens försvarspolitik.

Unknown sa...
11 juni 2014 23:24  

Tack för en sansad och klok kommentar.

Unknown sa...
10 juli 2016 09:36  

Detta inlägg ter sig som konstigt med tanke på alliansens tidigare regeringar både har lagt sig i detaljer och nedrustat. Här hittar jag kritik i en försvarstidning. https://www.google.se/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.artlvklubben.se/wp-content/uploads/2012/10/Artilleri-Tidskrift_2007-3.pdf&ved=0ahUKEwiOguuqrejNAhWEkywKHVjyAHsQFggxMAc&usg=AFQjCNGEfzxVYJ018m9s1Hvts4kGe5bhOg&sig2=CuiBnR_n3EAxxaJZkA_a_Q

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade