Inför Sälen anno 2012

Om en dryg vecka drar årets upplaga av Folk och Försvars rikskonferens igång i Sälen. Som vanligt ser konferensens första dag, söndagen, ut att bli den mest intressanta under temat "Försvarspolitik för framtiden". Redan första passet innan eftermiddagsfikat ser ut att kunna bli mycket intressant då såväl Sveriges som Finlands försvarsministrar ska ge sina synpunkter på ämnet. Efter kaffet är det ÖB:s tur och sedan den tyske försvarsattachén. Den som följer försvarsministerns blogg har säkerligen lagt märke till ett visst tyskt perspektiv under hösten. Sista passet för söndagen vidtar sedan med försvarspolitisk debatt mellan olika partiföreträdare.

Dag två och tre ägnas åt det vidare säkerhetsperspektivet med ekonomi men framförallt kriminalitet, så det är i princip bara den första dagen som avhandlar militärt försvar. Tiden kommer därför att bli knapp och även om det nog kan bli en del intressanta frågor som tas upp, t ex Försvarsmaktens ekonomiska situation inför tiden bortom 2014, blir det svårt att matcha förra årets upplaga med Wilhelm Agrells föredrag om det svenska försvarets fullständiga haveri under de gångna decennierna. Tyvärr finns det inte längre kvar på Folk och Försvars hemsida, men det var högst sevärt att se en stor andel av de politiker och officerare som varit med om att forma just den utvecklingen sitta knäpptysta och lyssna.

Inför årets upplaga skulle man verkligen vilja se ett omtag i debatterna kring innebörden av den svenska solidaritetsförklaringen och konsekvenserna när USA nu kraftigt minskar ner sina europeiska ambitioner. Vem garanterar vår säkerhet när vi själva inte är förmögna till detta? Som går att utläsa ur årets regleringsbrev förväntar sig Regeringen att först om ett år, 1 januari 2013, finns EN bataljonsstridsgrupp färdig, sammanställd från delar av alla de olika manöverbataljonerna. Ytterligare ett år senare ska nämnd stridsgrupp kunna ha hög beredskap för insatser. Föga imponerande och det blir ytterst intressant att se hur förverkligandet av detta samt övriga delar av regleringsbrevet går under året när det redan nu ser knaprare ut än på länge ekonomiskt.

En annan fråga som tål att stötas och blötas är som vanligt personalförsörjningen. Försvarsmakten står nu inför ett enormt omstruktureringsarbete för att få rätt kompetenser på rätt platser. Det är den ena sidan. Den andra är rekryteringen och uppfyllnaden av soldater som kommer att stöta på vissa friktioner när man inte längre kan rekrytera bland tidigare värnpliktiga (samma sak gäller för officersutbildningen).

Allvarligast blir dock frågan avseende personalförsörjning hur vi gör den dagen vi eventuellt upptäcker att nuvarande organisation inte är tillräcklig? Vi har låst fast oss i en modell utan någon möjlighet alls till tillväxt då värnplikten i realiteten är avvecklad och framförallt en befäls- och chefssituation där tillväxt av nya officerare kommer att ta ett decennium från beslut till leverans.


Det finns som sagt minst lika gott om intressanta frågor att diskutera som vanligt i Sälen och då står inte ens NATO nämnt någonstans...


18 kommentarer:

joche sa...
6 januari 2012 21:01  

Du skriver om minskade ambitioner i Europa från USA's sida. I det sammanhanget borde väl älven Rysslands upprustningar nämnas.

Wiseman sa...
6 januari 2012 21:13  

Joche:

Definitivt. De utgör förhoppningsvis ingen nyhet. Däremot blir tiden fram till det ryska presidentvalet i mars ytterst spännande. Det är oerhört svårt att se att Putin bara skulle låta presidentämbetet glida ur greppet. Vilka åtgärder vidtas?

Anonym sa...
6 januari 2012 22:16  

Wilhem Agrell!!! Professor Wiilhelm Agrell-dra SAMMA föredrag i Sälen som ifjol och prova om någon av de totalfega generalerna vågar öppna munnen-förra året satt generalerna och tittade på sina skor när professor Agrell talade.

Någon general som nu, ett år efter Sälen 2011, vågar kommentera sin traumatiska upplevelse av professor Agrells förelärning?

Ingen? Tänkte väl det. Svenska generaler är det ryggradslösaste som finns. Helt utan moral-förutom "What´s in it for MEEEEEEE"?????

Anonym sa...
7 januari 2012 01:34  

professor Wilhelm Agrells tal i Sälen 2011 finns här. De generaler som vill läsa in sig på materialet kan också läsa här-det vore ju rätt käckt om superfege genmj Michael Moore skulle våga att respondera på professor Agrells tal-med ETT ÅRS förbveredelser-i Sälen 2012.

Men något sådant, att Försvarsdepartementet-som kryllar av militärer-skulle våga att kommentera något alls-det kan man väl inte begära? Eller kan man det?

Tolgfors Operettkrigsmakt-TOALETT.

Anonym sa...
7 januari 2012 01:36  

http://www.newsmill.se/artikel/2011/01/18/hela-historien-om-f-rsvarets-nedg-ng-och-fall

Professor Agrells tal i Sälen 2011 som skrämde C INS till korgossetystnad. Fege ÖB var inte ens närvarande.

Läs-läs och reflektera!!!!

Anonym sa...
7 januari 2012 08:46  

Nu finns Agrells anförande uppe igen på vår hemsida.

Rikskonferensen 18 januari Del 2

/Henrik

Upandaway sa...
7 januari 2012 09:15  

Tänkte att detta kanske skulle kunna vara intressant i sammanhanget, dels vad det gäller Ryssland och dels vad gäller Värnplikt i allmänhet.

"The British government's most senior defence and security policy advisers are finally facing up to a fundamental shift in the world's military and economic balance...

Europe will no longer be able to rely on the US, Europe is getting progressively poorer, and the people of Europe want to spend less on weapons, not more."

Och det här:

"Treating the causes of instability and terrorism at source is better and cheaper than dealing with the consequences, as Somalia's piracy demonstrates... The non-traditional skills sometimes needed mean reserve forces could add value to this task in a way regular units may find harder"

http://www.guardian.co.uk/politics/defence-and-security-blog/2011/dec/15/nato-uk-alliances

"As the United States pivots its military might toward Asia, Washington and its allies should not forget that Russia remains an unpredictable global player, Britain's defence minister has cautioned."

http://news.ninemsn.com.au/world/8399109/britain-warns-us-not-to-forget-russia

Svenskt tänkande har ju på senare år präglats av att "det där tar någon annan hand om". Tänker inte minst på den där övningen ett par år tillbaka när ett scenario över en östersjökris spelades upp, och *ingen* av de närvarande kunde ta det på allvar.

Varför? Jo det var ju NATO (d.v.s. USA) som skulle ta hand om det. Vadå ansvar, Sveriges intressesfär sträcker sig tydligen inte längre än till Öland*.

Men när nu 80% av det logistiska understödet till Libyenoperationen sköttes av USA, borde man inte börja fundera så smått på hur det skulle se ut om de inte är garanterade att dyka upp?

Det är mycket passande att Obamas tal kom så nära inpå Sälenkonferensen. Ska bli väldigt intressant att se om det får något avtryck, och om det attitydskifte som behövs redan har börjat...

*Jag vet att Gotland ligger längre ut, men till Öland finns åtminstone en bro.

Jelzin sa...
7 januari 2012 10:18  

Jag vill tipsa om att senast jag letade så fanns Agrells utmärkta anföranden från förra årets konferens på SVT play. Har för mig att det var under SVT forums kanal.

Wiseman sa...
7 januari 2012 10:22  

01.34 Var vänlig sluta använda uttryck som TOALETT. Den typen av retorik gynnar ingen, allra minst dig själv.

Liknande kommentarer kommer i fortsättningen inte att publiceras.

Anonym sa...
7 januari 2012 10:24  

Kom-ihåg att svenska generaler arbetar med de uppgifter, förutsättningar och resurser som de ges. De som ger gör det på uppdrag av väljarna. Väljare och media har valt att betrakta militärt som något ont, obehagligt, omoraliskt och otillräckligt under större delen av efterkrigstiden. Vapen och militärer dödar ju folk. Framförallt har det inte varit en intressant eller viktig politisk fråga för väljarna. Därmed inte heller för media. Därmed inte heller för dagens politiker som inte känner ansvar för "landet" (gud, så fjantigt t.ex. amerikaner och finnar beter sig...) utan bara för partiet och möjligheten att bli omvald. Det gäller ju deras karriär idag, då yrket inte längre bemannas av riktiga lekmän, utan av professionella politiker som låtsas vara representativa lekmän.

Till sist sitter några stackars grundlurade officerare med en omöjlig uppgift. Ska vi verkligen skälla på dem för att de var ambitiösa, ville göra karriär och i bästa fall inte förstod att de accepterade en omöjlig uppgift. Är det inte mänskligt, och en god militär norm, att gilla läget och utgå från att tilldelade medel är tillräckliga medel? Skulle du frivilligt lämna din anställningstrygghet av personliga moraliska skäl? Skulle du tacka nej till högre lön inom firman? Vi är få som har gjort det. Främst vi som haft goda förutsättningar till nytt jobb. Få fd. kollegor har det, inkl. antagligen du.

Det är flera kockar i denna soppa och det är uppenbart att de inte alltid samarbetar särskilt bra. Den största skurken är kanske media och deras totala avsaknad av bevakning och kritisk granskning inom området. Riksdagsbeslutet 1996 som lade grunden till en radikalt förändrad säkerhetspolitik och försvarsmakt passerade i princip obemärkt. Det ligger väl inte i medias kultur att intressera sig för försvarsfrågor, annat än om det involverar en skandal eller något annat negativt? Att positiv rapportering uteblir kan så vara, men jag skulle gärna önska lite mer engagerad och konstruktivt kritisk rapportering ur ett professionellt säkerhets- och försvarspolitiskt perspektiv. Andra politikområden förtjänar tydligen sådan bevakning. Det är så dags att diskutera frågan 15 år EFTER beslut istället för fem år före.

Det är lätt att hoppa på "Tolgfors" och "generalerna" men bidrar knappast till att det blir bättre. Denna blogg verkar mer handla om att vilja förbättra och mindre om att vara en tryckventil för frustrerade individer. Ju mer inlägg och kommentarer av den karaktären, ju mindre kommer bloggen att kunna påverka i någon substantiellt konstruktiv riktning.

Anonym sa...
7 januari 2012 10:29  

@anonym 2216

Att bara nyttja namnet Agrell som ett buzzword och insinuera att vara emot allt är huvudbudskapet är tyvärr lite förenklande av världsbilden.

Agrell har många insikter som han med "raka rör" leverarar och får genomslag i debatten vilket vitaliserar debatten. Men man kan ej ta alla hans argument ur sitt sammanhang. Tex att Agrell har påpekat vikten av utländska insatser men varnar för att förmågeutvecklingen kan påverkas av insatserna är ju helt rätt och verkligen måste beaktas av FM. Agrell har noterat det som även FM har noterat men där den inneboende kraften tyvärr ej har mäktat med att se faran i utvecklingen.

Syndromet inom denna sfär är den klassiska svenska överambitionen i kombination med en snabb svensk förändringsbenägenhet vilket är en fara i sig.

Likväl som att faran har varit för stort fokus med internationella insatser finns det nu säkerligen en fara med att för snabbt lägga all omorganisationskraft på nationella insatser.

Vi kan ej låta pendeln hela tiden slå i ytterlägen och tappa organisationens långsiktiga målsättningar. Se bara på hur NBG om och om hela tiden påverkar FM till vissa delar mera negativt än positivt.

Anonym sa...
7 januari 2012 10:37  

Agrells inlägg är som sagt tyvärr borta både från Folk & försvars hemsida samt från SVT PLAY. Då ämnet är minst lika intressant inför årets Sälenkonferens som förra året kan dock följande länkar rekommenderas som rekapitulation inför den stundande (icke)debatten om vi behöver och kan försvara oss.

I den första ger Agrell själv en bra sammanfattning av sin analys i en debattartikel på Newsmill som är ganska precis ett år gammal.

http://newsmill.se/artikel/2011/01/18/hela-historien-om-f-rsvarets-nedg-ng-och-fall

http://www.dn.se/ledare/signerat/vem-avvecklade-forsvaret

http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/sa-blev-svenskarna-ett-folk-utan-forsvar_5402897.svd

Anonym sa...
7 januari 2012 10:44  

Generaler kan ju alltid prova föredömets goda makt. "Följ mig"-var en devis som fanns en gång i tiden....

Kanske generalsnomenklaturan kunde vara de första för omstruktureringsledaren att rationalisera bort? Eller är det så att det först ska finnas en räcka generaldirektörsposter att välja mellan för våra stackars generaler-som bara hamnat där de hamnat-utan att fatta varför-och som det är mest synd om av alla.

Svenska generaler-korgossar i Sälen 2011-vågar någon av dessa generaler möta professor Wilhelm Agrell i debatt?

Troligen inte.

Anonym sa...
7 januari 2012 10:46  

Till anonym 10.24

Varifrån i all friden har du fått din uppfattning?
Har du överhuvudtaget gjort lumpen, människa?
Svenska folket har tåligt gjort sin plikttjänst under efterkrigstiden och många gånger trivts bra och funnit tiden meningsfull.
Att naiva politiker senaste 20 åren förstört försvaret är beklagligt. Se hur Finland upprätthållit ett bra försvar med flera stridsdugliga brigader till halva kostnaden av den svenska.

Martin, skogsarbetare

Henrik Karlsson sa...
7 januari 2012 12:26  

Mitt misstag. Jag förtydligar att sändningen med bland andra Agrell alltså återigen finns på Folk och Försvars hemsida.

http://www.folkochforsvar.se/index.php/fofplay_reader/items/rk18_del2.html

Rikskonferensen kommer även i år att sändas i sin helhet genom vår webbplats och kan kommenteras live via Twitter #fofrk och/eller via Rikskonferensens hemsida http://www.folkochforsvar.se/index.php/rikskonferensen.html

Anonym sa...
8 januari 2012 02:49  

@ anonym 10:24
Ang att genom val har svenska folket valt att se Försvarsmakten som något ont.
Min upplevelse är att många fortfarande tror att vi har ett försvar liknande det gamla värnpliktsförsvaret, alltså en stor volym.
Många är av den uppfattningen att kortbanor längs landsvägar fortfarande är ett alternativ för Flygvapnet, förlåt flygstridskrafterna, eller stridskrafter på luftarenan eller vad det heter just idag.
Många har ingen aning om hur liten Försvarsmakten är idag.
Dessa människor är måna om Försvaret men pga att rapportering kring detta är i det närmaste obefintlig utanför forum som redan "frälsta" frekvent besöker så kommer intresset för dessa frågor att vara litet. Det är helt enkelt en ickefråga då de inte vet hur det är ställt med den svenska Försvarsmakten.

/JOPP

Anonym sa...
8 januari 2012 07:58  

@ Jopp

ja, och varför är det så kan man undra?

Magnus Redin sa...
8 januari 2012 16:15  

@Anonym 07:58 Därför att försvar och krig är nördigt, obehagligt och äckligt och rationella överväganden kräver en magstyrka som nästan är sociopatisk? Vilket är helt korrekt, sedan finns det även sådant som är mera positivt.

För accepterade extrema men tyvärr inte så ovanliga politiska övertygelser är försvar ond höger och kvinnofientligt. (Sedan kan samma personer digga unga virila palestinska frihetskämpar, det finns inga krav på att övertygelser måste vara logiska. )

En annan vanlig villfarelse är att vi nu lever i framtiden då nationalstaterna är upplösta, allt är globaliserat och väpnade konflikter är ett stadium som mänskligheten har passerat. Det ligger en del i det, mängden konflikter minskar och det bildas större gemenskaper än nationalstater men det är ack så naivt att från det dra slutsatsen att krig är omöjliga.

Dock har det till min förvåning blivit lite positiv uppmärksamhet runt insatserna i Afghanistan och Libyen

Själv tror jag att dubbelspelet under kalla kriget skadade den säkerhetspolitiska debatten så den tappade kontakten med verkligheten. Folk är försvarspolitiskt uppfostrade inom ett par generationer lögner, vad spelar då sanningar för roll?

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade