För känsligt?

Försvarsmakten bekräftar nu för SvD att antalet soldater som ska anställas kommer att dras ner kraftigt de kommande åren för att komma till rätta med budgetunderskottet. Enligt SvD kan det bli så illa att 1200 redan välutbildade soldater i NBG 11 och den hemroterande Afghanistanstyrkan ska konkurrera om 700 platser. Kvar blir få platser för de soldater som genomgår GMU. LAS bör också innebära att de soldater som varit anställda är redan är stridsvana och välutbildade har förtur.

Vilka signaler skickar detta till de som nu önskar utbilda sig till soldater? Ånnu en gång i historien blir förfarandet mycket förödande för rekryteringen till Försvarsmakten. Den grund som läggs idag för rekryteringen kommer att vara avgörande för Försvarsmaktens rekryteringsförmåga kommande år. Försvarsmakten är som bekant nu helt beroende av att människor söker sig frivilligt till en anställning i organisationen. 3800 soldater 2013 är en bra bit från den tidigare utlovade siffran på drygt 20 000 anställda och kontrakterade soldater 2014. Det är nu bara en tidsfråga innan oppositionen återigen klandrar den borgerliga regeringen för Försvarsmaktens nya personalförsörjningssystem och det gör man nu med all rätt.

I det förra inlägget på WW togs upp att Flygvapenövningen annonserats på Flygvapenbloggen som inställd. Det inlägget är nu raderat från Flygvapenbloggen. Tydligen var det lite för känslig information i och med att generaldirektören samtidigt meddelat i media att övningar inte skulle ställas in. Inlägget finns dock cachat av Google för den som önskar läsa det ändå.


"Kombinationen av resursbrister p  g a Libyen och att vi måste göra besparingar innevarande år gör att vi beslutat att ställa in flygvapenövningen. Tråkigt men helt nödvändigt.

FM ekonomi innevarande år belastas av att ledigheter bokförs som en skuld, vilket det är, varför vi måste minska ambitionen avseende övningar med mera. Vilken verksamhet vi inom flygstridskrafterna behöver minska på vet jag inte idag men PROD FLYG håller på att titta på detta. Huvudlinjen är att hantera omplaneringen över en längre tidsperiod för att inte behöva minska så mycket.

Anders Silwer"

Stämmer inte kartan med terrängen så säger det klassiska militära ordstävet att det i första hand är terrängen som ska ändras. Det är märkligt när en bild gäller officiellt inom organisationen och en annan utanför.

34 kommentarer:

армии инженер sa...
7 maj 2011 kl. 07:55  

Klart det är känsligt! FM har precis bevisat att förmågan att bedriva informationskrigföring är en oförmåga inom organisationen. Trots ihärdiga försök att ensa propagandan från FM utåt sett (även inåt sett) så räcker det med en liten spricka för att annan information skall rinna ut. Försöket med en försvarsgrensblogg kommer troligen resultera i åtgärder inom infosfären, antingen rättningen i ledet eller avlägsnade...
Se symtomen så kan du skönja sjukdomen sägs det ju ;-)

Anonym sa...
7 maj 2011 kl. 09:22  

Det verkar ju vara problem att saker och ting inom FM kostar onödigt mycket pengar, t ex dökött på HKV.

Är inte FM intresserade av att få fram effektiva förband eller är det bara politik efter att man växlat över från gröna spräckliga kläder till gråa kläder med en massa guld på?

Är ÖB's händer låsta på ryggen av politikerna eller vad är problemet? Finns det ingen stark man som vill få fram förband och förmågor som främst ska användas till Sveriges försvar men som dessutom kan användas med framgång i Afghanistan, och Libyen när det lider.

Vad är FM's prioriteringar? Försvar eller ankdamm på HKV?

Anonym sa...
7 maj 2011 kl. 10:25  

Var det inte så, att tillsättandet av en civil generaldirektör skulle en gång för alla sätta stopp för okunniga officerares misshushållning med anslagen?
/bloggbosse

Anonym sa...
7 maj 2011 kl. 10:34  

Vem av dessa förebilder Försvarsminister Tolgfors, General Göranson, Generaldirektör Bengtsson eller Genmj Silwer har den sanna bilden av FM ekonomiska situation?

Klart är i alla fall att sällan har FM personal fått ta del av så många "Pravda-sanningar" som under de senaste två åren. ÖRA-öppenhet, Resultat och Ansvar; gäller det eller gäller det inte-för den översta ledningen?

Ta försvarsminister Tolgfors till KU igen. Förebered frågeställningarna den här gången kära försvarsutskott-nivån på utfrågningen förra gången var så amatörmässig att man bara häpnar.

Kom ihåg- försvarsminister Tolgfors slog sig för bröstet avseende Försvarsmaktens årsredovisning för 2010-"ännu ett bokslut i balans" skrev BagdadBob Tolgfors på sin blogg.

Kan ekonomin ha så totalhavererat på tre månader? Är det ekonomiska systemet i en svensk offentlig förvaltning inte starkare konstruerat än så? Vilka så i grunden FÖRDYRANDE verksamheter har FM genomfört under 2011 hittills? Åtta JASar till Libyen-stjälper det Göransons ekonomi?

Anonym sa...
7 maj 2011 kl. 11:28  

Är det inte dags att FM i likhet med många andra myndigheter få ett tillskott av medel när de har ett litet överdrag?

Att råka överskrida en budget med 0,75% för en mycket viktig veksamhet måste vara förlåtligt.

Johan sa...
7 maj 2011 kl. 12:23  

Snarast är väl detta ett ypperligt exempel på att försvarets budget saknar någon som helst koppling till de uppdrag som försvaret förväntas utföra.
Om försvaret t.ex. ska skicka missioner utomlands så måste rimligtvis extrakostnaderna för detta kompenseras av riksdagen så att övrig verksamhet inte blir lidande.
Samma sak om det gäller katastrofhjälp till övriga samhället eller liknande insatser, det ska inte finansieras från ordinarie budget. I det senare fallet lämpligtvis från de instanser som har ansvaret men själva inte upprätthållit tillräcklig beredskap.

Anonym sa...
7 maj 2011 kl. 13:25  

Det som är lite lustigt i hela denna soppa är att det är de utpräglat defensiva systemen som fått stryka på foten, KA, LV och Art. Vilket blir absurt då vi ska ha en krigsmakt som främst är inriktad på att vara defensiv i hemlandet.

/GrpCh

Per A. sa...
7 maj 2011 kl. 13:37  

Oavsett om det ursprungliga uppgifterna på FVbloggen var riktiga eller inte, så hadse det sett oerhört mycket bättre ut om man hade uppdaterat det ursprungliga innlägget med justerade (förhoppningsvis riktiga) uppgifter, i stället för att radera inlägget.

Genom att radera inlägget så ser det ut som ett klantigt försök till mörkning.

Sumatra sa...
7 maj 2011 kl. 13:52  

Jag kan inte låta bli att känna med Flygvapnets högste representant. Ingen avundsvärd sits att vara chef utan fullt mandat. Som att ha lönesamtal med egen personal, fast man vet att man näppeligen kan påverka utfallet p.g.a att mandatet saknas.

Återinför försvarsgrenscheferna, så får dessa ANSVARA för och disponera tilldelade medel mot vad som är bäst för försvarsgrenen.

Inte konstigt att folk - högt och lågt - mår dåligt, när man ges ansvar för verksamhet som man inte kan påverka. Detta gäller förmodligen från ÖB ner till enskild pluton- och fartygschef.

Inte lätt att vara chef och ställa saker i utsikt, när sedan detta, inför öppen ridå, ändras och det beordras kontrakurs.

Flygvapenbloggen var ett föredömligt initiativ, men nu kan man fråga sig hur mycket av substans den kommer att innehålla i framtiden. Låt åtmintone cheferna få vara chefer och utöva chefsskap med mandat. På alla nivåer.

H sa...
7 maj 2011 kl. 14:55  

Nåja, nu tror jag nog både Wiseman och den gode Holmström inte riktigt greppat det hela. För visst är det så att de anställda i NBG och FS räknas in i de 3100 redan anställda soldaterna? Detta innebär ju att det skall anställas 700 till utöver de som redan finns i NBG och FS.

Kom ihåg, det var inte längesen det var ett väldans rabalder över att FM räknade med FS och NBG när man redovisade antalet GSS/K. Och vad jag vet och har sett i presentationer så gör man så än idag. Detta innebär att det finns ett större rekryteringsbehov än vad som ges sken av i Holmströms artikel.

Nog för att Holmström är bland de bästa journalister vi har när det gäller försvar och säkerhet, men källkritik är alltid nödvändigt!

/H

Anonym sa...
7 maj 2011 kl. 15:37  

40 miljarder per år för ett fåtal rullande produktdemonstratorer och lite internationell väktartjänst... Och inte ens soldater nog att hantera bevakningstjänsten för existerande regementen och staber...

Finnarna måtte skratta ihjäl sig...

The Mighty sa...
7 maj 2011 kl. 16:10  

FVI tillbakadragande visar väl tydligt hierarkin på HKV.

Sumatra sa...
7 maj 2011 kl. 16:34  

Att ha varit framgångsrik i sin yrkesutövning, för att sedan upptäcka att man reducerats till en docka i en dockteaterföreställning kan inte vara särskilt upplyftande. Man skall inte skjuta på pianisten sägs det. Det är ju kompositören som skrivit stycket. Däremot är det pianisten som valt att spela stycket, så lite del i skulden har nog även denne.

Teaterdirektören må förlåta mig somliga rader. Jag vänder mig dock inte emot nöjets estrader, för jag har inte något emot teater eller för den delen dockdito, men det måste vara i rätt sammanhang och inför rätt publik. Det är inte all teater som lämpar sig att spela.

Anonym sa...
7 maj 2011 kl. 17:41  

Det finns tyvärr en mer graverande problematik, det är bristen på det preventiva arbetet. Eller ännu värre mängden ja-sägare i Prod på HKV. Jag har personligen upplevt att illavarslande siffror och utbildningsresultat tvättas vid månads- och kvartalsrapporter på handläggarnivå. Det som presenteras till FM-Ledningsgrupp är inte sanningen. Det är en klart förskönad version av det. Och tyvärr tror jag inte att någon frågat ÖB och GD huruvida de vill veta sanningen eller en tvättad bild, det bara förutsätts att den röda signalen ska presenteras som gul och därför ändras rapporter.

Och sedan kommer verkligheten ifatt och det blir panikstopp. Jag tror att få handläggare är förvånade men många borde känna sig medskyldiga.

Och likt Cato vill jag travestera på hans avslutande uppmaning vid anförande:
För övrigt anser jag att ÖB bör ställas till ansvar (I alla fall någon gång av alla blunders det senaste året)

Anonym sa...
7 maj 2011 kl. 22:43  

Vad händer med utredningen om ÖB´s flygning till Marmal 2010-05-16? General Göranson gjorde sig då sannolikt skyldig till ett rejält klavertramp på Försvarsmaktens regelverk avseende militär luftfart.

Eftersom FM i Europa är en av MYCKET FÅ militära luftfartsmyndigheter borde t ex Transportstyrelsen vara mycket intresserad av hur FM nya Flygchef och "Främste-ansvarig företrädare för FM Flygoperatör" S Göranson utövat sitt mandat.

Är det någon som vet nåt om hur det ligger till med utredningen om flygningen till Marmal 2010-05-16 eller är det stora sekretesslocket på där också? Kommer vi att snart få veta Pravda om flygningen i Försvarets Forum?

Anonym sa...
7 maj 2011 kl. 23:04  

@ SUMATRA

Du har min förlåtelse och fulla förståelse.

Är alla bara medvetna om vad det är för slag av dockteater de åser är risken inte så stor för missförstånd.

Marionetter styrs ovanifrån av linor eller stänger och handdockor underifrån/bakifrån med en eller flera fingrar uppkörda i håligheter under kläderna på figuren.
Man bör ej blanda dessa stilar av dockteater i samma föreställning!

Skillnader i rolltolkningen blir ofta ett resultat av styrningen!
Annars finns det raka, enkla regler för vissa föreställningar. Punch och Judy är en föreställning som man ofta hittar drag av inom den politiska sfären. Jämför gärna Punch och Judyupplägget med herr Tolgfors blogg eller herr Ahlins underliga bortförklaring av Libyeninsatsen i aktuellt häromdagen.
Som alltid vid vilken typ av teater det än är, är det viktigt att interagerandet mellan teaterkompaniet och publiken fungerar.
Här finns det lite vi kan ta tag i tycker jag. Vi förstår oftast inte publiken som sitter och ser mäkta förvånad ut för att sedan kräva pengarna tillbaka när de går hem redan i första pausen.

En annan typ av dockteater som är politiskt aktuell just nu är skuggteater.
Några partier har till och med levererat skuggbudgetar där försvaret nämns på flera ställen!

I övrigt tycker jag fortfarande att det vore bra om höga vederbörande inom FM enades innan de gick ut i olika media och meddelar “fakta”.
Vi hade dessutom sluppit alla dessa möten om vad, om, när, vem det egentligen gäller och vem som har sagt vad och vad denne egentligen har menat.
Vi kanske skulle satsa på att ha en informationsdirektör?
Öb verkar ju alltid få reda på allting sist?

Slutligen, var det inte så här vissa av oss sa att det skulle bli redan för några år sedan?
Det är en bit kvar till 2014 och snart fungerar säkert PRIO som det var tänkt?!
Och då....

PS.Vill redan nu varna för att vi kommer att lära oss en massa nya, dyra saker under Libyenuppdraget


Teaterdirektören.

Larsson sa...
8 maj 2011 kl. 00:14  

Lösningen är att sparka ALLA födda 1970 och senare. Därefter anställa soldater.

Larsson
Eksjö

gruelse sa...
8 maj 2011 kl. 01:49  

Med tanke på hur den svenska ISAF-styrkan i Afghanistan legitimeras från officiellt svenskt håll, bör den bekostas ur biståndsbudgeten.

Man talar ju om att stärka demokratin, ge afghanska flickor chans till utbildning samt bygga för fred.

Härigenom skulle cirka 2 GSEK frigöras, till stöd för det ädlare syftet - försvaret av Sverige.

Anonym sa...
8 maj 2011 kl. 07:41  

Lösningen är att återinföra värnplikten och dessutom ha en anställd snabbinsatsfunktion. Precis som Norge haft i drygt 10 år. Benchmarking sa Bull, kan bäst själv sa Bob.

TRIDENT sa...
8 maj 2011 kl. 12:53  

Är det egentligen någon som arbetar i firman som är förvånad?

JAG är det då inte. Det fanns väl ingen förutom generalerna som trodde på glädjekalkylen.

Det är bara att hoppas att detta skyndar på processen mot den totala kollapsen så att det kan rensas i leden bland arkitekterna till fuskbygget och en ny ledning tillsättas.

Sumatra sa...
8 maj 2011 kl. 13:15  

@ TEATERDIREKTÖREN

Har sovit oroligt inatt men nu när jag är förlåten känns det bättre.

En programidé jag vill framföra är att, i lämplig varieté, visa upp ett antal simultant uppträdande buktalare. Då får publiken problem med att reda ut vem som sagt vad och när.

Replikförslag:

Ett och ett e två,
Två och två e fyra.
Lönerna e låga,
men soldaterna e dyra.

Kanske dags att ersätta ÖRA med ÖVA. ÖVA skall då utläsas som att soldaten övas mot den befattning som h*n är uttagen mot. Väldigt få är uttagna specifikt för kottsparkning.

Vilken lysande början för våra rekryter, i Tyskland nyutbildade hkp-förare och de nyutexaminerade spec-off som kommer eller kommit ut på förbanden. ÖVA-stopp.

Själv tror jag att problemen beror på att Försvarsmakten saknar det antal direktörer som svarar mot det verkliga behovet.

Anonym sa...
8 maj 2011 kl. 14:40  

Fast nog kommer det väl att stå i årsredovisningen för 2011 att vi upplever FM som en trygg och generös arbetsgivare med ordning och reda...

Magnus Redin sa...
8 maj 2011 kl. 16:15  

"Jag har personligen upplevt att illavarslande siffror och utbildningsresultat tvättas vid månads- och kvartalsrapporter på handläggarnivå. Det som presenteras till FM-Ledningsgrupp är inte sanningen. Det är en klart förskönad version av det."

Exakt det problemet bidrog till Sovjets totala kollaps. Desto vanligare det blir i en organisation desto värre kollapsar den när fasaden rämnar.

Anonym sa...
8 maj 2011 kl. 21:23  

Intressant är ju också skrivelsen: HKV 2011-04-28 16 320.57745 Beslut om marknadskomponent.

Hur mycket kommer den att kosta?

Och hur snyggt är det när lastbilsförarna tjänar mer än han som står på PRIO-raden gruppchef, trots att båda i sin tjänst kör lastbil.
Samt att systemtekniker OR-3 tjänar mer är systemtekniker OR-6.

Jag säger inte att soldatlönerna är för höga, tvärtom. men man borde kanske också tänka igenom vilka konsekvenserna blir d.v.s. vilka övriga som nu också måste höjas för att inte hästarna i krubban ska börjar bita på varandra.

Fast det kanske var just det som var syftet...

Anonym sa...
8 maj 2011 kl. 23:19  

Att bli en nyttig idiot-en känslig sak-att överge sina ideal....

Har vid ett par tillfällen skickat en kortfattad frågeställning angående att vara anställd i FM-och nu i en krympande organisation kombinerat med att vara i en för FM ointressant ålderskategori-Vad kan arbetsgivaren FM "hitta på"?

En fråga;
Kan FM säga upp anställda officerare och samtidigt rekrytera soldater, specoff- och officersaspiranter?
Nyfiken på hur "spelplanen" ser ut numera....

Så sakta håller mina år i FM på att förändras från att jag varit en intresserad, initiativtagande och "framåt" officer till att nu alltmer bli en räddhågad tjänsteman som hela tiden måste se sig över axeln. Alltid verkar det finnas "FPan-anledningar" att hitta hos de anställda numera.....

Känns numera som man offrat sitt yrkesverksamma liv till en väldigt girig organisation som nu är mer än villig att slänga dig på elefantkyrkogården. Är det såhär en officersgärning ska få sitt slut?

Är ämnesområdet inte intressant att debattera? Eftersom även Officersförbundet mest "hummar" och halvhjärtat medger att "ärenden ska minsann provas i AD" men verkar göra väldigt lite-kanske är det för många lydiga chefer, nyttiga idioter(?), som är medlemmar i Officersförbundet...

Järvhugg-AMFIONN-TFÖ87

Anonym sa...
9 maj 2011 kl. 02:16  

Försvarsmakten är i ett turbolent och bitvis mycket svårt skede vilket skapar stor oro inom bland annat personalförsörjningsområdet.
Det är förklarligt att både fakta och emotioner nyttjas om vartannat i den pågående debatten. Dock så bör man ej glömma att för cirka 6 månader sedan var ett av de största samtalsämnena inom Försvarsmakten frågan "Vem skall skriva på för ett soldatyrke med nuvarande lönenivå?"
Således var den största bedömda utmaningen för låg rekrytering. Ett antal månader senare så förefaller det som att diskussionen har fullständigt bytt perspektiv till frågan " Hur ska vi kunna ta emot alla dessa sökanden?". Att diskussionen dramaatiskt har växlat fokus är ej förvånansvärt med tanke på att Försvarsmakten är inne i ett historiskt skede med ett antal pågående processer som det ej finns erfarenhetsbedömningar på.

Därfär är det av yttersta vikt att kunna ha "is i magen" inom vissa pågående diskussioner.....Det gäller tex påståendet och antagandet att huvuddelen av BG soldaterna efter beredskapstidstjänstgöring samt efterföljande insats i Afghanistan är intresserade av ett yrkesliv som soldat. Det finns inga belägg just nu på om verkligen så många är intresserade med anledning av att skillnaden mellan att vara BG beredskapssoldat och yrkessoldat är i vissa jämförelser nästan som att jämföra "äpplen med päron". Slutsatsen är att bedömningar kommer att skapas till fakta under våren 2012 varför säkerligen vissa farhågor kommer besannas men lika gärna att ett antal var ogrundad oro.

Anonym sa...
9 maj 2011 kl. 08:14  

Järvhugg !

Grundevik-postulatet gäller numera.
Dvs "tyck som chefen, fast mycket mer"

Sumatra sa...
9 maj 2011 kl. 17:08  

Att rekryteringen av GSS gått bättre än vad de flesta av oss befarat, beror nog främst på att vi inte tagit åt oss att arbetsmarknaden för unga människor inte är vad den varit.

Arbetslösheten bland unga under 25 år är 25 %! Den har ökat från 14,9 % 2001 och fortsätter att stiga. Förmodligen mest lättrekryterat bör det vara i Spanien, som under 4. kv 2010 hade en ungdomsarbetslöshet på 42,9 %.

http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Arbetsmarknad/Arbetsloshet/Ungdomsarbetsloshet-internationellt/

Försvarsmakten kan alltid hoppas på fortsatt hög ungdomsarbetslöshet. Man kan undra om det är FM attraktionskraft eller bristen på alternativ i övrigt som gjort att rekryteringen gått bättre än många av oss förväntat.

Har vi tur så ökar arbetslösheten ytterligare så att vi når uppfyllnad av förbanden enligt plan.

Anonym sa...
9 maj 2011 kl. 19:09  

Återstår av FvÖ en luftvärnsövning där F7 och LSS stödjer Lv6 i genomförande

Anonym sa...
10 maj 2011 kl. 10:08  

Japp, högre stabsdelar är inte med på FvÖ.
Men får vi i bara lite mer folk i staberna så kommer detta inte att kunna inträffa igen!

Anonym sa...
11 maj 2011 kl. 06:32  

1100 våldtäkter varje dag i Kongo?! SvD skriver idag en kort notis om konfliken i Kongo En liten blänkare-ingen bryr sig egentligen mer.... heja Affe!!!

Eftersom lilla Sverige, som gärna vill vara med de stora och leka i den expeditionära sandlådan gäller det ju att välja samma sandlåda som alla andra.

Sverige kunde i alla fall ha modet att börja frågasätta inom EU, och vår favoritorganisation FN, vad ISAF faktiskt gör för Afghanistan. Det behövs en reell samhällssatsning i landet inte bara en massa militära strukturer. Denna samhällssatsning behövs omgående.

De militära fokus borde flyttas till andra områden där Kongo sannolikt är det svåraste fallet.

Bifogar en länk till SvD artikel. http://www.svd.se/nyheter/utrikes/1-100-valdtakter-varje-dag-i-kongo_6154793.svd

Anonym sa...
11 maj 2011 kl. 08:36  

Vi kan inte förändra världen själva speciellt inte när det finns enorm motvilja mot vår närvaro. Afghanistan kommer aldrig kunna stå på egna ben den kampen är förlorad, Libyen är ett uppror Östra stammarna mot Västra där "våra valda favoriter" inte bara har Al Qaida element utan också råkar vara lokaliserade på de största oljefyndigheterna, vår trovärdighet måste vara i botten för de med ögon att se.

Om fotot på nyheterna stämmer så verkar det som om andra länder roar sig med att kränka vårt territorium igen men där har vi ingen kapacitet förutom ubåtar. Hur uppenbart måste det bli innan tillräckligt många förstår vilken felsatsning den nya insats doktrinen är?
/Kalle

Anonym sa...
14 maj 2011 kl. 22:18  

Skulle gissa att det är lika mkt våldtäkter i Afghanistan oxå så????
Markstridsofficer

Anonym sa...
15 maj 2011 kl. 09:14  

DR Kongo har i åratal varit världens mest blodiga konflikt. Under många år har ungefär 1200-1500 människor omkommit VARJE DAG i konfliktrelaterade orsaker.

Det är ofantligt mycket högre siffror än någon annan idag varande konflikt på jorden.

Så gissa gärna, bäste markstridsofficer, för konflikten i Kongo är det ju ändå ingen som bryr sig om när man kan få åka till Affe och leka i USA´s sandlåda.

Comprehensive Approach behöver komma vidare i Afghanistan. De inledande faserna måste följas upp med värdiga och omfattande utvecklingsplaner-det förefaller USA inte bry sig så mycket om när man kan få avyttring för sin militärindustriella förmåga i Afghanistan.

De militära resurserna i världsamfundet borde snarast riktas mot Kongo för att få ett slut på denna 50-åriga konflikt.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade