Ett mycket allvarligt tecken

ITAR-TASS "förstasida" 141024 kl 10.00

Klockan 10 på torsdagen ska Försvarsmakten hålla en presskonferens om den nu avbrutna operationen i Stockholms skärgård. Det tyder på att man antingen inte kunnat påvisa främmande undervattensverksamhet i området eller att man bedömer att den/det som stått för undervattensverksamheten har lämnat området. Förhoppningsvis berättar man lite mer om de indikationer man haft både i denna operation och framförallt de som konteramiral Grenstad i helgen nämnde hade pågått i flera år. Det ska även bli intressant att se om man bekräftar de uppgifter som Expressen publicerade i natt om bottenspår.

Ett mycket allvarligt tecken i sammanhanget är den presskommuniké som i morse släpptes av det ryska försvarsministeriet (engelsk version något omskrivet via TASS). Det heter att Sverige genom sin underrättelseoperation i skärgården hotar den ekonomiska utvecklingen i Östersjön. Det intressanta är att det inte är Försvarsmakten eller regeringen som pekas ut, utan explicit Försvarsdepartmentet. Det har knappast gått det ryska försvarsdepartmentet förbi att det är Försvarsmakten som myndighet som initierar en operation av detta slag, eller att Försvarsdepartementet och försvarsministern hållit en låg profil under den operativa delen. Här ser man snarare möjligheten att måla ut försvarsministern och Försvarsdepartementet som är den del av regeringen som är mest realpolitisk och därför mest av ett bekymmer för Ryssland, förmodligen med förhoppningen att övriga regeringen och opinionen i Sverige ska reagera.

Talet om hot mot den ekonomiska utvecklingen är en mycket allvarlig retorik som man absolut inte ska vifta bort betydelsen av.

Ryssland har två stora intressen i Östersjön och Östersjöområdet. Det ena är att en mycket stor del av Rysslands BNP passerar genom Östersjön, antingen på köl eller på havsbottnen (Nordstream). Som illustration kan nämnas att Öresund idag klassas som en lika betydelsefull handelspassageområde som Suezkanalen. Hotas dessa flöden kommer Rysslands ekonomi att få det mycket svårt till dess ekonomin i högre grad diversifierats mot Kina. Det andra intresset som även går in i det första är att hålla NATO ifrån sig. Det var av goda skäl som NATO i våras genomförde sin marina förstärkningsoperation av Baltikum med endast minsvepare eftersom dessa ingalunda kan sägas utgöra ett offensivt hot mot Ryssland eller de ekonomiska flödena. I den ryska säkerhetsdoktrinen är NATO och en expansion av organisationen högt upp på listan över nationella hot och faror. Ett icke-acceptabelt faktum för Ryssland vore t.ex. om USA lät segla in Aegis-jagare med förmåga mot ballistiska robotar i Östersjön, även om dessa från den grupperingen inte skulle kunna hota de ryska interkontinentala ballistiska kärnvapenrobotarna som är riktade mot USA, utan endast robotar med mål i Norden och norra Europa, uppskjutna från västligaste Ryssland.

Av dessa skäl är det därför två starka strategiska intressen för Ryssland som står på spel i Östersjön.

Perspektivet på att Sverige utgör ett hot mot den ekonomiska utvecklingen i Östersjön är också intressant. Sverige har genomfört en operation med ca 200 personer och ett antal fartyg. Inga svenska myndigheter har pekat ut Ryssland som ansvarig, utan det har endast gjorts av SvD. Detta anser Ryssland vara ett hot mot den ekonomiska utvecklingen och säkerheten i Östersjön. Att Ryssland 2013 genomförde en mycket stor övning i området med 70 000 personer och en uppsjö av fartyg, flygplan och stridsfordon, ska tydligen inte ses som ett bekymmer.
Värt att notera är också att ryska försvarsdepartementet följer receptet med förlöjligande då man i sin tv-kanal jämför chanserna för att lyckas i sökandet med möjligheterna för Fille och Rulle att fånga Karlsson på taket (Se gärna min artikel i Expressen om desinformation och informationskrigföring!). I sin kommentar till att Försvarsmakten nu avbryter operationen, tar det ryska försvarsdepartementet återigen upp sin utsaga att det skulle kunna vara en Nederländsk ubåt, medan denna i själva verket spenderat helgen förtöjd väl synligt i Tallinn (korrigerat från Riga). En liten del sanning, ett förvrängt budskap och en del anpassning till skuld, obehag eller andra lämpliga känslor hos mottagaren. Ett klassiskt recept.

Inte helt oväntat hugger svenska media direkt på detta utan vidare kommentarer än att vidarebefordra den ryska kommunikén, här i DN via TT. Mission accomplished. Något förvånande har dock TT utelämnat delen om Sverige som hot mot den ekonomiska utvecklingen i Östersjön.

Den genomförda underrättelseoperationen har varit lärorik och intressant på många sätt. Det lär bli mer sökande efter främmande undervattensverksamhet framöver.


DN:s "förstasida" 141024 09.50

27 kommentarer:

Lasse sa...
24 oktober 2014 kl. 09:47  

Hoppas nu Försvaret vågar lämna över Svarte Petter till den kränkande makt, gissar dom sitter på både hårdvara och inspelat material. Vore tråkigt om det blev locket på och ett gäng som totalt tappat förtroende hos allmänheten.
Lasse

krmc sa...
24 oktober 2014 kl. 10:40  

Bild 7 i TASS engelskspråkiga utgåva. Har Schweiz verkligen en ubåtsstyrka? Avser man Östersjön då eller Genevesjön kanske?

Anonym sa...
24 oktober 2014 kl. 11:23  

En fundering.

Vid misstänkta ubåtskränkningar från främmande makt verkar det ok sätta in verkanseld. Var ligger skiljelinjen mot att göra detsamma när vi har kränkningar i luftrummet?

Anonym sa...
24 oktober 2014 kl. 11:27  

En fundering.

Vid misstänkta ubåtskränkningar från främmande makt verkar det ok sätta in verkanseld. Var ligger skiljelinjen mot att göra detsamma när vi har kränkningar i luftrummet?

Anonym sa...
24 oktober 2014 kl. 13:40  

Om man nu omärkligt vill besöka Stockholms skärgård med spetsnazzar och dykare för att förbereda krig, etc, är det betydligt enklare att använda en ytfarkost typ större fritidsmotorbåt med svensk flagga i aktern. Att i fredstid kryssa runt med en mystisk undervattensfarkost utskickad från ett tankfartyg till sjöss är befängt och bara en paranoid, galen idiot kan tro det eller kanske hitta på det. Fast när jag tjänstgjorde i flottan var det rätt många sådana personer i farten.

Anonym sa...
24 oktober 2014 kl. 16:12  

Din tolkning är närmast paranoid. Budskapet är att försvaret är ute efter pengar. Fullt normalt propagandistiskt trick.

Sommarfararen sa...
24 oktober 2014 kl. 16:49  

Det ryska försvarsdepartementets kommentar av den svenska underrättelseoperationen är illavarslande på många punkter. Den mest allvarliga är dock att ryssland signalerar att man inte erkänner Sveriges rätt att genomföra denna typ av operation eftersom den citat "underminerar fundamentet för marin ekonomisk aktivitet i Östersjö-regionen". Merparten av rysslands inkomster kommer från olje- och gas transporter I Östersjön och att då påstå att Sverige påverkar rysslands ekonomi negativt genom försvarets operationer på eget territorium är något som ryssland kan åberopa som skäl till en egen militär insats mot Sverige. Det sista eftersom ryssland i sig är en kriminell stat och då kan det mest långsökta duga som "casus belli". Ukraina är ett gott exempel på detta - finns det
inga riktiga proryska "frihetskämpar" så kan man ju alltid transportera in agenter (Girkin), tjetjener eller kosacker från ryssland...

Sist - det är ju märkligt att det ryska försvarsdepartementet kan kalla det Svenska försvarets insats för "oberättigad aktion" när ryssland rimligtvis inte kan veta vad det Svenska försvaret har detekterat samt att det Svenska försvaret inte har pekat ut ryssland I samband med detta...

Flygtekniker i norr. sa...
24 oktober 2014 kl. 18:11  

Ryska försvarsdepartementets kommentarer angående hot mot Rysslands ekonomi var också ett av skälen till och föregick övertagandet av Krim. Är det Skåne och Gotland som nu ligger i farozonen?

Anonym sa...
24 oktober 2014 kl. 18:11  

Artikeln handlar om svenska försvarets stävan att utvidga operationen till havs och luft. Att ökad militär aktivitet leder till ökad spänning är rent tekniskt korrekt.

uppgiven sa...
24 oktober 2014 kl. 18:47  

@dubbeltumme

Det framgår av Förordning (1982:756) om Försvarsmaktens ingripanden vid kränkningar av Sveriges territorium under fred och neutralitet, m.m. (IKFN-förordning).

Även vid kränkningar i luften så är det möjligt att sätta in verkanseld, även utan föregående varning. Hittills så har dock sådana situationer aldrig inträffat mig veterligt.

uppgiven sa...
24 oktober 2014 kl. 18:51  

@Anders Björkman

"en paranoid, galen idiot "

"när jag tjänstgjorde i flottan var det rätt många sådana personer i farten"

Din sjukdomsinsikt är beundransvärd.

För nytillkomna läsare:

http://heiwaco.tripod.com/cv.htm
https://sites.google.com/site/wtc7lies/home/anders-bjorkman-s-world

Bygdemajoren sa...
24 oktober 2014 kl. 20:43  

@Uppgiven

Uj uj uj.
Priset till "århundradets rättshaverist" blir inte svårt att dela ut.

Tragiskt.

Omutad sa...
24 oktober 2014 kl. 22:46  

Får påminna om det kalla faktum att Sveriges största oljeexportör är Ryssland, och att de andra, som Danmark och Norge snart bortfaller pga sinande fält. Att fortsätta ty sig till ett USA, som dessutom är i snabb utförsbacke, är nationellt självmord.

Mattias Lönnebo sa...
24 oktober 2014 kl. 22:57  

Talet om verkanseld är kanske inte helt realistiskt av flera anledningar. Vi är inte i krig, och om vi vore det skulle vi med nuvarande urusla försvar förlora.

Anonym sa...
25 oktober 2014 kl. 09:28  

Jag förstår ej varför Ryssland ens bryr sig om att kommentera händelserna i Stockholms skärgård. Skall man förbereda något där bland kobbar och skär i havsbandet, görs det bäst från en stor, bekväm, svenskflaggad fritidsbåt än från en mystisk, säkerligen trång, undervattensfarkost som rör upp vit sand från gyttjig botten. Personligen tror jag händelsen uppfunnits av några sysslolösa figurer i det som finns kvar av marinen, dvs inte mycket alls.

Unknown sa...
25 oktober 2014 kl. 11:35  

@Anders Björkman

Självklart bedriver man spaning och förberedelser på flera sätt än ett. Det vore snarare märkligt om det inte fanns rysk aktivitet i våra vatten med tanke på nuvarande omvärdsläge.

Anonym sa...
25 oktober 2014 kl. 12:14  

@Henrik Höök,

Om allmänheten där ute i havsbandet nu misstänker främmande fiffel bland aborrgrunden i havsbadet, varför inte kontakta sjö(säkerhets)polisen eller fiskeristyrelsen? Varför FÖRSVARSMAKTEN?

Magnus Redin sa...
25 oktober 2014 kl. 14:24  

Civilt ytfartyg är säkerligen bäst täckmanteln under fredstid. Undervattensfarkoster är nog bara nödvändiga för att öva inför krigstid. Tydligen har vi en granne som förbereder sig för krig. Det är en riktigt dålig nyhet och vi har bara en granne runt Östersjön som inte är försvarsmässig vänn och att det är Ryssland bekräftas av deras propaganda.

Magnus Redin sa...
25 oktober 2014 kl. 14:31  

Ja USA är på ekonomisk och moralisk tillbakagång vilket lämnar mera utrymme för riktigt usliga makter som mer än gärna torterar och bedriver krig via ombud. Kriget mot terrorismen med waterboarding, likvideringar via RPV och kommersialisering av armeförband var och är en moralisk katastrof. Att t.ex. Ryssland sänker sig till samma nivå och lägre är inget som ger balans utan det blir bara värre.

USA är dock en demokrati med kulturella, institutionella och juridiska mekanismer för att förnya sitt ledarskap och förbättra sin politik. Det är oerhört mycket bättre att ty sig till ett USA med än så länge dåliga trender än ett Ryssland som samlar makt och territorium

Magnus Redin sa...
25 oktober 2014 kl. 14:32  

...och territorium under en ny tsar. (Mobilfummel)

Magnus Redin sa...
25 oktober 2014 kl. 14:37  

Det kan dock göra politisk nytta att sätta saker på sin spets genom att sänka en ubåt, fiska upp den och lämna tillbaka den. Troligtvis startar inte ryssland krig över detta och det skulle skala bort många skuggspel och mycket naivitet, vi skulle snabbt bli medvetna om vika som är vänner och fiender inrikespolitiskt och utrikespolitiskt. Och bränner vi Rysslands labb kan vi förhopp ingsvis slippa värre provokationer som den kidnappning som gjordes av Estnisk officerare.

Magnus Redin sa...
25 oktober 2014 kl. 14:38  

Av samma anledning som man ringer polisen och inte låssmeden vid misstänkt pågående inbrott.

Unknown sa...
25 oktober 2014 kl. 20:26  

Antag att Sverige någon dag finge möjlighet att visa upp ännu en Rysk undervattensfarkost för världspressen. Ryssland skulle totalt tappa ansiktet. På vad sätt skulle detta gynna Sverige?
Mot sådan bakgrund undrar man om FM överhuvud taget skulle kommunicera annat till massmedia än att Marinen bedriver övningar i skärgården. Det är ju i alla fall inte positivt att försöka vara öppna och att inte ha alternativt inte vilja visa upp vad man hittat är ju förödande när massmedia tror att de är inbjudna till en fotbollsmatch.

Magnus Redin sa...
25 oktober 2014 kl. 21:47  

Tappa ansiktet? Att bli påkommen med ubåt i svensk skärgård är ingenting jämfört med att man har invaderat Ukraina. Men givetvis skulle Ryska staten skrika högt, rejäla delar av sveriges befolkning och makthavare är mottagliga för sådana budskap

Unknown sa...
26 oktober 2014 kl. 10:40  

Det var i samband med aktionen i Libyen som relationen mellan Ryssland och övriga världen, framför allt EU och USA, började gå illa.

I och med störtandet av Khadaffi ökade chanserna att i framtiden bygga en gasledning söderifrån in i Europa. Det skulle beröva Ryssland dess monopol på gasleveranser till EU och därmed minska Putins påtryckningsmöjligheter på Europa. Det skulle också hota Rysslands inkomster från råvaruförsäljning, vilket är dess enda riktiga inkomstkälla. Ryssland är beroende av sin export av råvaror eftersom låg teknologisk nivå, svag företagsledning, bristande infrastruktur och inte minst utbredd korruption gör att tillverkningsindustrin och tjänstesektorn lider av svag konkurrenskraft.

Detta hotar Putins ställning både direkt och indirekt, delvis därför att ett välmående Ryssland är viktigt för hans popularitet. Inte mindre viktigt är vad oligarkerna tycker. Det är lätt att tro att Putin är en allsmäktig härskare, men hans maktposition beror på deras välvilja och de ser till sina egna intressen i första hand.

Dessutom är Putin en nationalist med en djup tro på Ryssland och det ryska folkets överhöghet och att allt dåligt som händer i Ryssland beror på omvärldens försök att i ren avundsjuka sabotera. Därför beror t.ex. de låga födelsetalen inte på dåliga sociala villkor utan på omvärldens homosexpropaganda.

Det vi ser som Putins paranoia är egentligen ett utslag av hans nationalism som säger honom att alla länder, utom möjligtvis USA, borde buga inför Rysslands storhet. De som inte gör det är i stället avundsjuka och deltar i en global konspiration mot honom, hans land och hans folk.

Det är mot bakgrunden som vi ska se Putins allt aggressivare agerande. För honom är det bara en tidsfråga innan omvärlden slår mot den viktiga exportleden till Europa och resten av världen genom Östersjön.

Mattias sa...
26 oktober 2014 kl. 12:13  

Det är tragiskt att se så många förringa den operation som genomförts under föregående vecka. Många av kommentarerna som är negativa bygger bara i okunskap och naivitet. Det är tråkigt när folk inte kan ta till sig fakta och tänka steget längre.
Hur som helst, bra skrivet!
Det var tack vare dig och @oplatsen som jag började skriva min egen blogg. Keep it up Mj!
// zynisk.blogg.se

Peter Grafström sa...
27 oktober 2014 kl. 00:13  

Ingen av de Rysslandskritiska kommentarerna ser till helheten. När ryssarna helt logiskt talar om ekonomisk skada av händelserna stirrar de sig inte som många av er blinda på det senaste exemplet på rysshat, utan de ser tydligt hur alla delar av det offentliga väst spyr ur sig propagandistisk verklighetsförfalskning. Och skrider vidare mot en militär inringning av Ryssland. Hur sannolikt är det att nordstreamledningen skulle tillåtas bidra till ekonomin då?
Härovan påstås att bara SvD pekat ut Ryssland. Finländarna kritiserar ju svensk militär för att man pekat ut Ryssland innan man har bevis.
Utan bevis är den rimligaste förklaringen att det pågått en övning med hj av Nato och att autenticiteten och värdet av övningen kräver att flertalet inblandade inte är förvarnade.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade