Välkommen ny helikopter (uppdaterad 17.20)

DN Debatt offentliggör idag försvarsminister Sten Tolgfors att Sverige nu anskaffar 15 st UH-60M Blackhawk som helikopter 16. Tidigare har den franska EC 725 nämnts som ett alternativ, men glädjande nog verkar det bli Blackhawk. EC 725 har endast anskaffats i ett fåtal exemplar i Frankrike och har rapporterats vara något opålitlig och dyr.

Hkp 16 Blackhawk anskaffas för att fylla gapet till dess Hkp 14 är i drift, framförallt för att kunna ta vid efter Hkp 10B i Afghanistan. Förhoppningsvis kvarstår Hkp 16 i drift även efter att Hkp 14 nått full operabilitet. Försvarsmakten, liksom det övriga offentliga Sverige så som sjukvården, är otroligt klent utrustad vad avser helikoptrar i internationell jämförelse. (Vad det betyder för sjukvården i ett så glesbefolkat land som Sverige säger sig självt)

För en gångs skulle gör man rätt och köper en väl beprövad helikopter i en färdig standard. Genom inköp från USA kan man också dra nytta av landets Foreign Military Sales-program som i många fall också innebär snabb utbildning i USA, medföljande instruktörer till hemlandet och även i skarp tjänst i t ex Afghanistan. Ledtiderna från anskaffning till insats kortas därmed. Vad som oroar är dock vad motköpsaffären blir för dessa 4,7 mdr kr som anskaffning och vidmakthållande. Ofta när försvarsmateriel köps in och säljande land inte ser något behov att köpa materiel från mottagaren, läggs kontrakt ut på mottagarlandets försvarsindustri. I fallet med den nya taktiska UAV:n, en mycket väl beprövad amerikansk modell som använts i Irak och Afghanistan, har Saab fått kontrakt på att utveckla planerings- och utvärderingsutrustning till systemet. Det behöver inte nödvändigtvis vara dåligt, men med tanke på att systemet använts i 100-tals exemplar i stridsområden under flera år, lär existerande amerikanska system grundas på väl beprövad erfarenhet, jämför med ett nytt svenskt stödsystem. I fallet med helikopter 14 fick Saab också kontrakt på att utveckla ledningssystem till de marina versionerna, vilket det tydligen har blivit lite si och så med.Motköp är inte alltid av godo.

Frågan är vad som sedan ska hända med de Hkp 10B som tas hem från Afghanistan? Ska de gå samma öde till mötes som Hkp 4 eller kvarstår de i tjänst? För några år sedan upphörde Försvarsmakten med uppgiften att tillhandahålla flyg- och sjöräddningsberedskap, där denna istället övertogs av Sjöfartsverket som lade ut kontraktet på Norrlandsflyg. Ett av motiven som angavs var att Försvarsmakten inte skulle konkurrera med civila entreprenörer. För några veckor sedan meddelades det att Sjöfartsverket nu ska ta över räddningshelikoptertjänsten i egen regi med början på nästa år, vilket bl a Skipper tog upp på sin blogg. Frågan är hur man avser fortsätta driva tjänsten. Att Sjöfartsverket ska bygga upp en egen förmåga verkar märkligt.

För Flygvapnets del har det över lag fungerat bra med Norrlandsflyg som leverantör av flygräddning med undantag för några tillfällen och det faktum att Norrlandsflyg opererat med högre väderkrav än militära helikoptrar. Helikopter 14, som vid det här laget är gammal som gatan avseende anskaffning och kravspecifikation, anskaffades med bl a flyg- och sjöräddning i åtanke och har därför beställts med avisningssystem för rotorbladen för att kunna uppträda i sådant väder som annars är icke flygbart för Försvarsmaktens tidigare helikoptrar och Norrlandsflyg. Man får hoppas att även Hkp 16 utrustas med denna förmåga. Flyg- och sjöräddningen oroar dock. Idag finns inte alls de helikopterresurser tillgängliga som fanns då Estonia förliste och som möjliggjorde att så pass många överlevande i alla fall räddades innan de frös ihjäl. Åsikten som ofta framförts att "vi kan alltid ta hjälp av grannländerna" är oerhört naiv. Man kan också rimligen fråga sig vilka förbindelser Norrlandsflyg har att operera med sin civila räddningsförmåga i händelse av ofred? Det måste finnas en svensk militär förmåga till (C)SAR oavsett om det gäller att hämta piloter, sjömän eller soldater. Av ovanstående anledning oroar också den nya försvarsstödutredningen som efterlyser mer offentlig-privat samverkan inom försvaret.

Låt oss hoppas att införandet av Hkp 16 nu går enligt plan. Vad som definitivt oroar är den mycket stora brist på piloter och tekniker som nu föreligger under kommande år efter de senaste årens stora oreda inom Helikopterflottiljen. Oroande är också hur man ska lösa ut materielbudgeten när andra projekt får tryckas ytterligare in i framtiden. Det är inga vackra kurvor som presenteras.SvD, Aft, Exp, GP
Försvarsministern, Göran Pettersson, Tokmoderaten, Cornucopia  

Nya Socialdemokraternas nya försvarspolitiske talesman, Peter Hultqvist, har i SvD synpunkter på beslutet att köpa in Blackhawk som Hkp 16. Han oroar sig för att valet var för snävt, att flera länder avbeställt Blackhawk och framförallt anser han att Riksdagen inte informerats ordentligt. Måhända anser han att det var bättre som det var under upphandlingen av Hkp 14, när dåvarande s-regeringen gick in och valde NH 90 istället för den helikopter som rekommenderats av FMV. Det ska dock påpekas att även denna helikopter dragits med en hel del problem i framförallt kanadensisk tjänst.

40 kommentarer:

Snart SAABanställd sa...
9 april 2011 kl. 10:47  

Framförallt är den katastrofala bristen på helikoptertekniker det som är mest oroande

Wiseman sa...
9 april 2011 kl. 10:50  

Det har du helt rätt i att det också är ett stort problem. Läggs till.

1337 sa...
9 april 2011 kl. 11:14  

Gamla nyheter;

http://smgodis.blogspot.com/2011/01/arbetsskyldighet-och-hkp16.html

Anonym sa...
9 april 2011 kl. 11:20  

Citerar Fylking: "Äntligen!"

Dr Blå

Anonym sa...
9 april 2011 kl. 11:37  

Helikopterflottiljen har inte fått en hök, den har fått en gökunge - som kommer kräva resurser som inte finns utan att det påverkar andra helikoptersystem...

Anonym sa...
9 april 2011 kl. 11:44  

Gött en beprövad modell som tom fastlands Kina använder. Nu återstår bara AH64 också, så är vi en riktig kombatant.

Anonym sa...
9 april 2011 kl. 12:55  

Gott att det blev en vettig helikopter men vi saknar fortfarande attackhelikoptrar. Vi kan inte bara titta på behoven för internationella insatserna utan även vad som behövs hemma. Skulle gärna se att de drygar ut helikopter flottan med apache eller varför inte havoc

TylöSun sa...
9 april 2011 kl. 13:03  

Helikopterflottiljen håller just nu på med ett arbete där man söker med ljus och lykta efter utbildade helikoptertekniker som inte jobbar med helikoptrar. Om avsikten är att återföra oss till helikopterflottiljen med morot eller piska framgår dock inte...

Anonym sa...
9 april 2011 kl. 13:36  

@ TylöSun:
Morot?
Ha-ha-ha...

Anonym sa...
9 april 2011 kl. 14:41  

Bra att vi skaffar fler helikopgtrar, en bristvara överall, inkl NATO och EU. Vi behöver tillförlitliga och driftekonomiska typer. Och vi behöver NH90, men inte en svensk variant uten den som alla kör.

TylöSun sa...
9 april 2011 kl. 14:43  

Med tanke på att ett företag i Linköping gått ut till de lokala helikopterteknikerna med löftet om en höjd lön med ca 10000kr i månaden om de kommer över så sitter helikopterflottiljen i ett ganska dåligt läge framöver... i Linköping iallafall. Fast det är ju bara vad jag tror... @Anonym 13:36 Nä, morötter har det inte blivit mkt av från flottiljen under de senaste åren... kanske de kan slå oss med häpnad?

Medborgare sa...
9 april 2011 kl. 15:27  

Äntligen en beprövad och fungerande helikopter!

Zzooter sa...
9 april 2011 kl. 15:50  

ja, äntligen är ju på plats. Redan 1996 så var kravbilden från användarna (nåja, åtminstone armén) tydlig kring UH-60. Sedan skulle vi politisk medla i Hkp14 affären där finnar, norrmän och danskar redan hade bestämt sig.. Hkp14 är nog ett av de mest anmärkningvärda misslyckade mtrl-projekt hitills.

Har man ens fått tillgång till "data pack" för Hkp14 än? FMV glömde visst köpa det så konfigurationerna ligger helt i händerna på leverantören..

Magnus Redin sa...
9 april 2011 kl. 15:53  

Måste värvandet av tekniker vara begränsat till Sverige?

Sedan får man helt enkelt se till att utbilda mer personal, det finns ändock en efterfrågan på arbetstillfällen och helikopterförmågan skall väl fortsätta växa?

Anonym sa...
9 april 2011 kl. 17:58  

Mellan raderna tycks anledningen till anskaffningen av helikoptrarna vara "långt-bort-istan-relaterade".

Så den helikopter burna hydrofonkompetensen hänger fortfarande löst(eller är den redan borta)?

Då är det bara att hoppas att manskapet som ska reparera, underhålla och flyga helikoptrarna blir bättre behandlade i framtiden. Trots FM extremt dåliga behandling av sina anställda så verkar hkpflj dragit nitlotten.

//Försiktigt positiv, kanske..

Anonym sa...
9 april 2011 kl. 18:19  

Det var ju otroligt tråkigt att man var tvungen att köpa en så gammal helikopter så att den inte är underhållsfri som 14. Detta kommer menligt inverka på flygtidsuttaget då man är tvungen att förlita sig på ett gäng smörjare som jämt hittar massa fel så att man inte får flyga...och så FATTAS det smörjare också, vojne...hur tänkte B-Bob Tolgfors nu?

Fd F-mek på annat ställe i firman ;)

Anonym sa...
9 april 2011 kl. 22:20  

Ett möjligen felaktigt besserwisser-påpekande;
Har kanadensarna verkligen haft problem med S-70/UH-60? Är det inte S-92/CH-148 som inte riktigt vill funka?

Ni som ropar på A-HKP. Motivera gärna det svenska behovet av en sådan resurs.

/Knäckehäxan

Wiseman sa...
9 april 2011 kl. 22:42  

Knäckehäxan: Precis. Och det var just S-92 som föreslogs av FMV att bli Hkp 14. UH-60 var aktuell några år tidigare som Hkp 12, men hela projektet ströks.

Anonym sa...
9 april 2011 kl. 23:09  

Läste S.T artikel i DN i morse och måste säga att jag håller med allt väsentligt om att det är viktigt att snabbt få våra förband dit dom behövs för tillfället. Se bara på den rekordsnabba deployeringen till Sicilien, inom loppet av några få dagar så hade dussinet laster levererats av vår egen taktiska transportflygkapacitet. Det är precis så här det skall gå till. Vad som gör mig bedrövad i ärendet är faktumet att S.T samtidigt inte gör något åt FM beslut om att kraftigt reducera den taktiska transportflygförmågan. Inom ramen för IO14 kommer både flygplan och besättningar reduceras med ca25% utöver det faktum att tillgängligheten på flygplanen nedgår kraftfullt inom kort. Snart är Mighty inte så mighty längre..
Se gärna tidigare inlägg i detta:
http://wisemanswisdoms.blogspot.com/2010/05/gastinlagg-forsvarsmaktens-taktiska.html

mvh Harry Winter

Anonym sa...
10 april 2011 kl. 00:21  

Flera politiker ondgör sig nu för att man inte fått information, ingenting fått veta, ingenting förstår osv...
Om man som herrarna Jinge och Hultqvist nu har detta med försvar som en heltidssysselsättning borde någon berätta för dem hur man söker och får information.

Det är lite tidigt ännu men snart kommer det säkert några visdomsord från herr Ahlin också.

Man kan inte hela tiden gå omkring och hävda att man ingenting vet och ingenting förstår!
Någon måste se till att hjälpa dem!
I andra typer av arbete hade någon ganska snart sett till att man fått andra arbetsuppgifter.

Upphandlingen har varit offentlig sedan 29 september 2010.
I förfrågan och svaren framgår vad som ingår i affären, kostnaden
(ca 546 milj Us dollar), vad vi avser att använda helikoptrarna till, utrustning ombord i form av varnare m.m, underhåll, utbildning och så vidare.

Det verkar vara helt bortkastade pengar att låta vissa åka omkring och informera sig när de inte förstår informationen. Förmågan att ta till sig fakta verkar vara något begränsad och ordspråket pärlor till... verkar vara på sin plats.

Det verkar trots allt vara bättre med en påläst vapenvägrare än en helt rudis gammal beväring!

Teaterdirektören.

Martin J sa...
10 april 2011 kl. 09:09  

Teaterdirektören, det är bara politiskt tjafs. Som oppositionspolitiker MÅSTE man vara kritisk och hittar man inget i själva sakfrågan att kritisera så får man hitta på något annat. Att han inte visste är bara lögner, men han måste som sagt hitta nåt att klaga på.

Göran Mellblom sa...
10 april 2011 kl. 10:41  

Är Black Hawk arvodet för vår insats i Libyen?

Påverkades priset av den hotande amerikanska statskonkursen?

"Den som står i skuld är icke fri", sade Göran P. en gång i tiden.

Det innebär också, att den som har sparat på kistbotten, har handlingsfrihet.

Jag undrar hur länge Förbundsrepubliken, den rikaste av dem alla, tänker fortsätta avvisa
alla de som begär deras insatser i krigshärdar?

Vilket blir Förbundsrepublikens arvode? De som redan har pengar på kistbotten?

MVH Göran Mellblom

CS sa...
10 april 2011 kl. 10:52  

Varför passar man inte på att lägger till vapenalternativ som Hydra-raketer eller Hellfire-robotar? Då skulle vi i alla fall ha möjligheten att använda dem som attackhelikoptrar när det behövs.

Magnus Redin sa...
10 april 2011 kl. 12:24  

Anonym 11:44, vad skulle vi ha AH64 Apache till? Jag vet att det är ett kraftfullt system men samtidigt är helikoptrar sköra och det lär knappast bli något större antal då de är mycket dyra att köpa och använda.

I pang per peng och försvarsförmåga borde det vara bättre att tillföra flygvapnet fler basförband, mer attackvapen till Griparna och utbilda mer personal. Vill man gå längre än detta går det att investera i pansarförbanden och artilleriet och även där förstärka det som finns i stället för att tillföra något helt nytt med höga drifts och underhållskostnader.

Om man bara tittar i helikopterlådan är det bra med fler helikoptrar säg att alla HKP-10 uppgraderas och köp av fler HKP-16 och givetvis fler bastroppar. Allt som finns i ental eller små antal blir mera försöksverksamhet än försvarsförmåga som är kontinuerligt tillgänglig och tål förluster utan att försvinna. Att ge mer av armén rörlighet borde vara bättre än att införa ett nytt dyrt system.

Det skulle kunna vara rimligt att beväpna något helikoptersystemen så mycket att en fiende blir tvungen att släpa med sig kvalificerat luftvärn och bete sig försiktigt. En bra bas för det är att ha många helikoptrar som kan uppgraderas.

Göran Mellblom sa...
10 april 2011 kl. 14:04  

Tjeckiska JAS Gripen övervakar baltiskt luftrum.

Politisk nivå anser detta att föredraga framför att svenska JAS gör det, men många syften uppnås ändå.

En sådan bedömning fanns nog i bakgrunden när man förhandlade om priset på Gripen-systemet.

Tjeckerna förväntades använda Gripen till... tja, bl.a. baltiskt luftskydd.

Vad förväntas vi göra med Black Hawk helikoptersystemet?

Kanske något amerikanerna inte längre har råd med, tyskarna inte vill, britterna inte kan och franmännen inte får.

Ingick sådan bedömning i priset? -Skulle nog tro det.

Jag är spänd på vad debattörerna anser om den saken, nu när ni tycks ha greppat om den tekniska problematiken, som i sammanhanget tycks vara den minst invecklade.

Skall Försvarsmakten flyga Black Hawk missions åt fransmännen med FN mandat, med EU-flagg och NATO-stridsledning? Kanske det?

Vart då? A-stan när amerikanerna drar sig ur? Afrika? Vem vet?
Men nu har vår Försvarsmakt teknisk kapacitet att göra detta.

MVH Göran Mellblom

Zzooter sa...
10 april 2011 kl. 22:57  

Hela upplägget med den "förnyade" helikopter familjen (skälet till att Hkp12 ströks) var ju att minska antalet varianter till 3. Där var Hkp16 tänkt att vara just en attack helikopter. De facto har ju både Hkp14 och Hkp15 endast lättare beväpning och begränsade sensorer - utan attackhelikoptern skulle agera skydd och ögon åt dessa båda. Avsikten var att påbörja upphandling kring 2012 för attack helikopter, då givet att Hkp14 varit i drift några år....

Bristen som jag ser det i det specifika systemupplägget, är behovet av anpassning av alla tre systemen för att helheten skall fungera. När man sedan valde A109 som Hkp15 föll det platt ändå.. En VIP helikopter i terrängen fungerar lika bra som en Porsche i skogen.

Black Hawk blev nu en nödlösning, Hkp12 blev Hkp16 (nästan..). Men kommer vara en bra sådan ety Hkp14 kommer aldrig fungera...

Talar ryktet sanning? Glömde FMV skadestånd och hävningsklausulerna eller är de bara ohemula?? Gissar på det senare och att de genomförda motköpen gör att stora krafter inte vill häva det, största förlorarna är Försvarsmakten och sedan skattebetalarna. Vinnarna är defintivt industrin...

Ursula sa...
11 april 2011 kl. 07:58  

Zzooter;

Vad har du för belägg och källor på att vi planerade handla upp ahkp med start 2012?

Vad menar du fungerar dåligt med Hkp15? Kan du precisera dig?

Anonym sa...
11 april 2011 kl. 08:52  

Vi skulle aldrig skrivit kontrakt på Hkp 14 eller köpt Hkp 10 för den delen de har bara fört elände med sig med krascher och förseningar riktig grisen i säcken köp. vi skulle köpt Black Hawk direkt då den var med och konkurrerade.

Att alltid ta hjälp av grannländerna är mer än naivt det är svinigt att inte erbjuda samma hjälp tillbaka utan bara snylta. Marinens gamla helikoptrar med "bananen" var ett lyckosamt inköp med förmåga för sjöräddning, transport och ubåtsjakt de gjorde lång och trogen tjänst, de finns fortfarande i tjänst i andra länder och skrotades nog i förtid.

Undrar om Sverige inte hade tjänat på att införskaffa dess efterföljare http://en.wikipedia.org/wiki/CH-47_Chinook det hade nog inte varit så svårt att vidarutbilda piloter och tekniker från CH-46 (Hkp 4) till CH-47 och Sverige hade behållit kapaciteten för ubåtsjakt och stor räddningskapacitet. Chinnoken må vara rätt gammal nu men Storbritannien har beställt mer och den kommer vara kvar i tjänst hos USA länge.
/Kalle

Ursula sa...
11 april 2011 kl. 10:17  

Mycket tyckande nu....

Kalle, menar du att HKP10 havererat pga att det är en dålig helikopter? Visa mig var i haveriutredningarna det står att det berodde på tekniska fel.

CH47 är inte någon efterföljare till CH46, det är bara två olika helikoptrar som pga dess säregna konstruktion påminner om varandra. Chinook är dessutom inte någon bra ubåtsjakthelikopter då den är onödigt stor och dyr i drift för det. Mig veterligen finns ingen nation som använder den i ubåtsjaktrollen, och det är tveksamt om det finns utrustning för detta att köpa "på hyllan".

Anonym sa...
11 april 2011 kl. 14:16  

Kan man bara skapa rader i PRIO hur som helst för fler helikoptertekniker?

Anonym sa...
11 april 2011 kl. 14:19  

Det hade varit läge att slänga med några "Sea-Hawk" i dealen så hade vi kunnat påbörjat återtagandet av sjöoperativ hkp-förmåga före 2020... En hkp som ÄR förstärkt för fartygslandning, med (enkelt) fällbara rotorer och inbyggda sjöoperativa förmågor...
/
Icebreaker

Anonym sa...
11 april 2011 kl. 15:28  

Hoppas att Hkp 16 går att få in i Prio!
/Driftingenjören/

Anonym sa...
11 april 2011 kl. 16:47  

@Ursula
Även om man bortser från antalet krascher, dödsfall så saknar antiubåts kapacitet något som borde vara ett krav på större helikoptrar vi införskaffar, så vi slipper flera olika typer sammantaget så drar jag slutsatsen att den var fel helikopter.

När det gäller CH-47 så har du en del poäng och kanske Sverige kan nöja sig med en helikopter med 1 huvud rotor men det är ändå en riktig arbetshäst. Likheterna konstruktionen borde förenkla träning men förstås det billigaste vore att behålla de fortfarande dugliga 46:orna. Huvudpunkten är dock i mitt ”tycke” som du uttrycker det att vi som en mindre nation måste tänka längre och välja smartare både kostnad och kapacitet helst med färre typer för att minska behovet av underhåll/utbildning samt dra ner kostnader. Hkp 10 är fel helikopter för Sverige då den inte klarar alla uppgifter som den helikopter den ersatte.
PS CH-46 Sea Knight duger bra i Afghanistan med USA´s marinkåren.
/Kalle

Ursula sa...
11 april 2011 kl. 20:04  

Hkp10 ersatte Hkp4A, dvs inte marinens sjöoperativa Hkp4C. A-modellerna hade aldrig ubåtsjakt som uppgift och heller ingen utrustning för detta. Hkp10 klarade alltså mycket väl av de uppgifter som föregångaren hade.

Anonym sa...
12 april 2011 kl. 08:03  

@Ursula sa... 11 april 2011 20:04
Men tillägger fortfarande en ny maskin och komplicerar underhåll, utbildning och ökar kostnad schack matt.
/Kalle

Anonym sa...
12 april 2011 kl. 16:49  

Nu har försvarsutskottet beslutat om en luftförsvarsutredning. Lustigt nog lär Allan Widman ha röstat nej tillsammans med övriga borgerliga. Men partipiska går väl före övertygelse...

Maskinisten sa...
12 april 2011 kl. 20:24  

Tillhör Marinen, känner mig såååå lurad, HKP 4 var en del i ett med mycket möda svett och tårar framtaget helhetskoncept i Marinen. Sen kom det in andra gubbar, lovade guld och gröna skogar om bara Marinen släppte sin kärlek till 4:an. Sagt och gjort och titta nu vilken sits vi hamnat i, absolut 0 i Ubåtsjaktförmåga med HKP, mkt begränsad sjöräddning och ingen kompetens alls kvar, siccet schabbel. Anskaffning av ny HKP för ubåtsjakt och marina behov måste snarast dras igång och får absolut inte störas av räknenissar eller andra som tror att det går att göra "smarta" multipurpose-lösningar som vanligen slutar med "multiuseless"-system som inte duger till något alls.

Martin J sa...
13 april 2011 kl. 06:48  

@ Maskinisten

Är det försvarseffekt du är ute efter så går ett återupprättat KA före nya ubjhkp.

Anonym sa...
20 maj 2011 kl. 13:58  

http://www.defenseindustrydaily.com/Sweden-Orders-UH-60M-Helicopters-for-Afghan-CSARMEDEVAC-06857/
Det slog mig när jag läste artikeln i länken ovan att om Black Hawk helikoptrarna inte blir operativa förrän 2017 betyder det att beslutet att vara kvar minst så länge redan är klart och allt om motsatsen är rökridåer.
/Kalle

Anonym sa...
26 maj 2011 kl. 16:26  

Nu har piloterna på Malmen fått en bra förhandlingssits för att få till en förbättring av det 12 år gamla ALFF-avtalet som skulle varit omförhandlat för länge sedan. Det är väl bara att hoppas att de utnyttjar den sitsen och kan enas utan att det blir som vanligt att först faller en, sen faller alla.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade