Vidare i krypteringen

Det här kommer att bli ett långt inlägg, men av den anledningen också förklarande och förhoppningsvis ändå läsvärt.

Idag har jag äran att vara länkad av SvD:s ledarblogg, som i ett inlägg tar upp utvecklingen i det man kallar ”kryptohärvan”.


Jag motsätter mig som jag tidigare skrivit absolut inte ett ännu närmare svenskt NATO-samarbete eller medlemskap, men då ska man vara tydlig med det och villig att löpa linan fullt ut. Även om Sverige går med i NATO, anser jag att vi ska bibehålla en stark nationell försvarsförmåga. Det 60-åriga NATO är inte vad det har varit och blir allt svagare i sina löften, främst för varje ny medlem som tillkommer i öster. Tecken på detta är bl a Turkiets ovilja att acceptera Anders Fogh Rasmussen som ny generalsekreterare för NATO pga. de danska Muhammedteckningarna. Det jag absolut anser att man ska ha i åtanke är trovärdigheten i NATO:s artikel 5 när det gäller små länder som gränsar till det allt mer aggressiva Ryssland. Häromdagen hotade en av de mer inflytelserika Dumaledamöterna med militära, politiska och ekonomiska motåtgärder (brukar innebära gasleveranser) om Finland går med i NATO. Är man inom NATO:s kärna (USA, Storbritannien, Tyskland och Frankrike) verkligen villig att riskera ett storkrig med en av världens största kärnvapenmakter över en före detta Sovjetrepublik som t ex Estland? Frågan tål att tänkas på. I USA ifrågasätter republikanen och f d presidentkandidaten Pat Buchanan dagens NATO:s (och USA) roll i förhållande till Ryssland.

Men vi inte låta lura oss. NATO är idag det enda trovärdiga alternativet när det gäller säkerhetsgarantier och den enda ”standard” som finns när det gäller internationella operationer. Är det bättre att stå utanför och bara hoppas omfattas av säkerhetsgarantierna och i internationella operationer få vara med och genomföra, men inte fatta besluten om genomförandet, eller är det bättre att vara med och påverka från insidan? Jag hävdar det senare alternativet.


Åter till ”kryptohärvan” från en lång utvikning. Ursprungligen planerades Gripen ha ett nationellt krypterat och störskyddat sambandssystem kallat TARAS, utvecklat av FMV. Det skulle sköta sådant samband mellan svenskt stridsflyg, stridsledningscentraler, luftvärn och fartyg. För ändamålet anskaffades från USA ca 250 radioenheter för den ringa kostnaden av några miljarder (för att travestera Nile City: det finns inga genvägar till det perfekta ljudet..), Dessa var hör och häpna, avsedda för just länk 16, men skulle med lite svensk modifiering skulle bli mer avancerade än länk 16. Problemet var bara att detta ledningssystem endast skulle fungera i Sverige.

2004 ominriktades Försvarsmakten efter socialdemokratiskt initiativ och riksdagsbeslut efter det som populärt kallas Afghanistandoktrinen. Endast det internationella var något värt och allt nationellt skulle hållas till ett minimum till obefintlig kostnad. Det är i sviterna efter detta beslut vi lever idag.

Tanken blev då att återställa ovan nämnda radioenheter till länk 16, vilket var fullt möjligt. Därtill hade man för avsikt att i dem använda svenska kryptonycklar vid övning i Sverige och NATO-nycklar vid övningar och operationer utrikes. Detta godtogs dock inte av USA eftersom Sverige inte är NATO-medlem och inte uppfyllde en rad säkerhetskrav.

2006 ansökte Försvarsmakten om tillstånd hos regeringen att få göra ett inköp av ny utrustning. Kravet från USA/NATO blev att det Sverige var tvunget att köpa MIDS-terminaler (en variant av tidigare nämnd radio) och använda sig av amerikanska krypton. Dessa terminaler är av en större storlek och massa än de tidigare nämnda och har krävt viss modifiering av JAS 39, till en förmodat rätt rund kostnad.

Kvar ligger alltså 250 radioenheter för några miljarder kr på någon hylla någonstans i Sverige till ingen nytta samtidigt som ytterligare pengar måste läggas på nyanskaffning.Tisdagen den 14 april är försvarsutskottet inbjudet till en informationsträff av Försvarsmakten. Programmet är avsett att innehålla information om följande punkter:

  • ”Mot bakgrund av blogg- och mediadebatten. Stridslednings- och luftbevakningssystemet – vart är det på väg? Förlorar Sverige förmågan till kvalificerade och säker stridsledning av flygvapnet – sant eller falsk?” (sic!)
  • ”EU-operationen EUFOR i Tchad/CAR. Hur genomförde Sverige operationen, hur avslutades den och vilka avtryck lämnade Sverige? Vilka lärdomar har dragits? Var operationen ur svensk synvinkel en snabbinsats eller – en kort insats? Var det värt kostnaden?”
  • ”Sveriges militära incidentberedskap – här och nu! Vilken incidentberedskap har flyg-, sjö- och markstridskrafterna att omedelbart ingripa mot kränkningar av olika slag. Vilka är resurserna och vad kan de åstadkomma – på kort sikt och t ex efter en vecka?”
Man får konstatera att vissa inom Försvarsmakten nu verkar känna sig aningen besvärade av det som framkommit i debatten om den framtida stridsledningen. Enligt uppgift ska tydligen den första informationspunkten hållas av flygvapeninspektören generalmajor Anders Silwer, vilken är känd som en otroligt duktig och företagsam man.


Men vad hjälper det när han och hans kollegor på motsvarande positioner inom Armén och Marinen inte har någon egentlig makt, till skillnad från sina föregångare, försvarsgrenscheferna. I en av de otaliga reformationerna av Försvarsmakten och HKV för drygt tiotalet år sedan ”avskaffades” försvarsgrenarna. Syftet var att minska rivaliteten försvarsgrenarna emellan, främst om anslagen och göra dem svagare till förmån för helheten. Vad man istället lyckades åstadkomma var ett stuprörstänkande genom ytterligare en rad snitt i organisationen, där man till att börja med skar verksamheten i två delar – insats och produktion (namnen har på klassiskt manér bytts under åren för att markera reformer, ett koncept som inom bilburen ungdom är mer känt som skylttrimning).

Insatsdelen står för ledningen av krigsförbandens insatser och utformningen av krigsförband, medan produktionsdelen håller i fredsförbanden och ska producera krigsförband på beställning av insats (organisationsskiss som tyvärr inte beskriver den vidare förgreningen inom insats och produktion). Den ena delen får pengar som ska betala den andra o s v och det hela blir lätt ganska rörigt. Inte blir det ett dugg bättre av att man dessutom placerat de olika delarna i olika hus med några hundra meter emellan för att än mer försämra kommunikationen och samarbete. Insatssidan är uppdelad i de olika taktiska staberna och över dessa insatsstaben. Produktionssidan är också uppdelad på armé, marin och flyg, men som grädde på moset finns också en hel del andra separata funktioner för, bl a för ledning.

Med andra ord har man fråntagit ledningen för en försvarsgren från en chef och istället delat ut den på en massa ”småpåvar” som det elakt uttrycks, varvid personalen i HKV ständigt får ränna fram och tillbaka mellan olika våningar och hus på olika samordningsmöten för att lösa frågor som på pappret verkar rätt enkla. Istället för att ha tre rivaliserande och starka fraktioner (förmodligen enklare att göra till en gemensam försvarsmakt), har man nu mer än otal svagare med kommunikationssvårigheter, byråkrati och en hel del revirpinkeri. Och så förbluffas många över storleken på Högkvarteret…

Ett exempel på ovanstående är att flygvapeninspektören i höstas godkände anskaffning av de nya MIDS-terminalerna till JAS 39 Gripen. Detta fastnade sedan ett bra tag på ledningssidans produktionsdel där man i det längsta förhalat beställningen. Sådant är systemet och då spelar det tyvärr inte så stor roll hur duktig man än är som inspektör. Nu ska alltså inspektören få försvara Försvarsmaktens något oklara inriktning och ambition till framtida stridsledning, trots att han långt ifrån är helt ansvarig för den.Man kan ju hoppas att NBF-maffian också finns på plats den 14 april så att våra folkvalda försvarspolitiker har möjlighet att ställa några lämpliga frågor och få förklarat det finurliga i ett system (GLC/NOC) som ingen av experterna på området eller slutanvändare hyser det minst förtroende för.Avslutningsvis är värt att betona att länk 16 ingalunda endast är ett system för JAS 39 och därför endast ett problem för dessa, utan ett system som skall in i såväl helikoptrar, transportflygplan, fartyg och luftvärn. Alla har nytta av det och ska man uppträda i internationella insatser är man beroende av systemet. Det var erfarenheter som bl a drogs då Marinen deltog i insatsen utanför Libanon. Sålunda delas också problemen av samtliga dessa operatörer. Även i ett nationellt scenario där vi samarbetar med våra grannländer är det närmast ett krav på länk 16. Danmark och Norge använder det redan fullt ut för flyg, luftvärn och marin och Finland gör det inom något år.

89 kommentarer:

Anonym sa...
3 april 2009 kl. 09:10  

Jag gillar inte NATO. När NATO bildades motiverades detta med hotet från Sovjet och öststaterna. Svaret från dessa blev Warszawa-pakten. När muren föll och öst-staterna reformerades blev NATO kvar, man hittade genast nya fiender och kommer att fortsätta med detta för att rättfärdiga sig själva! Eisenhower varnade för just detta redan på 50-talet, "det militärindustriella komplexet".Han fick rätt,NATO har blivit en stat i staterna!

Anonym sa...
3 april 2009 kl. 09:14  

Är det vettigt att satsa på länk 16 systemet?
Frågan som behöver ställas är kommer våra JAS 39 vara en eftertraktad resurs inom internationell verksamhet? Knappast, den typen av flyg finns i överflöd inom NATO!
De flygresurser som är bristvara och därför eftertraktade är Tp och Hkp.
JAS systemet kan nog betraktas som en ren nationell resurs vid en konflikt i vårt närområde. Då kan det vara en oöverträffad fördel med ett nationellt krypto/ ledningssystem.
Att ett medlemskap i NATO är lika med "sesam öppna dig" kan jag inte ens inbilla mig. När det krisar till så kommer USA:s intresse i första hand. Däremot, tycker jag, skall vi givetvis utöka samarbetet och samverkan med NATO.
Under Kosovokrisen genomförde USA tre olika operationer, en med nationellt intresse, en med "godkända NATO länder (GB, Fr) den tredje med övriga NATO,PFP länder.
I Afghanistan OEF, ISAF!
PFP, LNO i staber, förespråkare!!

Wiseman sa...
3 april 2009 kl. 11:01  

09.14: Du bedrar dig. Den resurs som JAS 39 innebär är inte en resurs i överflöd inom NATO, vilket visat sig upprepade gånger genom förfrågningar till Sverige om deltagande med stridsflyg. Eftersom de inte förekommit i media så finns de tydligen inte.

Låt oss se då se på något som med all rätta får kallas ett nationellt intresse, nämligen försvaret av Sverige och det föreslagna och påbörjade nordiska försvarssamarbetet där Sverige utgör en stark del avseende stridsflyg. Danmark och Norge använder redan länk 16 för sitt flyg, luftvärn och sina fartyg. Inom något år gör även Finland det. Hur begåvat är det i så fall att inte svenska flygplan, fartyg, stridsledningsresurser och svenskt luftvärn gör det när man ska uppträda i samma område med samma uppgifter? Mycket obegåvat.

Länk 16 är inte enbart för stridsflyg utan definitivt något som våra transportflygplan och helikoptrar också behöver, inte minst för uppträdande i heta arenor. Hela länk 16-idén bygger på att alla "egna" enheter ska kunna ta del av aktuell lägesbild och bidra till denna.

Snarlika problem med länk 16 som jag skrivit om i inläggen dras även det svenska luftvärnet med just nu även om det inte uppmärksammats på samma sätt.

Som förre ÖB skulle ha uttryckt det. För mig är det inte frågan om varken eller. Det är både och.

Saint sa...
3 april 2009 kl. 11:38  

Många länder i Europa minskar sitt beroende av materiel från USA. Projekt som IRIS-T och Meteor är en signal att vi vill ha kontroll över våra egna vapensystem.
När det gäller Länk 16 finns inga alternativ varför det är att acceptera konceptet eller annars stå utanför.
Som Wiseman säger så är stridsflyg en efterfrågad resurs. Problemet är att det är en politiskt mycket het potatis och jag finner det osannolikt att våra folkvalda har tillräckligt mycket kurage för att godkänna ett deltagande. Det är nämligen (politiskt) riskfyllt eftersom stridsflyg ger stora rubriker i massmedia.
Vi behöver Länk 16 för att inte bara vara interoperabelt attraktiva utan för att över huvud taget vara aktuella för internationella insatser; både på sjön, marken och i luften.

Anonym sa...
3 april 2009 kl. 12:53  

Avskaffa NATO! Onödig mördarorganisation!

milmap sa...
3 april 2009 kl. 12:54  

Intressant inlägg. Men denna gång stannar det där. Jag tycker att du gått mer åt det gnälliga hållet i detta inlägg, och dessutom har du en del irriterande meningsbyggnadsfel.

Jag tycker att du undergräver din trovärdighet en smula med detta inlägg. Bättre kan du!

Blizzard sa...
3 april 2009 kl. 13:41  

Jag måste börja med att tacka för en mkt bra blogg.
Jag ser fram mot den 14/4 och de besked som förhoppningsvis kan läggas fram. Har fullt förtroende för Silwer så jag hoppas att han isåfall inte står där som gisslan med kniven i ryggen, för att presentera en tillrättalagd mörkning. Det kanske framgår att jag saknar förtroende för herrarna ovanför honom. NBF maffian kommer knappast att finnas på plats då dom inte kunnat presentera något vettigt underlag tidigare. Tvivlar på att dom frivilligt riskerar att göra bort sig inför politikerna. Risken finns ju att någon kanske vill skrapa på ytan och vad händer då? Projektet kanske måste döpas om igen ...........

Wiseman sa...
3 april 2009 kl. 13:41  

Vlad-Drakul: Jag publicerar inte din kommentar med anledning av att vissa av de åsikter du uttrycker är sådant man kan bli åtalad för.

Milmap: På vilket sätt skulle jag undergräva min trovärdighet? Jag anser att inlägget var ytterst sakligt. Jag pekar på ett resursslöseri som kostat de svenska skattebetalarna åtskilliga miljarder kr samt en organisation som av åtskilliga som arbetar inom den anser vara otroligt ineffektiv och du anser att det är gnäll?

Meningsbyggnadsfelen köper jag. Jag började skriva vid 5-tiden på morgonen och då slinker sånt alltför lätt igenom.

Anonym sa...
3 april 2009 kl. 15:42  

Angående "radioapparater på hyllan" så tillkommer även det uppgraderade nätet av markstationer med utr i form av kryapp och radioterminaler. Tveksamt om något av detta kan återanvändas för L16.

J.K Nilsson sa...
3 april 2009 kl. 17:36  

Väldans vad negativt det blev i kommentarerna nu då.

De svenska Taras/länk16-apparaterna är inte ombyggda i någon större omfattning. Det är enkelt att återställa dom. Men det finns flera problem. Det blir ju en ny tillverkare av kryptomateriellen och den måste certifieras av kryptoorganisationen. För att ladda kryptonycklar i apparaterna måste det finnas nyckelladdare som är certifierade för apparaterna och för kryptonycklarna.

För att följa reglerna så har det blivit en rejäl härva att få igång apparaterna som MIDS igen. Men jag kan anse att det är riktigt taskigt gjort av kryptoorganisationen att inte ge tillstånd att använda dessa apparater som MIDS-terminaler i JAS när platsen redan är skapad och utprovad i flygplanet, nu måste detta arbete göras om.

Men i vapenaffärer och kärlek är som bekant allt tillåtet.

J.K Nilsson

Anonym sa...
3 april 2009 kl. 19:28  

Det var en sak jag inte riktigt förstod denna gång.

"Tanken blev då att återställa ovan nämnda radioenheter till länk 16, vilket var fullt möjligt. Därtill hade man för avsikt att i dem använda svenska kryptonycklar vid övning i Sverige och NATO-nycklar vid övningar och operationer utrikes. Detta godtogs dock inte av USA eftersom Sverige inte är NATO-medlem och inte uppfyllde en rad säkerhetskrav.

2006 ansökte Försvarsmakten om tillstånd hos regeringen att få göra ett inköp av ny utrustning. Kravet från USA/NATO blev att det Sverige var tvunget att köpa MIDS-terminaler (en variant av tidigare nämnd radio) och använda sig av amerikanska krypton. Dessa terminaler är av en större storlek och massa än de tidigare nämnda och har krävt viss modifiering av JAS 39, till en förmodat rätt rund kostnad."

Var själva problemet sett från USA/NATO:s sida att man skulle modifiera radioapparaterna ännu en gång, att vi ville ha egna krypton eller att vi behövde en nyare version? Om det var själva kryptona som var problemet så blir ju inte det något bättre av att vi köper nya apparater som vi inte har egna krypton till.

Anonym sa...
3 april 2009 kl. 19:45  

Om HKV kunde lära sig att skriva riktiga styrdokument med relevant långsiktigt innehåll så slipper vi denna debatt. FMUP och MUP, FUP samt AUP tillammans med LMP är katastrofala dokument. Startegiska resurser skall sluta med micro management men det är ytterst få på HKV tillsammans med övriga FM som gör rätt saker. De gör säkert saker rätt efter utefter ledningsfilosofi som finns i FM mellan ledning.

Anonym sa...
3 april 2009 kl. 20:36  

Wiseman! Åter igen en enastående välskriven bloggtext. Att på ett så begränsat utrymme, så väl beskriva det "träsk" som vi i FM jobbar i dagligen, är outstanding.

Roffe

Tant Strul sa...
3 april 2009 kl. 21:53  

Avseende FM organisationsstruktur och effektiv styrning:

Föreslår att man utser en ansvarig enhet som fokuserar på förmågeutvecklingen på jointnivå och som styr vapengrenarna.

Avseende den 3:e punkten som dras 14/4 (”Sveriges militära incidentberedskap – här och nu!"):

Frågan bör nyanseras och belysa de olika fastställda scenariorna enligt FMUP bil 2 ("TI", "TI utökat", "RS" vilka används för planeringar).

Det är de två senare som är de mer intressanta, dels hur scenariorna är beskrivna dels hur de möts.
Inte minst på jointnivå.

Den jointansvariga enheten bör vara ansvarig över att FMUP möts.
Och styra småpåvarna....

Anonym sa...
4 april 2009 kl. 10:10  

Wiseman !

Som vanligt välinformerat, välformulerat & insikstfullt.

Några reflexioner & kommentarer:

Igår välkomnades Albanien (!?) & Kroatien in i NATO. Detta medan den svenska politiska ledningen å ena sidan NATO-anpassat stora delar av sin säkerhetsstruktur samtidigt som den å andra sidan fortfarande brottas med oförmågan att närma sig medlemsfrågan. Detta skall dock inte skyllas den nuvarande regeringen. Problemet är att svenska regeringar av tradition, särskilt socialdemokratiska, haft väldigt klart för sig vad den INTE vill - t.ex. NATO medlemskap. Det har varit svårare att uttyda och följa vad den ev. vill ! Efter att ha välkomnat Albanien & Krotien ger nu NATO uttryck för att dörren kommer vara stängd ett tag framöver för konsolidering av alliansen. Detta samtidigt som Ryssland växer sig starkare och Nordkalotten, Barentsregionen och Östersjöns strategiska betydelse ökar. Bra timing att ha undvikit möjligheten till ett medlemskap nu !!!

Vidare till "kryptohärvan". Det blir för mig konstigt när Anders Silwer, som är flygtaktisk chef, skall kliva fram och försvara denna soppa. Försvarsmakten har en produktionschef som fram till den 1/5 heter Salestrand. Han har de senaste drygt 10 åren haft höga befattningar inom Grundorganisations och Produktionsledningarna. Sedan 2007är han ansvarig för såvål förbands- som materielproduktionen i FM. Han har också ingått i minst två med regeringskansliet gemensamma arbetsgrupper som arbetat fram försvarsbesluten 2000 & 2004. Därutöver har FM en ledningssystemchef som heter Brännström och en Chief Information Officer (CIO) som heter Engevall. Rimligtvis så borde dessa kliva fram och inte första hand försvara utan förklara hur vi hamnat i denna situation. Silwer är en "stackars" nyttjare längst ut på linan som lojalt kommer göra sitt bästa för att gjuta olja på vågorna. Jag är dock tveksam till om det verkligen är han som borde ha uppgiften att förklara - Ansvaret torde ligga någon annanstans....

Anonym sa...
4 april 2009 kl. 10:33  

Wiseman,
Låt dig inte provoceras av milmaps tråkiga sätt att kommentera ditt utmärkta inlägg.
Se det som ett led i en - mer eller mindre - organiserad kampanj syftande till att, enligt känt mönster, undergräva din trovärdighet.
En kampanj som sannolikt har förgreningar ända upp till grupptänkandets högborg på Lidingövägen.
Genom att kritisera form och inte sakinnehåll reducerar milmap sig själv till en "nyttig idiot".
Men det förstår han uppenbarligen inte.

/keep on rocking

Anonym sa...
4 april 2009 kl. 11:11  

Enligt fikarumssnacket i HKV - som brukar vara ganska välinformerat - skall Salestrand bli ny chef för ledningsstaben (stf ÖB ungefär) efter Göranson. Samme officer som har beslutat om att fortsätta miljardrullningen i kryptohärvan och den improduktiva NBF-utvecklingen (och som var med om att föreslå nedläggning av F16 Uppsala så att vi idag har mycket svårt att trovärdigt luftförsvara huvudstaden) blir alltså befordrad en gång till. Inte för att det är ovanligt i FM att befattningshavare i chefslöneskiktet befordras "snett uppåt" när de gör bort sig, men det ökar inte precis tilltron till myndighetsledningens kompetens.

Suck!

Anonym sa...
4 april 2009 kl. 11:39  

Ser att du valt att inte publicera min senaste kommentar vilket jag tycker är tråkigt. Du har såklart full rätt att uttrycka vad du vill på din egen blogg; min rätt är ingen. Synd bara att du väljer bort en röst som inte stämmer in i den övriga lovsången. Jag har ingen koppling till lidingövägen, det kan du säkert se på mitt ip-nummer.

milmap sa...
4 april 2009 kl. 11:42  

Jag glömde att infoga sign. milmap i min senaste kommentar.

milmap sa...
4 april 2009 kl. 11:45  

Tack för svar. Jag håller med om att inköpet av utrustningen som aldrig kom till användning är skrämmande och bör belysas. Sista ordet i den frågan är dock inte sagt om jag förstår saken rätt.

Det är när du kommer in på HKV organisation som jag tycker att du går bort dig. Den passagen tillför inget. Huruvida den ena eller den andra skärningen eller den ena eller andra mötesrutinen eller om vissa fysiska avstånd är ett problem eller inte är ointressant.

Det viktiga är att upplösningen av försvarsgrenarnas makt gjordes för att lösa ett gigantiskt problem, och jag tror att det var av godo att göra det ingreppet. På försvarsgrenarnas tid så var samverkan mellan grenarna i stort sett obefintlig, vilket fick till följd att parallellsystem producerades till mycket höga kostnader. Generalerna slogs oxå för sin gren på ett sätt som sannolikt inte gynnad FM som helhet.

När det gäller NBF så är det dyrt och de konkreta resultaten har låtit vänta på sig, det är riktigt. Jag tycker dock att du i detta sammanhang på ett tydligare sätt bör lyfta fram de argument som finns FÖR NOC:en, för att sedan angripa dem och montera ned dem. Det har du gjort på ett snyggt sätt i andra inlägg, och det vore intressant även här.

Exempel: När vi i Sverige byggde upp stril 60 så var den digitala tekniken helt oprövad i dessa sammanhang. Den kom dock att under en tid vara värdslednade. Kanske kan det som nu chockar dig vara en framtida lösning?

Du säger dig ofta värna skattebetalarnas pengar, samtidigt som du i inlägget ang NOC raljerar över FMLOG centraliseringen. I den vevan glömmer du tydligen alla otidsenliga miloförråd - som har den i särklass dyraste lagerytan av alla - som samtidigt avveckals, vilket medför stora besparingar. Kanske är det inte så dumt ändå?

Behåll sakligheten, den klarar att stå på egna ben.

Wiseman sa...
4 april 2009 kl. 12:00  

11.39 / Milmap??: Vilken kommentar är det jag inte publicerat? Det finns en enda kommentar jag inte publicerat rörande det här inlägget och det var från "Vlad Dracul" och den publicerar jag inte eftersom den har ett innehåll man kan bli åtalad för. I övrigt är de enda kommentarer jag inte publicerar de som uttryckligen skriver att de inte vill publiceras och de som är kommentarer till inlägget "Kontakta Wiseman".

milmap sa...
4 april 2009 kl. 12:07  

My mistake. Sorry. Jag gjorde ett justeringsmeddelande, kanske har du inte hunnit läsa det? Det var jag som sullade med tangenterna...

Wiseman sa...
4 april 2009 kl. 12:10  

Milmap: Jag vet inte om jag skulle vilja påstå att generalerna slåss mycket mindre för sina grenar nu, ej heller sina hemmaförband för den delen.
När det gäller samverkan över försvarsgrensgränserna tror jag det viktigaste steget att ta vara införa gemensam utbildning redan från första steget i officersutbildningen. Ju tidigare kontaker som knyts, desto bättre.

Det enda som chockar mig, och det oavsett om det gäller stridsledning, marinbaser, förråd eller ledning är centralisering till en och samma plats och dessutom utan fortifikatoriskt skydd. Visst påpekas det att NOC/GLC ska ha fjärroperatörsstationer, men man utsätter sig ändå för en enorm risk när man samlar all nyckelförmåga till en och samma plats.

Alla officerare torde vara väl bekanta med den indirekt metoden. Då NOC/GLC införts slår man ut det svenska Flygvapnet med 5 kryssningsrobotar. En i varje divisions hangar i Luleå och Ronneby (om man nu inte centraliserat alltihop en flottilj) och en i NOC. Sådant skrämmer mig och denna lösning är något som det tar många år att ändra på, varvid det ej är anpassningsbart för en snabbt förändrad hotbild.

Saint sa...
4 april 2009 kl. 12:23  

@milmap 11.45
Varför försvara FMLOGs planekonomi och överprissatta interndebitering med att Miloförråden lagts ner. Skilj själv på äpplen och päron innan du kritiserar någon annan för bristande saklighet.
Problemet med Högkvarteret är att man bygger organisationen enligt ett ekonomiskt tänkande och i sammanhanget glömmer bort den uppgift vi är satta att utföra. Detta medför att de chefer som skall leda verksamheten inte har möjlighet att optimera sin organisation och inte heller dess materieluppbyggnad.

Anonym sa...
4 april 2009 kl. 13:11  

I ett cirkulär utan avsändare som har spritts till adressater utanför FM men som inte offentliggjort internt i HKV har ”någon” bjudit in politiker och media till en informationskväll den 14 april för att ”informera” om aktuella frågor. De sakkunniga handläggarna och sektionscheferna ska tydligen inte ges tillfälle att medverka. Så detta verkar vara en klassisk happening där de inbjudna gästerna efteråt ska känna sig mätta (det bjuds på mat) och lugnade (överslätande budskap som tar udden av bloggkritiken). För att det ändå inte bara skall handla om att fylla krävan kommer här några förslag på frågor som kan ställas till de föredragande generalerna:

1. Har försvarets ledningssystemutredning 2010 (FMLS 2010) grundat sina rekommendationer till ÖB på ordentliga investeringskalkyler och hur ser kostnads-/nyttokalkylen ut?
2. Hade FM ”blå” stridskrafter någon representation i FMLS 2010 och hur har de stridskraftsspecifika behoven och kraven tagits omhand i utredningens rekommendation till ÖB att införa NBF med GLC/NOC?
3. Varför förordar ÖB investering i en framtida ovanjordsanläggning GLC/NOC år 2015?
4. Varför har ÖB valt att inte anskaffa en redan operativ ”utländsk” stridsledningscentral eller att modifiera idag befintliga stridsledningscentraler i skyddade anläggningar?
5. Vilka tillkommande operativa och/eller taktiska förmågor kan GLC/NOC tillhandahålla som befintliga operativa system inte kan tillhandahålla?
Vilka faktiska personella och materiella kostnader uppstår vid avveckling av befintliga skyddade anläggningar?
6. Vad kostar det att bygga upp en motsvarande verksamhet som idag bedrivs i stril- och sjöinfobataljonerna i skyddade anläggningar i en ovanjordsanläggning i Enköping och när nås break-even om detta blir av?
7. När kan FM interna bestämmelser ändras så att system med NATO-/EU-/Coalition-sekretess kan kopplas ihop med system med svensk sekretess?
8. Enligt FM inriktningsunderlag skall den bergrumsanläggning i Skåne som inrymmer en stridsledningscentral läggas ner och personalen flyttas till Ronneby respektive Enköping. Kommer därmed bergrumsanläggningen att läggas ner så att de förväntade kostnadsreduceringarna kan infrias eller kommer anläggningen att drivas vidare?
9. Hur mycket kommer det att kosta att flytta strilskolan från dagens lokaler i Uppsala till en nybyggnation i Enköping och vilka effekter ger detta i termer av operativ förmåga, kompetens och produktivitet?
10. Har det begåtts några oegentligheter i FM utveckling av NBF med GLC/NOC? Om så har varit fallet: Vad har FM gjort för att avhjälpa de negativa konsekvenserna av detta?
11. Hur kommer det sig att ett civilt IT-företag som leds av den förre chefen för KRI LED NBF kunde lägga bästa budet och vinna ordern på drygt 200Mkr för fortsatt utveckling av NBF i försvaret?
12. Har det förekommit och förekommer det idag att civila konsulter, som är anställda av något företag som är med och delar på 200Mkr-ordern för NBF-utvecklingen, arbetar i FM med att ta fram beslutsunderlag som skall resultera i beställningar till sina egna företag?
13. Finns det några ytterligare tveksamheter i FM ledningssystemutveckling som kommer fram i ljuset om den politiska nivån beordrar en oberoende utredning av FM samlade ledningssystemutveckling?
14. Vilka operativa bedömningar ligger till grund för att lämna Uppsala flygfält och garnison?
15. Vad tjänar FM per år på att lämna Uppsala-fältet, med eller utan upplåtelse av nyttjanderätt till Uppsala Air, och hur ser FM kostnads-/nyttokalkyl ut för denna omstrukturering?
16. Vilka förutsättningar finns att luftförsvara huvudstaden, rikets ledning och för landet vitala produktions- och befolkningscentra om Uppsala-fältet lämnas?
17. Är det möjligt att blanda beväpnat stridsflyg och civilt flygbolagsflyg på samma flygplats, t.ex. på Arlanda, Hässlö, Skavsta och Bromma? Vad säger flygbolagen, luftfartslagen, internationella luftfartskonventioner och säkerhetsbestämmelserna om detta?
18. Hur många stridsflygplan går det i ett krisläge att samtidigt ha i luften för att försvara Stockholmsregionen om de baserar på FV fredsbaser (Ronneby, Såtenäs, Malmslätt och Kallax) och hur länge kan stridsflygdivisionerna fortsätta med detta innan de är utslitna?
19. Vilken förmåga har FM idag att logistikförsörja, tanka, serva, bevaka och skydda stridsflygdivisionerna på civila flygplatser respektive flottiljflygplatserna; hur lång uthållighet kan påräknas?
20. Hur länge kan luftstridskrafterna trovärdigt försvara landets luftrum och territorium vid ett förhöjt krisläge där Sverige utsätts för systematiska kränkningar och vad kan göras för att öka denna förmåga?

milmap sa...
4 april 2009 kl. 13:28  

Jag försvarar inte FMLOG eller deras arbetsmetoder. Centraliseringen var dock i praktiken redan ett faktum innan centrallagret beslutades/byggdes/byggs. (Förutom en viktig komponent) All viktig materiel (Flygvapnets?) har ändå inte passerat miloförråden på mycket länge, utan har antingen gått via arboga eller direkt till slutförbrukare. Det spridda decentraliserade underhållet har i praktiken inte varit verklighet på många många år.

Vidare har materielstocken i de äldre centrala förråden har haft en skrämmade låg status, till en mycket hög kostnad. Denna avveckling, eller ominriktning, är inte på något sätt av ondo, eller försämrande för försvarets beredskap, snarare tvärt om.

Detta m.a.a att wiseman uttryckt frustration över decentraliseringen, och tagit centralförrådet i arboga som ett exempel här http://wisemanswisdoms.blogspot.com/2009/03/katastroflage.html

Anonym sa...
4 april 2009 kl. 15:52  

@Ane

17: Självklart går det bra. Flera av flottiljerna är redan civila flygplatser vid sidan om den militära trafiken och har varit så i många år.

Anonym sa...
4 april 2009 kl. 16:14  

@Anonym den 4 april 2009 15:52...
Frågan är inte hur dom klarar av att operera från sina hemmaflygplatser.
Utan hur Arlanda, bromma, hässlö skavsta skall klara av att hantera ett utökat tryck.
Dessutom spetsnosflyg med prio "stopppa allt så dom kommer i luften!".
Det kommer garanterat att orsaka störningar i civila flygtrafiken.
Och sådana störningar kostar MASSOR av pengar.
Inget civilt flygbolag kommer vara positiv till detta då det drabbar deras verksamhet negativt.

/Tinhead

Anonym sa...
4 april 2009 kl. 19:57  

Tack till Anonym 15:52,
Skulle uppskatta lika lugnande och tvärsäkra svar på de 19 andra frågorna också.

/ Ane

arctic sa...
4 april 2009 kl. 21:42  

Ane ställer en del frågor rörande Ärna flygplats. Herr Tolgfors uttryckte i euforiska ordalag att ”dom kan väl stå på Arlanda” (ungefärligt citat). På FTS har det genomförts en utredning beträffande möjligheterna att basera stridsflyg på t. ex. Arlanda, Skavsta, Bromma, Västerås och liknande flygplatser. Utfallet gav vid handen att det EJ är möjligt utan tidsödande, omfattande och kostsamma åtgärder. Visst i händelse av kris kan man nog stå i princip vart som helst MEN det måste finnas logistiska förutsättningar, möjligheter till skydd, nöjlighet att verka utan någon större hänsyn till civila intressenter på flygplatsen samt inte minst viktigt, det måste gå att ÖVA på platsen om det skall vara trovärdigt! OM Uppsala flygplats (Ärna) försvinner är den militära flygplats som ligger närmast Stockholm med 24/7 miljökoncession Såtenäs. Malmen går att öva på under kontorstid.

Uppsala flygplats har idag en driftkostnad på c:a 50 miljoner kronor per år, den har även miljökoncession för att kunna genomföra 24/7-verksamhet för övningar under ett par veckor varje år.

Insatsstaben har enligt ett rykte under den senaste tiden genomfört spel på olika scenarier kopplat till nationella insatser, samma rykte säger att tillgång till Uppsala flygplats är av väsentlig betydelse för huvudstadens luftförsvar!

Sant eller ej men man behöver inte ens ha genomfört värnplikt för att inse att en militär flygplats i nära anslutning till rikets huvudstad är viktig för luftförsvarsförnmågan.

Vad/vem är det som driver FM i riktningen att med berått mod frånhävda sig möjligheten till en huvudstadsnära militär flygplats som faktiskt i relation till mycket annat kostar relativt lite pengar. (Jfr kostnader för kryptohärvan, NBF, FMKE-lekstugan, HKV ständiga omorganiseringar, OPE flytt etc.).

Jag delar helt Ane fundering runt de olika intressesfärer som finns inom och i kanten av FM rörande omstrukturering och GLC/NOC frågan. Det vore bra om någon kunnig journalist kunde gräva i nyckelpersonernas privata ekonomiska förehavanden och kopplingar till olika företag etc. Se till exempel vart den f.d. C Strilbat har tagit anställning!

efofesoselol sa...
4 april 2009 kl. 22:17  

Glad blir jag av att läsa wisemans inlägg som är välformulerade, sakliga samt rysligt korrekta i sak. Nu börjar debatten finna rätt fokus. Jag efterlyser en oberoende utredning av stril-härvan samt vad som ligger bakom "NBF-maffians" otröttliga framhärdande av NBF GLC/NOC eller vad man f.n. kallar sitt påfund. Ser man till nationens bästa eller ligger möjligen personlig vinning bakom? Historien har visat att makt, prestige och pengar är monumentalt starka drivkrafter hos människan.
Är den siste idealisten född?
GRANSKA NU!!

Kalleponken sa...
5 april 2009 kl. 17:05  

Jag har noterat att försvarsutskottet fått en inbjudan att lyssna till FM uppfattning i vissa frågor. Då jag antar att det som vanligt blir den friserade ”mil.se-sanningen” så har jag mina farhågor. Hoppas att Allan Widman har vässat sina frågor rejält till den 14 april.

OM FM skulle få för sig att framstå i bättre dager så kan ett alternativ vara att ge ut en ”VITBOK” i en del ämnesområden och därigenom förhoppningsvis redogöra för SANNINGEN. Det är faktiskt inte bara försvarsutskottet som har rätt till svar utan framför allt Det Svenska Folket som vill veta vart våra skattepengar tar vägen…

Exempel på områden kan vara:

- LINK 16 kopplat mot internationella insatser och nationell stridsledning för territoriell integritet innefattande hemlig nationell verksamhet med nationella system (ex provverksamhet). Grundsyn vad som är hemligt och för vem!!! (Jfr amerikanska krypton).

- Nationella markbaserade flygstridsledningssystem kopplade mot LINK 16 och nationella behov. Ackreditering, tidsförhållanden, sekretessnivåer etc.

- GLC/NOC, motiv, tidsförhållanden, teknisk realiserbarhet, bemanning, skydd, ekonomi kontra befintliga skyddade anläggningar.

- Ärna/Uppsala flygplats, motiv för avveckling, operativ-taktiska konsekvenser för luftförsvaret av huvudstadsområdet, alternativa lösningar (som är trovärdiga). Hur tänker FM hantera/gruppera för att kunna försörja utlandsstyrkan med materiel då Ärna slår igen och JSS måste flytta?

- Kostnadskalkyl för flytt av de enheter som idag finns i Uppsala, såväl på kort som på lång sikt. Vilka lokaler avses nyttjas, hur mycket kostar dessa, handlingsfrihet med lokalerna (hyrda eller ägda).

- FMKE. Vad har denna organisation tillfört FM under den tid den funnits? Hur mycket har verksamheten kostat? FMKE pratar ofta om ”Quick Wins”, dvs. något som är direkt applicerbart i den dagliga verksamheten i FM, finns det någon ”Quick Win”, att redovisa, metodmässig eller teknisk? Hur många manarbetsdagar civ/mil förbrukar FMKE?, lokalkostnad?

- Personalförsörjning av såväl dagens som framtidens FM. HUR skall det gå till? Rekrytering, lönelägen, volymer etc.

- 4 extra bataljoner till armén. HUR fixar man dessa utan att det kostar något eller väldigt lite? I min värld är den en massa fordon och människor plus en stor hög med övriga prylar!!! Glöm då inte stridsvagnsgaraget i Visby!

- Nyckelpersoners i FM kopplingar mot konsultfirmor, företag etc. Anställningar, aktieinnehav, nära släktingars intressen mm.

- Konsulter som arbetar åt FM. Vilka, företagskoppling, uppgifter, jävsituationer mm.

Anonym sa...
5 april 2009 kl. 20:57  

"FMKE" ?

Googlade i ".se"-domänen, 1:a träffen : "Femke, 19, Kvinna, Nederländerna" - Knappast rätt.

Andra träffen (på mil.se):
"Discovering experiments Within the framework of the Viking scenario, two discovering experiments are conducted at the Swedish Joint Concept Development Center, JCDEC, in Enköping."

- Vad är detta ?

- Och vad är "JCDEC" ?

- Ingår enbart i VIKING 08 som är passerat ?

- Tydligen "Enhet för Konceptutveckling, ingående i LEDS UTV" (enligt senare träffar)

- NBF-fokuserat ?

- Hur hänger detta (joint konceptutveckling) ihop med förmågeutvecklingen ?

- Hur mycket får konceptutveckling kosta ?

arctic sa...
5 april 2009 kl. 23:10  

Förtydligande om FMKE till anonym.

Försvarsmaktens enhet för konceptutveckling
(FMKE) i Högkvarteret

FMKE inrättat 2008-01-01.
Lokaliserat till Enköpings
garnison. Befattningar överförda
från FM UtvC vilket avvecklades
2007-12-31.
Källa: FM årsredovisning 2008, bilaga 2.

På mil.se finns dock inte ett kommatecken om vare sig FMKE eller JCDEC (0 träff).

Mig veterligt så avsätts icke obetydliga summor till denna enhet, vad som kommit FM tillgodo som användbara produkter torde dock kunna nedtecknas på en snusdosas baksida. Flera kollegor till mig som har deltagit i deras s.k. experiment kallar verksamheten för lekstuga och konsultparadis!

Anonym sa...
6 april 2009 kl. 08:29  

Wiseman:
Jag är en äldre (numera luttrad) officer som började inom STRIL-facket. Jag vill bara säga till dig att jag verkligen uppskattar din "breda" blogg, och sättet som du hanterar den på. Det borgar för att din blogg inte komer att sluta som "STRIL:aren". Jag tipsar och uppmanar alla min off-kollegor att gå in och läsa. Jag hoppas att vi till sist kan bli så många att det uppstår en rörelse "underifrån" som medför att vår FM kan stå upprätt igen. Stå på dig och strunta i de (få) negativa kommentarer om framförallt formen, de är de som inte tål att innehållet granskas!
"Tack o bock"
/c

Sleipnir sa...
6 april 2009 kl. 13:21  

ang. FMKE

Man kan alltid ringa till PIO på HKV LEDS UTV FMKE PA Koncept och fråga vad dom pysslar med.

ang. PROD vs. INS

Att jobba med dessa två är lite som att ha att göra med 5 åringar. Hur många årsarbetskrafter det går åt att för varje uppkommen situation diskutera vem som betalar vad och när är omöjligt att säga, men det är inte roligt.

Wiseman sa...
6 april 2009 kl. 17:46  

Jag tackar för berömmet. Jag har bara dåligt samvete för att jag inte har möjlighet att skriva oftare.

Anonym sa...
6 april 2009 kl. 21:43  

Enig med Sleipner !

På temat FKME:

En annan bra kontakt som borde kunna ge en utförlig redogörelse om vad FMKE tillför är FMKE:s chef och tillika "FM utvecklingschef" - generalmajor Mike Moore.

På temat "FM inre själsliv":

Min fru som jobbar i barnomsorgen och jag sitter ibland och pratar om arbetsdagen över en kopp te på kvällen. Jag konstaterar allt som oftast att våra jobb är väldigt lika och att vi löser ungefär samma konflikter i våra arbeten - hon med 4-5 åriga barn och jag med 40-50 åriga högre officerare...

Anonym sa...
7 april 2009 kl. 13:35  

Detta bör ni gå igenom...

http://www.army-technology.com/news/news52819.html

Silobreaker är ett av mina favoritverktyg när det gäller sökningar på Internet:

http://www.silobreaker.com/DocumentReader.aspx?Item=5_2262230493950902284

Använd gärna det verktyget för att söka egna resultat: www.silobreaker.com

Anonym sa...
7 april 2009 kl. 22:07  

Jajemän, nu låter NBF-översten P Nilsson sin röst göra sig hörd i Enköpingsposten, och påpekar att de kanske blir 300 nya jobb till Enköping. En ny informationsenhet (GLC/NOC). "Vi planerar för en förändring i två steg... Tolkar "vi" som P Nilsson och ett gäng företag som väntar på ytterliggare beställningar." "Huvudmotivet är enligt Per Nilsson att dra nytta av de synergieffekter mellan olika kunskaper som en sammanslagning ger..." Fullständigt tydliga motiv...Eller? Ja, é de detta vad skattebetalarna ska få, efter redan nerlagda 5 miljarder, en sammanslagning av kunskaper, som jag tolkar de finns då kunskapen i Flygvapnet och Marinen eller? Jag tolkar denna artikel som ytterliggare ett desperat försök att sälja detta luftslott, eller kanske för att försöka lugna de företag som mycket lägligt startat sin verksamhet i just Enköping. När en kollega häromveckan närmare skulle granska hans (Nilssons) ekonomiska uträkningar för denna lekstuga så var denna kalkyl mycket passande "borta", hoppsan. Näe granska denna härvan, håller med tidigare skribenter, de finns personliga ekonomiska intressen som styr denna utveckling, som inte är önskad av någon på insatssidan. De hela är en "hittepå-lösning" för att rädda ansiktet på ett antal högre officerare, men som de brukar bli vid uppdanande skandaler, så byts de förmodligen positioner i HKV. /Draken

milmap sa...
8 april 2009 kl. 04:57  

Är det så att wisemans hotbildsanalys i grunden skiljer sig från den gällande, och att det är därifrån inläggen får fart? Om detta är fallet så är kritiken som framförs mot NOC begriplig.

Få är nog de som på fullt allvar tror att 5 (3?) kryssningsmissiler plötsligt en dag, som blixt från klar himmel överraskande skulle slå ut det Svenska flygvapnet.

- - -

När det gäller planeringen för den nya NOC så kanske du glömmer eller väljer att bortse ifrån det faktum att Stril 60 med RRGC/F vid leverans var i princip oanvändbart. PS-15 led av svåra störningar i början. Tekniken jobbar inte alltid med oss i alla lägen, och den skepsis mot den nya tekniken du uttrycker nu har alltid funnits i olika former. I slutändan handlar det ju om att vi skall bli bättre på det vi gör, och det blir alltid dyrbart när man har att göra med komplexa system, vilket knappast kan komma som en överraskning för någon som har koll på flygvapnets kostnadsbild.

von Oben sa...
8 april 2009 kl. 07:29  

Tack Milmap (04:57)! En bättre illustration av problemen inom försvaret kan vi nog inte få.

Om inte försvaret planerar för skarpt läge, vem ska då göra det?

Vad, enligt dig, skulle vara ett skäl till att inte placera stridsledningen i en kontorsbyggnad belägen vid en livligt trafikerad väg?

Eller var din kommentar menad som ironi?

Anonym sa...
8 april 2009 kl. 09:12  

Milmap:
Att 5 kryssningsrobotar plötsligt skulle slå ut flygvapnet är knappast troligt. Men vore det inte bättre att veta att det inte kunde hända, eller åtminstone att man med förvarning kan försvåra det avsevärt?
Hur troligt är det att huset plötsligt brinner upp? Och hur många utan hemförsäkring skulle vilja fortsätta vara utan försäkrning under flera månader om en pyroman börjar elda upp hus i kvarteren runt omkring?

/Tissen

Engström sa...
8 april 2009 kl. 10:56  

"Få är nog de som på fullt allvar tror att 5 (3?) kryssningsmissiler plötsligt en dag, som blixt från klar himmel överraskande skulle slå ut det Svenska flygvapnet."

Nej dom flesta tror nog inte det kommer hända inom en snar framtid, men längre en så vågar i alla fall jag mig inte på att sia.

Varför har vi då ett försvar, och framförallt ett som kostar 40miljarder per år, om den inte är anpassat för en om en osanolik framtida konflikt. Varför ha stridsledning /flyplan något över huvudtaget om det inte är funkis i en konflikt?

Ett försvar som inte är anpassat för krig är inget försvar!
Så om försvarets enda uppgift bara är att hålla 700personer i utlandstjänst, så lägg ner!
Lägg över pengarna till UD, låt dom köpa/hyra in Blackwater och låt dom sköta lite fotpatruller i Afganistan om det nu är det som vi skall ägna oss åt. Borde bli ordentligt mycket billigar.

Jag anser att Sverige skall ha ett starkt och funktionellt försvar, men jag vill inte ge ett öre mer till försvaret för jag känner inte att jag får valuta för mina skattepengar. Om det nu är så att försvaret inte är uppbyggt för att i händelse av krig kunna försvara Sverige, och det kan man ju inte med ens bästa välmening anse om man kan slå ut hela flygvapnet utan större ansträgning så lägger jag min röst på lägg ner.

milmap sa...
8 april 2009 kl. 18:19  

Jag har pekat på det tidigare, och jag har som sagt svårt att se argumenten EMOT en gemensam NOC. Vad är det som är dåligt med tanken på att samla resurserna på det sättet, för att skapa den gemensamma lägesbild som det skulle medföra?

Perosnalfrågan har nämnts, och den nämndes även när METOCC skulle inrättas. I det fallet blev det inte något oöverstigligt problem trots att kompetensen var tvungen att flytta till Enköping, Sveriges närmaste stad. Kanske överdrivs svårigheterna även i detta fallet.

- - -

En annan avdelning inom FM har nyligen inrättat en ovanjordcentral för liknande ändamål; jag hör inte wiseman ondgöra sig över det, och utslagning av den platsen skulle sannolikt få lika stora konsekvenser som i nämnt senario.

Det finns iofs redundans i det systemet, vilket oxå nämns i NOC ens fall.

Jag gillar parallellen med pyromanen, det är väldigt relevant, och belyser just den skillnad som det är emellan wiseman och FÖD. Vem har rätt? Fan vet. Klart är iaf att en stark frustration uppstår om man inte delar "The masters voice"

J.K Nilsson sa...
8 april 2009 kl. 20:05  

>>Milmap.

Med dagens teknik kan du skapa kompletta lägesbilder var du vill distribuera den till. Jag ser inte vitsen att centralisera ledningsfuntioner för de olika vapengrenarna, tvärtom nu har vi möjligheten att distribuera ut lägesbilder till Hästveda eller Klöverträsk. Vi kan också leda stridsflyg i Sverige från vilket LedE eller StriC som helst i Sverige. Att ta in sjöläget i systemet försvårar inte och medger att ytterligare ledningsfunktioner kan decentraliseras.

Kan du beskriva vilka fördelar och nackdelar som finns i att centralisera flygvapnets ledningsfunktioner?

J.K Nilsson

Anonym sa...
8 april 2009 kl. 20:25  

Ja de största argumentet mot de som du Milmap beskriver som NOC (som e ngt helt annat än glc, om nu prodled satt ner foten och bestämt sig, för de finns inget målbildsdokument och realiserbarhetsstudien är inte klar), är att på stridstekninsk nivå finns de ingen nytta med en "gemensam" lägesbild, det är först på "Joint", nivån den kan komma till användning. Och då finns de betydligt enklare lösningar, kanske uppnår vi tillräckligt mycket genom att kunna presentera de olika lägena (marin och flyg) i samma rum? Med hjälp av två projektorer? Flygplan rör sig i 900km/h, fartyg i 40 knop, vilken nytta ska man ha av informationen på samma bild...? Och då har vi inte blandat in markläget... Och mig verligen är de ingen på insatssidan som "beställt" denna förmåga. Och va de detta som va meningen med NBF från början så borde vi varit i mål nu, eller så har 5 miljarder kastats i sjön...? Vad gäller personal, så är meterologerna en bråkdel människor av vad som kommer krävas om de "flyttar" Flygvapnet och Marinens övervaknings och stridsledningstjänster dit. Så lite urholkat argument. Och då har jag inte berört vad de kommer att kosta att bygga ett gemensamt system, FV har helt andra krav på systemen än ex Marinen./Draken

Johansson sa...
8 april 2009 kl. 22:20  

>>milmap 04:57

Om någon, sakligt kan förklara vad NOC (Network Operation Center) är kan man lättare förhålla sig till det.
Är det ett ledningssystem, ett förband eller en anläggning?

GLC (Gemensam Läges Central) är lättare att relatera till, dock svårare att se motiven.
Auktoriserat luftläge levereras till högre stab redan idag.

Vid flytt av METOCC fanns ett annat löneläge och geografiskt ursprung bland personalen.
Ska folk från Hästveda/Luleå/Såtenäs flytta till Mälardalen och ha likvärdig levnadsstandard, krävs högre lön.
Om man bor kvar på landsorten kan man ta vilket jobb som helst och ha högre reallön än om man flyttar.
Härnösand=0% medflyttande.

Man slår sönder metodiken för FV.
Flyg - Bas - Stril.
Nästa steg är att bara ha teknisk personal runt flygplanen vid flottiljerna. Stora delar av bas läggs ned.
Förmågan att planera och genomföra flyguppdrag kommer att bli bristfällig. Lägre kvalitet på flygövningarna, sämre förmåga på flygdivisionerna, kortare uthållighet.
Förmågan till INCIDENTBEREDSKAP kommer att nedgå eller i värsta fall utgå!

Om man genomför liknande omorganisation i armén så ska 3:an i bataljonen (stridsledningsbefäl) sitta i Enköping. Oavsett var insats sker. Underhållet skall baseras Enköping eller upphandlas.
I praktiken så är det förbandet utan ledning och uthållighet.

Ledningsunderlag till högre stab kan levereras idag. Funktionen STRIL löser endast stridsledning. EJ förbandsledning.

Högre stab ska peka ut riktning och leda förbanden, inom riktningen ska FLYG - BAS -STRIL leverera effekt!

Marinen har slaktats,
nu slaktar man Flyget.

Är det här ett resultat av 17 insatsförband 18 generaler och ca 1000 överstar/överstelöjtnanter som filtrerar informationen däremellan?

Anonym sa...
8 april 2009 kl. 23:18  

Wiseman, du är en ynkrygg.

Du sållar som det faller dig in, inte bara de inlägg som innehåller åtalbart material. Även seriösa inlägg som inte passar din uppfattning stryker med. Och du påstår att du vill ha en fri debatt. Och påstår dig vara en allvarligt menande försvarsdebattör. Och med hög "cred" bland politiska beslutsfattare.

Ynkrygg. Skäms.

Almighty sa...
8 april 2009 kl. 23:44  

Hej alla glada bloggare och kommentatorer!!! Här finns många kloka synpunkter och tankar MEN lever vi NORDKOREA, CUBA eller ERITREA??? eller är det så att alla (nästan) heter anonym (Anders Anonym, Hedvig Anonym etc...).

Jag är anställd i det militära sedan drygt 30 år och har blivit lärd att FM uppgift är att bl. a. stå upp för DEMOKRATIN, SVERIGES SJÄLVSTÄNDIGHET, VÅRA GRUNDLAGAR mm. Varför heter då alla ”Anonym”??? Är vi så rädda för vad vi tycker? Tycker vi något olagligt eller för vi en öppen debatt i ett demokratiskt land??? Jag bara undrar, när jag läser blogg-kommentarerna kan man bli väldigt fundersam…

OM det är så att vi riskerar att få försämrad löneutveckling, begränsningar i karriärmöjligheter, svårare att få attraktiva befattningar etc. DÅ är det inte de som bloggar som ska vara anonyma utan de ansvariga chefer som inte har förstått vilka värderingar som råder (bör råda) i en demokrati. DE kan ha anledning att vara anonyma, de borde nämligen skämmas ögonen ur sig och jagas med blåslampa!!!

Jag tycker att vi (anställda i FM, både civila och militära) på ett mycket tydligare sätt ÖPPET borde stå upp för våra lagstadgade rättigheter istället för att gömma oss bakom ”Anonym” i rädsla för någon obildad, okunnig och olämplig chef. Attityden påminner alltför mycket om nazisternas försvar under Nyrnberg-rättegångarna, ”jag lydde bara order…”. Jämför med den amerikanske helikopterpiloten Hugh C. Thompson som med personligt mod och risk för eget liv bidrog till att rädda oskyldiga civila liv i samband med My Lai-massakern (även kallad Song My-massakern) under Vietnamkriget.

Nu är vår verklighet tack och lov inte lika dramatisk MEN det borde väl medföra att vi i större utsträckning borde våga leva upp till de värderingar vi är satta att försvara. Tyvärr tycks ju inte ÖB vara av den uppfattningen då ÖB med viss frenesi fäktat för att vi anställda i FM borde ha andra arbetsrättsliga avtal än resten av samhället då vi är lite ”speciella”, det enda speciella i FM tycks väl i så fall vara takhöjden… (låg till obefintlig…!!!?).

Avslutningsvis kan jag bara konstatera (tycker i vart fall jag) att en tyst organisation är en DÖD organisation, HUR skall en chef kunna fatta logiska och begripliga beslut om INGEN talar om hur det egentligen ligger till??? JA-sägarnas välde är som ett rus, det är kul så länge det varar, sedan gäller det att byta befattning så man slipper ta ansvaret!!!

Dessutom gör vår nya och tyvärr ständigt föränderliga skolutbildning att ALLA (nästan) nya officerare blir väldigt förutsägbara då inget avvikande beteende tolereras. DET vinner man inga slag med! Kreativiteten och initiativet kommer att saknas då det som bäst behövs…!

Kind Regards

Per Dahlbom
Övlt, C A7 LSS
per.dahlbom@mil.se

Wiseman sa...
9 april 2009 kl. 00:07  

Jaha, anonym 23.18. Ska jag ta din kommentar som allvarligt menad eller är det bara lite sent på kvällen för dig?

För det första. Jag gör inläggen. Ni kommenterar inläggen. Alltså är det i så fall en kommentar jag inte har publicerat. Jag förbehåller mig rätten att skriva inlägg efter mitt eget tyckande. Dock har jag erbjudit vissa andra att skriva gästinlägg, men hittills har ingen nappat.

För det andra. Jag publicerar alla kommentarer som sänds till bloggen.
Undantag 1: De som skriver att de inte vill bli publicerade utan bara vill kontakta mig.
Undantag 2: De som kommenterar "kontakta Wiseman" som är kanalen för att kontakta mig.
Undantag 3: De kommentarer som innehåller åtalbart material, t ex hets mot folkgrupp etc.

Hittills handlar det totalt om ca 2-3 inlägg under 1½ år som har refuserats enligt undantag 3.

Vad är det jag inte har publicerat som föranleder din kritik? Kan det vara så att du skrivit ett inlägg och inte fyllt i rätt kod för att publicera anonymt och trott att kommentaren postats? Försök igen i så fall.

Wiseman sa...
9 april 2009 kl. 00:09  

Per Dahlbom: Tack för din kommentar. Jag håller helt med dig.

Tyvärr gör inte alla våra kollegor samma sak, varvid många upplever behovet att vara anonyma. Det är dags för somliga att fundera på de signaler som sänds ut.

Anonym sa...
9 april 2009 kl. 00:42  

Wiseman,
Semantik. Skit bakom knappen. Visst. Alla som inte håller med är idioter. Visst.

Du sovrar som det faller dig in. Ynkrygg. Skäms.

milmap sa...
9 april 2009 kl. 05:26  

@ Per Dahlbom,

wisemans wisdoms drivs annonymt. Det är iaf inte publikt vem wiseman är. Säkert finns det de som känner wisemans identitet, men det finns inga uppgifter om det på sidan.

Likväl är bloggen intressant, för det är egentligen inte viktigt VEM wiseman är, det intressanta är dialogen, där wisemans kunskap får stå för sig själv. Annonymiteten är upp till var och en, men du skall inte tolka det som att personer inte kan stå för sin åsikt, man kanske bara väljer att inte vara publik, vilket jag tycker att man skall respektera.

Det wiseman frånsäger sig med anonymiteten är att bloggen aldrig kan vara grundlagsskyddad. För det krävs en större öppenhet.

- - -

I ditt fall är det svårt att bortse från att när du undertecknar med tjänsetitel så blandar du ihop din roll som tjänsteman och dina privata åsikter. Du är ju precis en sådan person (även om CA7 är relativt långt ner i näringskedjan) som du själv anser inte borde träda fram på det sätt du nu gör? Var ligger din logik egentligen?

Du har i princip delat ut ditt visitkort som officiell representant för FM, och det tycker jag är fel. Talar du för FM räkning eller som privatperson? Det är inte glasklart, och på denna typ av medium, där nyanserna ofta försvinner, är det än viktigare att vara tydlig.

Om det finns medarbetare till dig på denna blogg, som ser detta och har en avvikande uppfattning, så tror jag att det kan få en dämpande effekt på dessa. Det kan i förlängningen kännas obehagligt att sitta i utvecklingssamtal med dig om man haft en skärmytslig på ett publikt internet forum.

Mer riktigt hade varit att använda namn och kanske nämna en anställning i försvaret. Jag tycker att det finns anledning att vara lite mer försiktig än du nu varit.

När det gäller FM skolsystem så vet jag inget om din erfarenhet av praktiskt skolarbete, men tycker att du har fel i din beskrivning.

Ett föränderligt skolsystem är inte av ondo. När det gäller avvikelser finns det mer att göra, men vi är på rätt väg, och jag tror att det är här som värdegrundsarbetet är som viktigast.

Danne sa...
9 april 2009 kl. 07:53  

"Semantik. Skit bakom knappen. Visst. Alla som inte håller med är idioter. Visst.

Du sovrar som det faller dig in. Ynkrygg. Skäms."......

PSYOPS! Disregard!

Saint sa...
9 april 2009 kl. 08:15  

@Anonym 23.18 och 0042.
Ni är riktiga ynkryggar som osakligt och felaktigt försöker skjuta en av de seriösaste bloggarna i sank. Jag misstänker att ni jobbar på HKV och gjort gemensam sak mot en granskare som är för korrekt och kritisk. Det luktar diktaturfsoner.
Saklighet skall bemötas med saklighet och inte smutskastning.
Vi behöver denna blogg för att försvarsmaktens högsta ledning skall känna sig granskade. Obstruktionen mot Regleringsbrevet som upprepade gånger skett är et bevis på detta, likaså det offantliga pengaflöde som gått till olika projekt i NGFs namn men som hittills gett obetydligt tillbaks. Dessa miljarder hade kunnat rädda förband för en mindre dålig förmåga till territoriellt försvar.
Ny teknik innebär alltid problem men någonstans går gränsen för hur långt den ursäkten kan användas.

milmap sa...
9 april 2009 kl. 14:05  

@ saint,

wiseman bjuder in till debatt, och då får alla här närvarande leva med att kritiska röster höjs. Osakligt är det då att kasta tillbaka med anklagelser om HKV kopplingar, PSYOPS eller vad det nu är. Angrip det som uppfattas som osakligt istället för att komma med svepande uttalanden.

Det är lustigt hur det är, wiseman uttrycker en åsikt, får mothugg, och plötsligt är den kritiska rösten av ondo! Ja ja, Svensken är alltid på den svages sida.

En bra blogg som denna tål en kritisk röst, det är jag övertygad om.
- - -

@ wiseman,

så du håller med Per D? Då måste jag verkligen fråga varför du själv valt att vara anonym? Jag har absolut inget emot det, jag anser att det är oviktigt vem du är. Men när du skriver att:

"Tyvärr gör inte alla våra kollegor samma sak, varvid många upplever behovet att vara anonyma. Det är dags för somliga att fundera på de signaler som sänds ut."

I detta fallet gäller det ju digsjälv. Hur kan du argumentera på detta sätt, och sedan handla som du gör; vara anonym? Du har säkert dina skäl, och du behöver inte svara, det är bara en stilla undran,

- - -

@ GLC/NOC,

jag har nu hört argument emot detta, och det är kostnader, personalflytt mm. Jag tycker att det är magstarkt när företrädare för flygvapnet pekar på höga kostnader för konceptutveckling mm, när flygvapnet självt slukar så osannolikt mycket av försvarbudgeten. Det blir bara löjligt när man då påstår att den ena eller den andra garnisonen kunde räddats med NBF miljarder, samtidigt som man pressar igenom C/D uppgraderingen.

Jag ser det som att flygvapnets företrädare känner sig hotade, för logiskt sett finns det inga argument EMOT att de operativa cheferna har en komplett lägesbild vid sitt beslutsfattande, oavsett de aktuella farkosternas hastighet. Visst, det finns liten relevans att plotta markläge på en flygbild när:

1. Svenskt flygvapen aldrig flyger om någon på marken ens andas om luftvärn. Förtroende? Nej.

2. Flygvapnet i praktiken saknar förmåga till CAS.

Jag vet inte hur kravställningen på NOC/GLC ser ut i detalj, eller vad man tänkt sig för slutprodukt, (om man ens vet det själv) men jag kan bara inte inse det dåliga i att dessa verksamheter sker på en och samma plats. Jag gillar Bålsta, det är säkert en bra plats ur många aspekter, hoppas att vi kan ha den kvar, men den är inget självändamål som jag ser det.

Då är det viktigare att den högsta nivån har en skyddad plats där ledningen i sin helhet kan lösas, och dit NOC/GLC kan distribueras. Det som då krävs är antingen fast eller rörlig ändutrustning, nätet finns redan.

Wiseman sa...
9 april 2009 kl. 14:18  

Milmap: Jag tror du missförstod mitt svar till Dahlbom.

Jag beklagar att inte alla våra kollegor inom officersskrået inser vikten av att uppmuntra till en fri debatt i verksamheten. Ja-sägare för inte verksamheten framåt. Det gör diskussion.

Dina synpunkter om Flygvapnet andas viss brist på kunskap och helhetssyn.

Som jag skrivit tidigare, det spelar noll och ingen roll om ledningen sitter väl skyddad om deras kommunikationsmedel och möjlighet att få omvärldsuppfattning är lika fortifikatoriskt skyddat som ett växthus.

milmap sa...
9 april 2009 kl. 14:42  

Ja, kanske missförstod jag ditt första inlägg, det gick inte ihop riktigt, tack för klargörandet.

- - -

Kanske har jag brister i min helhets syn, kanske inte. Kanske är fysiskt skydd viktigt, kanske inte.

Jag har för min del svårt att se dina konkreta argument emot NOC/GLC, förutom de ekonomiska och personltekniska detaljerna du nämnt.

Som sagt, jag tror att det är en diskrepans i hotbildsanalys som driver dina inlägg, och då kommer slutsatserna aldrig att gå hand i hand.

Det har antytts att du tar bort inlägg. Jag har hitintills ingen anledning att ta detta på allvar, däremot är postningsfunktionen inte 100% säker. Ibland skickas inte kommentaren, fastän det verkar så. Kanske har inlägg försvunnit på så sätt.

Wiseman sa...
9 april 2009 kl. 15:17  

milmap: Jag tror att det är användarfel. Fyller man inte i bokstavskoden rätt är det svårt att se om kommentaren gått iväg på riktigt eller inte. Skärmarna är snarlika för den ovane. Över det råder jag inte, utan då får man vända sig till Blogger.

Anonym sa...
9 april 2009 kl. 15:26  

Milmap
1. FV har aktuellt LV-läge presenterat på Luftläget, och flyger mht till de... Direktsamverkan sker, med de egna luftvärnet, det är oxå FV som skickar identifierat Luftläge till de Svenska LV-förbanden.

2. CAS övas mig veterligen dagligdags, med vilken kvalité vet jag inte, jag pratar enbart med Piloten inte med markorg...
/Flygstridsledaren

Bosse sa...
9 april 2009 kl. 16:13  

För mig är det uppenbart att det finns behov av en blogg, där landets försvarsintresserade kan samlas. Efter vad jag kan se så har Wiseman lyckats skapa en suverän sådan trots att FM själv, Sten Tolgfors, Åsa Lindestam, Annika Nordgren Christensen, Allan Widman, Anna Ek och ett antal privatpersoner (inklusive jag själv) bloggar riktade mot samma kundkrets.
Att det ligger 58 kommentarer före mig visar att Wiseman lyckas finna ämnen som engagerar och det faktum att ett stort antal av kommentatorerna har intresseväckande saker att tillföra debatten gör bloggen desto mer värdefull - liksom det faktum att negativa synpunkter också framkommer. (Synd bara att "Anonym 9 mars 00:42" och "Danne" inte mer specifikt framför sina argument!) Nog med beröm för denna gång.
Angående att skriva anonymt eller namnsatt så är det för mig fullt klart att många som har något att tillföra debatten sitter i sådan miljö att det kan påverka deras arbetssituation om de publicerar kommentarer i eget namn. De som anser sig vara mindre utsatta än så är ju fria att underteckna med namnet. Min åsikt är dock att om de använder sin befattning eller liknande så representerar dom sin myndighet, inte (enbart) sig själva. Jag är säkert igenkänd av ett antal kollegor och vänner och har inget emot det, övriga får väl döma mig enbart efter vad jag skriver.

Så ett par kommentarer till milmapp som sa´att:

"1. Svenskt flygvapen aldrig flyger om någon på marken ens andas om luftvärn. Förtroende? Nej."
Jag trodde att ett system med gemensam lägesuppfattning hos alla som leder flygförband (ned till rotechefsnivå) skulle råda bot på detta? Att eget luftvärn historiskt sett betraktats som en stor riskfaktor har sina randiga skäl. Att flyga i "luftvärnsfria rännor" är även det en riskfaktor eftersom det underlättar för Fi att finna våra anflygningsvägar.

"2. Flygvapnet i praktiken saknar förmåga till CAS."
CAS i ordets strikta mening blev aktuellt först med kravet på samverkan med NATO-förband. FV - förlåt, Luftstridskrafterna har idag inte kunnat anskaffa vapen lämpligt för CAS men det säges vara "på gång". Det finns alltså säkert brister i förarutbildningen men så länge inga flygplan stationeras utomlands och så länge vapen saknas så har FV bristande förmåga till CAS.
Jag vill dock påpeka att vad gäller uppdrag som inte leds av NATO så går det att ange ett målläge i long/lat och vara försäkrad om att inga egna finns inom ett par hundratals meter så skulle FV klara att bekämpa målet utan FAC och NATO´s procedurer men det är en annan historia. Annan därför att vapnet, BK90, nu skall skrotas. Mer härom under: http://bossekommenterar.wordpress.com/2009/01/24/territoralforsvar-skrota-inte-miljardinvesteringar/

milmap sa...
9 april 2009 kl. 16:50  

CAS övas dagligen? Den här artikeln antyder annat. Dessutom är det inte bara flyget som skall ha rätt beväpning vid rätt tillfälle, markförbandens FAC skall också ha rätt utbildning och utrustning. Det finns mycket kvar att göra inom detta område.

Sedan kan man ju alltid diskutera om de tillgängliga vapnen är lämpliga för CAS öht.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_2163707.svd

J.K Nilsson sa...
9 april 2009 kl. 18:44  

Milmap,

Du får förlåta en tydligen okunnig men vad i flygvapnets arsenal är det som är olämpligt i ett CAS-perspektiv?

Förre ÖB talade om CAS som ett accelerationsspår för flygvapnet. CAS förmåga skulle finnas till NBG 08.

CAS övades enligt Mil.se under övning Cold Response 09, Enligt mil.se så utbildas CAS under piloternas GTU (Grundlägagnde Taktisk Utbildning) på Malmen nu, man har också varit i Norge och övat med GTU-eleverna i CAS enligt mil.se.

Har du bättre på fötterna när du säger att FV inte kan erbjuda CAS?

J.K Nilsson

Bosse sa...
9 april 2009 kl. 19:30  

milmap sa´: "Sedan kan man ju alltid diskutera om de tillgängliga vapnen är lämpliga för CAS öht."
Liksom J K Nilsson så skulle jag gärna vilja höra din uppfattning om hur CAS skall användas i markstriden, måltyper o s v. Främst är jag ute efter stridsmiljön i territorialförsvaret, använder man CAS i Afghanistan etc så blir det väl efter NATOmönster.

Tant Strul sa...
9 april 2009 kl. 20:17  

Mycket skriverier om GLC/NOC....

Tror att GLC/NOC har blivit en symbol för hur förmågorna (förbanden inkl tekniska systemen) och medlen hanteras i stort, samt på en inneffektiv organisation.
Olika instanser grottar i olika detaljer/småmål, men ingen tänker på helheten (att FM genererat rätt effekt mot definierade hotbilder / scenarier).

Dessutom är väl argumenten för just GLC/NOC tveksamma avseende behov, kalkyler, skydd, redundans, förmågekravdefinitioner, tekniska NBF-relaterade lösningar,
processen, realism / revolutionstankar (RMA/NBF i gigantiskt kliv), beaktande av personalen, rollspel etc.

Visst kan man investera pengar för att centralisera viss verksamhet, men de närmaste åren bör medlen satsas på att täppa hål i insatsförmågorna och inte på
"GLC/NOC". Varför satsa på frisyren när man inte har några skor ?

Under årens lopp har man plockat bort fjäder efter fjäder på FM, så nu har vi hönan Agda i full prakt. Problemet är inte enskilda fjädrar längre.

Och man underskattar problematiken på system-av-systemnivån; taktiskt, tekniskt och processmässigt.

För övrigt:
- Avseende "CAS" får man skilja på "andra världskrigets" CAS (tal) och digital CAS (med VMF-meddelanden)

- Till högsta på någon minut : http://www.snabbstart.com/film/8514dbe42c

milmap sa...
10 april 2009 kl. 10:25  

Bosse och J.K, läste ni artikeln jag länkade till i tidigare inlägg? Om inte, gör det.

Ang. vapnen mm så väljer jag att inte gå in på det då det blir för tekniskt. Den som vill veta mer om dessa detaljer kan läsa här:

http://www.annalindhbiblioteket.se/publikationer/uppsatser/2006/chp0406/edstroem_29661.pdf

- - -

I det nationella försvaret skulle jag vilja se CAS som ett komplement lika naturligt som övrig indirekt eld.

Anonym sa...
10 april 2009 kl. 15:08  

Lille Lelle sa:

Dagens bibeltext (långfredagen) är uppenbarligen tillägnad de som kalla sig försvarsledning."Fader förlåt dem, ty de veta icke vad de göra".

Anonym sa...
10 april 2009 kl. 15:10  

Läsvärt...

http://blog.wired.com/defense/2009/04/gates-rips-hear.html#more

NBF-grupperingen kanske blir allt mer ensam över tid...

Mackan sa...
10 april 2009 kl. 15:59  

Gällande CAS så är det inte vapnens lämplighet jag har invändningar emot (har dålig koll på vad vi eg har och hur infört det är), utan dess trubbighet. Jag har svårt att komma på fler än nåt enstaka scenario där CAS alls går att nyttja vid en insats utomlands, främst beroende på risken för att skada oskyldiga och civila. En annan stor nackdel är att stridsflyget själva inte förmår att autonomt hitta och nedkämpa mål utan man är hela tiden beroende av att nån på marken kan observera målet. Oftast har man då möjlighet att själv nedkämpa målet då man ju oftast har eldöverlägsenhet.

Flygbombning kan det finnas tillfällen då det går att nyttja. Jag ser framför mig en liten SF-patrull i bergen i Afghaistan, i djungeln i Tchad eller vid Somaliska kusten. Patrullen lyckas lokalisera t.ex en bas som nyttjas av de dumma farbröderna, och kallar in flyg som bombar bort dem. Det är dock inte CAS i ordets rätta bemärkelse.

Anonym sa...
10 april 2009 kl. 17:28  

Kommentar till milemap
1. Svenskt flygvapen aldrig flyger om någon på marken ens andas om luftvärn. Förtroende? Nej.

Åker Armén, Marinen in i, misstänkt, minerat område?

"Lågt påhopp på FV"

Saint sa...
10 april 2009 kl. 18:35  

Mackan och milmap, era kunskaper gällande CAS och hur förmågan i FV ser ut idag verkar brista en hel del. I dag är en av Flygvapnets huvuduppgifter markmålsbekämpning där CAS (eller DFU som det av någon löjeväckande anledning var tvunget att kallas i Carl-Johan Edströms C-uppsats) är det mest övade.
CAS är inte alls trubbigt utan det spetsigaste och mest varierade sättet till markunderstöd, det behöver inte ens betyda vapenleverans.
En av de effektivaste åtgärderna kan vara ”show of force” där blotta närvaron av eller tydliga förbiflygningar med stridsflygplan ger den önskade effekten.
Våldsnivån som kommer efter detta är varningseld med automatkanon vilket ger en än tydligare signal om ambitionsnivå och förmåga.
Sedan följer verkanseld med automatkanon, ett precisionsvapen med ytterst begränsad CDE.
Nästa vapen i arsenalen är laserstyrda bomber, GBU 12. Ett precisionsvapen med stor verkan och det fungerar både med utpekning från det fällande flygplanet eller från annat flygplan. Det tredje alternativet är att laserbelysa målet från marken vilket då görs av den Forward Air Controller, FAC, som från början lett flygplanet mot målet.
Vidare inom ramen för CAS faller ”Escort” vilket är precis vad det låter. Flygföraren använder flygplanets Laser Designater Pod, LDP, för att övervaka och rekognosera den sträcka som markförbandet skall förflytta sig. Detta kan vara allt ifrån en fordonskolonn längs en landsväg ner till en patrull som rör sig i urban miljö till fots. LDP ger genom att vara utrustad med både CCD och IR-kamera möjligheten att utföra uppgiften H24 om vädret medger. Vid eventuellt hot eller sammanstötning under dylik ”Escort” är flygplanet med extremt kort förberedelsetid berett att utföra vapenverkan med någon av tidigare beskrivna förmågor.

Allt ovanstående är Flygvapnet övat för att utföra idag och kommunikation mellan flygplan och mark sker med icke krypterad radio.
Under 2009 påbörjas uppgraderingen av dagens JAS 39 Gripen till nästa edition, en process som genomförs regelbundet med ett par års mellanrum. Edition 19 innebär många förbättringar där den mycket omdebatterade förmågan Länk 16 ingår. När det gäller markmålsbekämpning tillförs vapnet GBU 49 som förenklat är vår nuvarande laserbomb med en GPS-tillsats som medger allvädersuppträdande och dessutom en mycket flexibel profil där slutfasen kan vara laserstyrd med GPS som redundans. Vidare kommer en länk mellan flygplan och markförband (ROVER).

CAS var ett av Försvarsmaktens accelerationsspår och första gången det prövades under en internationell övning var vid deltagande i Red Flag Alaska 2006. Under övningen fälldes ett antal GBU 12 Inert samt att vi sköt automatkanon skarpt. Vid alla därefter följande internationella övningar Flygvapnet deltagit i har CAS varit en av huvudmålsättningarna och senast för ett par veckor sedan genomfördes CAS under övning Cold Respons 09 i Norge.
När Flygvapnet deltog i den mycket ekonomiskt omdebatterade Red Flag 08 fällde flygvapnet för första gången någonsin skarpa GBU 12. Att göra detta under svåraste tänkbara övningsförhållanden tyder på stor tilltro till vår egen förmåga. Dessutom leddes dessa fällningar av utländska FAC i baksits på F 16.
Vi är fullständigt interoperabla när det gäller ledning av CAS eftersom vi övat med många olika nationers FACer.
Våra egna FACer är grundutbildade i UK eller Norge och har ”Combat Ready” –status samt är utcheckade enligt NATO-standard. Sverige har haft FACer långt innan vi haft en egen CAS-förmåga och dessa har regelbundet varit på missioner i bl a Afghanistan.

CAS är en mycket efterfrågad resurs och det svenska Flygvapnet är rätt övade och utrustade att utföra det. Efter att själv ha deltagit i två Red Flag och ett antal andra internationella övningar vet jag att vi är helt rätt ute både personellt och materiellt och ser felaktigheter och dåligt faktaunderbyggd kritik som ett retsamt skämt.

Nationellt är CAS ett naturligt komplement och en del av indirekt eld eftersom det leds av samma personer som leder övrig indirekt eld.

Wiseman sa...
10 april 2009 kl. 19:00  

Saint: Utmärkt, jag gör det här till ett eget inlägg eftersom frågan kommit på tal ett antal gånger.

Anonym sa...
10 april 2009 kl. 20:48  

@Mackan
"En annan stor nackdel är att stridsflyget själva inte förmår att autonomt hitta och nedkämpa mål utan man är hela tiden beroende av att nån på marken kan observera målet."

Hmmm.. Vad är då CAS? -Understödja markförband och bekämpa de mål som de hittar/stöter på. Måste de påmarken se målet? - Nej

Allt för många yttrar sig, allt för få av dessa kan något.

Tack Saint för ett bra och korrekt inlägg.
Som du skriver: "svenska Flygvapnet är rätt övade och utrustade att utföra det".
FV piloter gör det mycket bra av vad vi kan läsa i flertalet artiklar bla på mil.se. Detta mycket tack vare samarbete och träning med Armén under åren.

Maynard

J.K Nilsson sa...
10 april 2009 kl. 23:42  

Ja du Milmap, jag anser mig ha tillräckligt torrt på fötterna att anse att Allan "Sladd" Widman är ute på monarken ännu en gång. För jag antar att det är Allans brännpunktsartikel du avser då den inte går att nå nu när jag vill verifiera det. Jag läste den när jag skrev mitt föregående svar och jag undrar om det är den du bygger ditt resonemang ifrån?

Nu har jag läst Carl-Johans uppsats ännu en gång och finner inget mer anmärkningsvärt än att författaren gärna vill komplettera med SDB och dubbellavett för att fördubbla vapenlasten om, och jag säger om, avsikten är att flygplanen skall användas både i luftförsvarsrollen med beredskap för CAS samt ytterligare minska risken för kollaterala skador. Dock så är inte SDB något underverk i det senare fallet. Som Wiseman har nämnt här: http://wisemanswisdoms.blogspot.com/2009/01/inledande-titt-dagens-underlag.html?showComment=1233865140000 så saknar SDB slutfasstyrning, något som GBU 12/49 har samt att SDB riskerar att få ett större riskområde om styrautomaten och styrverket får något fel. Skillnaden i CEP mellan laserstyrning och GPS är ju ändå så pass stor att det är anmärkningsvärt att påstå att GBU-12/49 inte gör att CAS i flygvapnet är vasst nog för att man saknar SDB.

Men det är lite förvirrande att du först anför Allans artikel där han påstår att det inte CAS-kompetens eller beväpning i FV, jag har visat på motsatsen om kompetensen. Carl-Johans uppsats påstår att JAS saknar det sista bettet om FV skall uppträda i multirollfunktion med 2x74/98, 2x99, 2xGBU-12/49 och fälltank. Men han påstår inte att FV saknar materiell förmåga till CAS. Jag har nyss berört SDB-problematiken och håller därför inte riktigt med Carl-Johan i hans slutsatser, låt dock gå för resonemangets skull. Men låt oss för ett kort ögonblick vara brutalt ärliga och titta i vilka insatser som kräver fyra stycken jaktrobotar varav två (relativt) långräckviddiga för att upprätthålla luftherraväldet. Vilka insatser anser du kräver Carl-Johans önskan om multirollkapaciteten? Vilka insatser kan vi se i kristallkulan för SE02 och SE03?

Jag är rädd för att du måste vidareutveckla ditt resonemang för nu följer jag inte alls med.

J.K Nilsson

milmp sa...
11 april 2009 kl. 13:36  

Det jag menade var alltså att Allan säger att det finns totalt 4 flygförare som övat CAS, och att det i övrigt finns stora brister enligt AW. Det var främst det som jag ville föra in i debatten. Är detta riktigt? Ingen aning. Jag hoppas bara att flygvapnet har förmåga att hjälpa mig och mitt förband på marken.

Allans artikel

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_2163707.svd

-------------------------
Kommentar till kommentar:

´Kommentar till milemap
1. Svenskt flygvapen aldrig flyger om någon på marken ens andas om luftvärn. Förtroende? Nej.

Åker Armén, Marinen in i, misstänkt, minerat område?

"Lågt påhopp på FV"´

Ja, det är ju exakt den attityden jag talar om. Självklart åker man inte in i minerat område. Det intressanta är ju att flygvapnet, enligt ditt resonemang, ser områden där armens förband agerar som minerat. Vi är på samma sida i detta, ok?

J.K Nilsson sa...
11 april 2009 kl. 21:08  

Ja du milmap, jag är säker på att Allan Widman sladdar runt i myllan när det gäller JAS och CAS. Det är fler än fyra piloter som är övade i CAS, jag litar mer på mil.se än jag litar på en politiker i detta fall. Och jag vet inte heller vilka vapen som Allan önskar sig till JAS, vad vet och vad alla som gör lumpen som flygmekar vet så finns det en bra grundläggande vapenförmåga. Visst skulle man kunna önska lite bättre i det mesta men då måste det till politikerbeslut. CAS-förmågan är dock så god som man kan önska.

J.K Nilsson

milmap sa...
12 april 2009 kl. 03:55  

J.k, om du din erfarenhet är lumpen som flygmek och information från mil.se så har jag lite svårt att ta dig på alvar.

Det lustiga är ju att medans flygvapnet företrädare framhåller förmågan, så har vi på marken hitintills sett mycket lite av praktiska övningar och resultat.

Wiseman sa...
12 april 2009 kl. 09:24  

Milmap: Jag kan inte redigera i kommentarerna, bara välja mellan att publicera och avvisa.

Jag tror du ska akta dig för att skriva "vi på marken". Den åsikt du framför ang CAS är helt främmande för mig och läser du kommentarerna i den separata CAS-tråden hittar du ytterligare en som kraftigt framhåller nyttan med CAS - ur ett markperspektiv.

J.K Nilsson sa...
12 april 2009 kl. 12:13  

Milmap, jag gjorde lumpen som Säkmat/aggmek på F4 för tio år sedan. Jag skrev bara vad dagens flygmekar får lära sig i dag.

J.K Nilsson

milmap sa...
12 april 2009 kl. 13:41  

Jag förstår nyttan med CAS, och jag vill på intet sätt förringa nyttan eller flygvapnets ansträngningar. Jag har bara inte sett det i verkligheten, och jag förstår nu att Allan Widman inte har hela bilden, vilket känns mycket märkligt.

Jag har sett CAS i stabsarbete, men inte som ett verktyg i handen på en befälhavare på marken. Det enda exempel jag kan komma på är när kravallerna i Kosovo skulle avstyras. Då användes CAS till spaning med amerikanskt flyg och Svensk FAC, som av en händelse råkade befinna sig på platsen. Förmodligen hade man även kunnat ge verkanseld om det behövts. Kanske är detta en av de få gånger CAS använts skarpt av ett Svenskt förband?

----------------------------
@wiseman,

Vilken uppfattning är det du är "helt främmande" inför?

J.K Nilsson sa...
12 april 2009 kl. 15:49  

Milmap, du kanske skall röra dig norrut. CAS har förevisats ett antal gånger i Arvidsjaur, jag tror det gjordes i Bodö under CR 09 också (Wisemans kontakter kanske kan bekräfta), vid artilleriutbytet mellan Norge och Sverige tror jag att man förevisade på Bodens skjutfält.

Det är i samarbete med A9 som CAS utvecklas, F17 håller på att utveckla spaningsmetodik och användnig av Spaningskapsel till JAS.

CAS var verifierat och ett godkänt verktyg att levereras av SE01 på beställning av NBG08. Varför det inte flytit ut till övriga US vet jag inte, förmodligen för att svenska politiker kategoriskt avfärdar en insats med stridsflyg. Tänk om en grupp 39 anfaller ett bröllopsfölje i Afghanistan på basis av felaktiga/gammla underättelser.

J.K Nilsson

Wiseman sa...
12 april 2009 kl. 16:18  

J K Nilsson: http://mil.se/sv/Forsvarsmakten/Ovningar/Cold-Response-09/Nyheter/En-stridsvagn-mindre/

Anonym sa...
12 april 2009 kl. 23:15  

@JK Nilsson

I Kosovo hade vi en TACP-grupp (TACP = Tactical Air Control Party) redan för 10 år sedan. Sedan dess har FAC:ar tjänstgjort i både Kosovo och Afghanistan och i vissa fall kallat in CAS, dock utan att de behövt avge verkanseld.

Jonathan N sa...
14 april 2009 kl. 03:36  

Jag kan bara notera att milmap inte egentligen kan emotsäga att 5 (!) kryssningsmissiler kan stäljpa flygvapnet. Han säger bara att ingen väl på allvar tror att det är så, utan att överhuvudtaget försöka motbevisa wiseman. Sedan pratar han om "kanske är fysiskt skydd viktigt, kanske inte".
Vem som helst fattar väl att det är viktigt att en av våra viktigaste resurser för flygvapnet är skyddade! Hoppas vi på att fi ska vara snäll och låta bli att slå där vi är som svagast trots att fi har allt att vinna och vi hara allt (bokstavligen) att förlora.
Milmap har inga argument för sin sak och har mage att skylla wiseman för att han missat meningsbyggnaden några gånger i ett annat välskrivet inlägg.
Tack Wiseman för att du berättar och skriver. Som lekman förstår jag nu hur illa det är ställt med vissa avdelningar inom FM. Det verkar vara "Skygglappar på!" som gäller.
Jag är i alla fall j-ligt oroad över att man samlar så många viktiga resurser i Enköping, helt oskyddat, utan att man når några egentliga vinster. Mkt obehagligt.

Tack wiseman för din utmärkta blogg!

milmap sa...
16 april 2009 kl. 06:50  

@jonathan,

det är riktigt att jag påpekade ett antal fel i ett av wisemans inlägg, något han oxå köpte. Det var det första inlägget jag gjorde, och har inget med mina efterföljande inlägg att skaffa.

- - -

Det är förvånande att detta med kryssningsmissiler kom upp öht. och jag tycker att det trycker ner bloggen på en nivå långt under den höjd som inläggen faktiskt har.

Jag väljer dock att bemöta detta.

Om vi nu tänker oss att ett missil scenario är möjligt (det gamla strategiska överfallet, total överraskning, blixt från klar himmel mm mm) så är det naturligtvis så att dessa vapen skulle ställa till mycket stor skada.

Nu tror ju dock inte försvarsberedningen att så är fallet. Inte nu, ej heller inom en överskådlig framtid. Utifrån detta byggs sedan den försvarsdoktrin vi nu ser.

Om det trots allt var så att vi verkligen behövde skydda ledningsfunktioner fysiskt så finns det en hel del andra saker att oroa sig för. wiseman nämner ju tex att en missil i vardera hangaren på flottiljerna oxå skulle skapa ganska mycket problem, åt det kan vi inget göra.

Lösningen skulle kunna vara spridning men till det behövs förvarning (utesluts i SÖ) och resurser, något vi har dåligt med i dagsläget.

När det kommer till skyddade anläggningar så har "uppgrävningen" av FM pågått länge, och jag skall inte här nämna vad jag anser snarast borde skyddas.

Slutsatsen av detta är att wiseman har en helt egen hotbildsanalys där flygvapnets resurser står i centrum. Vi bygger inte längre vårat försvar för att stå emot ett A-anfall; ingen tror att det kommer att ske. Samma sak i detta fallet.

Visst är det bra med fortifikatoriskt skydd, men det har inget självändamål.

Wiseman sa...
16 april 2009 kl. 08:52  

Milmap: Det här inlägget handlade främst om flygvapenresurser, därav koncentrationen runt detta. Jag tycker även centrallagerstanken, ”avskaffandet” av bassäk inom Marinen, det förlorade krigsbastänket inom Marinen, avsaknaden av större underhållsförband och fältsjukhus inom Armén och nedmonteringen av civilförsvaret också är helt vansinniga.

Ser man till försvarsberedningens analyser finns det de medlemmar som står väldigt fast vid de analyser som gjorts innan Georgien, medan vissa andra medlemmar helst inte tar upp dem.

Jag har en ingen bestämd hotbild jag går efter. Jag går efter sårbarhet och utvecklingen i vårt närområde. Det finns ingen som kan förutse hotbilden på så lång sikt att vi kan återta så fundamentala dumheter som att inte ha skyddade ledningsplats, krigbasorganisationer och övade högre förband.

Den här bloggen är ett organ för vad jag som privatperson anser om försvarspolitiken och vad Försvaret behöver, inte försvarsberedningen, något politiskt parti eller för den delen Försvarsmakten.

Och ja, jag hävdar fortfarande att det är korkat att koncentrera landets stridsflygresurser så att man kan slå ut dem med 5 kryssningsrobotar och nej, jag tror inte att de kommer slå ner på Midsommarafton som en blixt från klar himmel.

uppgiven sa...
16 april 2009 kl. 11:37  

@milmap

Att ge en fast ledningsplats utan möjlighet till rörlighet fortifikatoriskt skydd torde väl vara viktigt alldeles oavsett hotbild?

Försvarsmaktens yttersta syfte är fortfarande att kunna bedriva väpnad strid och det förutsätter att det kan finnas en motståndare som gör detsamma mot oss. Att sedan "fem kryssningsrobotar utan förvarning" är ett ytterst otroligt scenario gör inte en ovanjordanläggning mindre sårbar för andra typer av angrepp.

Bygger vi en fast ovanjordanläggning utan skydd så spelar det ingen roll om vi sedan får ett halvårs förvarning, den anläggningen kommer fortfarande att vara extremt sårbar för konventionella vapen.

Skulle man däremot bygga anläggninen som de gamla rrgc/t, med samma typ av rörlighet som t ex en brigadstridsgruppsstab och därmed förmåga att flytta på sig för att undgå bekämpning, så vore det en annan sak. Då kan en fredsgruppering i oskyddad ovanjordanläggning vara godtagbar.

Anonym sa...
29 december 2009 kl. 00:51  

Tänk att vår Överfurir Silwer skulle komma så högt upp ibland molnen. Men han var en snäll och duktig,undrar bara vad Kapten Sven Petterson tänker idag, han som sa att få komma så högt, så skulle man va släkting till tidigare höjdare, va fel han hade SMILE
Vpl 36 omg801 F 10

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade