Vad är krediten på ett guldkort i NATO?


Utvecklingen i Ukraina
Den säkerhetspolitiska utvecklingen fortsätter i en rasande takt och det tyvärr åt fel håll. I Ukraina har regeringsstyrkorna sedan Ryssland kraftigare inblandning i kriget för drygt två veckor sedan lidit mycket svåra förluster och retirerat ut ur större delar av Donbass-regionen. Det är svårt att tänka sig idag, men för bara tre veckor sedan var de pro-ryska styrkorna i princip inringade i Luhansk och Donetsk. Striderna har också blivit mycket kostsamma för Ryssland och flera ryska media granskar nu öppet de ryska förlusterna i Ukraina. Elitförbandet 76. luftlandsättningsdivisionen uppges ha förlorat ett helt kompani på en gång vid en strid, med upp till 140 döda enligt soldater i förbandet som varit i kontakt med ryska journalister (transkription av samtal med soldater). Den som kan sin krigsvetenskap, vet att skadeutfallet i regel är proportionerligt till dödstalen och sin tur proportionerligt till antalet stridande. 140 stupade skulle i så fall innebära flera tusen stridande ryska soldater. Som av en händelse genomförde det ryska strategiska transportflyget i västra militärområdet en evakuerings- och sjuktransportövning under tre dagar i början av förra veckan. Rysk stats-tv hade idag ett inslag om begravningen av en fallskärmsjägare från 98. luftlandsättningsdivisionen i Kostroma. På semestern hade han begett sig för att strida i Ukraina för en månad sedan och där stupat, enligt rysk tv. Som av en händelse tillhörde han samma regemente som det 10-tal fallskärmsjägare som tillfångatogs i östra Ukraina vid ungefär samma tidpunkt efter att ”ha kört vilse” enligt ryska myndigheter.

Efter de omfattande ukrainska förlusterna och den oväntade motoffensiven givet de pro-ryska styrkornas materiella och personella status, meddelade den ukrainske försvarsministern Valerij Geletey i måndags att de ukrainska styrkorna nu har retirerat ut ur Donbass och att all kraft nu måste fokuseras på att försvara övriga Ukraina. Vidare meddelades att Ryssland under de gångna dagarna hotat Ukraina med kärnvapen. Ett hot som är mycket svårt att verifiera, men som samtidigt skulle vara oerhört effektivt. Vem har råd att syna en motståndare som drar sig till att hota med taktiska kärnvapen? Skulle världens övriga kärnvapenländer initiera ett globalt kärnvapenkrig för att Ukraina blivit utsatt för ett antal mindre kärnvapenladdningar? Knappast.


Den ukrainska lärdomen för världens övriga mindre kärnvapenstater är tyvärr att aldrig ge upp de kärnvapen man har. De garantier om skydd som Ukraina erhöll mot att överlämna sina kärnvapen till Ryssland har idag visat sig värdelösa. Det visar också hur sårbar en stat är som inte har egna kärnvapen eller omfattas av en försvarsorganisation med kärnvapen.

Det återstår nu att se vilka möjligheter som finns att deeskalera situationen i östra Ukraina, där president Putin närmast slår knut på sig sig själv i ambitionen att förhandla fram en vapenvila och samtidigt försöka behålla masken att Ryssland inte alls är en part i kriget. För Rysslands del räcker det gott och väl med att situationen utvecklas till en frusen konflikt med ett permanentat vapenstillestånd. Detta skulle medge att hålla NATO utanför Ukraina, vilket har varit en av Rysslands övergripande målsättningar. Därtill har den lyckade motoffensiven inneburit att de pro-ryska områdena nu till stor del innefattar den för Ryssland kritiska vapenindustrin. Hur man ska säkra försörjningen till Krim är fortsatt ett problem, men kan kanske lösas vid förhandlingsbordet i utbyte mot vissa eftergifter. Den vapenvila som undertecknades i Minsk igår och som skulle träda i kraft under gårdagskvällen, har inte hållit på alla platser. Stalltipset är ändå att de östra delarna av Ukraina är att betrakta som ryska framöver, på samma sätt som Transnistrien, Abkhazien och Syd-Ossetien.

Intresseområden och kolvätefyndigheter i Arktis. Grafik från International Institute for Strategic Studies

Ringar på vattnet
Rysslands annektering av Krim och därefter kriget i Ukraina har av naturliga skäl skapat reaktioner i Europa och lett till en allmänt höjd beredskap i NATO och sanktioner från USA och EU gentemot Ryssland. Det kom därför inte som en överraskning att Ryssland under onsdagen meddelade att man nu kommer att genomföra en revision av sin säkerhetsdoktrin (jag har skrivit om den förra från 2010 här). I årets version kommer USA och NATO att uppgraderas till stora hot mot den globala freden och Ryssland. Likaså säger man i den nya doktrinen att kampen om energiresurser i framtiden kommer att forma de internationella relationerna, vilket kan komma att medföra väpnade konflikter längs Rysslands gränser. Den som har läst Rysslands tidigare säkerhetsdoktriner och doktrin för Arktis, och följt den ryska upprustningen under de senaste åren, vet att upprustningen i hög grad fokuseras mot just operationer i Arktis och Arktis pekas även direkt som fokusområde för den nya doktrinen. Majoriteten av rysk BNP härrör från gas- och oljeexport och under 2020-talet förväntas de nu kända ryska resurserna börja sina och därmed försvinner den ekonomiska basen för den ryska basen. Främst av denna anledning utgör Arktisområdet och dess hittills oexploaterade resurser ett mycket stort ryskt nationellt intresse, vilket 2008 föranledde Ryssland att anta en särskild doktrin för Arktis. I doktrinen stipuleras bland annat målsättningen att använda Arktisområdet som framtida resursbas för att lösa landets socioekonomiska problem. Arktisområdets gränsdefinitioner listas, liksom att de kan komma att förändras genom beslut i Ryssland samt internationella avtal.

I torsdags landade president Obama in i Estland. I sitt tal i Tallinn, vilket utan tvekan kan jämföras med president Kennedys berömda tal i Västberlin 1963 (Ich bin ein Berliner), utlovade Obama att USA alltid kommer att ställa upp till de baltiska staternas försvar och underströk därtill allvaret i NATO-stadgans artikel 5 om kollektivt självförsvar. Vidare hade Obama tidigare under dagen utlovat att USA kommer att basera stridsflygplan i Estland för att bl.a. delta i övningar i Norden och Baltikum. Detta är en för Ryssland högst oönskad händelseutveckling. Jag tror heller inte att detta är den sista förstärkningen NATO genomför i Baltikum. Ryssland ser av naturliga skäl NATO:s förstärkningar som opåkallade, och båda sidor talar om den andres agerande som brott mot avtalet från 1997 om relationerna mellan NATO och Ryssland. Det viktiga är egentligen inte vem som har rätt, utan att meningsskiljaktigerheter råder. Därmed riskerar ytterligare ett samarbetsavtal rörande förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder i Europa att fall.
Implikationer för Sveriges säkerhetspolitiska situation
För svensk del är ovanstående ytterligare nyheter av det dåliga slaget. I svenskt medvetande skulle Sverige efter murens och Sovjetunionens fall befinna sig i den lugnaste avkroken av världen. Nu är istället situationen den att Sverige ligger mitt emellan två av de säkerhetspolitiska tyngdpunkter som existerar mellan Ryssland och övriga nationer. Som påpekat i flera tidigare inlägg är Östersjön av mycket stor ekonomisk vikt då denna utgör transportled för en mycket stor del av Rysslands BNP. Mer bekymrande är att det säkerhetspolitiska läget nu och i framtiden innebär att Östersjöområdet kommer att utgöra den primära friktionsytan mellan EU/NATO och Ryssland. Endast i Östersjöområdet har NATO direkta landgränser till Ryssland och det senaste året har inneburit flera otrevliga kraftmätningar i och över Östersjön och med största sannolikhet även under ytan. För båda aktörer utgör svenskt territorium nyckelterräng, vilket placerar Sverige i ett mer bekymrande läge nu än under det Kalla Kriget då Centraleuropa var huvudskådeplatsen.

Den säkerhetspolitiska situationen i Europa sägs nu av det svenska politiska toppskiktet vara den allvarligaste sedan 1945. Tyvärr finns det inte mycket som tyder på att utvecklingen överhuvudtaget kommer att vända. Denna utveckling har föranlett flera av de svenska politiska partierna att tala om öka försvarsanslag (läs gärna valguiden som är länkade i spalten till höger). I själva verket är de föreslagna ökningarna knappt en puts i marginalen, vilket var något jag uttalade mig om i DN igår. De av Alliansen på DN Debatt i onsdags annonserade ökningarna, handlar om en förstärkning på knappt 0,8 % under perioden fram till 2018. Detta är alltså resultatet av sommarens upptrappning av kriget i Ukraina och det allvarligt försämrade säkerhetspolitiska läget i Europa med tonvikt på Ukraina och Östersjöområdet. För vidare diskussion i anslagsfrågan rekommenderas Försvar och Säkerhet, där Johan Wiktorin indexerar de senaste årens negativa säkerhetspolitiska utveckling mot de svenska försvarsanslagen. Det är ingen vacker syn.

Jag kan konstatera att där en brandslang skulle behövas för att kunna skydda hemmet mot omvärldens bränder så har politiken budgeterat för en blomspruta. Krona för krona. Sverige har dock enligt media fått ett guldkort av NATO som partner. Frågan är vilken kredit ett guldkort har. Uppväger krediten de 0,85 % av BNP som Sverige underskrider den rekommenderade försvarsanslagsnivån?
Övrigt:
Igår påbörjades en märklig händelseutveckling genom kidnappningen av den estniske säkerhetspolisen Eston Kohver vid en gränsstation nära den ryska gränsen, där såväl rökhandgranater och radiostörning uppges ha använts. Initialt lät detta som något som hade med organiserad brottslighet att göra, men som nu visat sig vara en FSB-operation då Ryssland i en kommuniké meddelat att man gripit en estnisk spion på ryskt territorium med pengar, vapen och radio. Bilden bekräftas av att FSB för tre år sedan pekade ut Kohver som en av de främsta underrättelseofficerarna som är aktiva i Pskovs oblast. Därmed kan detta bli en historia som riskerar att dra ut på tiden, där Ryssland nu medvetet provar gränser för hur man kan agera, inte minst efter president Obamas utfästelser till Baltikum.

President Putin har också enligt uppgift en ”personlig relation” till Estland, då hans far som genomförde sabotageuppdrag bakom de tyska linjerna i Estland förråddes av lokalbefolkningen (nämns i bl.a.”Ryska elitförband” samt denna artikel från Moscow Times).DN

38 kommentarer:

Anonym sa...
6 september 2014 kl. 16:10  

Jag befarar att framtida historikers dom över de senaste årens förda politik kommer att bli mycket hård...

Sällan har väl så få, på så kort tid, kunnat förstöra vad det tagit generationer att bygga upp?

Det här ny-liberala "samhällsexperimentet" måste stoppas! Om inte - rädda sig den som kan (och kom isåfall ihåg - att siste svensken tar flaggan med sig)...

Forsno sa...
6 september 2014 kl. 16:25  

Det har ju funnits en hel del missnöje med partnerländer som vill både äta kakan och ha den kvar så guldkortet ska nog ses som ett tydligt tecken på att Nato inser hur kritiskt svenskt territorium är för Baltikums försvar.

De inser att med de inrikespolitiska låsningar som finns i Sverige (främst inom S) så kommer vi inte att ansöka om medlemskap innan Finland gått med och balterna kan inte vänta så länge; deras försvar behöver förberedas omgående.

Så jag skulle säga att guldkortet förmodligen räcker till skyddet av de basområden i Sverige som Nato behöver för eget bruk. Varken mer eller mindre.

A. Nilsson sa...
6 september 2014 kl. 18:16  

Hej Wiseman.

Jag söker på nyheter om 76e enheten paratroopers.
Har du länkarna så att man kan bilda sig en uppfattning?

Magnus Redin sa...
6 september 2014 kl. 18:19  

Om Putin använder taktiska kärnvapen mot Ukraina lär det inte utlösa allmänt kärnvapenkrig men Ryssland skulle inom en timme få samma hot och knäppgöksstatus som Nordkorea och en ekonomisk kollaps vore garanterad. Hur skulle förresten den ryska allmänheten reagera på kärnvapenbombning av broderfolket?

Dock misstänker jag att Putin ser den nuvarande ekonomiska ordningen som något som kommer att kollapsa när inte ens skenande fossilbränslepriser håller uppe tillgången pga sinande källor. Han har nog valt väg för hur detta skall hanteras och han har valt våldets väg med förmågan att dominera kvarvarande råvaror och avlägsna konkurrerande konsumenter.

Även vi behöver välja. Utöver att förstärka försvaret och samarbeta med våra vänner borde vi investera massivt i olje och gasersättning vilket även blir fantastisk klimatpolitik. Vi skulle kunna ersätta gamla kärnkraftverk med en rationellt byggd serie av nya och tillverka bensin, diesel och flygfotogen av skogsbiomassa och el.

Då kan vi om 10-15 år klara oss utan rysk olja och om de har passerat knäppgöksperioden kan vi exportera energieffektivisering och bränsle från skog teknologi till dem.

FV-sergeanten sa...
6 september 2014 kl. 19:28  

När tror ni att NATO och våra grannländer kommer att påbörja en seriös diskussion med våra svenska ledare om vikten av att Sverige skärper sig och tar ansvar i den situation som utvecklar sig? Jag har svårt att tro att man kommer att låta den svenska politiken fortsätta på det här oansvariga sättet länge till utan att komma med någon form av diplomatiska påpekanden? Tänk hur man samlades för att tala grekerna till rätta under finanskrisen.

Wiseman sa...
6 september 2014 kl. 19:35  

A. Nilsson,

Förstår du ryska? Om inte så kan du börja med att googla Lev Shlosberg samt titta på Anna-Lena Lauréns rapportering i SvD och Hbl. Finns också en rad internationella tidningar som täckt frågan. Vill du åt de mer primära källorna så är det ryska tidningar samt, soldatmödrarna och Shlosberg som gäller.

Unknown sa...
6 september 2014 kl. 20:10  

Läser Just SMB:s eminenta böcker om Putin.
"Putin rustar Ryssland" och Vera Effrons "Balticum nästa".
Jag tror dessvärre att du har helt rätt. Situationen liknar mer o mer 1938-39. Skillnaden mellan då och nu är att då fanns inga kärnvapen. Det Putin visat hittills är att han inte är främmande för ett "Chickenrace"med NATO. Det kan lätt gå överstyr. Därför då Putin hotar med kärnvapen bör vi vara extra lyhörda. Börjar nästa tro att det som under terrorbalansens dager var vardag, är här igen. Nu på ett mer oberäkneligt sätt.

Roger Klang sa...
6 september 2014 kl. 20:29  

Vet ni hur man kan se när Putin ljuger?

Han rör på läpparna.

Roger

Roger Klang sa...
6 september 2014 kl. 20:44  

Hur många skadade och hur många döda går det per 1 000 stridande soldater i ett slag, Wiseman? Med frågan menar jag, vilken ekvation brukar man räkna med?

Wiseman sa...
6 september 2014 kl. 21:13  

Roger Klang,

Beror väldigt mycket på typ av krigföring. VK1 hade ca 10 % dödstal, VK2 5 %, Vietnam lägre än så (USA). I det syriska inbördeskriget bedöms regeringssidans förluster ligga på ca 7 %.

Man ska inte karaktärisera den krigföring som genomförs i Ukraina som motsvarande den i första världskriget, anser jag. Någonstans runt 5 % skulle jag gissa på. Krigets längd och omfattning torde vid det här laget ha gjort att extremvärden jämnats ut.

Unknown sa...
6 september 2014 kl. 21:29  

Såg en länk på twitter Gyllenhaal hade hittat. Ganska otäcka bilder. Tagna av en VDV soldat inne i Ukraina.
Hur den slunkit förbi censuren vet jag inte. Däremot kan jag se att det skadepanorama med öppna bukar o dyl är autentiska. Beskriver hårda strider nu med proffs. Tidigare var det ju HV.
Så Wiseman har helt rätt tror jag. Ukraina har fått stryk. Mycket stryk.

Roger Klang sa...
6 september 2014 kl. 21:34  

Det är intressant Wiseman. Men hur förhåller sig de siffrorna till antalet svårt och lätt sårade, rent procentuellt? Skiljer sig förhållandet beroende på typ av krigföring?

Calle Johan sa...
6 september 2014 kl. 22:23  

Äntligen (21:13) en liten aning av de sakkunniga och lärorika inlägg som fick mig att följa WW, Oplatsen, Skipper (och senare Jägarchefen). Även om du kunde och borde lagt till att motståndarsidans förluster borde vara (enligt ”policy”)och var 12-20 ggr högre i Vietnamn.
Den senaste tiden har det mest varit PR för Nato och M och alltmer vinklade RTs på din blogg/twitter. Saknar en mer saklig, folkbildande försvarsblogg. Jag delar er oro för det säkerhetspolitiska vakuum vi har skapat, trots utvecklingen i omvärlden de senaste 5-8 åren. Vi behöver ett starkare försvar som är väl förankrat i folkviljan. För att försvara vår frihet och undvika att människor skadas och dödas. Men nu ser jag mest enögda, "strategiska" inlägg där människors väl o ve inte står i centrum. Varför ingen länk till Vice news reportage från bårhuset i Donetsk (där gamla tanter undrar hur de ska kunna tro på en regim som bombar skolor, sjukhus och dödar barn o gamla)? Eller till alla bilder/videor med uttalade nazister på "Kievs" sida? Eller utredningar som aldrig blir färdiga (du vet jag menar, t ex MH17, Maidan, Odessa).
Jag vill absolut inte försvara Putins regim men jag efterfrågar en mer sakligt balanserad rapportering som skulle kunna bygga en gemensam grund för frågor inom försvar och säkerhetspolitik. Det finns ett stort behov, större än på länge, av en stark, fristående nationell/internationell röst som främjar fred och rimligt samförstånd där människovärdet står i centrum. (och skit i google translate; jag är inget troll, bara en medborgare som gärna fortsätter betala skatt till din höga lön så länge det främjar fred och liv inte stormakters strategiska intressen).

Wiseman sa...
7 september 2014 kl. 00:21  

Calle Johan,

Hade du följt mig lite längre på bloggen respektive Twitter så hade du nog inte valt den vinkeln du nu har gjort.

PD sa...
7 september 2014 kl. 04:10  

"Initialt lät detta som något som hade med organiserad brottslighet att göra, men som nu visat sig vara en FSB-operation"

Det är väl ungefär samma sak?

Unknown sa...
7 september 2014 kl. 10:00  

Johan Forssell hävdar på sin blogg att RB5 inte gäller längre. Vilket diarienummer i FM har detta inkomna ärende/beslut?

Unknown sa...
7 september 2014 kl. 10:41  

Eftersom det här är en försvarsblogg och försvar av vårt land innefattar begrepp som att undvika kaos, sönderfall och moraliskt förfall såväl ekonomiskt och materiellt bifogar jag en artikel om Sveriges nuvarande och bedömda framtida situation rörande invasion.

http://snaphanen.dk/2014/09/07/sondagskronika-hogsasong-for-sanningsfobiker/

Gustav sa...
7 september 2014 kl. 16:56  

VEM BRYR SIG om vad Johan Forsell eller någon annan NyModerat säger?

Jag såg den NyModerata valaffischen "Nu bygger vi Sverige" idag

Det fick mig återigen att slås av att allt NyModeraterna säger är Nyspråk

"A great many were euphemisms. Such words, for instance, as joycamp (forced-labour camp) or Minipax (Ministry of Peace, i.e. Ministry of War) meant almost the exact opposite of what they appeared to mean."

Satsning = Neddragning

Ny bygger vi Sverige = Nu river vi Sverige

osv...

Wiseman sa...
7 september 2014 kl. 17:18  

Jan Burman,

Och det där hade vad med försvarspolitik och försvarsfrågor att göra?

Alltför för många Sverigedemokrater uppvisar samma förmåga som Feministiskt Initiativ att blanda friskt i politikområden. F! ser på säkerhetspolitik och försvarspolitik som frågor som rör mäns våld mot kvinnor och detsamma agerar många Sverigedemokrater men då blir det migrationsfokus istället.

Vill du diskutera migrationspolitik som försvar så gör du det bättre på någon blogg som avhandlar just migrationspolitik.

FV-sergeanten sa...
7 september 2014 kl. 17:48  

Inte bara Forsell som hävdar att RB5 är lagd åt sidan. I Officerstidningen säger Karin Enström att "RB5 ligger nu i byrålådan".

Eftersom diskussionerna om RB5 och Org18 lagt sig betänkligt åtminstone på min arbetsplats, får vi väl utgå från att den till största delen lagts åt sidan?

Unknown sa...
7 september 2014 kl. 22:29  

Aha nu ser jag. Glömde bort att jag råkade ta med länkningen. Hade tänkt ta bort den då jag själv faktiskt inte tyckte att den hörde hemma här. Ta bort den om du vill jag protesterar inte. Låter kanske märkligt som förklaring men när jag skrev i morse blev jag avbruten flera gånger och det tar tid ibland att komma in så att man kan skicka.

I övrigt vad gäller det politiska ville jag bara påpeka att SD verkade vilja satsa mest på försvaret. Det var ju faktiskt du som började den här scenen och då kan du väl inte gärna klaga på att det kommenteras just kring detta.

Martin sa...
8 september 2014 kl. 08:57  

Varför inte använda Värnskatten till just Försvaret. Värnskatten drar in mellan 4 och 5 miljarder SEK per år till Statskassan. Vore lämpligt tillskott för att på allvar försöka få 2009- försvaret till verklighet inom överskådlig framtid.Borde väl även tilltala vänstern eftersom "de rika" får betala?

Roger Klang sa...
8 september 2014 kl. 09:03  

Bingo Martin!

Lotta Trouble sa...
8 september 2014 kl. 10:09  

Det här tycker jag är en utmärkt sammanfattning av situationen i Ukraina.

"It is that they [NATO] and many others in the West have been misreading this crisis ever since it began at the start of the year.

It cannot be said often enough that what triggered the crisis was not Mr Putin’s desire to restore the boundaries of the Soviet Union, but the ludicrously misguided ambition of the West to see Ukraine absorbed into the EU and Nato." /-/ "the democratically elected government of Ukraine was being toppled by mobs of demonstrators in the streets of Kiev, many of whom were being paid from Brussels funds to shout “Europe, Europe” at Baroness Ashton, as she urged them to sign that “association agreement” which was the last step but one to Ukraine becoming a full member state of the EU."

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/vladimir-putin/11078012/Vladimir-Putins-unacceptable-action-in-Ukraine-was-predictable-and-provoked.html

Som en motvikt mot svenska medier.

PD sa...
8 september 2014 kl. 11:51  

Nej, det är inte NATO och "väst" som har skapat krisen i Ukraina. Den är resultatet av Ukrainas försök att få bort korruptionen. En nödvändig åtgärd är då att trassla bort FSBs tentakler ur den ukrainska säkerhetstjänsten SBU.

Det är förstås något som FSB med Putin i spetsen inte alls ville vara med om. Man såg en stor risk att inte längre kunna vara med och styra Ukraina och samla på sig rikedomar.

Om Ukraina lyckas bygga upp en rättsäker liberal demokrati så är det också ett hot mot Putin och hans hejdukar. Det ger ju de ryssar som vill bli av med korruptionen hopp om att det faktiskt går.

Kriget i östra Ukraina handlar alltså om pengar, men av Putin maskeras det som en etniskt konflikt.

Lotta Trouble sa...
8 september 2014 kl. 14:15  

@PD

Ja, det verkar en rimlig förklaring. MEN, det är inte så det har framställts NÅGON annanstans. Och det verkar finnas tillräckligt många som anser att stora delar av protesterna på Majdan var orkestrerade av EU (inte bara Christopher Booker, utan även Kissinger och Lord Tebbit (Inga ärke-kommunister direkt.))

Annars håller jag naturligtvis med dig om att en liberal, korruptionsfri, demokrati i Ukraina vore ett hot mot Ryssland. Men flygande grisar är lika troligt.

Sten-Erik Björling sa...
8 september 2014 kl. 17:07  

PD,

Bra att läsa...

http://www.globalresearch.ca/the-war-in-east-ukraine-us-natos-paranoid-falsification-of-reality/5400195

En mycket bra grundregel är att förbise ALLT vad Svenska media och kanaler från utrikesdepartementet etc. för fram som information gällande Ukraina. Dessa kanaler för endast fram sådant som silats genom Nato / CIA mm och är noll och intet värt.

Vad gäller Putins ambitioner så är dessa betydligt större än att få kontroll över ett territorium ( som idag inte heller kan karaktäriseras som ett land ) med totalt havererad ekonomi, nazistiskt styre i väst och med en vinter ankommande som kommer att skapa ett ännu större inbördeskrig och stora flyktingströmmar. Ryssland har enligt vissa uppgifter idag tagit emot mellan 500-600 000 flyktingar från Ukraina, Polen och öst-Europa kommer under vintern att få ta emot stora mängder flyktingar varav ett stort antal organiserade unga nazister med en agenda...

Det som USA vill till vilket pris vill stoppa är Rysslands och Kinas processer att förbigå dollarn som reservvaluta i internationell handel - speciellt när det gäller olja. En av de främsta verktygen i detta arbete är att splittra länkarna mellan Europa och Ryssland för att förhindra det storskaliga handelsområde som nu är under uppbyggnad och som speciellt Tyskland anser vara av strategiskt intresse.

En inblandning av Nato i Ukraina (liksom i Sverige) kan inte inbegripa tillräckligt stora styrkor för skydd mot ett dedikerat angrepp - de kan endast motivera förberedda baseringsområden i Ukraina (liksom i Sverige) av aggressiva installationer som ABM-system eller för system för att störa Rysk handel med olja och naturgas. Nato är reellt sett en papperstiger. En insatsstyrka på ca 5000 man kanske kan verka verkansfullt mot bönder i Afghanistan eller civilister i Libyen men är rent löjeväckande mot en kvalificerad och balanserat konfigurerad motståndare såsom Ryska pansardivisioner och VDV-förband.

Om vi vill kunna försvara oss och minska risken att av andra bli tilldelade rollen som slagfält för externa intressen så finns det bara ett alternativ - att själva ha byggt upp ett försvar som avskräcker.. Och för detta behövs inte Nato - som dels aldrig kommer till insats p g a resursbegränsningar och som endast vill ha Sverige som framskjutet baseringsområde för attackförband av olika slag - inte försvar...

Sten-Erik Björling

Roger Klang sa...
8 september 2014 kl. 17:50  

@Sten-Erik Björling:

Så här står det på CRG:s hemsida om vem de är.

"The CRG is a registered non-profit organization in the province of Quebec, Canada.

In addition to the Global Research websites, the Centre is involved in book publishing, support to humanitarian projects as well as educational outreach activities including the organization of public conferences and lectures. The Centre also acts as a think tank on crucial economic and geopolitical issues."

Hur mycket FSB låter inte det? Allt som kan uppnås för att få ut ett budskap "gratis" för mottagaren, på precis rätt ställe ett snäpp från ärkefienden USA men ändå affilierat med Europa.

Nej, det är troligare att man kan tillämpa Occams rakkniv - den enklaste förklaringen är troligtvis den riktiga förklaringen. Du har fastnat på just den där sidan Sten-Erik, jag vet att du har länkat dit förr. Det är riskabelt att hämta all sin information på ett och samma ställe. Jag medger att det gäller för SR också.

Men som vi tidigare har sett på någon försvarsblogg så har Ryssland strategiska intressen i Ukraina medans Nato inte har det. Det var därför som Ryssland ljög ihop historien med den humanitära skräckbilden i Ukraina och skickade in nästan tomma "humanitära" lastbilar för att plundra ukrainska fabriker och förråd på vital militär materiel.

Touché

Roger Klang

A. Nilsson sa...
8 september 2014 kl. 18:31  

För att bilda sig en uppfattning om vad som händer i Ukraina, så är detta en bra början.

http://www.osce.org/ukraine-smm/daily-updates

PD sa...
8 september 2014 kl. 22:29  

Jamen det är ju i Ryssland som fascismen har ökat de senaste åren. I Ukraina har den minskat.

Umberto Ecos artikel från 1995 om hur man känner igen en fascistisk stat är till stora delar tillämplig på dagens Ryssland:
http://www.themodernword.com/eco/eco_blackshirt.html

F.ö. har Putin lyckats mycket bra med att västorientera Ukraina:
http://aillarionov.livejournal.com/712511.html

Här är också en intressant artikel om hur öst och väst samarbetat för att plundra Ukraina.
En kort inledning: http://www.li.com/activities/publications/looting-ukraine-how-east-and-west-teamed-up-to-steal-a-country
Hela artikeln: http://www.li.com/docs/default-source/publications/ukraine_imr_a4_web.pdf

Jag inser f.ö. inte hur vi kan stå utanför NATO i dagens (och morgondagens läge). Vi kommer att bli indragna i en europeisk storkonflikt vare sig vi vill eller inte, och då får vi hjälp av NATO om NATO tycker att det lönar sig för NATO.

Medlemsländer, å andra sidan, omfattas av NATO-stadgans artikel 5.

Sten-Erik Björling sa...
9 september 2014 kl. 07:25  

Roger Klang,

Global Researchs styrka är att den tar in material från olika experter och skribenter inom olika ämnesområden såsom ekonomi, försvar, politik mm. Läser material från många andra siter också - även Stratfor som jag benämner husbondens röst eftersom den används som s k professionell källa av i stort sett alla psyops inte bara i Sverige utan även i andra länder i Europa.

Vad gäller Natos intresse för Ukraina så har USA sedan länge arbetat för inkludering av Ukraina i Nato för att basera ABM-system där och för att få till offensiva baser där. Det viktiga för USA är att kunna strypa energitransporterna mellan Ryssland och Europa och på det sättet hålla kontroll över Europa som ekonomisk och säkerhetspolitisk konkurrent. Dessutom kan man inte referera till Natos intresse - när hade andra länder i Nato en avvikande åsikt från USA och fick igenom sin linje? Just det... Nato styrs helt av USA och är USAs struktur för att ha full kontroll över Europas militära tillgångar och dess säkerhetsapparater...

En av de senaste propositionerna i USAs senat stipulerade att USA skall helt integrera Tysklands försvarsmakt i Europa och tillse att Tysklands militära enheter inte skall kunna agera självständigt från USAs kontroll - helt integrerade med USAs ledningssystem och inga andra alternativa metoder för ledning skall tillåtas. Vilket även Sveriges försvarsmakt kommer att underställas vid en Nato-anslutning.

Häpp....

Sten-Erik Björling

Roger Klang sa...
9 september 2014 kl. 09:00  

@Sten-Erik:

Ukraina var aldrig påtänkt för missilskölden. Förmodligen av hänsyn till den lättkränkte princessan på ärten, Putin.

Ja, USA är kontrollfreaks och vill ha överhöghet över Tyskland. Men det var Ryssland som började kriget i Ukraina om man kan säga så.

Och nej, Stratfor ska man inte lyssna på okritiskt.

Roger

Sten-Erik Björling sa...
9 september 2014 kl. 10:32  

Roger Klang,

Kerry hade som en av sina första punkter vid de första mötet med den nya juntan i Kiev placering av ABM-system vid Rysslands gräns.

Ryssland har inte angripit Ukraina - inbördeskriget startade med de hot om genocid som kom från nazi-regimen i Kiev mot den rysktalande befolkningen i östra Ukraina - då genomförde delar av den östra delen av landet en folkomröstning för utträde ur Ukraina (vilket Putin många gånger sagt inte ligger i deras intresse - och notera att Ryssland inte erkände de separatistiska republikerna). Därefter angrep Kiev-regimen med vapen dessa republiker och angrep civila med artilleri mm - även granater med vit fosfor som är ett krigsbrott.

Redan 2007 så signalerade Lavrov mycket starkt mot ett Nato-medlemsskap för Ukraina som en händelse som inte kommer att accepteras av Ryssland. Vi skall vara glada för att Ryssland agerar smart och med låg konfliktnivå jämfört med en fullskalig insats som USA förväntade sig för att totalt rasera Europa och låta Europa bli en lydstat via TTIP och lite andra trevliga diktatoriska traktat...

Sten-Erik Björling

Sten-Erik Björling sa...
9 september 2014 kl. 10:56  

Roger Klang mfl...

Bra läsning från Amerikanska källor...

http://www.zerohedge.com/news/2014-09-07/top-russia-expert-ukraine-joining-nato-would-provoke-nuclear-war

Att leka med dessa knäppskallar till neokonservativa i USA kan leda till lite mer allvarliga saker än vissa ministrars ifrågasatta självförtroenden...

Sten-Erik Björling

Roger Klang sa...
9 september 2014 kl. 13:28  

Den källan har byxångest tror jag. Dessutom säger han klart och tydligt att Ukraina aldrig har kommit ifråga eller kan komma ifråga som Nato-medlem.

Lite knäppa är nog de neokonservativa i USA. Det har de varit sedan USA införde statstortyr. Statstortyren är avskaffad men galningarna är kvar. :-D

Roger

PD sa...
9 september 2014 kl. 13:58  

Man hittar inte speciellt många neocons i kretsen runt Obama, och det är presidenten som driver utrikespolitiken. Man kan ha många kritiska synpunkter på Obamas utrikespolitik, men knappast den att den skulle bestå av neokonservativt tänkande och agerande.

Att kalla styret i Ukraina för nazistiskt är att vara ute och cykla långt ute i terrängen. Janukovytj var en skurk och en tjuv. Porosjenko är folkvald.

Bollibompa sa...
10 september 2014 kl. 08:39  

NATO verkar vara Folkpartiets våta dröm, inte min. För det första kommer redan samma dag som datum bestämts för förhandlingar Ryssland anse sig tvungna att annektera Gotland i självförsvar, då en NATO bas där är otänkbar för dem. Kommer antagligen inte krävas ett skott för att ockupera. Dessutom lär väl försvarskostnaden att öka från 1.2% av BNP till 2,8% då övriga medlemmar betalar i den storleksordningen.

PD sa...
10 september 2014 kl. 10:59  

Om ryssarna står ut med NATO-baser i Baltikum så står de nog ut med en på Gotland. Kanske.
Hursomhelst är det bättre att möta en fiende så långt borta som möjligt.

Vi är inom överskådlig framtid beroende av stöd från NATO vid en konflkt i (norra) Europa och då är det faktiskt bättre att vara medlem än att inte vara medlem.

Våra försvarsutgifter skulle behöva vara betydligt högre än 2.8% av BNP för att vi ska kunna vara fristående från NATO.

F.ö. är det bara 4 av NATOs 27 medlemsstater som spenderar 2% eller mer på sitt försvar. Resten ligger på ungefär ett snitt på drygt 1%.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade