Högre sociala kostnader för Försvarsmakten

Den 15 maj i år presenterade Försvarsberedningen sin rapport om det svenska försvarets framtida utformning inför försvarsbeslutet 2015. Redan i slutet av april hade den dåvarande alliansregeringen tjuvstartat och gått ut med att det skulle handla om totalt 27 miljarder kr mer till Försvarsmakten utslaget över 10 år, där de första pengarna skulle falla ut från och med 2015 och därefter i små ökningar. Strax innan valet presenterade Alliansen att man ville lägga ytterligare 1,3 mdr kr på försvaret, vilket Socialdemokraterna mötte med att meddela att man också avsåg lägga mer pengar på försvaret. Vad resultatet i slutändan blir får vi se när den nya regeringen lägger sin budgetproposition.

Vad som dock redan nu verkar vara klart är att regeringen avser slopa den halverade ungdomsarbetsgivaravgiften. Det är en åtgärd som kommer att slå hårt mot en av Sveriges största ungdomsarbetsgivare, Försvarsmakten, där stora delar av personalen är och kommer att förbli ungdomar under 26 år. Denna åtgärd kommer att medföra 150-200 miljoner kr högre lönekostnader för Försvarsmakten, vilket innebär ett kraftigt ingrepp i de medel som finns att öva för. Omsatt i övningsdygn innebär detta att en reducering i övningsverksamheten motsvarande 75 000-100 000 övningsdygn, eller 5-7 övningsdygn per anställd och år (ej civilanställda).*

Resultatet blir med andra ord mycket svidande för Försvarsmakten och av den förstärkning av förbandsverksamheten som presenterades av alliansregeringen i våras och som var på samma summa som Försvarsberedningen, skulle 100 miljoner kr tillföras under 2015. Konsekvensen skulle i sådana fall istället för en förstärkning bli en reduktion på förbandsverksamheten om 50-100 miljoner kr. En märklig situation då förbandsverksamheten har varit den alla partier velat prioritera. Fortsatt råder också osäkerheter om statusen för regeringsbeslut 5 och de 500 miljoner kr i reducerade lönekostnader år 2018 som Försvarsmakten uppdrogs att presentera. Ligger detta sparbeting kvar så handlar det plötsligt istället om 650-700 mkr som ska sparas in i förbandsverksamheten.

Om regeringen inte beviljar undantag för Försvarsmakten att behålla de lägre arbetsgivaravgifterna för unga, kan man konstatera att den nuvarande regeringen fortsätter den förras ekonomiska hantering av försvaret. Vad man säger sig ge med den ena handen tas omedelbart tillbaka av den andra, och gärna lite mer därtill.


Med tanke på den säkerhetspolitiska utvecklingen detta år kan man konstatera i alla fall konstatera en sak. Det har aldrig varit så viktigt som nu att få ut varenda korvöre i övningsverksamheten i reell försvarseffekt.



* Övningsdygn finns i två olika ersättningsnivåer. 988 kr + 8 h ledighet eller 988 kr + 0,023 x I-lön och 4 h ledighet. Här har jag utgått från 2000 kr (inkl sociala avgifter) som ett medelvärde samt att alla militära arbetstagare tar ut övningsdygn. I själva verket är det en högst ojämn fördelning om 0-100 övningsdygn per år beroende på förband och tjänst. 

Det ska också understrykas att "övningsdygn" endast är ett sätt att hantera arbetstid, vilket möjliggör ett mycket högt arbetstidsuttag på ett dygn och att man kan kringgå EU:s arbetstidsdirektiv. Det är alltså inte samma sak som att man övar under ett dygn även om ett förband som övar utan övningsdygn inte kan öva just dygnet runt utan istället får öva "kontorstid". Resultatet kan alltså bli avsevärt mycket mindre övning för de förband som är övningsdygnstunga, som t.ex. jägarförbanden.

11 kommentarer:

FV-sergeanten sa...
12 oktober 2014 kl. 10:05  

Slutsatsen att antalet övningsdygn på jägarförbanden skulle minska avsevärt skulle jag vilja syna. Min bild är att den redan minskats ner mot 20-40 dygn från att tidigare legat från ca 40-60. Dessutom är de dygn som görs idag hårdare knutna till särskilt budgeterade övningar. Övningsdygn inom ramen för ordinarie utbildning och övning på "hemmaplan" är redan på minimala nivåer.

Strilsäker sa...
12 oktober 2014 kl. 10:15  

Det är inga överraskningar egentligen. Fanns redan svart på vitt genom NBG08, att det blir dyrt att öva.

Det ser ut som både S och V vill införa någon form av värnplikt. Om det skulle vara så lär nog både Fp och Sd rösta med dem. Det var synd att treterminssystemet inte testades ordentligt.

Unknown sa...
12 oktober 2014 kl. 11:12  

"Bättre och billigare" var det ja...

Charlie Spartan sa...
12 oktober 2014 kl. 12:49  

20 till 40 övningsdygn är väldigt lite för stående förband.

För att jämföra från min egen US Army tid så låg vi på runt 100-120 dygn per år. Vi hade två sammanhållande övningar per år. vår och höst, båda på ca 2 månader per gång, En månad skarpskjutningsövningar och en månads dubbelsidig övning med simulator utrustning på vapen, fordon och personal.

Båda startade på gruppnivå och slutade på bataljon eller brigadnivå.

Unknown sa...
12 oktober 2014 kl. 16:33  

Först nu börjar man förstå vad bra det var med värnpliktssystemet. Inget snack om att övningar kostade, ja förutom rena kostnader för ammunition och liknande. Dessutom fanns stora förband tillgängliga att kalla in om det hettade till. Skogsbränder kunde släckas i tid och logistikmateriel som förråd o dy fick underhåll och tillsyn regelbundet. Vad har hänt? Vad var det som skulle bli bättre med detta vansinne och varför måste jag skriva på att jag är villig att åka utomlands och riskera mitt liv och kanske ta andras liv när jag bara vill bli militär och försvara mitt land och de mina. Kan vi inte få ett slut på det här, kan ingen ryta till och fästa allmänhetens uppmärksamhet på vansinnigheterna.

Anonym sa...
12 oktober 2014 kl. 20:44  

Ang övergivandet av vpl-försvaret så bör man komma ihåg att främsta drivkraften var att kunna vara säker på att fylla utlandsstyrkorna genom tvång. Från politiskt håll ansågs det vara för riskfyllt (alt. bli för dyrt) att kunna genomföra Afghanistan insatsen.
Då var yrkesförsvaret betydligt lättare att tvångskommendera vid behov. Nu så bet den elaka kostnaden tillbaka, så det skall bli intressant att se när vi väcker liv i värnplikten igen. Timingen är ju på sätt och vis god nu...

Unknown sa...
12 oktober 2014 kl. 21:34  

Tack o lov har vi nu fått en sansad försvarsminister. Han kommer att få ett svårt uppdrag. Lät bra i Agenda i TV.

Peter Grafström sa...
13 oktober 2014 kl. 04:30  

ang floxers kommentar om orsaken till att de tog bort vpl.
Hela försvarsrevolutionen var väl överlåten till amerikanska konsulter. Gällde inte det vpl också?

Anonym sa...
13 oktober 2014 kl. 20:57  

Jan Burman, du kan glömma den allmänna värnplikten, vi kan välja mellan en massarme med långbössor o bajonett eller satsa på mindre men välutrustade förband. Dessutom kostar även värnpliktiga pengar och även där gällde regler om tex nattvila innan fredag mm. Däremot en kombination av anställda soldater och i första han frivilliga Vpl kan vara en väg att gå

FV-sergeanten sa...
13 oktober 2014 kl. 22:21  

Jo, men nu har ju norrmännen konstaterat att eftersom förvarningstiden i modern krigföring går mot 0, är det inte säkert att ett värnpliktssystem med mobilisering är kvickt nog för att möta hoten. Oavsett ett sådant systems övriga fördelar. Själv lutar jag nog ändå åt att en norsk variant vore bra. Men det lär ändå kosta väsentligt mer än idag och kräva fler truppare igen.

Unknown sa...
14 oktober 2014 kl. 08:19  

Vi måste ha en bas bestående av yrkesmän. Avancerad teknik, piloter samt fartygsbefäl för att ta några exempel är viktiga uppgifter som knappast kan hanteras av värnpliktiga. Men det finns många logistiska uppgifter och militära uppgifter kring civilförsvaret som värnpliktiga kan bilda en viktig bas ikring. I orostider och faktiskt även i krig är det oerhört centralt att inte samhället kollapsar och därmed stridsmoralen bara genom att ex slå ut elen. En mix av värnpliktiga och yrkesmilitärer är nog en nödvändighet. Men det är viktigt att ihågkomma att ett krig drabbar ett helt land och en hel befolkning varför alla måste hjälpa till efter bästa förmåga. Man kan inte dela in landet i grupper där några få skall försvara oss andra som då förmodas slippa undan ansvaret och uppbärandet.

Räknare



Creeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade