Sommaren är här (uppdaterat 14/6 09.45)

Svensk JAS 39 genomför close air support i Lettland med eld från automatkanon. Foto: Lettiska försvarsmakten

Förra sommaren publicerades inlägget Hög aktivitet över Östersjön om den då mycket omfattande övningsverksamheten över Östersjön som fick till följd att Flygvapnets incidentberedskap hade bråda dagar. En verksamhet som senare under hösten redovisades av Försvarsmakten.


NATO
Mycket har hänt sedan förra sommarens händelser, framförallt i form av de försämrade relationerna mellan Ryssland och Europa/USA i spåren av annekteringen av Krim och konflikten i östra Ukraina. Detta har fått till följd att artikel 5 nu åter är tyngdpunkten för NATO:s verksamhet och då framförallt stödet till de forna Warzawapaktsländerna. Våren har varit full av förstärkningsoperationer i Rumänien, Polen men framförallt i Baltikum. Där har övning på övning avlöst varandra, varav de flesta med markoperativ tyngdpunkt. På den marina arenan har NATO förstärkt i Östersjön med en minröjningsstyrka. Ett väl avvägt alternativ då man visar närvaro, men samtidigt inte kan utmålas som ett hot mot Rysslands mycket stora sjöfartsintressen i Östersjön (en mycket omfattande del av rysk BNP passerar på eller under Östersjön vilket bidrar till att Öresundspassagen har samma internationella status som Suezkanalen vad gäller flöden. Trafiken och betydelsen är ständigt ökande då Ryssland i högre grad förlitar sig på den nyanlagda hamnen i Primorsk som primär oljeexporthamn. En aspekt vi svenskar inte tänker på). I luftarenan har NATO mer än tredubblat sina flygstridskrafter i Baltikum och man använder sig nu även av flygbasen Ämari i Estland som bas för incidentberedskapen utöver den ordinarie basen Siauliai i Litauen. På så sätt kan man agera snabbt både mot Finska viken och i Kaliningradområdet.

För närvarande genomför NATO två stycken större övningar i Östersjön och Baltikum. Den ena är den årligen återkommande marina övningen BALTOPS med 24 fartyg (ett svenskt) vilket därmed är världens största marinövning i år. Denna övning är visserligen en PFP-övning (Partnerskap För Fred). Parallellt med BALTOPS genomförs övningen SABRE STRIKE med både markförband i Baltikum och understödjande flyg. Här har USA frambaserat tunga bombflygplan av typ B-52 till England och dessa kommer bland annat att öva flygburen sjöminering i Östersjön. Utöver dessa har även tunga bombflygplan av typ B-2 med stealthförmåga frambaserats till England, vilket är en av de första gångerna någonsin. Huruvida dessa ska delta i Östersjöområdet är oklart, men mindre sannolikt.


Ryssland
Även Ryssland har ökat sin ambitionsnivå i Östersjön kraftigt. Man har i omgångar förstärkt i Kaliningrad och kraftigt utökat sin övningsverksamhet. Att döma av såväl ryska rapporter som rapportering i Baltikum sker detta även med höjd svansföring. Flera gånger under våren har ryska fartyg gått i Litauens ekonomiska zon och där dirigerat om handelsfartyg som man tyckt stört den egna verksamheten. De gångna veckorna har en luftbro genomförts till Kaliningrad där någon form av materiel verkar ha transporterats som man inte velat ta via sjötransport (sjötransport är känsligare för underrättelseinhämtning då lastning och lossning enklare kan observeras i hamnarna). Under dessa transporter har finska luftrum kränkts upprepade gånger varvid det finska flygvapnet två gånger av tre misslyckats med att möta kränkningen med sin incidentberedskap i vad som skulle kunna betecknas som Finlands motsvarighet till ryska påsken.

Ryssland har också skruvat upp sin retorik gentemot Finland och Sverige vad avser relationerna till NATO. Förra helgen lät uttalade ett av Putins särskilda sändebud att Finland får bereda sig på krig om man tänker gå med i NATO. Ett uttalande som på intet sätt tagits tillbaka, varvid det får anses sanktionerat från högsta ort. I början av veckan, parallellt med att BALTOPS och SABRE STRIKE inleddes, meddelade Ryssland att man nu betraktar all postering av NATO-trupp och övning med dessa nära landets gränser, även om så bara sker tillfälligt, som en fientlig handling. Man har därför beslutat om ännu en ny omfattande förstärkning av Kaliningrad och den marina verksamheten i Östersjön. Under veckan har därför bland annat en reducerad luftlandsättningsbataljon inklusive stridsfordon tillförts Kaliningrad. I samband med detta kränkte också två ryska transportflygplan Estland.

I förstärkningen ingår också tillförsel av (delar av?) Rysslands enda Su-34 attackflygförband till Kaliningrad. Detta flygplan är Rysslands motsvarighet till USA:s långräckviddiga attackflygplan F-15E och ett fenomenalt flygsystem med stor vapenlast, uthållighet och bra sensorer och för första gången också i Ryssland kvalificerad jaktförmåga. Därutöver har Ryssland meddelat att man kommer att patrullera Östersjön med bombflyg av typ Tu-22M3, sannolikt som svar på BALTOPS då Tu-22 bland annat har en uppgift mot sjömål. Huruvida detta sker med skarpa kryssningsrobotar hängda som under sommaren 2012 förtäljs inte. Under veckan har för första gången (mig veterligen) Ryssland flugit med Su-33 i Östersjön enligt privata signalspanare i Östersjöområdet. Su-33 är den ryska flottans motsvarighet till jaktflygplanet Su-27 och normalt baserade på hangarfartyg alternativt på Kolahalvön. Samma källor har också rapporterat om omfattande rysk militär flygtrafik över Östersjön under veckan och för första gången någonsin har NATO:s baltiska incidentberedskap genomfört fyra skarpa starter på en dag. Det är en enorm skillnad mot för några år sedan när man hade tre skarpa starter på ett år.Ryskt havsövervakningsflygplan överflyger fartyg i BALTOPS. Okänd källa

Utöver detta har Ryssland under den senaste veckan genomfört robotprovskjutningar. Den ena var en skjutning med Iskandersystemet där man flygtransporterade Iskander från en del av Ryssland till det västra militärområdet och där genomförde provskjutningen. Välvalt då president Obama samtidigt besökte Polen. Den andra provskjutningen var av det marina luftvärnssystemet Redut, vilket är den marina motsvarigheten till S-400. Denna provskjutning ägde rum i Östersjön och införandet av Redut på ett antal fartyg i Östersjöflottan är något av en ”game changer” då robotarna har en räckvidd på 150 km och därmed avsevärt skulle försvåra svensk flygburen sjömålsbekämpning eftersom man då måste uppträda inom porté.Skärmdump från ryska tv-kanalen Zvezda

Ryssland har tidigare meddelat att man avser genomföra 20(!) övningar med Östersjöflottan under sommaren, så det lär fortsätta vara intensivt i området.


Sverige
Flottan har under våren åter deltagit den nu närmaste traditionella minröjningen i Baltikum. Istället för att återgå till Sverige när denna verksamhet var klar, beordrades de svenska fartygen av regeringen att kvarstanna i Baltikum under några dagar och ansluta till NATO:s minröjningsstyrka som då låg i hamn i vad som skulle kunna betecknas som en handling i enlighet med den svenska solidaritetsdeklarationen. Få bedömare kan se detta som något annat än en internationell insats då regeringen var den som direkt beordrade verksamheten. Trots detta tillåter inte regeringen
att Försvarsmakten får ta de uppkomna kostnaderna om ca 6 miljoner kr (för bland annat övertid) från anslaget för internationella insatser (Skipper). Istället ska det belasta den ordinarie övningsbudgeten varvid verksamhet i höst sannolikt kommer att få strykas. Ett förfarande som föranlett en fråga i Riksdagen till försvarsministern. Utöver förtöjningen tillsammans med NATO:s minröjningsstyrka deltar Sverige som ovan nämnt även med korvetten HMS Sundsvall i BALTOPS samt JAS 39 från F 17.

Mer intressant vad avser svenskt agerande och den svenska solidaritetsdeklarationen är det svenska deltagandet i en NATO-övning i Baltikum 27-28 maj med 6 st JAS 39 där man bland annat genomförde close air support med skarp vapenleverans (automatkanon). Detta skedde veckan efter flygvapenövningen så ambitionen med 6 st JAS 39 är intressant. Intressantast är att det varit helt tyst i Sverige om detta engagemang. Inte ett ord har hörts från vare sig Försvarsdepartementet eller Försvarsmakten och det är nästan så att man funderar på om det överhuvudtaget inträffat. Flera NATO-länder tar dock upp övningen på sina hemsidor och även med bilder på en svensk JAS 39 under eldgivning med automatkanonen. Att denna händelse gått obemärkt förbi i Sverige är överraskande då detta är det absolut tydligaste säkerhetspolitiska markeringen Sverige gjort på många år.


Det ser ut att bli ännu en ansträngande sommar för framförallt det svenska flygvapnet, men inte otroligt även marinen. Man kan också reflektera över att om det är så här det ser ut i luften och på havsytan – hur ser det då ut under ytan?


Som svensk bör man ställa sig frågan hur vi i Sverige ska se på den upprepade ryska övningsverksamheten med simulerade anfall mot mål i Sverige, med tanke på den samtida ryska retoriken om att ”övningar nära ryskt territorium ses som en fientlig handling”. Hur ska vi i Sverige tolka Rysslands övningsverksamhet? (Pär Nuders debattartikel i DI från härom veckan rekommenderas starkt på detta tema. Tyvärr ej på nätet) Parallellerna till 1936 års försvarsbeslut och omvärldsläget då skrämmer. Vi ser nu att den säkerhetspolitiska utvecklingen i rask takt börjar springa ifrån Sverige på samma sätt som den gjorde 1936. Beslutet blev då att inleda en upprustning, men det visade sig vara för lite och framförallt för sent. Först flera år efter andra världskrigets slut hade Sverige det försvar man hade tänkt sig att ha när kriget började. Riksdagen har nu 2014 inriktat sig på att förstärka det svenska försvaret med begränsade ekonomiska medel för att mot slutet av decenniet möta den utveckling som sker just nu i vårt närområde. Skälen är många till omtag i detta beslut och att detta görs raskt.


Den som vill följa utvecklingen och verksamheten i Östersjöområdet via ”signalspaning” rekommenderas att följa @BalticSigint och @uascan på Twitter.

Se även Skipper om NATO:s övningsverksamhet


Uppdatering 14/6 09.45: SvD skriver idag om BALTOPS. Tilläggas till det som skrevs i inlägget ovan är att just nu genomförs även övningen EAGLE TALON i Polen med amerikanskt och polskt stridsflyg.

100 kommentarer:

Anonym sa...
13 juni 2014 kl. 23:13  

"Riksdagen har nu 2014 inriktat sig på att förstärka det svenska försvaret med begränsade ekonomiska medel för att mot slutet av decenniet möta den utveckling som sker just nu i vårt närområde."

Jag blir mörkrädd! Var finns logiken? Vårt politiska system har tydligen passerat bäst-före-datum och blivit hälsovådligt då det gäller rikets fortsatta existens!

Unknown sa...
14 juni 2014 kl. 00:04  

Wiseman,
Jag som läser om utvecklingen i Ryssland och i vårt närområde dagligen börjar bli ganska så "skakig".
Hur är det för er som jobbar "mitt i det"? Känner ni att det ni tränat för i åratal faktiskt kan bli på riktigt när som helst?
Börjar ni förbereda er på det mentalt också?

//Jonas75

Anonym sa...
14 juni 2014 kl. 00:16  

Och som av en händelse meddelar...

"MOSCOW, June 11. /ITAR-TASS/. Russia has deployed a grouping of 24 Baltic Fleet warships and vessels for military drills in the westernmost Kaliningrad Region, the Russian Defense Ministry’s press office said on Wednesday.
The exercises are taking place simultaneously with NATO’s international drills Saber Strike 2014 and BALTOPS 2014.

“The units of Russia’s Baltic Fleet, Airborne Troops and Air Force are currently completing their redeployment to the designated areas and launching their planning and preparation for joint actions,” the Defense Ministry said.
Russian maneuvers involve vessel groups, Airborne Troops and Marine Corps units, Air Force formations, Sukhoi Su-34 (Fullback) fighter-bombers, Mil Mi-24 (Hind) helicopters and Tupolev Tu-22M3 (Backfire) bombers, the ministry said.

NATO drills Saber Strike 2014 are taking place on the territory of three Baltic states (Latvia, Lithuania and Estonia) on June 9-20, and BALTOPS 2014 in the Baltic Sea from June 6 to 21.

“The number the Russian Defense Ministry’s troops and equipment involved is equatable with the number of personnel, armaments and military hardware employed in border exercises being conducted by NATO countries,” it said."

Jag antar att man på något sätt reagerar på vårt deltagande i BALTOPS (ett fartyg!.
Här kommer svaret,-)

"Russia’s newest Steregushchy class (Project 20380) stealth corvette Soobrazitelny..."

Med tanke på de starka reaktionerna i media och de många kommentarerna från vår försvarsledning så är en sådan liten övning inget att bry sig om!
I princip samtliga länder omkring oss har meddelat att de gjort omflyttningar/omprioriteringar/uppgraderingar och andra försvarsstärkande åtgärder. Jag hittar tyvärr inget i Svenska media om detta? Våra egna "åtgärder" är väl PH-stämplade?

Herr Bildt sammanfattar från sin horisont att det är lugnt på Östersjön. Dessutom blev han bjuden på kaffe!

Här hemma överskuggas väl allt av möjligheten/risken att vi blir av med en orkester i försvaret?

Det blir nog en fin sommar med mycket semester/grill/sol och bad. Riksdagen stänger och allt blir frid och fröjd. Efter sommaren är det inget annat än val som stundar och då får ingenting oplanerat hända!

Nästa år är redan inbokat, Mali, Atalanta, NBG 15 m.m. Vi har inte budgeterat för allt så vi orkar absolut inte med något extra:-))

Avslutningsvis kan det vara så att delar av den konservativa regeringen inte vill erkänna att vi förlorat de östra landskapen och därmed inte vill betrakta Baltikum som "utlandet"!

SUCKAR i mängder!

Teaterdirektören.

P.S. Spår av ironi kan finnas i texten.

Roger Klang sa...
14 juni 2014 kl. 01:39  

"Su-33 är den ryska flottans motsvarighet till jaktflygplanet Su-27 och normalt baserade på hangarfartyg alternativt på Kolahalvön."

För att förtydliga, Ryssland har bara ett hangarfartyg - Kuznetsov.

Roger

Roger Klang sa...
14 juni 2014 kl. 01:41  

Ryssland har ingenting att vinna på att bygga hangarfartyg och försöka tävla med USA på den arenan när USA har flera dussin bättre hangarfartyg.

Roger

uppgiven sa...
14 juni 2014 kl. 09:57  

@Roger Klang

Det var länge sedan USA hade flera dussin hangarfartyg. Just nu har man tio i bruk och två under byggnad, på sikt hoppas man kunna vidmakthålla elva i bruk.

Att man sedan har ett antal landstigningsfartyg som kan ta ombord Harrier och för en lekman ser ut som små hangarfartyg är en annan sak.

Vidare behöver Ryssland inte ha fler hangarfartyg än USA för att "kunna tävla". Det räcker med att ha tillräckligt många för att kunna ha förmågan på en plats där det betyder något.

Max Hanemann sa...
14 juni 2014 kl. 10:17  

CAS med JAS-39 och dess 27 mm automatkanon? Imponerande - ryssarna måste darra! Wiseman har ju tidigare redovisat hur begränsad plantypens förmåga till bekämpning av markmål numera är - till följd av politikeringripanden. För ett tag sedan visades en bild av hur en Mirage 2000 och en JAS-39 samverkar i incidentberedskapen. Fransmannen hade åtminstone jaktrobotlast, under det att detta saknades hos svensken. Kanonen lär dock vara laddad - med övningsammunition, antar jag, för att inte provocera ryssen? :-)

Wiseman sa...
14 juni 2014 kl. 10:22  

Jonas Hedlund,

Det vore inte professionellt att besvara den frågan vare sig åt ena eller andra hållet.

Wiseman sa...
14 juni 2014 kl. 10:26  

Max Hanemann,

Det finns all anledning att kritisera markmålsbeväpningen på Gripen, men vad man kan konstatera är att det som köpts in under den stora oredan är just utifrån ett behov av att genomföra CAS. Att inget tyngre än akan skjuts är av två anledningar. Dels är det för dyrt i Sverige att fälla bomber. Framförallt är det så att bomber kräver ett betydligt större skjutområde och avlysning än vad som erbjuds där. Akan klarar man med ett vanligt mindre arméskjutfält. Det räcker också för att ge FAC:n ett kryss i rutan för kontroll med skarp ammunitionsinsats, vilket ska genomföras med vissa intervaller. Förmodligen också ett syfte med övningen.

Unknown sa...
14 juni 2014 kl. 10:36  

Det vore tjänstefel av den Ryska Generalstaben att inte redan nu ha en färdig plan på hur Gotland snabbt skulle kunna besättas. De planerarna, måste skratta gott då de hör svenska politiker på allvar diskutera genusfrågor o dyl i Almedalen..Det enda som skulle oroa dom är att det kommer ut något om att få tågen att gå igen i Sverige.

Wiseman sa...
14 juni 2014 kl. 11:50  

Thomas Berkland,

I SÄPO:s öppna årsrapport för 2013 talades om att ryssar köpt mycket stora mängder kartor över Sverige. Om man har kännedom om hur kartor brukas i ryska arméförband, eller rättare sagt vilka enstaka befattningshavare som får ha kartor, inser man att här handlar om krigsförberedelser. Det var också den slutsatsen SÄPO redovisade utan att redogöra för ovanstående mellanled.

J.K Nilsson sa...
14 juni 2014 kl. 13:19  

Ostyrda bomber kräver inte så mycket av skjutfältet men å andra sidan är det Thailand och Sydafrika som använder dessa bomber till Gripen nu.

J.K Nilsson

Erik78 sa...
14 juni 2014 kl. 14:25  

Som vanligt oerhört intressant läsning, extra eloge för jämförelser mellan ryska och motsvarande amerikanska plan, då hänger även mindre insatta personer (typ jag) med i svängarna. En liten fråga dock, vad innebär "porté"?

MVH Erik Stenberg

Roger Klang sa...
14 juni 2014 kl. 14:46  

@Uppgiven:

Ok då, jag var lat och ville inte slå upp i min Janes Fighting Ships 2011-2012.

USA har tre Gerald R Ford class, en Enterprise och tio Nimitz class hangarfartyg. Så lite mer än ett dussin ska det vara.

Roger

Wiseman sa...
14 juni 2014 kl. 15:10  

Erik Stenberg,

Tack! Porté är en klassisk benämning motsvarande räckvidden för ett vapensystem.

uppgiven sa...
14 juni 2014 kl. 15:30  

@Roger Klang

Enterprise togs ur aktiv tjänst 2012 och Gerald R Ford tas inte i bruk än på några år, så just nu har man bara de tio Nimitz att röra sig med. På sikt vill man som sagt ha elva hangarfartyg i tjänst, Gerald R Ford kommer att ersätta Enterprise och när John F Kennedy tas i tjänst kommer Nimitz att pensioneras.

Så ett dussin hangarfartyg i aktiv tjänst torde man aldrig mer ha, frågan är snarare om man kommer att komma upp i elva eller om ekonomin kommer att sätta stopp för det.

Max Hanemann sa...
14 juni 2014 kl. 16:50  

Roger:

USN har f n följande hangarfartygsbestånd:

Nimitz (CVN-68)
Dwight D. Eisenhower (CVN-69)
Carl Vinson (CVN-70)
Theodore Roosevelt (CVN-71)
Abraham Lincoln (CVN-72)
George Washington (CVN-73)
John C. Stennis (CVN-74)
Harry S. Truman (CVN-75)
Ronald Reagan (CVN-76)
George H.W. Bush (CVN-77)

Under byggnad:

Gerald R. Ford (CVN-78)
John F. Kennedy (CVN-79)
Enterprise (CVN-80)

Den Enterprise Du tänker på (CVN-65) är under skrotning sedan dec 2012.

Man bör vara medveten om att dessa hangarfartyg opererar med bara ca hälften av full styrka flygplan.

Anonym sa...
14 juni 2014 kl. 16:54  

Som 1939, går nog ej Ryssland till aktion, utan att
inta, behålla, neutralisera för lång tid, något mål, som Krim. Men vilka planer har väst ? Att inta Kaliningrad-området, står nog högt på listan, men innebär väl
casus belli, liksom en hel del av dessa offensiva Nato-övningar i Östersjön. Nato-alliansen håller knappast dagen ut, om robusta ryska motåtgärder
genomförs. Dagens situation är USA:s bidrag till
europeisk splittring, ett nytt erövringsprojekt. Bara
Krims rationella inträde i Ryssland, visar allvaret i situationen.

2.718 sa...
14 juni 2014 kl. 18:04  

@Roger Klang
USS Enterprise (CVN-65), enda båten i sin klass, togs ur tjänst 2012. Ingen ur Gerald R Ford-klassen har levererats än. Kanske något förvirrande skall den tredje Gerald R Ford-båten (CVN-80) också heta USS Enterprise, den nionde att heta så. Så i dagsläget har USN de tio Nimitzbåtarna.

Anonym sa...
14 juni 2014 kl. 18:32  

Men vilka planer har USA/Nato, mot Ryssland, som ju har betydligt större motiv att försvara sina intressen ? Att inta Kaliningrad, stänga Finska viken ? Sverige förstår nog inte vad som kan stå på spel. Ingen utom media, och Carl Bildt bryr sig om Krim, är ryskt eller ej. USA vill locka in Ryssland i ett krig, som sedan kommer att utspelas kring Sverige, Nordkalotten, precis som krisen mars 1940. Där är vi nu,sen kommer "tysktågspolitiken ", som ju är Sveriges egentliga utrikespolitiska doktrin, idag AWACS. Det kan enbart komma dåligheter ut av detta, ofattbart, att Löfvén/ Ahlin ej säger ifrån om Carl Bildts fasoner.

Anonym sa...
14 juni 2014 kl. 18:36  

Men vilka planer har USA/Nato, mot Ryssland, som ju har betydligt större motiv att försvara sina intressen ? Att inta Kaliningrad, stänga Finska viken ? Sverige förstår nog inte vad som kan stå på spel. Ingen utom media, och Carl Bildt bryr sig om Krim, är ryskt eller ej. USA vill locka in Ryssland i ett krig, som sedan kommer att utspelas kring Sverige, Nordkalotten, precis som krisen mars 1940. Där är vi nu,sen kommer "tysktågspolitiken ", som ju är Sveriges egentliga utrikespolitiska doktrin, idag AWACS. Det kan enbart komma dåligheter ut av detta, ofattbart, att Löfvén/ Ahlin ej säger ifrån om Carl Bildts fasoner.

Unknown sa...
14 juni 2014 kl. 19:31  

Fel Roger, för dem pensionerade USS Enterprise för över ett år sedan. Sedan är det bara 1 av 3 Ford klass fartyg som är i närheten av att vara färdigt.
Har varit mycket diskutioner i USA mav att man just nu är nere i 10 CVN då man pensionerat Enterprise och ännu ej fått först Ford class levererad. Men de vet du säkert redan? Står väl i Janes fighting ships 2011-2012.

Unknown sa...
14 juni 2014 kl. 20:12  

Ang. hangarfartyg.
10 st. anges här:
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_current_ships_of_the_United_States_Navy
Bara Nimitz-klass.

/C

Oberon sa...
14 juni 2014 kl. 20:51  

” Man kan också reflektera över att om det är så här det ser ut i luften och på havsytan – hur ser det då ut under ytan?”

Det lika nedslående som förskräckande svaret på denna Wiseman’s högst berättigade fråga är att ingen vet. Ingen svensk politiker eller ledamot av förvarsmaktsledningen förefaller heller bry sig nämnvärt om detta synnerligen besvärande förhållande.

Alla suveräna stater är av folkrätten bundna att kunna hävda sitt territorium - att kunna detektera och avvisa främmande enheter som kränker konungarikets gränser är ett fundament i det demokratiska statsbygget.

Det pågår emellertid, i största samförstånd mellan ansvariga på olika nivåer, en mörkning av närmast episka mått avseende konungarikets oförmåga att lokalisera, klassificera och anfalla mål i undervattensvolymen – d.v.s. att bedriva ubåtsjakt.

Sjöstridskrafternas huvudvapen för insats i syfte att hävda territoriet enligt Förordning (1982:756) om försvarsmaktens ingripanden vid kränkningar av Sveriges territorium under fred och neutralitet, m.m. – av den osannolika händelse man nu skulle lyckas lokalisera och klassificera något mål under havsytan – är ett museiföremål, sjb m/33, mer än 80 år gammalt. Redan vid 80-talets ubåtsjakter dömdes denna relik ut som omodern med otillräcklig precision och begränsad verkan. I dag är sjb m/33 surrad vid Visbykorvetternas minräls.

Det är någonting ruttet…

Anonym sa...
14 juni 2014 kl. 22:42  

Men vilka planer har USA/Nato, mot Ryssland, som ju har betydligt större motiv att försvara sina intressen ? Att inta Kaliningrad, stänga Finska viken ? Sverige förstår nog inte vad som kan stå på spel. Ingen utom media, och Carl Bildt bryr sig om Krim, är ryskt eller ej. USA vill locka in Ryssland i ett krig, som sedan kommer att utspelas kring Sverige, Nordkalotten, precis som krisen mars 1940. Där är vi nu,sen kommer "tysktågspolitiken ", som ju är Sveriges egentliga utrikespolitiska doktrin, idag AWACS. Det kan enbart komma dåligheter ut av detta, ofattbart, att Löfvén/ Ahlin ej säger ifrån till Carl Bildt.

Roger Klang sa...
14 juni 2014 kl. 23:26  

Jag tackar för rättelserna angående numerären av de amerikanska hangarfartygen.

Roger

joners sa...
15 juni 2014 kl. 01:41  

Varför tog man inte hela skiten när sovjet föll.Nato hade öppet mål å billigt hade de blivit med !

joners sa...
15 juni 2014 kl. 01:57  

Melodi: in the navy- village People
Propaganda
Vi kan lura dig var vi vill
Propaganda
Nu skriver vi en menig till
Propaganda
De va ryssen gillar mest
Propaganda propaganda!
De är lögnarnernas fest
Propaganda
Den där USA är en riktig best
Propaganda
Nu skall vi planer smida
Propaganda
Så vi får er alla på vår sida
Propaganda propaganda PROPAGANDA !

FV-sergeanten sa...
15 juni 2014 kl. 11:21  

Är det vanligt förekommande att man övar SAR-procedurer vid multinationella flygövningar, eller föranleddes det av något särskilt bedömande?

Unknown sa...
15 juni 2014 kl. 15:05  

Någon mer än jag som ibland känner sig paranoid, då man försöker bedöma Rysslands agerande i Ukraina? Först reagerade jag då det stod klart att det BARA var 3 tanks som var inne i Ukraina. Nu tror jag att det är medvetet från RU. Kom ihåg hur det var här i Sverige under U-ubåtskränkningarna här under 80 talet. Folk såg ju periskop överallt. Oerhört svårt att skilja ut dom från de faktiska kränkningarna. Och tog mycket resurser. Så min teori är att man på detta sättet försöker skapa osäkerhet och sen utjnyttja den.

Max Hanemann sa...
15 juni 2014 kl. 16:49  

Joners:

Önsketänkande - men se på hur det blivit i Irak/kommer att bli i Afganistan när USA försöker påtvinga demokrati!

Frånsett det - glöm inte att även ett SU i sönderfall och ett förvirrat Ryssland fortfarande var kärnvapenmakter - "ultima ratio regis".

Anonym sa...
15 juni 2014 kl. 21:08  

Ukraina verkar vara, som Rysslands Vilda västern, New frontier. USA är inne i något galet Daniel- Boone-i-DonBass-projekt, mot ursprungsbefolk-ningen som redan orsakat "a little, Little Big Horn".

Sitting Bull drömde, att " blårockar skulle falla från skyn ", som nu skedde, i Luhansk. Som i Vietnam, det var "NVA, som stred egentligen, ej FNL," sa man. Så kommer taktiken, att bli, tills vi är framme
vid Ukrainas (i modern tid), första Song My, löjt-nant Calley. Såna aktioner straffades f.ö. hårt i f.d Sovjet-armén, e.u.

Även mot Nordkorea har USA hamnat i samma gamla inkörda hjulspår," wagon trails" mot en "indianstam" i norr, Pyongjang- apaches, med kärnvapen, kul, kan man dikta om. För att pigga upp stämningen på Wiseman:

Om Brigadgeneral Custers öde diktade f.ö. någon:

" If you want to whip,
a bunch of wounded wildcats,
ten times your own weight,
and got the shoe, on the other,
there you have an idea,
of how, Le Grand Poseur, ended his days.

uppgiven sa...
15 juni 2014 kl. 21:56  

Kan någon förklara vad Nguyentsam6 menar? Jag förstår uppriktigt sagt inte hans svenska. Förutom att han verkar mena att Rysslands lågintensiva krig mot Ukraina på något sätt är USAs fel...

Unknown sa...
15 juni 2014 kl. 22:59  

Lär dig känna igen ett Putin-nättroll

Roger Klang sa...
15 juni 2014 kl. 23:38  

Ska man förstå någon så måste man veta var han kommer ifrån. Nguyent kan vara ett asiatiskt namn - Vietnamesiskt eller ett Filipinskt namn kanske? Eller så kan det vara afrikanskt. Presentera dig Nguyentsam6!

Roger Klang, civis Lundensis

uppgiven sa...
15 juni 2014 kl. 23:52  

@Johan Grön

Är du säker? Jag trodde att Ryssland hade bättre svenskakunskaper än så... ;-)

Anonym sa...
16 juni 2014 kl. 11:57  

Oj, då, måste ha tryckt fel, och hamnat på något
surpluslager för Axis Forum , så typiska vändningar, mot "nationella" personfrågor, och det tackas och bugas så käckt, och korrekt som en kamratlig nasse-grupp, och sen det numerärt överlägsna påhoppet, typiskt. Moderering utan moderator. Då tycker jag inte Aftonbladet (skall meddela dem) skall länka till Wiseman, med dess undervegetation. Amerikansk
historia består inte enbart av hangarfartyg, tyvärr,
och de är ju väl så ökända.

Anonym sa...
16 juni 2014 kl. 13:24  

Redan med "Nguyentsam6" första inlägg, 14 juni 2014 18:32, var det uppenbart vad han var för något! (läs det igen och lär er se tecknen)! Spännande när RU informationskrigföring nu kliver in här också...

Roger Klang sa...
16 juni 2014 kl. 18:19  

Jag vet inte hur jag ska säga det här så att inte den känslige princessan på ärten känner sig påhoppad. Men det är en väldigt rolig anekdot som jag tyckte var lämpligt att delge er i detta kommentarsfält av uppenbara anledningar. Här kommer den:

Godwins lag är namnet på fenomenet att diskussionstrådar på Usenet oavsett ämne förr eller senare leder fram till liknelser som inbegriper Hitler eller nazister. Därefter tar diskussionen abrupt slut och den som gjorde jämförelsen har förlorat debatten.

Den ursprungliga lagen formulerades av Mike Godwin år 1990:

”As a Usenet discussion grows longer, the probability of a comparison involving Nazis or Hitler approaches one.” Citat; Mike Godwin

Kul va?

MartinW sa...
16 juni 2014 kl. 21:16  

Med tiden med lite bättre översättningsverktyg kan du bli vass! Surplus! Kamratelig! Undervegitation!

Unknown sa...
17 juni 2014 kl. 08:10  

"Säga vad man vill om Hitler, men tågen gick i alla fall i tid"

Unknown sa...
17 juni 2014 kl. 09:24  

Enda sättet att hantera Putin-troll är att ignorera dem totalt, och behandla dem som luft.

Sten-Erik Björling sa...
17 juni 2014 kl. 16:54  

Snälla rara...

Alla parter i denna konflikt sysslar med psyops och det värsta man kan göra är att bara lyssna på en part...

Nedan en rätt bra analys från Rysk horisont skriven av en militäranalytiker med Ryskt påbrå som arbetat inom Nato...

http://vineyardsaker.blogspot.se/2014/06/a-scorecard-for-us-lukewarm-war-on.html

I stort sett så är Svenska media i sin helhet del i USAs / Natos psyops - ingen journalist eller skribent kan räkna med någon framtida karriär om de försöker belysa den Ryska sidan i artiklar eller tv- och radio-inslag. Det har varit mycket intressant för mig att följa utvecklingen i Ukraina för den har röjt vilka media och vilka kanaler som är helt kontrollerade av USA, Nato och vissa skikt inom EU. Det vill säga - vilka kanaler man INTE kan lita på för en allsidig och upplysande information och data.

Det bästa man kan göra är att gå igenom material från olika håll - inte bara STRATFOR och Council of Foreign Relations som verkar vara de främsta informationskällorna för Svenska psyops utan även de som är oberoende och sådana från öst-sidan av konflikterna.

Vi befinner oss i en brytningstid när Ryssland och Kina ligger i fronten för att minska kontrollen från USA kring reservvaluta- och handelsvalutasystem till vissa delar baserade på guld och detta hotar USAs ambitioner för världsherravälde. I detta spelet så är nästan alla politiker i EU inkluderat Sveriges politiker helt kontrollerade av USA och om vi inte sätter stopp för TTIP så kommer Europa att endast bli ett annex till en diktatur kontrollerad av storföretag och finansinstitut.

Sten-Erik Björling

Unknown sa...
17 juni 2014 kl. 17:54  

Sten-Erik Björling:
Så talar en man som tänker själv! Att skapa sig en egen uppfattning är både spännande och farligt för en del. Men nog är det roligt att få uppleva "Ahaaa"! Istället för att vara tvärsäker i allt. (tror man)

Unknown sa...
17 juni 2014 kl. 17:54  
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Max Hanemann sa...
17 juni 2014 kl. 19:11  

S-E B:

Ditt citat:

"Vi befinner oss i en brytningstid när Ryssland och Kina ligger i fronten för att minska kontrollen från USA kring reservvaluta- och handelsvalutasystem till vissa delar baserade på guld och detta hotar USAs ambitioner för världsherravälde. I detta spelet så är nästan alla politiker i EU inkluderat Sveriges politiker helt kontrollerade av USA och om vi inte sätter stopp för TTIP så kommer Europa att endast bli ett annex till en diktatur kontrollerad av storföretag och finansinstitut."

visar med all skrämmande tydlighet (om man skall ta det på allvar annat än som psyop) hur vitt skilda verklighetsuppfattningarna är mellan förmenta företrädare från Ryssland och flertalet av någorlunda informerade medborgare i Väst. Att USA skulle sträva efter världsherravälde med "nästan alla politiker inom EU inkluderat Sverige helt kontrollerade av USA" låter som en återgång till kommunistisk retorik - även i sin okunnighet om vad som "går hem" inom västvärlden. Okunnighet är farligare än ondska som utgångspunkt för beslut om krig och fred - den onde kan kalkylera och avskräckas men den okunnige vet inte hur litet han vet och går i krig med utgångspunkter som t ex de sovjetiska förväntningarna att Röda armén skulle tas emot med öppna armar av den förment förtryckta finska arbetarklassen vid vinterkrigets början 1939.

Sommarfararen sa...
17 juni 2014 kl. 19:19  

Tycker att den ryska utbildningen i svenska språket chanserat betydligt med tanke på Nguyentsam6 knackliga inlägg. Vad det gäller Björkling så har han bara otur...

Roger Klang sa...
17 juni 2014 kl. 21:32  

Mork Calling Ork...

Vad fan hände, hamnade jag plötsligt i Twilight zone?

Sten-Erik Björling och Mats Hanemann, vad i helvete menar ni??? Ni är ju uppenbarligen ute och konspirerar utan att ge en enda referensram! Jag fattar inte ett ord av vad ni menar. Kan ni komma ned på jorden igen?

Roger Klang

Max Hanemann sa...
17 juni 2014 kl. 23:11  

Roger:

Jag utgår från Björlings citat av en synbarligen rysk analytiker, vars beskrivning av USA:s mål och EU:s politiker torde vinna föga genklang i det flesta läger i Väst. Från detta påpekar jag faran med stor okunnighet om en motståndare och vart det kan leda till. Om Du har svårt att följa resonemanget kanske Du skall nöja Dig med att ägna Dig åt den källa Du nämner, Twilight zone ... :-)

Roger Klang sa...
18 juni 2014 kl. 07:06  

@Max Hanemann:

Då förstår jag dig i alla fall. Men du utgick ifrån att Sten-Erik Björling är kommunist och det tror jag inte han är, baserat på vad han skrev. Konspirationsteoretiker är vad han är.

Nanoo nanoo!

Roger

Jakob Wedman sa...
18 juni 2014 kl. 10:05  

Förenta staternas makt vilar idag direkt, och indirekt, på USD status som reservvaluta i allmänhet och som valuta för oljehandel i synnerhet. Att nu Ryssland och Kina tecknar avtal om oljeleveranser utan dollar är en stor händelse och kanske början på något som på sikt kan visa sig hota Förenta staternas status som supermakt.

Jakob Wedman sa...
18 juni 2014 kl. 10:11  

Förenta staternas makt vilar idag direkt, och indirekt, på USD status som reservvaluta i allmänhet och som valuta för oljehandel i synnerhet. Att nu Ryssland och Kina tecknar avtal om oljeleveranser utan dollar är en stor händelse och kanske början på något som på sikt kan visa sig hota Förenta staternas status som supermakt.

Sten-Erik Björling sa...
18 juni 2014 kl. 10:45  

Max,

Analytikern har arbetat inom Nato och har Ryskt påbrå. Det är inte en Rysk analytiker...

Lite andra analyser från förment "Ryska" analytiker...

http://www.globalresearch.ca/tightening-the-u-s-grip-on-western-europe-washingtons-iron-curtain-in-ukraine/5386090

Kuppen i Ukraina var planerad långt i förväg och avsikten är att spräcka och förstöra alla möjligheter till samarbete mellan Ryssland och Europa, ett samarbete som tillsammans med det Eurasiatiska handelsområdet kommer att skapa ett handelsområde som är världens största både till yta, befolkning och ekonomiska parametrar. USA vill förhindra denna samverkan och samarbete till vilket pris som helst...

http://www.globalresearch.ca/the-lethality-of-nuclear-war-washington-is-beating-the-war-drums/5387453

USA direkt efter kuppen började förhandlingar om att placera ABM-system utefter Ukrainas gräns mot Ryssland som en del i strategin att man kan vinna ett kärnvapenkrig genom kontring av andraslagsförmåga med ABM-system. Att Ryssland kommer att acceptera denna typ av system 500 km från Moskva är korkat och kan ligga till grund för att det blir ett reellt tredje världskrig vilket kommer att bli termonukleärt. Kom ihåg att de drivande personligheterna i USAs administration är funktionella idioter och mentalfall... De försöker hota Ryssland med ett förstaslagsangrepp för att förhindra de större skeendena beskrivna nedan...

http://news.goldseek.com/GoldenJackass/1394139780.php

Man måste se denna konflikt i ett större sammanhang - den process till omställning från dollarn som reservvaluta och system för kontrakt inom handel som nu drivs igenom med kraft av Ryssland och Kina inom ramen för det utvidgade BRICS-samarbetet med ca 80 associerade länder. USA desperat att förhindra att Europa börjar agera självständigt eftersom Europa med TTIP kommer att bli den sista region som finans- och säkerhetssektorn i USA kan använda för blodtappning för ekonomisk utsugning och eliminering av medelklassen, något som de har påbörjat i USA och som nu totalt eliminerar medelklassen i USA. Finanssektorn både i USA och i Europa MÅSTE bibehålla kontrollen över de finansiella systemen baserade på derivat och spekulativa instrument för att inte gå under - och det är vi som skattebetalare och innevånare som skall betala notan. Ett litet exempel... Tysklands BNP ligger på ca 4 biljoner dollar men Tysklands bankers exponering för derivat ligger på ca 70 biljoner dollar - vilket ger grunden för en evig överföring av medel från medborgare till banker och deras bonusar. Ett avskaffande av petrodollarn och med det dollarn som främsta reservvaluta och en övergång till lokala valutor och guld i handelstransaktioner kommer att totalt slå ut det finansiella spekulationssystemet. BRICS med detta arbetar även för våra intressen vilket är värt att notera...

Putinhatet är väl underbyggt i Svenska media och i media i Väst (psyops styrda från USA och UK) och orsaken till detta är att Putin faktiskt agerar både logiskt och efter internationell rätt. Ryssland och Kina arbetar målmedvetet för dessa mer breda mål och USA / UK använder EU som korkad aktör för att försöka förhindra detta - och det är EU som kommer att stå där med notan i form av en sönderslagen ekonomi och med en nazistisk regim vid sin gräns - givet med stora mängder flyktingar från Ukraina och stora mängder medel som måste skickas över som stöd under 10-tals år framöver.

Läs något annat än DN, SVD, Aftonbladet och Expressen.

Snälla...

Sten-Erik Björling

Roger Klang sa...
18 juni 2014 kl. 14:45  

Låt mig först börja med att säga att du är en konspirationsteoretiker som lyssnar på konspirationsteoretiker. Jag antar att du tycker att Michael Moore (amerikanen med "dokumentärfilmerna" alltså) är en pålitlig historiker och samtidsanalytiker också?


"USA direkt efter kuppen började förhandlingar om att placera ABM-system utefter Ukrainas gräns mot Ryssland som en del i strategin att man kan vinna ett kärnvapenkrig genom kontring av andraslagsförmåga med ABM-system." Sten-Erik Björling

Så här ligger det till. Bush (W) statuerade att USA tog sig rätten till pre-emptive strikes. Det följdes strax av Putins statuerande att Ryssland tog sig rätten till pre-emptive strikes. USA sökte försöka bygga upp en missilsköld i Europa för att stoppa inkommande iranska kärnvapenmissiler under Bush-eran och Obama ärvde projektet. Obama drog tillbaka W's statuerande om pre-emptive strikes för USA:s del. Men Putin har inte gjort detsamma för Rysslands del. Men det finns tekniska svårigheter med USA's missilsköld. Jag skulle kunna skriva ett längre inlägg om det, men jag nöjer mig med att nämna att det är ytterst svårt att med kinetisk effekt i vinkel slå ut ett mål som flyger i >mach 17. Dessutom så kan detekteringen av den iranska interkontinentala missilen vara ett problem, USA skulle behöva detektera den från Natolandet Turkiet eller genom aerostat. Obama har lagt ned projektet (även om han har gjort det två ggr förut) och satsar istället på en missilförsvarssköld i Stilla havet mot Nordkoreanska missiler.

Så, så ligger det till!

Vad det gäller konspirationerna om att USA ligger bakom invasionen av Krim så låter jag dig göra bort dig själv.

Med vänlig hälsning Roger

Sten-Erik Björling sa...
18 juni 2014 kl. 15:25  

Roger Klang,

ABM-systemen stationerade i Europa av USA har aldrig varit avsedda för Iranska kärnvapenmissiler eftersom dessa dels inte finns och dels för att även CIA m fl klargjort sedan lång tid tillbaka att Iran inte har ett aktivt kärnvapenprogram. Och de har heller inte kapacitet eller intresse att slå mot Europa med kärnvapen.

ABM-systemen är baserade i Europa och på andra platser för att slå mot Rysslands och även Kinas andraslagsförmåga - den bästa möjliga effekten hos dessa kan uppnås genom att baseras nära platsen för avfyrning eftersom de strategiska robotarnas hastigheter är relativt låga nära platsen för avfyrning eller när de når toppen på sin ballistiska bana. Det är därför som Ryssland för ett par år sedan markerade Sverige och Finland som tillhörande Rysslands intressesfär eftersom ABM-system baserade i Sverige, Finland och Östersjön ligger rakt under banor för Ryska interkontinentala robotsystem. Det är därför som risken för Sverige och Finland att bli indragna i fientligheter ökar dramatiskt om det inte finns möjlighet eller intresse att förhindra basering av ABM-system inom dessa områden.

Obama har inte bara ärvt denna strategi från Bush - han har utvidgat den betydligt. Att referera till att ABM-systemen är avsedda som skydd för attacker från Iran bevisar bara att man antingen är ytterst okunnig eller att man är antingen en frivillig eller omedveten del av USA psyops.

Problemet med dessa upplägg med ABM-system är att de ger intryck till okunniga och inkompetenta beslutsfattare att man kan vinna ett kärnvapenkrig - och ledningsskiktet hos de neokonservativa anser detta. Att medverka till stationeringen av dessa system innebär att man aktivt arbetar för att öka risken för nukleärt krig vilket mänskligheten INTE kommer att överleva.

Notera denna artikel och dess författare samt de referenser som den anger i slutet av artikeln (läs dem gärna!).

http://www.paulcraigroberts.org/2014/05/30/lethality-nuclear-weapons/

Jag tjatar om ABM-system eftersom jag inser att kunnandet om konsekvenserna av även ett begränsat kärnvapenkrig inte finns hos de styrande eller de som vill köra sina maktspel.

Ett par noteringar kring det material som refereras till i artikeln och dess referenser:

- Användning av 1% av kärnvapnen hos Ryssland och USA ger 2 miljarder förluster i människoliv.

- Användning av 50% av antingen Rysslands eller USAs kärnvapen skapar en nukleär vinter som kommer att innebära minusgrader över hela jorden under 3 år - ingen odling möjlig och detta innebär även att nästan alla högre livsformer slås ut. Och till detta tillkommer strålning som endast den slår ut det mesta av livet på jorden över tid.

För övrigt så anser jag att skillnaden mellan mig som konspirationsteoretiker och andra som konspirationsteoretiker är att jag kan referera till namnkunniga källor som har högt anseende inom ett antal områden. Andra konspirationsteoretiker om Rysslands nära förestående angrepp på Konungariket Sverige och dess illvilliga sabeltandade nya version av Stalin i form av Putin har betydligt mindre på fötterna för både sin rädsla och sina uppfattningar...

Bredda det material ni läser och fundera själva... Det är dags att växa till och sluta upp med att vara passiv åsiktsboskap...

Sten-Erik Björling

Roger Klang sa...
18 juni 2014 kl. 17:13  

@Sten-Erik:

Jag är medveten om att Iran inte har några kärnvapen och ännu mindre några ballistiska missiler som kan bära dessa. Men Bush och Obama ville förekomma Iran. Man behöver inte vara någon hjärnkirurg för att förstå det. Du gör en straw man argument mot Obama. Bush kan jag hålla med dig om hade inte alla rätt, se bara på det där med statstortyren. Men Obama är långt ifrån någon hök.

Dessutom så torde interkontinentala missiler färdas över Nordpolen även från Iran. Betänk att inte ens moderna passagerarflygplan flyger rakaste vägen även om man ska ta i beaktande att dessa storcirkelnavigerar. De flyger vid långa sträckor, t.ex. från New York till Los Angeles, i ett blombladsmönster. Det behöver de inte göra om de flyger rakt över Nordpolen tror jag.

Med vänlig hälsning Roger

Roger Klang sa...
18 juni 2014 kl. 17:22  

Det är klart att det finns någonting som heter stellar (stjärn) inertial guidance (tröghetsnavigering). Hade Iran kunnat åstadkomma det så hade de kanske kunnat, men jag tror inte det, använda sig av andra projektilbanor.

Roger

Max Hanemann sa...
18 juni 2014 kl. 19:48  

Roger och Sten-Erik:

Köp en jordglob och en snörstump så ser Ni hur "storcirkeln" (kortaste vägen) till USA går från dels ICBM-fälten i centrala Ryssland, dels från (antagna) skjutlägen för SSBN (ubåtsburna ballistiska robotar) i östra Norra Ishavet. I ingendera fallen går banorna över Skandinavien, vilket är en förutsättning för att ett ABM-system skall ha rimliga möjligheter att verka.

Sedan "Star Wars"-projektet lades åt sidan av tekniska skäl har USA aldrig haft ambitionen att med något ABM-system kunna nämnvärt påverka ett ryskt storanfall - antalet samtidiga mål vore så stort att ett ABM-system med sådana ambitioner skulle bli oacceptabelt dyrt.

En teknisk detalj, hur den nu kom in. Fjärrobotar håller inställd kurs med hjälp av ett tröghetsnavigeringssystem tills sista steget brunnit ut och den s k bussen frigjorts, högt över atmosfären. Bussen innehåller stridsladdning(ar), ev skenmål och små raketmotorer med bränsle för att finjustera kurs och fart. Bär bussen flera stridsdelar kan dessa ges individuell kurs och fart (inom vissa gränser) för att träffa individuella mål relativt långt från varandra . För att allt detta skall fungera måste bussens position, kurs och fart bestämmas exakt, vilket sker genom att ett antal stjärnor mäts in. Därav ordet "stellar" i navigeringssystemets namn - det är alltså ett tröghetsnavigeringssystem kompletterat med "stjärnnavigering". Resultatet är en träffsäkerhet på några tiotals meter på interkontinentala avstånd. På Facebook finns det en kusligt illustrativ bild av nedslagsspåren från en Minuteman-robots stridsdelar.

Sten-Erik Björling sa...
18 juni 2014 kl. 20:07  

Så USA är då ytterst korkade att placera ABM system i Polen?

Sten-Erik Björling

Roger Klang sa...
18 juni 2014 kl. 20:38  

@Max Hanemann:

Ursäkta ett långt svar. Jag håller helt med dig. Jag känner till allt det du skriver (förutom att ICBM-fälten ligger i centrala Ryssland, om du inte menar Moskvaregionen. Men jag tror du menar Novosibirsk).

Men en ännu viktigare anledning för eventuella Iranska interkontinentala missiler att navigera över Ryssland är på grund av corioliseffekten. Den är så mycket mer lättcomputerad och lättkorrigerad vid banor över polerna när missilen flyger på så stora avstånd. Om en missil startar från Mashhad i östra Iran och flyger över arktis så kommer den att dra åt vänster. Det är därför som man måste "storcirkelnavigera"!

Det är mycket svårare att computera banan så exakt som du säger om man flyger 13 000 km. Maxhastigheten på en Minuteman är förvisso på 24 100 km/h eller 6,7 km i sekunden i slutfasen.

Det är faktiskt de facto så att amerikanarna nog kommer att tvingas att skjuta ned iranska kärnvapenmissiler djupt in över ryskt luftrum om det inte görs i Barents hav norr om Ryssland. Därför så ligger det i Rysslands intresse att klargöra i ett avtal med USA om vad som ska vara tillåtet eller inte tillåtet i form av kärnladdningar på strategiska anti-kärnvapen missiler, såväl som det ligger i vårt intresse att detta klargörs, och det ligger i deras intresse att avtalet följs på grund av EMP-effekten. Problemet för ryssarna är kanske att de själva är beroende av att använda kärnstridsspetsar mot kärnstridsspetsar på interkontinentala kärnvapenmissiler.

Fortsättning följer...

Roger Klang sa...
18 juni 2014 kl. 20:39  

Fortsättning...

Frågan är om ens USA har teknologi och kapacitet och är villiga att ta risken att avfyra en ballistisk robot med en kinetisk verkan, som inte kan styras i sin paraboliska kastbana mot ett mål på högsta altitud som färdas kanske så mycket som 90 grader mot motmedlets färdriktning i minst mach 17,647 mot en amerikansk mångmiljonstad, när de kunde försäkra sig om att jobbet blir gjort med en nukleär stridsspets på antikärnvapenmissilen. Dock så även med en kärnladdning så måste missilen vara inom 500 m räckhåll från där kärnexplosionen exploderar. Amerikanarna säger själva att de har tekniska svårigheter med den tilltänkta missilskölden i Europa. Intressant är att Putin inte har nämnt någonting om att amerikanska missiler torde flyga an över Finland alt. Baltikum och Ryssland för att från Polen intercepta eventuella iranska missiler över Barents hav. Det blir ytterligt svårt att skjuta ned en ballistisk missil, en missil som flyger i mycket höga banor i mach 17,647 ifrån Iran, från exempelvis Rumänien eller Bulgarien. I synnerhet om missilerna tar vägen över Arktis. Tar den då vägen över Arktis så tar den även vägen över Ryssland. Hur som helst så kan koncentrerat uran komma att spridas över stora ytor om iranska missiler skjuts ned över land. Det är nog sannolikt så att den amerikanska missilbasen måste ligga minst så långt norrut som i Polen, och att den amerikanska anti-kärnvapen missilen därefter fångar upp iranska kärnvapenmissiler över Barents hav. Allt annat vore orealistiskt. Jag vet inte om en del av dem tekniska svårigheterna handlar om hur amerikanarna ska kunna detektera missiler tidigt i deras uppskjutningsfas. Men eventuella missiler måste i alla fall detekteras via aerostat. Annat hade det varit om amerikanarna hade satt upp en kraftig radarstation i östra Turkiet som kan spåra mål på en bit över 1 200 km håll. Turkiet är ett Nato-land. Men konceptet är måhända en teknisk utmaning, som dessutom inte fungerar tillfredställande i alla väderlekar.

En annan teknisk svårighet torde vara hur man ska få anti-kärnvapenmissiler att flyga snabbare så att de inte hinner skjutas ned med ett mera framskjutet fientligt missilsystem, e.g. genom att använda bättre raketbränsle. Amerikanarna har c:a 6 minuters förvarning om både den iranska missilen och interceptorn har en marschhastighet på mach 17,647 och den amerikanska missilbasen ligger i Władysławowo medan den
iranska ligger i Mashhad. Då skjuts missilen uppskattningsvis ned alldeles väster om ön Novaja Zemlja i Barents hav. Mach 17,647 innebär att missilen flyger i 6 km per sekund eller 360,3 km per minut eller 21 618 km/h.

Obs, det kan vara ett eller annat fel i de här beräkningarna var av en del kan vara gjorda i huvudet, det erkänner jag redan nu.

Roger

Roger Klang sa...
18 juni 2014 kl. 21:01  

Starwars är för övrigt redan här. Det har bara inte fått genomslag än.

En 100kW högenergi koldioxidlaser, en typ av halvledarlaser kallad ABL (Air Born Laser), utvecklas i Kirtland Air Force Base i Albuquerque New Mexico, mot både land-, sjö- och luftmål. 100kW låter inte så mycket, men betänk att en vanlig glödlampa är på max 60 watt, denna laser är på 100 000 Watt och den samlade ytan med vilken laserstrålen skickas ut är på kanske några decimeter i diameter, alltså inte mycket större än glödlampan. ABL är placerad i en Boeing 747:a för den tar mycket stor plats. ABL är utvecklad för att slå ut robotar, satelliter och kontrollsystem med dödlig precision. För att vara effektiv så behöver den kunna skjuta ned mål hundratals kilometer bort. Räckvidden är hemligstämplad, men det rör sig om just hundratals kilometer. Hela systemet är mycket komplicerat och dyrt, så det är ingenting för oss. Genom att göra den känsligaste delen av e.g. en ballistisk missil till måltavla för laserstrålen, nämligen bränslebehållaren, och skapa en spricka i den så åstadkommer man att hela tanken exploderar inifrån. Den tid som krävs för laserstrålen att hetta upp bränslebehållaren och orsaka en spricka ligger på mellan 8-12 sekunder.

Roger Klang

Roger Klang sa...
18 juni 2014 kl. 21:11  

Det kan vara intressant att veta att Kina i 2007 förstörde en egen satellit, som var i slutfasen av sin tjänstetid, med en missil. Det rörde sig om en annan satellit som skickades upp i omloppsbana och sedan styrdes in mot måltavlan. Kollisionen var så kraftig att målet slogs ut. För att beskriva testet myntade man begreppet dödsfordon. The United States Department of Defense deklarerade som svar den 14 februari 2008, att Ticonderoga-class kryssarna USS Shiloh och USS Lake Erie, som är utrustade med stridsledningssystemet Aegis, skulle försöka att ”skjuta” ned en död satellit, USA-193, över norra Stilla havet precis före den förväntades brinna upp vid dess återinträde. Den 20 februari 2008 sköts en SM-3 missil upp från USS Lake Erie, som träffade satelliten. Steget från att skjuta ned en egen satellit i LEO (Low Earth Orbit) som man vet exakt var den kommer att befinna sig, till att skjuta ned en fiendes satellit (eller kärnvapenmissil), är förmodligen långt. För att inte bråte ska sprida sig i satellitbanssegmenten som alla använder så måste man, riktigare uttryckt, knuffa ned en satellit.

Roger

Max Hanemann sa...
18 juni 2014 kl. 23:32  

Roger:
Det finns många fascinerande aspekter på fjärr-robotar, men vi kanske borde visa Wiseman och syftet med hans forum litet hänsyn genom att begränsa oss till sådant som är av litet mera direkt relevans för Sverige och vårt försvar? Min uppfattning är i alla fall att Sveriges roll i kärnvapensammanhang (inkl ABM) är minimal under det att den kan bli betydligt större vid mera avgränsade konflikter i vårt närområde, där vi ju dessutom talat om vår solidaritet!

Kuriosum: I slutet av VK2 fick svenska regeringen en hemställan från USA om att man ville köpa brytningsrättigheterna till allt uran i Sverige eller, i andra hand, få rätten att köpa allt uran som Sverige framdeles skulle kunna komma att erbjuda tredje part. Bakgrunden var att man då trodde att uran var ett sällsynt grundämne där de svenska oljeskiffrarnas innehåll av uran var en nära nog unik strategisk tillgång man ville försäkra sig om.

gustafason sa...
19 juni 2014 kl. 06:31  

Ledi fi ser å hör allt, men kan knappt sätta ihop en vettig mening

Roger Klang sa...
19 juni 2014 kl. 08:00  

@Gustafasson:

Lede fi vet allt det som jag har skrivit. Om du med lede fi menar Ryssland. Irans spioneri begränsar sig till att försöka kontrollera iranska invandrare i Sverige.

Jag har dessutom ingen insyn i FM eller någon annan myndighet i Sverige. Jag har inte skrivit på något papper om konfidentialitet. Jag bara skriver en bok efter eget förstånd. Jag har aldrig blivit kontaktad av MUST, CIA eller DIA och blivit ombedd att lägga band på min tunga. Jag har inga referensramar om vad som "får" sägas eller inte sägas.

Angående Iskander-M och kärnstridsspetsar.

När Amerika 1945 provsprängde atombomben 1 600 km från Hawaii så slocknade trafikljusen och gatubelysningen på ön av EMP-effekten (EMP = Electro Magnetic Pulse). Vid det amerikanska kärnvapenprovet Starfish Prime 1962 skadades elektrisk utrustning på 1 445 km avstånd. Det innebär att om ryssarna skickar iväg en kärnvapenmissil som detonerar 100-200 m över Stockholm, med vilka plattformar och medel de än har, så affekteras el och elektronik i Kaliningrad såväl som S:t Petersburg och Moskva av EMP-effekten.

Putin vet att en kärnvapenattack på en svensk stad kommer att slå tillbaka mot dem själva i form av EMP-verkan. (EMP=Electro Magnetic Pulse.) Men säg det till honom och han går bärsärkargång, vänder dig ilsket ryggen, klampar iväg och tiger som muren om alltihopa.

Frågan är hur mycket sans lede fi har? Är de helt känslomänniskor?

Roger

Roger Klang sa...
19 juni 2014 kl. 09:01  

By the way, Jag är medveten om att corioliseffekten avtar vid ekvatorn. Men om man flyger på norra halvklotets övriga longituder exempelvis från New York till San Fransisco, eller på södra halvklotets longituder för den delen, så kompliceras tröghetsnavigeringen på grund av jordens krökning och corioliseffekten. Det är åtminstone så jag har förstått det.

Jag vet inte säkert, men jag tror att det är mer lättkomputerat och lättkorrigerat att flyga rakt norrut eller söderut. Och det är i synnerhet viktigt när det kommer till missiler med mycket lång räckvidd, men dessa har ju stellar utöver inertial guidance.

Roger

Unknown sa...
19 juni 2014 kl. 17:01  
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Unknown sa...
19 juni 2014 kl. 17:09  

@ Roger Klang 19 jun 08:00

Så om ett kärnvapen detonerar över Sverige resulterar det i att såväl elen i Kaliningrad som Putin i Moskva kommer i affekt ? Cool :-o

Max Hanemann sa...
19 juni 2014 kl. 17:13  

Roger:

Vad pratar Du om?

USA initierade ingen kärnladdning ens nära Hawaii år 1945 (det skedde i New Mexico resp över Japan).

Om EMP-effekten skulle fungera som Du säger så behöver vi ju inte frukta något kärnvapenkrig i Europa, eftersom den skulle slå mot den andra sidan i lika mån! Och så enkelt är det tyvärr inte ...

EMP-effekten bygger bland annat på laddningens detonationshöjd där dess utbredning vid en låg luftdetonation begränsas till ett par mil. Annars hade ju varken USA eller USSR kunnat hålla på med kärnvapenförsök i decennier utan att skapa problem för sig själva - som att slå ut elförsörjning och annat i spelstaden Las Vegas vid proven i Nevada-öknen(då hade man fått f-n av maffian!) :-)

Till ytan omfattande effekter kräver både hög detonationshöjd (säg 400 km) och laddningsstyrkor i flermegatonsklassen.

Wikipedia har omfattande artiklar om både civil och militär EMP, väl dokumenterade. Läs t ex dem innan Du börjar sprida amsagor!

Roger Klang sa...
19 juni 2014 kl. 17:29  

Bo H.

Jag läste din korta kommentar, men den blev borttagen.

Ja så är det, som man sår får man skörda. Du kan läsa mer om det i min ofärdiga bok Revolution in Military Affairs på nätet. Den finns på hemsidan

dettyskakriget.com

även om den är ofärdig men långt kommen (636 sidor).

Nu rodnar jag.

Roger

Roger Klang sa...
19 juni 2014 kl. 18:08  

@Hanemann:

"USA initierade ingen kärnladdning ens nära Hawaii år 1945 (det skedde i New Mexico resp över Japan)."

Det kan vara efter kriget. Det är inte jag som har hittat på det. Men även om det bara är det amerikanska kärnvapenprovet Starfish Prime 1962 där elektrisk utrustning skadades på 1 445 km avstånd så är det bevis nog.


"EMP-effekten bygger bland annat på laddningens detonationshöjd där dess utbredning vid en låg luftdetonation begränsas till ett par mil."

Med det resonemanget så skulle man aldrig ha fått in Radio Luxemburg i Sverige. Detonationshöjden för en kärnvapenmissil ligger på mellan 100-1 000 meter över marken för att tillåta den fusions- eller fissionsdrivna explosionen att studsa mot marken tillbaka mot sig självt, vilket skapar en chockvåg som är mer kraftfull än om den skulle ha detonerat på marknivå. Den här s.k. mach-stem inträffar bara nära marknivån. Luftdetonationen reducerar även radioaktivt ”nedfall” genom att man förhindrar eldklotet att vidröra marken och därmed så limiteras mängden bråte, smuts och damm som evaporerar och dras upp i det radioktiva molnet. Hiroshimabomben detonerade på 550-610 meters höjd över markytan för att uppnå maximal effekt men med minimal mängd resterande bråte på marken då man hoppades på att egna trupper snart skulle ockupera staden. Jag säger det bara för att fastställa på vilka höjder som kärnvapen detonerar.

"Till ytan omfattande effekter kräver både hög detonationshöjd (säg 400 km) och laddningsstyrkor i flermegatonsklassen."

Mellan 50 och 500 km beroende på hur stora ytor man vill slå ut. Men det krävs inte sådana detonationshöjder för att få en EMP-effekt över stora distanser. Amerikanarna räknar med att för att slå ut all elektronik i USA så måste man detonera en atombomb på 500 km höjd över USA, knappt en tredjedel av sträckan vid provsprängningen utanför Hawaii 1945. 1963 ingick parterna ett avtal som satte stopp för provsprängningar ovanför markytan. Framtida provsprängningar skulle ske under jord.

"Wikipedia har omfattande artiklar om både civil och militär EMP, väl dokumenterade. Läs t ex dem innan Du börjar sprida amsagor!"

Jag har säkerligen kontrollerat även Wikipedia när jag har letat information. Men faktum är att jag har rätt. Tidigare sovjetiska bomber sprängdes i Kazakstan. Tsar-bomben sprängdes emellertid på Novaja Zemlja i Barents hav c:a 2 100 kilometer från Moskva.

Kärnvapenmakterna är de enda som har ett intresse av terrorbalansen. NSA har också en myndighetsproducerad Wikipediasida. Bättre att förekomma än att förekommas.

Roger

Unknown sa...
19 juni 2014 kl. 19:08  

@ Roger Klang

Jag tog själv bort den för att den var på dålig svenska och enkel redigering finns tydligen inte. Nu ligger den korrigerade versionen ute.
Skall försöka läsa din bok när jordgubbarna är uppätna men latin som kommer hit via amerikanskan brukar vara lite svårsmält. Salve et beatus estate!

gustafason sa...
19 juni 2014 kl. 20:01  

Min kommentar om ledi fi var mer menat som ett ihophafsat ironiskt inlägg om ryska nättroll :)

Roger Klang sa...
19 juni 2014 kl. 20:15  

Man förlade provsprängningarna ovan jord till Bikiniatollen 1946.

Roger Klang sa...
19 juni 2014 kl. 21:37  

"EMP-effekten bygger bland annat på laddningens detonationshöjd där dess utbredning vid en låg luftdetonation begränsas till ett par mil. Annars hade ju varken USA eller USSR kunnat hålla på med kärnvapenförsök i decennier utan att skapa problem för sig själva - som att slå ut elförsörjning och annat i spelstaden Las Vegas vid proven i Nevada-öknen(då hade man fått f-n av maffian!) :-)" Hanemann

Det var trial-and-error inom atombombsforskningen som gällde på den tiden Hanemann. Kanske fick Maffian smaka på strömavbrott i New Mexico ändå?

Bikiniatollen där provsprängningarna ovan jord ägde rum efter 1945 fram till 1963 när de blev underjordiska ligger för övrigt 4 000 km från Hawaii. Vilket eller vilka år ägde provsprängningarna rum i Nevadaöknen?

Roger

Max Hanemann sa...
19 juni 2014 kl. 23:50  

Roger:
Kärnladdningstesterna 1946 skedde vid Marshall-öarna (Bikini-atollen i detta fall) och omfattade en ovanjordsdetonation och en undervattensdetonation. Försöksområdet i Nevada-öknen togs i bruk 1951 och användes för ovanjordsprov fram till 1963 utan några EMP-effekter. Resultatet av Starfish-proven i detta hänseende kom som en stor överraskning.

Vad har Radio Luxemburg med EMP att göra annat än Heaviside-skiktet?

Kärnvapen initieras på den höjd som ger optimal verkan m a p laddningens storlek och målets egenskaper. Det kan variera allt ifrån en inträngningsbrisad för att maximera markstötvågen till kanske 8 km höjd för att maximera utbredningen av värmepuls- och stötvågsverkan.

Fick Tsar-bomben någon nämnvärd EMP-effekt? Inte vad jag läst - troligen p g a att dess initieringshöjd var alldeles för låg för detta.

Det finns många historiker m fl som anser att det var terrorbalansen som förhindrade att stormaktskonflikterna efter säg 1950 utvecklades till fullskaligt krig - och i så fall skall vi nog alla vara tacksamma för dess existens.

Wiseman sliter nog sitt hår över hur vi missbrukar hans blogg ...

Edis sa...
20 juni 2014 kl. 02:27  

Roger,

Den robot som varit aktuell för den europeiska missilskölden har aldrig varit mer kapabla pjäser än en landbaserad version av SM-3. SM-3 är med ABM mått mätt en ganska liten pjäs på ca 1500 kg (jämfört med det 30-tal GBI som finns i kontinentala USA vilka är på 12,7 ton), och med block IIA som är under utveckling så kan denna nå ett mål på en höjd av 900 km, 1500 km från avfyrningsplatsen med en flygtid på ca 10 minuter. Denna prestanda är inte tillräcklig för att från Polen genskjuta en robot avlossad från västra Ryssland mot mål i östra USA. Lika lite kommer en genskjutning av en iransk robot ske i närheten av Ryssland eller över Barents hav, något sådant faller helt utanför robotens prestanda. En genskjutning av en iransk robot sker antingen sydöst om Polen mot Ukraina eller nordväst, mot Danmark och Nordsjön med en flygtid mellan ca 4,5 och 9,5 minuter. Sista möjligheten att genskjuta en robot från Iran är alltså över Nordsjön, ca 1200 km från Polen innan roboten går in över Skottland.

Amerikanarna HAR satt upp en radarstation i östra Turkiet. En AN/TPY-2 finns i drift vid Kürecik sedan 2012, ca 400 km från Iran.

Sedan Safeguard lades ned på 70-talet så har USA inte haft något kärnvapenbaserat ABM system. Kärnvapenbaserade ABM system har sedan dess inte ansetts attraktiva, utan utvecklingen har istället gått mot ”midcourse intercept” med kinetisk verkan medans ryssarna ersatte kärnvapnen med konventionella sprängmedel i sina system.

När det gäller luftburna lasrar såsom YAL-1 (tidigare kallat Airborne laser) så har de i praktiken lyckats åstadkomma väldigt lite förutom att kosta en massa pengar. YAL-1 lyckades i ett prov för några år sedan slå ut en ballistisk robot med flytande bränsle medans man senare misslyckades med att slå ut en robot med fast bränsle, och dagens ballistiska robotar tenderar att använda fast bränsle. Även om man lyckades få den verksam mot fastbränsle robotar så skulle man i praktiken få flyga runt i Irans luftrum med ett flygplan stort som en 747 för att ha möjlighet att skjuta ned de robotar som Iran avfyrar. Detta är givetvis fullständigt orealistiskt, och dessutom bör ablativa och/eller reflektiva material ha goda möjligheter att skydda roboten mot denna typ av lasrar under uppskjutningsfasen. YAL-1 projektet är numera nedlagt.

Roger Klang sa...
20 juni 2014 kl. 09:12  

@Hanemann:

Medel för att passivt skydda oss själva mot verkan från EMP/HEMP kan exempelvis vara en kombination av elektromagnetiskt avskärmande av utrustningen, Faraday burar, waveguides, energi- och signalfilter m.m."

Sådant gör liten nytta mot the blasting effect och värmevågen från dagens kärnvapen.

För att citera mig själv återigen: "Men även om det bara är det amerikanska kärnvapenprovet Starfish Prime 1962 där elektrisk utrustning skadades på 1 445 km avstånd så är det bevis nog."

@Edis:

"Den robot som varit aktuell för den europeiska missilskölden har aldrig varit mer kapabla pjäser än en landbaserad version av SM-3. SM-3 är med ABM mått mätt en ganska liten pjäs på ca 1500 kg (jämfört med det 30-tal GBI som finns i kontinentala USA vilka är på 12,7 ton), och med block IIA som är under utveckling så kan denna nå ett mål på en höjd av 900 km, 1500 km från avfyrningsplatsen med en flygtid på ca 10 minuter. Denna prestanda är inte tillräcklig för att från Polen genskjuta en robot avlossad från västra Ryssland mot mål i östra USA. Lika lite kommer en genskjutning av en iransk robot ske i närheten av Ryssland eller över Barents hav, något sådant faller helt utanför robotens prestanda. En genskjutning av en iransk robot sker antingen sydöst om Polen mot Ukraina eller nordväst, mot Danmark och Nordsjön med en flygtid mellan ca 4,5 och 9,5 minuter. Sista möjligheten att genskjuta en robot från Iran är alltså över Nordsjön, ca 1200 km från Polen innan roboten går in över Skottland."

Så det du säger är att en robot från Iran torde ta vägen över Skottland? Här saknar jag tillräckliga kunskaper. Tyvärr så har jag ingen jordglob och snöre så att jag kan mäta avstånden och storcrkelnavigeringsfaktorn.

"Amerikanarna HAR satt upp en radarstation i östra Turkiet. En AN/TPY-2 finns i drift vid Kürecik sedan 2012, ca 400 km från Iran."

Intressant. Du är alltid kunnig Edis.

Roger

Max Hanemann sa...
20 juni 2014 kl. 11:03  

Edis:

Tack för att Du för in ordentlig sakkunskap i debatten! Nämnas kan att YAL-1 faktiskt nyligen återupplivats, dock fortfarande bara som en teknologidemonstrator. Problemen med högeffektlasrar i atmosfären förefaller inte ha kommit närmare någon lösning.

Och vad har allt detta vårt teknologitjafs för relevans för flygtidsuttaget för JAS-piloter och annat av direkt betydelse i närtid för svensk försvarsförmåga? :-)

Max Hanemann sa...
20 juni 2014 kl. 12:54  

Roger:

"Men även om det bara är det amerikanska kärnvapenprovet Starfish Prime 1962 där elektrisk utrustning skadades på 1 445 km avstånd så är det bevis nog."
Bevis på vadå? Att EMP i dess olika varianter finns är det ingen som bestrider, men Dina påståenden i sammanhanget har ofta varit felaktiga.

Om någon av stormakterna under kalla kriget hade använt kärnvapen mot en annan stormakt (eller dess allierade) hade sannolikheten för en snabb eskalation varit mycket stor - "use them or lose them". Det hade också gällt för en initiering av en laddning på mycket hög höjd för att få en EMP-effekt. I det läget hade Sverige varit irrelevant och bara kunnat huka sig i det radioaktiva nedfallet! Det som framkommit om WP:s operationsplaner vid ett storkrig innehöll, i ett alternativ, en insats av 70 laddningar av Hiroshima-storlek bara i Schleswig-Holstein och södra Danmark, där förhärskande vindar fört nedfallet in över Sydsverige ...

Roger Klang sa...
20 juni 2014 kl. 13:39  

Hanemann

Det är ju precis det som du bestrider! Du läser utantill i en bok, gör du inte?

Roger

Max Hanemann sa...
20 juni 2014 kl. 16:24  

Roger:

Jag behöver inte läsa innantill i någon bok för att veta att påståenden som "När Amerika 1945 provsprängde atombomben 1 600 km från Hawaii så slocknade trafikljusen och gatubelysningen på ön av EMP-effekten (EMP = Electro Magnetic Pulse). Vid det amerikanska kärnvapenprovet Starfish Prime 1962 skadades elektrisk utrustning på 1 445 km avstånd. Det innebär att om ryssarna skickar iväg en kärnvapenmissil som detonerar 100-200 m över Stockholm, med vilka plattformar och medel de än har, så affekteras el och elektronik i Kaliningrad såväl som S:t Petersburg och Moskva av EMP-effekten." innehåller fel både historiskt och tekniskt, liksom att citatet om Starfish Prime är så ofullständigt att det blir vilseledande m a p den följande meningen.

Däremot skall jag gärna medge att påståendena gav mig anledning att kolla upp min första reaktion genom att titta på fakta i ärendet - tack för inspirationen och Glad Midsommar!

Roger Klang sa...
20 juni 2014 kl. 18:00  

Jag läste att starfish prime var en exoatmosfärisk explosion.

Jag kan sträcka mig till att medge att en EMP-effekt från en kärnvapendetonation 200 m över Stockholm kanske inte når så långt som till Moskva.

Men elektroniken är så mycket känsligare idag.

Elektromagnetism är ett svårsmält kapitel.

USA räknar med att på 50 km höjd skulle en kärndetonation slå ut ett halvt dussin stater i Amerika.

Roger Klang sa...
20 juni 2014 kl. 22:17  

Uppgiften om de 1 600 km utanför Hawaii kommer från ett amerikanskt program om kärnvapnens historia. Har jag fel så har de fel.

Men om det stämmer så måste provsprängningen ha skett på en skrotbåt. Det har förekommit. De flesta sprängningarna vid den här tiden skedde i atmosfären.

Du påstår att en kärnladdning på 200 m höjd ger en EMP-effekt ett par mil bort, som om vore det radarvågor. Jag köper inte det. En elektrisk laddning och magnetism är förvisso två sidor av samma mynt. Men de har olika egenskaper.
Det är svårt att veta EMP-effekten utan att känna kärnmaterialets sammansättning.

De atombomber som detonerade på Bikiniatollon kan inte ha varit exoatmosfäriska. Men EMP- effekten blir störst i exoatmosfären.

Modern elektronik har aldrig testats mot en exoatmosfärisk detonation eller mot en atmosfärisk detonation.

Roger

Max Hanemann sa...
21 juni 2014 kl. 10:52  

Roger:

Plats, tidpunkt och andra detaljer om amerikanska kärnladdningsprov är sedan länge offentliga. Finns på Wiki.

En lagom detaljerad genomgång av EMP-effekterna (det finns tre stycken) kan läsas på http://www.thespacereview.com/article/1549/1

Roger Klang sa...
21 juni 2014 kl. 13:33  

Hanemann

Du har rätt och TV-dokumentären har blandat ihop det. Testet som de refererade till skedde vid Johnston island 1962 mellan Hawaii och Bikiniöarna. Den var exoatmosfärisk eller 400 km höjd.

En kärnvapendetonation med en EMP-effekt om bomben inte är i megatonklassen måste ske minst 40 km höjd. En 1 kiloton laddning på 40 km höjd har en effektiv EMP- räckvidd på 400 km. En kiloton är som Little boy. Inte mycket. Du har rätt och jag har fel.

vad gäller elektroniken så är den 1 000 000 ggr känsligare än vid tiden för Starfish Prime. Johnston Island ligger knappt 1400 km från Hawaii. Detonationen ägde rum 1445 km från Hawaii och den var på 1,4 megaton.

Roger

Roger Klang sa...
21 juni 2014 kl. 13:37  

Man ska veta att EMP-effekter måste bedömas idag. Ingen vet. Men du har rätt om verkanshöjden Hanemann.

Roger

Max Hanemann sa...
21 juni 2014 kl. 17:22  

Roger:
Vad gäller EMP-effekternas uppkomst dröjde det till 1980-talet innan man fick fram en teoribild som sedan stått sig.

Vad gäller deras påverkan på elektronik vet man på komponentnivån mycket om känslighet och skydd - det finns goda möjligheter att i laboratorieskala generera en EMP och under kontrollerade former utsätta elektroniska komponenter för den. I litet större skala har man kunnat utnyttja erfarenheterna från ABB:s (f d ASEA:s) åsklaboratorium i Ludvika och dess motsvarigheter på annat håll i världen.

En kärnladdningsinitiering på mycket hög höjd över Sverige i avsikt att utsätta oss för en EMP framstår som mycket osannolik p g a effektens oberäknelighet och närheten till egna territorier (inklusive satelliter i rymden). Frågan är om inte samma sak gäller Västeuropa respektive västra Ryssland.

Det finns, som jag ser det, mycket mera näraliggande hot mot Sverige.

Sten-Erik Björling sa...
22 juni 2014 kl. 10:04  

Lite matnyttigt från Putins ekonomiska rådgivare...

Om stora delar av det han säger stämmer så riskerar Europa att hamna i storkrig för att betjäna USAs intressen - inte bara utökad rustning utan även för att totalt slå sönder Europas möjligheter att fungera som en demokratiskt styrd entitet.

Bra att känna till lite annat än det som levereras av Svenska psyops i Svenska media...

https://www.youtube.com/watch?v=nWT5HM_NMlI

Som jag tidigare nämnt så håller de ekonomiska realiteterna att förändras drastiskt och det som USA behöver är att neutralisera de främsta aktörerna för alternativet till dollarn som reservvaluta och petrodollarn - Ryssland och Kina.

Risken är betydande att Europeiska politiker och inte minst Svenska kommer att användas som nyttiga idioter i detta maktspel från USA för att omstöpa Europa till ett protektorat styrt av USA. Tyvärr så är stora delar av vårt politiska system och mediasektorn totalt kontrollerade av dessa krafter - men man kan i alla fall hålla sig informerad och inte gå på vad som helst...

Sten-Erik Björling

Max Hanemann sa...
22 juni 2014 kl. 20:04  

"Nyttiga idioter", var orden.

"På sig själv känner man andra".

Sten-Erik Björling sa...
23 juni 2014 kl. 08:09  

Max,

Ja, ja...

Bara du ser på presentationen och tänker själv....

Sten-Erik Björling

Sten-Erik Björling sa...
23 juni 2014 kl. 11:21  

Vad Svenska politiker och militärstrateger kommer att inse över tid...

http://www.zerohedge.com/news/2014-06-22/despite-giving-americans-blow-job-polish-foreign-minster-says-us-alliance-worthless

Det som är speciellt farligt för Polen är att de har trupp och piloter i Ukraina som slåss för Kiev-kuppmakarna. En mycket farlig position...

Sten-Erik Björling

Roger Klang sa...
23 juni 2014 kl. 14:33  

@Edis:

De system som varit aktuella för den europeiska missilskölden har varit Ground-Based Midcourse Defense (GMD) med Ground-Based Interceptorroboten (GBI) samt en landbaserad version av SM-3. Det är annorlunda med GBI. SM-3 och GBI har bägge en kinetisk verkan mot målet. GBI-roboten kräver assistans av markradar eller sensorer i baserade i rymden mot mera komplexa och sofistikerade måltavlor. GBI-roboten är en Exo-Atmospheric Kill Vehicle (EKV).

Roger

Edis sa...
24 juni 2014 kl. 12:44  

Roger,

GBI är inte aktuell för placering i Europa. Den europeiska missilskölden är enbart baserad på SM-3, troligen på mobila markbaserade avfyrningsplattformar.

Styrprincipen för bägge är likartad; mark/havsbaserad radar för detektering av avfyrad ballistisk robot, INS/GPS/radar för att styra SM-3 respektive GBI samt IR för sista biten till träff.

Roger Klang sa...
24 juni 2014 kl. 15:01  

@Edis:

"GBI är inte aktuell för placering i Europa. Den europeiska missilskölden är enbart baserad på SM-3, troligen på mobila markbaserade avfyrningsplattformar."

Men GBI var aktuellt fram till 2009 då Obama lade ned planerna med GBI för Europa. Jag tror faktiskt att missilförsvarsskölden i Europa har avvecklats till fördel för en missilförsvarssköld i Stilla havet och Alaska. Det är i alla fall vad som har sagts, med viss reservation för exakt var de ska förläggas. Man visste inte säkert var man skulle förlägga systemen i Europa heller. Men eftersom Obama tre gånger har reviderat planerna i Europa så kan det vara ett tecken på att det finns starka krafter som fortfarande driver på för att bygga en missilförsvarssköld i Europa.

"Styrprincipen för bägge är likartad; mark/havsbaserad radar för detektering av avfyrad ballistisk robot, INS/GPS/radar för att styra SM-3 respektive GBI samt IR för sista biten till träff."

Det är säkert rätt, du brukar ha bra koll Edis. Kan GBI även knuffa ned en missil med kinetisk verkan?

Roger

Max Hanemann sa...
24 juni 2014 kl. 19:06  

Som torde ha framgått ur inläggen har Sverige ingen unik betydelse för baseringen av ett ev robotförsvar på europeisk mark. Det finns andra, NATO-anslutna, länder och stora vattenytor för detta ändamål. Rysk propaganda kommer under alla omständigheter att utmåla sådana resurser som riktade mot dem.

Vi gör oss själva en större tjänst om vi kan hantera försvaret av Gotland på ett tillfredsställande sätt, utan att för den skull glömma ett framtida större konfliktområde, Nordkalotten.

Roger Klang sa...
24 juni 2014 kl. 20:35  

Hanemann, glöm inte Skåne! Öresund du vet.

Roger

Roger Klang sa...
25 juni 2014 kl. 22:03  

Det är bara att gratulera Ryssland och Kina.

Roger Klang

Anonym sa...
26 juni 2014 kl. 20:44  

Hade vägarna förbi igen. Happy days are here again ! Idag firar vi den indianska massakern på G.A. Custers blårockar den 26 juni 1876, i 7th Cavalry , kl. 15-16.00. Egentligen var Custers angrepp, det första terroristdådet (9/11,typ ) på amerikansk mark, mot ursprungsbefolkningen, som de "röda" slog tillbaka.

Något så pretto, missilkunnande, (men kul, Klang) får man leta efter, mera "overkill"-kunskaper, än USA:s samlade atomvapenkapacitet, samt en när-mast paranoid, men antikverad russofobi, "peri-skopsjuka ", ett riktigt getingbo, Wiseman´s. O.K.

Så: Down to earth, (but not by bullets), men inom tyngdlagen. Ett radioprogram/SR/ Vetenskaps-radion för några år sedan: " Pilotdöden - vårt okända nationella trauma. Mer än 600 svenska stridspiloter omkom i haverier under kalla kriget. Detta trots att Sverige inte, var inblandat i ett enda stridsuppdrag. (Kongo 60´?)Vetenskapsradion Historia, undersöker hur det kunde komma sig, att svenska politiker, ansåg att den inhemska flyg-utvecklingen, var värd det extremt höga priset i människoliv, och hur flygvapnet kunde tillåta fredstida övningar som skördade 100tals offer."/ (red.Tobias Svanelid.)

Bra fråga - eller hur ?

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade