Gästinlägg: Överlever du utan elektricitet

Tidigare i veckan medverkade jag och Filip Båverud i en podcast hos EFN om svensk krisberedskap. Om just denna beredskap eller snarare bristen på sådan, finns mycket att säga. Bakgrunden till denna podcast utgjordes bland annat av ett blogginlägg från "Reservofficer1" om krisberedskapen. Nedan följer ett gästinlägg av Mikael Grev som också tagit avstamp i varje människas privata situation vad gäller krisberedskapen. Det är ett ämne som det förtjänar att påminnas om gång efter annan. Konsekvenserna av en dålig krisberedskap blir inte bara tråkiga för dem som drabbas när behovet väl uppstå, utan det gör oss också som land betydligt sårbara för yttre påtryckningar, eftersom den svenska samhälleliga fallhöjden idag är mycket stor om t.ex. elnätet eller betalsystemet skulle påverkas.

Wiseman

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


Överlever du utan elektricitet?

Det är svårt att föreställa sig något som inte finns i erfarenhetsbanken. För många inkluderar detta ett närbeläget land som har expansiva geopolitiska ambitioner. När förutsättningar ändras – som de gjort under de senaste åren – så måste vi börja ta ansvar för vår framtid. Att inte planera för en eventuellt negativ säkerhetspolitisk utvecklig – om ens bara i tanken – är oseriöst på gränsen till ansvarslöst. Det är dags att agera.

Mikael Grev
F.d. gripenpilot i Försvarsmakten

--

Min grundläggande fundering är: överlever du och din familj om din stad är utan ström en vintermånad? Två månader? Hela vintern? Kan det hända?

Frågan kan för många verka absurd. Jag har pratat lite med vänner om detta och förbluffats över vilka dörrar som öppnas. Inte för att kunskapen saknas utan för hur utlämnade vi är till någon. Nästan alla förväntar sig att denna ständigt återkommande någon ska lösa problemet. Häri ligger pudelns kärna, denna någon har för länge sedan resignerat och proklamerat evig fred och samförstånd. I alla fall om man syftar på staten. Utan förståelse för detta kan vi inte gå vidare och lösa problemet.

Ni är utan ström. Kan du värma din bostad? Många svarar här att de har en braskamin av något slag. Har man dessutom ett vedlager är det idel leenden. Vet man att detta lager räcker hela vintern är det ännu bättre. Många nöjer sig här. VI klarar oss. Men hur är det med alla andra? Tror du att de andra gladeligen kommer att frysa medan du sitter med ett varmt hus? Förbered dig för gäster.

Arbete. Hur många kommer att kunna arbeta utan el? Även om just ditt företag har en backup-generator, hur länge räcker dieseln? Tror du det finns beredskapslager kvar i stora mängder? Om din arbetsgivare inte kan bedriva arbete, eller företag du är beroende av (om du levererar mat, städning, post eller andra tjänster t.ex.), hur länge kommer du att få lön utan att kunna göra arbete?

Handla
Du vet förmodligen att ibland går det inte att handla på en affär för att ”internet ligger nere”. Hur tror du det fungerar när ingen affär kan göra online-köp under en längre tid, kommer de att ge bort varorna? Kontanter kanske fungerar, men hur mycket kontanter har du? Kan affärerna ens ta emot kontanta betalningar utan fungerande kassasystem?

Lek med tanken att hela din stad har varit utan ström i en månad. Många kämpar för sina egna och sina näras liv. Bokstavligt talat. Tror du det finns tillräckligt med kassapersonal i affärerna eller är de ”sjukskrivna”? Om städerna runt omkring har strömavbrott, finns denna någon som löser allas problem?

Nu börjar nog de flesta känna sig lite illa till mods. Kanske finns det enbart elberoende bergvärme i huset. Kanske finns det inte basvaror för mer än en vecka. Kanske bilen är helt nödvändig för att få familjesituationen att fungera eller kanske du är en prepper och känner hur grannarna kommer att vilja hälsa på. Hur länge fungerar ditt avlopp utan el? Jag menar hela vägen. Får ni vatten om alla på vattenverket är hemma och eldar trästolar för att värma sina barn? Har du småbarn eller äldre släktingar är du nog extra orolig.

Men oroa dig inte. Sverige har beredskap för detta. Någon kommer för att lösa dina problem, staten räddar dig. Eller?

Önsketänkandet
Det som ofta slår mig i diskussioner om en framtid med en potentiell ovän är hur man allt som oftast ser ned på sin motståndare. Min analys är att detta till viss del är ett resultat av 200 års obruten fred. No worries, vad kan möjligtvis gå fel? Man väljer att tro att motståndaren är mindre intelligent, att han kommer att agera efter vår hotmall, att han inte kommer att utnyttja sin fulla potential för att uppnå sina mål, o.s.v. Detta är ett önsketänkande. I stridsflygplanering har jag sett detta mer än en gång. Kanske ganska ofta. Medel-IQ är 100 i större delen av världen och nödvändighet snarare än nöjdhet leder till kreativitet. De kommer inte att agera enligt våra planer, de kommer att utnyttja det vi inte tänkte på, mot oss.

Om en ovän bestämmer sig för att göra något, säg pressa oss att inte lägga oss i en ytterst tvetydig invasion av Baltikum, så kommer han inte att göra detta på det sätt vi förberett oss på. Han kommer att vara finurlig, veta vad vi vet, kompensera för våra styrkor och angripa våra svagheter.

Om vi förbereder ett antal scenarios så kommer motståndaren se till att ett annat scenario blir verklighet. Flexibilitet är det enda sättet att förbereda sig, men flexibilitet kostar. Tyvärr verkar flexibilitet vara omodernt. Allt ska upphandlas mot vissa väl definierande hotbilder så det kan verifieras att vi inte betalar för mycket för den där beställningen. Detta är fel väg att gå. Vi måste ha en flexibel grundförmåga.

Elnätet
Det är enkelt att slå ut det svenska elnätet. Inte genom en enskild attack kanske, men om vilja och manskap finns så är det en klart görbart. Utan att gå in på detaljer så är producenterna få, transportvägarna långa och oskyddade och nätet i stort obevakat. Redundans är enkelt att kompensera för med kunskap om vår infrastruktur, vilken motståndaren bevisligen skaffat sig under årtionden (lyssna på P3 dokumentär om Wallenbergs kidnappning).

Med vilja och motiverat manskap är det enkelt att slå ut större delen av svensk elförsörjning under månader. Små gröna män saboterar enkelt viktiga knutpunkter. Vad skulle effekten vara om någon illvillig låg i bakhåll och pricksköt mot svenska mammor och pappor som arbetade med att laga elledningar? Tänk hela vägen med rädsla, arbetsförhållanden, säkerhet, facket, strejker o.s.v.

Detta inlägg är inte avsett att skrämmas. Avsikten är att få Sverige att vakna ur sin törnrosasömn. Världen kommer bevisligen inte vara för evigt fredlig. Det finns de som vill andra saker än vi. Moraliskt rätt eller fel så fungerar världen så. Mycket sker i cykler. Jag ska underlåta mig att gå in på matematiken bakom men system som innehåller intelligenta element (komplicerade system med återmatning) tenderar att svänga i olika frekvenser (t.ex. 1 år, 10 år och 100). Kanske är vi på väg mot en liten fnurra på säkerheten, kanske är vi om fem år inne i ett världskrig. Svaret finns i statistik och sannolikhet och vi kommer inte med säkerhet veta vilket innan vi är där.

När en apa kan vinna över en aktiemäklare så hyser jag litet hopp att rätt människor kan förutsäga säkerhetsläget i tid för att kunna reagera med försvarsbudgeten. Rysslandskännare som för något år sedan argumenterade för Rysslands demokratisering sitter nu i skamvrån och skäms eller har bytt åsikt precis som om Google inte hade sökhistorik. Framtiden är per definition oviss. Låt oss verkligen förstå detta och skapa ett styrsystem för säkerhetspolitiken som övervinner populism och kortsiktighet.

Bli inte rädd
Så, vad är poängen med alla dessa ord? Inte rädsla. Av rädsla kommer sällan bra resultat. Men pragmatism är bra. Vi kan inte längre bedriva säkerhetspolitik som om det vore en eftertanke; ett särintresse. Vi måste börja ta ansvar för får framtid. För Miljöpartiet kan det betyda starkt subventionerade solpaneler på varje hustak samt ”I hart elbilar”, trots att elbilar är bilar. För Socialdemokraterna kan de vara att driva igenom en behövd fördubbling av försvarsbudgeten tillsammans med en uppvaknad Alliansen. För Vänsterpartiet kan det betyda att tvinga handlare att ta emot alternativa betalningsmedel som fungerar offline och utan elektricitet. Alla kan bidra. Men framförallt, avbryt genast den dogmatiska nedrustningen och pragmatisera allas vår säkerhetspolitik.


MSB – Om krisen kommer


16 kommentarer:

Gronvita sa...
29 november 2014 18:33  

Civilförsvar och totalförsvar återinfört baserat på allmän värnplikt för alla skulle bidra till såväl flexibilitet som utbildning av oss själva.

Kommande yttre hot är bara ett av problemen. Växande inre hot kan läggas till listan. Med det menas en degenererande stat med polis och rättsväsende som tappar auktoritet i förhållande till kriminella element och terrorister.

Tack för ett bra inlägg. Tänkvärt och allvarligt. Men snart måste vi börja tänka på melodifestivalen och det är kanske viktigare? (fungerar ironi på nätet?)

Johan Kylander sa...
29 november 2014 18:39  

200 år av fred har satt sina spår. Staten har abdikerat och medborgarna har mer än beredvilligt låtit sig invaggas i sockersöt men falsk säkerhet.

Den viktigaste punkten IMHO är exponeringen av önsketänkandet. Den som förutsätter ett möte mellan ett eget bästaläge och ett fientligt sämstaläge gör en dubbel felbedömning som bäddar för största möjliga besvikelse. Det är samma fantasidoktrin som säger att "vi säkert kommer att få hjälp" som tror att ett badkar fullt av vatten kommer att räcka som försörjning genom varje kris.

Magnus Redin sa...
29 november 2014 23:58  

Det sista stycket är det viktigaste och det fungera för flera stora problem. Sluta slåss om vad som är den bästa lösningen, sluta blockera varandras lösningar, genomför dem i stället!

Anonym sa...
30 november 2014 01:17  

@ Grönvita.

Tänk, blunda och känn rysningarna komma;-)

En gott doftande spritduplicerad lapp i brevlådan med veckoposten.

"Mello" inställd i år på grund av elbrist.

Ironi funkar bäst om man varnar(påpekar).

F.d. Teaterdirektören.

P.S. Ett resultat kanske hade blivit kö "ända ner till gatan" till hemvärnet

Nanotec sa...
30 november 2014 11:09  

Mycket bra inlägg. Särskilt slutet med tankarna om att alla kan bidra på sitt sätt. I andra liknande inlägg brukar de odugliga "andra" beskyllas för att motarbeta.

Själv har jag tänkt på och någorlunda löst uppvärmning vatten toalett mat viss nödbelysning men inte alla besök av mindre lyckligt lottade. Får fundera på hur många jag snabbt ska bjuda in fast då räcker inte maten eller toapapper. Får väl offra de mest obehövliga böckerna när dagstidningarna tagit slut.

Vänliga hälsningar

Nanotec

Anonym sa...
30 november 2014 12:58  

Dagens mot sabotage inte så motståndskraftiga elnät är ju ett resultat av rådande teknik och fysiska placering av tillgänglig utvinningsbar energi. Tekniken i sig bidrar också till stordriftsfördelar vilket leder till "single point of failure".

För att uppnå redundans och motståndskraft mot sabotage behöver man många små utspridda och stabilt producerande enheter. Det utesluter förstås vindkraft annat än som komplement. Och i en framtid kan detta bli både möjligt lönsamt.

I min kristallkula ser jag billiga moduler (<100MW) som laddas på fabrik och kan producera i 50 år för att sedan bytas ut mot nyladdade enheter. Små enheter som placeras ut där energin behövs ger redundans och minskar behovet av ett omfattande och sårbart elnät för att distribuera energin. Ja, jag talar naturligtvis om kärnkraft. Förmodligen den enda möjligheten när fossilkraften börjar sina.

Gustav sa...
30 november 2014 13:08  

Det behöver ju inte uttryckas så komplicerat som att "pragmatisera allas vår säkerhetspolitik"
Det det handlar om är ju att ha en "Plan B" (och kanske även C och D)
Felet vi gör nu är ju att bygga allting på att allt är frid och fröjd och att allt kommer att vara så under överskådlig framtid
Ingen Plan B, inga redundanser (reservförfaranden eller reservflöden), ingen som är ansvarig för att samordna i en kris (individer ska klara sig själva), osv
Hur blåögd kan en svensk bli?

Nanotec sa...
30 november 2014 14:31  

För att lätta upp stämningen lite så finns det för elförsörjningen många reservplaner hos producenter och distributörer för omkoppling ö-drift och bortkoppling av mindre prioriterade brukare samt rullande bortkoppling. Hos användarna av el är det nog värre i de flesta fall.

Och frågan överlever du utan el en vinter måste tråkigt nog besvaras med knappast för de flesta samt möjligen för oss övriga. Fast med lite mer förberedelser gemensamt och privat innan något händer ökar sannolikheten till överlevnad.

Vänliga hälsningar

Nanotec

Anonym sa...
30 november 2014 14:35  

Ett mycket viktigt och välskrivet inlägg.

PS. Teaterdirekorren, varför.kallar du dig numera fd?

Anonym sa...
30 november 2014 19:21  

Herr Andersson.

Under våren och sommaren tappade teatern en del av sina medarbetare.
Vi hade då inte sysslat med något som kan kallas militär verksamhet på ett år. Arbete av typen, ta fram "bra" statistik, för någon som är utbildad till bataljon-, brigadchef eller motsvarande är inte speciellt inspirerande!
Det visade sig att kompetensen att fylla upp teaterkompaniet inte fanns inom FM längre.

Jag och min stf hade tidigare fått ett generöst erbjudande och när teatern beslutades ingå som ett litet "kulturellt särintresse" i den allmänna cirkusen hoppade vi av.

Vi är nu några "teaterintresserade" som återfinns där gräset inte är grönare men fasiken så mer näringsrikt;-)
(Min fru har räknat ut att jag kommer att höja min pension med 104 procent!!)

Vi jobbar numera med ungefär de arbetsuppgifter vi en gång hade men från en annan sida.
Därav f.d. men jag tror att vi inom en snar framtid kan återuppstå som en fri teatergrupp med civila förtecken. Företagsgruppen vi är anställda av är mycket positivt inställt till tanken:-))

När planerna blir mer definitiva får jag väl att skriva "Blivande teaterdirektör"? Om jag hinner, för härute går saker och ting mycket fortare än vad vi är vana vid. En treårscykel, inom FM, för att fram en pryl kan här gå på mindre än en timma, så det gäller att vara med i svängarna.
Vill du ha ett första intryck utifrån så kan jag väl påstå att FM är på en väldigt låg nivå när det gäller IT-lösningar och intern/extern info. Då har det ändå hänt otroligt mycket på dessa områden de senaste åren inom FM.

Så det enkla svaret på din fråga är att jag är en f.d. teaterdirektör numera.

F.d. Teaterdirektören.

Nils Nilsson sa...
30 november 2014 19:33  

Vill man känna sig extra deprimerad kan man prova:


This war of Mine.

http://www.11bitstudios.com/games/16/this-war-of-mine

En verklighet som kanske snart kommer till vårat land.

Detta spel är alltså en ganska bra pröva leva som civilist i en krigshärjad stad-simulator.

paul sa...
1 december 2014 08:02  

Man ska inte överdriva konsekvenser eller ens möjligheter till att slå ut hela Sveriges eldistribution.

Nätet är i sig inte så sårbart som det framstår här. Det som påstås här är egentligen att "slå ut stamnätet så slås resten ut". Så ligger det inte riktigt till.

Exempelvis Stockholm har sitt eget "stamnät" med en i huvudsak nedgrävd 220kV kabel runt hela staden. Produktionskapaciteten inom Stockholm har tidigare (även om det kanske inte är så helt nu) byggd för att kunna försörja de viktigaste funktionerna såsom värme, vatten och sanitet med rullande avbrott för konsumenter.

Men oaktat Stockholm så har nätet tre delar. Stam, region och lokalnät. I ett hypotetiskt fall att stamnätet faller bort så kommer det att falla på det mycket mer distribuerade regionnätet att försörja så mycket som det går. Huvuddelen av sveriges vattenkraft ligger exempelvis på regionnät, så exempelvis skulle troligen allt norr om Värmland, Dalarna och Hälsingland kunna klara sig utan något annat.

Söder om detta faller det mer och mer på lokalnäten. Här beror det på hur fjärrvärmesystemen är uppbyggda. Troligen skulle lokalnäten i Göteborg och Malmö kunna få problem, jag misstänker då deras fjärrvärme/gaskombiverk är så pass stora så ligger de nog på regionnäten och hur de kan kopplas om till att endast försörja lokalnäten vet jag inte.
Dock skulle de verken utan större problem försörja vatten och sanitet för båda städerna.
I övriga mindre städer så beror det på om fjärrvärmeverken har egna turbiner, har de det så kan de med största sannolikhet försörja vatten och sanitet.


De som skulle få riktigt svårt att de platser som är tätort men saknar kraftvärmeverk. Antingen om de endast har värmeverk eller om de helt saknar fjärrvärme. Jag kan inte komma på något exempel som skulle vara känt av allmänheten men orter som Rimbo eller Hallstavik i Norrtälje kommun skulle kunna få problem.

Ren landbyggd torde klara sig bättre.

Summa summarum, måla inte fan på väggen och ha lite förtroende för systemet. Det är robustare än vad man kan tro.

Duke sa...
1 december 2014 10:39  

Paul,

Det är risk att du tänker på ett scenario där det sker allmänna driftstörningar. Där håller jag med dig och där är inte problematiken så stor. Speciellt eftersom de som ofta drabbas, t.ex. under Gudrun, är vana och har rutiner.

Men, en motståndare som har god kunskap om det du räknar upp och som är ute efter att orsaka maximal skada eller påverkan kommer att hitta sätt att göra detta. Det är många som tror att dessa typer av operationer förbereds just nu och har förberetts tidigare (lyssna på i inlägget föreslagen podcast). Kanske inte för att det finns konkreta planer i närtid utan för att ha möjligheter om det blir störningar i världsläget eller anses opportunt och värt risken.

Genom att förbereda sig både på det personliga planet och på myndigheterna samt ta beslut som går åt decentraliserad snarare än kostnadsoptimerad försörjning så kommer man långt. Det var detta som var avsikten med inlägget.

paul sa...
1 december 2014 12:04  

Duke:
Säger inte att man inte ska vara förberedd för längre strömavbrott.
Däremot tycker jag inte att man skall överdriva saker heller.
Det scenario jag pekar på är förövrigt totalt bortfall av stamnätet vilket jag inte tycker är speciellt begränsad driftstörning.
Lokalnät och regionnät är inte lika sårbara generellt då de oftast har mer formen av nät än enskilda ledningar.

Gällande "decentraliserad" produktion. Tja, problemet där är kostnad och det faktum att du inte kan bygga reglerbar decentraliserad produktion.
Vindkraft kan exempelvis inte producera om spänningen på nätet fallit bort, solceller kan producera dagtid (men de har högst begränsad effekt i verkligheten)
Kvar finns kraftvärme och vattenkraft. Inget av dem lämpar sig för nämnvärd decentraliserad produktion. Mest lämplig är gasturbiner/dieselaggregat vilka kan göras relativt små, dock är de politiskt och ekonomiskt vansinniga att bygga som annat än nödenheter.

http://www.ei.se/sv/Publikationer/Arsrapporter/

Titta lite på ledningslängder och så vidare på den tekniska särskilda rapporten hos EI. Som ett exempel så kan man även titta på SvK:s hemsida och se hur många stamnätsstationer som finns.

Att det är teoretiskt möjligt att orsaka stora störningar, ja, självklart.
Tror jag att det är möjligt att orsaka totalt utslaget elnät under en hel vinter? Nej, det gör jag inte. Det skulle krävas enormt stora insatser inklusive blockad av tillförsel av material för reparation. (ubåtar/flygplan) Alltså rent krig.

Troligen skulle det dessutom innefatta att man måste slå ut Ludvika (ABB har sin stora produktion av ställverk där) samt ett flertal mindre producenter runt om i Sverige.

Men, visst var beredd på strömavbrott. Överdriv dock inte konsekvenser eller omfattningar. Överdrifter ger inte starkare argument utan snarare tvärtom.

Unknown sa...
3 december 2014 00:38  

Man behöver faktiskt inte gå så långt som till att slå ut hela elnätet. En tragisk verklighet är att de svenska myndigheterna har så dålig IT-säkerhet att det ganska snabbt och enkelt skulle gå att slå ut i stort sett samtliga mydnigheters informationssystem och detta helt utan att skicka in en enda liten grön gubbe innanför Sveriges gränser. Hur väl utvecklade beredskapsplaner har våra myndigheter, sjukhus, kommuner etc för att hantera ett bortfall av kommunikation, informationsspridning, ekonomifunktion etc vet jag inte i detalj, men vi kan vara säkra på att man inte heller här har tagit höjd för alla eventualiteter. Hur länge sedan samhället skulle fungera vidare utan fungerande myndigheter, brandförsvar, polis, sjukvård, kollektivtraffik, övrig samhällstjänst kan man ju diskutera.

Om man dessutom som angripare kombinerar att lamslå myndigheterna och omöjliggöra för dem att kommunicera med folket effektivt med ett antal konkreta, mindre tydliga operationer mot väl valda mål så har man kommit långt med oerhört små medel. Den intressanta frågan tycker jag är hur sjutton politikerna lyckats komma undan med att bygga ett Sverige vars hela existens i nuvarande form är avhängig att ingen yttre makt bestämmer sig för något annat.

Sten-Erik Björling sa...
3 december 2014 12:23  

Naturligtvis så kan alla dessa brister komma i full blom vid t ex en medelstark solstorm. En försvarsmakt värd namnet bör täcka även "civila" alternativa händelser såsom solstormar, sabotage eller så enkla händelser som fallerande distributionssystem p g a bristande underhåll...
Ett svagt och fragilt samhälle kommer ALLTID att vara mer tillgängligt för ett angrepp än militära system... Att försvaret är så helt inställt på gammalt tänkande är faktiskt mycket förvånande... En motståndare väljer inte angreppspunkt efter motståndarens styrkor utan efter deras svagheter - såsom enkelheten att lamslå samhället och med svält, frysning och törst påverka befolkningens vilja att idka motstånd... Räkna inte med att framtidens ev. angrepp kommer att ske med onda orcher i sina SU-plan som skall nedgöras av våra glänsande riddare i JAS-plan med ett fåtal mycket dyra lansar i form av Meteor-robotar... Mycket enklare att med lite gejjej slå ut ett fåtal transformatorstationer och aktivera virus i alla de Windows-datorer som finns i förvaltningar och vitala system...

Sten-Erik Björling

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade