Socialdemokraternas dag i Almedalen

Idag söndag var socialdemokraternas dag i Almedalen. Stefan Löfven förvånade nog många med att redan som andra punkt tala om behovet av ett starkare försvar. Uppenbarligen gör de socialdemokratiska partistrategerna bedömningen att det finns röster att hämta i försvarsfrågorna.

Det är en markant omsvängning på bara något år, men så har det också gått upp för den breda massan att världsutvecklingen tyvärr verkar ta en otrevligare vändning. Måhända är det andra funderingar som går genom Almedalsdeltagarnas huvuden i år när incidentroten startar jämfört med för två år sedan.
Tilläggas kan att redan då var läget i Östersjön ett annat än tidigare, även om den politiska retoriken gick ut på att Rysslands militära förmåga var på en låg nivå. Trekvarts år senare blev den ryska påsken känd för allmänheten genom SvD:s försorg. Två veckor efter den ovan redovisade incidentstarten (med okänt uppdrag) genomförde ryska flygvapnet ett uppdrag i Östersjön med en rote Tu-22M (samma bombflygplan som ryska påsken) där man flög "Östersjön runt" med skarpa vapen hängda. Detta ansågs uppenbarligen så viktigt att förmedla till allmänheten och de tilltänka mottagarna av budskapet att man gick ut med pressmeddelande om uppdraget och dess art.


Inför det aktuella läget i Östersjön förtjänar det att påminnas om generalmajor Dennis Gyllensporres ord från ett av förra årets Almedalsseminarier.Med tanke på vad som ägt rum i Östersjön de senaste tre veckorna och inte minst Ukrainakrisen med annekteringen av Krim finns det många slutsatser att dra och åtgärder att vidta om man ska följa Gyllensporres råd.


Imorgon drar försvars- och säkerhetspolitiken igång på riktigt i Almedalen då Försvarspolitisk Arena håller sina första arrangemang. Säkerhetspolitiskt Sommartorg startade redan idag. Imorgon är också kristdemokraternas dag. Återstår att se om Göran Hägglund i sitt tal gör som förra året och tar försvarspolitiken som en av de tyngre punkterna.


24 kommentarer:

Kimsan sa...
29 juni 2014 kl. 23:15  

Kan försvars vänner äntligen börja skymta ljuset i tunneln?

Baschefen sa...
30 juni 2014 kl. 07:31  

Må vara att försvarsfrågan var en något överraskande punkt under talet för de som hörde det, men har ännu inte hört eller sett någon kommentar om detta i media. Tror därför att det inte blivit uppmärksammat av de som behöver höra det dvs de flesta..

Unknown sa...
30 juni 2014 kl. 08:58  

Rent allmänt vill jag påminna om att vad som sägs i Almedalen, speciellt nu i valtider inte har någon som helst betydelse. Allt som sägs om dagis, sjukvård, försvar och skolor är rena snömoset. Pensionärerna blir också vanligen utlovade guld och gröna skogar som alltid bryts med tusen olika ursäkter så snart man kommit till makten. Vad det handlar om är att vårt land har större utgifter än skatteinkomster varför man inte kan genomföra det man borde. Skall vi som nation åter komma på fötter måste vi sluta upp med att via EU försörja andra och i stället producera mer i landet. Vi måste titta på vad som kostar och inse att vi inte har råd. Att försvaret i den miljön skulle få medel före skola, vård och omsorg kan ni bara glömma vad än som sägs i Almedalen. Ta er i stället en funderare på vilket parti som vågar ta itu med de största kostnaderna för landet. Det är långsiktigt det enda som håller.

Unknown sa...
30 juni 2014 kl. 08:58  

Rent allmänt vill jag påminna om att vad som sägs i Almedalen, speciellt nu i valtider inte har någon som helst betydelse. Allt som sägs om dagis, sjukvård, försvar och skolor är rena snömoset. Pensionärerna blir också vanligen utlovade guld och gröna skogar som alltid bryts med tusen olika ursäkter så snart man kommit till makten. Vad det handlar om är att vårt land har större utgifter än skatteinkomster varför man inte kan genomföra det man borde. Skall vi som nation åter komma på fötter måste vi sluta upp med att via EU försörja andra och i stället producera mer i landet. Vi måste titta på vad som kostar och inse att vi inte har råd. Att försvaret i den miljön skulle få medel före skola, vård och omsorg kan ni bara glömma vad än som sägs i Almedalen. Ta er i stället en funderare på vilket parti som vågar ta itu med de största kostnaderna för landet. Det är långsiktigt det enda som håller.

Unknown sa...
30 juni 2014 kl. 08:58  

Rent allmänt vill jag påminna om att vad som sägs i Almedalen, speciellt nu i valtider inte har någon som helst betydelse. Allt som sägs om dagis, sjukvård, försvar och skolor är rena snömoset. Pensionärerna blir också vanligen utlovade guld och gröna skogar som alltid bryts med tusen olika ursäkter så snart man kommit till makten. Vad det handlar om är att vårt land har större utgifter än skatteinkomster varför man inte kan genomföra det man borde. Skall vi som nation åter komma på fötter måste vi sluta upp med att via EU försörja andra och i stället producera mer i landet. Vi måste titta på vad som kostar och inse att vi inte har råd. Att försvaret i den miljön skulle få medel före skola, vård och omsorg kan ni bara glömma vad än som sägs i Almedalen. Ta er i stället en funderare på vilket parti som vågar ta itu med de största kostnaderna för landet. Det är långsiktigt det enda som håller.

Anonym sa...
30 juni 2014 kl. 14:42  

Jag är ingen försvarsvän - inte försvarsfiende heller, måste man vara det ? Nog ganska allmänt förekommande inställning. Och bära österrikisk fjäder i hatten ?

Har Wiseman, lika dålig personalpolitik, som flyg-vapnet av 1945-1990 ? Dvs. ingen alls ? En hel flygarmé (600 piloter) på körgår´n, och ingen bryr sig, om änkor, och barn.

Inte ens de trogna polska tavelnasarna, som till-sammans med ryska TIR-lastbilar, sades sniffa sig fram, till varje stridspilot, manöver, värd namnet, enligt Hans v. Hofsten m.fl., senast det begav sig, med "skymningstider". Ingenting är sig likt.

Med såna försvarspersonals"-vänner" & kollegor - behöver man inga presumtiva, "fiender" på andra sidan Östersjön .

Nej de är verkligen osynliga, anonyma idag, " fält-flygarna", "stealth"-omställda ? Men visar upp sig över Visby, denna julivecka -årligen, garanterat, okänt varför.

Därför att den svenska försvarsbudgeten kapats av Rotfeldt & Borg (vpl.totalvägrare), som f.ö. slängt åt försvaret, som på nåder: en vapenvägrare, en kvinnlig amfibiekapten, som departementschefer. (Blir Peter Hultqvist efterträdare ? ) (Men gilla läget.. ändå). Händelser som ser ut som en tanke, det jäser i leden. (Friställda-i Fas Jas3 ? )

Dygnet runt rabblar man Nato-reglementen, som "Al- Quran", medans ryssen lugnt, siktar in sig på FRA, (avstår från att bomba Kebnekajse) firar ner sig på taket till Rosenbad, halar riksflaggan. (Är det inte väldigt mycket segelbåtar, kring Visby även,som man misstänker kommer från...som dyker upp och häckar i farvattnen, samtidigt som enkelgriparna ? )

Med såna försvarsvänner i regeringen behöver man inga fiender, i den riktning Karl XII-statyn, i närheten,pekar ut. (Obs. bara med sitt handsk-beklädda pekfinger (!), inte med "hela handen" som Bildt, och andra, vilket nog undgått försvars-makten, UD, och Karolinska sällskapet.)

- Sverige behöver " beskyddare"... ?? , det är bara, xx..som har beskyddare. ("- Fint litet trevligt välskött land ni har däruppe, i norr, synd om det skulle hända en liten olycka, va...? ) menar Mark Breszhinski /U.S Embassy. (Som att flyga rakt in i Kebnekajse, eller så...? How about...)

Pardoxalt har Sveriges/Nordens militär/politiska läge aldrig varit bättre, med en EU/ Nato-ring, runt Ryssland, en våt dröm 1950-1990, men lik för-baskat, uppstår onödiga jordbävningar i Europa, som ryssarna måste svara på ,inte undra på att Moskva, börjar tröttna.

En jättesensation att Krim skulle "indragas till dubbelgripen/kronan", om Ukraina ensidigt vänder sig till USA/EU/Nato ? Ja, vad vi i väst blev över-raskade - kan du tänka dig ? " Det hade vi inte en aning om ! "

"- Men Ukraina är en misslyckad konstruktion, utsträckt för långt till öster (ryskspråkiga), samt för långt till väster, med antiryska stämningar, västerut "- allt sedan den polska annekteringen av 1920-1939, som bl.a. skapade OUN/UPA -Band-eriterna, tryckte ner Ukraina totalt, (språk/skolor/ markäg-ande) och sedan Sovjetunionens tid, 1939-1991.

Men den polske arbetsmarknadsministern är på strålande humör, svenska försvarets budgetmil-jarder, betalar alla polska rörmokare,och Rot/köks /kakel/muggrenoverare, (de är förstås alla säk.-kollade ? ) som ger behövlig avlastning i den pol-ska statsbudgeten. Än är Polen ej - förlorat !

gustafason sa...
30 juni 2014 kl. 22:10  

Haha är det möjligen så att herrn är ett rysstroll ? @nguyentsam6

Anonym sa...
30 juni 2014 kl. 22:53  

Vad jag vill läsa om på Wiseman !
Se rec.(bok) övl. Christer Lokind, överstelöjtnant i flygvapnet (med huvudsaklig tjänstgöring inom den centrala underrättelsetjänsten (Fst/Und, USK och MUST) och vid Försvarets radioanstalt (FRA).

Nedanstående bok som helt gått under Wisemans radar, om ni vet vad det är ? Nollor ! (Dc-3:an) (Bok 2013) Vad sysslar ni med ? Oseriös desinforma-tion, maskerad som fackkunskap ?
***************************************************
Vad jag bjuds, är dessa skitord !
av en @ Gustafason "Haha är det möjligen så att herrn är ett rysstroll ? "
***************************************************
Denna fascistoida pennalismanda råder på Wise-man. Allmänheten varnas ! Svenska försvaret är
helt utskämt idag, genom knekttyper som Gusta-fason ! )som väl knappt gjort lumpen,slashas-malaj ! Jag tar befälet ! Nr 000: Huligan Gustafason ! Utgå !

* Ryskt ordspråk : " Den som sover med hundar får
löss ! (inget ont om hundar, bara vissa rackor
på Wisemans red. och läsare. Överblivna stryk-hundar från Sotji -OS ? .Helt värdelösa, analfa-beter, lämpliga endast som kanonmat !

*************************************************
Nya avslöjanden om DC-3:an av Christer Lokind, överstelöjtnant i flygvapnet med huvudsaklig tjänstgöring inom den centrala underrättelse-tjänsten (Fst/Und, USK och MUST) och vid För-svarets radioanstalt (FRA).

AB/
" Ur ett sovjetiskt perspektiv utgjorde DC-3:an ett konkret hot. I april samma år hade USA”provflugit” anfallsvägarna för ett kärnvapenangrepp på Sovjetunionen – och passerade då över flertalet storstäder i Sovjetunionen med Tornado -bom-bare, som var och en kunde bära fem atombom-ber.

Sovjet var i panik och förstärkte radarskyddet mot Östersjökusten, bland annat med en ny typ av radar. Det var mot den radarn som DC-3:an flög – på rakbana, gång efter gång, för att samla in så mycket data att man i ett senare skede skulle kunna slå ut den nya radarn med störsändare. Sovjet visste att Sverige gav hemlig information vidare till USA.

(Författaren Christer Lokind är överstelöjtnant i flygvapnet med huvudsaklig tjänstgöring inom den centrala underrättelsetjänsten (Fst/Und, USK och MUST) och vid Försvarets radioanstalt (FRA). Han deltar vid bokreleasen, där han kommer berätta mer om det nya som avslöjas i boken DC-3:an – Kalla krigets hemlighet.
***********************************************
Inte för att det var någon nyhet (DC:3an) vars
besättning av fv anklagades " som ha, avvikit ur tjänst ". Men såna desertörer har vanligtvis Wisemans syltan, som sitt favorithäng !

Anonym sa...
30 juni 2014 kl. 23:01  

Till @ fmashiri. : Om kapten James skall bli finsk ÖB, nångång i framtiden - var inte så beredvilligt aktiv-istisk, i nordisk försvarsplanering, med dina nuvar-ande finska historiekunskaper.

Finska försvarsmakten, kan få för sig att rycka och dra i trådar, även på denna sida Bottenhavet....
Ett gott råd, för din framtida karriär/ Mvh.

gustafason sa...
2 juli 2014 kl. 12:52  

Suttit hemma och klurat lite, och par tankar har slagit mig.

Antingen så är Nguyentsam6, ett vanligt hederligt troll. Som antingen har något mot försvarsmakten och därav uppfattar dessa bloggar som ett forum där vederbörande kan göra sig hörd, för att uppnå sitt mål.

Eller så är ovannämnda ett "rysstroll" vilket inte förnekats från dennes sida (utan man kontrar med ett "ryskt ordspråk" och ryssvänlig synvinkel.

Om vi då utgår från att hen är ett "troll" från främmande makt (ryssland)med uppgift att bevaka svenska försvarsbloggar. Så kan man fråga sig vad målet är.
1. Sprida desinformation? Upplever inte att ovannämda lyckats med det. Så det är bedömt inte målet.

2. Att skapa opinion, i så fall har man valt fel angreppsvinkel. Du lockar fler flugor med honung.

3. Att störa pågående verksamhet är det jag tror är målet. Där sätter jag mina pengar. Man dyker upp med tillräckligt många nonsens kommentarer så hoppas man på att folk slutar läsa.

Jag skulle inte heller påstå att dom är väldigt framgångsrika i sitt arbete. Utan massa knall å puff effekt med liten verkan i målet.

Kan även vara så att man sysslar med att pussla ihop människor och på sätt syssla med socialmapping.

I min mening så visar det att ett intresse att påverka oss indirekt finns. Detta på ett mer aktivt och provocerande sätt än tidigare.

Anonym sa...
2 juli 2014 kl. 18:48  

@ Gustafason-Gör-bort -sig-igen ! Skulle jag ha något mot försvarsmakten ? Det är dig- din lille paranoida skitpratare, jag har något emot, som förolämpar upprepat, inlägg, med oförskämdheter, som tydligen " försvarsbloggen" sanktionerar. En uppvisning i hån och ohämmad förföljelsemani, fostrad på huliganarenorna.

Wiseman är ingen försvarsblogg! Det är en klubb för inbördes beundran,"försvarsvänner" som syftar att piska upp stämningarna för ett krig med Ryss-land. Förr höll man dessa " debatter" på officers-mässarna, som nu har flyttat ut på nätet, tyvärr. Om det förekommer social mapping, så är det väl på WW.

När sedan ingen här kan bemöta sakargument, symmetriskt, vad kan ni bemöta i fält ? Nog inte ryssar iaf, det är ni för fega och okunniga till.

Wiseman är ett kamouflagenät med grymma maskor, som försöker att dölja det såll som det svenska försvaret har blivit, med långa "expert-kommentarer", ställningsteg, och avlämning, och 10.000 bat.officerare.

@Gustafason är väl en av dessa "yrkessoldater", inte direkt från begåvningsreserven, för han klarar
inte svensk normalstavning,ovannämnda, * " ovan-nämda" saknar ett "n" mellan m och d. Återgå, gör om och rapportera till mig senare, för kontroll och kvällstjänst ! Medtag : Svenska akademiens ord-lista över svenska språket !

Varen svenske ! Håll "svenska fanan" högt - åtmin-stone inom försvarsmakten. Lämplig bibel, för att starta upp ett sunt, svenskt försvar, glöm jägar-reglementet.

En seriös försvarsblogg diskutera väl som jag före-slagit, boken om "DC-3-doktrinen", där Sverige var beredd att medverka i sovjetisk civil massdöd, genom USA :s planerade kärnvapenbombningar, redan 1952, som skrivits av den mest auktoriser-ade, överstelöjtnant Lokind, fv/fst/Must/ USK/FRA.

Är även övl. Lokind ett icke önskvärt "rysstroll", förmodligen anser Wiseman detta, (eller förstår ej konsekvenserna), det tyder på det, vad Wiseman inte klarar att hantera. Det är allvarligt. Bör ÖB känna till, officersjuntan på Wiseman.

Inget får undergräva " stridsviljan" i klubben. Äldre erfarna officerarna och politiker,( inte "Livets Ord-are" som Oscarsson, abortmotståndare) måste skratta sig fördärvade, (men kristna är ju ofta krigiska, över genomsnittet, " - skall med svärd förgås...m.m. trevligheter.)

Wiseman bryter samman, efter en vecka, och klarar inte sin uppgift, samma schema som förmodligen "försvarsmakten" körs efter. Ingen rädder för Sverker (utbränd av allt försvarsbråk) eller Wiseman-juntan, här !

Wisemans ryssfobi, påminner om hur Sverige med-verkade i Nazitysklands judeförintelse, Holocaust, 1939-1945, samma krafter, ondskefulla och aningslösa, obegåvade, men " även dumhet är kriminellt." Svenskt främlingshat & antisemitism som övergått i annan form,( för att något travestera, som Clausewitz : Utrikespolitikens övergående i...) Samlingsnamn : Ryssfobi.

F.ö. håller jag med Clausewitz : " Mot vansinne,
hjälper ingen organisation ! "

Sgt Dahlborg sa...
2 juli 2014 kl. 21:24  

Vad ska man säga? Troll-lo-lo-lo-loll! Fantastiskt roligt att se det skrivna språket så oerhört misshandlat. Tror nguyentsam6 inte riktigt gått i svensk skola, för där skulle hen lärt sig hur man skriver både inlägg och hur kommatering används! Mer Wiseman åt folket!

Anonym sa...
2 juli 2014 kl. 22:58  

Fel av mig ! (då) - sa han som sköt sergeanten,
( Dahlborg) !

Borned Military Maaa-ass-SS-Murderers !

Svensk militär är bäst på att ta kål på sin egen personal, du vet, både i beredskapen 1939 -45, Armasjärvi, men även Dalregementets fänrik Flink, som pangade ner 5 entusiastiska frivilliga lottor, utan pardon 1994, i fyllan. Han är ute nu, Dahl-borg, se upp ! Men Flink sköt helst bara brudar, om nu inte sgt. Dahlborg,platsar, även där framgår inte, och hen även blir måltavla för det.

Har ni tagit upp detta på Wiseman ? Det bangar ni även ut från, svenska militärer som värsta mass-mördarna i modern tid, skjuter stackars oskyldiga
tjejer, hen-karlakarlarna i svenska försvarsmakten, med ak.Då håller ni käften. (Som kn Mesterton, sköt hederliga arbetare, ( och ung kvinna) mördar-militären i Ådalen ´31.) Ni har mycket att få på skallen för! Ytterst lite, noterat på förtjänstsidan.

Där var ni svenska knektar, klart före era USA-idoler, ca 20 år före USA, som infört militärskjut-ningar senaste åren. (Dock, bra att Sverige inte har dödstraff, som er idolnations, plågsamma gas/ el/sprut, avrättningar, bara när galna svenska miltärer tar våldet i egna händer. Att ingen sagt detta till er tidigare, folk är väl rädda för er, farligare för svenskarna, på hemmaplan,än några fantasifulla produkter av er marinerade ryssfobi.).

Ni har något, att lära ut iaf. Alltid nåt. Avskum ! Ynkryggar !

Anonym sa...
2 juli 2014 kl. 23:07  

Wiseman är tålmodig...
Om jag var moderator hade jag för länge sedan varnat nguyentsam6 för hens off-topic, nonsens trams inlägg
Därefter stängt av hen om det fortsatt.

Kimsan sa...
3 juli 2014 kl. 00:25  

"Håll en god ton i kommentarerna", nguyentsam6 vars identitet-sida är "hemlig". Om det du håller på med är rysk psy-ops är jag bara milt imponerad. Vår underrättelse personal måste lära sig det främmande landet/språket man ska övervaka, inte bara trycka på Google-translate.

gustafason sa...
3 juli 2014 kl. 06:29  

@tiny dårskapen som vår kära "ryss" står för är både roande och intressant. Jag ser framför mig en person som frenetiskt går lös på sitt tangentbord i ett näst intill euforiskt tillstånd.
Som sagt väldigt roande.

Sgt Dahlborg sa...
3 juli 2014 kl. 09:16  

Det blir F i betyg i SvA för nguyentsam6. Detta beror främst på att hen missar att följa ämnet i stort. Hen har även svårt att diskutera skriftligen då istället för att sakligt bemöta argumenten som ställs går in och ger exempel som belyser helt andra saker som uteslutande slutar i personangrepp. Meningsbyggnad och enkla grammatiska regler följs inte ens på en lågstadienivå. Citat är tagna ur sina sammanhang och dess spårbarhet ungefär noll. Detta är något svenska grundskoleelever lär sig tidigt. nguyentsam6 visar även på en synnerligen förvrängd historiesyn då hen lyckas få in SS i detta samtal med sig själv. Det som är mest synbart är bristen på etikett i skrivna diskussionsforum. "Don't feed the trolls" är ju applicerbart i detta fall men det är förbaskat kul! Inväntar nästa svar...

Sten-Erik Björling sa...
3 juli 2014 kl. 16:34  

Jag tror inte att Nguyentsam6 är en Rysk psyops-operatör eller ens nyttig idiot. Snarare så är det troligare att denne är en Svensk psyops som används för att misskreditera potentiella argument i olika forum. En vanlig metod som används bl a i USA - låt en av läsarna bedömd knasboll föra fram motståndarnas argument blandat med felaktigheter och / eller lögner för att minska de tyngsta motargumentens trovärdighet.

Problemet är att de flesta har drabbats av titthåls-syndromet - koncentrerande sig på Ukraina efter Maidan som var en statskupp finansierad och till stora delar organiserad av USA / EU. Man förbiser även att det har genomförts folkomröstningar i de östra delarna av Ukraina där det klart framgår att man vill öka självständigheten gentemot Kiev och även kunna välja att ingå i Ryssland. Detta framställs som olagligt av EU som själv inte har något emot att genomföra folkomröstningar för Skottland eller delar av Spanien i samma ärende. Dubbelmoralen är total.

Titthåls-problematiken är dessutom farlig - den förbiser viktiga faktorer:

- Det finansiella systemet som baseras på kontroll från USA / UK håller på att falla samman, mycket beroende på dollarns minskade roll som reservvaluta. Under hösten kommer bl a G20 att besluta om åtgärder för att börja totalt överge dollarn som reservvaluta vilket kommer att slå undan grunden för USAs maktposition och förmåga att kontrollera stora delar av världsekonomin. I realiteten så pågår ett proxy-krig mot Ryssland från USA för att tvinga fram ett krig mellan Ukraina och Ryssland - den stora mängd angrepp med artilleri mot civila är en metod för att trigga en Rysk operation i i Ukraina vilket kommer att fördröja och förhindra besluten kring avskaffandet av dollarn som reservvaluta.

- Det som de flesta förbiser är att det nuvarande styret i USA är kluvet mellan de som försöker vara rationella och de rena mentalfallen till nazister som benämns neokonservativa. De neokonservativa driver ideologin att USA skall uppnå världsherravälde till vilket pris som helst inkluderande kärnvapenkrig vilket de inte inser kommer att totalt slå sönder alla förutsättningar för mänsklig civilisation. Det främsta hindret för deras ambitioner är Ryssland som är den enda makt som de inte kan genomföra militär utpressning mot. Dessa knäppgökar anser att de kan vinna ett kärnvapenkring genom att placera ABM-system nära Ryssland för att slå ut deras andraslagsförmåga och det är därför som Kerry som första punkt vid sitt första möte med kuppmakarna i Kiev förde fram som krav stationerna av ABM-system vid Rysslands gräns.

NATO och Europa används som verktyg för dessa ändamål - Europa kommer att användas som slagfält både ekonomiskt och militärt för att säkra USAs kontroll över Europa för framtida exploatering efter det att den Amerikanska medelklassen eliminerats. De finansiella intressena i USA måste finna nya källor för spekulation för att hålla sina system av derivat och andra bedrägliga finansiella instrument igång - och dollarns roll som reservvaluta är nödvändig för att hålla igång spelet.

Sett ur detta sammanhang så förstår man snabbt varför Brezinsky besöker vår riksfjant Bildt som har varit den nödvändiga nyttiga idioten vad gäller organiserandet av kuppen i Kiev. Besöket på Gotland kan också vara ett steg i att trigga lite otrevligheter vad gäller Northstream och lite operationer för att störa Rysk oljeexport vilket kommer att öka spänningarna i vårt närområde. Allt i ambitionen att skapa ett krig i centraleuropa och för att skapa permanent splittring mellan Europa och Ryssland.

Det skall bli skönt att Sverige inte finansierar Bildts "kupp-designs-resor" efter valet...

(Gladio-2 väl bekomme...)

Sten-Erik Björling

Anonym sa...
3 juli 2014 kl. 18:04  

Förlåt W. Jag vet att man inte ska mata troll, men bara lite...

Jag tror att ryska psy-ops sannolikt förekommer på WW, men att det bedrivs mer förfinat och diskret än nguyentsam6s "trubbiga våld".

Jag tror snarare att nguyentsam6 är någon form av "nyttig idiot", typ OFOG, som tror sig på något sätt bidra till en bättre och vackrare värld genom sin "störsändning" här.

Håller det även för troligt att nguyentsam6 utgörs av "kulturberikare från främmande land" som tagit med sig en djupt rotad USA-fobi i bagaget hit
till Sverige...

Färdigmatat för den här gången, förlåt igen :)

Avslutningsvis, kom ihåg: siste svensken tar flaggan med sig ;-)

Max Hanemann sa...
3 juli 2014 kl. 19:01  

Sten-Erik skriver åtminstone en njutbar svenska!

Värdet av ett bra medium för framförande av åsikter, vad man än kan anse om dem, skall inte underskattas.

Anonym sa...
3 juli 2014 kl. 19:56  

Björling har (frånsett servila inledningen om mig), skrivit en korrekt kommentar.Men Björling kallas inte för "rysstroll", som ju är ett rasistiskt naziuttryck som Wiseman tyvärr inte avvisar !

Jag delar t.v. hans uppfattningar, om USA:s offen-siva destruktiva roll, mot det servila EU/Europa, och har tidigare i en mängd seriösa inlägg, bemötts av Wiseman med förolämpningar, rasis-tiska, personliga, politiska, som berör mig egen-tligen föga, men den enda gren vissa pretton, där, behärskar fullt ut. Synd ändå, på seriös debatt.

Om Wiseman anser att jag bör avstängas, utan att
ha debatterat mina inlägg, sakligt, med en rad,
gå till verket då, eller håller någon med på Wise-
man ?

Samtliga inbillningssjuka påståenden om " psy-ops" är rena nyset, det är väl jag isf som utsätts för det av WW. Som USA/1982 i Hårsfjärden mot Olof Palmes, nya regering, som de senare t.o.m inte drog sig för att mörda på öppen gata, för han var Nato-negativ, ett typiskt "försvarsmaktsjobb" av kanske såna som läser Wiseman, enligt G.W Persson.

Bäst att varna Stefan Löfven för en Kievkupp, - av bottennationen, USA, under vattenytan, om han vinner valet, och kanske får en "marinofficerskupp"
på halsen, som Palme 1982, nu när det är läge för ett "periskopsjuka"-utbrott, därute bland skären, och på Wiseman.

Där var Filippa Reinfeldts farsa med i marinbyket på Berga, Cay Holmberg, marinbabianerna som gjorde uppror mot den valda makten, som i en bananrepublik. Säjer det , så är det sagt, Svenska militärer är kroniskt opålitliga, ingen som har rensat upp, sen hedenhös, som när Bror Stefenson sprang ärenden till USA-ambassaden,1982, Bildt till CIA/Pentagon. Arma svenska folk !

Ni vill gärna ha era larviga " hotbilder" bekräftade, för att skapa en "mening" i er trista naiva grå-brun-gröna, tillvaro, kanske. Spar hellre på energin, i det försvarsvänliga skråsamhället. Ni kommer att behöva den.

Att inte försvaret offentliggör den ryska aktiviteten, på Östersjön, som de själva provocerat fram, först kanske i efterhand, som betyder väl, att de inte vill oroa, den svenska befolkningen.

Men de ryska aktiviterna är förmodligen ett svar på US/Nato-flygövningarna i Norrbotten, brittiska hangarfartyget i Bottenviken, tyska fallskärms-jägare på Gotland, och alla dessa övriga svenska äventyrligheter och Nato-förberedelser året om.

Bra att ryssarna skrämmer upp oskulden Sverige,
det språket går hem det räcker med ett knallskott på Lidingövägen, för att hålla ner försvarsmakten i källaren. Dags att ryssarna sätter svajiga Sverige , på plats, som Baltstaterna Finland, Polen, troj-anerna, mopsarna, potatisrepublikerna, så skall nog lugnet återvända till Östersjön. Hoppas Ryss-land tar ut FRA och HK, i första missilangreppet, folk skulle jubla, jag lovar.

Bildt måste nog väntas ut, han har ca 60 pinnar/ muck. Det tror jag att majoriteten önskar, och att försvaret taggar upp sig endast på nätet, i Wise-man, som jag f.ö. tycker skall be om ursäkt för sina förlöpningar.

I morgon 4/7 har "Stora satan", USA, nationaldag,
ni är väl bjudna, på middag, och napalmgrillning, som trogna aningslösa USA-kollaboratörer. Att militärer allmänt är lika ondskefulla, som fänrik Flink, era egna rysspioner som Wennerström,(fv) Bergling, får härmed anses bekräftat.

Lika roligt varje gång, jag får iväg en sån här trevlig, skrotladdning, med en av Karl XII:s statyns, erövrade tsarryska mörsare, med erkänt god spridning. Men inlägget ger ju även solisarna på Wiseman en träffyta, som inte ens de små liven kan missa.

Magnus sa...
3 juli 2014 kl. 23:01  

Hej Nguyentsam6

Du har en underbar retorik, påminner mig om Ilja Ehrenburg och hans artiklar i Krasnaja Zvezda. En nyfiken fråga: Varför har du nicket efter Nguyen Giap, Nordvietnamns främste general?
Vad tycker du om att Gotland är oförsvarat, precis som 1808?
Varför valde de baltiska republiken självständighet och vad tror du om framtiden för detta "nära utlandet" området?

Mvh
Magnus

Unknown sa...
8 juli 2014 kl. 12:17  

Jag hoppas ni alla inser det meningslösa i att argumentera med "troll", oavsett ursprung. Mvh Peter

Magnus sa...
8 juli 2014 kl. 18:52  

Jag vet, ville bara lyssna lite mer på sovjetisk hatretorik. Det var så länge sedan att jag blev lätt nostalgisk.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade