Gästinlägg: Försvarsmakten vs Securitas AB

Om Riksdag, Regering och viktigare departement i Stockholms innerstad jämte Haga Slott skulle bevakas av militär personal så skulle Livgardet ge arbete åt ytterligare minst 150 soldater och officerare.

Säkerhetsbehoven i Sverige ökade under slutet av 1970-talet. När polisfacket sade nej till en polisgrad utan högskoleutbildning så växte istället den stora och lönsamma privata bevakningsbranschen fram, med idag avsevärt större resurser än Polisen, men vars talrika personal har begränsad användning i jämförelse med aldrig så enkelt utbildade poliskonstaplar. Mången utlandssoldat har sin dagliga gärning i denna bransch, som nästan var otänkbar, ja rent av otillbörlig för 40 år sedan.

En debattör/Officer har uttryckt avvisande inställning till Försvarsmaktens uppdrag att bevaka det Kungliga Slottet i Stockholm då han anser uppdraget vara ineffektivt och felaktigt. Han anser inte anser bevakning av skyddsobjekt vara Försvarsmaktens uppgift utan någon annans. Andra uppdrag, ungefär de som Livgardets numera nedlagda krigsförband hade medan de fortfarande existerade, anser debattören vara mera smakfulla. Regering och Riksdag vidhåller emellertid envist sin rätt att ge Försvarsmakten uppdrag, så vi fortsätter bevaka Kungliga Slottet genom högvakt och genomför det statsceremoniel Regeringen och Riksdagen anbefaller. I Frankrike, Tyskland, Polen m.fl. länder som är vana vid en betydligt osäkrare statlig tillvaro än vi i vårt land, är det otänkbart, att någon annan beväpnad makt än Försvarsmakten skyddar Riksledningen, liksom det var i Sverige tills helt nyligen.

Bolag sätter sedan länge upp insatsförband för bruk i Irak och Afghanistan för den amerikanska statens räkning. Det började med logistik i Bosnien, sedan bevakningsenheter, sedan insatsförband. Jag tror, att vi svenska officerare borde ta oss en allvarlig funderare på vår framtid. Numera bolagiseras och privatiseras saker, som av ålder varit offentliga uppgifter: Postverket, som bolagiserades, reducerades och slogs ihop med danska Posten; Statens Järnvägar m.fl. En följd av Försvarsstrukturutredningen kan bli att FMV tar över FMLOG, bolagiseras, reduceras och köps upp av t.ex Bundeswehr Logistic AG, f.d. tyska FMLOG. Istället för att alltjämt tro, att vi militärer har monopolställning, och kan diktera villkor för vår Höge Uppdragsgivare, så borde vi slå in på en annan väg. Vi svenska militärer är förb….t duktiga på många saker. Bäst av allt är vi på att snabbt bygga primärgrupper och utan diskussioner fokusera dem mot gemensamma mål och sedan få igång verksamheten. Ingen annan kan mäta sig med oss i det avseendet. Men ”vi sätter vårt ljus under skäppan”, som det heter på K 3: vi är dåliga på att visa hur bra vi egentligen är - vi är helt enkelt dåliga försäljare. Exemplen är bedövande: Alla kommunala musikskolor som sköttes av militärmusiker – och en jättestor kontaktyta för Försvarsmakten gick upp i rök. Alla ridskolor i landet som byggde på militära ridlärare: ännu en enorm kontaktyta för Försvarsmakten försvann. Många är de idrottslag, brukshundsklubbar och liknande som har skötts med den äran av officerare på fritiden – när regementena är borta försvinner militärerna/ledarna och bekymren hopar sig för klubbarna – och våra kontaktytor måste återskapas genom centrala PR-kampanjer. Den svenska Polisen byggdes upp av f.d. stamanställda underbefäl och reservofficerare. När de dessa trupperfarna personer slutade komma från Försvarsmakten, började massmedia rapportera om vissa obehagliga fenomen bland poliser… Kontaktytan – tja?

Skulle Riksdag, Regering och viktigare departement i Stockholms innerstad jämte Haga Slott bevakas av militär personal, så skulle Livgardet inte bara ge arbete åt ytterligare minst 150 soldater och officerare, utan dessa skulle till skillnad från de civila säkerhetsföretagen, även delta i försvaret av huvudstaden vid krig. Vad officerares personliga kontaktyta med Regeringskansli och Riksdag skulle betyda? – Tja, vad tror ni? Kostnaderna för denna styrka belastar samme Höge Uppdragsgivare som betalar fakturan med moms idag, men med avsevärt högre verkansgrad för Sverige. Officerarna och GSS är helt enkelt en samhällsresurs. Jag tror att vi militärer inte skall fortsätta fråga oss ”Vad kan Sverige göra för oss? utan börja tänka Vad kan vi göra för Sverige?”


Göran Mellblom

21 kommentarer:

Anonym sa...
3 maj 2011 18:22  

Om FM fick genomföra bevakningen och skyddete på ett modernt och professionellt sätt kanske det vore lättare att skapa förståelse hos de som är satta att utföra det.

Old School

Anonym sa...
3 maj 2011 18:54  

Gästinlägget är ett bevis för att kvaliteten inte blir bättre för att man skriver under eget namn.

Vad vill karln att vi skall göra?

Anonym kapten sa...
3 maj 2011 19:18  

Bäste Göran.

Jag tror att du är helt rätt ute här. Att skydda rikets statschef och dess högsta förtroendevalda anser jag är en militär uppgift som skulle passa kollegorna vid Livgardet alldeles utmärkt. Något i arvet vid förbandet att verkligen gripa tag i.

Men för att uppgiften skulle kunna realiseras fullt ut krävs det nog betydligt fler än 150 personer som har det som uppgift. Snarare en bataljon.

Om ekonomin tillförs så är det väl bara att göra?

Magnus Redin sa...
3 maj 2011 19:38  

" När polisfacket sade nej till en polisgrad utan högskoleutbildning "

Aha! Det var en intressant pusselbit nutidshistoria. Undrar hur stark kopplingen är till avskaffandet av den kommunala polisen?

Mitt råd om privatisering av försvarsfunktioner eller myndighetsdrift av sådant som är privatiserat är att den billigaste lösningen har störst chans att klara riktigt dåliga tider.

Jag är begränsat optimistisk om ekonomin, optimismen är så liten att jag är rädd att behovet av militärt försvar och civilförsvar kommer att öka. Åt andra hållet drar att den fria ekonomin är bra på att skapa jobb och jag misstänker att vår ekonomi behöver ett visst mått av expansion för att vara stabil.

Vi får se hur det går, det är spännande tider.

Anonym sa...
3 maj 2011 19:47  

Vad det gäller Haga så har de egen anställd personal och vad det gäller i övrigt så kanske FM ska fundera på hur de hushåller med sina resurser i stället för att skapa nya underfinansierade hål.

Dessutom finns det som bekant en del annat FM kunde ordna med istället, som bevakning vid öppning av kasun samt trnspskydd. Så vi frivilliga slipper att vänta på vaktstyrkor från nånannanstans som ändå inte har tid.

Mvh GrpCh

Anonym sa...
3 maj 2011 19:51  

Dessutom har FM varit notoriskt dåliga på att ta hand om och utveckla sina soldater tidigare och hitills har vi frivilliga inte märkt någon större skillnad, mer resurser visst men fortfarande behandlade som nåt katten släpat in av Off kåren i många stycken.

Ytterligare vh GrpCH

civil skyddsvakt sa...
3 maj 2011 20:01  

då är frågan om försvarsmakten lyckas rekrytera soldater att genomföra arbetsuppgifter som en anställd på ett bevakningsföretag tjänar minst 6000kr mer i månaden att utföra?

Anonym sa...
3 maj 2011 21:09  

Har raljerat om detta på soldf forat tidigare. Men egentligen är det inget nytt. Bara att kika på FortV så ser man att allt egentligen är förberätt enligt marknadsmässiga grunder.
Privata företag brukar gnälla om att staten inte skall konkurrera med dem. Då borde man kunna kräva samma sak av dem, att de inte skall konkurrera med staten.

Anonym sa...
3 maj 2011 22:21  

Jag undrar om författaren har någon erfarenhet av att bevaka objekt under LÄNGRE tid och utbilda personal för effektiv fredsmässig bevakning. Det är så att soldater inte automatiskt genomför en bättre bevakning än en civil vakt, om dom nu specialutbildas och genomför bevakningsuppdrag på heltid så kommer det att få negativ effekt på deras förmåga att verka som samlat förband. //Rune

Anonym sa...
4 maj 2011 09:07  

Mellbom glömde att militären inte ska försvara Sverige längre, så varför har ytterligare 150 man som ändå bara ska hissa vit flagg?

Anonym sa...
4 maj 2011 09:30  

Det funkar ju med militär personal tills ett par jultomtar kommer och tar vapnen ... Nä, låt civila vaktbolag sköta bevakningsuppgifterna!

Anonym sa...
4 maj 2011 11:52  

Det finns ett avsnitt i inlägget om hur försvaret fungerat som ryggrad i samhället med konsekvensen att det bl a drivit ledarskapsutveckling och försörjt breda samhällssektorer med kompetens och engagemang. Det är en bra och sann beskrivning.

Förebilder helt enkelt. Den delen av det skrotade värnpliktsförsvaret har aldrig medräknats på kostnadskontot. Det blir som det blir om man avskaffar en samhällsbärande ryggrad Däremot behövde det gamla försvaret reformeras och ändras, men det är en annan sak.

Så går det när man bara tittar på en del av budgeten och inte höjer blicken till helheten. Samhället ska ju drivas som ett företag numera. Helt galet, vilket exemplet visar. Försvaret är så mycket mer än bara militär utbildning med vapen och pang. Och därför värt att satsa mycket mer på. En angelägenhet för hela samhället och inte bara några få tusen inhyrda knektar.

Vad gäller bevakning av statsledning så är det självklart en uppgift för försvaret.
/Morfar

Anonym sa...
4 maj 2011 20:01  

Det är kanske bättre att omvandla några stödfunktioner till insatsdelar. På min garnison är vakten omvandlad till reception och bemannad av civila skyddsvakter. Militärrestaurangen drivs av SFAB. Varför kan inte säkförbanden sätta upp FMbevakningskompanier med garnisonsbevakning samt campbevakning med ett TOEM anpassat för verksamheten. Likadant kan TrängR sätta upp kokgrupper för att betjäna militärrestauranger här och därborta... Varför skall lönepengar rinna ut ur firman utan att generera något åt insatsorganisationen? /Fk

bing sa...
4 maj 2011 22:24  

med all respekt för vår militär men är där något värt att skydda

Kapten sa...
5 maj 2011 06:58  

@Anonym 4 maj 2011 20:01

Vilken bra idé fk. Jag vet att civila bevfirmor inte fixar bevakningen billigare än FM. Civila bevakningsfirmor fixar inte det lilla extra för det ingår inte i deras ursprungliga kontrakt. Naturligtvis kan de det med men det kostar lite till. Bevakningsförbandslösningen skulle vara direkt applicerbar på personalsvaga förband. På övriga förband kan kanske insatsförbanden på sikt bemanna vakt/IBSS eller en mix av de båda lösningarna.

Göran Mellblom sa...
5 maj 2011 07:37  

@Morfar "Detta är inte Försvarsmaktens uppgift" är en väg till avgrunden.

Många är de officerare som yttrar sig för vår Höge Uppdragsgivares räkning, och avvisar jobb.

Yttrandet "Inte Försvarsmaktens uppgift" används ofta i sammanhang där någon officer/handläggare/chef vill vara i fred för förändringar, förändringar som i grunden kommer sig av att Sovjet är försvunnet och vi skall agera i en helt annan värld.

Jag tror helt enkelt att denna tid är förbi - och det sedan länge - när vi ostraffat kan avvisa samhällets behov.

Exempel på det är skyddet av Riksledningen. Att denna idag skyddas av någon annan än Försvarsmakten hänger sannolikt samman med vår stelbenthet.

Många är de som tjänar grova pengar på denna vår stelbenthet och brist på självförtroende här hemma i Sverige.

Säkerhetsföretagen finns då vi och Polisen varit mer än lovligt kortsiktiga, och vi kan bara gratulera dem till framgången.

Men nu lever vi i en annan värld, och den svenska Försvarsmaktens fantastiska system är en enorm potential för samhället, bl.a. genom sin helt demokratiska förankring.

MVH Göran Mellblom

Anonym sa...
5 maj 2011 12:03  

Konstig verklighet författaren till gästinlägget har. Försvarsmakten klarar idag inte ens att bemanna sina egna skyddsobjekt.

Kvalitén är också låg på FM bevakningspersonal, främst pg.a. omorganiseringar och korta planeringsperspektiv. Den verkligeheten lever har dock de civila bevakningsföretagen hela tiden. Dålig lönebildningen för
soldater kommer göra att man får dålig personal som stannar kort tid vilket gör att det ett säkerhetsproblem.

Anonym sa...
5 maj 2011 13:10  

Vi har ju militärpolis av en anledning. Uttöka resursen och sprid verksamheten utanför LG/K1. Den behövs men behöver inte vara spec-op för att bevisa sitt existensberättigande.

/Fd MP

Anonym sa...
5 maj 2011 17:23  

Försvarsmakten skulle behöva öka sitt anslag för bevakningen med 50-100% om vi skulle sköta det själva. Konkurrensen om FM bevakningsuppdrag är stenhård och bevakningsföretagen betalar nästan för att få dessa prestigeuppdrag.

Real Deal sa...
2 juni 2011 19:39  

Varför står det "Securitas AB" när vi (anställd GL på Securitas) inte har att göra med riksdag, regering eller för den delen Haga Slott?

Militärer har alltid och kommer alltid framstå i mina ögon som människor värda att lyssna på och ta råd från MEN... Med tanke på hur väl de försvarar sina objekt kanske det inte vore idé att det finns automatkarbiner vid samtliga Svenska Myndighetsinstitutioner som bara är att traska fram och ta?

Startades för övrigt inte Basebolligan av ett gäng före detta yrkesmilitärer som sedan blev Poliser?

Malin (Tokyo) sa...
21 juni 2011 07:43  

Försvarsmakten är nerlagd. Vad som återstår är hemvärn, äldre 18 000 skribbordsofficerare varav 4000 över kaptens grad, ett tusental legoknektar och ett showkompani från LG. Spillrorna som en gång var försvarsmakten har alltså bildat ett litet globalt legoknekts/vaktbolag med ett paradshowkompani. Vad den sk FM åstadkommer för Sveriges del är såledels värdet i att showa framför Stockholm och Drottningholms slott. Något av värde för rikets försvar finns inte i FM.

Vem är det då tänkt att snabbutbildade soldater i paraduniform med AK5 ska försvara mot? Enligt HKVs skrivbordsgeneraler så existerar ju ingen militär hotbild. Att betala 40 miljarder per år för att vakta slotten är inte försvarbart. Vaktbolag iklädda Livgardes Dragoner och Svea livgardets uniformer kan göra det betydligt billigare.

Malin Lindquist (VO/Lt NB19)

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade