(s) försöker rädda ansiktet (Uppdaterat 21/5 11.00)

Socialdemokraterna gjorde igår ett nytt utspel om den svenska Libyeninsatsen, anförda av trojkan Håkan Juholt, Urban Ahlin och Peter Hultqvist. (s) har sannerligen gått från klarhet till klarhet i Libyenfrågan.


Det enda som varit säkert är att oavsett vilken inställning (s) har haft, så har allt varit Regeringens fel. Det tydligaste exemplet på detta var Urban Ahlins deltagande i Aktuellt för två veckor sedan. I början av Libyenkonflikten ställde (s) mycket hårda krav på ett svenskt ingripande till försvar av det libyska folket. När Regeringen synade kortet och ställde sig bakom en insats, bytte (s) raskt fot till att endast stödja ett upprätthållande av flygförbudszonen. Svenska piloter skulle inte belastas med att bomba fel eller döda drogade barnsoldater. Det skulle andra nationer göra och svenska piloter skulle åka därifrån om de såg övergrepp mot civilbefolkningen och dylikt (i sig ett intressant ämne att diskutera eftersom det ställer folkrätten mot svenska riksdagsbeslut). När insatsen pågått inte ens månad hade (s) åter bytt fot. Nu skulle de svenska flygplanen hem och insatsen skulle inte förlängas. "Det finns inga skäl att förlänga insatsen i Libyen", hette det i Ahlins och Hultqvists debattartikel i DN den 5 maj och Hultqvist vidareutvecklade ståndpunkten på Newsmill.

För den sistnämnda ståndpunkten har (s) fått stark kritik, även inifrån de egna kärnleden såsom SSU och den mycket erfarne diplomaten Jan Eliasson. Två veckor senare byter så (s) ståndpunkt och nu ska insatsen minsann förlängas, men med en marin insats i syfte att upprätthålla vapenembargot. Inte helt förvånande möter även denna nya ståndpunkt kritik inifrån de egna leden, t ex Lotta Gröning.

Marinstridskrafter till Libyen är i grunden inte så dumt. Koalitionens stridsfartyg utanför kusten har haft en del att göra med att kontrollera fartyg i närheten av den libyska kusten, beskjuta artilleri som beskjutit fartygen, beskjuta fartyg ur någon av de stridande parterna som beskjuter kusten eller lägger minor samt att hjälpa till att hävda flygförbudszonen. Frågan är vilka förbehåll Juholt och Ahlin har tänkt att sända med Marinen. Förmodligen är det bara det förstnämnda som kommer i fråga även om det är de sistnämnda som är det farligaste för civilbefolkningen och där man får snabbast effekt. Men vilka delar av Marinen ska skickas och vad ska de göra? Risken är att det genomförs med lika lite eftertanke som när man sände iväg stridsflyg att genomföra spaningsinsatser. Att ta lite bilder är ju inte så farligt och relativt fredligt kan man ju tycka vid en första anblick, men tänker man något steg till så inser man att bilderna ofta används till underlag för just anfall mot markmål. Fredligt?

En insats med svenska marinstridskrafter framstår i allra högsta grad som ett sätt för (s) att försöka rädda ansiktet efter den svidande kritiken mot kravet på att insatsen ska avbrytas - en mycket svensk och lagom lösning. Ett bidrag på plats, men som bakbundet har svårt att uträtta så mycket och långtifrån kan nyttjas till sin fulla potential (se även Klart Skepp!). Förmodligen bekymras man också av utsikten att Regeringen kanske söker stöd hos (mp) för en förlängning av insatsen.

Koalitionen lär inte behöva flera bidrag med kraftiga nationella förbehåll som minskar användbarheten. Kommer svenska fartyg att få skjuta ner flygplan som kränker flygförbudszonen? Kommer man att få genomföra kustbeskjutning? Duellera med landartilleri? Kommer man att få borda andra fartyg? Ju fler förbehåll, desto mindre nytta. Resultatet blir att "något annat lands" fartyg ändå måste vara i närheten av svenska om dessa ska operera kustnära. Flygplan förflyttar sig relativt snabbt, medan det tar längre tid med fartyg om "någon annan" på känt (s)-manér ska göra jobbet. Det är lätt att politiskt kräva en insats som på pappret ser rätt fredlig ut. En marin insats låter ju något fredligare än en flyginsats på samma sätt som flygspaning låter betydligt fredligare än att bomba markmål. Men på samma sätt som att det underlag flygspaningen hämtar in avser att användas till att bekämpa markmål, innebär en marin insats att man måste vara beredd att använda vapenmakt mot ett brett spektrum av mål. Till skillnad från Somalia är Libyen ett krig som utspelas i alla arenor, inte bara mellan civila mindre fartyg och örlogsfartyg. Tyvärr når den politiska tanken sällan så långt.

En marin insats vore självklart ett bra komplement till den pågående flyginsatsen. Frågan är dock hur snabbt en insats kan vara på plats och hur ekonomin blir i det hela. För flygvapnets del har det visat sig, precis som tidigare påpekats på WW, att det är billigare att ha FL 01 insatt än att förbandet genomför normal fredsverksamhet i Sverige, eftersom man flyger mindre än vid vanlig övning. Det är svårt att se att detsamma skulle gälla för en marin insats. Ska en marin insats vara på plats när flyginsatsen tar slut får man nog börja vidta åtgärder redan nu. Enligt HKV tar det tre månader innan en marin insats kan vara på plats.

Att hävda vapenembargo är en naturlig och principiellt viktig åtgärd, men tyvärr lär det inte ge något snabbt slut på konflikten i Libyen. Naturligtvis ska inga nya vapen kunna tillföras Libyen, men landet har länge varit ett av världens mest militariserade. Militär hårdvara finns i stora mängder och det enda som decimerar de mer avancerade vapensystemen är flyganfall. Ammunition finns i stora mängder. Landet är också så stort att koalitionen har svårt att nå landets södra delar. Ett annat problem med landets storlek är också att det närmast är fritt fram att ta in nya legosoldater och krigsmateriel söderifrån över landgränserna från t ex Tchad och Sudan.

Hoppet står nu till (mp) om en förlängning av den redan pågående insatsen. Sverige står trots de nationella förbehållen för en mycket stor del av koalitionens spaningsförmåga. "Någon annan" får i bästa fall ersätta denna om Sverige packar ihop materielen. I bästa fall blir det nya flygplan som tillförs. Troligare är att flygplan som annars hävdar flygförbudszonen eller genomför attackuppdrag får omdirigeras. Utan spaning, ingen aning, lyder det gamla talesättet.


Det finns dock en sak man kan hålla med Håkan Juholt i. Det är att insatsen i Libyen tär hårt på Flygvapnets resurser. Men att kalla det "extraordinärt" och andra kraftord är ett bevis på vad åratal av misskötsel av svensk försvarspolitik har lett till, till största delen under socialdemokratiskt styre, men på sistone även under borgerligt. Det ger också en försmak av vad resultatet av en socialdemokratisk regerings försvarspolitik skulle innebära. Att kalla en insats med 8 stridsflygplan, som flyger två rotepass per dygn för extraordinär insats säger något om hur lågt våra regeringar tillåtit Försvarsmaktens operativa förmåga att sjunka. Kommer man att lära sig något av detta?Media: SvD, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10DN, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8Exp, 2, 3, 4, 5Aft, 2, 3, SVT, 2, 3, 4SRAiP

Bloggar: Allan Widman, Klart Skepp!, Försvarsministern, Staffan Danielsson, Gunnar Hökmark, Göran Pettersson, Johan Westerholm

P.S. Lyssna på senaste avsnittet av Försvarsradion med Johanne Hildebrandt som gäst, apropå politisk populism när det gäller internationella insatser!

Uppdatering 21/5 (11.00): Läs även Commanders läsvärda inlägg om en ev svensk marin insats. Läs även Annicka Engblom (m) om möte med försvarsattachéer.

9 kommentarer:

Zim sa...
20 maj 2011 00:22  

Underbar femetta i sista stycket!

Commander sa...
20 maj 2011 10:30  

Bra inlägg med en snygg slutkläm!

När det gäller hur snabbt en marin insats kan vara på plats och lite tankar kring kostnader finns under:

http://commanderslog.blogspot.com/2011/05/marin-insats-inom-tio-dagar.html

/ Commander

Anonym sa...
20 maj 2011 10:52  

Det var ju inte att avbryta utan att INTE FÖRLÄNGA bör undvika att vrida och vränga på sanningen oavsett vad man tycker om insatsen, riksdagen röstade för en tidsbegränsad insats. Vanstyret pågick mycket riktigt under sossestyre men har fortsatt i accelererad takt under borgarna fast riksdagen och därmed partierna stödde ju det hela så det är ingen större ide att dela upp "skulden" bland styrande partier.

För övrigt har någon tänkt på hur många insatser som pågår samtidigt? Vill bara påpeka det för lilla Sverige har inte oändligt med resurser.
/Kalle

Lövet sa...
20 maj 2011 13:11  

Ja man kan inte bli annat än förundrad - reality check nån?

Duell med markartilleri lär väl knappast bli aktuellt, vi har väl varken kryssare eller slagskepp eller nåt annat med tyngre beväpning som fungerar mot landmål...

...skall de avbryta Atalanta?

...för övrigt måste oron väl även här vara stor att de sänker ett fartyg fullt med drogade lättmatroser...

...men det kanske är kustbevakningen de avsåg skicka?

Per K Eleman sa...
20 maj 2011 13:44  

I dagens upplaga av DN tilldelas Peter Hultqvist epitetet "socialdemokraternas brushuvud" av Annika Ström Melin.

Det ligger helt visst något i det...

Per A. sa...
20 maj 2011 15:50  

Hur intresserade är våra allierade _egentligen_ av ett effektivt genomdrivet embargo?
Sverige verkar inte riktigt ha samma mål med insatsen som Frankrike och Storbrittanien.

Anonym sa...
21 maj 2011 08:45  

Två av de tre anses, åtminstone av partiet de tillhör, vara de bästa och kunnigaste försvars- och säkerhetspolitikerna vi har i landet.
Man tar sig för pannan.
Inte undra på att det ser ut som det gör inom FM.

Teaterdirektören.

Anonym sa...
22 maj 2011 01:37  

Att hoppas på mp efter att deras, minst sagt underliga, förslag klubbats igenom på kongressen verkar vara en utopi.
Vad sägs om att vapenexport endast får ske om det inte är i militära syften!
Svensk trupp i Afg skall vara säkerhetsstödjande och får ej deltaga i några strider!??
Man kommer endast att stödja framtida propositioner angående Afg om de miltära anslagen minskar!??
Vi skall inte deltaga i några operationer som inte leds av FN!??

Här har man dragit till med både hängslen och livrem innanför den gröna overallen.
Hoppas man är medveten om att det kan komma tillfällen då man kanske hade önskat sig en "Dennislucka".
Det lär finnas en nyare variant som är öppen runt om även i stängt läge. Den kallas visst för juholtaren.

Suck!
Teaterdirektören.

Roland sa...
27 maj 2011 21:04  

Jag har följt http://blogs.aljazeera.net/africa/2011/05/18/libyas-forgotten-frontline och http://www.libyafeb17.com/ en längre tid.
Satelitövervakningen utvecklas oerhört man kan se nummer på registreringsskyltar på bilar och följa en bils rörelse, man filmar och registreras hur de rör sig.
Efersom Gadaffistyrkorna är på flykt så är vår flygspaning onödig, vi bör sätta in annan hjälp till Libyen. Juholts bedömning litgger mer rätt i tiden jämförts med Bildts. (Han har legat helt fel från början, om ni minns de första kommentarerna) Man bör kolla fakta före beslut. //Arbetslös

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade