Deeds, not words

Under förmiddagen har Riksdagsdebatten inför voteringen om Libyeninsatsen pågått. Efter att riksdagsbeslutet nu tagits lyfter ett antal av insatsens flygplan imorgon lördag mot Medelhavet för den första svenska insatsen med stridsflyg sedan Kongokriget i början av 1960-talet. Därefter tar det ytterligare några dagar innan skarpa uppdrag genomförs.

Det är idag två veckor och några timmar sedan Säkerhetsrådet röstade igenom resolution 1973. Det är den tid det tagit att få fram ett beslut om ett svenskt deltagande i insatsen. Frankrike genomförde redan timmar efter säkerhetsrådets beslut de första insatserna mot de stridsvagnar tillhörande Gadaffis styrkor som hotade Benghazi. Allt pekade annars på ett nytt Srebrenica.

Deeds not words, var det som då var lösningen. Inte att fundera på vem som skulle leda insatsen och exakt vilka falanger som ingår i oppositionen. Andra länders aktion var det som köpte tid för länder såsom Sverige att överlägga i ytterligare veckor om mer eller mindre stora detaljer. De debatter som nu genomförs i Riksdagen kunde ha hållits två veckor tidigare för att få iväg en insats redan när flygförbudszonen behövdes som mest.


"Är det den internationella insatsen eller Gadaffis styrkor som är den största faran för civilbefolkningen", undrar Allan Widman i riksdagsdebatten. För två veckor sedan var det Gadaffi och med största sannolikhet är det fortfarande Gadaffi med tanke på dennes artilleri och stridsvagnar som beskjuter civila områden. Utvecklingen kan mycket väl bli att det sedan är oppositionens styrkor är den största faran för civila. Likt det som flera gånger påpekats av Försvar och Säkerhet och såsom nu koalitionen försöker varna oppositionen, tar inte resolutionen sida för någon av sidorna i konflikten, utan koalitionen kan mycket väl tvingas anfalla oppositionsstyrkor som angriper civila.

En sak står då säker och det är att de bägge sidornas flygstridskrafters del i konflikten blir mindre för var dag. Uppgiften blir då mer av att förhindra olagliga transporter in och ut ur Libyen. En i koalitionen ingående komponent som då inte kan verka mot markmål blir en något överflödig resurs, utan behovet är snarast större av flygplan som genomför swing-role, d v s växlar mellan jakt-, attack- och spaningsroll i luften i insatsområdet. Utvecklingen i Libyen är onekligen komplicerad, men man måste ställa sig frågan vad alternativet hade varit. Vi accepterar nu att civilbefolkningen skyddas i enlighet med FN-resolutionen av andra nationers stridskrafter, men inte våra egna. En märklig inställning från många av riksdagspartierna. Återigen, deeds, not words, är det som räknas.


Det går inte att förutspå utvecklingen i Libyen. Det kan mycket väl bli ett inbördeskrig som fortsätter även efter att Gadaffi försvunnit. Det internationella samfundet har då ändå gjort vad man kan. Kanske är landets nuvarande gränsdelning inte helt optimal i likhet med Jugoslaviens? Vad man dock kan konstatera är det enda man kan göra är att laga efter läge och att man nu med största säkerhet avvärjt en aggression mot en stor del av civilbefolkningen.

Det börjar nu tyvärr vara för sent för det svenska politiska samfundet att få till en internationell aktion i Elfenbenskusten. Däremot bör man nu fundera över hur man ska ställa sig till utvecklingen i många andra problemtyngda länder i Mellanöstern där situationen kan utvecklas åt det libyska hållet. Insatsen i Libyen kommer för svensk del att vara oerhört nyttig för såväl det politiska etablissemanget, som Försvarsmakten. Även om det tagit två veckor är det på mycket kort tid som beslut fattats, men det hindrar inte att beslutstiden ytterligare kan kortas. Ingen kris eller konflikt kommer att vara helt svart-vit, men det är ändå deeds not words som räknas.


Läs gärna Herman Lindqvist om den svenska insatsen.


Det råder ingen större tvekan om att det svenska förbandet kommer att göra bra ifrån sig under insatsen. Det pekar alla erfarenheter från genomförda övningar på. Däremot kan man fundera på vad förbandet kommer att kallas under insatsen. Blir det en fortsättning på traditionerna från Finland och Kongo så att förbandet kommer att benämnas F 23? Oavsett vilket,

God jakt!


Aft, 2, 3, 4
Exp, 2
SvD, 2, 3, 4 
DN, 2, 3, 4, 5
BLT
SR, 2, 3, 4
SVT, 2, 3, 4, 5, 6
GP, 2

43 kommentarer:

Börjesson sa...
1 april 2011 11:55  

Från GP:

Socialdemokraternas utrikespolitiske talesman, Urban Ahlin, hävdade att det är, på ett sätt, ett lätt beslut för Sverige att delta i Libyeninsatsen.

– Vi ställer upp när FN kallar för att skydda civila, det är en svensk tradition, sade Ahlin och kommenterade Sverigedemokraternas hållning.

– Att säga att vi inte ska lägga oss i, det är osvenskt.


Är det överhuvudtaget fysiskt möjligt att vara en större hycklare än så?

Anonym sa...
1 april 2011 13:37  

Självklart det skall heta F 23, inget tramsigt engelskt namn tack.

// Förste Sergeanten

Anonym sa...
1 april 2011 13:51  

Insatsen kommer att heta FL 01.
Flygvapnet Libyen eller Flyginsats Libyen

Anonym sa...
1 april 2011 14:11  

Såklart, varför skall man följa traditioner? Suck....

Kungl Flygvapnet benämns det ej heller längre, tragiskt.

//Förste Sergeanten

Kallisti sa...
1 april 2011 14:49  

Vad jag förstår hade Urban Ahlin två skäl till att inte tillåta markanfall:
* Riksdagens ledamöter litar inte på att piloterna kan träffa rätt i relation till de oerhörda konsekvenserna av en felträff.
* Det finns anfall i de nuvarande operationerna som ligger på gränsen till att vara utanför FNs mandat, alltså att "to protect civilans and civilian populated areas under threat of attack" menar att civilisterna måste vara under begrepp att bli attackerade. Det går med den tolkningen inte att attackera markstyrkor preventivt och det menar Ahlin att det görs (eller tangerar att göras) nu.

Båda argumenten är intressanta, men har de med verkligheten att göra?

Zzooter sa...
1 april 2011 14:58  

Efterlyser också lite större handlingskraft generellt.

Är också lite förvånad (egentligen inte..) kring Elfenbenskusten. Vad är det som gör att Libyers liv är mer värda än de som är civila i Elfenbenskusten?

Geografisk närhet till Europa säger någon, olja säger någon annan, stävja händelseutvecklingen i mellanöstern säger någon tredje...

Jag har lite svårt för hyckleri...

Anonym sa...
1 april 2011 15:28  

Elfenbenskusten.

Jag vet inte om folk missat att det faktiskt pågår en FN-insats där redan? Över 10,000 soldater. (Frankrike är där, kanske mest för att beskydda sina egna intressen dock.)

Resolutioner och uppmaningar finns också. Styrkan har haft en klart dämpande effekt.

Om det är flygattacker som skribenterna eftersöker så bör man nog ta en koll på situation först.

Wiseman sa...
1 april 2011 16:34  

Snarast handlar det om att förstärka insatsen med mer och bättre marktrupp. En stor del av FN-insatsen är av den klassiska typen med dåligt utrustade och utbildade förband ur tredje världen.

Anonym sa...
1 april 2011 16:55  

Egentligen borde vi nypa oss i armen. Fram till för två veckor sedan verkade det helt uteslutet att Gripen någonsin skulle sättas in i en skarp insats utomlands.

Visst kan man vara kritisk till begränsningarna och framför allt de korkade skäl som framförs från politiskt håll.

Men det är ändå ett oerhört positivt beslut att våra piloter, flygplan och stödpersonal nu används till de de är utbildade för.

Kanske kan de få bättre ROE efterhand eller så får vi det nästa gång.

Men överlag är det positivt att båda blocken deltog i beslutet och att folkopinionen står bakom.

Faktiskt är det svårt att underkatta vilket stort steg det är från utgångsläget att Gripen fullkomligt slösades bort.

Så vi borde alla fira i morgon och skicka en tanke till de som lyfter mot medelhavet med svensk professionalism.

/Chris Anderson

Zzooter sa...
1 april 2011 18:31  

Jo, är fullt medveten om pågående FN insats i Elfenbenskusten. Men saknar samma intresse och spetsiga retorik från politikerna som i Libyen fallet. Men realpolitiken är väl så kortsiktig att Elfenbenskusten är "gammalt"

Instämmer oxå med Wisemans kommentar

Börjesson sa...
1 april 2011 19:02  

EU har i dag beslutat att, om FN ber om det, igångsätta en militär operation - med namnet EUFOR Libya - för att understödja humanitärt bistånd i Libyen.

Vad betyder detta? EU-trupper på marken? Nordic Battle Group?

Wiseman sa...
1 april 2011 19:10  

En mycket bra fråga, Börjesson.

Börjesson sa...
1 april 2011 20:23  

Den vars franska är bättre än min, eller som har större tålamod med en riktigt knagglig googletrans, kan nog få ut eller annat matnyttigt om EUFOR Libya på den här bloggen:
http://www.bruxelles2.eu/

Ett kort utdrag ur googletransen:

"De medel som kommer att användas vid behov. Men det uppskattas att det kommer att kräva minst tre behov som behöver täckas: transportmedel Air Airbus och C-130, vårdinrättningar och kommunikation. Alla tror de snabbinsatsstyrkor. Men företaget Catherine Ashton, förnekar det någon benägenhet att använda dessa stridsgrupper. Men flera diplomater från olika medlemsstater har berättat för mig att alternativet - om det inte godtogs i staten - skulle kunna tänka sig, åtminstone för vissa specialiserade moduler väl stridsgrupper."

Anonym sa...
1 april 2011 21:09  

Den största anledningen till att det har tagit 2 veckor är inte det politiska dravlet. Faktum är att flygvapeninsatsmodulen i PRIO inte var ackrediterad. Det krävdes 12 konsulter och nära 1500 debiterade timmar att få modulen i drift.


/Rofl

Anonym sa...
1 april 2011 21:24  

Press konfen idag... Någon annan som reagerade på att F 17 hade ställt upp med en tämligen fattig lineup av folk som ska åka med ner. SVT fick tag i webbansvarig och någon pappersvändare av yngre årsmodell. Piloter syntes inte till.

Wiseman sa...
1 april 2011 21:27  

Helt i linje med OPSEC-policy.

Anonym sa...
1 april 2011 21:33  

"Drogade barnsoldater" riskeras att träffas...
Är inte förvånad direkt.

Dock, jag är säker på att våra piloter, all annan personal samt JAS 39 kommer sköta sig alldeles utmärkt. Deras insats kommer att vara hästlängder bättre än vad många av våra politiker förtjänar.

Om någon Libysk MIG-pilot mot all förmodan lättar så skulle jag inte vilja vara i hans kläder om våra pojkar är i luften.

Lycka till!

//Jonas75

Göran Mellblom sa...
1 april 2011 21:47  

Allons enfants de la Patrie, le Jour de Gloire est arrivée!

Framåt, I barn av fosterlandet,
vår äras morgon lyser klar.

Emot oss fräckt förtryckarbandet
djärvs höja sina blodstandar.
(ur Marseljäsen på svenska)

Av EU hemsida att dömma verkar något närma sig för oss svenska militärer.

Kanske är det vår tur denna gång?

Helt säkert kommer i så fall NBG, att tvätta av det solkiga dammet från förr, inför en häpen omvärld och klentrogen hemmapublik.

Görs en markinsats i Libyen randas en ny värld, och Nordic Battle Group går i täten för denna.

Ännu vid Jul var allt detta otänkbart.

MVH Göran Mellblom

Anonym sa...
2 april 2011 00:01  

Trist att behöva bryta den fina stämningen som nu råder.

Men.
Det sprids nu underrättelser över världen om att rebellerna i östra Libyen kommit över ca 2000 artillerigranater med senaps- och nervgas som med iransk förmedling sålts till Hizballah och Hamas.

Partiet ska nu finnas på väg söderut genom Sudan till någon hamn.
Om denna information som kommer från israelisk underrättelsetjänst visar sig korrekt, känns riksdagsbeslutet om svensk deltagande synnerligen naivt.

Vilka är egentligen de rebeller vi stödjer?
Pia

Anonym sa...
2 april 2011 02:04  

@Pia källa på dina underättelser?

/tinhead

Anonym sa...
2 april 2011 09:17  

Pia,

Rebellerna är en gren av mycket fundamentalistisk islam som varit en av de största rekryteringsbaserna för självmordsbombare vilka slagit till i Iran. Al Quaeda finns egentligen inte som en reell organisation utan är ett grupperingsnamn för extrema islamistiska element (Al-quaeda är det arabiska namnet för databas).

Det som operationen skall leda till är en delning av Libyen där de oljerika delarna skall kontrolleras av en mer lättkontrollerad diktator än Gaddafi. Samt att Gaddaffi skall elimineras som ev. föredöme eftersom det under hans ledning har skett en omfattande fördelning av oljeinkomsterna till den egna befolkningen som räknas som en av afrikas mest utvecklade ekonomier.

Operationen liknar allt mer förberedelser för ordinarie invasion:

http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=24090

Den stor-svenska, blåögda och med smicker lättlurade militära och politiska ledningen har lurats in i ett sammanhang som skämmer bort Sverige som nation för årtionden framåt...

Göran Mellblom sa...
2 april 2011 09:48  

Efterbörden av de båda världskrigen tycks vara under behandling.

Att Europa lyckas ta sig samman och börja hantera konflikter utanför dess gränser är ett tecken på något vi i vår generation svenska militärer aldrig upplevt.

Libyen är den första insatsen. Vilken blir nästa?

Le jour de Gloire est arrivée.

Och vårt svenska språkbruk kommer anpassas till hemska militära aktiviteter som kläs i uttryck som "Gloire" och "Honneur".

De nygamla uttrycken kommer också hjälpa oss att hantera vår ångest och saknad efter kamrater som stupat.

MVH Göran Mellblom

Onga1 sa...
2 april 2011 09:57  

@Börjesson EUFOR Libya

Jag har klippt och klistrat lite i den franska texten och försökt få till en hjälplig svensk meningsbyggnad.
Som en blixt från klar himmel, skulle jag vilja uttrycka:


Det skriftliga förfarandet kunde färdigställas klockan 16 idag. Och samtliga medlemsstater godkännde enhälligt (inklusive Cypern), beslutet att upprätta en militär humanitärt stöd till internationella organisationer, kallad Eufor Libyen. Den blir Konteramiral Claudio Gaudiose som skall utveckla planen för drift och spelregler. Operation (OHQ) förväntas i Rom.

Hastigheten på beslutet avser den politiska viljan hos flera länder att gå framåt. Det är obestridligt.


Beslutet av kommittén för utrikes-och säkerhetspolitik, för starten av Eufor Libyen är ganska ovanligt inom den europeiska säkerhets-och försvarspolitiken. Vi kan identifiera sex punkter, där den viktigaste aspekten är den transaktion, som är kopplad mycket specifikt på begäran av FN och situationen på marken.1 ° Lanseringen av verksamheten: på begäran av FN

Vanligtvis upprättar EU svar på en befintlig situation. Här gör man det inte. Eftersom Eufors uppgifter i Libyen faktiskt kommer att kalibreras till händelserna "mot bakgrund av en aktuell bedömning av risker och hot"2 ° För vad? : Humanitärt stöd

Den politiska ramen för EU: s insatser är tydlig. Detta är för att "ge stöd till humanitärt bistånd i regionen" och inte mer. Detta stöd omfattar två aspekter: 1 "bidra till att säkerställa en säker transport och slutligt omhändertagande av fördrivna personer", 2 "ge sitt stöd till humanitära organisationer i deras verksamhet genom att använda särskilda medel". Denna definition är tillräckligt bred för att omfatta såväl begreppet "humanitär korridor" och "luftbro eller havet"

3 ° i på vilken plats? I region

Det kan noteras att man "i regionen" ej har fastställt en möjlig plats. Operationen kan distribueras över flera länder. Egypten eller Tunisien kan anses vara idealiska för det är där den mest talrika situationer av internflyktingar finns (I praktiken innebär detta att befälhavaren har mandat att inleda överläggningar med egyptiska och tunisiska regeringarna "att säkerställa deras samtycke till en eventuell militär närvaro av EU i sina respektive länder") men också norra Niger och norra Tchad där mottagningsförhållandena är mycket begränsade med svåra tillfartsvägar.

Naturligtvis kan detta även gälla Libyen, Benghazi, Ajdabiya eller Misrata i synnerhet. En "undersökningsgrupp" av europeisk diplomatisk tjänst kan mycket väl besöka regionen snart. Europeiska humanitärt bistånd (ECHO) har redan haft ett team på plats (i Benghazi och Ajdabiya),

forts följer.

Onga1 sa...
2 april 2011 09:57  

forts:

4 Med vem? Arabförbundet uppmanas att deltaMissionen kommer att omfatta alla medlemsstater som så önskar (utom Danmark, som har ett opt-out på försvaret). Även Arabförbundets länder kommer att inbjudas att delta i Operationen. Samråd ska också ske med Afrikanska unionen (om nödvändigt).

5 ° med vilka medel?Det uppskattas att det kommer att kräva minst tre behov som behöver täckas: transportmedel Airbus och C-130, vårdinrättningar och kommunikation. Men även snabbinsatsstyrkor. Flera diplomater från olika medlemsstater har berättat att alternativet man skulle kunna tänka sig, åtminstone för vissa specialiserade moduler, är EU Battlegroups.

Den gemensamma budgeten fastställdes på 7,9 miljoner euro som delas mellan de 26 medlemsstaterna (de 27 utom Danmark) enligt den fördelningsnyckel av BNP.

Budgeten stöder i synnerhet kostnaden för en läkarstation, en satellit och strategiska delar av Battlegroup. Andra kostnader bärs direkt av de deltagande staterna.

Mission Längd: 4 månader från inledande operativa kapacitet (IOC)


6 Och nu? Ett snabbplaneringsförfarande

En ansvarsfull, snabbare planering krävs här. GUSP bör anta och, samtidigt besluta om, "Initial militärutbildning " (IMD), som har utarbetats av militära kommittén, vid Europeiska unionens möte på torsdag. Detta kommer att omedelbart flytta från planering till praktik att fastställa operationsplanen (OpPlan) och spelregler (ROEREQ).

Verksamheten kommer att lanseras, praktiskt, efter godkännande av dessa dokument som skall utarbetas av operationschefen. Men som bekräftas av en högre europeisk diplomat, "vi måste vara redo för allt, beakta alla scenarier, och kan inte vänta tills det värsta inträffar. Syftet med Eufors Libyen är alltså" redo att reagera, och särskilt att snabba upp ärendet, säger en expert. Enligt flera europeiska tjänstemän som är nära följt fallet, kommer Eufor Libyen att "snabbstarta" eftersom allt "går mycket fort nu."

Anonym sa...
2 april 2011 10:04  

Jag skäms som svensk medborgare att vi inte ska bidra på samma vilkor som andra nationer i Libyenkonflikten. Anser att det är fruktansvärt fegt av socialdemokraterna OCH av statsministern/utrikesministern som även de har bidragit till denna situation. Kan omöjligt förstå HUR man skyddar civila genom en flyguppvisning i Libyskt luftrum?

Varför var statsministern tvungen ha med socialdemokraterna på uppgörelsen? Varför satte inte statsministern hårt mot hårt mot mot socialdemokraterna, dvs ett fullbordat faktum: antingen går vi in på samma vilkor som alla andra och röstar ja, eller så går vi inte in över huvudtaget och stannar hemma, och röstar nej. Skuggan skulle då obönhörligen falla på Håkan Juholt och socialdemokraterna som skulle ses som fega och inga man kan lita på när det kommer till skarpt läge.

Peter

Anonym sa...
2 april 2011 10:25  

Till Tinhead

Källa-

http://www.debka.com/article/20811/

Pia

Mackan sa...
2 april 2011 10:29  

tinhead:

http://lmgtfy.com/?q=hamas+sudan+mustard+gas

Anonym sa...
2 april 2011 12:10  

Att bidra är viktigt, men mandatet snacka om uddlöst! Nä man skulle låtit ett av världens bästa stridsflygplan fått visa vilken nytta det kan göra, framför allt vilket säljargument!

Göran Mellblom sa...
2 april 2011 12:10  

Om NATIONEN Sverige är redo eller ej är oklart.

Den politiska klassen tycks mobiliseras. Nästa steg är att mobilisera svenska folket, så inga obehagliga överraskningar uppträder vid nästa valrörelse.

Det är just det Riksledningen oroar sig för och arbetar med för att ordna.

STATEN Sverige är i alla fall klar.

Det har ordnats sedan länge av Försvarsmakten, som ställt upp en Battle-Group på regeringens uppdrag, i samverkan med andra Försvarsmakter inom ramen för EU-avtalen.

Låt oss se i vilka steg den moraliska mobiliseringen förtskrider. Media är ett verktyg, Riksdagsförhandlingar ett annat.

Finns det ett tredje verktyg? EU-internt tycks något allvarsamt pågå, av deras hemsida att dömma.

Le jour de Gloire est arrivée.

MVH Göran Mellblom

Anonym sa...
2 april 2011 13:18  

anonym 12.10

Tala om cyniskt...

Titta vilket bra stridsflygplan vi har - även det kan döda civila! Mycket bra marknadsföring...

Häpp....

Tala om att man inte har full insikt om vad man önskar... Men det är klart - det är ju bara lite araber...

Ndorop sa...
2 april 2011 15:07  

Som Onga sa, så förbereder EU att stödja humanitära organisationer i området. Formellt pressmeddelande: http://www.consilium.europa.eu//uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/esdp/121241.pdf

Göran Mellblom sa...
2 april 2011 15:54  

Larmrapporter från humanitära organisationer är nästa steg.

Kvinnor och barn visas blodiga i media och ropar på hjälp.

Ett självklart nästa steg i den moraliska tillvänjningen av allmänheten/väljarna kommer inom några dagar, tror jag.

Om finanskretsarna i Sverige låter meddela att man identifierat Ghadaffis tillgångar i Sverige, är kanske även det ett nästa steg.

Men det kan också vara en spontan lojalitetshandling från en annan illa förtalad finansbransch med skam- och revanschkänslor.

Nationen ställer in sig på krig, och det kommer visa sig att man i vårt land både kan och vill göra det snabbt, snabbare än någon annan nation i Europa.

Allt det här kände (s) till i 100 år, och undvek det som pesten i syfte att få nationen att fokusera på annat.

Gloire är härligt för en Nation, men dyrt för en Stat, tyckte (s).

Men nu är det annat! Vadan detta?

MVH Göran Mellblom

profanum_vulgus sa...
2 april 2011 17:49  

Det är ju inte stridsflyg, det är spaningsflyg.

Vad i hela världen talade för ett nytt Srebrenica?


"Falangerna" i oppositionen är NFSL (nationella fronten för Libyens frälsning) och LIFG(den libyska islamska kampgruppen), i den senare ingår al-Qaida i Nordafrika.

Anonym sa...
2 april 2011 18:53  

Göran Mellblom. Va fan är det du skriver om? Gamle Errols alterego Eddie Meduza är mer logisk i sitt resonemang.
Wiseman: God jakt!?!?! Innebär detta att du VILL se ett skolflyplan som gör 450 km i timmen beväpnad med som mest en akan bli nedskjuten av vårt toppmoderna stridsflyg? Skulle kännas rätt främmande att ÖNSKA soldaterna i Affe god jakt...
Nu får ni flygare fan ta och kamma till er!

Göran Mellblom sa...
2 april 2011 19:21  

Profanum_Vulgus,

Förhindra att Al-Quaida får en verkligt stor maktbas.

Genom en Srebrenica-massaker kan Al-Quaida överta Libyens infrastruktur och resurser - om de framrycker i de folkliga rebellernas kölvatten.

I den andra delen av Libyen verkar härskaren vara förbrukad.

Bolsjevikerna gjorde likadant och lyckades med massakrer och mord på enskilda behålla sin ryska maktbas i hela 70 år.

Libyen i Al-Quaidas händer vore en katastrof för oss i väst av samma dimension.

Västs stridskrafter är just nu i nedan eller bundna på annat håll, emedan våra både är beredda och laddade.

Det tycks som om vår politiska klass anser att svenskarnas stund är inne.

Vilket blir vårt arvode?

MVH Göran Mellblom

Martin J sa...
2 april 2011 19:27  

Det lär knappast vara någon större operation som EU nu beslutat om då kostnaden beräknas till endast 7,9 miljoner Euro. Ca 60 miljoner kronor, i förhållande till LF01 som enligt uppgift landar på 200 miljoner kronor.

Det handlar väl om några vändor med diverse transportplan, nåt fartyg och på sin höjd en pluton(+) skytte för lite vakttjänst på lämpliga ställen.

Att sätta in en Battlegroup lär kosta betydligt mycket mer än 60 miljoner.

Göran Mellblom sa...
2 april 2011 19:30  

Bäste Broder Wiseman,

en verkligt stor sak med din fina blogg, är att svenska militärer förmås att öva sig i argumentation.

Du får usäkta vårt knöliga och intensiva logementsspråk, men det är såhär vi blivit efter 70 år inne i garderoben.

Det tycks som om du, min bäste broder, lockar allt flera av oss att komma ut som militärer, och kräva att bli respekterade som alla andra grupper i samhället.

Vi kommer aldrig glömma dig för den insatsen.

Med Broderlig Hälsning Göran Mellblom

Anonym sa...
2 april 2011 20:25  

@Martin J

Ska BG'n åka får vi nog stå för fiolerna själva.


"Den gemensamma budgeten fastställdes på 7,9 miljoner euro som delas mellan de 26 medlemsstaterna (de 27 utom Danmark) enligt den fördelningsnyckel av BNP.

Budgeten stöder i synnerhet kostnaden för en läkarstation, en satellit och strategiska delar av Battlegroup. Andra kostnader bärs direkt av de deltagande staterna."

Mvh Mange

Anonym sa...
3 april 2011 08:02  

Mellbom,

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/libya/8407047/Libyan-rebel-commander-admits-his-fighters-have-al-Qaeda-links.html

Rebellerna ÄR Al-Quada (kontrollerade av CIA). Enligt itaiiens press så genomför dessa även massiva massakrer på de platser där de får kontroll - främst svarta gästarbetare drabbas hårt.

Kanske dags att sluta att vara en blå-ögd svensk som bara accepterar det som kommer från USAs och Englands mediaimperier och politiska språkrör?

Målsättningarna är att ta kontrollen över den största oljereserven i Afrika av lättraffinerad olja (högsta klass) samt att med splittring av nationer tillse att kontrollen över nationer och deras tillgångar garanteras av anglosaxiska maktsfärer. Inget mer. Att vi tillåter oss att användas som lättmanipulerade verktyg för vår försvarsindustri som är kåta på uppmärksamhet är direkt pinsamt och patetiskt.

Göran Mellblom sa...
3 april 2011 09:04  

Anonym 030802 NATIONER splittrar ofta STATER. Nuvarande Libyska Ghadaffi-staten splittras av klanerna, som är ett slags nationer.

Frankrike verkar rida patrull mot just det du nämner: USA-UK dominansen. Och Fransmännen verkar få många andra med sig.

De politiska klasserna har egna underrättelsekällor vid sidan av pressimperierna, underrättelsetjänster och liknande, men de tvingas reagera på mediabilder liksom allmänheten gör det.

Sedan begagnar de sig av opinionsinstitut för att se hur allmänheten uppfattar det hela.

MVH Göran Mellblom

Göran Mellblom sa...
3 april 2011 13:22  

Sverige har ingen försvarsindustri - längre.

Oklart för mig om Sverige - svenska staten - någonsin ägt krigsmaterielindustrier. De har snarare haft svenska industrimän som huvudägare, som nu sålt till utländska kollegor och aktiefonder.

Alla de företag som tillverkar krigsmateriel i Sverige är numera amerikanska - Bofors som ägs av United Defence, eller brittiska - SAAB som tillverkar JAS, Hägglunds, Kockums som är tyskt och som kanske i sin tur ägs av andra koncerner.

"Vår försvarsindustri" som av debattörer på denna blogg sägs vara angelägen att sälja krigsmateriel, styrs således av koncernbeslut långt bort ifrån Karlskoga, Linköping, Malmö och Örnsköldsvik.

Vad svenska Regeringen tar ansvar för i deras försäljning är oklart för mig, men helt säkert noga reglerat i avtal, snarare än lag.

Möjligen kan det nyansera bilden en smula.

MVH Göran Mellblom

Anonym sa...
3 april 2011 15:59  

Danska F 16 opererar från NASSIG;

http://www.youtube.com/watch?v=Ce6xIChahGY&NR=1

Börjesson sa...
13 april 2011 23:38  

Om jag förstår rätt - men min franska är mycket begränsad! - så trycker nu britter och fransmän hårt på Sverige, liksom på Italien, Spanien och Nederländerna, att börja delta i bombningarna mot markmål. Efter att USA tog ett steg tillbaka så har NATO-operationen i Libyen tydligen stor brist på plan som kan utföra sådana operationer.

Ce qui manque à l’OTAN en Libye ? Plus d’avions, frappant mieux et plus vite

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade