Gästinlägg: Sekretessgranskning

... har påbörjats av mitt blogginlägg på Strilaren II rörande försvarets interoperabla förmågor L16, Sec Voic, HQII, mm.


Detta meddelade min närmaste chef på LSS mig idag. Vem som anmält är oklart och likaså det bakomliggande syftet.

Jag är inte särskilt orolig eftersom mycket av det jag redovisade står att läsa i olika nationella och internationella tidskrifter, försvarsbloggar samt allmänna handlingar och powerpointbildspel som har beteckningen ÖPPNA, UNCLASSIFIED eller inte åsatts någon sekretess överhuvudtaget.

Inlägget jag skrev skickades även till Försvarsdepartementet, samtliga medlemmar ur Försvarsutskottet och media.

Syftet med inlägget var att reda ut de "begrepp" som används för att beskriva försvarsmaktens förmågor så att de blir "förståligt" även för försvarsdebattörer och politiker.


Enligt mitt sätt att se det är anmälan förmodligen ett utslag av "irritation".

Försvarsmaktsledningen har av tradition haft som ansvar att informera Fö och FU rörande förmågor i våra förband. Under de senaste åren har inte bara "gammelmedia" (TV, radio, press) utan dessutom "moderna media" såsom bloggar, youtube, mail etc blivit ett sätt för försvarsdebattörer och allmänheten att framföra åsikter rörande försvarsutvecklingen.

När inlägg i dessa media dessutom redovisar åsikter som inte är "comme il faut" eller ifrågasätter tex riktigheten i FM uppgifter om "förmågor" så blir risken för intressekonflikt uppenbar.

Förmågor av "teknisk art" finns i bästa fall utvecklade i av regering och riksdag beslutade materielsystem. Steget därifrån till förbandssatta operativa förmågor kan däremot vara stort.

Som exempel:
Att påstå att man har Close Air Support (CAS-) förmåga i JAS 39 är riktigt. JAS kan bära vapen som är lämpliga att användas i nära samverkan med egna markstridsförband för att understödja markstrid.
Men om man inte har flygbaspersonal utbildad för att lagerhålla, hantera, hänga, klargöra och plundra flygplanen på dessa vapen och ammunition är den operativa förmågan minst sagt begränsad.


Om syftet med granskningen av mitt debattinlägg vore att klarlägga riktigheten i mina påståenden och att dessa visar vara sig felaktiga, dvs helst att FM har bättre förmåga än vad jag påstått, vore det glädjande.

Tyvärr upplever jag inte att det verkar vara ambitionen med anmälan.

Peter Neppelberg


Se även Allan Widman

21 kommentarer:

Anonym sa...
12 maj 2011 kl. 00:47  

I vapenvägrarnas och malajernas förlovade hemland får man inte avslöja att dessa ynkliga simulanter och smitare har lyckats göra försvarsmakten komplett försvarslös.

Enda sättet att skapa en försvarsmakt värd namnet är att redovisa alla tillkortakommanden hos den försvarslösa försvarsmakten. Stå på dig Peter!

Flygsoldat 113 Bom

BosseB sa...
12 maj 2011 kl. 06:26  

Inget av det Neppelberg har skrivit är ju hemligt. Det kommer anmälaren också att bli varse. Så vad ska hela debaclet tjäna till? Och vem är det som gång på gång anmäler fria försvarsdebattörer som inte har gjort något annat fel än att ha dragit smarta och viktiga slutsatser ur öppen information?

Jag tror inte försvarsledningen har intresse eller tid att hålla på med denna häxprocess. Det måste vara någon annan, kanske på mellanchefsnivå?

Någon där ute som vet vem och varför? Berätta i så fall. Det är dags att tvätta bykar.

chefsingenjören sa...
12 maj 2011 kl. 06:44  

Och så funderar vissa personer på varför många försvarsrelaterade bloggare väljer att göra det anonymt...

jan-olov sa...
12 maj 2011 kl. 06:54  

Det är tur för oss som deltar på eller annat sätt i försvarsmakten att det finns folk med civilcurage och en äkta vilja att uppmärksamma och åtgärda operativa brister.

Man kanske skulle vända på steken och polisanmäla de befattningshavare inom försvarsmakten för tjänstefel som uppenbarligen inte gör sitt jobb just att åtgärda operativabrister du många ggr pekat på.

Anonym sa...
12 maj 2011 kl. 06:54  

Ja, nu får Göran Mellbom visa var skåpet står.
Upp på barrikaden Göran!

Anonym sa...
12 maj 2011 kl. 14:17  

Det är först när verkligheten kommer ikapp och vill syna flosklerna som sanningen uppenbaras. Att försöka påtala obalans, oförmåga, materielbrister o.s.v och få någon form av gehör, är ofta mycket svårt. Många vill/kan inte förstå sambanden.

I ditt CAS-exempel betyder de tre första raderna att allt är frid och fröjd, arméförbanden m.fl. tror på saken och politikerna anser att inga extra resurser behövs.
De andra tre raderna tyder på stora brister och att systemet inte kommer att fungera. Armeförbanden blir upprörda och politikerna börjar prata om extra anslag eller omprioriteringar.

Att någon skulle komma på tanken att skriva alla sex raderna i ett stycke och på samma plats är nog väldigt frustrerande för vissa.
Jag tror personligen att anmälan mer speglar en frustration över att det ges klartecken till höger och vänster som inte har vare sig relevans eller substans när verkligheten knackar på än sekretessproblem.

Eller som herr Widman uttrycker saken.
"Min uppfattning är att sekretess inom Försvarsmakten och delar av Regeringskansliet ibland beror mer på en önskan att pinsamheter inte ska komma till allmän kännedom, snarare än en verklig menbedömning."
23 mars 2009 Allan Widman.

Teaterdirektören.

Anonym sa...
12 maj 2011 kl. 15:38  

Stå på dig Neppelberg.
Att bli anmäld är ett tecken på att de som sköter trådarna till dockorna har panik.

En sista desperat utväg att försöka stoppa våran öppna försvarsdebatt. Kan tänka mig att en del i FML river sitt hår över att vi talar om vad som faktiskt händer i HKV. Många är nog de generaler som tänker åter på -90 och -00 talet då denna debatt inte existerade.

Tiden då alla hål borrades som nu gör att skeppet sjunker utan att någon ifrågasatte.

Nu ifrågasätter vi, och det tycker de som borrar nya hål i skrovet är jäkligt obehagligt.

/Trupparen!

Anonym sa...
12 maj 2011 kl. 17:02  

Bara en reflexion, Nej sannolikt är ingenting av det som Neppelberg skriver skyddsvärd information om man läser det styckevis och delt i olika från varandra oberoende skrifter. Men, när denna var för sig oskyldiga information sätts samman i ett gemensamt dokument och börjar avhandla en systemförmåga eller en gränssättande operativ förmåga kan den sammanvägda bilden av den tidigare styckevis och delt öppna informationen bli skyddsvärd. Särskilt om den börjar avhandla tex luftförsvarets operativa kapacitet...

HoD sa...
12 maj 2011 kl. 19:06  

Kommentar till Anonym 12 maj 17:02.

Och vilken blir din slutsats av ditt resonemang?

att Neppelberg har gjort fel (och f.ö. vem som helst med intresse för försvarsfrågor skulle kunna göra och belastas för)
eller
att Statens olika organisationer tillåtits publicera fragment som någon som Neppelberg eller f.ö vem som helst annan skulle kunna sätta samman till skyddsvärd information?

Hemvärnssoldat sa...
12 maj 2011 kl. 19:44  

@Anonym 12 maj 2011 17:02.

Med tanke på att jag som enkel hemvärnssoldat redan har dragit liknande slutsatser så misstänker jag att flera länders underrättelsetjänster gjort samma sak.

Det finns gott om analytiker som studerar öppna källor och i många länder är det fortfarande de unga och begåvade som hamnar i underrättelsetjänsten.

Anonym sa...
12 maj 2011 kl. 19:46  

Anonym 17:02

Vilken operativ kapacitet?

Anonym sa...
12 maj 2011 kl. 19:51  

Om Peter Neppelberg anmäls för sekretessbrott, så borde försvarsledningen kollektivt kunna anmälas för ”oskicklighet och högförräderi i rikets tjänst”!
Har oförmågan skapa en Försvarsmakt värd namnet varit så stor?
Varför tar de inte istället råd från oss som har kunskaper?

Anonym sa...
12 maj 2011 kl. 20:11  

@Anonym 12 maj 2011 17:02 och en hel del andra dinosaurier såsom den som har initierat säkerhetsgranskningen lever kvar i förra seklet och har ingen koppling till någon förmågeutveckling, däremot till att kasta pengar i sjön och visa tuppkammen.

Det är tur att det finns några som trots allt orkar skapa en gemensam plattform, känd även av politiker, att bygga vidare på.

Vad blir nästa nummer i cirkusmanegen ?

Anonym sa...
12 maj 2011 kl. 20:31  

Anonym sa...
En reflektion och fråga; Peter, har du framfört dina synpunkter i "linjen"? Har dina chefer negligerat dina synpunkter som gör att du känner att du måste göra ett gästinlägg på strilaren II. Eller har dina närmaste chefer inte fört dina åsikter vidare i linjen? Om svaret är JA, då kan jag förstå att du för en debatt i bloggvärlden. Om svaret är Nej, då borde du också föra fram din åsikt i "linjen". Du får ju anses som en expert inom ditt område!

Sleipnir sa...
12 maj 2011 kl. 20:53  

Påminner om att NATO Unclassified klassificeras med utrikessekretess. Jag cit4ra vidare Wikipedia om NATO U
A special case exists with regard to NATO UNCLASSIFIED (NU) information. Documents with this marking is NATO property (copyright) and must not be made public without NATO permission. In general documents with this classification, aren't cleared for internet-transmission either, unless clearly marked with RELEASABLE FOR INTERNET TRANSMISSION. Documents that can be made public however, should be clearly marked with NON SENSITIVE INFORMATION RELEASABLE TO THE PUBLIC.

¨

newborg sa...
12 maj 2011 kl. 21:43  

Eftersom den mesta bra och användbara försvarsmaterielen numera köps som hyllvara från utlandet, så är den väl presenterad i utländsk militärpress eller tillverkaren själv!

Titta på Gilfillians utmärkta reklampresentation av PS-861 radar:

http://rs.es.itt.com/docs/BD704%2048%20LBR%20R5.pdf

Det lilla som är utvecklat i Sverige och som man vill sälja utomlands presenteras väl på alla mässor.

Ett system är sällan längre hemligt, för amdra än för dom egna skattebetalarna. Dock kan egen vald software och systemets införskaffade antal, vara hemliga.

newborg sa...
14 maj 2011 kl. 22:53  

Allt som köps från "hyllan", marknadsförs oftast väl av tillverkaren och dess prestanda blir då väl kända!

Dom enda militära produkter som den svenske skattebetalaren (vet alltid minst av alla) är egenutvecklade system,tidigare f.ö helt inkompatibla med utländska standardiserade system.

Jag fick en gång på Le Bourget flygmässa, en otroligt fin genomgång av en AIM-120 AMRAAM, via en uppskuren modell. Ni ska verkligen köpa AMRAAM i Sverige sa säljaren från tillverkaren tillsist, vilket vi gjorde.

Om man skulle fråga FM vad PS-861 klarar av skulle svaret vara att allt är hemligt, men Gilfillian gör god reklam för sin produkt här:

http://rs.es.itt.com/docs/BD704%2048%20LBR%20R5.pdf

Vad som förr i världen var hemligt var trupp och materiel var utgångsgrupperade och hur stor numerären var!

Idag vet internationell militärpress vad man köpt och hur mycket. Egna inlåsta lösningar från förr, finns knappt längre.

RO/Kn sa...
15 maj 2011 kl. 15:25  

Hur var det nu med Erik Lagerstens återkommande försäkringar om att vem som helst får delta i debatten och att det inte ska finnas någon risk för repressalier?

Hur ska sekretessgranskningen ses i det ljuset?

Jag undrar också vilket snille som har kommit på att anmäla en text som bygger på öppna källor.

Die Dumme Schwede!!!! sa...
13 september 2016 kl. 11:13  

Vad nu då?
Det vet väl varje svensk, med några år på nacken, som varit med förr att det nuvarande svenska "Pelle_Jöns_försvaret" endast duger till att hålla Arlanda och Bromma öppet till regering, riksdag, HKH, militära HK och övrig nomenklatura har flytt från fosterlandet.
Vem/vilka tror dessa "messerschmittar" att de försöker lura egentligen?
Möjligtvis några "söndercurlade" 80-talister med ständig prestationsångest!

Wiseman sa...
13 september 2016 kl. 12:14  

Någon funderar säkert på varför detta inlägg låg längst upp som nytt inlägg när det är över 5 år gammalt. Det beror på att jag igår justerade en felaktig etikett och då tolkade Blogger det som nytt inlägg och tilldelade gårdagens datum. Detta är nu justerat till ursprungligt datum.

Alias sa...
25 september 2016 kl. 20:21  

Fast inlägget kändes av någon anledning fortfarande helt relevant.

Vad hände med anmälan?


Galärslav HKV

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade