Förnuftet får råda

Regeringen fattade idag beslut om att stridsledningscentralen i Hästveda inte ska läggas ned. Tillsammans med den i Bålsta utgör de enda kvarvarande fortifikatoriskt skyddade stridsledningscentralerna sedan den motsvarande utanför Luleå lades ned för ett antal år sedan. Försvarsmakten har i ett antal år velat lägga ned Hästvedaanläggningen för att istället ersätta all stridsledning med en ny anläggning i Enköpingstrakten, elakt kallad Enköpingsladan eftersom den skulle hamna ovan jord. Det har varit ett antal turer i detta ärende sedan 00-talets början, i grunden utlöst av en stark övertro på en svensk nationell nätverksbaserad lösning för ledning av många omtalat som IT-bubblans flytt till försvarsindustrin. Resultatet har blivit att miljardbelopp försvunnit till bl a konsulter utan att några konkreta produkter tagits fram. Ett konkret resultat har varit att en stor mängd av stridsledningspersonalen sagt upp sig och gått till civil flygledning, vilket lett till en stor brist på flygstridsledare i Försvarsmakten idag.

Regeringens beslut idag räddar alltså kvar Hästveda, vilket av många insatta framhållits vara en mycket mer ekonomisk lösning och med större förmåga än en ny ovanjordslösning i Enköpingstrakten. En stor eloge för dagens regeringsbeslut ska gå till Allan Widman och majoren Peter Neppelberg som lagt ner sin själar i arbetet för att få ha kvar befintliga och mycket väl fungerande lösningar i form av Hästveda. Nu verkar det som om förnuftet får råda. Återstår att se vad det blir av NBF-projektet.

Nästa vecka handlar SVT:s Dokument Inifrån om Försvarsmaktens anlitande av konsulter.

Media:
SvD, 2, DN

63 kommentarer:

Anonym sa...
7 april 2011 15:37  

Oj i vilken ände skall Dokument inifrån börja? Det finns avdelningar som i 15år haft samma konsulter istället för fast anställd nyckelpersonal, allt medan den militära personalen roteras förbi vartannat år.

Mutor, bestickning och riggade upphandlingar, har på sin höjd renderat i ajabaja och omplacering, men inget mera. Inte sällan blir de som varit beslutsfattare vid upphandlingar senare "rekryterade" av de egna konsultbolagen.

Naturligtvis är det fullt lagligt för konsultbolag att "köpa ut" militär kunskap, "personliga nätverk" och tillskansa sig affärsmässiga fördelar på detta sätt, men skadar det inte allvarligt tilltron till försvarsmakten och framför allt dess ekonomi? /Vett&Sans

Galileo sa...
7 april 2011 15:40  

Ur regeringens pressmeddelande:

”FÖRSVARSMAKTEN SKA BEHÅLLA NUVARANDE FLYGSTRIDSLEDNINGSCENTRALER

Regeringen har idag beslutat att Försvarsmaktens flygstridsledning fortsatt behöver bedrivas från geografiskt spridda och väl skyddade anläggningar.

- Hur och varifrån flygstridsledning utförs, är ytterst väsentligt för Sveriges försvarsförmåga. Baserat på över ett års grundligt och gediget arbete utfört av Försvarsdepartementets tjänstemän, i dialog med och med underlag från Försvarsmakten, har regeringen nu fattat ett beslut som innebär att stridsledningscentralen i Hästveda tillsammans med centralen i Bålsta blir kvar, säger försvarsminister Sten Tolgfors.”


Ur försvarets pressmeddelande:

”GRÖNT LJUS FÖR GEMENSAM LÄGESINFORMATION

Regeringen har tagit beslut om att Försvarsmakten ska fortsätta arbetet med gemensam lägesinformation.

[…]Valet av platser har varit under diskussion, främst när det gäller flygvapnets stridsledning och luftbevakning.

[…] - Vilka platser man fysiskt sitter på har ingen betydelse för förmågan till gemensam lägesinformation. Däremot innebär regeringens beslut en ökad kostnad och ett ökat personalbehov jämfört med Försvarsmaktens förslag, säger Anders Brännström.”

Talar man om samma sak?
Lever man på samma planet?
Ska man skratta eller gråta?

Oavsett vilket tar man sig som medborgare och skattebetalare för pannan…

Anonym sa...
7 april 2011 16:03  

Dokument inifrån på SVT? Jättebra-hoppas Janne Josefsson och Uppdrag Granskning följer efter med kanske nåt om konsulter eller PRIO eller GLI-NOC eller ekonomiska kalkyler eller varför inte lite stickiga frågor med Wilhelm Agrells bok "Fredens Illusioner" som bakgrund?

Äntligen kanske Media börjar förstå att det FM håller på med, med god hjälp av BB Tolgfors i Regeringen är en sanslös pengaförstöring. Snart har Försvarsmakten ingen effekt alls och kostar fortfarande lika mycket.

Varför ska FM vara i Afghanistan? Varför har vi idag en försvarsmakt? Behöver Sverige inte alls försvaras i Sverige?

Ett tema som kunde vara skoj, bara som jämförelse vad myndigheter gör med miljonerna, är den senaste reklamkampanjen i FM. Den kostar tydligen 140 miljoner kronor. Det hade varit nåt att berätta samtidigt som TV igår redogjorde för hur Kustbevakningen gjort bort sig med fartygsköp för en dryg miljard. FM tycker alltså att det för reklam är helt ok att satsa 140 miljoner på tre veckors reklam-motsvarande nästan vad en tredjedels kustbevakningsfartyg kostade. Eller så kunde de 140 miljonerna kanske använts till att utbilda kustbevakningens personal....

Det finns MASSOR att hugga tag i för en offentlig granskning-snälla media, hjälp Försvarsmakten!

PS-ÖB gjorde sig sannolikt skyldig till ett grovt övertramp i rollen som snabbutbildad pilot förra våren. Han visste helt plötsligt bättre vilka kriterier som gäller än fyra erfarna flygofficerare-Flygvapeninspektören inberäknad när han körde över flygarna och beordrade en flygning till Marmal 2010-05-16.

Ärendet borde utredas utanför FM.

Anonym sa...
7 april 2011 16:09  

Vad är den "verkliga" anledningen till att försvarsledningen vill lägga ner hästveda?
Det är ju uppenbarligen inte av ekonomiska skäl med tanke på vad en ny ledningscentral skulle kosta...

Anonym sa...
7 april 2011 16:15  

En okunnig fråga kanske, men varför är det här en regeringsfråga? Förefaller vara ett beslut inom försvarsmakten som ju har att leverera en definierad funktionalitet. Om man gör det bäst på den ena eller andra adressen kan väl bara försvarsmaktens egna expertis veta?

Låter som ett förnuftigt beslut dock. Nu är väl nästa steg att säkra Uppsala med Ärna som fullvärdig flygbas också i stället för att lägga ned.
/Grönvita

Wiseman sa...
7 april 2011 16:21  

Grönvita: Kort version av lång historia. Regeringen har ett flertal ggr beordrat Försvarsmakten att avbryta utvecklingen av Gemensam Lägescentral (GLC) som anläggningen i Enköping skulle heta, liksom en rad NBF-projekt. Dessa har dock sedan drivits vidare under annat namn tills detta. Slutligen beordrade Regeringen att hela frågan skulle underordnas Regeringens direkt beslut.

Ärna blir kvar i militär ägo.

Anonym sa...
7 april 2011 16:52  

Tack för svar. Överprövat alltså. Maken till inkompetensförklaring. Förstår att ni i branschen suckar. Tungt.

Bra då om det blir uppmärksammat utifrån kanske. Även om det är i form av en Josefsson-skandal.

Ärna: äga är väl en sak, den ska drivas också.
/Grönvita

Anonym sa...
7 april 2011 17:55  

Ett bra beslut en fantastisk anläggning.

Hoppas nu att flera kloka beslut följer..
Ex Terr stab...för MARKTERITORIELL SAMORDNING...
Bör finns där det finns markförband..som är bra på detta.

Markstridare

Magnus Redin sa...
7 april 2011 18:08  

Mitt intryck är att mycket av försvarets verksamhet inte handlar om att leverera försvarsförmåga utan om att positionera sin karriär och i bästa fall sitt förband.

Nedläggningar av konkurrerande verksamheter gynnar en själv i nollsummespelet. Eftersom det aldrig skall bli krig spelar det ingen roll om förband och atombombståliga bunkrar ersätts med kulisser och baracker, bara det är rätt folk, helst en själv, som chefar över dem.

F.ö. älskar jag de tekniska trenderna som gör NBF möjligt, men varför i alla glödheta utgick man inte från befintliga system och vidareutvecklade dem? Då hade man ägt koden till något som fungerar.

Simplicio sa...
7 april 2011 18:15  

Då har regeringens särskilde försvarsstrukturutredare Jan Segerberg presenterat sitt betänkande.

Betänkandet förfaller innehålla flera intressanta och välberedda förslag.

En omedelbar snabbanalys ger vid handen att stora delar av produktionsledningens och FMLOGs verksamheter, inklusive TeK och MSK, skall överföras - inklusive personal - till FMV som bildar en försvarslogistikmyndighet med totalansvar för all försvarsmateriel från design via vidmakthållande till avveckling. FLM, som försvarlogistikmyndigheten skall heta, tar även ekonomiskt ansvar för materielkostnaderna och utrymme skapas för ökade inslag av OPS.

Verksamhetsöverföringen från försvaret till FMV skall ske i tre steg:
Steg 1, omfattar verksamhetsövergång inklusive personal.
Steg 2, omfattar konsolidering och rationalisering av verksamheten.
Steg 3, omfattar ytterligare strukturförändringar och ökad industriell samverkan – OPS.

Detta ställer stora krav på FMV och dess ledning då såväl gammal som ny verksamhet och personal skall, på ett kontrollerat och rationellt sätt, fusioneras till en rationell, kompetent och kostnadseffektiv organisation. På kort tid dessutom.

Försvarsmakten, som kommer att inriktas mer mot en organisation utrerad för att genomföra operationer, kommer i princip att få hyra den materiel den vill nyttja av FLM. Det blir säkert inte billigt!

Och, hör och häpna, utredaren föreslår dessutom ett avbrytande av införandet av system PRIO.

Anonym sa...
7 april 2011 18:25  

@Anonym 16:03
En mediagranskning av Marmalolyckan vore av godo, det håller jag med om.
Den kanske skulle kunna belysa i vilket skick Flygvapnet egentligen är?
Jag tror inte att de skulle tycka att en pilots misstag ska rendera i påföljd för ÖB. Däremot tror jag att media och samhället skulle baxna om det klargjordes att vissa delar av FV inte anser sig kunna utföra flygningar som vilka civila bolag som helst gör.

Du kanske tycker att ÖB (nuvarande och tidigare) ska få på pälsen för F16-incidenten och Tp84-lågsniffningen?

TRIDENT sa...
7 april 2011 18:27  

Vi håller redan på att implementera delar av NBF genom FMLS TS...

Jag hoppas verkligen att Uppdrag granskning fått tag i några riktigt snaskiga fall i konsultsörjan....

Jag missunnar inte f.d. kollegor välbetalda jobb - men som skattebetalare kan jag inte bli annat än förbannad när man ena dagen som anställd i FM drar igång omfattande projekt...

...som man sedan nästa dag, som civil och anställd hos någon konsult, tar över.

Varför införs inte en karenstid om en 2-3 år för f.d. FM-anställda innan de kan hyras in som konsulter? Jag vill minnas att bl.a. Norge har detta - och något dylikt skulle skapa en sanerande effekt i den illaluktande sörjan!

Anonym sa...
7 april 2011 18:31  

Det är ju skönt att se att det inte enbart är Mälardalen som man ska ha alla de återstående arbetstillfällen som finns kvar i FM. Glädjande nog så kom detta beslutet tillslut. Dock kvar står ju det förslag som idag presenterades av Försvarsstrukturutredningen där i princip all Logistikverksamhet inklusive teknikkontoren förs över till FMV. Istället för att låta myndigheten som behöver stödet utföra det så kommer en annan myndighet att utföra detta arbete. Ja, det är väl lika bra att ställa in sig på att det blir precis lika bra som när FortV tog över infrastrukturen i FM. Ja, en sak är säker att dyrt blev det. Inte heller för att tala om att nu slår denna utredning defenitivt Försvarsmakten Flygoperatör helt i sank med att ta bort engineering office från operatören och lägger denna viktiga bit i en annan myndighet. Hur är det ens möjligt att tänka tanken att detta ska bli billigare när man har två olika overhead strukturer som ska födas??. Tyvärr övergår detta helt ett vanligt förstånd som dock har skolats ett antal år på högskola. Det känns helt som om att man enbart vill utarma insatseffekten genom att lägga ut besluten om stödet till insatsförbanden till "civila organisationer" I så fall är det jju lika bra att lägga ut allt på entreprenad, ja klart är ju att FMV idag till större delen består av konsulter--

Anonym sa...
7 april 2011 18:39  

Det kommer vara ett flygbaskompani(oklart hur det är organiserat) baserat på Ärna tillhörnde en av flygbasbataljonerna. Det har bland annat utannonserats tjänster som flygbassäksoldat i Uppsala på forsvarsmakten.se. Så nog kommer det finnas driftpersonal i Uppsala..

/H

Anonym sa...
7 april 2011 19:12  

"Grönt ljus för gemensam lägesinformation"

"Regeringen har tagit beslut om att Försvarsmakten ska fortsätta arbetet med gemensam lägesinformation."

Så här tolkar herr Brännström beslutet?!

Jag måste ha missat något eller inte fått hela pressmeddelandet?!

Kan någon förklara?

Teaterdirektören.

Peregrine sa...
7 april 2011 19:27  

@Galileo med flera.

Det är stor skillnad på GLC/NOC och GLI.

GLC/NOC är idén om att koncentrera sjö-, stril och andra ledningscentraler till en gemensam central. Därigenom kan "onödiga" centraler, ex Hästveda läggas ner. Skulle bli billigare, lättare att rekrytera till och mycket bättre i allmänhet. Men det var det få som trodde på. Inte heller regeringen. Säkert klokt!

GLI är tanken om att sammanställa den lägesinformation som idag produceras inom respektive arena (luft, sjö och mark) till gemensam information. T ex, fusionera den lägesbild som kan skapas med ASC890 med den som skapas av sjöinfobataljonen. Det kan ju ex vara så att de ser samma fartyg. Vilken central som producerar information och dess geografiska plcering har ingen betydelse. Det finns givetvis fler exempel opå GLI ch lägesinformation handlar heller inte bara om realtidsinformation utan även stridsvärde och prognoser på längre sikt.

Det är att fortsätta projektera och ta fram en målsättning för det sistnämnda som regeringen har gett grönt ljus för. Inget annat.

Anonym sa...
7 april 2011 19:44  

och nu out-sourcas vapen o ammo
inget aprilskämt

Per A. sa...
7 april 2011 19:45  

"Vad är den "verkliga" anledningen till att försvarsledningen vill lägga ner hästveda?"

Personlig prestige komnbinerat med otillräckliga eller direkt felaktiga beslutsunderlag brukar vara boven i sådana här fall, oavsett vad för slags organisation det gäller.

Anonym sa...
7 april 2011 20:13  

Vad är väl kustbevakningens 1,1 miljardersaffär som i onsdags visades i Uppdrag Granskning jämfört med Försvarsmaktens lek med skattemedel.

För att nämna några exempel:

SIRIUS
TARAS
PRIO
HKP

Bara dessa fyra "projekt" skulle räcka till ett skapligt inslag i Josefssons program och det finns ju ännu fler exempel.

/Vitablixten

Simplicio sa...
7 april 2011 20:17  

Då har regeringens särskilde försvarsstrukturutredare Jan Segerberg presenterat sitt betänkande.

Betänkandet förefaller innehålla flera omvälvande, intressanta och välberedda förslag.

En omedelbar snabbanalys ger vid handen att stora delar av produktionsledningens och FMLOGs verksamheter, inklusive TeK och MSK, skall överföras - inklusive personal - till FMV som bildar en försvarslogistikmyndighet med totalansvar för all försvarsmateriel från anskaffning via vidmakthållande till avveckling. FLM, som försvarlogistikmyndigheten skall heta, tar även ekonomiskt ansvar för materielkostnaderna och utrymme skapas för ökade inslag av OPS.

Verksamhetsöverföringen från försvaret till FMV skall ske i tre steg:
Steg 1, omfattar verksamhetsövergång inklusive personal.
Steg 2, omfattar konsolidering och rationalisering av verksamheten.
Steg 3, omfattar ytterligare strukturförändringar och ökad industriell samverkan – OPS.

Detta ställer stora krav på FMV och dess ledning då såväl gammal som ny verksamhet och personal skall, på ett kontrollerat och rationellt sätt, fusioneras till en rationell, kompetent och kostnadseffektiv organisation. På kort tid dessutom.

Försvarsmakten, som kommer att inriktas mer mot en organisation utrerad för att genomföra operationer, kommer i princip att få hyra den materiel den vill nyttja av FLM. Det blir säkert inte billigt – men vilket är alternativet?

Och, hör och häpna, utredaren föreslår dessutom ett avbrytande av införandet av system PRIO.

Anonym sa...
7 april 2011 20:38  

GLC-tanken, med en eventuell ovanjordsanläggning i Enköping, dog för flera år sen. GLI är just en sammanställning som kan presenteras var som helst. Sluta gnälla om nya, dyra ovanjordsanläggningar. Det är inte det det handlar om (sen länge).

Anonym sa...
7 april 2011 20:56  

Primum: Ett stort grattis till Hästveda.
Secundum: Jag tycker det absolut roligaste i hela FSU är att det alternativ som genererade mest besparingar (enligt redovisning i FSU), och som som Försvarsmakten självt förordade, det så kallade FMLO MAX där FMV införlivades i FM och all logistik och forskning bedrevs inom myndigheten. Ej utreddes vidare för att regeringen sade att man inte ville röra myndigheterna alltför mycket. Jag brukade rösta borgerligt för att jag gillar effektivitet, krympt offentlig sektor etc. Snacka om besvikelse.
Tertium: Fortverket ska försvinna enligt den andra intressanta utredningen som kom i dagarna. Utredningen föreslår även att överföringen av campdrift i utlandet till FortV omedelbart avbryts. Kul!

/Sleipnir

Biet sa...
7 april 2011 21:25  

Bloggen avslutas med "Återstår att se vad det blir av NBF-projektet."

Ur Försvarsstrukturutredningens betänkande SOU 2011:36 sid 96:

"Härutöver ska den kortsiktiga tekniska ledningssystemutvecklingen
få stöd, inklusive utvecklingen av ledningssystem såsom SWECCIS mot Service Oriented Architecture (SOA) -konceptet
samt säkerhetsmålsättningen för ledningssystem."

SOA halleluja, förmåga vadå?

Anonym sa...
7 april 2011 21:28  

@Anonym-sannolikt ej läskunnig-kl 1825; Riktigt grundligt amatörmässigt att försöka hugga in sig på den försvarsgren inom FM som har bäst koll på sitt fögderi. Det speglar den (in)kompetensnivå som skribenten Anonym kl1825 har till sitt förfogande. Inte lätt när hissen inte går ända upp...

Ett tips till skribenten Anonym kl1825 är att faktiskt LÄSA utredningen, reflektera och först därefter kommentera-hur vore det?

Här nedan kommer en direkt länk till utredningsrapportens bilaga 2. På sidan 64 i den börjar den intressanta delen avseende hur en myndighetschef fullständigt kör över det regelverk som tillkommit ENBART pga det faktum att 14 helikopterflygare under tiden 1998-2008 omkommit under flygning i Sverige.

Det är tre gånger så mycket som Sverige förlorat i stupade i Afghanistan på ungefär samma tidsrymd-här hemma i Sverige.

Så mycket bryr sig Sverker Göransson om de helikopterbesättningar som fått sätta livet till att han med stora lurviga näven kör över fyra sakkunniga officerare, en divisionschef, en lokal flygchef, en central flygchef och en flygvapeninspektör-generalmajor Anders Silwer.

Eller så är inte Sverker smartare än så.... man kan ju fundera på vilket som är allvarligast för FM och för Sveriges säkerhetspolitik...

Vad tycker Du käre skribent Anonym kl1825-är 14 omkomna helikopterflygare ointressant att bry sig om-och det ansvar Försvarsmakten har som militär luftfartsmyndighet?

Nästa steg är kanske att Sverker beordrar en flygning utan färdtillstånd eller nåt annat hittepå-myndighetschefen verkar i alla fall inte bry sig speciellt mycket om de regler han har att rätta sig efter...

Vad tycker du skribent Anonym kl1825-behövs inga regler inom luftfart?

Är det ok att en myndighetschef bryter mot alla regler avseende flygning?

Vilket ledarskap visar Sverker när han kör över fyra sakkunniga piloter-när hans egen kompetens på området förmodligen ligger på att kanske kunna vika papperssvalor?

En jättebra parallell till Sverkers flygning till Marmal är den polska statsledningsflygningen till Smolensk 2010-04-10 då sannolikt någon general i försvarsledningen gick in och beordrade piloterna-flygplanet kraschade och alla omkom.

Vad tycker du, Anonym kl 1825?

PS-i FV har man synen att man lär sig av de misstag som andra gjort. Man kör inte med gamla halvstasimetoder och försöker straffa personal som haft tillbud i tjänsten. Den inställningen saknas hos cykelskytteavdelningen i Försvarsmakten.

Se och Lär-i FV hette det under många år att Särskild Förarinstruktion var skriven i kollegors blod.... kollegor som gjort sitt yttersta men där tillbudet ändå var framme...

Igen, skamligt låg nivå från skribent Anonym kl1825-rena pajasinlägget.

http://www.forsvarsmakten.se/upload/dokumentfiler/Utredningar/HKV%202011-03-30%2002%20810.56000%20Bilaga%201%20Utredning%20luftfartsh%C3%A4ndelse.pdf

Anonym sa...
7 april 2011 21:30  

Hurra! Det här beslutet måste firas med champagne. De spillror som finns kvar av Sveriges försvar har äntligen räddats. Om regeringen dessutom kunde stationera Sten Tolgfors och Sverker Göransson på Antarktis, så skulle vi få rätt män på rätt plats.

Flygsoldat 113 Bom

Anonym sa...
7 april 2011 22:55  

@Simplicio kl2017; FLM-blir "Prodorg" och FM-blir "Insorg"... Haha-ännu en gång blir det indelning i hemmalag och bortalag... det finns alltid ett vi-och alltid ett dom....

Man kan ju bara undra vilken av lagen FLM eller FM som är A-laget....

Markstridaren sa...
8 april 2011 06:33  

Berätta mer Trident

// Markstridaren

Anonym sa...
8 april 2011 07:19  

@2128
Återigen så kan en utredning belägga läget i FV. Det tycks finnas behov av kraftiga åtgärder när man inte klarar av uppdrag av charter-karaktär.

Jag tycker att det finns fog att utreda organisationen Flygvapnet och dess verksamhetssyn. "Nånannaismen" tycks vara utbredd och man skyller på högsta ledningen för enskildas misstag. Undantag är Tp84-personalen som gång efter annan levererar på ett sätt som få andra gör.

Ska Tp102:orna läggas ner så att vi kan chartra civila kärror i stället? Ska Bromma-folkets uppgift övertas av de som kan hantera det?

Visst finns det fel i systemet men vissas rop efter ÖB-blod är rent utsagt löjlig, precis som smutskastningen av debattörer är det.

Anonym sa...
8 april 2011 09:11  

@simplicito

Jag tror inte mina ögon. Skall man överge FMTIS nu eller är FLM det gamla FMTIS? FMTM då? Skall de också överföras till FLM?

Ökad OPS alltså, på mina avdelning har vi provat detta och det blir MYCKET dyrare plus att man har inte kontroll över personalen i samma utsträckning som om man "äger" dem.

Man bygger ingen krigsorganisation på OPS. Då skall de iså fall ha samma krav på sig i ofred som vi FM anställda.
DET kommer att bli ännu dyrare. De konsulter som vi hade/har hos oss hade/har INGA krav på sig om det skulle bli SKARPT läge.

//Jarhead

Wiseman sa...
8 april 2011 09:47  

Jarhead: OPS är som du säger en mycket dyr återvändsgränd.

Också fastighetsförvaltningen verkar vid en första anblick gå från mycket dyrt till ännu dyrare.

Anonym sa...
8 april 2011 12:08  

ÄNTLIGEN

Hoppas att uppdrag granskning verkligen lyckas visa för skattebetalarna vad FM gör med investerade pengar.

När jag beskriver, hur saker runt mig i min vardag fungerar, för folk "utanför" så tror de att jag ljuger som en stolle för dom.

har inte det som krävs.

Anonym sa...
8 april 2011 12:44  

@Anonym 21:28 -
Ditt inlägg tyder på engagemang men även på viss bristande insikt om organisationens uppgift samt orsak och verkan.

Självklart ska olyckor förebyggas och undvikas på bästa sätt. Att det är farligt att flyga står oeomotsagt, döda piloter i tjänst är ett bevis på detta. Dock är detta irrelevant för händelsen på Marmal som sådan.

Men, nu är det dags för FV att vakna upp till verkligheten. Det är farligt att vistas i insatsområden ja, men i detta fall flyger man till en flygplats som trafikeras av civilflyg dagligen

Analysgryppens rapport, bilaga 2, sidan 9 (5.5.4):
"När flygningar med Tp102 genomförs till Marmal genomförs de i mörker med släckt belysning och med besättningen iförd skyddsvästar. Samtidigt genomför Försvarsmakten varje vecka flygtransporter med personal genom s.k. ”Leave-flygningar”, under dagtid och med en civil operatör till samma flygplats. Om skillnaden i synsätt mellan dessa flygningar baseras på hotbildsbedömningar bör dessa kommuniceras på ett bättre sätt."

vidare fastslår analysgruppen att (5.2.1) den grundläggande orsaken till olyckan inte utgörs av Högkvarterets ledning av flygningen. Man fastslår att den direkta orsaken (5.4.2) utgörs av att piloten förväxlade taxibanans kantlinje med dess centrumlinje pga att han i ett tidigt skede inte orienterat sig på marken med hjälp av flygplatsbelysningen samt att man missuppfattat direktiv från Flygtaktiska Staben att taxa med släckt taxningsstrålkastare.

Relavanta riskanalyser med kvalitet måste kunna krävas så att inte förväntningar/krav/åtgärder blir orimliga pga felaktiga och/eller dåligt kommunicerade analyser.

Hur som helst, FM måste kunna nyttja förband och resurser där de behövs - vilket självklart innebär att rätt utbildning och utrustning måste till (I detta fall samma som behövs för vanligt civilflyg...).
Om man inte vill ställa upp på att jobba där FM har verksamhet finns hela den civila marknaden öppen att söka sig till.

/en som också varit i "harm's way" och löser tilldelade uppgifter

Anonym sa...
8 april 2011 13:38  

Rovgiriga konsulter kom som till dukat bord vid den strategiska timeouten. Ingen visste vart man skulle och då stod man där och pekade ut vägar mot framtiden. Använd konsulter som näringslivet gör, låt dem tillföra kompetens som vi saknar eller behöver förstärka. Inte låter man en konsult komma in i Volvo, Ericsson m fl och peka ut företagets affärsidé, den identifierar man själv.
/Stollen

Anonym sa...
8 april 2011 15:27  

@Wiseman sa... 8 april 2011 09:47

Vi är nog många som anser att OPS och att lägga över mer på industrin (som det står i pkt 8 i Materielförsörjningsstrategin) inte är en framgångsrik väg att spara pengar (eller att bygga ett insatsförsvar på) - tyvärr verkar det inte som om denna visdom nått dem som leder och ansvarar för FM Logistikverksamhet

Nämnda Materielförsörjningsstrategi bygger ju på ett par hörnstenar för en effektiv och kostnadsbesparande materielförsörjning(där pkt 8 att lägga ut mer på Industrin är en)

En annan hörnsten är ju att all anskaffning (och vidmakthållande) av materiel skall ske i Internationell samverkan (om det finns möjlighet)

Detta ansåg Riksrevisionen var en tveksam väg att gå redan innan vi fick vår materielförsörjningsstrategi
(se t ex Materiel för miljarder http://www.riksrevisionen.se/templib/pages/NewsPage____706.aspx)

Nu har Riksrevisionen gjort en ny utvärdering av våra internationella materielsamarbeten (se länk sist i denna kommentar)
Av denna kan man dra slutsatsen att Internationella materielsamarbeten kanske inte heller är en lämplig hörnsten att bygga en effektiv och kostnadsbesparande materielförsörjning på

Dessutom kommenterar Riksrevisionen i denna rapport (på sidan 108) ytterligare en hörnsten i vår materielförsörjningsstrategi - nämligen att vi ska prioritera på marknaden befintlig materiel (hyllvara):

"Upphandling av på marknaden befintlig materiel kan därmed, enligt vad som framkommit vid de intervjuer som Riksrevisionen genomfört, visa sig bli ännu dyrare som alternativ."

Dyrare än att köpa i internationell samverkan alltså...

Man kan ju fråga sig om vår materielförsörjningsstrategi har något alternativ för anskaffning och vidmakthållande av materiel som är leder till målsättningen att:
"Materielförsörjningen skall vara kostnadseffektiv ur ett livscykelperspektiv och
tillgodose kravet på ökad leveranssäkerhet"

Ska bli intressant att se vad FOI kommer fram till i sin utvärdering av materielförsörjningsstrategin (som lär vara på g)

Vad tycker du W?

Länk till Riksrevisionens senaste rapport:
http://www.google.se/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.riksrevisionen.se%2Ftemplib%2Fpages%2FOpenDocument____556.aspx%3Fdocumentid%3D7334&rct=j&q=Riksrevisionen%20internationellt%20materielsamarbete&ei=RgmfTfeJI5PY4wbf5JmqAw&usg=AFQjCNF5Bjj00OK0c2_Z9x5UDacBFJMSTg&cad=rja

Anonym sa...
8 april 2011 15:48  

Kan inte annat än hålla med förra kommentaren trött på att FV försöker revir pinka sig ur insatser.

Anonym sa...
8 april 2011 16:02  

Lägg därtill hur helikopterflottiljen hyr in och flyger runt med civila helikoptrar. Visst. De måste hålla sig i luften. Men förklara gärna för Josefsson vad motivet är när dessa piloter skaffar sig civila certifikat för 100 000 tals kronor per år. Om jag ska gissa så är detta ett sätt att lämna Försvaret när det börjar osa katt. Väldigt oekonomiskt att bjuda på detta! Låt istället flygklubben i Linköping utbilda på det som är / kommer vara efterfrågat!

Basta!

Anonym sa...
8 april 2011 16:19  

@Anonymer kl 0719 och 1244; Ingen av er kommenterar händelsen då Försvarsmaktens myndighetschef sätter sig över alla de regelverk FM har att följa avseende ansvar för att få vara en luftfartsmyndighet.

Varför kommenterar ni inte det? Den som vet det minsta om systemsäkerhet vat att ett tillbud i princip alltid är orsakat av en relativt lång händelsekedja. Att välja att kommentera den enskilda lilla delen som utlöser händelsekedjan är rent amatörmässigt och tyder mest på inkometens på sakområdet.

Igen varför kommenterar ni inte Sverker Göransons agerande att han, utan någon som helst flygkompetens, anser sig personligen kunna ta ansvar för att flygsäkerheten följs när fyra på området yrkeskompetenta piloter avrått och avstyrkt att flygningen skulle äga rum.

Varför kommenterar ni inte Göransons agerande?

Däremot delar jag HELT er syn på att ytterligare utredningar ska göras-det ju offentligare desto bättre.

Media, hjälp Försvarsmakten, granska ÖB agerande vid flygningen till Marmal 2010-05-16. FM verkar helst vilja gömma händelsen och låta påskina att allt var i sin ordning.....

Anonym sa...
8 april 2011 16:26  

Behöver FM inte ha en myndighetschef som följer lag, förordning och regelverk?

Eftersom det här förekommer en slags ointresse att faktiskt ifrågasätta det klavertramp som Sverker Göranson sannolikt gjorde i FM FlygOperatör regelverk 2010-05-16 ställer jag frågan.

Är inte det viktigt att utreda om ÖB agerande var enligt regelverket eller om det inte var det?

Behöver en myndighetschef följa förvaltningens regler?

Anonym sa...
8 april 2011 16:29  

Försvarsminister BB Tolgfors hävdar på sin blogg att Försvarsmaktens rekrytering går bra och att frivillig rekrytering till FM är här för att stanna.

Han förefaller hävda att antalet sökande är en värdemätare på antalet färdiga förband-ocg något sådant samband bör man nog akta sig för att hävda om man är försvarsminister i Sverige just nu.

Något vi rekryterare, dvs vi som redan finns i FM, aldrig får reda på är hur det egentligewn står till med rekryteringen. I en försäljarorganisation borde det vara en av de viktigaste sakerna att få veta-"vilket distrikt har sålt mest"?-i FM kunde det kanske vara "vem har rekryterat mest?" men i Försvarsmakten är det knäpptyst kring hur rekryteringen faktiskt går.

Arméinspektören kommenterade detta i förra veckan med i en PM där han indirekt efterlyste lite drag från BagdadBob Tolgfors avseende den lagstiftning som ska möjliggöra att soldater kan tjänstgöra tidvis inom Försvarsmaten.

Sveriges Industriförbund har förut satt stora sågen i detta, för småföretag, rena vansinnet där arbetstagare ska lämna företaget för nån halebalajverksamhet i Afghanistan när de behövs som bäst i det civila.

Men... Tolgfors har ju mystiske Moore i skuggorna på FÖ-kanske finns det en genial plan någonstans....

I Norge avskaffade man detta "reservsoldatssystem" efter att ha försökt få det att fungera. Där kallades det "Jarsystemet". Längre bort än till Norge hade Tolgfors, Sverker G o Co alltså inte behövt gå för att få beprövad erfarenhet påvisad kring GSS/T funktion-eller rättare sagt ickefunktion....

Som medborgare får man faktiskt hoppas att Peter Hultqvist blir en riktig blodhund som ordförande i försvarsutskottet i riksdagen.

En av de första-och största sakerna-man kan hoppas Hultqvist nu vänder upp är det fullständiga förfall som blivit följden av att anställa soldater. FM har inte råd med något längre.....

Man får hoppas att Hultqvist är en flitig läsare här på ww-kanske begär han även att ÖB regelverksbrytande(?)inför en flygning till Afghanistan 2010-05-16 utreds vidare.

Det ÖB gjorde var att sätta sig över, och förlama, det regelverk som tillkommit efter 14 omkomna helikopterflygare mellan 1998 och 2008-så viktiga tyckte vår myndighetschef att de var.... eller så fattade han inte bättre... vet inte vilket som är allvarligast...

Anonym sa...
8 april 2011 17:12  

Jag tror att alla ni självgoda flygvapenoff ska ligga lågt med regler och upprördhet. Det är tur att det inte berättas om alla de saker som inträffat genom åren på lokal nivå. Men när något inträffar är det ÖB fel. Man baxnar. Det var ingen krigssituation piloten utsattes för utan att taxa i begränsat ljus. Mycket olyckligt att nämnda ramp fanns där och inget man kan direkt lasta piloten för men att utse ÖB som orsak är häpnadsväckande.

Anonym sa...
8 april 2011 18:57  

@Anonym kl 1712; Berätta gärna-så alla självgoda(?) FV-medarbetare får veta vad just Du käre skribent känner till. Berätta nu om allt som hänt lokalt-det är ju såklart av ett jättestort allmänintresse. Berätta nu gärna för oss-om du överhuvudtaget har nåt att komma med....

Igen, FMFO har kommit till av en enda anledning, 14 omkomna helikoterflygare under tiden 1998.2008. Statens Haverikommission gav Försvarsmakten då i hemläxa att fixa till ansvarsförhållanden och enligt vilka regler olika verksamheter fick genomföras av FM som operatör av luftfartyg och med det ansvar som det innebär att vara luftfartsmyndighet.

Vår myndighetschef satte sig sannolikt, det är just detta en utredning kan påvisa, över detta regelverk.

Varför Sverker G gjorde detta och med vilket ansvar han gjorde tjänsteutövningen kan också en utrdening påvisa.

FMFO bakgrund, och för att försöka att inte få fler omkomna flygbesättingar, påvisar just att ett regelverk med utpekade ansvarsförhållanden bidrar till ökad flygsäkerhet.

Varför är dessa skribenter rädda för en utredning? Den som har rent mjöl i påsen och läst på sin läxa fruktar inte läxförhöret-eller hur?

Och vi har väl en kunnig myndighetschef i FM? Tänk att han grejade att på en kafferast att läsa in fyra piloters samlade kompetens 2010-05-16. Det måste vi väl ändå alla ta av oss hatten för?

Anonym sa...
8 april 2011 19:02  

Om nu hotbilden mot flyg i Afghanistan är rent nys - varför kunde då inte ÖB m fl andra generaler utnyttja de helt civila leaveflygen eller andra reguljära avgångar? Det borde ju vara det absolut mest ekonomiska, speciellt för en organisation med svångremmen så hårt åtdragen att man ständigt får ta upp nya hål.

Anonym sa...
8 april 2011 20:42  

@19:02
Jag håller med att han borde kunna åka med ordinarie flyg, precis som regeringsmedlemmar skulle kunna göra det. I synnerhet som att Bromma-flyget inte klarar av det.

Flera av gångerna jag har åkt har det varit fullsatt på leave/rotationsflyget. Men man kanske kan få några stolar av norrmännen (som också chartrar av Amsterdam Airlines)?

Men ärligt talat; FV lurar bara sig själva genom att skälla på ÖB för felstyrningen på Marmal. Bättre vore att konstatera brister i utbildningsståndpunkt och kräva stopp på all verksamhet för divisionen tills man kan flyga säkert. OM det nu är så att det är ett grovt systemfel och inte bara en enskild individs misstag, vilket faktiskt är möjligt.

Löjtnant sa...
8 april 2011 20:44  

Hur kommer det sig att "konsulter" behandlas som mindre värda, lycksökare, drönare osv. Är yrkesgruppen värda mindre än tjänstemän eller officerare? Är det inte så att dom faktiskt behövs för att göra jobb som tjänstemännen/officerarna inte hinner eller orkar göra. Att dra alla konsulter över en kam är jävligt dåligt, huvuddelen har faktiskt buret ett stort ansvar under många år! Om ni tror att dessa bara skär guld och inget gör så får ni nog tänka om!
Tänk till!

Anonym sa...
8 april 2011 21:27  

@Löjtnant

Du har rätt, skall förtydliga mig. jag har väldigt bra erfarenheter av de konsulter som jag har jobbat med, de är inga onda människor och en del väldigt kunniga.

Det jag vänder mig mot är att de blir dyra att använda, och då är det inte konsulten som tjänar pengarna utan bolaget som hyr ut honom/henne till FM.

Vi har uppenbarligen behovet av dem men vi kan inte anställa dem. Hur det kan vara billigare att ha samma person år efter år som dessutom skall fixa en ordentlig overhead till sitt egentliga bolag har jag aldrig förstått.

//Jarhead

Anonym sa...
8 april 2011 22:34  

Det är inge fel på konsulterna hoppas fler av oss officerare blir konsulter så vi får fakturera jobbet vi lägger ner istället för att utveckla en motstånds organisation utan att få betalt för det.
Officer

Anonym sa...
8 april 2011 22:36  

"Men ärligt talat; FV lurar bara sig själva genom att skälla på ÖB för felstyrningen på Marmal. Bättre vore att konstatera brister i utbildningsståndpunkt och kräva stopp på all verksamhet för divisionen tills man kan flyga säkert. OM det nu är så att det är ett grovt systemfel och inte bara en enskild individs misstag, vilket faktiskt är möjligt."

Det var väl just det organisationen gjorde inklusive en generalsperson? Men fick ett Stenmark-svar att he e ba å åk. Hotbilden mot ÖB och liknande personer i Afghanistan har ansetts som så hög att resor inte annonseras i förväg för att minska risken för beskjutning med manpads och liknande. Antingen är man trogen den hotbilden som inte FV tar fram utan annan organisation eller också kan vi ju lika gärna skicka slänga hela säki på bålet också. Varför bry sig om att reglera förbiskjutning av egen trupp? Det är ju bara usla skyttar som inte träffar vad de siktar på? Vådaskott beror ju alltid på skytten. Att han inte fått tillräcklig utbildning är ju hans eget fel och därmed är ju några dagars löneavdrag snarast att se som en belöning. Det sista var faktiskt ironi...


Uppenbarligen upplevde ÖB med medhjälpare och personskydd situationen på Marmal som så hotfull att man kraftfullt ifrågasatte varför inte flygplanet utrymdes så man kunde inta bättre skydd när påkörningen skett. Då är det ju rimligt att fråga sig varför besättningen ska åka dit i ett flygplan utan några som helst skyddssystem, utan någon som helst stridsutbildning och utan personlig skyddsutrustning och utan att tillhöra Utlandsstyrkan.

Kanske ska vissa inte klaga så mycket på SV2K? Hittills är det väl ingen som dött p g a SV2K, så vad är problemet? (oj, nu blev det ironi igen..)

Löjtnant sa...
8 april 2011 22:38  

Konsulter tar bara betalt för det dom är städslade till, dom slipper alla former av interna möten osv. Det åligger oss i FM eller på FMV att beskriva vad vi vill ha gjort. Dom kostar pengar JA men i den kostnaden ligger sociala avgifter, traktamenten och resor mm. En FM eller FMV anställd tror jag kostar ca 800kr i timmen, då räknar vi inte in resor och traktamenten, en konsult kostar väl lite mer än 800 men inte mycket mer om denne är upphandlad rätt. Dessutom har konsulten nästan alltid en specialkompetens som nyttjas i ett specifikt syfte. Att ha den typen av kompetens inom FM eller FMV tror jag inte är kostnadseffektivt?! Kan ha fel.....
//

Anonym sa...
8 april 2011 23:14  

Problemet är inte konsulterna själva, även om det så klart finns en del som fixar och trixar. Problemet är, återigen, karriärsystemet i FM. För att en person skall kunna jobba upp en specialistkompetens i en organisation där man vart tredje år befordras till nästa inkompetensnivå (Peters princip, se Karl Ydén "Kriget och karriärsystemet)så fort man lärt sig jobbet så krävs det att man blir konsult för att få stanna kvar och jobba med det man är bra på. Många av de som jobbat i många år hade gärna velat vara kvar i FM, men inte fått för karriärplaneringen. Konsulterna är på många centrala områden kunskapsbärarna. Konsulterna är HKV:s specialistofficerare!
/Cato

Anonym sa...
8 april 2011 23:42  

@Anonym kl 1712; Jag är en sån självgod FLYGVAPEN-officer, jag väntar på svar från dig käre skribent Anonym kl1712.

Du skällde som en bandhund-men när dina kort synades hade du lika lite bakom orden som en normal arméinspektör....

Hade nog förväntat mig att det inkommit någon slags svar-men det är väl kanske så att din starka sida käre skribent Anonym kl 1712 inte är att passa tider eller att ens vara lagspelare överhuvudtaget.

Nåt som är särskilt intressant med dina tidigare inlägg är hur inriktad du är vid att finna en skyldig-det beskriver din personlighet rätt tydligt. För dig är det viktigt att hitta en SKYLDIG att STRAFFA medan för mig som självgod FLYGVAPEN-officer är det viktigt att systemet fungerar och att regelverket som utgör själva grunden till att eldkraften når sitt mål EXAKT på klockslag faktiskt följs.

FM myndighetschef brydde sig inte om regelverket FM Flygoperatör trots att flera piloter hävdade att han borde göra så-det beslutet bör utredas av en oberoende instans.

Det flera skribenter här verkar rädda för är hur vår kompetente ÖB skulle klara en sådan utredning. Vad har Sverker G att frukta av lite oberoende utredningar? Han har väl fullgjort sin tjänsteutövning klanderfritt-som alltid.

Precis som han gjorde när han skickade sommarhälsningen 2 juli ifjol.

Vilket föredöme är ÖB? Är det ok att totalt skita i vad sakkunniga DUC har föreslagit? Vilket ledarskap markerar general Göranson genom att sannolikt bryta mot ett regelverk som reglerar en luftfartsmyndighets trafik i luftrummet?

Är det ok att bryta mot vissa regler? ÖB verkar resonera så...

Är det ok att bryta mot andra regler? Är det ok att köra miltärt fordon utan bilbälte? Prata mobiltelefon? Lastsäkring? Köra överlastad patrullbil? Skjuta fångar? Mörka bevisspårning? Fragga egna obekväma?

Göransons agerande bör utredas utanför Försvarsmakten. NU.

Anonym sa...
9 april 2011 00:18  

Frågan är hur länge Hästveda-anl får vara kvar.
Förmodligen sitter FML och smider andra planer.
Lugnt just nu, men snart kommer det nog andra skäl för att verksamheten hotas...

Anonym sa...
9 april 2011 00:21  

Ang konsulter:

Om FMV valt att nyttja den befintliga kompetensen inom FM, hade antalet konsulter kunnat minska.
Nu skickas det ut folk från industrin som gör saker FM själva hade kunnat svara på.
Så uppfinns hjulet igen o igen o igen.

Anonym sa...
9 april 2011 07:06  

22:36
OPSEC använder alla sig av. Att röja sina avsikter i förväg är fullt normalt.
Gällande hotbildsanalys så uppfattar jag att det fungerar sisådär. FTS A2 verkar inte vara riktigt i fas med världen. MEN, det tycks ju inte spela någon roll, eller hur? Det är ju ingen som ska berätta för piloten hur han ska göra ändå, om man ska tro många av kommentatorerna på bloggarna.

ATS och JSS skickar varje vecka massor av folk i vanliga kärror eftersom man uppfattar hotbilden som låg. Någon beskjutning mot Marmal har inte skett sedan FS11 då ett par granater slog ner i närheten.

ÖB flyger runt i helikopter när han är nere varvid han och hans skydd gör en annan bedömning än vad du gör gällande, verkar det som.

Angående paralleller till de andra försvarsgrenarna, som jag uppfattar att du ironiserar över, så är vagn- och fartygschefer ansvariga för sin farkost. Om denne inte löser sin uppgift så görs det givetvis en utredning men det är inga som skyller på HKV för enskildas misstag. Du kan jämföra med Sollenkroka-olyckan.

Anonym sa...
9 april 2011 07:40  

@Löjtnant

Både och skulle jag vilja säga. För ett kort projekt så är en konsult lysande. Grejen är bara att det finns massor med konsulter som jobbat med samma sak i 5+år och då börjar man fråga sig om det kanske skulle vara på sin plats att

1. Utbilda den personal man har.
2. Anställa konsulten eller en person med samma kompetens.

Som det ser ut på den arena som jag jobbar så är man inte sugen på att få FÖR duktiga människor för då "sticker de till det civila".

Dessutom så skriker de "LÖNEGLIDNING" när de inser att de måste betala pengar för sådan personal.//Jarhead

Anonym sa...
9 april 2011 18:01  

@Wiseman

"...en stor mängd av stridsledningspersonalen sagt upp sig och gått till civil flygledning..."

Mig veterligen har två flygstridsledare valt att lämna Flygvapnet för att bli civila flygledare. De är för övrigt inte ens klara med sin utbildning och inte garanterade att bli anställda efter genomförd utbildning.
Har du annan information eller är dessa två att betrakta som en stor mängd?

//Danne

Wiseman sa...
9 april 2011 19:54  

Danne: Då är du och källorna inte överens. I grunden är det egalt vart de tagit/tar vägen eftersom det intressanta är antalet FSL-bristen. Det är ju heller inte bara Kobran som påverkats av GLC-planerna.

Anonym sa...
9 april 2011 20:21  

Men HALLÅ!
Hur skall våra stackars Generaler veta vilken kompetens det finns i organisationen när de inte får totalregistrera allt från skostorlek till värdegrund i PRIO, återstår att hyra andra människor.

Fd F-mek

Anonym sa...
9 april 2011 21:20  

@Wiseman 19:54

I "grunden" är vi nog överens.
Anser dock att debatten vinner på att vara saklig och korrekt. Är mycket väl medveten om vart var och en ur personalkadern tagit vägen. Det finns ingen anledning att gena i kurvorna, sanningen är illa nog.

//Danne

Wiseman sa...
10 april 2011 21:35  

Blogger: Bättre sent än aldrig. Intressant blir att se huruvida man sedan gör slag i saken med att flytta in bloggen innanför intranätet. Det vore nog att skjuta sig själv rejält i foten och kanske en tillbakagång till Gustav Wasas skidor istället för Mietos?

Arméofficer - inte bara en dresscode som FV sa...
11 april 2011 11:38  

Av alla snartstuckna kommentarer från FV-personal kan man bara konstatera en sak som rimlig:

Lägg ned flygvapnet, återanställ ingen! Lägg ut verksamheten på sådana som kan leverera effekt utan gnäll.

Hur kommer det sig att FV så snabbt ville åka till en bekväm bas i Italien med närhet till vinpimplande och lite lätt flygning i tomt luftrum, när INGEN räckt upp handen och sagt "vi åker till afghanistan"...

Näe - i afghanistan är det farligt, banorna är ojämna (fast vi ska kunna landa på svenska landsvägar...), man får bo i smutsiga baracker och inte dricka vin på kvällarna...

Som sagt, lägg ner FV, återanställ ingen och köp in tjänsten från nåton som inte ägnar sin huvudsakliga tid till oklädsamt gnällande...

Anonym sa...
11 april 2011 14:45  

@11:38 huvud på spik!

Anonym sa...
11 april 2011 15:12  

Lägg ner Marinen också på en gång! Man har nog hört vad dom har för sig på sina fartyg och inte minst i utländska hamnar.


Allvarligt talat, ibland skäms man för sina kollegor som arméofficer.

Anonym sa...
11 april 2011 17:30  

11:38 verkar vara ännu en False flag operation. Denna gång av någon som vill misskreditera Armén för att få bort fokus från kritiken mot ÖB-hetsen som vissa i FV ägnar sig åt.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade