Nytt hål i svångremmen

En sak är värd att ha särskilt i åtanke när man talar om "svarta hål" i försvarsbudgeten och det är att Försvarsmakten aldrig dragit över sin budget. De svarta hål som upptäckts har alltid korrigerats till det har varit dags för bokslut.

Nu kommer det återigen uppgifter från Försvarsmakten att svarta hål uppstått och att Försvarsmakten ligger över budgeten med 300 mkr, varav den största posten tidigare har uppgivits vara lönekostnader för soldater omfattande ca 100 mkr. Det borde inte förvåna någon att ett yrkesförsvar är betydligt dyrare än ett försvar med värnpliktiga soldater. När antalet personer som ska ersättas med övningsdygn plötsligt flerfaldigas blir det betydligt dyrare. Att öva en bataljon om 1000 man kostar nu uppåt 1,5 mkr per dygn bara i övningsdygn utöver vanlig lön, istället för att som tidigare bara gälla officerskåren. Alla erfarenheter från andra yrkesförsvar visar att lönekostnaderna snabbt kommer att utgöra drygt hälften av försvarsbudgeten. Andra uppgifter gör gällande att semesterlöneskulden är en stor bov i dramat.

En annan stor post i överskridandet utgörs av Försvarsmaktens HR-Centrum med ca 50 mkr. I SvD uppges att en post på ca 10 mkr utgörs av EN enda telefonräkning till följd av Försvarsmaktens centralisering. HRC tillkom som en centralisering av förbandens personalavdelningar, vilket innebär att såväl anställda som chefer numera ska ringa till HRC med sina personalfrågor istället för att de ska lösa lokalt på förbanden. Centraliseringen ska spara pengar, men det är svårt att mäta effektivitet i pengar. Sunt förnuft säger att lokal personkännedom och direkt kontakter ger betydligt snabbare omhändertagande och tidsvinster jämfört med att personal och chefer spenderar icke försumbara delar av arbetsdagen i telefonköer med ständigt nya handläggare. Utan tvivel finns det många duktiga medarbetare på HRC, men tidsförluster, idel felaktiga och uteblivna löner (det finns t o m personal som slutat i FM sedan flera år som fortfarande uppbär full lön trots flera påpekanden om detta) och inte minst märkliga turer kring anställningsbevis (uppsagd personal, t ex Chefsingenjören, har fått nya anställningsbevis), sänker förtroendet för hela Försvarsmakten som organisation.

 Försvarsministern gläds som vanligt på sin blogg åt att rekryteringen går mycket bra. Som vanligt är det antalet sökande som verkar vara det viktiga mer än antalet som faktiskt fullföljer utbildningen och hur länge de avser att stanna. Med tanke på att Försvarsmakten räknar med att soldaterna stannar i snitt 6 år, medan inställningen hos många soldater mer verkar vara att stanna 1-2 år, är det inte otroligt att utbildningskostnaderna kan stiga ytterligare. Glädjande är att ministern för en gångs skull tar upp den ansträngda ekonomiska situationen. Risken känns dock överhängande att Försvarsmakten återigen drar till svångremmen rejält och stoppar verksamheten för att sedan vid årets slut liksom tidigare år återlämna dryga miljarden kronor till statskassan. Det är inte sund ekonomi, eftersom marginaleffekten är betydande inom försvarsanslaget där overheadkostnaderna i form av löner, anläggningar och materiel utgör den absoluta majoriteten av anslaget. Verksamheten i form av det som verkligen betyder något, d v s övningar och liknande, för att bibehålla och höja Försvarsmaktens förmåga är det som alltid får stryka på foten. Det absolut viktigaste, insatser, lämnas oftast och helt korrekt ograverat i ekonomin, men utan övningar blir till slut även insatserna lidande. Fredas övningar, m.m. som generaldirektören nu lovar i SvD, är det bra.


Försvarsmakten talar nu om att senarelägga anställningar och utbildningar av soldater. För den långsiktiga försvarsförmågan är detta förödande. Intagandet av den nya insatsorganisationen är redan allvarligt försenad och ytterligare försening får konsekvenser för försvarsförmågan eftersom dessa i dagsläget pappersförband ännu längre måste bemannas med värnpliktiga. I dagsläget har 2019 angetts som datum för fullständig omsättning, men den tidpunkten måste kanske ytterligare skjutas in i framtiden. De yngsta värnpliktiga som utbildats är de som är fysiskt mest lämpliga att kvarstå i organisationen, men också de som fått den mest rudimentära utbildningen. Rysslands massiva militära återtagande med färdigdatum 2020, kontra svenska IO 2014 har tidigare tagits upp i ett annat inlägg.

PRIO, som höjdes till skyarna som den slutgiltiga lösningen på alla ekonomiska problem, verkar ännu inte leverera som lovat utan har hittills mest bidragit till kostnaderna.

Försvarsmakten kommer säkerligen att reda ut de nuvarande ekonomiska svårigheterna. Baserat på tidigare erfarenheter kvarstår dock farhågan att åtgärderna får pendeln att slå i det andra ändläget.

Bloggat: Klart Skepp, Johan Westerholm, Cynisk, Försvarsministern (igen)

17 kommentarer:

Cynisk sa...
6 maj 2011 kl. 15:39  

Enligt HKV kommer FM tvingas stoppa en GMU-omgång och neka en kategori soldater anställning. Detta dementerar Sten Tolgfors och hänvisar till GD Bengtsson.

Vem ljuger?

H sa...
6 maj 2011 kl. 16:54  

Samtidigt som GD säger att övningarna skall skonas från besparingar så går FVI ut på flygvapenbloggen och säger att FVÖ11 ställs in, till stor del pga det ekonomiska läget. Halleluja, samarbetet verkar vara lysande på högsta ort!

Förövrigt vet jag inte vilken faktor som är mest skrämmande i inställandet av FVÖ11. Att Flygvapnet uppenbarligen går på knäna när man har 8 flygplan insatta eller att det saknas pengar..

/H

Anonym sa...
6 maj 2011 kl. 17:29  

FMs ekonomiska problem är förmodligen bara en en västanfläkt om man jämför mot de personalproblem man har med för mycket uppgifter kontra för lite personal, fel kompetens på fel plats m m.

Sumatra sa...
6 maj 2011 kl. 18:19  

Som vanligt ett bra och genomtänkt inlägg, men rubriken och innehållet hade jag hoppats slippa läsa.

Nu har vi kommit till den punkt där vi tvingas välja mellan en fungerande IO 14 (försöka duger) eller att hålla budget. Det verkar som att varje FM-förslag till kostnadsminskningar möts av ett Nej, utom möjligen att ställa in övningar och reducera utbildningkostnader i övrigt.

Å andra sidan så finns det viktiga HBT-, jämlikhets- och värdegrundsutbildningar att prioritera som får tiden att gå.

Roger Klang sa...
6 maj 2011 kl. 19:15  

"Enligt HKV kommer FM tvingas stoppa en GMU-omgång och neka en kategori soldater anställning. Detta dementerar Sten Tolgfors och hänvisar till GD Bengtsson.

Vem ljuger?"

Varför måste någon alltid ha ljugit? Det är en viljornas strid, men hkv tog den inte. Inte ens när Tolgfors försöker att hjälpa till och man får anta att de är överens. Eller så vill Tolgfors dra in motsvarande summa på annan materiel än de nya splitterskyddade fordonen. Vem vet vad som kommer?

Jag antar att du syftar på detta:
http://tolgfors.wordpress.com/2011/05/06/forsvarsmakten-stoppar-inte-anstallningar-av-soldater/

Roger Klang

Sega Gumman sa...
6 maj 2011 kl. 19:25  

I stort som smått gäller det korta perspektivet i Försvaret. För drygt 10 år sedan passerade jag regelbundet en byggarbetsplats för "värn". Nu är samma försvarsanläggning bortschaktad. En tygbit med broderat namn kostar 500 kr för ingen bryr sig om att förhandla fram ett avtal med den traditionella leverantören. Väl inskolad och effektiv personal sägs upp och ersätts av konsulter. Anläggningar och mark säljs ut strax efter nyinvesteringar. Ritningar över Musköberget finns på nätet...osv Jag blir så trött...

Anonym sa...
6 maj 2011 kl. 19:25  

@Sumatra underskatta inte betydelsen av att ha ett genuscertifierat försvar, de kan förmodligen kyla ner polerna med allt snömos som produceras. Om den globala uppvärmningen går för långt.

Och dessutom är det förmodligen enklare att hävda sin produktivitet om man kan visa upp enorma luntor av ingenting, istället för att försöka göra det man ska/borde.

/GrpCh

J.K Nilsson sa...
6 maj 2011 kl. 20:05  

Sumatra, var går alla dessa utbildningar av stapeln, jag har bara gått två sådana utbildningar men det var minst ett halvt decenium sedan och det var av försvarsmaktspersonal i försvarsmaktslokaler. Det kostade lite arbetstid och resa för en person.

Eller är det en skröna att det är så mycket uppfostringsutbildningar av den?

J.K Nilsson

Anonym sa...
6 maj 2011 kl. 20:10  

Ett annat sätt att uttrycka 300 miljoner budgetunderskott är: <1%. Dvs ganska nära bulls eye.

Kilo Alpha

Anonym sa...
6 maj 2011 kl. 20:19  

Det är väl dags att kalla in lite konsulter såsom Bikupan igen. För inte kan väl felet vara att vi har fler överstelöjtnanter än fast anställda soldater och snart fler amiraler än fast anställda sjömän?
Vett&Sans

Kakmonstrositet sa...
6 maj 2011 kl. 20:53  

Som den fina gamla marchsången:

"Serganten han fick dille och blev stoppad i en säck
Serganten han fick dille och blev stoppad i en säck
Serganten han fick dille och blev stoppad i en säck
Men så var han ingen Livhusar

Glory, glory, det blir ingen vacker död,
Med din AK upp i baken medan marken färgas röd.
Man får ändå vara tacksam för att det blir något kvar
Att begrava av en Livhusar.

Fänriken blev inlåst efter namnlös perversion
Fänriken blev inlåst efter namnlös perversion
Fänriken blev inlåst efter namnlös perversion
Men så var han ingen Livhusar

Glory, glory, det blir ingen...

Löjtnanten var blind och döv och lukta som ett lik
Löjtnanten var blind och döv och lukta som ett lik
Löjtnanten var blind och döv och lukta som ett lik
Men så var han ingen Livhusar

Glory, glory, det blir ingen...

Kaptenen hade syffe, bagg och thailändsk gonorré
Kaptenen hade syffe, bagg och thailändsk gonorré
Kaptenen hade syffe, bagg och thailändsk gonorré
Men så var han ingen Livhusar

Glory, glory, det blir...

Majoren var så fet att han fick pissa med en tång
Majoren var så fet att han fick pissa med en tång
Majoren var så fet att han fick pissa med en tång
Men så var han ingen Livhusar

Glory, glory, det blir...

Översten var transvestit och gick i pride-parad
Översten var transvestit och gick i pride-parad
Översten var transvestit och gick i pride-parad
Men så var han ingen Livhusar

Glory, glory, det blir ingen...

Brigadchefen var helt senil och svårt inkontinent
Brigadchefen var helt senil och svårt inkontinent
Brigadchefen var helt senil och svårt inkontinent
Men så var han ingen Livhusar

Glory, glory, det blir...

Generalen hade flyttat till Moskva för sin pension
Generalen hade flyttat till Moskva för sin pension
Generalen hade flyttat till Moskva för sin pension
Men så var han ingen Livhusar

Glory, glory, det blir ingen vacker död,
Med din AK upp i baken medan marken färgas röd.
Man får ändå vara tacksam för att det blir något kvar
Att begrava av en Livhusar."

Ju fler tjusiga stjärnor man lägger rabarber på, desto hårdare verkar man motarbeta oss stackars soldater/sjömän. Håhåjaja, kanske någon kosmisk balans tvingar saker att vända? Den som lever får se!

Sumatra sa...
6 maj 2011 kl. 20:54  

/GrpCh

Ha, ha. Det finns folk som fått Nobels Fredspris för mindre.

J.K Nilsson

Själv har jag lyckats hålla mig undan samtliga hjärndödande utbildningar och prioriterat tjänsten ;-)

Band sa...
6 maj 2011 kl. 23:33  

Jag har sagt, säger och kommer fortsätta att upprepa detta mitt mantra: "Pengar har aldrig varit vårt problem!" Vi har andra problem som är större men inte lika lösnummersäljande. Rubriksättare och journalister (och dessvärre kortminta kollegor) har redan glömt att FM underutnyttjade med 2 miljarder 2009 och ca 500 miljoner 2008. Dessvärre inte till någon glädje under detta budgetår.

Anonym sa...
7 maj 2011 kl. 00:27  

MÖP-forum numera?!

Anonym sa...
7 maj 2011 kl. 12:45  

@ Kakmonstrositet sa...
Vafan tar du upp en hel sida med dynga för? hoppas du är från LBB så jag förstår idiotin.
Officer

TRIDENT sa...
8 maj 2011 kl. 12:50  

@ officer

Det är lika bra att du börjar vänja dig vid dylikt. Vad tror du vi kan rekrytera för den statarlön vi erbjuder...?

Lägg sedan till faktorn en eller flera missioner i Afghanistan med allt vad det betyder för den mentala hälsan.

Redan idag är det ledarskapsproblem i Afghanistan, där man tror att man kan gena i kurvorna på både gällande regelverk och svensk lag - och bättre lär det inte bli.

Anonym sa...
8 maj 2011 kl. 23:50  

@ Trident
Jag tror inte den mentala hälsan från Afghan missioner är värre än något annat.
Och angående genandet så tror jag det sker med eftertanke om de nu görs. Ledarskaps problem får vi ju eftersom de kompis rekryteras chefer som är odugliga.
/Officer med flera A-missioner

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade