"För Försvarsmakten i tiden"

Det nya tillskottet bland myndigheternas sociala medier, Flygvapenbloggen, fortsätter att nå nya höjdpunkter. Flygvapenbloggen är typexemplet på åt vilket håll Försvarsmaktens informationstjänst bör utvecklas. Den uppdateras med hög frekvens och innehåller ett mycket mer aktuellt och intressant budskap än Försvarsmaktens egna, tillrättalagda hemsida, där budskapen koncentreras kring två saker - internationella insatser och rekrytering. Handlar inte informationen om detta, är det inte intressant för hemsidan. På samma ämne har t ex Combat Cameras Youtubefilmer oändligt många fler tittare/läsare än Försvarsmaktens egna, ursäkta franskan, något torra hemsida.

Just nu innehåller Flygvapenbloggen aktuellt material från två skarpa internationella insatser och en övning. Det är definitivt inte illa. Det som man som officer och militärt intresserad också uppskattar med Flygvapenbloggen är att den framförallt är rakare. Texterna upplevs inte som lika språkligt tillrättalagda för lågstadieelever utan de beskriver ett militärt förlopp eller händelse rakt och sakligt. Texterna är också skrivna av förbandschefer och motsvarande istället för informatörer. Den nog så viktiga interna kommunikationen har under de senaste åren blivit mycket lidande i Försvarsmakten av de mycket tillrättalagda texterna på myndighetens hemsida och i myndighetens tidningar. De militärt intresserade kommer ändå att utnyttja nätet till att slå upp de uttryck som de inte förstår.

Fram till slutet av 90-talet innehöll Försvarsmaktens försvarsgrensspecifika tidningar, Arménytt, Marinnytt och Flygvapennytt, en hel del intressant information för den försvarsanställde. Taktiska och stridstekniska lösningar diskuterades frekvent i artiklar, ny materiel presenterades och frivilligverksamheten gavs stort utrymme. Det var media för personalen. Personalen var också bred med rötter i alla delar av samhället eftersom alla gruppchefsutbildade och däröver fick tidningar hemsända. Rekryteringen skötte i stort sett sig själv med värnplikten som grund. Skillnaden mot idag är markant. Idag finns det bara en tidning efter att man gjort sitt yttersta för att sudda ut försvarsgrenarna. Den kvarvarande tidningen, återupplivade Försvarets Forum, är i mångt och mycket något som av personalen upplevs som mycket tillrättalagt, trots den nya insändarsidan. De tidigare stridstekniska och taktiska exemplen om t ex försvar mot luftlandsättning (FML innan detta blev synonymt med försvarsmaktsledningen), är idag ersatta av artiklar for dummies, t ex hur man lägger redovisar sin arbetstid i PRIO eller hur man gör kontorsfys. Det är en helt annan verklighet som beskrivs.

"Välkommen till vår verklighet", Försvarsmaktens nuvarande slogan, är en otroligt fånig paroll, men på Flygvapenbloggen stämmer detta ändå in rätt bra. Om man bara kunde låta bli att moderera kommentarna så hårt och ha en snabbare kommentarsuppdatering vore det ännu bättre. Det är hög tid att Armén och Marinen följer Flygvapnet i spåren när det gäller social medier. Det vinner alla på.

"För Försvarsmakten, i tiden"

26 kommentarer:

Anonym sa...
21 maj 2011 13:18  

Jag vill även peka på att vi pensionerade officerare fått en ersättare till gamla Flygvapennytt (jo, för jättelänge sedan fick även pensionärer denna tidning hemsänd). Vad vi fått nu är dock mycket bättre än Flygvapennytt och vi som fortfarande känner för vårt tidigare yrke glädjer oss!
/bloggbosse

/J sa...
21 maj 2011 14:08  

Flygvapenbloggen är ett bra första steg tillbaka mot profileringen av försvarsgrenarna. Jag tycker inte att framhävandet av de olika försvarsgrenarna skall ses som någon form av ”revirpinkeri” utan snarare att man är stolt att tillhöra en viss gren. De flesta har ju gjort ett medvetet val att tillhöra en viss gren och är således stolta över vad man tillhör. Bloggen tycker jag är ett utmärkt bevis på detta om den tillåts visa vilken verklighet som råder inom försvarsgrenen. Personligen identifierar jag mig hårdare med min försvarsgren snare än med ”varumärket” Försvarsmakten.
/J

Cynisk sa...
21 maj 2011 16:57  

Heja Silwer och FV-bloggen!
Den tidigare likriktningen av FM ("En Försvarsmakt") suddade ut försvarsgrenarna och identiteten.
En sund försvarsmakt främjar mångfald och Silwers blogg är ett utomordentligt första steg mot en sådan, informationsmässigt.

Borneo sa...
21 maj 2011 17:15  

Jag har tidigare kommenterat Flygvapenbloggen och dess alltmera ljusnande framtid. Det är ett steg i rätt riktning och att kommentatorena ofta framträder under eget namn är ett tecken på att det börjar byggas förtroende från flera håll.

FM-pravdan borde nog läggas ner och bli en ren rekryteringsbroschyr istället.

Anonym sa...
21 maj 2011 18:30  

Vem och med vad skulle denne någon taktisera om att slå mot luftlandsättningar idag, år 2011?

Tyvärr är verkligheten för de flesta anställda inom FM inte mer spännande än Prio och kontorsfys!
Prio är iofs inte att förakta som spänningsförhöjare.
Att deviser skrivna av förbandschefer eller motsvarande helt plötsligt skulle gälla för någon slags verklighetsgaranti har jag svårt att förstå.
Mycket av kaoset inom firman idag bottnar i förbandschefers illa riktade lojalitet mot systemet.

Om man bortser från kommentarer av typen, jag bygger plastmodeller och vill veta lite om beteckningarna på planen i Libyen, vilken färg kommer de nya helikoptrarna att ha, så är väldigt många av typen, tycker som du men lite mer, underbar blogg, heja Silver o.s.v..

Jag kan hålla med om att det rör sig lite uppåt, men från en skrämmande låg nivå. I mina ögon har bloggen mycket långt kvar till att ens lämna marknivån. Att tala om höjder i detta sammanhang tycker jag är att nedvärdera andra bloggar som kommit betydligt längre i utvecklingen.

Citatet, här nedan, från inlägget vet jag inte vad det beskriver mest? Bloggen eller inläggets läsare av den?

”Texterna upplevs inte som lika språkligt tillrättalagda för lågstadieelever utan de beskriver ett militärt förlopp eller händelse rakt och sakligt.”

Ett exempel från flygvapenbloggen som handlar om en helikopter.

”Vi är nu uppe i totalt 41 i princip felfria flygtimmar och nu väntar ett dygn i fält med flygpass och ”övernattning” utomhus i den T-bas som Helikopterflottiljens insatskompani upprättat.”

Undrar vad begreppet ”i princip felfria flygtimmar” innebär per definition?

Trots allt kan bloggen säkert utvecklas och bli ett komplement till all annan infomedia som strömmar ut i etern.
Vissa tecken på politisering kan ibland skönjas. Detta bör kraftfullt avstyras för trovärdighetens skull.
Där skulle kanske utbildade informatörer kunna göra skillnad?
Jag har långt kvar till den euforiska glädje över bloggen som en del visar.

Teaterdirektören.

PS. Fråga från min grannes son (4 år). Sover stridsvagnarna också ensamma utomhus när de är på övning och var sover alla båtarna?

Wiseman sa...
21 maj 2011 18:46  

Riktigt kul PS!

Man får glädjas åt det lilla. Förhoppningen är att pendeln slagit i ändläget och börjat vända.

J.K Nilsson sa...
21 maj 2011 22:41  

Om inte Teaterdirektören har blivit signaturnappad så har denne ätit taggtråd och sovit dålig dom senaste veckorna. Eller så är det någon slags flygvapenavundsjuka som slaigt till... ;-)

J.K Nilsson

Anonym sa...
22 maj 2011 14:09  

Herr Nilsson @
För att förtydliga mig så tycker jag att, vi inom FM, på mindre än två år skapat något som genererar den här koalitionens spaningsbehov till en fjärdedel, är något helt otroligt. Från att inte ha någon förmåga alls i november 2009 till dagens otroligt eftersökta kapacitet, på denna korta tid är nog snudd på sensation inom flygplansutvecklingen i fredstid.
Där har de andra vapenslagen något att ta efter.

För övrigt så brukar jag känna igen en gris även om den är kraftigt pyntad, vilket truppslag den än tillhör.
Jag kan dock undra om inte draget efter insättandet av FL01 gjort att sidenhalsduken blåst upp i ansiktet och skymmer utsikten för en del?
Jag kan försäkra herr Nilsson om att vi här på teatern äter, dricker och sover vår skönhetssömn, helt enligt socialstyrelsens rekommendationer, sett över tiden och inom arbetstidsavtalet.
Vi skulle aldrig kunna hålla det hårda rock and rolltempot som vi gör annars.

Teaterdirektören med personal.

Anonym sa...
22 maj 2011 14:29  

@j.k nilsson
Jag tror nog att den gode teaterdirektören förmått tänka lite kritiskt och målgruppsanpassat, vilket länder honom till heder. Wiseman fixade däremot inte det i sin lilla drapa om hkv/infos bidrag till verksamheten.
Webbsidor i allmänhet och - tror jag - Försvarsmaktens i synnerhet, är som regel inte inriktad på dem som redan är anställda i gasverket. Det där har nog Wiseman och många med honom inte riktigt förstått. Om det sedan är bra eller dåligt kan man alltid diskutera, men så är det. Och tro det eller ej, men det finns stora grupper militärt intresserade utanför firman. Att tvinga dem att tugga den sortens officersprosa som i allmänhet presteras i staber och på FHS är nog ett säkert sätt att snabbt döda både allmänt intresse och rekrytering. Man kan säga mycket om hur Försvarsmakten kommunicerar med omvärlden och sin egen personal, men att låta Wiseman och hans kyrkokör av experter ange inriktningen för den kommunikationen är nog inte riktigt vägen framåt, tror jag.
Lagersten gör klokt i att söka råd på andra håll.
Ali

J.K Nilsson sa...
22 maj 2011 22:14  

Teaterdirektören, om vi ser lite vid sidan av den inte allt för rekryteringsfähiga texten hos flygvapenbloggen så har FVI varit överaskande öppenhjärtlig och mer rakt på sak än väntat.

Att i det sammanhanget vara negativ bara för att vara motvalls är inte konstruktivt. Det här ser rikigt bra ut än så länge.

J.K Nilsson

Anonym sa...
23 maj 2011 00:58  

Herr Nilsson @

Vi kan väl då konstatera att vi har lite olika krav på öppenhet och rak information. Jag har betydligt större förväntningar på bloggen än den visat så här långt.

Man får dock inte glömma bort att, trots bloggnamnet, är herr Lagersten innehållsansvarig för bloggen.
Jag är inte negativ av någon annan anledning än att jag tycker det simmar väl många bloggankor i dammen just nu.

Teaterdirektören.

J.K Nilsson sa...
23 maj 2011 17:56  

Teaterdirektören, ha förväntingar efter förutsättningar. Livet blir så mycket ljusare då. Jag kan väll säga att själv trodde jag att flygvapenbloggen skulle bli någon slags internetbaserad motsvarighet till "Försvarets forum", en förväntan baserad min tidigare bedömning av förutsättningarna.

J.K Nilsson

NiklasN sa...
23 maj 2011 19:17  

Direktör'n!

Hälsa grannens 4-årige son att båtarna sover vid Söderstjärna, och de verkar inte ha planerat att vakna igen...

Anonym sa...
27 maj 2011 12:59  

Vi som har varit med ett tag inom FM måste nog erkänna att de så underbart nostalgiska tidningarna inom respektive Försvarsgren betraktades med ungefär samma skepsis som dagens Försvarets Forum. Att skapa en kvalitativ bransch- eller facktidning är nog ett tidlöst problem. Ärligt talat så uppfattades det av flertalet som "relativt god toalettlitteratur". Att nu de nya yngre generalerna betraktar ett nyinförande som en hög grad av igenkänningsfaktor och retroåtergång har jag all respekt för men som William S. Lind sa..."its still a pig even if it has lipstick on". Det fanns faktiskt en anledning till att de Försvarsgrensvisa tidningarna försvann även om minnet alltid bleknar med tiden.

Anonym sa...
31 maj 2011 19:52  

Bloggen Fredssoldater FS21....

På en angränsande blogg står att läsa att en soldat från FS19 nu tjänstgör vid FS21.

Hmm-hur är det med Försvarsmaktens rehabiliteringsansvar för personal? Joel, som genomförde FS19, borde inte under minst 12 månader återigen tjänstgöra i Afghanistan.

Den rotationshastighet som Försvarsmakten sagt sig ska tillämpa är 1:5. Det innebär en tjänstgöring vart 2,5 år utomlands.

Varför tillåter FM att personal som Joel så snabbt igen får tjänstgöra utomlands när det egentligen inte är bra för individen?

Anonym sa...
1 juni 2011 21:28  

Bloggen Fredssoldater FS21....
Intressant att ingen responderat på det rätt märkliga-men inte ovanliga-fenomenet Recap. Eller i deta fall "nästan Recap".

Känns som lite MÖP-varning på ww när det hellre snackas karteschgranater till stridsvagnar än om den personal som ska hantera vagenen..... Mycket MÖP här på sidan numera? Jag provar igen; här nedan beskrivs detta ww-inlägg IGEN-hoppas på reflektioner.

"På en angränsande blogg står att läsa att en soldat från FS19 nu tjänstgör vid FS21.

Hmm-hur är det med Försvarsmaktens rehabiliteringsansvar för personal? Joel, som genomförde FS19, borde inte under minst 12 månader återigen tjänstgöra i Afghanistan.

Den rotationshastighet som Försvarsmakten sagt sig ska tillämpa är 1:5. Det innebär en tjänstgöring vart 2,5 år utomlands.

Varför tillåter FM att personal som Joel så snabbt igen får tjänstgöra utomlands när det egentligen inte är bra för individen?"

J.K Nilsson sa...
2 juni 2011 12:38  

Anonym, jag ser inget som skulle tala emot att man på individnivå tillåter högre rotationstakt än planerat så länge vi har ad hoc förband. Vissa människor tål högre belastning än andra. Byte av förband så att man hamnar i en ny omgivning av kamrater kan vara fördelaktigt för att klara av högre insatsfrekvens.

Fungerar då Joel bättre i ad hoc förband än i stamanställda förband? Troligen inte, ur ett förbands perspektiv så är samträningen och tillhörighetskänslan viktigt. I ett stamanställt förband så måste vi i rotationsfrekvens ta hänsyn till de individer som behöver längre tids återhämting. En individ som inte klarar av pressen kommer också att sänka sitt förband så att fler får problem.

"Problemet" Joel är därför helt ointressant att diskutera enligt min mening. Fungrar Joel och dennes förband bra så är det inga problem. Och jag tror inte heller att Joel skulle söka sig till förnyad insats om denne mådde dåligt av det.

J.K Nilsson

Cynisk sa...
2 juni 2011 21:19  

Jag har genom åren sett ett antal kronvrak som satsat sina bästa år i FN-tjänst och som sedan hamnat på dekis när de inte fått åka igen. Deras liv har varit upphängda på missionslivet.

Nu är kanske inte Joel så men det finns gott om dåliga erfarenheter av personal som åker med för hög frekvens. Ofta uppkommer inte problemen efteråt varvid skadan redan skett.
Därför har också Försvarsmakten en karenstid på ett år mellan insatserna. Denna är dock lätt att få avsteg ifrån, särskilt när det gäller befattningar med litet antal sökande.

Försvarsmakten har dåligt med folk och det kommer att straffa sig.

Anonym sa...
3 juni 2011 01:14  

@JK Nilsson kl 1238; så enligt dig är det "upp till den enskilde" att känna efter om han är "i balans" tillräckligt att överrida den rotationstakt som Försvarsmakten sagt vara den som ska tillämpas?

Hmm, undrar om det går att tillämpa arbetsgivaransvar på det sättet avseende andra färdigheter?

Man kanske kan säga till en arbetsgivare att man kan köra rymdraket-och så vips är man astronaut? Eller man kanske kan känna efter lite-och verkligen känna att man ÄR en bra statsministerkandidat-och vips så är man det.

Precis så säger nämligen den kloke skribenten JK Nilsson. Arbetsmiljölagen är mycket tydligare än JK Nilssons, och Försvarsmaktens, drömvärld. Det som däremot är en ynkedom i försvarsmaktssfären är mesiga Officersförbundet som inte tar avstånd från FM tillämpning av rotationsprincipen med recap.

Ingen ska åka på förnyad mission till ett riskabelt klassat område förrän stipulerad återhämtningstid är uppfylld. Punkt.

BagdadBob Tolgfors hävdar ju att rekryteringen till Försvarsmakten går jättebra så brist på personal kan det omöjligt vara.

Untergang

J.K Nilsson sa...
4 juni 2011 22:57  

Untergang, precis så är arbetsmiljölagen utformad. För att underlätta för cheferna att ta rätt beslut finns det personliga ansvaret att säga stopp. Vi är många som lever i det dagligen, inte bara i försvarsmakten utan även civilt. En truckförare inom Posten AB har skyldighet att anmäla begränsning när denne är för trött eller anser att materielen inte går att bruka på ett säkert sätt.

Visa mig belägg för att ingen är lämpad för högre rotationstakt än den försvarsmakten siktar på framgent och jag skall ändra mig. Men så länge det finns individer som kan hantera detta så tycker jag inte att det är intressant att diskutera namngivna individer.

J.K Nilsson

Anonym sa...
5 juni 2011 00:01  

@JK Nilsson; så att om någon tycker att 75-timmars arbetsvecka är ok-då ska hans individuella val vara det som lagen anger-är det essensen av Ditt resonemang JK Nilsson?

Du har i grund fel. Arbetsmiljölagen ska ge den enskilde arbetstagaren skydd och säkerhet på arbetsplatsen. Arbetsgivaren ska ange regler som ska vara till trygghet för arbetets utförande. Försvarmakten har nget rotationstakt 1:5 vid insatser i riskfyllda miljöer.

Det är bara det att FM skiter i att följa sina egena regler.... och mesiga officersförbundet som inte säger stopp......

Du har i grund fel.

J.K Nilsson sa...
6 juni 2011 00:19  

75 timmars arbetsvecka tillåter lagen. Man får ta ut arbetstagarna 50 timmar i övertid per månad i fyra månader per år eller en sammanlagd övertid om 200 timmar om året. Efter det skall förhandlingar ske med facket om ytterligare övertid skall tas ut. Innan vi har nått "övertidstaket" så kan en arbetstagare inte neka att arbeta övertid, det blir då arbetsvägran men jag skulle vilja se den arbetsgivare som sätter emot.

75 timmars arbetsvecka skulle våra kamrater på Sicilien också vilja ha, jag kan också tänka mig att våra kamrater i Afghanistan också med nöjen tar emot ett besked om 75 timmars arbetsvecka.

Försvarsmakten har inte angett något som helst lagstöd om rotationstakt, man har gett ut riktlinjer om att en rotationstakt om 1:4/1:3 skulle vara maxtakt men man har även glunkat om att personer i befattningar det råder brist i skulle få åka ut oftare men man vill ha ett års karens. Frekvensen på 1:5 skulle jag vilja ha svart på vitt på.

Jag anser att så länge det här inte är prövat i behörig instans så finns det inget stöd av lagar och regler för att kritisera Försvarsmakten i fallet Joel. Det var precis det här som vi kritiserade i fjol sommar men det fanns ett ringa stöd bland officersförbundets medlemmar att ta fajten mot Försvarsmakten i obligatoriefrågan.

Kritisera inte förbundet, kritisera förbundets medlemmar.

J.K Nilsson

Anonym sa...
17 juni 2011 12:14  

Äntligen...Nu har även Armén öppnat för mer professionellt riktad information inom strid på marken. Nyuppståndna Arménytts första nummer ligger utlagd som en PDF på mil.se. Ryktet gör också gällande att en blogg på sikt skall kopplas mot denna kvartalsvis utgivna webbtidning.

Anonym sa...
18 juni 2011 12:01  

Bra artiklel avseende OMLT i nya Arménytt. Känner oxå som "äntligen" att en blogg skulle vara bra för armén. Vi ligger lite i efterläge i förhållande till de blå bröderna, men nu när förbekämpningen är klar så ligger slätten öppen för pansar.
/Armébroder

Anonym sa...
18 juni 2011 13:38  

Armébroder kl 1201; Njaa- tror inte Armégossarna får nån blogg. Deras chef tyckte ju så sent som i december att bloggar var "nåt han hade att hantera"-ungefär som en illvillig tidskrift eller en slags revolutionär pamflett.

Ingen aning om vad denna armégeneral tycker om bloggar idag-vore intressant höra om han bytt skinkhalva och tycker annat om bloggar nu....

"Den som inte är med mig är mot mig"-hyfsat anonym svensk officer på högsta ort 2010

Anonym sa...
30 juni 2011 21:26  

Till Anonym 13.38
Det känns alltid skönt att få rätt... nu är armébloggen tydligen "up and running". Har dock inte hunnit kika närmare. Är försiktigt positiv...men å andra sidan det kan ju gå bra oxå. Jag har på känn att den nya armén har påbörjat sin frammarsch, även om det är långt kvar till fornstora dagar. /Armébrodern

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade