Gästinlägg: Inte gjort i en handvändning

Nedan följer ett gästinlägg av Johan Nilsson som har god insyn i processerna med anskaffning av flygburna system på FMV åt Försvarsmakten. Johan driver också bloggen Väpnaren. Nedanstående redogörelse kan vara värd att ha i åtanke när omvärlden nu förändras i mycket snabb takt och det skriks på snabb försvarsförmåga. Det är bara att konstatera att det tar tid och den förmåga Försvarsmakten har idag är den som beslutades för många år sedan. På samma sätt gäller det att det man fattar beslut om idag är det Försvarsmakten har till förfogande om 5-10 år. Det är ett de grundläggande skälen till att det gäller att vara såväl långsiktig som mycket förtänksam i försvarspolitiken. Något man kan säga återigen har brustit i Sverige.

Wiseman
––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Anskaffning av system

Att anskaffa ett system som ubåtsjaktutrustning till helikopter innebär att upphandla och ge förutsättningar att vidmakthålla ett system av system med ingående delar vilket tarvar en hel del beslut och åtgärder. Det övergripande är att systemet ska kunna operas med godkännande av FlygI (Militära flyginspektionen) som har stöd i Regler Militär Luftfart.

För det första måste Försvarsmakten skriva en krigsförbandsspecifikation (Gamla TOEM –Taktisk, Organisatorisk och Ekonomisk Målsättning. Läs gärna Chefsingenjör Björn), som senare omvandlas UTTEM (Utkast till Taktisk, Teknisk och Ekonomisk Målsättning) som gör att vi kan omsätta förmågebehovet till systemdefintioner.

I UTTEM ska som lägsta nivå gränssnitt mot andra system beskrivas, ska helikoptrarna kunna mota sjöläge ifrån en ASC890? Ska helikoptrarna och korvetterna delge information i ett nätverk med JAS39? Det kan vara bra när det gäller ytstrid. Marknaden ska sedan scannas av, en systemanskaffningsstrategi ska upprättas och godkännas. I systemanskaffningsstrategin kan vi välja att rikta upphandling till en eller flera leverantör enligt undantag ifrån lagen om upphandling på försvarsområdet men då krävs ett godkännande ifrån regeringen. När detta är klart lämnas ett förslag till ett Preliminärt TTEM som Försvarsmakten sedan omarbetar till ett riktigt TTEM. Begrepp såsom TOEM, TTEM, Krigsförbandsspecifikation har över tiden varit föremål för omarbetning av begrepp.

Får vi rikta upphandlingarna så tar processen från tanke till avtal ett drygt år men då gäller det att arbeta fokuserat och prioritera bort andra uppgifter. Måste vi gå till konkurrensupphandling så talar vi om något års arbete till.

En del prylar lär behöva köpas genom Amerikanska staten oavsett beslut om direktupphandling eller konkurrensupphandling och där finns det en ledtid på tre år från beställning till leverans. Vapenindustrin har sällan färdiga produkter på någon lagerhylla så det blir nytillverkning. Enkla system har en tillverkningstid på 12 till 18 månader, mer komplexa 18 till 24 månader. I sämsta fallet måste industrin vänta på komponenter ifrån USA som US Government beslutar om försäljning av och då räknar vi med över två år.

När materielen börjar trilla in måste vi leverera helikoptrar och fartyg till industrin för modifiering och validering. När första exemplaren är levererade så tar FMV och FM vid för att verifiera och validera systemet mot TTEM och Krigsförbandsspecifikationen. Ska systemet har förmåga att invisa andra enheter för bekämpning eller ska systemet själv ha bekämpningsförmåga? Om det senare så tar det längre tid, mer omfattande systemsäkerhetsarbete, MSB ska involveras, folkrättsdeligationen ska sättas i arbete, m.m.

Innan Försvarsmakten kan ta över systemet måste de kunna underhålla systemet, dvs de ska ha utbildning ,verktyg reservdelar, dokumentation och en underhållsberedning. Försvarsmakten måste också kunna använda systemet taktiskt, de måste alltså lära sig att använda systemet (hur många minkar tror ni vi hittar vid uppstarten av ett sådant system om det får gå in skarpt ifrån början?)

Om Försvarsmakten ställer kravet på att kunna sätta upp ubåtsuppletningsförmåga med helikopter som bygger på befintliga system kan vi räkna med i bästa fall fyra år ifrån uppdrag till leverans till Försvarsmakten. Ska det vara riktigt ubåtsjaktförmåga så får vi lägga till i bästa fall ett år till. Vi kan byta pengar mot tid och ta fördyringar genom att lämna över ett ofärdigt system såsom att reparationer ska genomföras av industrin. Vi kan låta Försvarsvarsmakten utbilda sig på systemet och driftsätta det med en mängd restriktioner som tar längre tid att avveckla. Ett enkelt system som helikopter 16 tog drygt två år från val av system till leverans, tiden innan hade vi för att finna kandidatsystem och efter leverans sker det än arbete i det fördolda.

Försvarsmakten och FMV måste också kunna testa, utbilda och öva personalen i systemet mot något. Egna system är sällan tillräckliga utan hot och målsystem måste anskaffas eller utvecklas vilket i sig tarvar tid och resurser.

Militära produkter finns som nämnts inte på någon tillverkares lagerhylla, det är Just In Time som räknas och Just In Time är drygt ett år för enkla produkter. System finns sällan produktifierade utan existerar som koncept och måste byggas på befintliga system. Hade vi (1) obegränsat med reurser, (2) ett beslut om direktanskaffning av helikopter med ubåtsjaktförmåga och (3) ett marinsystem med ett färdigt gränssnitt mot en ubåtsjakthelikopter så kan vi räkna med minst tre år från beslut att anskaffa förmågan till vi har verkan under vattnet.

Johan Nilsson


Vidareläsning :
Regler Militär Luftfart 

Metodhandbok för framtagning av TTEM, Johan Fransson, FOI 

Systemsäkerhetskrav TTEM, FMV 

28 kommentarer:

uppgiven sa...
19 oktober 2014 17:24  

Bra inlägg som borde läsas av alla. Kan faktiskt tycka att detta borde ingå i officersutbildningen. Då skulle vi förhoppningsvis slippa höra så många "det är väl bara att köpa från hyllan" från yngre kollegor...

Anonym sa...
19 oktober 2014 17:43  

Vi som har varit och ni som fortfarande är med är medvetna om allt detta. Man kan tycka att mycket är onödig byråkrati, men dokumentation, verifiering, ackreditering och utbildning måste få ta sin tid annars förlorar vi tid pengar och effekt längre fram i processen.

Tyvärr verkar beslutsfattarna ännu inte insett de självklara kraven på förutseende och långsiktighet. De verkar i allt för hög grad sålda på (C)OTS.
/Peter Hammarberg

uppgiven sa...
19 oktober 2014 17:48  

Ja, bra exempel på "fort och fel, nu är det bråttom utomlands" torde vara tgb 16 aka Galten. Nu är den uppe i delserie 3 har jag för mig, och börjar då bli vad den borde ha varit från början. Kan nog vara ett bra ämne för en uppsats på FHS att reda ut hur mycket dyrare den processen blev jämfört med om man gjort som man borde...

J.K Nilsson sa...
19 oktober 2014 17:49  

Tack uppgiven.

J.K Nilsson

Johan Kylander sa...
19 oktober 2014 17:50  

Mycket bra. Lägg så till den politiska dimensionen till beslutsfattandet så blir det ytterligare ett par tre år, minimum. Så, var vi framme vid 2020 vad gäller ubåtsjakts- eller annan utökad förmåga. Inspirerande...

J.K Nilsson sa...
19 oktober 2014 17:51  

Jag skulle kunna skriva om när vi inte gjort "by the book" men ingen skulle tro mig...

J.K Nilsson

Anonym sa...
19 oktober 2014 18:40  

@ J K Nillson om inte "by the book".

http://tnsexton.wordpress.com/2010/04/19/dyrt-och-bast-eller-billigt-och-tillrackligt-bra/

Unknown sa...
19 oktober 2014 19:02  

@J.K 17:51 Surprise me ;)

uppgiven sa...
19 oktober 2014 20:05  

@tnsexton

Fast den anskaffningen var väl "by the book"? Om kravspecen sattes till att vara "FM-mottagare" och ingenting annat så uppfylldes den med råge. Underhållsberedningen gav sedan lösningen att man inte köpte in reservdelar utan lade upp hela komponenten som UE.

Att gå "by the book" behöver inte betyda egenutveckling, dyra speciallösningar mm. Men det innebär att man analyserar behovet och tänker ett varv extra. Annars kanske man rusar iväg och köper en billig transistorradio från Taiwan och i efterhand upptäcker att den inte får in alla frekvenser som svenska P2-sändare använder...

Bygdemajoren sa...
19 oktober 2014 20:17  

Och ackrediteringskonsulterna skär guld med täljkniv samtidigt som systemen blir helt hopplösa att jobba med.

Bjäen sa...
19 oktober 2014 20:23  

Wiseman skriv ett inlägg att Sverige behöver köpa in beg. Ubåts jakts helikoptrar.
Storbritanniens nya
http://www.royalnavy.mod.uk/news-and-latest-activity/news/2014/july/15/140715-merlin-mk2-service

Bjäen sa...
19 oktober 2014 20:27  

Merlin Mk 1 helikoptrarna borde gå att köpa loss från Storbrittanien.
Deras ubåts jakts kapacitet borde passa Sverige utmärkt.

Wiseman sa...
19 oktober 2014 20:56  

Bjäen,

Jag är mycket tveksam till det, inte minst eftersom en anledning till uppgradering är Mk1 svårigheter att jaga ubåt i grunda vatten.

uppgiven sa...
19 oktober 2014 21:11  

@Bjäen

Vad FM minst av allt behöver är ytterligare en "panikanskaffning" av ett system på grund av att politikerna låter sig styras av media.

Vill politikerna påverka ska de tillföra mer ekonomiska resurser så att befintligt arbete med hkp 14 kan påskyndas och helst att samtliga görs sjöoperativa.

Erik78 sa...
19 oktober 2014 21:41  

Går det att uppskatta hur mycket bättre dom senaste systemen som går att uppbringa är emot dom vi hade en gång i tiden?

Enkel Lekman sa...
19 oktober 2014 22:06  

Som den enkla lekman jag är följer jag debatten gällande nuvarande ubåtsjakten och försvarsdebatten i sin helhet.

Precis som beskrivs i gästinlägget är införskaffning av rimligt och bra material segdraget och svårt rent byråkratiskt.

En tanke som slog mig och jag önskar ditt (eller andra insattas) utlåtande på.

Under 2011/2012 införskaffades 15, Hkp 16 UH-60 black hawk helikoptrar (pga försening av hkp-14)

Bedömt, är de möjligt att byta dess (X antal individer) uppgift till ubåtsjakt?

Är det rimlig lösning med tanke på uthållighet eller andra tekniska hinder, tex ledningssystemen?

Detta grundar jag på att de är bedömt är lättare och på kortare tid få fram flera rimlig individer för ändamålet än att vänta på hkp 14.

Kanske är hkps 14 system redan beställda och klara att integreras på hkp plattform?

Dessutom då FM endast beställt 5 Hkp 14 med begränsad sjöopertiv förmåga, kan de tänkas i nuvarande "skymningsläge" behövas mer än 5 individer?

"Man tar vad man har"

/Enkel Lekman

PW sa...
19 oktober 2014 22:16  

Hur är det med SH-60B/SH-60R "Sea Hawk"?
Grundsystemet (UH-60 "Black Hawk"/HKP 16) har vi ju redan så det borde väl korta certifieringstider etc. en hel del?

Anonym sa...
19 oktober 2014 22:26  

Visst är det viktigt att upphandling sker på sådant sätt att man får det man förväntar sig.
Men byråkratier har också en benägenhet att "suga" på ärendet och lägga till ytterligare rutiner/procedurer. Kommer ihåg FMV som en matrisorganisation där projekten levde i decennier. Numera är det en processorienterad organisation. Output är som tidigare.
Vet man om att det är som beskrivet i inlägget får man väl börja göra något åt det man kan påverka. Processerna är inga naturlagar, de är "man-made".

Anonym sa...
19 oktober 2014 23:05  

Hmmm...
Det snabbaste inköpet jag har hittat är köpet av fiskebåten Astrid (omdöpt i flottans tjänst till Rörö). Hon köptes med snurrevaden ute och maskinen gående på tomgång på plats i Stigfjorden. Då ingick den infångade farkosten i nätet i köpet?!
Här fördes inköpsförhandlingarna nog mer med den lilla blå linjerade anteckningsboken som förebild;-)

När Astrids systerbåt "Astrid Marie" och "Martina" ville göra om samma procedur en tid senare, i närheten av Tjörnbron, förbjöds de av militären att kasta ut vaden!
Jag antar att myndigheten inte hade råd med ytterligare inköp den månaden;-)
De båda båtarna hade då jagat ubåten under en längre tid. Ubåten var strax över trettio meter lång och de båda båtarna hade fina ekolodsbilder både uppifrån och från sidorna.

Den enda som följde "the book" i detta sammanhanget var den jagade ubåten, då han helt enligt reglementet, togs sig ur knipan med hjälp av ett helt ovetande handelsfartyg registrerat i England.

Det är nog till stor del beroende på nödvändigheten och viljan som man sätter upp olika hinder för sig själv. Det finns ett otal exempel på kreativa lösningar både vid försäljning och inköp av militär materiel under åren. FOI, försvarsindustrin och FMV har säkert en del att berätta i den frågan? Allt under förutsättning att viljan finns!

SUCK!

Sveriges problem just nu är nog inte handläggningstiderna vid inköp. Snarare är det väl tiden som går från uppstått behov till beslut om inköp. Den tiden överskrider alla upphandlingsprocesser och ledtider. Ibland är den tiden så lång att uppstått behov har utgått innan beslut om inköp fattats.

Pust.

Det har blivit många och sena extraföreställningar under den senaste tiden och personalen vid teatern börjar bli lite sliten.
Går allt bra kanske vi kan vara lediga nästa helg?

Teaterdirektören.

J.K Nilsson sa...
19 oktober 2014 23:40  

Enklel lekman, m fl. Hkp16 har förmodligen inga större risker i en konvertering till en sjöoperativ version.

Jag vet inte vilka gränsytor som är färdiga med gränssnittsspecifikation i ett ubåtsjaktsystem och var en helikopter ska jacka in. Jag vet inte heller vilka gränsytor med gränssnittsspecifikation i det färdiga system som den marina varianten av UH-60 är behäftade med. Min magkänsla så här på natten till måndag är att vi kommer att kunna köpa delar av systemet på öppna marknaden av amerikanska företag om vi vill ha friheten att anpassa dessa i takt med vår organisation och andra delar såsom kommunikationssystem (länkar) tvingar oss till förbindelser med amerikanska staten (Foreign Military Sales)alternativt ta hela klabbet som FMS och då blir konfigurationsledda av US Navy i Helikoptern som då får återverkningar in i fartygsintegrationen och vi får en spännande lösning i ett nätverk med ASC890.

Som Uppgiven säger så är det förmodligen bäst att fortsätta att gneta på med HKP14, vi i Sverige har riktigt bra tillgänglighet jämfört med de andra operatörerna. Vi har färdiga tankar om gränsytor och dess specifikationer. Nu gäller det att klara ut tankarna framåt och inte inbegripas i prioriteringar om Gripen E och andra äventyr.

Processerna är så slimmade de kan vara med hänsyn till organisation, uppgift och lagstiftning. Lagen om offentligt upphandling på försvarsområdet kan inte FM och FMV styra över så det går ut över annonseringstider, svarstider för potentiella leverantörer, m.m. Det finns också en möjlighet för leverantörer att överklaga, vissa leverantörer har satt det i system även om det inte går att skriva ett bättre underlag så i princip så man får lägga in tid för att hantera överklaganden i processen också. Det vi kan göra är att lägga resurser på att skriva underlag så korrekt som möjligt men det tarvar resurser. Jag säger inte att det är omöjligt att bli bättre men det är svårt.

J.K Nilsson

Unknown sa...
20 oktober 2014 12:02  

Nu är vi i det läge vi är. Vi får inventera vad vi ha o vad som är användbart. "Nöden har inte lag.
Flytdugliga militära båtar i museer o annat får pimpas upp med ny teknik. Vi har inte tid o bygga nytt.
Sen folk o bemanna. De som idag är pensionärer får göra en insats för landet genom att bibringa de unga sin kunskap. Betänk att de som nu bemannar fartygen är rätt "gröna". Vi har inte råd att bortse från den kunskap som finns. Inventera!!

Medieproducent sa...
20 oktober 2014 12:42  

Är det möjligt att leasa ett fåtal helikoptrar med rätt kapacitet från USA / England under de år som vi står utan månntro?

Magnus Redin sa...
20 oktober 2014 14:53  

Att skynda på det man redan har påbörjat är oftast lättast så det förefaller klokt att skynda på Hkp 14 och höja ambitioner i hur många som utrustas osv.

Vad teknikutvecklingen och marknaden har gett för nya möjligheter har jag ingen aning om.

Kanske finns det fjärrstyrda undervattensfarkoster och sonar för dem och små båtar som har meningsfulla prestanda, liten prislapp och kort leveranstid?

Kanske är det rimligt att skaffa enklare system för att öva och skaffa erfarenheter medan de tunga upphandlingarna tar flera år? Det kritiska är det finansierade långsiktiga beslutet så det inte blir en snabb handpenning för något som ser bra ut som pressrelease utan att det vare sig blir personal eller utveckling.

Vad använder Finland för system? Kan vi köpa samma eller motsvarande och be dem om hjälp för att komma igång snabbt?

TobbeT sa...
20 oktober 2014 15:15  

Helt klart att nya system tar tid. Vilket datum skall första HKP14B levereras? Sista?

Australien godkändes av FMS för inköp av sina MH-60R i juni 2011. Den första maskinen av 24 anlände Australien december 2013.
Som en parallell kan man jämföra med HKP14-systemet som beställdes 2001 med första leverans 2011.

Det svenska 14-systemet saknar ju dessutom vapen torped, sjunkbomb och robot. Vilket är illa.

Finns det verkligen inga interimslösningar tills 14B är FULLT operativa? Tex begagnade SH-60 Seahawk eller möjlighet att leasa EC-225 Super Puma?
Dessa system är ju liknande de vi redan har.

J.K Nilsson sa...
20 oktober 2014 16:12  

Tobbe, det kan vara en rysk helikopter. Passar inte innanmätet i systemet så är det svårt oavsett hur lik plattformarna är jämfört med dom vi har.

J.K Nilsson

L L sa...
20 oktober 2014 16:22  

Är det inte så att vi har sjöoperativa Hkp15, med sjöövervakning som specialitet? Detta borde innebära att Hkp15 bl.a har förmågan att sänka ned sonar och/eller lägga ut sonarboj. Vad som saknas är väl bekämpningsförmågan?

Anonym sa...
20 oktober 2014 20:56  

Nu är väl ett tillfälle att testa "solidaritetsklausulen" och be om hjälp. Jag lovar att ingen kommer att bli förvånad över att vi använder klausulen åt det här hållet. Ingen hade nog räknat med något annat.
Bedömt behöver vi dessutom bara hjälp under de närmaste tio åren;-)

Läser att fem "beväpnade" JAS hjälper Island. Det finns alltså ett språkbruk utomlands som skiljer på "svenska" Jas-plan och andra liknande luftfarkoster som kallas "beväpnade" Jas-plan.
Månne en spegling av upplevd verklighet?

Pust!

Teaterdirektören.

FV-sergeanten sa...
21 oktober 2014 00:52  

@L L. Nedsänkbar sonar finns inte i 15. Sonarbojar skulle man väl kunna droppa? Men det lär inte vara någon optimal lösning. Kan tänka mig att IR-kameran kan vara användbar för att hitta temp-variationer i ytvatten?

Har för mig att jag läst i något kommentarsfält, en marinofficer, som uttryckte hur begränsade hydrofonbojar är i modern uv-krigföring. Någon som kan reda ut?

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade