Vårens UO6

Vårbudgeten brukar aldrig vara speciellt upphetsande när det gäller utgiftsområde 6, Försvars och samhällets krisberedskap. Ej heller i år.

Ser man till den ekonomiska vårpropositionen finner man att utgiftsområdet (s. 150, 176) allmänt reviderats ner i förhållande till statsbudgeten, då kostnaderna förväntas bli lägre än tidigare förväntat.
Anslaget 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar, den s k materielbudgeten, revideras därtill ner med 530 milj kr för "bl.a. att en särskild inbetalning av Sveriges tullavgift till EU ska finansieras genom en neddragning av anslaget." Jaha....

Förbandsbudgeten revideras ner med 80 milj kr eftersom "Försvarsmakten bibehåller verksamheten på en lägre nivå än vad som antogs i prognosen i statsbudgeten. " Förra årets panikbromsning i Försvarsmakten som renderade i att man lämnade tillbaka nästan en miljard kr till staten samtidigt som verksamheten var på ett "all time low", var ju inte heller så imponerande.

Sidorna 240 och 242 är också intressant på så sätt att man kan följa försvarsbudgetens utveckling det senaste decenniet. En nedgång på nästan 40 % är väl ingen nedrustning? "Det vet väl alla att Försvarsmakten fortfarande kostar 40 mdr!"


Läser man vidare i vårtilläggsbudgeten finner man att verksamhetsbudgeten ökas med 138 milj kr. Det blir dock inte så mycket kulor och krut för de pengarna. 6 milj ska gå till kostnaderna för ordförandeskapet i EUMC (d v s att f d ÖB Håkan Syrén blir EU:s nye ÖB). Sverige ska också delta i en poolning (varning för nytt modeord) av helikopterkapacitet, även känt som den internationella helikopterfonden. Förutom genom medel från verksamhetsbudgeten, tas 174 milj kr tas från materielbudgeten för att täcka att Försvarsmakten missade att betala in ålderspensionsavgifterna år 2000(!). Slutligen tas 35,9 milj kr för att "finansiera ökningen av anslaget 2:8 Avvecklingsmyndigheten för SRV, KBM och SPF".


När jag ändå är inne på det ekonomiska har också oppositionen meddelat, var för sig, att det inte blir några gemensamma försvarsmotioner. Tydligen enades man i alla fall om att man är oense. Ja, självklart är man ju överens om NATO-frågan också, men det var det väl ingen som tvivlade på?

2 kommentarer:

Lövet sa...
16 april 2009 11:07  

"Sidorna 240 och 242 är också intressant på så sätt att man kan följa försvarsbudgetens utveckling det senaste decenniet. En nedgång på nästan 40 % är väl ingen nedrustning?"

I gengäld framgår att "Rikets styrelse" ökat sin andel av anslaget med 18%. Det är ju dock självklart. Så kompetenta försvarspolitiker som Mr T kostar ju naturligtvis...

Anonym sa...
17 april 2009 21:11  

Menar du verkligen allvar? Skärpning!

http://www.rosor.dk/v/rosa-rosor/rosa-rosor-220.JPG.html
http://www.blomma.at/v/prastkrage/Prastkrage+11.jpg.html

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade