Skydd av civila inget för Sverige (uppdaterat 16.40)

I en artikel i SvD berättas nu mer ingående vad förbehållet för det svenska stridsflygförbandet FL 01 i Operation Unified Protector egentligen innebär. Mandatet från Riksdagen blev i grunden att den svenska insatsen koncentreras till att upprätthålla flygförbudszonen och embargot mot Libyen efter att Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet satt sig emot att Sverige ska delta i genomförandet av den del av UNSCR 1973 som är att skydda civila med alla till buds stående medel. Den uppgift som det svenska förbandet nu löser bäst inom koalitionen är flygspaning och kan tyckas som en fredlig svensk kompromisslösning, men i artikeln visar sig även denna uppgift vara bakbunden. De svenska flygplanen får inte planeras för uppdrag innebärande spaning mot t ex markstridskrafter. Spaning får endast genomföras mot mål som har med flygförbudszonen att göra, t ex flygbaser, luftvärnssystem och liknande. Förbandschefen för FL 01 meddelar dock att förbandet ändå rapporterar vad man ser för övriga stridskrafter i anslutning till de planlagda målen med koppling till flygförbudszonen.

FL 01 får alltså inte ens genomföra flygspaning till skydd för de civila. Häpnadsväckande, minst sagt. Förhoppningen står alltså till att de enheter som beskjuter civila grupperat i närheten flygbaser och luftvärnsställningar. Inte särskilt troligt, med andra ord. Urban Ahlins ord från en månad tillbaka på frågan vad svenska piloter ska göra om de upptäcker stridsfordon som beskjuter civila blev alltså till en värre sanning än från början trott – man ska flyga därifrån och låta flyg från andra länder göra jobbet. Skillnaden är bara den att svenska flygplan inte får uppdras att kontrollera om t ex massakrer på civila förekommer såvida det inte finns mål med anknytning till flygförbudszonen i området. Situationen översatt till Bosien blir att högre chef då hade varit tvungen att uppdra åt svenska flygplan att spana efter luftvärnssystem i Srebrenica för att få bildbevis på massakern där. Att frågan om vad svenska flygplan gör är ytterst känslig ser man också i kommentarerna på Flygvapenbloggen, där en missuppfattad text från någon tidning om att Sverige pekar ut mål och Danmark och Norge kommer efter och bombar, leder till ett snabbt klargörande från flygvapeninspektören.

FN-resolutionen är mycket tydlig i det att medlemsländerna uppmanas att vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda de civila i Libyen. Man kan möjligen ha synpunkter på huruvida svenska flygplan ska genomföra attackuppdrag eller inte, men det är absurt att vägra låta svenska sensorer användas för att bättre säkerställa ett gott underrättelseunderlag för att andra mer aktiva nationer ska kunna bekämpa de enheter som skjuter mot civila. Detta förfarande lär inte medföra smickrande omdömen om den svenska utrikes- och säkerhetspolitiken. Hyckleri är ett kraftigt ord, men det är förmodligen det som bäst beskriver oppositionspartiernas inställning till det svenska deltagandet i FN-insatsen över Libyen. Deltagandet är återigen, precis som under gångna år i Afghanistan, viktigare än vad som uträttas. Följden av oppositionens politik blir att insatsen blivit mer av det försvarsindustristöd oppositionen säger sig vara emot, än en insats för Libyens civila. Militärt talar man ofta om att verka utan att synas, men här är det snarast tal om synas utan att verka.

Man kan fundera på hur det svenska förbehållet anmälts till NATO som leder operationen, om orden är i stil med ”Swedish forces are not to be taking part in protection of the civilian population”. Att skriva eller uttala en liknande mening måste kännas mycket märkligt. Visserligen är upprätthållandet av flygförbudszonen och embargot ett indirekt skydd av civila, men mer direkta åtgärder mot framförallt indirekt eldsystem som t ex raketartilleri är i rådande situation viktigare. Moderna stridsflygplan som JAS 39, F-16, Eurofighter m fl växlar också snabbt mellan olika roller som jakt och attack och kan därför både genomföra anfall mot markmål och ta hand om eventuellt flyg från endera Gadaffiregimen eller oppositionsstyrkorna. Så har också skett när franska flygplan tvingat flyg från oppositionsstyrkorna att landa. Att avdela flyg särskilt för luftförsvarsuppgifter är med rådande status på det libyska flygvapnet lite av ett resursslöseri.


Förhoppningen står nu till att mandatet för den svenska insatsen ändras. Helst till att stryka svenska förbehåll helt och hållet, men åtminstone till att spaningsuppdrag kan genomföras utan förbehåll.


Vad som däremot är smickrande att läsa om i SvD:s artikel är lovorden från NATO för den svenska förmågan till taktisk flygspaning, där den beskrivs som ledande inom koalitionen med snabbare rapporttider än övriga tillgängliga spaningssystem. Uppmuntrande är också att se att Försvarsmakten börjat lätta på locket kring insatsen över Libyen. En av de största misstagen som begåtts med insatsen i Afghanistan är att man försökt sminka grisen och inte haft ett större fönster mot media. Det misstaget bör inte upprepas. Låt istället allmänheten få ta del av vad Försvarsmakten uträttar. Tag efter det danska exemplet med dagliga rapporter om genomförd verksamhet för att skingra dimmorna.

Uppdatering 16.40: SvD har varit i kontakt med flera politiker avseende begränsningarna av den svenska insatsen. Allan Widman (fp) vill se en djupgående diskussion om hur riksdagsmandatet genomförs i praktiken. Peter Hultqvist menar på att det är Försvarsmakten som tagit fram de begränsade insatsreglerna. Flygvapeninspektören meddelar att man håller på att se över insatsreglerna.


Bloggar: Göran Pettersson, 2

15 kommentarer:

Anonym sa...
23 april 2011 kl. 12:20  

Svaret från FVI var intressant i två bemärkelser.
Dels i den otroligt snabba dementin det var nog rekord i snabbt svar från HKV.
Sen att det med kraft dementerades att vi skulle vara offensiva, vi får ju inte stöta oss med någon...

Jacob

Anonym sa...
23 april 2011 kl. 13:17  

Om man inte hade haft så väldigt bråttom att skicka iväg vår lilla industristöds-JAS så kanske hela BG11 hade kunnat vara på plats och göra lite riktig nytta vid det här laget.

Anonym sa...
23 april 2011 kl. 13:40  

Det strategiskt sett viktigaste är att det politiska medgivandet till FL01-insatsen faktiskt öppnat upp en sedan 50 år stängd dörr i svensk säkerhets- och utrikespolitik.

Efter ett halvt sekel i beredskapsläge på hemmaplan får våra flygstridskrafter nu göra nytta åt det internationella samfundet, låt vara med stora insatsbegränsningar just denna gång.

Bättre då att den politiska tillvänjningsprocessen i vår lilla ankdamm får ha sin gång, än att dörren till världen utanför återigen går i baklås.

Wiseman sa...
23 april 2011 kl. 15:03  

13.17: EU avser inte sätta in någon BG eller liknande. Marktrupp är för känsligt även om det bara skulle handla om en mindre insats för att möjliggöra humanitära ansträngningar i t ex Misrata.

13.40: Visst ligger det någonting i det.

Anonym sa...
23 april 2011 kl. 16:31  

Om man observerar detta med nyktra sinnen inser man att detta bara innebär insatspoäng för våra män och kvinnor i Bryssel.

Att stridsflyg skickas till en NFZ utan mandat att med sin "swing role capacity" merutnyttjas talar sitt tydliga språk!

Är vi tydliga? Ja! Vi vill visa hela världen att JAS kan sättas in på en internationell arena med allt vad det innebär!

SAAB och AB Sverige vinner på detta! Militär insats? Nej, inte än! Det var väl aldrig menat så heller?

Fokusera mera på helikopterflottiljen, de gör det de ska. Mest i skymundan!

Silwer och hans stab må klappa sig för bröstet...men det är leverans av effekt som räknas...inte åka till ett flygfält och "hitta" flygplan! Sluta dalta! Börja ge omvärlden det stöd de förväntar sig av ett mångmiljardsystem.

Dr Blå

Forsno sa...
23 april 2011 kl. 16:53  

Som svensk är man ju som tur är van att behöva skämmas inför grannländerna.

Man kan väl möjligen, likt Anonym 13:40, hoppas på att även en symbolisk insats krossat det politiska tabut mot insatser med stridsflyg.

Jag såg förresten att det hängde en SPK 39 under planet på SvD:s bild. Är de fullt operativa med våtfilmkamera nu eller är det fråga om utprovning under insats?

The captain sa...
23 april 2011 kl. 22:11  

Men lik förbaskat är Sverige trots allt där till skillnad mot flera andra NATO länder. Så vad har vi att skämmas över egentligen?
Mest skämms jag nog över kollegor som bakom sin dator hemma i Sverige berättar hur mycket bättre allt borde vara trots att de flesta blåbyxors verklighet slutar vid rikets gräns. Det var väl någon som sa "come on kadaffi - fights on" blev inte så mycket fight och det kanske är det som är eftersträvansvärt trots allt.

Henrik sa...
23 april 2011 kl. 23:58  

De censurerar verkligen hej vilt i "flygvapenbloggen"..

Anonym sa...
24 april 2011 kl. 00:30  

Kanske har rädslan för "mission creep" vilket FVI uttalar förstärkts av att vissa i förbandet så starkt tagit ställning i frågan. Det var inte särskilt begåvat av the duke att som ingående i förbandet ta debatten.

Jakob sa...
29 april 2011 kl. 22:23  

Världssamfundet behöver också länder som bidrar på annat sätt än med militära medel. Det är rimligen också här som Sverige kan göra störst nytta. Vårt renommé på det icke-militära området är mycket gott.

Varje land ska göra det man är bäst på. I Sveriges fall är det definitivt inte krigföring.

Den som tagit del av de otrevliga interiörerna i SVT:s dokumentär om Afghanistaninsatsen kan knappast hävda att militärt deltagande i dylika missioner är önskvärt. I serien vimlar det av unga svenskar som deformerats av det vidriga kriget. Inte ska vi väl behöva uppleva detta elände igen?

Nej, Sveriges bidrag till freden i Libyen ska defnitivt inte bestå av militärt bistånd. På den punkten finns det inga skäl att bli en stat bland andra. Det finns inte heller någon anledning för Sverige att dra nytta av internationella konflikter för att förbättra sina färdigheter i krigföring. Det är inte där vi har vår styrka i det internationella fredsarbetet. Någon nation måste faktiskt höja sig över mängden och tänka egna tankar. Och ja, sådant brukar respekteras mycket mer än likformighet.

Göran Mellblom sa...
30 april 2011 kl. 19:59  

@Jakob Sverige är en av de bästa på militära insatser.

Det du såg i TV är precis så som en grundlig förankrad demokratis demokratiskt sinnade soldater och officerare beter sig i krig.

De inte fullt lika grundligt förankrade demokratiernas soldater och officerare beter sig annorlunda under krigets press.

Icke demokatiska staters soldater och officerare? Tja, dikesskjutningar av fångar som i Sovjet, plundringar som i Elfenbenskusten, pirateri som i Somlia.

Våld och hot om våld är det enda medel som håller sådana tillbaka, och där skall alla fria folk bidraga, annars utesluts de ur det internationella samfundet.

Fria Folk accepterar inte att deras egna unga män deformeras och stupar i krig, när andra folk ligger lågt av feghet och egennytta.

Det är kanske därför prefixet "Swedish" för engelsmän klingar: besserwisser, ekonomisk vinning på andras olycka, falskhet?

MVH Göran Mellblom

Jakob sa...
1 maj 2011 kl. 00:06  

@Göran Mellblom:
Jag betvivlar starkt att majoriteten av de som sett serien med de demoraliserade och traumatiserade svenska soldaterna förordar deltagande i fler missioner av detta slag. Jag kan svårligen tänka mig någon mer avskräckande skildring än den som SVT presterat. Är det verkligen exempel på långsiktig konfliktlösning och kvalificerad omvärldsanalys som FM levererar? Jag kan då inte se ett spår av detta.

Det är också beklämmande att det än idag finns alltför många som på fullt allvar menar att det endast är våld och hot om våld som kan lösa dylika konflikter. Och att svensk militär dessutom bör spela en roll i sammanhanget.

För övrigt kan jag meddela att jag deltagit i en Kosovomission. Jag är just i färd med att skriva ned mina erfarenheter och hoppas kunna ge ut en bok så småningom. Det är måhända ingen vacker bild av Försvarsmakten som jag ämnar ge, men det behövs alternativa sanningar som kontrast till propgandabilderna. Här har också SVT gjort en insats i skildringen av svenska soldaters omdömeslösa uppträdande i Afghanistan.

Göran Mellblom sa...
1 maj 2011 kl. 10:27  

@ Jakob Ingen förordar Krig, då det deformerar, dödar och traumatiserar.

Men vem skall konfrontera (kriga mot) Ondskan när den uppträder?

Soldater, och de kommer dödas, deformeras och traumatiseras.

Just därför hoppas jag att Sverige har begärt ett högt arvode för konfrontationen (kriget), så inte de deformerade, dödade och traumatiserade soldaternas familjer och andra familjer tycker offret meningslöst.

Demokratiska processer kom till just därför att familjer ville ha ett ord med i laget när Politisk Nivå talade om offer.

MVH Göran Mellblom

Anonym sa...
1 maj 2011 kl. 13:56  

@Jakob
Bla bla bla.
Erfarenheter (eller snarare upplevelser) från Kosovo är inte i någon större utsträckning applicerbara i Afghanistan.
Man har tidigare talat om hur illa KS-insatsen varit för Armén eftersom den varit pacificerande.

Har du tagit del av erfarenheter från Afghanistan eller drar du dina slutsatser på ett par 30-minuters TV-avsnitt?

Just omdömeslöst är INTE den svenska truppens agerande i Afghanistan, tvärtom. Det krävs kanske mer input än SVT kan ge för att förstå det.

Anonym sa...
1 maj 2011 kl. 18:30  

@Jakob
säkert många som är intresserade av din krigsturism på diverse PX...Not!

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade