Luftslottet som sprängdes

(Långt inlägg men mycket läsvärt för den som vill försöka förstå vad som händer inom Försvaret just nu)

Så har då nyheten nått media att 2008 kommer bli det bistraste året någonsin budgetmässigt för Försvaret. 2007 höll alla förband sina budgetar, men genom felräkningar i HKV landade 2007 ändå på 400 milj kr mer än budgeterat. 400 milj kr låter ju mycket men i själva verket är det försvinnande lite om man ser till försvarsbudgetens storlek, bara drygt 1%. Det är som om en person med normal inkomst skulle gå ut och spendera 200 kr mer på stan än beräknat den månaden. En kraftfull gissning är nu att NBG inte kommer att sändas på någon insats under sin beredskapsperiod.

Populära förklaringar i media till varför det blivit så här kommer att vara:

  • Materielbudgeten är för stor
  • Invasionsförsvaret måste ställas om till ett insatsförsvar
  • JAS"-projeket"

Ovanstående förklaringar är myter. Materielbudgeten inkl JAS går ju inte att röra om man ska kunna ge förbanden den utrustning de behöver för att lösa sina uppgifter. Tidigare när Försvaret har varit inriktat på att slå tillbaka ett väpnat angrepp har man accepterat hopplöst usel materiel med papperstigrar som skydd genom plast istället för pansar. Nu när det är mer sannolikt än på många år att förbanden hamnar i strid vid internationella insatser ställer man helt andra krav på materielen.

Vad gäller "omställningen till insatsförsvaret" är det bara att läsa budgetunderlagen resp Sveriges rapportering till FN:s register över konventionella stridskrafter (bläddra till Sverige och jämför år för år). Förbanden och materielen från invasionsförsvaret är redan borta.... (men det är ju en bra ursäkt/nödlögn att använda mot dem som inte vet bättre)

Åtgärderna som vidtas för att få försvaret på rätt köl kommer tyvärr mycket sannolikt att bli ytterligare förbandsnerläggningar. Dock är Försvaret redan nu på den nivån att går inte att stryka fler förband utan att stryka hela förmågor, som t ex ubåtar, luftvärn, artilleri. För Flygvapnets del finns det bara två flottiljer om 4 divisioner kvar. Börjar man stryka fler divisioner kommer Flygvapnet att implodera eftersom det är omöjligt att utbilda och samtidigt hålla en division insatsberedd internationellt.

För Flygvapnets del innebär verkligheten just nu att en av divisionerna inte tilldelas någon flygtid alls, inga nya piloter kommer att kunna utbildas (m a o kommer tv-hjältarna att fortsätta stå kvar på backen vilket de gjort sen i höstas) och man kommer inte att nå upp till den erforderliga förmågan som krävs för att ha förband i beredskap för insatser utomlands. Ser man till hur mycket pengar som fattas är det ofattbart. Flygvapnet behöver ca 14 000 h JAS-tid per år. 1 h kostar i runda slängar 35 000 kr. Räknar man nerdragning är kostnaden per flygtimme en annan eftersom fasta kostnader såsom löner etc inte kan dras av och då är man nere på knappt hälften. I dagsläget kommer Flygvapnet endast tillåtas ta ut drygt 7000 h (vilket är lite mer än vad en amerikansk flygdivision flyger per år). Detta ger en besparing på drygt 100 milj kr på pappret (realeffekten skiljer sig ju alltid). Dock måste man spara ytterligare drygt 60 milj, vilket i dagsläget är oklart hur man ska göra.

De värnpliktiga som kallats in i år kommer vid flera förband inte nå upp till den utbildningsstatus de måste ha för att vara användbara. Den övergripande målsättningen med att utbilda värnpliktiga i dagens försvar är att de ska kunna tjänstgöra vid internationella insatser. P g a besparingarna kommer man ej att kunna använda dem för detta (vilket ju gör det helt meningslöst att kalla in dem). Deras i stort sett enda uppgift under värnplikten kommer istället att vara att gå högvakt......


Hur ska man då komma till rätta med Försvarets budgetproblem?

Jag har skrivit det i tidigare inlägg och jag är lika säker som tidigare. De fasta kostnaderna måste ner och interndebiteringarna avskaffas. De åtgärder som genomförs nu motsvarar om Volvo skulle dras med underskott och man där beslutade att lägga biltillverkning på is och hoppas att det ser bättre ut i budgeten nästa år, varvid man i så fall kan börja tillverka bilar igen. Idiotiskt...

För tio år sedan användes ca hälften av förbandens budget till verksamhet (dvs övningar, skjutning, gångtid på fordon, fartyg, flygplan). Idag är det endast runt 15 % av förbandens budgetar som går till verksamheten. Resten går till fasta kostnader, såsom hyror, löner etc, vilket måste anses som helt j-a absurt!

Inom Försvaret, som alla andra statliga myndighetern har man sedan 90-talet börjat interndebitera sig. Om vapen ska hämtas ut på förrådet för soldater debiteras respektive enhet, skall en bil hämtas ut debiteras det o s v. För alla Försvarets lokaler betalar man hyra till Fortifikationsverket (som har avkastningskrav gentemot staten = staten ska tjäna pengar ur försvarsbudgeten!?!?!). Dessa hyror ska vara marknadsmässiga, vilket gör att ett tjänsterum om 8 kvm på ett regemente eller en flottilj springer loss på nästan 20 000 kr/mån. För tio år gamla minibussar debiteras hyror på 500-lappen om dagen.

Detta syftar tyvärr bara till att hålla igång byråkrati och administratörer. Många kallar detta låtsaspengar, men det är felaktigt eftersom det faktiskt är pengar dras ur försvarsbudgeten, även om de i många fall bara går runt, runt i statskassan. Tyvärr är det så inom de flesta, för att inte säga alla statliga myndighetern. Ni som undrar varför sjukvården bara blir sämre, kan ju fundera på varför landstingens fastighetsbolag är de enda enheter som redovisar bättre och bättre resultat, medan hela kliniker får läggas ner. Lägger man dessutom ner en enhet för att spara pengar måste delen som har avkastningskrav på sig höja hyrorna för övriga enheter med känt resultat.

Det är också en populär myt i media att avveckling och nedrustning ger besparingar. Så är icke fallet. Avveckling av anläggningar och materiel kostar i runda slängar vad dessa skulle ha kostat att underhålla och använda i 10-20 år. De förbandsflyttar som genomförts har kostat 100-tals miljoner... per st... Det är på många år sikt som dessa åtgärder börjar gå med vinst.

Tre saker står klara:

  • Det kan inte bli sämre än vad det är nu (vilket med enkel logik bevisar att det kommer att bli avsevärt sämre)
  • Eftersom Försvaret huvudsakligen är till för att sysselsätta människor kommer ingenting att göras åt att minska interndebiteringshysterin
  • Ansvar kommer inte att utkrävas av de som år efter år inte klarar av att lägga budgeten i HKV

Återigen har Luftslottet Försvarsbudgeten sprängts. Nu börjar arbetet med att bygga ett nytt luftslott. Timern för sprängning av detta är satt till... tja... ska vi säga hösten 2008?


För mer insikt i situationen i Försvaret rekommenderar jag övriga inlägg om Försvaret


Svd, 2
Aftonbladet
Expressen
DN
HD
Sydsvenskan
mil.se


Förtydliganden: i det som i media redovisas som materielbudgeten räknas hyror och andra interndebiteringar in, vilket gör att budgeten ser mycket stor ut. Det är dessa interndebiteringar jag vill ha bort.

I verksamhetsbudgeten utgörs största delen av budgeten av lönekostnader.

För att bättre visa vad försvarsbudgeten går till borde interndebiteringarna (hyror etc) och personalkostnaderna brytas ur respektive budget och redovisas separat.

Luftslottet som sprängdes del II, III, IV och V

23 kommentarer:

Anonym sa...
12 januari 2008 kl. 11:11  

Det är ju inte utan att man får en liten kall rysning efter ryggraden. Jag har aldrig förstott vad Sossarna gjorde där när de gav myndigheter order att gå plus...

Anonym sa...
12 januari 2008 kl. 11:18  

Tack för en intressant genomgång! Finns det något hopp kvar om ett fungerande svenskt försvar inför framtiden?

Anonym sa...
12 januari 2008 kl. 11:30  

Tragiskt nog har du så rätt..
Att inte svensken ser verkligheten och inte ser detta som en vanlig hemförsäkring. Händer det att efter en höjning av den tar bort en delar av denna och spelar med, sen tänker "det har ju inte hänt något de senaste 10 åren"?
Nej, men att låta bli att se på historien och "spela" med vår svenska hemförsäkring försvaret det gör vi år efter år..
Jag är ordentligt oroad över omvärldens upprustning och vår nedrustning och det igen...

Fortsätt gärna, "vi" måste börja se verkligheten..

Jonte

Wiseman sa...
12 januari 2008 kl. 11:48  

Tack för stödet!

Anonym sa...
12 januari 2008 kl. 13:25  

har läst det nu och det var en intressant läsning.
hela bloggen är intressant och kommer att följas.
Men som jag ser det så är inte försvarsmakten prio 1 i samhället.
Vi har all sjukvård och all räddningstjänst som är prio 1 när det gäller att rädda och försvara och är det inte det försvaret är till för in i det värsta?
Som jag resonerar kan verka dumt för många insatta i försvaret och som säkert jobbat inom försvaret.
Men vad tycker du om att göra en film för 4 miljoner som sedan kritiseras av de flesta anställda? är det att hålla ekonomin?

Anonym sa...
12 januari 2008 kl. 13:47  

Intressant läsning då jag själv jobbar i Försvaret. Hyffsat rätt i fakta även om vi har 3 flottiljer idag. Vissa siffror är modifierade i vissa riktningar men ande-meningen är korrekt.

Bra skrivet

Anonym sa...
12 januari 2008 kl. 14:21  

Vi hade inte råd att ha ett försvar för Sverige så då tar vi insatsförsvar istället. Lo and behold, det kostar pengar också. Nu skall ju förbanden faktiskt kunna slåss inte bara bli mobiliserade. Vilken överraskning att det kostar pengar! Den som hittar ett koncept med ett försvar som finns men inte kostar vinner.

Anonym sa...
12 januari 2008 kl. 14:52  

Tänkvärda ord. Sedan är det som alltid svårt att värdera sanningshalten i alla påståenden.
Men ett faktum kvarstår, pengarna räcker inte och HKV bli lika förvånade varje gång. Denna gång var det redan i januari...annars har det av tradition varit senare under året.
I Försvarsmaktens försvar (ooooh en ordvits) kan nämnas att politikerna ställer uppgifterna till FM men tilldelar inte tillräckligt med medel. Uppgifterna ökar, framförallt de internationella åtagandena, men budgeten ser likadan ut...
Vad är rätt och vad är fel?

Anonym sa...
12 januari 2008 kl. 15:53  

Folk skyller på Försvarsmakten, men det är mest politikernas fel (oavsett partifärg). De ger försvaret uppgifter utan att först undersöka dess ekonomiska och praktiska konsekvenser.

Jag tror att Försvarsmakten gör så gott den kan utifrån de förutsättningar den har.

Anonym sa...
12 januari 2008 kl. 16:05  

Svenska makthavare har på 15 år utplånat vårt försvar. Till fördel för vem? Vi har att vänta på en ekonomisk och territoriell invasion av vårt Sverige. Hur ser vårt land ut om 10 år och i vilken huvudstad sitter regeringen, vidare kan man undra hur har detta
fått ske utan att svenska folket sagt ifrån?

Anonym sa...
12 januari 2008 kl. 16:59  

Det är precis samma visa vid all statlig verksamhet, inkl universiteten där jag jobbar. Interndebitering, statligt fastighetsbolag som ska gå med vinst, onödig byråkrati, allt mindre pengar till verklig verksamhet. Man hade ju trott att den nya regeringen skulle göra nåt, men de är så fixerade vid att se ut som sossar att de inte lyfter ett finger. Sorgligt, landet skulle behöva ett försvar, vård, utbildning värt namnet i dagens internationella konkurrens.

Krigsblogg 2007 sa...
12 januari 2008 kl. 17:40  

Ytterst intressant... Det är för tusan så att man kan börja grina...

Wiseman sa...
12 januari 2008 kl. 17:57  

Anonym 13.25: Även om Försvaret inte är prio 1 hör det till de fundamentala tjänster som man i äldre tider bildade stater för: försvar, rättsväsende, sjukvård. Tyvärr hjälper det ju inte ge pengar från försvaret till sjukvården när även sjukvården läcker som ett såll. På 60-talet fanns det drygt 3000 läkare i Sverige och INGA sjukvårdsköer. Idag finns det nästan 40 000 läkare och du vet ju själv hur det ser ut med köer och OM man överhuvudtaget får vård. Har vi blivit långt mer än 10 ggr sjukare eller är det något annat som spökar?

Filmen är ganska bra. Men som du säger sticker det ju i ögonen med 4 milj kr för den. Det hade ju gått att lägga den på mil.se. Det finns andra saker som sticker betydligt mer i ögonen när det gäller avdelningen idiotiska utgifter: Den nya loggan som ratades för många milj kr, nya gradbeteckningar för Flygvapnet och Marinen för tiotals milj, och så fortsätter det.

Wiseman sa...
12 januari 2008 kl. 18:01  

Anonym 13.47: Jag räknar inte F 7 i detta fallet som en flottilj eftersom det enda man producerar till "insatsförsvaret" är Tp 84. JAS 39-flygstyrkorna är endast för utbildning. I så fall ska man ju även räkna in Malmen. För övrigt kan jag sätta rätt mycket på att inom något år har vi flygskolan på Såtenäs istället för Malmen. Hela flygskolecirkusen de senaste tio åren är ju ett praktbevis på hur man bäst slösar miljardbelopp för att få till en avsevärt sämre effekt.

Anonym sa...
12 januari 2008 kl. 22:11  

Det var faktiskt en av de mer träffsäkra bloggar jag sett om Försvarsmakten!

Visst görs det väl en del fel även inom FM med filmer, logotyper och annat trams.

Men ändå (bara som ett exempel på interndebitering), när Fortifikationsverket (=statskassan) får tillbaka lika mycket pengar på hyra för en kasern under 10 år som det kostar att bygga en ny, borde de flesta fatta att myndigheterna skulle vinna ofantliga summor på att få äga sina egna fastigheter.

Hur gammal är en kasern i genomsnitt då? Tja, 80 år är väl kanske inte helt fel räknat...

Sen är det ju även så att om myndigheten vill sänka sin hyra genom att flytta ur lokaler de inte behöver, kommer de ändå debiteras för den lokalen eftersom FortV måste höja hyran på de återstående lokalerna året efter (det kan ju av naturliga skäl vara svårt att hyra ut en byggnad inom ett regementsområde till annan än en militär myndighet) för att få kostnadstäckning.

Ska man dra ytterligare ett varv på valsen så kan man ju börja läsa hyresvillkoren för statliga myndigheters lokaler. Då kan man börja rysa, för hade det varit en fristående entrepenör som tagit ut dessa "marknadshyror" hade den stått utan hyresgäster tämligen omgående.

Jaja...men vad vet jag... :)

Wiseman sa...
12 januari 2008 kl. 22:21  

Säger som prästen: Amen!

Dessutom är det ju egentligen meningslöst att ta "marknadsmässiga" hyror av Försvarsmakten, då man ytterst sällan kan vända sig till någon annan fastighetsägare eller leverantör. (Låt se, var hittar jag nu ett nytt stridsvagnsgarage nära mitt regemente...)

Anonym sa...
12 januari 2008 kl. 23:06  

Som gammal pilot i FV (37 år) kan jag bara instämma. Vi försökte att etablera en flyglinje med våra hercules för våra försvarsanställda.Eftersom många pendlade från våra storstäder till Sthlm gjorde vi en linje från de mest frekventerade flygplatserna till Sthlm men detta blev en fullständig flopp. De flesta officerarna flög hellre med SAS än sitt eget bolag!! Antagligen för att de fick poäng och andra förmåner.

Wiseman sa...
12 januari 2008 kl. 23:35  

Herc: jag är inte förvånad...

Det känns skönt att man får stöd av dig och andra kollegor.

Anonym sa...
13 januari 2008 kl. 00:21  

Kunde lika gärna ha skrivit det själv.
Håller med i varje ord, och jag har vid ett flertal tillfällen oxå påpekat detta för döva öron (dvs de karriärister som stannat kvar i försvaret, och är rädda att säga emot sin chef).
Men att ingen ser att det är kvisslingar som infört denna falska matematik är märkligt.
Var är Håkans eget must? Varför granskar inte DE detta största hotet mot försvaret?
Ja du läste rätt, inget större hot finns f.n
Får det fortgå imploderar försvaret snart. Mycket snart.

Anonym sa...
13 januari 2008 kl. 00:44  

Heh, svenska försvaret kan gott skrotas helt. Trots allt, om försvaret skulle bli tvunget att försvara Sverige, fanns då viljan balnd ansvariga politiker att låta försvaret sköta sin uppgift och fanns det vilja bland svenskarna att ställa upp för sitt land ??? Tvivlar i bägge fallen ....

Anonym sa...
13 januari 2008 kl. 00:55  

Kommentar till kommentarer utan någon avsikt att starta en debatt.

Till Herc:
Interndebitering. Idag är det dyrare att flyga med våra egna TP-flyg än med SAS. Jag har själv haft det som alternativ vid inrikes resa men du behöver vara så pass många för att det ska löna sig att du i princip behöver vara fler än som ryms i flygplanet.

Angående 3.7 milj filmen:
Fattar inte att folk orkar bry sig så oerhört mycket om detta. Filmen vara bra, jag uppskaddade att få den då det i tider som dessa i Försvaret krävs den typen av ledarskap att motivera och förklara var Försvaret skall gå. Jag har inget problem alls med den och tror att det är ett mindre antal oerhört trångsynta människor som stör sig på den. Samma människor som tycker Försvaret är meningslöst och pengar skall läggas på Vården och internt de som inte kan vidga vyerna utan för sin egna åtstramade bubbla och se helheten.

Angående hopp och Försvarets framtid? Skriv ett Blogginlägg om Försvarsministerns bisarra ledarskapsklavertramp idag då han tog hela den här budget-debatten och vände runt den som "Jag visste inte", "Försvarets eget fel". Du är ju för ¤%&#" Försvarsminister. Är det inte ditt jobb att företräda Försvaret i Regeringen?

Oavsett det består Försvaret idag av ett tappert gäng oerhört lojala människor som fortfarande hoppas på att fortsätta med sin verksamhet som vi brinner för. Vi balanserar på en knivsudd just nu och personligen tror jag på framtiden, om folk orkar vara kvar och rida ut stormen. Vi är nog många allians-röstande officerare som är en smula besvika på hur det skulle bli och det blev.

Sedan är det exakt som vissa inlägg beskriver och anledningen till att vi fick en ny statsminister. Uppgiften försvaret skall lösas beskrivs tydligt från våra politiker i riksdagsbeslut. Att inte ge ekonomiska medel till en uppgift är fel. Jag tror det flesta anställda i Försvarsmakten mycket hellre skulle se en skärning i uppgiften och möjlighet att kunna lösa det som blir kvar en som det är idag.

Anonym sa...
13 januari 2008 kl. 14:44  

Till "anonym 12 januari 2008 13:25"

Försvarsmakten kanske inte känns som prio 1 just men när försvarsmakten verkligen behövs är det försent att prioritera deras budgetpost.

Wiseman sa...
14 januari 2008 kl. 23:29  

Jag har lagt märke till att detta inlägg skapat lite debatt på forumet Sporthoj, vilket är kul. Syftet var ju just att fler skulle få upp ögonen för hur galet staten styr sina myndigheter och framförallt Försvaret.

Det här inlägget på Sporthoj sammanfattar mycket bra hur det fungerar med interndebitering (och varför inte jag själv får byta en glödlampa på jobbet utan måste kontakta någon på Fortverkets supportcenter 20 mil bort. Denna person ska sedan skriva en arbetsorder som i bästa fall effektueras efter några dagar, men normalt tar det en månad. Då är det ganska jobbigt när det är glödlampan på toaletten det handlar om):

http://www.sporthoj.com/forum/showpost.php?p=3363612&postcount=19

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade