Gästinlägg: Försvarsmaktens ledning bildar dimma

Försvarsdebatten pågår för fullt på alla möjliga håll.

För alla försvarsmaktsanställda är det nya ofullständiga avtalet utan preciserade villkor, som man nu tvingar in alla anställda i ett hett debattämne. Så här i valtider så kommer även diskussioner om förbandsnedläggningar upp till ytan igen. Det som ideligen slår mig att det näst intill aldrig förekommer något positivt inom eller runt Försvarsmakten i debatten.

Försvarsmaktens informationsdirektör Lagersten har på en något undangömd plats på Försvarsmaktens annars så ointressanta hemsida, en spalt som man kallar Försvarsmakten kommenterar. Där har det helt plötsligt börjat komma lite inlägg igen. Det senaste inlägget, innan någon sannolikt fick en spark där bak, publicerades i juli….

Men ett av de nya inläggen på denna plats handlar om vad Generallöjtnant Jan Salestrand tydligen kommenterat på ett förbandschefsmöte rörande Officersförbundets debattartikel om vad de anställda anser om förmågan att klara av väpnad strid. Nu pratar vi om vår viktigaste uppgift mina damer och herrar. Resultatet blev som de flesta vet att 8 av 10 anställda inte tror sig reda ut sin egen huvuduppgift.

När man läser detta lilla inlägg så inser man ganska snart att Salestrand bildar dimma. För det är precis just ett uttalande som detta som gör att nästintill alla politiker inte reagerar över hur illa ställt det verkligen är med vår Försvarsmakt i många avseenden. Salestrand påvisar ju hur fantastiskt bra och efterfrågade FM är av allt och alla. Ett mycket smart och professionellt sätt att undanhålla de faktiska bristerna?

Salestrand skriver:

"Jag förstår att den enskilde medarbetaren kan känna sig otillfredsställd. Framför allt eftersom vi har höga krav på oss själva och vår professionalism. Jag ställer mig dock frågan om resultaten ger en rättvis bild av verkligheten.

Som en motvikt vill jag framhålla alla de olika utlandsuppdrag vi genomfört de senaste åren. Vi är och har varit i vitt skilda miljöer runtom i världen; Balkan, Liberia, Kongo, Tchad, Medelhavet, Adenviken och Afghanistan. Vi har ett odelat förtroende från de länder vi har samarbetat med, både mindre och större länder. Det är inte av politisk eller militär hövlighet utan svensk trupp är efterfrågad. Vi skulle inte klara dessa uppdrag gång efter annan och över tid om det vore det så illa ställt som resultaten i undersökningen anger.

Vi deltar i ca 750 internationella samarbetsområden, vilket är långt fler än något annat land av jämförbar storlek. Det gör vi inte för att vi bett om att få vara med. Tvärtom är vi efterfrågade för vår kunskap och professionalism.

Vi når våra uppställda mål enligt verksamhetsuppdragen. Värnpliktsrådets årliga undersökning om hur soldater och sjömän uppfattar tjänstgöringen visar att fler än någonsin har förtroende för befäl, egen och förbandets förmåga.

I sammanhanget vill jag också lyfta fram att en logisk förklaring till resultaten. Vi står mitt i en förändring där vi ska öka tillgängligheten. Insatsorganisationen har idag mycket få förband med hög beredskapsgrad och med direkta resurser knutna till denna förmåga.

Jag tror också att vi har överdriven grad av självkritik i Försvarsmakten, en kultur där vi klär oss i säck och aska. Självklart ska vi fortsatt uppmärksamma de brister och problem som finns, till exempel genom krigsförbandsvärderingen. Men det är viktigt att diskussionen sätts i ett större sammanhang."


Det Salestrand marknadsför som positivt och professionellt med FM är enbart de internationella insatserna. Detta får såklart många politiker, men även gemene man i Sverige att applådera och känna sig delaktiga. Det vill säga de som kanske inte alltid är så särskilt insatta i de viktiga detaljerna.

Nu vill jag inte på något sätt raljera över alla de som åker ut i världen i Svensk uniform och i vissa fall riskerar livet. Alla ni gör ett oerhört bra jobb, inget snack om den saken.

Men….

Det Salestrand verkar glömt (eller medvetet mörkar för politiker m.fl.) är att Försvarsmaktens i särklass viktigaste uppgift trots allt är väpnad strid och att försvara Sverige.

Denna kompetens och förmåga lyfter Salestrand inte fram. Nej, för då heter det ibland ”både och” samt några andra floskler som innebär att förbanden skall kunna göra samma saker på både hemma och bortaplan. Men reder FM verkligen ut det?

Det går inte ens att jämföra svårighetsgraden, och kravet på kompetensnivå och förmågor att jaga pirater i Adenviken med att genomföra strid till sjöss mot en jämlik angripare eller kvalificerad ubåtsjakt i ett skarpt läge.

Det går inte att jämföra att åka runt och patrullera på Balkan i en fredsfrämjande insats med att bygga upp kompetens och förmåga att möta en mekaniserad fiende i svår terräng, och kanske till och med i iskallt vinterklimat. Ja jämförelserna kan göras oändligt långa med de ställen och med den hotnivå och vilka krav på förmågor vi har på våra internationella insatser jämfört vad som kan hända i tider av oroligheter runt, och i vårt eget land. Undantaget är vår insats i Afghanistan.

Nu tänker många att dessa ”kalla kriget förhållanden” inte är relevanta. Men då måste man nog ställa sig motfrågan vilken typ av fiende man anser att FM skall vara kvalificerad att möta? Är det piraten i en fiskebåt och terroristen med hemmagjorda bomben, eller ska vi fortfarande ha förmåga att möta en jämlik, eller starkare fiende? För mig är svaret enkelt.

Försvarsmaktens egen hemsida är för övrigt en enda glädjekavalkad, där det enda verkar handla om att enbart försöka hitta det positiva i FM. Allt annat verkar ignoreras, alternativt göms på Lagerstens lilla dolda plats i små notiser.

Det är sannolikt också därför alla Försvarsbloggar som Wiseman och Chefsingenjören m.fl. lockar en så oerhört stor läsarskara. Dessa bloggar är det enda forum där alla missförhållanden, problem och förmågeglapp inom FM kan ventileras. Men där kommer en annan faktor in i bilden, nämligen sekretessen. Jag är nämligen övertygad att båda dessa bloggare och alla som kommenterar dessa bloggar sitter på ytterligare information, men som man av naturliga skäl aldrig kan yppa då det ofta berör faktiska förmågor (eller oftare brist på förmågor) och operativa förhållanden. Sådant ska självklart inte heller publiceras av olika anledningar, men den som sitter med vetskapen, blir då ännu mer förbannad och frustrerad när man läser uttalandes från FM ledning, och när de förmedlar ett budskap som ska framstå som om att allt i FM är så oerhört bra.

Även Försvarspolitikern Allan Widman lyfter fram detta på sin blogg. Men han understryker att debatten runt dessa missförhållanden är viktigare än något annat.

Försvarsmakten kör gärna en massa mantra som det numera klassiska ÖRA och annat. Men frågan är hur mycket ÖRA som verkligen råder. Bara det att alla försvarsbloggar och alla kommentarer är anonyma ger en helt annan bild av ÖRA. Det är till och med så att ÖRA har fått helt andra betydelser än vad som från början avsågs.


En helt annan sak som man i dessa dagar kan reflektera över är den senaste debatten om förbandsnedläggningar.

Klart är att det finns dokument (BU 2011 samt FM UP) där FM tydligt angivit att man tagit höjd i sin planering för en eventuell nedläggning av en flottilj, ett regemente och ytterligare några mindre enheter.

Detta har blossat upp en debatt mellan framförallt (M) och (S) företrädare där (S) lyfter fram detta som ett orosmoment som kan bli en verklighet efter valet om det nu visar sig att pengarna inte räcker till. Då går (M) till motangrepp och hävdar att man inte alls planerar för något sådant…

Men faktum är att den troliga anledningen till att FM tagit höjd för detta är (M) genomdrivna politiska projekt att avveckla värnpliktsförsvaret och införa ett yrkesförsvar. Detta medför sannolikt ökade kostnader samtidigt som Salestrand hävdar att man kommer få en överkapacitet p.g.a. att man inte längre ska utbilda några värnpliktiga.

Allt hänger ihop, frågan är hur (M) ställer sig till detta eventuella faktum att deras avveckling av värnpliktförsvaret direkt leder till överkapacitet av utbildningsplatser samt underskott i ekonomi, vilket kanske tvingar fram just…. förbandsnedläggningar…… trots att man i dagsläget inte verkar inse sambandet. För hur man än vrider och vänder på saker så hänger allt samman på ett eller annat sätt.


Tack för ordet./ Haddock

32 kommentarer:

Daniel Eriksson sa...
14 september 2010 08:46  

"Det svenska stridsledningssystemet (stric) har aldrig varit till stora delar utslaget, vilket mediebilden kan ha gett sken av. stric N i Luleå drabbades av ett totalt strömbortfall, vilket ledde till att anläggningen inte kunde användas."
- http://www.forsvarsmakten.se/sv/Aktuellt/Forsvarsmakten-kommenterar/

---

Jag vet inte hur det är med er... Men hur fan kan ett totalt strömbortfall som leder till att anläggningen inte kan användas INTE räknas som att centralen är utslagen?!?!

Anonym sa...
14 september 2010 10:46  

Mjo, förvarsmaktens hemsida stämmer ju lite för väl in med punkten 2 på denna:

http://www.e24.se/pengar24/jobb-och-karriar/avsloja-en-dalig-chef_2058303.e24

/B-E Väring

jan-olov sa...
14 september 2010 11:12  

instämmer med Haddock. Mkt bra skrivet

Anonym sa...
14 september 2010 11:55  

Ett av problemen är att "försvar av Sverige" och "strid" var riktig fula ord i Försvarsmakten under omställningen till insatsförsvar. Att tala om att försvara Sverige var väl motsvarigheten till att svära i kyrkan - och följa upp med en brakare.

Därmed är det inte konstigt att det nu blir förvirrat för alla goda proselyter, som tidigare fnös åt försvarstanken.

Plötsligt talar nämligen politikerna om att försvara Sverige igen, det som var så fult alldeles nytt.

Försvarsmakten låter sig dock inte imponeras eller påverkas så lätt utan kontrar snabbt med ett par, tre förbandsnedläggningar för att slippa eländet.

Anonym sa...
14 september 2010 13:17  

Haddocks utmärkta text berör enligt mig bla. några av FM grundläggande problem.

Vi tar bara upp allt positiv och mycket sällan det negativa (brister).

Jag är övertygad om att detta är en av de stora orsakerna tillsammans med "de små stegens tyranni" att vi har hamnat där vi nu är.

En sak kan ju dessutom vara mycket positiv och fungera hur bra som helst, men om den bara finns i ett "exemplar" och det tex för redundans krävs 2 eller 3, så är det ju underkänt ändå!

Om brister aldrig redovisas/slätas över, så kommer de ju heller inte att åtgärdas.

Ett aktuell exempel, Dagny 1 som genomfördes för ungefär 4 år sedan, visade på samma brister som Dagny 2. Dock begravdes uppenbarligen den kritiska rapporten, istället för att ligga till grund för arbetet med IO 14.

När nu DAGNY 2 visat att nog blivit ännu sämre då plötsligt seglar bl.a. en territoriell ledning upp som jäst efter degen.

Vi är dessutom alldeles utmärkt bra på att dupera oss själva och politikerna.

Exempelvis redovisas uppföljningen av resultat och ekonomi månadsvis på ett par bilder, där för att göra det tydligt fins ett stoppljus (dvs om vsh ok = grön osv).

Problemet är bara det, att det utgår från uppgifter i ÖBU/VU.
Detta innebär att tex 2008 med alla neddragningar, så mot dessa neddragningar var den mesta verksamheten (och ekonomin) grön.

Mot de lånsiktiga målen och kraven borde ju i princip all verksamhet varit röd!
Detta redovisade dock aldrig på någon offentlig bild/text. Det kanske sas i några slutna rum, men det hjälper oss inte, för det offentliga underlaget är det som alla utanför denna eventuella krets relaterar till.

Följaktligen, allt var ju grönt 2008, alltså behövs det inget återtagande efter detta år....

Sedan kan man fundera på om det med ett yrkesförsvar går att göra liknade neddragningar som 2008....

Galärslaven

AA sa...
14 september 2010 13:27  

Faktiskt ett av de bästa Inläggen på den här bloggen på länge!

Anonym sa...
14 september 2010 15:16  

Sorgligt men sant. Bra inlägg. Jag har slutat titta på FM hemsida, väl mycket Pravda där.

Anonym sa...
14 september 2010 16:51  

Det finns förmodligen tre alternativa orsaker till Försvarsmaktledningens oförmåga att föra fram konkreta fakta om läget i FM till allmänhet och politiker.

1. FML står så långt ifrån kärnverksamheten att man inte längre har koll på, och förstår vad som händer i organisationen. Man tror helt enkelt på allvar att allt är frid och fröjd.

2. Förbandschefer och andra chefer ute i organisationen vill inte påvisa några brister hos just sitt förband, således får FML en friserad sanning.

3. FML förskönar medvetet sanningen om läget i FM för att inte förlora anseendet hos politiker och allmänhet.


Oavsett var problemet ligger så är det bara att beklaga.

Anonym sa...
14 september 2010 17:19  

@ anonym 16.51

Klockren analys !

Anonym sa...
14 september 2010 19:05  

ÖRA?


Står inte det för

Övervaka

Rapportera

Anmäl


Officer vid Livgardet

Anonym sa...
14 september 2010 20:43  

Va?

Jag som trodde ÖRA betydde
- Överkörd
- R-vkn--lad
- Avpolletterad

Anonym sa...
14 september 2010 21:10  

@ B-E Väring

Lmao, jag tycker nog att de flesta punkter stämmer in på FML.

Anonym sa...
14 september 2010 21:47  

Det är inte utan att man känner en fläkt av konspirationsteori och rättshaveri i flera av kommentarerna. Jag antar att vissa deltagare även har bestämda uppfattningar om morden på JFK och Palme, samt 9/11.

Anonym sa...
14 september 2010 22:00  

Instämmer med 16.51.

Vid alla besök vid vårt förband lyfts de positiva sakerna fram och det poängteras vilka unika förmåger vi har.
Inget förband (tror jag) vågar säga hur det egentligen är då man är orolig inför nästa förbandsnedläggning! Politiker och FM-ledningen lyckas medvetet (eller omedvetet) spela ut förbanden mot varandra.
Vi kurser och annan verksamhet, med representanter från andra förband, brukar vi vara rörande överens om att det är så "spelet" förs.

/PJ

Abrakadabra sa...
14 september 2010 22:02  

Påminner om "The fog of war"

- http://en.wikipedia.org/wiki/The_Fog_of_War

- http://www.youtube.com/watch?v=iXKJr4MvkQM (2 av totalt 11 delar)

- men då handlar det om strid


Här handlar det om "The fog of capability" eftersom hotbilder gällande nationellt försvar samt politikernas krav är - dimmiga.

Nationella krav möts med 1 st JAS på F21, 1 st Visby-korvett, 1 st stridsvagn på Gotland, 1 st SLB-förband i Småland, 1 st lv-förband vid Oskarshamn,
1 st C2-system på Enköpingsslätten samt polisens insatsstyrka ?

Anonym sa...
14 september 2010 22:38  

Politiker! Var står ni i den här frågan?

Jag tror mig vara övertygad om att alla Svenska försvarspolitiker med något intresse för Försvarsfrågor läser den här bloggen.

Vad tycker ni?

Göm er inte nu bakom mantrat som Tolgfors kör med, att "Det är en arbetsgivarfråga" eller något annat skygglappsbeteende.

Det här är i högsta grad en fråga för politikerna. Allan Widman, var är du?

Förstår ni inte att det mycket troligt är en icke verklighetsförankrad bild av Försvarsmakten som ni får presenterad.

Som någon tidigare skrev, man presenterar gärna sina unika förmågor, men man undanhåller att det endast finns en (1st) av allting. Skickar man något utomlands, så gapar det tomt här hemma.

Kom igen nu politiker, har ni en åsikt, eller framförallt har ni kunskap om dessa förhållanden?

Johansson sa...
14 september 2010 22:53  

@Daniel Eriksson 08.46
Det är svårt att beskriva händelsen i Luleå öppet. Dock har förmågan eller funktionen aldrig upphört att leverera!

Johansson
Ledsystoff FV

Anonym sa...
14 september 2010 23:04  

Varför stannar ni?

Under några dagar har jag följt bloggen extra noga och kan bara konstatera att försvarsmakten måste vara Sveriges sämsta arbetsplats.
- Man har absolut noll förtroende för ledningen.
- 8 av tio tror inte på den egna förmågan som man utbildar till
- Man blir överrumplad av ledningen med nytt anställningsavtal, som jag förstår det utan någon större dialog.

Varför i alla världens namn stannar så många officerare kvar i sitt jobb undrar man då? Det är kanske dags att vakna upp och göra något åt saken personligen då organisationen inte kan göra något åt er. Ut ur detta kommer sannolikt:
1. Att ni kommer att må bättre personligen
2. Nissarna i ledningen börjar förstå att hela organisationen måste få en bättre ledning, styrning och klarare uppdrag.

Stannar ni kvar kommer ni bara att bli (förbli)bittra, det är nog dags att ni agerar för er egen skull. Vad tror ni försvarsledning én gör om 5000 avskedsansökningar kommer in på ett bräde??

"Agera inte reagera"

Anonym sa...
15 september 2010 01:18  

En liten kommentar till detta om nedläggningshotet.

Under denna mandatperiod med borgerlig regering gick man tidigt ut och sa att FM har organisationsfrihet, dvs för att nå det mål man lagt upp får man själv lägga ner eller bygga ut, under förutsättning att man håller det krav som regeringen och riksdagen har ställt på Försvarsmakten.

Föregående regering ville själva tala om vad man skulle lägga ner eller inte.
Nu har Försvarsmakten dvs arbetsgivaren, själv hand om den delen. När FM senast föreslog nedläggning fick man nej, då det rimmade illa med Georgienkrisen bl a, men också en påse pengar för att vidmakthålla strukturen. Nu har vi ny målsättning men denna är bedömt beräknad så att organisatoriska förändringar, fint ord, måste genomföras för att kunna nå målet.
Intet nytt under solen, men det nya är att Försvarsmakten själva till större del bestämmer vad man vill ha kvar eller måste lägga ner.

Krass verklighet, snart kommer vi att bygga nya regementen och flygflottiljer? Den som lever får se.

/JAR

Anonym sa...
15 september 2010 07:32  

"Försvarsmaktens i särklass viktigaste uppgift trots allt är väpnad strid och att försvara Sverige."

Ganska okontroversiellt påstående, men problemet kanske ligger i tolkningen av "att försvara Sverige". Vissa menar med uttrycket ett militärt försvar av svenskt territorium, vilket vi har haft i tidigare säkerhetspolitik, men vilket vi numera inte längre har. Att vi inte har det ligger i linje med en annan tolkning av "att försvara Sverige", vilket också ligger bakom den nu (sedan slutet av 90-talet) rådande säkerhetspolitiken och försvarsdoktrinen - den som som dimensionerar våra militära försvarsresurser. Det var alldeles för lätt att då ändra politiken utan debatt. Det var svårt att ställa om Försvarsmakten. Nu när vi står inför fullbordat faktum så börjar diverse upprörda röster, inkl. media, kritisera den valda politiken och effekterna av den. Lite väl sent kanske? Så blir det när säkerhets- och försvarspolitik behandlas som ett icke-ämne. Så går det när varken politiker eller höga ämbetsmän tar en obehaglig debatt före beslut. Nu pratar vi äpplen och päron. De som framför kritik mot FM utveckling och nuvarande status med referens till att det är självklart att vi ska ha militära förband för att försvara svenskt territorium kommer alltför ofta att avfärdas. FM nuvarande status är i linje med nuvarande politik, där en helt annan säkerhetspolitik och försvarspolitisk doktrin ligger till grund för användandet av svenska militära förband. Har kritikern överhuvudtaget fattat att det territoriella försvaret är övergivet sedan slutet av 90-talet? Tittar kritikern bakåt eller framåt? Alltför ofta debatterar vi så att det för en vilseledd kan uppfattas som att vi är bakåtsträvare som inte har förstått det nya och vackra som beslutsfattarna i sin oändliga visdom har uppfattat.

Anonym sa...
15 september 2010 08:24  

Hur gör man för att förstå försvarets ekonomi och hur pengar in hänger ihop med förmåga ut? Trafikverket är ganska enkelt, det är bara stort och oöverskådligt och det går att förstå vad en ny väg eller ett kommunikationsnät till järnvägen kostar att bygga och driva. Landsting är grötiga och ger mig huvudvärk. Men försvarsmakten verkar ingen förstå eller så har jag bara haft otur när jag har letat efter tänkare på nätet.

Daniel Eriksson sa...
15 september 2010 15:41  

@Johansson

Hur kommer det sig då att man var tvungen att flyga ner personal från Luleå till Hästveda?

Anonym sa...
15 september 2010 17:20  

/JAR 01:18

Ja så var det tänkt. Dock finns det ett antal beslut där regeringen från början förbehöll sig att själva bestämma, tex alla enheter som utbildar Hemvärn.

Att organisera en ledningscentral var något som defakto FM hade mandat att göra, men efter så all turbulens runt detta tog regeringen ifrån FM mandat att besluta om detta själv.
Sedan gick de fyra allianspartiledarna ut vi en tidningsartikel och sa att inga orgförändringar innan valet.

På så sätt har faktiskt förutsättningarna för FML drastiskt förändrats mot vad som gällde när Alliansen tog över. Egentligen alltså tillbaks till politiken som fördes före 2006.

Man kan tycka vad man vill om hur FML hanterat vissa av "organisationsärenden", men man får nog säga att de faktiskt fått mer stjälp en hjälp av regeringen genom den beskurna handlingsfriheten.

Galärslaven

Thomas L sa...
15 september 2010 17:45  

@Haddock,
Att inte berömma förmågan till försvar av Sverige utan de internationella insatserna, innebär inte automatiskt att Salestrand försöker dölja något.
Det är, enligt mitt förmenande, en hårt vinklad tolkning som berättar mer om viljan att utifrån en artikel påvisa vad du upplever som flagranta brister inom FM än en diskussion vad Salestrand egentligen menar.
Jag har hört nämnde general vid andra tillfällen och jag upplever att hans genuina vilja är att gjuta mod de anställda genom att påvisa vad vi faktiskt gör bra, istället för att påvisa alla brister. Jag upplevde samtidigt att han inte blundade för de problem och brister som du belyser i gästinlägget men det finns kanske skäl att likt honom börja återta hedern att vara anställd inom FM.
För att göra, måhända en förenklad, parallell: Sällan sitter en tränare på en presskonferens efter en match och toksågar sitt egna lag. Även om man ibland undrar om vi såg samma match. Man månar om de sina.

Däremot tycker jag att det finns en problematik i vad som tas upp i en kommmentar och det är vad som framgår i årsredovisningar odyl. Där ska skiten med, alltihop. Så är det nog inte.

Nej jag tycker att det var rätt av Salestrand att ge beröm för de insatser som görs och jag tolkar det just så, att han är stolt för vad som uträttas utan att ha ett stort MEN hängande i luften!

Haddock sa...
15 september 2010 20:26  

@Thomas L

Din kommentar ger en tankeställare, utan tvekan.

Jag tror faktiskt att du har helt rätt i det du skriver.

När man skriver ett inlägg som jag gjorde, så är det rätt naturligt att ta ett avstamp i någon aktuell händelse, eller artikel för att en läsare lättare ska kunna relatera till något.

I mitt fall tog jag avstampet i Salestrands kommentar.

Det kan säkert vara så enkelt att det handlar om att gjuta mod i manskapet. Men faktum kvarstår ändå att 8 av 10 inte tror sig lösa uppgiften väpnad strid.

Detta verkar trots allt rätt oklokt att släta över med att ta upp våra internationella insatser där det oftast handlar om fredsfrämjande operationer. Ofta rätt långt ifrån regelrätt väpnad strid handlar om.

Men i övrigt så är jag som sagt benägen att tro på det du skriver.

Anonym sa...
15 september 2010 21:33  

@Thomas L/Haddock

Thomas, en klok synpunkt, jag tror att du har rätt varför Salestrand sade som han gjorde.

Tyvärr upplever jag att det sällan tas tag i det problematiska/negativa, oftare försöker man nog skjuta budbäraren och/eller svara ungefär som så, "det där tar vi sen", detta sen brukar tyvärr väldig sällan hända.

Annan variant, "vi ska inte leta fel" lustigt nog ofta använt dem kan känna på sig att de nog har del i att det blev lite fel.

Tror de flesta upplevt detta.

Tyvärr leder ju allt detta till att vi inte förbättrat/förändrar och rättar till, så att vi blir bättre.

Hur löser man detta?

Tja, bla. behöver vi nog en ganska stor kulturförändring inom FM.

Galärslaven

Pellefant sa...
15 september 2010 22:05  

@Anonym 07:32

Detta är en av de klokare kommentarerna till detta gästinlägg.

Vilken uppfattning du har är däremot svårare att förstå eftersom delar av din text antyder viss ironi.

Hursomhelst så är sakernas tillstånd mer ett resultat av medvetna beslut än av inkompetens, ointresse och korrumperade beslutsfattare.

Anonym sa...
15 september 2010 23:17  

@ Pellefant
Medvetna beslut undantager inte per automatik inkompetens, ointresse eller korruption.

Tittar man bakåt så kan man se ett stort antal medvetna beslut som inte kan förklaras av något annat än ovanstående.
Graden av medvetenhet är subjektiv och ligger ofta i betraktarens ögon.
Är man sedan inte överens om "sakernas tillstånd" blir det väldigt abstrakt.

Teaterdirektören.

PS. Medvetslös är också en medvetandegrad.

Anonym sa...
16 september 2010 00:12  

/Galärslaven 15 september 2010 17:20

Visst var det tänkt och planerat så. Den nya regeringen och FM hade dock inte koll på ekonomin, nu börjar man få det.

Wiseman, Widman, Näppelberg med flera lyfte fram och kritiserade skarpt GLC/NOC, så väl att regeringen helt sonika fråntog FM denna möjlighet -att omorganisera denna del av FM. Risken att ha två hydror dvs SAP och GLC/NOC med stigande konsultarvoden, utan en väldigt bra ekonomiuppföljning blev troligen nog. Till detta Georgienkrisen i färskt minne...

Var och är den nya vägen rätt?

Med bättre ekonomiuppföljning, en av regeringen och riksdag ny inriktning på säkerhetspolitiken så återstår bedömt de facto att FM kommer att få organisationsfrihet inom vidare ramar än föregående regeringar. Detta under förutsättning att nuvarande regering väljs för ytterligare en mandatperiod.

Försvarsmakten gör nog klokt i att hålla koll på sina pengar, med det kommer förtroendet att få omorganisera och få med sig politikerna i utveckling av nya förmågor. Det var bra att man stoppade hydran i tid samt avvaktade tills man fått koll på läget innan man börjar skära ner på framtida viktiga förmågor. Att skära i detta läge som vi nu är i, krävs knivskarp precision. En förlorad förmåga och vi sitter i skiten med vår säkerhetspolitik de närmsta 15 till 20 åren.

Tänk på detta när du hanterar våra skattepengar, men låt det inte hindra dig och dina kollegor att se nya utmaningar och föreslå utvecklingsmöjligheter i framtiden./JAR

Anonym sa...
16 september 2010 22:05  

Är det någon som kan förklara texten i det "nya kontraktet"? Varför måste jag "ansöka om ändring", om jag skulle säga ja till den internationella arbetsskyldigheten. I motsats till om jag svarar nej. Då "accepterar jag inte"! Varför kan jag inte, om jag svarar ja, bara acceptera ändringen. Det känns som det är något juridiskt bindande bakom det hela som AG kan nyttja/ Stefan normalt positiv till utlandstjänst

Thomas L sa...
17 september 2010 19:43  

Samtidigt Haddock tycker jag att du har rätt i att man måste ställa sig frågan vad som beskrivs av FM förmågor och hur dessa korrelerar mot den "verkliga" bilden av verksamheten ute bland förbanden.

Den är inte helt enkel och en av kärnfrågorna är: Vad är FM, vad står vi för och vilken vision arbetar vi efter.
ÖRA är ingen vision, PRIO är inte ett stridsmedel, FM ska försvara Sverige (kanske?) eller vara utomlands (eller inte?). Vi ska kunna avvärja kränkningar från Svenskt territorium (utom vid semestertider), Ja jag tror att du förstår. Ur detta sammelsurium ska en gemensam informationsstrategi byggas och förmedlas av i huvudsak civilanställda utan militär kunskap.
Då blir det inte bra. Och det tycker jag att du förmedlar väl i din artikel.

Så min slutsats är att bilden av FM är inte homgen pga att det finns inte en tydlig målbild som de anställda jobbar mot. Den målbilden kommer politikerna aldrig att ge FM, den måste komma inifrån och då gäller det att sticka ut hakan lite.

Med den hoppas jag att diskussionen om vad FM ska kunna blir tydligare och din (och andras frustration) blir mindre.

mvh

Johansson sa...
19 september 2010 23:03  

@Daniel Eriksson
På en blogg svarar jag inte, där njuter jag av de oinsatta som spekulerar med okunniga tidningar som grund.
Ett system av system har alltid brister!

Johansson
Ledsystofficer FV

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade