Tungt i Libyen

NATO och framförallt Storbritannien och Frankrike, försöker nu få de övriga deltagarländerna i Operation Unified Protector att ta ett större ansvar för bekämpning av markmål. Man anser att det behövs betydligt fler flygplan för attackuppdrag än de 20+20 från vardera Storbritannien och Frankrike, samt 6 från vardera Belgien, Norge, Danmark och Kanada. Det är totalt 64 flygplan, men då ska man komma ihåg att långt ifrån alla flyger samtidigt utan befinner sig även i underhåll och ska dessutom spridas ut över dygnets 24 h och Libyens stora yta. Vissa källor talar om att ytterligare 10 attackflygplan är vad som behövs, sedan USA tidigare dragit tillbaka sina flygstridskrafter från insatsen. En fransk talesman har gått så långt som att peka ut Sverige som ett land som skulle kunna göra mer för insatsen.

Flera av de länder som deltar aktivt i insatsen med att attackera markmål börjar nu få slut på precisionsstyrda bomber och andra precisionsvapen och har börjat fråga andra länder om att få köpa av dem. Vissa länder har också problem med att deras flygplan, trots NATO-tillhörighet, inte kan ta vapen direkt från amerikanska lager (även om det inte hör hemma i sammanhanget kan det vara på sin plats att påpeka att Gripen inte har det problemet eftersom frågan säkert annars uppstår).

Sverige har som bekant tagit den politiska ståndpunkten att inte anfalla markmål, även om just skyddet av civila är en väsentlig del av resolution 1973. För svensk del gäller det alltså kort och gott att bidra till att upprätthålla flygförbudszonen genom att patrullera luftrummet (ett antal flygningar har enligt media försökt genomföras från bägge sidor och en Mig-23 från rebellsidan tvingades i förra veckan att landa av NATO-flyg) och genomföra spaningsinsatser. De sistnämnda är nog så viktiga då stormakterna har ett begränsat antal spaningssatelliter, där ett fåtal varje dag passerar över det intressanta området och då har stora ytor att täcka. Problemet är sedan framförallt att analysera det bildunderlag som inhämtas. Spaningsinsatser är mycket viktiga för att bedöma verkan av vapeninsatser och därefter se om motståndaren håller på att återuppbygga sin förmåga. Skulle inte Sverige genomföra dessa insatser skulle någon annan behöva göra det, alternativt skulle ledningen för Operation Unified Protector ha ett sämre beslutsunderlag.

Icke desto mindre kan man tycka att Sverige borde delta aktivt i insatserna mot markmål. Att hävda att lämplig utrustning inte finns är att direkt ljuga. Svenska flygplan använder samma målutpekningskapslar och precisionsbomber som många av de andra länderna i insatsen. Ska vi vara så självgoda att vi inte själva vill göra jobbet, kanske vi lika gärna kan sälja från vårt lager av bomber hemma i Sverige till nationer som behöver dem för insatsen.

Annars kan man konstatera att även Flygvapnet nu i Libyen, liksom Armén i Afghanistan får känna på konsekvenserna av det på 00-talet av politiker och högre officerare med hägrande befordran så hyllade och haussade demonstratorförsvaret. I demonstratorförsvaret skulle kritisk materiel bara köpas i ett fåtal exemplar för att demonstrera en förmåga. Vid behov skulle materielen sedan köpas in i större antal, vilket naturligtvis aldrig blir av eftersom krig och konflikter alltid uppstår snabbare än vad materiel kan köpas in i form av "hyllvara". Militär materiel finns dock aldrig som hyllvara. Det är en myt. Militär materiel kostar alldeles för mycket och blir för snabbt föråldrad för att någon ska vilja ha den som hyllvara att sälja dit behov uppstår. För NATO-länderna ser vi nu detta i form av bristen på precisionsvapen. För Armén i Afghanistan har vi sett det i allt från uniformer och mössor till kommunikationsutrustning och mycket annat. För Flygvapnet blir nu situationen densamma som för Armén i Afghanistan - mycket av den materiel som behövs för att på hemmaplan utbilda avlösningsförband finns ej att uppbåda i Sverige, t ex den Hercules som modifierats till tankerflygplan. Materielen befinner sig redan på insats.

Konsekvenserna av att genomföra skarpa insatser med materiel man inte kunnat öva med eller vad det innebär för det nationella försvaret när kritisk materiel ej finns att tillgå i landet, säger sig själva.


cencio.wordpress.com - En intressant sammanfattning av Operation Unified Protector dag för dag.Tornado ur RAF slår ut en stridsvagn i det svårt härjade Misrata

29 kommentarer:

Per A. sa...
16 april 2011 kl. 23:49  

'Mission creep' efter inte ens två veckors insats?

Imponerande!

Anonym sa...
16 april 2011 kl. 23:49  

På David Cenciottis sida, som du nämner, kan man dessutom läsa att vårt lands tankerplan har stått på backen i två dagar.

Jag skulle vilja se demonstratorivrarna försöka att springa iväg och köpa ett sådant över disk?

Man kan ju bara hoppas att någon får en aha-upplevelse och börjar fundera i andra tankebanor än singularis demonstratorförsvar.

Både NATO och enskilda länder börjar nu kittla oss lite under hakan för att höja nivån på vårt deltagande.
Vi får väl se vartåt det lutar under nästa vecka?
Tyvärr ser det ut som NATO/Europa får krypa till korset och be USA om hjälp igen.

Hur många är det inte som har en arbetsbeskrivning som innebär att man bör vara på minst två olika platser och göra minst två olika saker samtidigt?
Detta får också konsekvenser när verkligheten dyker upp!

Teaterdirektören.

Anonym sa...
17 april 2011 kl. 01:07  

Med tanke på det halvhjärtade och oordnade sätt som Libyen-operationen leds, oklara målsättningar, bristerna på resurser som nu börjat uppdagas, bla RAF kannibaliserar en del av sina Eurofighter på delar för att hålla sina övriga plan med reservdelar för att kunna vara med i operationen, så måste man konstatera att tyskarna och finnarna var kloka och förutseende som inte deltar i Libyen operationen.

Anonym sa...
17 april 2011 kl. 07:00  

Allvarligt! Var finns lojaliteten mot uppdraget? Nu är vi äntligen där men de föredetta "ballerinorna" hittar nya saker att klaga på. Detta är en bra militär blogg men djupet i de politiska inläggen är inte imponerande. Som FM anställd skäms jag lite, vill inte att våra politiker tror att vi alla driver våra egna linjer även inom myndigheterna.

Anonym sa...
17 april 2011 kl. 09:17  

@ 01:07
Nationellt klokt och egoistiskt av Tyskland och Finland. Frågan är bara på vilket sätt ett sådant ställningstagande gynnar Misratah-borna...

Anonym sa...
17 april 2011 kl. 10:36  

@ Teaterdirektören

"Man kan ju bara hoppas att någon får en aha-upplevelse och börjar fundera i andra tankebanor än singularis demonstratorförsvar."

Kanske kan vi hoppas att denne "någon" rent av börjar fundera i andrara takerbanor - eller?

Sumatra sa...
17 april 2011 kl. 10:39  

Luftkrig i all ära, men som skydd för civilbefolkning mot marktrupp som grupperat inne i städer är det ingen bra strategi.

Någon ny FN-resolution är inte att påräkna, med BRICS med i förhandlingarna. Om ett luftkrig kan köra fast, så är det vad som synes ha skett.

Världens starkaste försvarsallians har stora, för att inte säga oöverstigliga, svårigheter mot "svaga" motståndare i både Afghanistan, Adenviken och Libyen.

Ett konkursfärdigt EU och ett USA som lånar upp över en miljard kronor i timmen för att få debit och kredit att gå ihop, har uppenbara svårigheter att mobilisera de resurser som skulle krävas för framgång. Därför för man krig "på sparlåga" och med förhoppningar som bärande element i strategierna.

Kanske är det dags att stryka Out-of-Area-doktrinen, konsolidera det som återstår av försvarsförmåga på hemmaplan och låta Asiens och Afrikas problem vara just Asiens och Afrikas problem. Detta gäller inte minst för oss här i Sverige.

Upandaway sa...
17 april 2011 kl. 14:36  

Ska bli MYCKET intressant att se vilka slutsatser som dras av allt detta.

Många hymlande halvsanningar dras fram i ljuset...

Och USA har ställt sig vid sidan av med armarna i kors.

Kanske dax för oss att växa upp?

http://www.ft.com/cms/s/0/d9d9632a-66cb-11e0-8d88-00144feab49a.html#axzz1JbVTH1AE

Anonym sa...
17 april 2011 kl. 21:18  

Jag undrar hur länge sveriges bombförråd skulle räcka om vi skulle vara med och anfalla mål på marken?

/Ho

Anonym sa...
17 april 2011 kl. 21:32  

Länken är felaktig, det ska vara:
cencio4.wordpress.com

Anonym sa...
18 april 2011 kl. 07:16  

Senast till vintern är rebellerna slagna i östra Libyen.
Pia

newborg sa...
18 april 2011 kl. 10:27  

Det verkar tyvärr som NATO har gjort oreparabla misstg,genom att inte bomba sönder alla uppmarsch vägar för Kaddaffis stridvgnar och atilleri/Katuscha förband.

Om man nu inte har någon radar med ARTUR kapacitet på marken, som kan mäta in alla pjäsplatser, så verkar NATO helt rökta!

Man tycker att alla super moderna krigsfatyg kunde gå nära hamnstäderna och mäta in artilleri och besvara elden inom 30 sekunder, precis som ARTUR och en ARCHER skulle gjort.

Att leta artilleripjäsplatser på satfoton verkar inte fungera!

Anonym sa...
18 april 2011 kl. 10:56  

Om andra länder börjar få slut på ammunition betyder det att vi tvingas ge dem våra? Solidaritet betyder ju tydligen betala för andra utan att få något tillbaka. Det verkar som om människor inte förstår vilken svår finansiell situation som västvärlden befinner sig i, det har genomförts stora nerdragningar i alla försvar.

Det finns inte mycket till nationella resurser kvar även hemvärnet ska ju bli en kopia av det amerikanska nationalgardet som det är idag och kunna skickas iväg vart politikerna vill leka krig.
/Kalle

Commander sa...
19 april 2011 kl. 21:48  

"mycket av den materiel som behövs för att på hemmaplan utbilda avlösningsförband finns ej att uppbåda i Sverige"

Detsamma har varit de marina erfarenheterna efter ME01, ME02 och ME02F.

I ME01 deltog våra två enda korvetter av Stockholmsklass i operationen - ingen möjlighet att öva besättningar i hemmavatten. Likaså stödfartyget Trossö, en singulär - ingen möjlighet att öva besättningar i hemmavatten.

Detsamma gällde ME02, även Carlskrona är en singulär - ingen möjlighet att öva besättningar i hemmavatten.

Det är dags att tänka om både när det gäller antalet fartyg i varje serie och antalet besättningar per fartyg.

/ Commander

Wiseman sa...
19 april 2011 kl. 23:08  

Commander: Förvånar inte...

Anonym sa...
19 april 2011 kl. 23:32  

Är inte detta resultatet av att vi inte har haft en tydlig målbild (ett tydligt syfte med vår Försvarsmakt) - och dimensionerat den därefter?

Håller (i detta) med Göran Pettersson
http://dinledamot.blogspot.com/2011/04/behovs-det-mahanda-en-forsvarsutredning.html

"Vilket är syftet med det svenska försvaret, i vilket sammanhang kommer det in och vilken är den övergripande försvarsstrategin."

Anonym sa...
20 april 2011 kl. 10:23  

Ryssland och Kina samt den drös länder med mindre "acceptabelt styre" som finns därunder tittar med stora ögon på Natos Libyeninsats.

Du behöver bara hålla ut i en månad, kanske endast två veckor om det är fullskaligt krig, så tar Natos ammo slut och de vill inte offra sina marktrupper på dig.
Så länge USA inte är med till 100% så är du relativt säker.

Det säger mycket om Europa 2011.

Jan Kallberg sa...
21 april 2011 kl. 01:24  

Detta var rätt förutsägbart. Antar att Khaddaffi om han klarar sig kommer att avsätta X antal miljoner i terroristfinansiering som tack för senast. USA har fullt upp med att finansiera sig vecka till vecka _ Obama kan inte engagera USA mer. Att dra in USA i ett tredje krig nu vore politiskt självmord. Väldigt onödigt svensk medverkan fast det är ju det senaste - att dras med i krigshandlingar ges mindre eftertanke än ett svenskt byggnadslovsärende.

newborg sa...
21 april 2011 kl. 08:44  

Inte bara Danmark har bra redovisning av vad dom åstadkommer i Libyen varje dag, det engelska flygvapnet, RAF visar väl vad dom kan:

http://www.raf.mod.uk/news/archive.cfm?storyid=4E208A67-5056-A318-A863238E419F8C88

Det var tydligen RAF som laserbombade den Fasta Radio Länken (FRL)!

Frågan är nu för svenska försvarspolitiker:

Ska vi fortsätta att betala för ett fast radiolänksystem från 1960-talet, som kostar en massa pengar varje år och som mycket lätt slås ut av precisionvapen som signalsökande HARM/ALARM eller RAF visar i Libyen med GBU-49 eller motsvarande?

Anonym sa...
21 april 2011 kl. 17:12  

Lite avvikande uppgifter...

- "Rebellerna" har i sin kärna Al-quada och delar leds av tidigare fångar på Guantanamo...

- "Upproret" har varit planerat och förberett av bl a Frankrike ett år innan upproret.

- Libyen skall neutraliseras som föredöme inom ekonomisk utveckling och distribution av oljeinkomster.

- Libyen som en av de få nationerna som motsatt sig att ingå i AfroCommand kontrollerat av USA skall med tvång inlemmas i den organisationen - del i USAs dolda krigföring mot Kina.

- Libyen skall inlemmas i det anglosaxiska finanssystemet som Libyen tills nu har varit oberoende från - Libyen har varit en av de starkaste förespråkarna för en Afrikansk guld-baserad valuta som direkt hotar finansiell kontroll av Afrika och Arabvärlden. Det är därför som rebellerna skapat en egen centralbank inom en vecka från upprorets start.

- Libyen kommer att bli Frankrikes andra Vietnam - nu gäller det bara att tillse att svenskt flyg återkallas å det snaraste och att inte några galenpannor inom svensk regering och försvarsledning får för sig att vilja visa sig på styva linan med "rådgivare" till rebellerna - det innebär en dold rekrytering av svenska arméförband i ett Fransk - Engelskt kolonialismprojekt.

Men som sagt var - med en ledning med svaga ryggar och lite eftertanke och analys är allt möjligt...

Magnus Redin sa...
22 april 2011 kl. 08:52  

Newborg, ja det är klokt att fortsätta underhålla och uppgradera både fasta radiolänkar och nedgrävda optofibrer. Försvarets telenät är en utomordentligt bra reservfunktion för de civila kommunikationssystemen som kan bli ännu mera integrerad i Rakel och framtida efterföljare.

Fasta system är billiga att driva men är givetvis känsligare för bekämpning än rörliga. Å andra sidan är radiolänkar enklare att skydda mot sabotage än kablar. Framförallt har vi inte manskap eller pengar för att ha rörliga system i ständig beredskap.

Jag kan tänka mig utvecklingsmöjligheter med satellitkommunikation, rörliga maskade system med radiolänkar och halvrörliga som lånar civila master. Det finns säkert mängder med lösningar som jag inte har en aning om. När det gäller kommunikation är det i vilket fall viktigt med redundans, att ha flera sätt att lösa uppgiften, och då skall vi vara mycket rädda om befintliga system med låga driftskostnader i förhållande till tåligheten mot olika hot.

Apropå tålighet mot hot är det svårt att göra rörliga system tåliga mot NBC. Jag känner inte till något system som är bäst på allt.

uppgiven sa...
22 april 2011 kl. 10:08  

@newborg

Ange gärna vad du ser som ett alternativ till dagens FTN. Redogör även för hur detta alternativ blir mindre sårbart.

Finns det någonting som inte kan slås ut av en bomb som träffar på rätt ställe? Finns det någonting som inte "kostar en massa pengar varje år"?

Anonym sa...
22 april 2011 kl. 10:57  

Svårt att avgöra med flyg bara se på Irak, amerikanenrna bombade Saddam Hussin från 1990/91 regelbundet. Eländet var tvunget avgöras med Armén drygt 10 år senare och ganska många ton bomber och kilometervis med foton över vad man hävdade var massförstörelsevapen.

Magnus Redin sa...
22 april 2011 kl. 22:09  

@Anonym 17:12, det lilla jag har uppfattat om Gaddafis ekonomiska politik är att den förefaller har gått ut på att genom godtyckliga dekret som startar eller förstör verksamhet undvika att individer och framförallt konkurrerande stammar utvecklar ekonomiskt oberoende Gadaffi och hans familj.

Det förefaller även ha varit en konsekvent policy att köpa in utländsk arbetskraft i stället för att utveckla landets befolkning utan folket skulle förbli bidragsberoende.

Rent krasst är en sådan utsugningspolitik en drömpolitik för en kortsiktigt girig omvärld då den ger maximal oljeexport med minimal egen oljeförbrukning eller annan konsumtion. Vare sig Gadaffi eller en kortsiktigt självisk omvärld behöver större delen av Libyens befolkning när de helt enkelt har hållits i ett ekonomiskt irrelevant tillstånd.

Detta gör att jag ser stödet till rebellerna som en av de kraftfulla osjälviska handlingar som "västvärlden" har utfört på senare tid.

Nu håller stora grupper i Libyen på att få möjlighet att skapa sig en framtid, bli ekonomiskt viktiga för andra länder och människor, försörja sig själva och klara sig genom ekonomiska kriser. På kort sikt kostar det oss i utebliven olja, krigsinsats och därefter resursförbrukning för återupbyggnad och ännu mer för ekonomisk utveckling och först därefter om kanske en generation blir det en tydlig ekonomiska nettonytta för EU osv.

Anonym sa...
23 april 2011 kl. 05:17  

Till Magnus Redin

Libyen hade under 1980-talet högre GDP per capita än Italien, Singapore, Sydkorea, Spanien och Nya Zealand.

FN-sanktionerna 1992-1998 pga Lockerbie- incidenten försämrade dock ekonomin.

Antalet gästarbetare är ca 120 000 på en befolkning av 6,4 miljoner.
Men Libyen är fortfarande Afrikas rikaste land. Förutom oljeindustri finns en ganska stor tillverkning av järn, stål och aluminium, 20 % av GDP.

Libyen driver världens största vattenprojekt från underjordiska bassänger i öknen, som betjänar jordbruket. 6,5 miljoner kubikvatten rent vatten per dag försörjer dessutom vissa städer.
Projektet brukar kallas världens åttonde underverk.

Den eftergymnasiala utbildningen omfattar 270 000 studenter vid 12 universitet och 84 tekniska och språkliga lärosäten. 38 % av statsbudgeten går till utbildning.

Att befolkningen skulle hållas tillbaka i något bidragsberoende tillstånd är gripet ur luften.

Pia

Magnus Redin sa...
23 april 2011 kl. 21:29  

Pia, jag hoppas du har rätt för då finns det ännu bättre förutsättningar när Gadaffi med familj är borta från makten.

Det jag har reagerat på är media som beskrev en godtycklig företagspolitik.

Om Libyen är ett föredöme blir det ännu mera spännande när övriga diktaturer faller.

newborg sa...
24 april 2011 kl. 22:52  

Magnus Redin sa...

Med dagens mycket avancerade precisionsvapen, så har Fasta Radio Länken inte en chans att överleva i ett modernt krig. Om man man inte planerar för något krig så är den en skojig relikt från 1960, men den passar mest på museeum.I masterna sitter redan helt förbisprungna RAKEL. Poliserna ute på fältet skrattar åt eländet. Telenor med sin
4G "Allemansrätten", kan ju hyra masterna också, om dom matas med fiber.

uppgiven sa...
25 april 2011 kl. 10:37  

@newborg

Eftersom du uppenbarligen missade mitt inlägg tar jag det igen...

Ange gärna vad du ser som ett alternativ till dagens FTN. Redogör även för hur detta alternativ blir mindre sårbart.

Finns det någonting som inte kan slås ut av en bomb som träffar på rätt ställe? Finns det någonting som inte "kostar en massa pengar varje år"?

Magnus Redin sa...
25 april 2011 kl. 17:07  

Den mörkaste tanken är nog att alternativet till FTN borde vara som alternativet till invasionsförsvaret, mängder med feta nya kontrakt som man kan leva gott på, framförallt om det inte behöver levereras något som funkar.
Jag är djupt besviken på hur omställningen genomfördes.

Själv räknar jag med att RAKEL:s efterföljare likt RAKEL kommer att vara sämre än de vanliga konsumentnäten på kostnad per mängd kommunikation, kostnad per mobil, kapacitet och finessmängd per enhet. Det är helt ok eftersom poängen med system som RAKEL är att ha andra styrkor och svagheter än konsumentnäten så vi får något som är bättre än att ge androidmobiler till polisen som slutar funka när alla andra mobiler slutar funka pga överbelastning, elnätsfel, strejk eller sabotage. Sedan vet jag inte hur länge RAKEL kommer att finnas i drift, det skulle inte förvåna mig om RAKEL om 20 år är en liten modul för röstkommunikation i både RAKEL^2 enheterna och de moddade civila hologramtelefonerna som polisen har insydd i slipsen. Vete 17 hur framtiden kommer att se ut men om en funktion är pålitlig kan den ha ett värde som består långt efter att den har slutat vara spetsteknik.

Jag är själv djupt imponerad av gamla investeringar som fortfarande är användbara. Om FTN tänk, master, länkstråk och fortifikationer från 1960 talet fortfarande är användbara innebär det att pengar som investeras i dag kan göra mer än om detta vore övergivet. När det investeras borde det alltid tänkas på vad som kan vara bestående i form av fortifikationer, utrustning, planering, mjukvara, licenser, tjänster och kunskaper så försvaret och civilförsvaret hela tiden kan bli bättre och upprätthållas med små medel.

Även om det utvecklas mycket flexibla och rörliga radiokommunikationssystem med många reservmöjligheter så de blir svåra att bekämpa med precisionsvapen behöver det finnas platser att montera dem när det är fred och vi inte har råd att ha folk eller UAV:er som hela tiden åker runt med enheterna. Troligtvis kommer 99% av tiden att vara lugn, omobiliserad och utan övningar och blir det en skarp konflikt kommer en fiende att behöva använda en del av sina vapen för att slå ut alla FTN siter som stödjer de rörliga funktionerna.

Att något kan slås ut behöver inte betyda att det är en meningslös funktion.

Vad nu detta har med Libyen att göra ;-) Månne Wiseman blir inspirerad till en ny postning?

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade