Att överbevisa Alf Henriksson

Vår store ordkonstnär Alf Henriksson skaldade en gång:

"Gud och soldaten hedrar vi, när ofreden råder och de står oss bi. Men när fred råder och fyllda är faten, glömma vi Gud och föraktar soldaten"

En säkerhetspolitik otydlig till tusen där allmänheten har svårt att se ett samband mellan budskap och handling – historiskt som i samtid, ett ständigt användande av Försvarsmakten som budgetregulator, en självförvållad radikalt minskad folkförankring, ett fortsatt befästande av militära yrken som låglöneyrken, en i allmänhetens ögon kaotisk ledning av Försvarsmakten och därtill en personal med dålig självbild. Samtliga bidrar dessa faktorer till sanningen i Alf Henrikssons ord.

Att ändra på sanningen i orden utan att landet för den skull hamnar i krig – det är utmaningen. Lyckas man med detta skulle man aldrig behöva diskutera åtgärder som dessa. Då skulle rekryteringen lösa sig själv.


SvD, Exp

31 kommentarer:

Anonym sa...
30 januari 2012 23:05  

"En säkerhetspolitik otydlig till tusen där allmänheten har svårt att se ett samband mellan budskap och handling – historiskt som i samtid, ett ständigt användande av Försvarsmakten som budgetregulator, en självförvållad radikalt minskad folkförankring, ett fortsatt befästande av militära yrken som låglöneyrken, en i allmänhetens ögon kaotisk ledning av Försvarsmakten och därtill en personal med dålig självbild.

Oh herrejestanes...

Så klockrent beskrivet, och hur ska det nånsin gå att rätta till???

Spiken i kistan

//Aviatören

Anonym sa...
31 januari 2012 00:16  

Som Lars Fresker sa: På den åker som ständigt plöjs kan inget gro.
Då kanske Harry Martinsons ord om den nedre bonden kan komma till pass: Vem vördar daggmasken..

odlaren djupt under gräsen i jordens mull.
Han håller jorden i förvandling.
Han arbetar helt fylld av mull,
stum av mull och blind.

Han är den undre, den nedre bonden
där åkrarna klädas till skörd.
Vem vördar honom,
den djupe, den lugne odlaren,
den evige grå lille bonden i jordens mull.

/mgu

Anonym sa...
31 januari 2012 10:33  

Så sant! Dålig självbild är en vardag, när den ena galna skrivelsen efter den andra dyker upp ifrån högkvarteret. Nytt i veckan: 100 man för mycket i Arme'n! Utred: kan vi sparka ställföreträdande kompanichefer?
Jag börjar sannerligen byta min dåliga självbild emot att tro mig vara en av de sällsynta som fortfarande har mitt förstånd kvar.
Om man slår ihop numerären på tre valfria Arme'-förband så är de fortfarande mindre än högkvarteret. Krigsgudarna måste skratta åt oss!
Inte nog med detta så är vi tydligen på väg att bli ett AMS-projekt inom en snar framtid. Projekt "öppen dörr" skall tydligen försöka anställa 300 långtidsarbetslösa icke-europeiska invandrare. Detta samtidigt som man kan behöva avskeda 100 officerare i arme'n i vilka man investerat en mängd pengar på utbildning.
Inte nog med det som ett hån står ÖB på vårt interna nätverk och inviger ett nytt gendercentrum i högkvarteret och säkrar ännu mer personal i högkvarteret. Gender hysterin är en av 2000- talets många "PK-ångest verksamheter".
Jag slutar aldrig att förvånas!
// Jag har hört om farbveckan 86!

Anonym sa...
31 januari 2012 14:30  

Beror på den typ av krig vi hamnar i: blir det nåt utlandsspektakel eller angrepp av någon typ på Sveriges territorium. Det förstnämnda förstärker knappast folkförankringen utan har nog snarare motsatta effekt den andra är mer beklämmande då växer den folkliga förankringen men..vi varken antalet, förråden med utrustning eller faciliteterna att möta angripare eller upprusta så den blir kortvarig.
/rättså bekymrad

Anonym sa...
31 januari 2012 20:39  

@Farbveckan 86

Dina kommentarer är underbara,en ren njutning att läsa.
Du beskriver med dina ord det många känner, men som få varken vågar eller orkar skriva, eller ens bry sig.
Så länge jag finner dina kommentarer, vet jag att det finns någon där ute som bryr sig.

"Varje meddelande om att mobilisering skall avbrytas är falskt"

Anonym sa...
31 januari 2012 20:56  

Att nuvarande rekryteringssystem är dödsdömt torde inte minst denna blogg
med kraft redan ha vidimerat. Försvarsministern och FML kommer förr snarare än senare att få krypa till korset och ändra i systemet.

Att ändra systemet till en tillbakagång till värnpliktssystemet torde svårligen vara framkomlig väg-inte minst politiskt.
Att det för Försvarsmakten skulle vara billigare med ett värnpliktssystem värt namnet kan man ju också anta.
Men är verkligen en återgång till värnplikt det Försvaret och samhället behöver?

Ur samhällets synvinkel i stort så finns det ju faktiskt en alternativ
kostnad för ett värnpliktssystem, om än något svår att beräkna. Ett värnpliktssystem som exkluderar huvuddelen av dess medborgare har även stora brister i sin legitimitet att faktiskt överhuvudtaget kalla sig värnpliktssystem.
Så frågan är...vad är en framkomlig väg för framtiden och försvarsmakten?/Råttan

Anonym sa...
31 januari 2012 21:05  

Nu är det riktigt illa! Samtidigt som basorg 13 ska införas, insatsförbanden organiseras, skolkraven eventuellt sänkas så satsar FM på "Öppen dörr" i syfte att "bredda" urvalet. Så fint det låter med "bredda" när alla begriper att det är brandsläckning på hög nivå avseende personalförsörjningen! Nu ska vi åka ut i förorterna och "bredda" urvalet. Hallå? Koppla detta till eventuellt sänkta skolkrav. Bra? Avseende oss inne i firman: Varje vecka kommer det icke-koordinerade uppgifter till förbanden: kan ni plocka bort x antal rader....
Ja, den som håller ut får se vad som väntar!
Kuggfråga: När kommer nästa medarbetarundersökning?
/Kodord HU=Håll ut!

Anonym sa...
31 januari 2012 22:59  

Lugn mina vänner. Snart tippar ändå spektaklet. Balansakten blir övermäktig akrobaterna som saknar samordning.

Pinsamt kommer cirkusdirektören att tycka när han smiter ut bakvägen, "jaha va dehär de enda vi fick för biljettpriset" kommer åskådarna säga, medan de fallna akrobaterna lommar av scenen efterföljda av burop.
/upgvn

Besviken reservofficer, fd moderat sa...
1 februari 2012 08:45  

@farbveckan -86 10:33

Är detta om "Öppen dörr" verkligen sant, eller är det satir?

Magnus Redin sa...
1 februari 2012 15:18  

Jag hoppas att "Öppen dörr" är sant. Idén är så bra att den borde få extra finansiering från andra budgetar än försvarsbudgeten.

Anonym sa...
1 februari 2012 15:39  

@fd reservofficer

Det är sant! Försteg till GMU 500 utomeuropeiska långtidsarbetslösa varav hälften kvinnor. Där 300 skall anställas 2013 och 2014. Ett samarbete emellan AF och FM.
Projektet varar i tio veckor. Hälften av tiden skall de läsa upp gymnasiebehörighet på KOMVUX, hälften av tiden militär utbildning.
De får bara läsa upp ett ämne.
Det skall bli intressant och se om man kan hitta 500 långtidsarbetslösa icke europeer som bara är IG i ett ämne. Inte är dömda eller misstänkta för brott med fängelse på straffskalan, där hälften är kvinnor, är svenska medborgare och dessutom vill komma till oss? Vad tror ni?
Om de är tvungna att komma hit för att få sitt sysselsättningsstöd kan nog utbildningssituationen bli ganska intressant!
Som sagt, en präktigbyxa i personalstaben kläcker en ide' (jag hoppas på fyllan) , där en ännu präktigare general sitter med. Generalen ropar "vilken ide'"! Nån politiker råkar lyssna och ÖB vågar inte sätta stopp för galenskaperna!

I historieböckerna kommer någon få skämmas för vad man gjort! Börjar tro att hela försvarsmakten är en installation från konstfack!

// jag minns också farbveckan 86

Jocke sa...
1 februari 2012 16:45  

Vart kan man läsa om detta projekt ?

Martin sa...
1 februari 2012 17:58  

I Malmö borde man ju kunna hitta en del rekryter med skarp erfarenhet av att skjuta mot andra människor...

Engström sa...
1 februari 2012 18:38  

Vad betyder "farbveckan 86"?

Anonym sa...
1 februari 2012 22:38  

Förmodar att det var sista gången som fältarbete övades fullt ut senast, vilket innebär att ingenjörer, pionjärer och träng fick rocka loss rejält med fältbefästningar broar och allt annat skoj som kommer därtill med minor sprängämnen mm mm

/grp ch

Besviken reservofficer, fd moderat sa...
2 februari 2012 00:19  

@farbveckan -86

Ursäkta mig, men detta låter så otroligt att jag måste få en hänvisning till var jag hittar mer information.

Om uppgifterna är sanna så är det så skandalöst att det är obegripligt. Skall FM nu bli en avstjälpningsplats för alla förortens ADHD-barn? Dvs det vi förr kallade jävelungar?

Vem har kläckt denna briljanta idé? Vilken general har varit med om att utveckla konceptet? Eller, i klartext, vilken general har den dåliga smaken att förse SD med fler röster?

Besviken reservofficer, fd moderat sa...
2 februari 2012 00:22  

@farbveckan -86

Ursäkta om jag tjatar, men jag kan bara inte tro att detta "Öppen dörr" är ett verkligt projekt.

Det låter snarare som en parodi på den amerikanska försvarsmakten.

Anonym sa...
2 februari 2012 05:53  

Vilka chefer har civilkurage att säga nej när tokigheterna blir allt mer uppenbara? Är lojalitet inte också omvänd? Förbanden äts upp dagligen i försöken att "lappa och laga".
Det ska på 48 timmar strykas viktiga befattningsrader, timmar varje dag läggs ner på att jaga fungerande materiel och fordon, soldatvakanser ska täppas till med äldre stabsofficerare för att den mest basala övningen ska kunna bedrivas. Facket? Nej, inte mycket. Har vi officerare blivit så in i h- e politiskt korrekta så att vi inte vågar säga hur tingens tillstånd faktiskt är? Nej, i stället snörper vi till med mungiporna och himlar med ögonen och säger: nej, nu går vi och fikar i stället....
/Håll ut-det blir bättre nästa år! Eller....?

Anonym sa...
2 februari 2012 11:25  

...Besviken reservofficer f d moderat...

Med den värdegrund du redovisar kanske du snart också faller under epitetet f d reservofficer.

Ibland måste man lyfta blicken. Försvarsmakten måste som nationell instutition och statens våldsapparat öka antalet kvinnor och antalet medarbetare med annan etnisk bakgrund. Dels för att spegla samhället, dels för att ta till vara på tillgänglig kompetens. Om man sedan lägger till den demografiska uttvecklingen de närmaste 10 åren så måste Försvarsmakten kunna attrahera det avsevärt minskande underlag av tillgånglig arbetskraft. Dit hör ungdomar med annan etnisk bakgrund som idag inte har samma förhållande till FM som arbetsgivare som "vita svenska barn". Försvarsmakten kan inte bara vara en arbetsplats för "vita män".

Det är tur att det ibland finns "präktigbyxor" och kloka generaler

Mike Bravo

Anonym sa...
2 februari 2012 16:17  

@ Mike Bravo

Gode Gud vad präktigt! Jag motsätter inte mig mångfald i den svenska försvarsmakten(eller det som en gång var en försvarsmakten).
Vad gäller värdegrund så är det den som är utan skuld som kastar första stenen. Med detta sociala experiment som försvarsmakten nu skall företa sig så exkluderar man rätt många långtidsarbetslösa när man uttalat att det gäller ickeeuropeer. Är det rimligt att tro med dagens utveckling att det kommer bli brist på arbetskraft? Låt den som är bäst lämpad för uppgiften utföra den. Skall högkvarteret skapa ett låglöne yrke och därigenom en ny underklass. Skall man försvara Sverige och sveriges intressen, bör man vilja det! Oavsett vilket ursprung man har. Är dessa tvingade in i FM för att bibehålla sitt aktivitetsstöd förefaller det väldigt likt något som kallades straffkompanier och är prövat i historien med dåligt resultat.
Jag tvivlar inte på gott uppsåt, men det osmakliga i genomförandet är under all kritik.
Vågar inte vårt kära rekryteringscenrum ta sig till betongen och rekrytera där. Jag tvivlar inte på att det finns folk som håller måttet där. Men kan man inte ta sig i kragen och läsa upp sina betyg, om man verkligen vill till FM. Då tvivlar jag på att man verkligen är byxad att ta till vapen, när det krävs.
För övrigt så blir jag ännu mer förbannad när ni präktigbyxor inte ser elefanten i rummet. Vad spelar det för roll om vi har 300 utomeuropeer, när det vi kan skrapa ihop i försvarsmakten knappt är en bataljon som aldrig kommer ta sig till striden!
Nu får det vara nog med karriärjägare som bara gör som överheten säger! Förr fanns det folk med ryggrad vilka vågade säga det alla tänkte. Nu har vi vår värdegrund som i många fall fungerar effektivt som en politruck.
Håller med föregående talare om att "någon kommer att få skämmas i historie böckerna" och jag kommer att säga: vad var det jag sa! Vårt kära Nederländerna har ändå provat och sett att det gick åt H....e!

//varmt hjärta, kallt huvud och rena händer.

AQ sa...
2 februari 2012 16:32  

@Mike Bravo
Försvarsmakten finns till- precis som det låter - för att försvara Sverige. Till denna farliga och många gånger krävande uppgift bör man rekrytera endast de för uppgiften lämpade samt motiverade individerna. Att börja kvotera fram och tillbaka för att uppfylla en ideologisk våt dröm känns inte relevant. Sen att det finns flertalet kvinnor och invandrare som de facto passar utmärkt i försvaret är en annan sak. Dessa tillhör gruppen "för uppgiften lämpade" och bör därför utifall att de är motiverade rekryteras. Inte på grund av någon ideologi, kvotering, arbetsmarknadspolitisk åtgärd eller annan bas utan just för att de är dem försvaret behöver.

Mångfald i försvaret kommer att vara ett måste inför framtida utmaningar men skolning i basala kunskaper oavsett härkomst är det civila samhällets uppgift inte försvarets

Anonym sa...
2 februari 2012 16:34  

Vem tror ni "farbveckan86kramare" för övrigt rekryteras med tanke på den redan öppna dörren?? Tror ni vi får in några varande eller blivande stjärnor eller blir det arbetslöst "ursvenskt" bottenskrap?

Släpp sargen och inse att inget blir eller är som förr! Eller är det kanske läge att sluta sin alldeles för långa anställning i FM? Allt blir inte bättre, långtifrån, men det blir i alla fall inte som förr. Tur är väl det!

AQ sa...
2 februari 2012 18:38  

@Anonym 16:34

Ja med den koma inställningen kan vi ju lägga ner allt. Bara för att det inte går som på räls skall man inte fylla ryggen med sylt och vika ihop sig. Antingen kämpar man vidare och tar sig an uppgiften eller så bryter man lysstaven och ger upp.

Det handlar inte om att alla rekryterade måste vara supereliten, men de måste nå upp till kraven som ställs i arbetet. Att ta in individer som inte gör det är fel. Dels mot försvarsmakten men även mot dessa, då de inte kommer att palla med trycket.

Den fysiska skaderisken på underkvalificerade tror jag alla kan förstå men det finns även psykologiska risker.

Jag har själv bevittnat en person som hängt upp i princip hela sitt liv på att han kommit in och senare visar han sig olämplig pga att han psykiskt inte är lämpad för ett liv i försvaret. Denna person som redan förmodligen hade en dålig självbild mår inte bättre för att detta händer och jag är rädd att han får dras med det under en längre tid. Allt pga att man tagit in tveksamma fall. Visst hade han säkert blivit ledsen om han fått ett nej från början, men den totala skadan hade förmodligen blivit förhållandevis begränsad.

Anonym sa...
3 februari 2012 21:54  

Ett påhak lite utanför ramen i detta ämne men som är ett annat steg av tokigheter som FM själv ställt till med utan någon hjälp utifrån:

Särintresse som driver organisationsfrågor...........

Hur kan det vara så att Mekbataljoner i armén när det planeras för de 7 + amf =totalt 8 (vilken löjlig låg volym för övrigt) håller på att helt kvävas till ingen effekt i IO 14.
Hur kan då HKV/J0 tillåta att man på LedR får utbilda strf 90...Vörför skall de inte utbildas på en av de 3 ställe som bär detta (I 19, P4, P7)? Kan förstå Telekrigsdelar,,,,men Närskydd i 9040 normal version..HALLÅ vakna. Samordningens strävan gäller bara när det inte är "fräckt" för mig. Ingen kan föklara på ett trovärdigt sätt varför ledningbat ska ha strf 90. En Brigch-vagn per brigad kan jag förstå och den skulle då finnas på I 19 resp P4 i så fall, begripligt, nsky lednplbat annat fordon.....!!!!
Men det är ju FHQ.....(HKV-förband...) då gäller andra styrningar
Varför synar inte J0 /C PROD/ ATS /PROD ARMÈ detta när mekbat bara blir en "tumme-tott" snart. Det senaste utspelet av ATS är en TOTAL KATASTROF, skära i plut och kompani nivå......VAKNA NU...!!!!

Kan skriva mer men då blir det rena personangrepp, men en del på J0/ATS/MSS bör funndera på hur f-n dom medverkar tlll förbandsbygge i IO 14 utan tydlig kravställning, analys, avvägning (som går att begripa).

Heder åt AI strävan med stridsvagnar så här långt.
Kan vi nu bara få till 6 LIKADANA mekbataljoner i armén skulle mkt vara vunnet för framtiden, annars har vi ett jäkla strul med förband i mission i utlandet...eller tänker HKV att varje bat tar med sin mtrl till misson och hem igång då funkar det... men ALLA inser att så blir det inte.

Markstridare
(som börjar på allvar tröttna på IO 14 och basorg 13), det blir SKIT av allt tyväärr.

CBL sa...
4 februari 2012 16:31  

Apropå skaldens visdomsord, så här gör man i Holland.


http://www.ted.com/talks/peter_van_uhm_why_i_chose_a_gun.html#.TyhoVukRbPA.facebook

Anonym sa...
4 februari 2012 18:55  

God and the soldier
All men adore
In time of trouble,
And no more;
For when war is over
And all things righted,
God is neglected -
The old soldier slighted.

Den engelska versionen.

Anonym sa...
4 februari 2012 20:58  

Först har vi under snart 1 1/2 års tid hållt på med underlag till Basorg 13 för att konstatera att förändringar från första förslaget blev minimal. Nu kommer reduceringar i IO, de frågor förbanden ska respondera på är ju helt absurda, t ex frågan om att plocka bort stf kompch m fl. Vad blir nästa utspel? Jag trodde i min enfald att IO var "fredad" men nu börjar samma cirkus här som med Basorg 13! Om ni flyttar raden x dit, då kan raden y flyttas dit... Olika befattningar inom förbandet ställs mot varandra och alltihop sammanvägt känns väldigt olustigt. Vilken annan koncern med 10 000 anställda håller på att flytta enskilda längst ut på linan så här? Vilken handlingsfrihet har regch? Vad blir nästa utspel?
För övrigt; när kommer nästa medarbetarundersökning?
/Helge Urban=Håll ut

Göran Mellblom sa...
5 februari 2012 10:48  

Polisen är nu möjlig att samordnas med Försvarsmakten.

När en samlad Polismyndighet skapas under en Överbefälhavare för Polisen, i syfte att öka effekten av våra skattemedel som läggs på brottsbekämpandet, frågar jag mig om detta ger oss ytterligare möjligheter?

Antingen låter vi skrå-,kast-, sär-intresset Försvaret och Polisen fotsätta finnas oinskränkta, och de därmed sammanhängande kotterierna av utländska krigs- och polismaterielleverantörer, forskningssatsningar och lokalintressen.

Eller så funderar vi på om någon slags samordning kan ske av Överbefälhavare med högkvarter för dem bägge; materielanskaffning och förrådshållning; personalförsörjning; lokalutnyttjande.

Sannolikt är det omöjligt för oss att idag tänka sig att GSS-soldater under ordnade former fortsätter sin statliga karriär som specoff inom Polisen (som det alltid varit för volontärer förr inom Försvarsmakten).

Och lika omöjligt är det för oss idag att tänka oss att polisinsatser nog skulle te sig stadigare om stora delar av polismanskapet var i 30-årsåldern med sådären sex eller åtta års militärtjänst med flera utlandsmissioner med sig i bagaget.

Lika omöjligt är det för oss och alla andra att tänka sig att yrkesofficerare skulle läsa juridik för att ta plats i polisledningar som chefer.

Men vore det möjligt skulle Sverige och svenskarna ha mycket nytta, och bovar, banditer och Malmöskyttare upptäcka att Staten har mera muskler än de hade förr.

Dagens militära system skulle uppfatta det som stötande att det i kaserner och i staber skulle ha officerare och soldater som såg positivt på arbetet och sög i sig så mycket det går alldenstund de i en framtid tänker sig höja sina löner i en karriär i en annan del av Staten.

Omöjligt? Upprörande? Kastfientligt? Vad tror ni?

MVH Göran Mellblom

Jan Kallberg sa...
5 februari 2012 17:36  

Försvaret behöver en haverikommission.

Anonym sa...
5 februari 2012 19:58  

17.36
Det bästa jag läst på länge, de få orden beskrev allt vad det handlar om! Vi är så illa ute och fel på det så ordet haveri är berättigat. FM inre liv är inte det som visas på mil.se och slikt! När tyckareliten säger att "rekryteringen går jättebra" börjar man dra öronen åt sig. När tyckareliten säger att "försvaret idag är välövat och mycket spetsigare" börjar man dra öronen åt sig. När "ekonomin är i balans", ja...
Det finns mycket att diskutera och som vanligt många bottnar i detta, men nån form av haverikommission är nog in helt fel i dagens läge. Eller ska vi vänta på 2017 (!) då allt ska fungera perfekt?
/När ger man upp?

Anonym sa...
28 mars 2012 21:15  

Knut Ramén född 1880 i Villberga, död 1973 i Hacksta, var den siste överlevande svenske indelte soldaten. Han tillhörde Helgesta rote i Hacksta socken som lydde under Enköpings kompani vid Upplands regemente.

Ramén var den siste levande soldaten från Indelningsverket. Han antogs 1899 och fullgjorde trots en synnerligen hög ålder, fortfarande sina kontrakterade repetionsövningar vid Upplands regemente (I8) , som då bytt namn till S1, i Uppsala ända till år 1971.

Då kunde minsann Dveriges Totalförsvar hantera sin personal. Vad har blivit bättre med HÅÄÄRRRSEEE?

Hur många av de civilanställda på HÅÅÅÄRRRSSSEEE har gjort värnplikt? Har gjort utlandstjänst som soldat eller befäl?

När dessa nästan kulturrevolutionistiska krumsprång till personalpolitiskt taskspel kommer i en aldrig sinande ström tycker jag det är på sin plats att efterlysa dessa personers CV.

Vilka krav har det ställts på personalare som ska tjänstgöra i Försvarsmakten? En absolut grund borde vara att den blivande personalaren har varit minst ett år i soldatliknande funktion-och om anställningen är sedan obligatoriskt utlandstjänstgöring tillkom-Sverkers sommarhälsning, ni kommer ihåg-så SKA den blivande personalaren ha tjänstgjort utomlands.

En massa trams som "HR-strateg" etc blir ganska lätt överkomliga om den blivande personalaren inte har tjänstgjort som soldat och faktiskt förstår vad andra medarbetare-kärnverksamheten-uträttar.

HUR många på HÅÅÄRRSEE har varit i soldatens roll? Är det kansk 5% idag?

Ser fram mot hummande svar från nån feg chef på HÅÅÄÄRRSEE.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade