Krona för krona? (uppdaterat 13.20)

På SvD Brännpunkt har de senaste dagarna socialdemokraternas försvarspolitiske talesman, tillika ordföranden i Försvarsutskottet, Peter Hultqvist och försvarsminister Karin Enström, fört ett replikskifte om den framtida försvarspolitiken och det faktum att regeringen inte gått Socialdemokraterna till mötes i Försvarsberedningen och höjt finansieringen av försvaret.

I Försvarsberedningen lade Socialdemokraterna ett bud som var 900 miljoner kr högre. Moderaterna har tidigare anklagats, med rätta, för att göra inrikespolitik av försvarsfrågan och det i en tid då Europas säkerhetspolitiska situation är den allvarligaste sedan muren föll, kanske till och med sedan 1968. Vi har stått i månader stått på randen till ett krig mellan Ryssland och Ukraina och situationen ser inte ut att förbättras. Att i det här läget sätta inrikespolitiska utspel främst är inte att värna landets bästa.

Socialdemokraterna är dock inte utan skuld i den här situationen. Det socialdemokratiska budet hade en föreslagen finansiering som man visste att regeringen aldrig skulle kunna acceptera då finansieringen togs från fyra områden som ligger nära regeringens kärnfrågor, till exempel skatteregler för småföretagen. Hade regeringen accepterat detta bud så skulle man ha försatt sig i en dålig sits inför valrörelsen. Sålunda kan man ifrågasätta realismen i det socialdemokratiska budet och huruvida det allvarligt menat eller bara handlade om politiska manövrering inför valrörelsen.

Förvarsminister Karin Enström upprepar regeringens mantra om att allt är finansierat krona för krona och att ingen annan klarar av det. Tyvärr finns överhuvudtaget ingen finansiering krona för krona.

I onsdags genomförde Folk och Försvar ett seminarium där Försvarsberedningens rapport avhandlades och där en av deltagarna var Johan Wiktorin (ca 48 min in i del 1 nedan). Wiktorin visade med all tydlighet på hur den framtida ekonomin ser ut, den som uppges vara finansierad krona för krona. (Uppdatering 13.20: Johan Wiktorins egna inlägg om seminariet)

För de kommande tio åren uppskattas följande ekonomi enligt Wiktorin:
– FOI och Riksrevisionen uppskattar att ett tillskott på 45-70 mdr kr behövs för att klara av att iståndsäta IO 14 (innan +10 JAS 39E, +1 ubåt, +1 luftvärnsbataljon)
– Försvarsmakten har sänkt sitt bud från 75 mdr kr (innan +10 JAS 39E, +1 ubåt, +1 luftvärnsbataljon) till ca 58 mdr kr, sannolikt för att man inte fysiskt tror sig kunna omsätta allt materiel i alla fall under perioden
– Försvarsberedningen har ökat ambitionerna med bland annat +10 JAS 39E, +1 ubåt, +1 luftvärnsbataljon och en omfattande verksamhet. Därtill kommer den finansiella osäkerheten för JAS 39E i och med att Schweiz backar ur sin anskaffning. Vad summan för dessa ökade ambitioner landar på är oklart, men kan uppskattas till tiotals miljarder kr.

= För ovanstående har regeringen och Försvarsberedningen redovisat en finansiering på 28 mdr kr (Arkelstens anförande i del 2).

Det är bara att konstatera att svenska regeringar på bästa sms-lånemanér fortsätter att skjuta problemen in i framtiden. I försvarsbeslutet 1992 fanns en underfinansiering från försvarsbeslutet 1988 på 12 mdr kr, motsvarande 21 mdr kr idag.

Nu är den summan med andra ord snart uppe 100 mdr kr i underfinansiering* – för att till 2024 fylla insatsorganisation 2014 och hantera den säkerhetspolitiska osäkerhet som idag råder. Det kan med all rätt ifrågasättas om försvarspolitiken är finansierad krona för krona.


* Man ska också komma ihåg att över 90 % av försvarsmaktsorganisationen avvecklats sedan 1988 för att hantera just lägre finansiering.

För övrigt rekommenderas inlägget av Skipper om hur regeringen beordrade övertid för Flottan för internationell insats utan att bevilja ekonomi från anslaget för internationella insatser. Istället försvann en tredjedel av flottans anslag för övning i år – för att fartygen skulle kunna ligga vid kaj i Baltikum. Att anslaget för internationella insatser är en spargris för Finansdepartementet ter sig alltmer uppenbart. Förmodligen för att "krona för krona" kunna finansiera något annat.

Del 1
Del 2
20 kommentarer:

Unknown sa...
6 juni 2014 kl. 12:33  

Jag måste fråga om det är meningen att ytterligare en luftvärnsbataljon ska tillföras eller om du med + 1 syftar på ombeväpningen av båda nuvarande bataljonerna. Allt gott!

Wiseman sa...
6 juni 2014 kl. 13:18  

Nils Knudsen,

Syftar på att ambitionen höjts till att ombeväpna bägge bataljonerna.

Magnus Redin sa...
6 juni 2014 kl. 13:18  

Jag håller absolut inte med om att det är det allvarligaste situationen sedan murens fall och oron åt vilket håll Sovjet skulle kollapsa eller 1968.

Det är den allvarligaste politiska utvecklingen i Europa sedan 1930 talets tyska expansionism. Riktningen på despotens politik, de praktiska politiska verktygen när man expanderar nationen, den massiva upprustningen och att bygga inrikespolitiken på etnisk nationalism och hat mot avvikande grupper är lika.

Vi vet givetvis inte om Putin kommer att fortsätta på den inslagna vägen eller om han bromsar och sansar sig. Det hoppet fanns även om Tyskland på 1930 talet för vad skulle de vinna på ett förödande krig? Det visade sig att de inte skulle vinna någonting utan förlora massivt men likt förbaskat drog de igång eländet.

Dock har vad jag vet inte Putin skrivit någon brandskrift om härskande och utplånande men han har väl så extrema rådgivare i sin krets.

Tyskland kunde ha arbetat sig upp och helt fredligt köpt halva Europa på 1950 talet. Ryssland borde med en investerande stat som upprätthåller en rättvis lag bli en av världens rikaste nationer på två generation. Jag oroas när ledare inte väljer konstruktiva lösningar på sina problem.


Gustav sa...
6 juni 2014 kl. 13:22  

Då kanske man kan summera läget för Sverige 2014 som följer
- Privatpersonerna i Sverige är bland de högst skuldsatta i världen
- Statsfinanserna ser goda ut, men det beror på att man inte investerar i de grundläggande saker som Staten ska använda skattepengarna till, dvs Försvaret, Järnvägen, Skolan, Sjukvården, etc

Det är synd om våra barn som har föräldrar som skjuter upp alla betalningar på obestämd framtid

Det ska bli intressant att se vad våra barn drar för lärdomar av detta...

PangPangSWE sa...
8 juni 2014 kl. 12:31  

Nu hotar Ryssland dessutom både Sverige, Finland och hela Baltikum med krig om vi inte fogar oss!

Var är politiklerna? Var är reaktionen? Var är agerandet?

Helt otroligt - förtjänar Sverige verkligen så svagt folk i "ledningen"?

Yuck, dags att leta upp den brandgula spyhinken igen..

Sten-Erik Björling sa...
8 juni 2014 kl. 15:19  

PangPangSWE,

Ryssland hotar knappast med krig för att vi skall foga oss, dock så kommer de inte att acceptera att Sverige, Finland eller Baltikum blir baseringsplatser för ABM-system...

Notera vänligen att ABM-system inom USAs knäppskalle-elit anses som en motivering varför man skall angripa Ryssland med ett första-slag av kärnvapen innan Topol-missilerna blir införda under 2015. Om Svenska politiker är så korkade att de medger stationerna av USAs ABM-system på Gotland eller annat Svenskt territorium så utsätter vi världen för en större risk för globalt kärnvapenkrig vilket ingen kommer att överleva.

Vi måste förhindra att frestelsen från olika parter att starta ett kärnvapenkrig innan slutet av 2015 blir för stor...

Vänligen notera artikeln nedan som på ett bra sätt sammanställer konsekvenserna av ett kärnvapenkrig:

http://www.paulcraigroberts.org/2014/05/30/lethality-nuclear-weapons/

Vänligen notera referenslistan.

Det som är mest skrämmande är att ledningsskiktet i USA inte inser dessa risker utan anser att man kan vinna ett kärnvapenkrig - vilket i sig är mycket skrämmande information. Att bidra till de villfarelserna genom att ge det intrycket av ABM-systemets skyddsnivå genom att tillåta basering på Svenskt territorium är djupt tragiskt och korkat. Dock så är det högst troligt att inga Svenska politiker och militära beslutsfattare kommer att fatta något annat beslut - de skulle troligen inte vara där de är om de inte vore helt kontrollerade av externa intressen.

Det är dags att vi i Sverige slutar upp med att vara aningslösa mottagare av psyops från olika håll - speciellt från finans-, militär- och säkerhetsintressen i främst USA och koncentrerar oss på att stabilisera situationen. Det gör vi inte genom att skapa ett oerhört säkerhetspolitiskt vakuum i vårt närområde och genom att vara aningslösa i vårt samarbete med olika nationer - tidens om nyttig idiot och lättköpt knähund måste ta slut...

Sten-Erik Björling

Unknown sa...
8 juni 2014 kl. 16:46  

Så vi väljare med intresse för säkerhetspolitik står verkligen inför ett dilemma i höstens val. Varken (S) eller (M) har en finansiering som tillnärmelsevis bota bristerna. Det finns en tredje väg men i alla fall i min framtidssyn skall vi inte återupprätta gamla dagars invasionsförsvar och (SD)verkar i mångt och mycket vara förtjusta i gamla tiders försvarsarkitektur.

Så har vi ju dom ideologiska frågorna där varken (S) eller (M) vill ha något som helst samröre med (SD). Samarbete mellan (M) och (S) gör ju inte saken bättre vad försvaret beträffar även om det skulle vara politiskt klokare än att (S) tvingas samregera med (MP) och kommunistpartiet (V).
Slutsatsen blir att hur vi försvarsvänner än röstar så blir vi utan brandklausul i vår hemförsäkring. Eller finns någon ljuspunkt?

Gustav sa...
8 juni 2014 kl. 17:47  

Ett förslag som ligger helt i linje med den Svenska säkerhetspolitiken genom åren

Det enda Sverige har som är intressant för någon annan är Gotland

Så säljer vi Gotland

Till Tyskland
(vi kan ju inte sälja till Ryssarna)

Tyskland vill säkert kunna säkra upp gasleveranserna från Ryssland (gasledningen utanför Gotland är ju helt och hållet en Ryss-Tysk angelägenhet)

Om vi inte har Gotland så är vi i princip helt ointressanta ur ett säkerhetsperspektiv
Då spelar det ju ingen roll om vi har ett försvar eller inte
(då kan vi fortsätta att låtsas att vi har ett utan större risk)

Passa på att ta ut ett bra pris för Gotland nu när det går hyfsat för Tyskarna

Unknown sa...
8 juni 2014 kl. 18:46  

Nja Gustav, det verkar som om du, liksom Försvarsberedningen, blundar för Barents Hav-regionen som inom "de överblickbara fem till tio åren" kommer att göra Svenska Nordkalotten till ett för Europa strategiskt viktigt område. Järnmalm och hjortron kan förstås skaffas från andra källor och det fåtal människor som bor där är väl inte svårare att sälja än gotlänningar :-)

Sten-Erik Björling sa...
8 juni 2014 kl. 19:02  

Gustav,

Det kanske är därför som Tyska fallskärmsjägare redan har övat på Gotland? :-)

Unknown sa...
10 juni 2014 kl. 19:38  

Jag har en klump i magen.
Svenska media skitdåliga på att rapportera om de nu pågående NATO-övningarna och de ryska svaren runt Östersjön. Otäckt läge där krig kan börjas pga misstag. Om det nu är missriktad välvilja där man inte vill oroa svensken i onödan. Detta är inte okej. Beredskapen borde höjas så mycket det går. Åtminstone förbereda folk mentalt på att kriser kan uppstå.
Även om det tar lång tid o bygga ett nytt försvar, så får det mig o tänka på Finland 1939. Läget var liknande. Dom hade ingenting egentligen när anfallet kom som en blixt från klar himmel. I realiteten stod dom ensamma. Dom tog sig samman med visst stöd av Sverige o andra. Dom stod rycken. Tog till o med ut pjäser från museum. Nöden har ingen lag.
Dom hade Mannerheim, krigsvana och sisu.
Vad har vi?

Anonym sa...
10 juni 2014 kl. 21:23  

@ Bo H
Hellre ett invasionsförsvar än inget försvar alls, eller?

Och gällande samarbeten, så vet man aldrig vad som händer längre fram när den parlamentariska situationen ställs på sin spets.

Inte omöjligt att SD accepteras av Torys grupp ECR i EU-parlamentet då Cameron säkert vill ge sin antagonist i inrikespolitiken Farange en knäpp på näsan och göra honom grupplös i EU-parlamentet.

Om SD görs rumsrena av Cameron öppnas en möjlighet för en ny moderatledare (när Reinfeldt tagit kommissionsordförandeposten?)att använda SD som aktivt stödparti åt en minoritetsallians. Vilket kan hända om rödgröna inte får egen majoritet.

I så fall får man hoppas på att SD använder sin vågmästarroll till försvarssatsningar.

Visst många om och men, men det är i alla fall ett halmstrå och faktiskt det enda halmstrå jag kan se just nu.

Anonym sa...
10 juni 2014 kl. 21:23  

@ Bo H
Hellre ett invasionsförsvar än inget försvar alls, eller?

Och gällande samarbeten, så vet man aldrig vad som händer längre fram när den parlamentariska situationen ställs på sin spets.

Inte omöjligt att SD accepteras av Torys grupp ECR i EU-parlamentet då Cameron säkert vill ge sin antagonist i inrikespolitiken Farange en knäpp på näsan och göra honom grupplös i EU-parlamentet.

Om SD görs rumsrena av Cameron öppnas en möjlighet för en ny moderatledare (när Reinfeldt tagit kommissionsordförandeposten?)att använda SD som aktivt stödparti åt en minoritetsallians. Vilket kan hända om rödgröna inte får egen majoritet.

I så fall får man hoppas på att SD använder sin vågmästarroll till försvarssatsningar.

Visst många om och men, men det är i alla fall ett halmstrå och faktiskt det enda halmstrå jag kan se just nu.

Gustav sa...
10 juni 2014 kl. 22:07  

Vi har PRIO
Det är lungt
Du behöver inte ha klumpar i magen Thomas

jan-olov sa...
11 juni 2014 kl. 06:44  

Thomas

håller med.
jag har informerat några skribenter på de stora tidningarna Dn,Svd,Aftonbladet och expressen +försvarsutskott 4,5,8,10 juni om precis det på eget initiativ .
Jag har dessutom talat direkt med någon ur försvarsutskottete om övn vsh och den faktiska upptrappning som sker.
Den innehåller risker.

kn jan-olov holm Hemvärnsbefäl

Anonym sa...
11 juni 2014 kl. 23:58  

"Lugn dag på södra Östersjön"
Verkar bli svårt att nå ut med något annat budskap när detta är den officiella linjen.

Men det är ju iallafall konstaterat att det numera är mycket trafik i östersjön.
Hoppas att trafiksituationen inte blir värre.

Unknown sa...
12 juni 2014 kl. 10:38  

För en hissnande läsning, om hur vi kan förlora Gotland. Så rekommenderar jag med varm hand Johan Kylander på Twitter.
Gå även in på länken till vänster på profilen. Goupillon.wordpress.com
Brutalt.
Mvh
Thomas Berkland

Max Hanemann sa...
12 juni 2014 kl. 21:19  

Thomas B:
För ordningens skull vill jag påpeka att Finland i nov 1939 troligen var bättre rustat att möta ett angrepp österifrån än vad Sverige i dag är för att hantera en stor konflikt i Östersjön. Finland hade en organiserad, utbildad och nyligen repetitionsövad armé på nio divisioner i mobiliseringsorganisationen, vartill kom ytterligare motsvarande ca tre divisioner täcktrupper framme vid gränsen. Dessutom hade man ett kustartilleri. Även om den finska krigsmakten hade svåra materielbrister fanns det i alla fall över största delen av landet förband som gick att använda.

Vad har Sverige idag?

Unknown sa...
13 juni 2014 kl. 17:29  

Max:
Du har rätt. Det jag menade var ställt mot anfallarens kraft. Framför allt hade man en vilja att försvara sig. Och fick hel världens sympati. I övrigt instämmer jag i din dystra bild av vårt försvar.
Om denna sommaren följer föregående sommars mönster kommer vi få många överraskningar från Öster. Jag är orolig och tycker våra politiker agerar som de norska före 9 april 1940. Vad finns vår Mannerheim? M Odelberg är ju en rakryggad karl. Men finns det fler?

Unknown sa...
15 juni 2014 kl. 00:41  

Jo, långt ifrån det berömda "Håll gränsen!"... Tyvärr...

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade