Hårda bud för förbandsverksamhet och beredskap

Enligt försvarsutskottsledamoten Johan Forssell (m), meddelade försvarsminister Peter Hultqvist idag vid sitt besök i Försvarsutskottet att belastningen på Försvarsmakten till följde av slopandet av de halverade ungdomsarbetsgivaravgifterna, riskerar att bli 150 miljoner kr år 2015 och 300 mkr för 2016.Detta är mycket allvarligt då resultatet återigen är att s.k. tillskott i själva verket blir minusposter till följd av andra pålagor. I det här fallet ska också nämnas att regeringen avser kompenserna kommunerna för denna effekt, men alltså inte Sveriges största ungdomsarbetsgivare – Försvarsmakten, som får uppgiften att ta kostnaden inom ram. Det blir alltså annan verksamhet som får strykas för att kompensera för dessa kostnader. Som jag tryckt på många gånger tidigare på denna blogg är marginaleffekten på kontot för förbandsverksamhet (där även lönerna ingår), mycket hög. Huvuddelen utgörs av overheadkostnader som är svåra att komma åt. Istället är det övningsverksamheten som får bli regulatorn.

Utöver de ovan nämnda pålagorna låg så sent som den 17 oktober planeringsdirektivet till Försvarsmakten i form av regeringsbeslut 5/2013 kvar, innebärande att Försvarsmakten ska minska sina lönekostnader med 500 mkr till år 2018. Något som endast kan göras genom att reducera personal och verksamhet. Dessa två pålagor tillsammans kommer att bli fullständigt förödande för Försvarsmaktens förmåga att öva, men därigenom också Försvarsmaktens operativa förmåga. Kan man inte ha personal anställd och har man inte råd att öva den, har man heller ingen operativ förmåga.

Samma konto som löner och övningsverksamhet, anslag 1:1 i försvarsbudgeten, bekostar också nationell beredskap och nationella insatser såsom den underrättelseoperation som Försvarsmakten i oktober genomförde mot främmande undervattensverksamhet i Stockholms skärgård. Här tydliggörs en av de stora felkonstruktionerna i försvarsbudgeten, nämligen att nationella insatser ska budgeteras. Finns inte medel kvar och budgeterade på 1:1 för att genomföra t.ex. förstärkt incidentberedskap så blir det heller ingen sådan såvida inte det medges en överflyttning av pengar mellan anslagen, en förstärkning av försvarsbudgeten, eller att man medger ett utnyttjande av beredskapskrediten. Det faller på sin egen orimlighet att man året innan ska budgetera för hur mycket beredskapen ska behöva förstärkas eller om insatser ska behöva genomföras. Nationella insatser och beredskap borde rimligtvis utgöras av ett särskilt anslag.

Konsekvensen blir nu att de ovan nämnda pålagorna såväl indirekt som direkt minskar förmågan till nationell beredskap och nationella insatser. 
Det råder heller inga större tvivel om att trendpilarna i dessa kurvor, givet ovanstående parametrar, kommer att fortsätta att peka nedåt. Jämför sedan med vad som händer i närområdet.


Försvarsminister Peter Hultqvist ska dock ha all heder av detta besök och hur regeringen hittills hanterat den frågan.

27 kommentarer:

Peppino sa...
4 november 2014 kl. 17:24  

Jag har en lösning, halvera antalet anställda. Då är också organisationen i balans...

Peppino sa...
4 november 2014 kl. 17:24  
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Krille sa...
4 november 2014 kl. 20:00  

Det skall bli intressant att ta del av den skuggbudget som presenteras av oppositionen. En budget skall trots allt hålla hela vägen genom riksdagen. Det skulle också vara intressant att ta del av faktiskt anslag, d.v.s. vad som kan nyttas av Försvarsmakten och ställa detta i relation till andel av BNP. Höjda arbetsgivaravgifter är en post som påverkar, kan det finnas andra "dolda" kostnader som återförs till statskassan?

Anonym sa...
4 november 2014 kl. 21:31  

Tycker alltid det är komiskt när Johan Forsell, Moderat som kraftigt hjälpt till att under åren sprida desinformation tillsammans med Cecila Widegren om det säkra Europa, Rysslands upprustning från en Myyycket låg nivå, och hur förträffliga "satsningar" en nödvändig renovering av stridsvagn 122 (och det var den billigare varianten de valde) och stridsbåtsolycka 90.. Han stod som hejarklacksledare till Anders Borgs politik att sno pengar från försvaret genom att outnyttjade pengar (dvs, när moderat regeringen inte godkände inköp, renovering för belopp över 200 miljoner, gick pengarna tillbaka till Borgs kassa) Tycker Johan Forsell är lika trovärdig som Fd försvarsminister Tolgfors.
Nu en fråga: den nya regeringen har i budgeten 2 extra miljarder till materialinköp pga av att Schweiz avhopp som JAS 39 köpare, för att JAS inte skall drabba övriga materiell inköp. Men nu har bu Brasilen skrivit på kontrakt av 36 JAS. Vad innebär det då för de budgeterade 2 miljarderna, kan de användas istället till andra nödvändiga materiellinköp när Brasilen kan axla Schweiz som delare av utvecklingskostnader? Någon som vet?

Martin sa...
4 november 2014 kl. 21:40  

Som man röstar får man svar... Dags att öppna edra hjärtan!

paul sa...
5 november 2014 kl. 06:31  

Tyvärr ganska väntat att det skulle bli så. Innan storkrig eventuellt brutit ut kommer inga reella ökningar av budgeten ske.

Teknikern sa...
5 november 2014 kl. 12:39  

Och när storkrig brutit ut så är det oftast för sent att göra nåt.

RB sa...
5 november 2014 kl. 15:49  

Sverige och Finland bör inte spela med i det aggressiva spel som USA/EU/Bildt driver mot Ryssland. Det skulle öka vår säkerhet. På lång sikt måste vi förstås ha ett försvar som kan möta Ryssland och andra potentiella hot på ett framgångsrikt sätt.

Anonym sa...
5 november 2014 kl. 23:13  

Att sossarna skulle fortsätta alliansens nedmontering var lika säkert som Amen i kyrkan. Tydligen är minnet hos vissa väldigt kort eftersom de lät sig luras av Hultqvists ordbajs.

Det finns bara ett parti för försvarsvänner. Samma parti som tycker det är korkat att lägga 35+ miljarder PER ÅR enbart i direkta kostnader för världens mest extrema invandringspolitik

Magnus Redin sa...
6 november 2014 kl. 20:45  

RB, Nato nedrustade och USA flyttade trupper och materiel från Europa tills det inte längre gick att ignorera Putins agerande.

Peter Grafström sa...
10 november 2014 kl. 02:05  

Magnus Norins verklighetsbeskrivning skulle bli utskrattad av dem som följer krigsveteranernas webbtidning i Usa och många andra erfarna amerikaner. Tror Magnus verkligen att 'Putins agerande' beror på att Usa/Nato gjort neddragningar?

Peter Grafström sa...
10 november 2014 kl. 02:32  

Jag skrev just en kommentar riktad till Magnus Redin men tror att jag skrev fel på namnet

Magnus Redin sa...
10 november 2014 kl. 18:41  

Peter, min poäng är att det inte fanns något natohot mot Ryssland. Natos gräns kom närmar men samtidigt var nedrustningen massiv och därtill flytttade USA sitt strategiska fokus från Europa. Enda undantaget var investeringar i ett glest missilförsvar. Om Putin hade väntat hade Nato fortsatt försvagas. Först nu när Putin angriper Ukraina har trenden vänt och det rustas och flyttas förband österut av rädsla för Putins nästa drag.

Jag tror inte att Putins aggression beror på att han skulle ogilla natonedrustningar...

jan-olov sa...
10 november 2014 kl. 19:39  

Jag instämmer i Magnus Redin 18.41 resonerande och kloka kommentar och särskilt avslutningen.

Kn Jan-olov Holm Hemvärnsbefäl

Peter Grafström sa...
11 november 2014 kl. 15:37  

Magnus Redin
Rysslands aggression som ni kallar det(och som gick oblodigt till i Krim i motsats till Kievs massakrer) är inte ett svar på en intern folkligt förankrad förändring i Ukraina utan i st en reaktion på en Usa-finansierad kupp, där Poroshenko skyddar sina egna intressen och öppnar landet för plundring. Ryssarna vet att Usa vill provocera dem att gå in och att de då kommer att ges skulden för västs plundring.
Både du och Bertelman som givits uppdraget att utreda Natoanslutning blundar helt för att Ukraina nu leds av en Usa-marionett.

jan-olov sa...
11 november 2014 kl. 19:24  

@lansen

http://www.di.se/artiklar/2014/11/10/vinnare-pa-saabs-megaaffar/

Det finns sannolikt en kick back på flera miljarder men kan nog inte redovisningstekniskt realiseras på flera år.

jan-olov sa...
11 november 2014 kl. 19:38  

Peter Grafström

25 maj 2014 gick Ukraina till presidentval .
Poroshenko fick 54,7% av rösterna.

I väst kallar vi sådant demokrati.

Bertelman förslag är att utreda innebörden av ett ev Nato medlemskap.

Det är ett mycket bra förslag .

Ryssland motsätter sig det men i Sverige bestämmer Sverige och i Ryssland bestämmer Ryssland.

Punkt.

Magnus Redin sa...
12 november 2014 kl. 17:06  

I Sverige bestämmer Sverige och i Ryssland bestämmer Ryssland men jag har förståelse för att man vill sprida det man är riktigt stolt över till grannarna.

Sverige försöker t.ex. sprida principen att en majoritet kan och bör bestämma politik och dessutom utan att köra över minoriteter. En demokrati finns när majoriteten bestämmer men dess kvalitet syns i hur man tar hänsyn till minoriteter.

Vad som värmer ryska hjärtan försöker den ryska staten sprida till oss och andra grannar?

Vad är det ni kämpar så hårt för att sprida att ni spiller blod och sänker ekonomier?

Peter Grafström sa...
12 november 2014 kl. 19:08  

Jan Olov
Den 21 februari var västvärldens samlade medier överens om att en bra överenskommelse gjorts mellan den folkvalda regimen och oppositionen. Dagen efter störtades regimen med våld utan protester från samma västmedier. Det var det som var statskuppen Jan-Olov!
Usa har bekräftat att de betalat ut 5miljarder dollar för att få till stånd regimförändring. Bla har pengar gått till direkta betalningar för att de demonstrerade mot regimen på Maidan-torget. Ca 70 dollar om dagen har nämnts. Vidare förekom i samband med kuppen att okända krypskyttar dödade både regimens egna poliser och demonstranter. Detta fenomen med okända krypskyttar känns igen från ett stort antal revolter mot för anglosaxarna misshagliga regimer. Och varje gång anklagar anglosaxarna regimen. Exempel Iran Thailand Venezuela och nu Ukraina. Vidare Ryssland februari 1917, Ryssland oktober1993(då krypskyttarna höll till på taket till Usas ambassad och sköt unga ryska soldater i ryggen och en general med precision mellan hjälm och skyddsväst, allt för att provocera fram inbördeskrig)
Jan Olov under den tiden som förflutit sen statskuppen i februari har fascister/nazister viftat med hakkorsflaggor och deltagit i massakrer. Poroshenko tar order direkt från amerikanerna för att rädda sina egna affärsintressen. IMF skuldsätter Ukraina och landet säljs ut till utlandet.
Poroshenko är pressad av IMF att mörda sitt eget folk för att få ut pengarna från IMF.

jan-olov sa...
13 november 2014 kl. 09:25  

@Peter Grafström

Det som skedde var att Janukovytj lämnade sitt presidentämbete och for till Ryssland.
Talmannen övertog då ledningen av landet.
Parlamentet beslöt om nyval av president.
Genomfört och nu sitter en folkvald president .
Svoboda fick 1,16% och högra sektorn 0,7% i princip utraderat politiskt.

Sten-Erik Björling sa...
13 november 2014 kl. 10:35  

Jan-Olov,

Inte korrekt...

Janukovich fortfarande som president for till en plats utanför Kiev efter det att ett avtal slutits mellan honom, EU och oppositionen gällande nyval mm som skulle hållas inom ett år. När han befann sig utanför Kiev så genomfördes en kupp och han blev beskjuten och var tvungen att fly tillsammans med sin familj - i första fasen till östra Ukraina och därefter till Ryssland.

Enligt den Ukrainska konstitutionen vid den tiden kunde en president endast avsättas via riksrätt som en av kriterierna. Janukovich var fortfarande den formella presidenten i Ukraina när han var i Ryssland och det var han som begärde assistans från Ryssland att stoppa potentiella oroligheter i Krim.

Omröstningen i parlamentet skedde under hot om våld mot parlamentsledamöterna vars i många fall deras familjer var utsatta för hot och det fanns beväpnade anhängare av de nazistiska partiet mm direkt utanför plenisalen. Samtidigt tvingades ett antal chefer och ansvariga för media i Ukraina att avgå efter våld eller hot om våld. Dessa skeenden finns dokumenterade via video mm filmade av de nazistiska anhängarna själva.

Mycket av detta var en kopia av det som skedde i Tyskland när nazisterna tog makten där.

Läs på lite mer och välj andra kanaler än de Svenska psyops-operatörerna...

Ha det så bra,

Sten-Erik Björling

jan-olov sa...
13 november 2014 kl. 12:34  

Sten Erik,

Tackar.
MEN Janukovitj avsattes genom beslut av Radan OCH ställdes inför riksrätt.
Han inställde sig aldrig till riksrätten utan flydde till Charkiv och senare gick exil i Ryssland.
Janukovitj ansåg att det var en kupp.
Den uppfattningen har inte det folkvalda parlamentet Radan.

Jag litar mer på Radan än Janukovitj.

Källan jag använder är kievpost.com som jag följt något år dagligen
Den är inte en svensk PSYOPS operatör.

Vilken är din källa Sten-Erik?

Allt gott

mvh/jan-olov Holm Hemvärnsbefäl

Sten-Erik Björling sa...
13 november 2014 kl. 17:21  

Jan-Olov,

Vilket parlament beslutade mot konstitutionen att avsätta presidenten? Den som var under hot?

Att referera till KievPost som inte kan skriva något alls utan godkännande av juntan kan knappast vara trovärdig, eller hur? Speciellt inte som alla de som var kritiska inom media sparkades från sina jobb...

Mina källor är en salig blandning. Ett par nedan...

globalresearch.ca
zerohedge.com
http://vineyardsaker.blogspot.se (läs hans bio...)
http://cassad-eng.livejournal.com (för den som kan förstå militär strategi och taktik - nyttigt för ett HV-befäl att sätta sig in i...)
commondreams.org
www.informationclearinghouse.info
Council of foreign relations - http://www.cfr.org - De har publicerat papers om att USA är ansvarigt för krisen i Ukraina och att det var ett stort misstag att använda Ukraina som spelpjäs i USAs konfrontation mot Ryssland. Intressant läsning...

Bara ett axplock... Cassad är mycket bra läsning för HV-befäl eftersom när det hettar till i Ukraina också visar de mindre aptitliga delarna - och är en bra källa för att lära känna stridstaktik som kan komma till nytta i värsta fall...

Och en liten film... Har inte tid med mer nu - skall leverera en rapport innan kvällen...

https://www.youtube.com/watch?v=dLd8SmXz3dM

Ha det så bra,

Sten-Erik Björling

Sten-Erik Björling sa...
13 november 2014 kl. 17:25  

Sorry - den tidigare länken hade galen översättning - nedan är en"funktionell" länk...

https://www.youtube.com/watch?v=zQ_wteVUXsk

Sten-Erik Björling

jan-olov sa...
13 november 2014 kl. 21:19  

Sten Erik

Tack skall du ha för länkarna.
Kievpost.com är en oberoende tidning
Ja stridsteknik och taktik är alltid nyttigt för även ett hv befäl helt riktigt.

mvh/jan-olov

Unknown sa...
19 november 2014 kl. 08:43  
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Unknown sa...
19 november 2014 kl. 08:44  

Kom och tänka på en sak. Hur går det med budgeten? Det senaste året har rymt storbränder, ubåtskränkningar och allehanda kränkningar med incidentberedskapen som svar. Detta måste ju ha kostat en massa pengar. Finns dom eller blir det att han med plånboken håller fram en svångrem?

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade