Releaseable to public

Nästan ett år efter händelsen har nu utredningen av haveriet på Marmal, Afghanistan med en Tp 102 Gulfstream IV släppts. Det har gått flera månader sedan huvuddelen av utredningen var färdig och det har därför gått ett antal rykten om att utredningen skulle förhalas, begravas eller förvanskas p g a den mängd mycket höga befattningshavare som varit inblandade i händelsen (bl a ÖB och ett antal generaler). Många har talat om händelsen som en svensk parallell till haveriet med det polska regeringsflygplanet i april förra året, där samtliga ombord inklusive presidenten omkom och inspelningar från cockpit pekar på att piloterna beordrades att landa under icke landningsbara förhållanden.

Med detta som bakgrund är det därför mycket glädjande att se att utredningen nu offentliggjorts och finns tillgänglig för allmänheten på Försvarsmaktens hemsida för den som orkar läsa igenom hela utredningen. Den är högst läsvärd för alla, oavsett organisationstillhörighet och ger en hel del tankeställare om Försvarsmaktens verksamhet och organisation.

Sammanfattningsvis kan man säga att händelserna i utredningen (haveriet och ytterligare en flygning till Afghanistan några veckor senare) och även själva utredningen pekar på den mycket olyckliga organisationsstruktur som Försvarsmakten har idag där orderkedja och befogenheter är ytterst oklara. Är det PROD eller INS som leder? Lika olyckligt är det faktum att man bedrivit insats med förband som ej TOEM-satts för insatser.

"Analysgruppen bedömer att divisionen, vid tidpunkten för olyckan, inte hade förberetts eller
var mentalt förberedd för flygningar till insatsområden. Detta baseras på:
• att PTOEM uppger att divisionens uppgift skall lösas i ”ej hotmiljö”
• att divisionspersonalen uppfattat verksamheten som “civil”. Flygplan nr 2 köptes in p.g.a. Sveriges EU-ordförandeskap. Flygplanet är ett civilt flygplan utan motmedel
• att inga taktiska flygprofiler hade tagits fram för verksamheten
• att senast piloterna genomgick utbildning i taktik och soldatfärdighet var då de tillhörde stridsflygdivisioner (90-talet)
• 2008 genomförs ”första” flygning till ett insatsområde. Efter flygningen informerades Tp102-divisionen om att detta var en engångshändelse. Mellan 2008-2010 genomförde divisionen dock ändå ett antal insatsledda flygningar till Afghanistan."


Fullkomligt bisarrt, men ändå en verklighet i Försvarsmakten. Det ger utan tvekan skäl till eftertanke inför den organisation som nu ska intas. Samtlig personal måste vara stridsduglig i form av utbildning och utrustning för att kunna kommenderas till insats och detsamma gäller för materielen. Det känns som om det är bra bit kvar innan det målet uppnås...


Läs även Chefsingenjören på samma ämne

34 kommentarer:

Anonym sa...
1 april 2011 19:49  

Denna olycka hade aldrig hänt i gryningsljus.
Vem av de prominenta passagerarna hade så bråttom hem till Sverige?
(Och vilken adjutant och portföljbärare har pressat på för att tidsschemat att hålla, Övlt i karriären?)
Och vilken Vb(Officer i karriären och vilken bakgrund?)har beordrat taxning med släckta strålkastare i en "kolsäck"? / Undrande

Anonym sa...
1 april 2011 20:27  

FM har fått en ny FLYGCHEF!!! Sverker G är numera även pilot!
Vilken kompetens har Sverker G att PERSONLIGEN ta ett flygsäkerhetsansvar? Det framgår av rapporten att vår myndighetschef överred såväl en divisionschefs, en lokal flygchef, en central flygchef och en generalmajor som ansvarig företrädare vid en flygning den 16 maj ifjol.

Kan GD för Vattenfall beordra kontrollrumspersonal i ett kärnkraftverk att omprova ett taget beslut avseende verksamhetssäkerhetsrelaterad art?

Jämförelsen är fullt balanserad-är vår myndighetschef såå kompetent att han snabbt och snärtigt jobbade in fyra personers samlade yrkeskompetens på en kafferast?

Eller är det så att Sverker G pga dåligt omdöme överskred sina befogenheter? Händelsen bör utredas utanför Försvarsmakten.

Sannolikt är Sverker alldeles för tillbakadragen, sist var han synlig på Arbetsförmedlingen, för att kommentera händelsen. Däremot är det nog så, att det ledarskapsmässiga avtryck händelsen gjort; att sätta sig över sakkunskap och yrkeskompetens speglar den tillvaro som idag präglar Försvarsmakten.

Varför ska vi tillämpa en massa skit om systemsäkerhet och riskanalyser när högste chefen beter sig som en gris i en glasbutik avseende omdöme i verksamhetssäkerhetsfrågor?

Media, hjälp FM-vad är det som händer i Försvarsmakten idag?

Anonym sa...
2 april 2011 00:28  

@Anonym 20:27
SÅ RÄTT SÅ RÄTT

Anonym sa...
2 april 2011 01:11  

Regelverket FMFO-FM FlygOperatör- kom till för att Helikopterflottiljen, trots regelverket RML-Regler för Militär Luftfart, ledarskapsmässigt och försvarsgrenskulturellt inte klarade att leda omfånget på verksamheten.

Efter 14 omkomna helikopterflygare tröttnade Statens Haverikommission och Försvarsmakten fick i hemläxa att organisera om sin flygverksamhet.

Resultatet, ledningens samlade kompetens, åskådliggörs riktigt tydligt i händelsen med en flygning som Sverker Göranson, utan en enda bokstavs flygutbildning, personligen beordrar och "personligen tar flygsäkerhetsansvar för".

HUR kan Sverker Göranson ta ett "personligt flygsäkerhetsansvar"?

Här vore ett svar från Högkvarterets Säkerhetsinspektion klädsamt. Nån kommentar från Öv Emanuelsson kanske? Eller är det feta munkaveln på där också?

Luftfartsinspektionen borde omgående begära en utredning om hur Försvarsmakten faktiskt fungerar som luftfartsmyndighet.

Om en medarbetare i FM, utan nån som helst flygbakgrund-låt vara att det är myndighetschefen, kan beordra flygningar-och personligen ta flygsäkerhetsansvar-kan en nybakad flygfänrik, utan sin chefs medgivande, ta en tur med en JAS39 en söndag då?

I FM Utredningskommision rapport finns en omfattande bagrundsbild uppmålad kring två händelser med flygplan Tp102. Bakgrundsbilderna andas mycket omorganisationer och slitningar ledarskapsmässigt.

F7 förefaller använda Försvarets personalansvarsnämnd rätt flitigt. Bl a har en pilot hamnat i FPan pga underlåtenhet att genomföra läkarkontroller.

Pilotens agerande är sannolikt klandervärt men med "general" Göransons agerande framstår en utebliven läkarkontroll som rena löjan att hamna i FPan för.

Finns ingen slags likhet inför regelverket inom FM? Har våra generaler nån slags frälseställning?

Ett möte inom den högsta försvarsledningen efter luftfartshändelserna finns beskrivet i rapporten-ett möte som naturligtvis verkar sakna mötesprotokoll... "ordning och reda-löning på fredag" gäller nog inte FM längre.

Anonym sa...
2 april 2011 09:02  

I Ansvarig Företrädares (AF) synpunkter och reflektioner kopplade till utredning av händelsen med TP 102 på Marmal 2010-04-27 resoneras en del under rubriken ledning om principen att "order bryter uppdrag".

Här brister det en del i AF resonemang då han i sin skrift utelämnar det faktum att order på intet sätt bryter författning.

Bestämmelser, regler och krav meddelade genom lagar, förordningar och föreskrifter äger chefer i försvarsmakten inte att åsidosätta genom order om så inte särskilt meddelas av dessa.

Dessvärre är det inte givet att kunskap om detta förhållande är allmän bland chefer på olika nivåer inom försvaret.

Och då går det som det går ibland...

/Lex Luthor

Anonym sa...
2 april 2011 09:15  

Men allvarligt talat.
Visst finns det fog att klandra de höga hönsen för de oortodoxa ordervägarna men borde inte fokus ligga på att ge TP-flygarna rätt utbildning? Borde inte kommentarerna på bloggarna ropa efter adekvat utbildning för besättningarna; motmedel samt bättre underrättelser?

Av alla kommentarerna (här och på andra bloggar) verkar det som att tp102:orna knappt borde flyga alls. Utredningen fastställer det som de flesta redan visste att Marmal i princip är som vilken flygplats som helst. Att piloten sedan misstar sig på banmarkeringarna är trist men det borde väl inte diskvalificera hela FV och FM?

Anser ni att FV inte kan flyga höga potentater till Affe och att de borde flyga civilt? Är det så?

Besviken sa...
2 april 2011 10:17  

@anonym 01:11. Vem utanför Helikopterflottiljen tar ansvaret i dag? Har det blivit bättre? /besviken

Anonym sa...
2 april 2011 10:18  

@09.15:
Självklart kan FV flyga till Marmal! Problemet beskrivs av det som står i utredningen:
Antingen flyger vi dit med vår civila G4:a precis som till vilken flygplats som helst, dvs "kunden" gör en beställning och flygningen genomförs likt en "civil" flygning helt utan inblandning av HKV INS;
eller så bedömer någon att det det finns ett hot och vi utrustar och utbildar oss därefter och genomför en insats nattetid med släckta ljus, motmedel och NVG. Svårare är det inte!
Tyvärr blandar vi ihop dessa två varianter till den sämsta av de båda därför att man inte inom insatsledningen har koll på vilka mandat och vilka regler som gäller. (Vi får vara glada för att C INS inte har skickat Flygskolan till Libyen med SK60!)

Anonym sa...
2 april 2011 10:40  

Kan Sverker Göranson ta ett personligt flygsäkerhetsansvar?

Om han, och kanske andra armégeneraler kan det-då är ju FMFO helt onödigt som regelverk i FM.

Om Sverker G, och andra armégeneraler, INTE kan ta ett personligt flygsäkerhetsansvar måste bakgrunderna till dessa attitydsproblem utredas och dokumenteras. Det funkar INTE med nåt litet möte i herrklubben "Generale-exclusif", naturligtvis utan protokoll, för att ändra dessa inställningar i genrelasmaffian.

Fokus på resonemanget bör ligga på reflektioner kring den samlade kompetensen, attityd och inställning avseende de regelverk som luftfart har att rätta sig efter.

Just att man har likhet inför regelverk, lag och förordning är av yttersta vikt för förtroende inom en förvaltning.

Vilken anledning har en fänrik att vara mer noggrann i tillämpning än den högste myndighetschefen?

Ska det vara tillåtet att högste chefen sneddar i regelverkskurvorna utan att ens dokumentera vilka regler han bryter mot?

Så infernaliskt lågt-utred Sverker Göransons agerande utanför FM.

Anonym sa...
2 april 2011 16:35  

Självklart ska FV kunna leverera de uppgifter de beordrats till, under förutsättning att resurser och utbildad personal finns tillgängliga.

Det principiellt viktiga i denna utredning är huruvida befattningar utan krav på flygoperationell kompetens kan köra över befattningar med krav på flygoperationell kompetens.

Enligt min mening är det med gällande regelverk inte så, och därför borde ÖB granskas för tjänstefel.

Att sedan ÖB upprepade gånger hävdat att han trodde AF endast var osäker på flygplatsens status förefaller antingen vara totalt omdömeslöst alternativt inte sant.

Till sist saknas det i utredningen ett ställningstagande huruvida de aktuella flygningarna var insatser eller vip-flygningar./mumin

Anonym sa...
3 april 2011 00:11  

Är Sverker G pilot numera? Det sägs att FM fått en ny, tuff och riktigt kompetent flyg-ÖVER Företrädare...

Den nya flyÖVERföreträdaren behöver inte sånt som regelverk, luftfartslag eller -förordning. Han är KRIGARE-och en sån vet alltid bäst!!!! MOOOAAAHHHHH!

Anonym sa...
3 april 2011 10:50  

Varför väljer Försvarsmakten att publicera utredningen om luftfartshändelsen i Marmal just nu?

Är det för att utredningen blev klar just nu? Är det för att den behövde publiceras just nu?

En tanke som slår mig när jag läser här på WW är att det känns som det ibland förekommer "controled release" av information från Försvarsmakten.

Utredningen om luftfartshändelsen i Marmal, och kanske ffa den efterföljande flygningen med ÖB 2010-05-16, där Sverker Göranson sannolikt gör sig skyldig till tjänstefel och sannolikt överrider alla militära luftfartsregelverk som finns, och dessutom gör våld på luftfartslagen i FM egenskap av militär luftfartsmyndighet.

Att rapporten publiceras nu, samtidigt sopm det både är Libyenaktiviteter, upplopp i Mazar-e-Sharif och Fukishimahaveri känns som att inriktningen från FM ledning är att låta Sverker G agerande bara försvinna i medialt brus.

Om det är så, eller inte, får vi vanliga medborgare förmodligen aldrig reda på...

Likaså här på WW, när nåt känsligt om generalskubben blir på tapeten, så vips smyger det sig in nån trivial skitgrej som soldaternas stridsvästar-och direkt hugger hela MÖP-gänget och skriver inlägg så att WW-löpsedeln rullar fort-och osynliggör inlägg om FML fria åkningar i lagar och regler.

Sverker G agerande avseende flygningen 2010-05-16 bör utredas av civila instanser-tom FVI genmj Anders Silwer har i sitt senaste brev till FV personal beskrivit att han känner sig trampad på tårna av Sverker G framfart.

Finns en form av controled release av information från FM? Är det fler som reagerat och tänkt i dessa banor?

Anonym sa...
3 april 2011 11:39  

Det vore mycket märkligt om det inte skedde en närmare granskning av ÖB:s agerande. Hade det varit en officer utanför HKV som agerat på liknande sätt hade det kanske inte stannat vid FPAN.

Anonym sa...
3 april 2011 18:03  

Vår kunniga försvarsminister har skrivit i sin blogg-hoppsan man tackar!

Vore ju spännande att se om Tolgfors har modet att ha synpunkter på Sverker G flygning till Marmal 2010-05-16.

Får en myndighetschef bryta mot alla på sakområdet gällande regler? Har myndighetschefen ÖB nån slags fribrev?

Anonym sa...
3 april 2011 23:39  

Utredningen var klar 2010-12-14.
Utredningen blev inregistrerad (allmän) handling 2011-03-30.
Av detta kan man dra vissa slutsatser......

Anonym sa...
3 april 2011 23:56  

Varför har Marmalutredningen legat som ej registrerad arbetshandling i tre månader?

Vad säger förvaltningslagstiftningen om det? Är det ok med tre månaders fördröjning med att diarieföra en skrivelse så att den blir offentlig?

Media-hjälp FM bli en fungerande organisation igen!!

Anonym sa...
4 april 2011 01:06  

Jag tycker att om ÖB vill flyga då flyger flygvapnet precis på samma sätt som om ÖB säger åt armén att anfalla! Men precis som vilken truppförande arme officer som helst så har man den utrustningen och utbildning man har som tex utlands styrkan ska dom börja order vägra bara för att dom inte har den bästa utbildningen och den bästa mtrl? Varför ska alltid flyget göra allt mkt säkrare än alla andra? Angående TOEM har utlands styrkan TOEM?

Anonym sa...
4 april 2011 06:43  

@Anonym 01:06 Du och förre polske flygvapenchefen verkar ha samma inställning. För hans del och drygt 90 andra slutade det i ett skogsparti utanför Smolensk.

Du orkade inte läsa ett ord av utredningen va?

Anonym sa...
4 april 2011 10:32  

Om man ska införa en kommentar bör man faktagranska sitt underlag.
Utredningen är påskriven av utredningens ordförande 2011-01-28.

Anonym sa...
4 april 2011 18:19  

Observera att jag skrev att utredningen var klar 2010-12-14 (och redovisades).
Därefter hände inget förrän 2011-01-28 då den "skrevs under".
Slutligen blev den allmän handling 2011-03-30.

Anonym sa...
5 april 2011 13:48  

Ok, och vilka slutsatser vill du att vi ska dra av att utredningsgruppen satt på utredningen från 14/12 till 28/1, utan att något hände?

Anonym sa...
5 april 2011 19:48  

Under tiden mellan den 14/12 och 28/1 funderade HKV på hur utredningen skulle överlämnas från utredningsnämnden till HKV, om utredningen skulle gå på remiss eller inte (blev tydligen "inte"), om utredningen skulle delas i två separata eller inte (blev tydligen "inte"), när och hur den skulle presenteras inom Försvarsmakten samt kom fram till att utredningen skulle genomgå en intern analys innan den överlämnades till SHK (samt säkert ytterligare ett antal parametrar).
Var och en må dra sina egna slutsatser av detta.

Anonym sa...
5 april 2011 21:57  

Försvarsminister BB Tolgfors hävdar på sin blogg att Försvarsmaktens rekrytering går bra.

Han förefaller hävda att antalet sökande är en värdemätare på antalet färdiga förband-ocg något sådant samband bör man nog akta sig för att hävda om man är försvarsminister i Sverige just nu.

Något vi rekryterare, dvs vi som redan finns i FM, aldrig får reda på är hur det egentligewn står till med rekryteringen. I en försäljarorganisation borde det vara en av de viktigaste sakerna att få veta-"vilket distrikt har sålt mest"?-i FM kunde det kanske vara "vem har rekryterat mest?" men i Försvarsmakten är det knäpptyst kring hur rekryteringen faktiskt går.

Arméinspektören kommenterade detta häromdagen med i en PM där han indirekt efterlyste lite drag från BagdadBob Tolgfors avseende den lagstiftning som ska möjliggöra att soldater kan tjänstgöra tidvis inom Försvarsmaten.

Sveriges Industriförbund har förut satt stora sågen i detta, för småföretag, rena vansinnet där arbetstagare ska lämna företaget för nån halebalajverksamhet i Afghanistan när de behövs som bäst i det civila.

Men... Tolgfors har ju mystiske Moore i skuggorna på FÖ-kanske finns det en genial plan någonstans....

I Norge avskaffade man detta "reservsoldatssystem" efter att ha försökt få det att fungera. Där kallades det "Jarsystemet". Längre bort än till Norge hade Tolgfors, Sverker G o Co alltså inte behövt gå för att få beprövad erfarenhet påvisad kring GSS/K funktion-eller rättare sagt ickefunktion....

Som medborgare får man faktiskt hoppas att Peter Hultqvist blir en riktig blodhund som ordförande i försvarsutskottet i riksdagen.

En av de första-och största sakerna-man kan hoppas Hultqvist nu vänder upp är det fullständiga förfall som blivit följden av att anställa soldater. FM har inte råd med något längre.....

Man får hoppas att Hultqvist är en flitig läsare här på ww-kanske begär han även att ÖB regelverksbrytande(?)inför en flygning till Afghanistan 2010-05-16 utreds vidare.

Det ÖB gjorde var att sätta sigv över, och förlama, det regelverk som tillkommit efter 14 omkomna helikopterflygare mellan 1998 och 2008-så viktiga tyckte vår myndighetschef att de var.... eller så fattade han inte bättre... vet inte vilket som är allvarligast...

Anonym sa...
6 april 2011 07:22  

Peter Hultqvist; Försvarsmakten hoppas på dig-vi behöver all hjälp vi kan få efter den rovdrift som blivit följden av total avsaknad av strategier under ett drygt decennium.

Försvarsmakten har, i princip, sålt allting och flyttat utomlands....

I Riksdagens beslut om ett användbart försvar står att det ska finnas "omedelbart gripbara" förband. Detta är idag allt annat än sant-förutom de delar som, precis som det alltid varit, är bemannade av officerare. Flygplans- och fartygsbesättningar är sådana exempel.

Studera gärna Norge, de har kvar sin värnplikt men har även en anställd snabbinsatsstyrka-de har valt det bästa av systemen. Det fungerar-det gör inte den metod som blivit följden av den svenska försvarsomläggningen.

Anonym sa...
6 april 2011 09:01  

Är ÖB Silvio Berlusconi? Efter att ha läst bloggen Borneos loopar angående Flygvapeninspektörens brev till FV personal slås man av tanken att den struktur vi så lätt säger finnas i T ex Silvio Berlusconis Italien kanske finns på mycket närmare håll-kanske tom i Försvarsmakten.

Borneo återger, såvitt jag förstår, genmj Silwers brev i sin helhet. I slutet finns ett stycke om vad som händer härnäst i utredningen-fortsättningen på arbetet. Där står att läsa:

Citat: ""Utredningen, analysgruppens arbete, mina synpunkter samt FSI synpunkter lämnas nu över till SHK. Inom Försvarsmakten finns nu en lista på ett 15-tal punkter som behöver åtgärdas. Cirka 5 av dessa är åtgärdade sedan olyckan medan huvuddelen är påbörjade och några ska påbörjas. De punkter som rör ledningsrutiner kommer att beredas i flygsäkerhetsrådet, där jag är ordförande, och föreslås till ÖB för beslut."" Slut citat.

Som jag läser detta ska genmj Silwer, som redan är en del i den faktiska händelsen 2010-05-16 leda utredningen om hur ledningsfunktionen fungerade- och inte fungerade. Silwer ska presentera det för gen Sverker Göranson, som var en annan personligt inblandad aktör i händelsen.

Detta innebär att den fortsatta utredningen, avseende ledningskedjans praktiska tillämpning inom FM FlygOperatörs verksamhet ska utredas av de som själva var inblandade i händelsen.

Per svensk praxisis torde detta vara i allra högsta grad på gränsen till vad kraven på opartiskhet kräver-vore faktiskt intressant få höra vad någon förvaltningsjuridiskt kunnig person tycker om det här.

Är det ok att de i en utredning förekommande personerna själva utreder sina gjorda förehavanden eller bör det ske av någon som inte varit personligt, eller tom organisatoriskt, inblandad?

Är vi lite mer ordningsamma än i Silvio Berlusconis Italien eller är vi rätt lika?

jan-olov sa...
6 april 2011 09:33  

Ja Peter Hulqvist blir en rejäl förstärkning av försvarsutskottet

I riksdagsdebatter,insändare i tidningar och på blogg ser man att han står med fötterna på jorden i försvars och säkerhetspolitiken och vill ha ett betydligt starkare försvar av Sverige än idag bla byggd på selektiv värnplikt som vi historiskt i juni 2009 beslöt vara vilande.
Dessutom är han inte naivt blåögd kring den ryska militära utvecklingen vilket i handling General Major Moore och fd ordförande i försvarsutskottet Håkan Juholt varit tyvärr.

Anonym sa...
6 april 2011 12:35  

Kan dröjsmålet uppkommit för att man försökt få innehållet att framstå som mindre negativt för piloten som körde sönder flygplanet?

Hade det varit på sjön hade befälhavaren för farkosten varit anmäld sedan länge.

Anonym sa...
7 april 2011 19:28  

Finns Beslut om Användning, BOA, för C-130 tankern? Finns C-130 tankern i FMFO dokument-är den ackrediterad att flyga insatsflygningar?

Eller, har FMFO ännu en gång, fått stryka på foten? Regelverken kanske inte behövs i det insatta insatsförsvaret?

Anonym sa...
12 april 2011 19:06  

BagdadBob Tolgfors var kallad till Konstitutionsutskottet idag avseende två anmälningar som riksdagsman Leif Pettersson skrivit.

Anmälningarna gäller dels försvarets personalförsörjningssystem där Pettersson hävdar att BagdadBob frångått Riksdagens beslut om rekrytering av tidvis tjänstgörande soldater.

Den andra anmälan gäller flytten av ingenjörsförmåga från Boden till Eksjö.

Nån som vet nåt om hur det gick i KU idag?

Länk:http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/socialdemokraterna_norrbotten/pressrelease/view/leif-petterssons-anmaelningar-leder-till-ku-foerhoer-med-foersvarsministern-614795?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease

Anonym sa...
13 april 2011 13:16  

@ Anonym 1906

Det var tre anmälningar som alla visade stor okunskap hos anmälarna.

-De okontrollerade kostnadshöjningarna för NBG.
-Personalförsörjning av tidvis tjänstgörande soldater.
-Flytten av ingenjörkompanierna från Boden.

Herr Tolgfors hade inga som helst problem att förklara för utskottet hur saker och ting låg till.
Vissa hade, trots en mycket pedagogisk lektion, lite svårt att förstå. Vilket faktiskt också några erkände!

Utfrågningen visade mer på den utbredda saknaden av förståelse och kunskap som finns hos våra folkvalda i riksdagen än något annat. För mig med lite insikt i försvarsfrågor var det faktiskt pinsamt att lyssna till en del frågor.
Heder åt herr Tolgfors som, lugnt och pedagogiskt, försökte lära ut lite om det nya försvaret till oförstående elever.

Utfrågningen finns på SVT play och orkar ni inte se hela räcker det med herr Tolgfors slutreplik som summerar hela tillställningen.

Teaterdirektören.

Anonym sa...
15 april 2011 12:32  

Vad händer nu med utredningen om ÖB´s flygning till Marmal 2010-05-16?

Vilken instans fortsätter utredningen? Kommer någon utanför Försvarsmakten, t ex från Transportstyrelsen eller Statens Haverikommission att att delta?

Anonym sa...
16 april 2011 00:52  

Försvarsminister Sten Tolgfors skriver på sin blogg om rekryteringen till Försvarsmakten...

Intressant att man på ministernivå numera även verkar vara både SYO-konsulent och rekryterare...

Jag vill ställa frågan; HUR många färdiga soldater har det "kommit ut" ur Tolgfors rekrytering? Han redovisar exakta siffror på antalet sökande men är otroligt föregen om hur många färdiga soldater det faktiskt kommit ut-och Sveriges försvar tillgodo.

Sannolikt är rekryteringen något som Försvarsmakten snart försöker sekretessbelägga-så känslig är den och kommer vara under lång tid framöver.

Avseende de visstidsanställda soldaterna är det lättare att räkna; där har Försvarsmakten inte rekryterat en enda soldat ännu. Dessa sk GSS/T ska utgöra nästan hela armén-snart har Sveriga alltså inte några armésoldater-annat än de som sedan tidigare kontrakterats eller de som nu, heltidsanställts.

En riktig känga kan samtidigt riktas till ledamöterna i försvarsutskottet för den otroligt låga kunskapsnivå som de uppvisade nu i veckan då Tolgfors förhördes i Konstitutionsutskottet. De frågor som KU anförde, basala frågor mest om bakgrunder till försvarets idag trängda rekryteringsläge, kunde Tolgfors naturligtvis lätt glida undan genom att hävda att det var regeringar innan hans tid som "var de skyldiga".

Något man ska komma ihåg är att det i Försvarsdepartementet tjänstgör ett antal militärer, med generalmajor Michael Moore i spetsen, dessa militärer är de som i praktiken nu genomdriver omställningen av försvaret. Flertalet av dessa militärer har verkat på kritiska positioner under hela omställningsprocessen, sannolikt just för att genomdriva denna omställning.

Något militärerna i Försvarsdepartementet verkar ha glömt att fråga sin kompisar i försvarsmakten är hur mycket det kostar att anställa soldater. Med de löjligt triviala frågor som KU ställer till Tolgfors framkommer naturligtvis inte detta. Skärpning i försvarsutskottet och KU!

Förresten-fråga till försvarsministern; för någon månad sedan anförde ministern att Försvarsmakten, ännu en gång tydligen, lämnat en årsredovisning i god ekonomisk balans. Sedan framkom bl a att Afghanistanäventyret under förra året ökat i ekoonomiskt omfång från ca 450 miljoner i halvåret till 1,1 miljard för ett halvår.

Fanns den ökningen med i FM årsredovisning för 2010? Finns det budgeterade medel för 2011 för ökningen?

Mer ekonomi till ministern; hur mycket kostade ett övningsdygn för ett skyttekompani i värnpliktsförsvaret? Hur mycket kostar samma övningsdygn med ett anställt skyttekompani? Blir det mer "pang för pengarna" med anställda soldater?

Hur vore det med den norska lösningen med värnpliktiga OCH Telemark Bataljon?

Anonym sa...
19 april 2011 17:52  

Jättebra att kung CarlXVIGustav besöker den svenska verksamheten i Afghanistan. MEN-består den svenska verksamheten enbart av militär verksamhet?

Jättebra artikel av Lasse Bengtsson, SAK-fd Tv4,där man faktiskt kan fundera över vad man från statslednings- och försvarsmaktsledningshåll egentligen begriper avseende principerna för Comprehensive Approach.

Men... Försvarsmaktsledningen kanske är maxad just nu.... "Är mycket nu"-som Sauk en gång sa.... kanske inget annat att vänta från Sverker and the Gang.

Bifogar en länk till Lasse Bengtssons artikel.

http://www.expressen.se/debatt/1.2406421/lasse-bengtsson-sveriges-insats-ar-inte-bara-soldater

Anonym sa...
23 april 2011 15:32  

Hur har det gått med utredningen kring ÖB´s flygning till Marmal 2010-05-16?

Är den nedlagd i mörka arkivet och öppnas först om 500 år? Eller dör den sotdöden inom HKV just nu?

Nån som vet något om hur utredningen ska handläggas vidare?

Kan Sverker Göranson ta PERSONLIGT flygsäkerhetsansvar och köra över fyra erfarna flygares rekomendationer? Har FM en ny flygvapeninspektör rentav? Är Göranson nu främste företrädare för flygsäkerhet nu inom den svenska militära luftfartsmyndigheten?

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade