Vad händer i Tchad?

Som bekant tog sig rebellerna i Tchad i helgen ända från sina bakre baser inne i Sudan ända in i Tchads huvudstad N'Djamena, där de slutligen slogs tillbaka av regeringsstyrkor. Förra året genomfördes ett likadant anfall, men då stoppades rebellerna tidigare utanför N'Djamena.

Som vanligt lider svenska media av svår Star Wars-sjuka, dvs hopplös rebellromantik. Man är noggrann med att påpeka att rebellerna vill ha bort president Deby från makten och att Deby själv tog makten i en kupp för nästan 20 år. I övrigt nämner man inget om rebellernas agenda, eller vad Deby står för.

Deby har gjort sig ordentligt ovän med Sudan eftersom Deby tillåter flyktingar från sudanesiska Darfur att ta sin tillflykt till Tchad och de flyktingläger som finns i tchadiska Darfur. Av denna anledning stöder Sudans regering rebellerna i Tchad genom att förse dem med fristader, utrustning och träningsmöjligheter inne i Sudan. Från sudanesiskt territorium gör rebellerna sedan räder in i Tchad, innan man åter går över gränsen för att undkomma tchadiska regeringsstyrkor. Härom veckan gick Tchads flygvapen (några få helikoptrar, ett propellerskolflygplan och några transportflygplan) till anfall mot rebellbaser strax innanför sudanesiska gränsen. Sedan i helgen har Tchad åter förklarat Sudan krig, vilket händer av och till.

Det mest intressanta som svenska media inte nämnt någonting om är följande: Vad händer med flyktingarna från sudanesiska Darfur om rebellerna lyckas få bort president Deby och ta makten i Tchad? Är i så fall ett ännu större folkmord att vänta i Darfur?

EU har som vanligt när det gäller konflikter i Afrika blivit taget på sängen. Den planerade EU-styrkan i Tchad (drygt 3500 man) har fått sitt avresedatum uppskjutet pga stridigheterna. För svensk del har det inneburit ytterligare väntan för det amfibiekompani som kommer att utgöra den svenska kontingenten. Frankrike bedömde i förra veckan läget så allvarligt att man lät sitt flygande detachement i Tchad ombasera till Gabon. Den spanska styrka på 15-20 man som befann sig på rek-resa i Tchad evakuerades med spanskt militärt flyg. Kvar på flygplatsen blev ett antal spanska civila trots att det fanns platser över i flygplanet.

Redan innan sommaren kom förfrågningar från Frankrike till Sverige om att man önskade svenskt deltagande i en fredsbevarande insats i Tchad. Det man önskade var en insats med Nordic Battle Group (NBG) inkl stridsflyg med början i november. Frankrike erbjöd sig att sköta logistiken mot att Sverige ställde upp med NBG. I september beslutade dock regeringen att det inte skulle bli någon insats med NBG.

Nu står man inför ett intressant faktum. Läget i Tchad bedöms för riskabelt för att skicka den avsedda EU-styrkan till Tchad. En av NBG:s huvuduppgifter som man har tränats för (och ett av huvudsyftena med EU:s Battle Groups) är att upprätta brohuvuden för att möjliggöra insatser med mer konventionella fredsbevarande förband. Hade det i detta läget inte varit ganska lämpligt för EU att först sända in en av sina två i beredskap stående Battle Groups i Tchad?

Jag är dock rätt säker på att det inte kommer att bli någon insats för NBG. Dels saknas fortfarande en hel del viktig materiel (som kommer att vara operativ först mot slutet av beredskapsperioden...). Framförallt kommer en insats med Nordic Battle Group att bli så kostsam för Försvaret att även om man ställer i princip all annan verksamhet under 2008, kommer man inte klara av att hålla budgeten.

Som alltid är det viktigaste för Försvaret (enligt direktiven uppifrån) att hålla budget. Insatser, oavsett hur nyttiga, får komma i andra hand. Det är viktigare att man klarar av att betala hyrorna till andra statliga myndigheter än att det görs en insats för världsfreden.


Krigsblogg 2008 (mycket intressant om Tchad och övriga konflikter i världen) 1, 2
SvD - Svenskar ska rädda EU-trupp
SvD - Minst 160 döda i Tchad
Aftonbladet - Minst 100 civila dog i Tchad

12 kommentarer:

Anonym sa...
8 februari 2008 08:11  

Tjena Wiseman!
Jag måste först säga att jag hyser stor respekt för dina insiktsfulla analyser om situationen inom försvarspolitiken. Du ligger ständigt på framkant.
Jag har en viss förståelse, ur ekonomiskt perspektiv, för att man inte väljer att sätta in hela NBG i Tchad trots att behov kan tänkas föreligga. Jag tillhör själv Airbase Bn inom NBG och ur en amatörstrategisk synvinkel torde en insats av just denna "enabler" vara ett rimligt beslut. OC Nash har ju beskrivit Tchadmissionen som "a logistical Everest" med en nästintill obefintlig infrastruktur inom landet och det finns fortfarande luckor på transportsidan inom EUFOR. Sverige har ju tidigare bidragit med en flygplatsenhet i Kongo (FK). Om man tänker sig att EU sitter och håller på NBG för en eventuell brandkårsutryckning till Kosovo om några veckor, tror jag inte en flygplatsenhet är nödvändig i ett sådant scenario. Dels driver man redan flygplatsen i Pristina (där svenska flygledare inom FM utbildat motsvarande Kosovoalbanska) och dels finns ju bla Italienska flygbaser och hamnar inom kort avstånd.
Hur ser du på saken?

Wiseman sa...
8 februari 2008 09:20  

Jag tror liksom du att AB 01 inte kommer att behöva nyttjas vid en förstärkning i Kosovo. Precis som du säger har man tillgång till Pristina för att flyga in förnödenheter och förstärkningar. Stridsflyg kan också som du påpekar baseras i Italien eller i andra grannländer. På samma sätt tror jag inte att AB 01: tjänster vid en insats i Afghanistan kommer att vara speciellt efterfrågade, även om den nya PAR:en skulle vara uppskattad i den krångliga afghanska terrängen.

Problemet i Tchad är till stor del för flyg avsaknaden av flygplatser. De två största är N'Djamena och Abeche. Framförallt Abeche ligger i högriskområde, men även N'Djamena bevisades ju i förra veckan vara högst osäkert. Nu har fransmännen ändå återbaserat 2 Mirage F.1 från Gabon, men läget får ändå anses mycket osäkert. Vid insats av NBG med AB 01 är det ganska troligt att man väljer att förstärka AB 01:s skydd med förband ur NBG core battalion. Vi får väl se vad som händer med Tchad...

Kul att du gillar bloggen!

Anonym sa...
8 februari 2008 10:05  

"den nya PAR:en" Jag häpnar ;)

Jag misstänker att fransmännen redan har full personaltäckning på flygplatsen i N´Djamena då det är landets enda ordentliga hub och att de, vad jag förmodar, baserar sina Mirage och Transall där.
Hur situationen ser ut i Abeché vet jag inte men under presskonferensen med Gen Nash kunde man förstå att det pågår en renovering/upprustning av flygplatsen med stöd av EUFOR. Sen har man ju "dirt stripen" i Gos Beida. Den ligger väl ganska strategiskt placerad med tanke på de flyktingläger som ligger spridda runt området. Gos Beida tillhör kanske ett av de just nu osäkraste områdena men vad jag förstår är ju en av EUFOR:s huvuduppgifter att säkra hjälpsändningarna och skydda flyktingarna i östra Tchad.

Wiseman sa...
8 februari 2008 15:39  

Jag tror rebellerna kringgick Abeche den här gången. I november 2006 tog man hela staden i ett blixtanfall. Minns inte om de blev utkörda eller lämnade frivilligt.

Visste faktiskt inte att det fanns en strip i Goz Beida, men den är ju säkert lämplig i så fall för hkp och kanske Hercules. Säkerheten verkar vara ett problem över hela Tchad.

Har jag förstått det rätt har rebellerna koncentrerat sina styrkor till området kring Mongo, sydväst Abeche.

Anonym sa...
10 februari 2008 01:28  

O vise mannen:

Du glömde nämna att även Tchad stödjer Sudanesiska rebeller och inte enbart hyser flyktingar. På senare år förefaller det som att Tchad används som proxi för vissa västländers stöd för Sudanesiska rebeller. Tchads envåldshärskare utnyttjar läget för att säkra sin position i landet med hjälp från väst. Kan det handla om att komma åt den sudanesiska oljan månne?

Skamligt att Sverige ska delta i denna smutsiga expedition. Jag som hade förväntningar på att vi (europeer) skulle lyckas bygga en självständig EU-arme som skulle vara till att försvara oss mot alla eventuella hot.

Det här har ingenting att göra med skyddet av sudanesiska flyktingar utan här handlar det om ren nykolonialism!

Det är tydligt att man kopierar Kosovos lösning till Darfur. Stödja rebellerna, trumma ut i massmedia om hur civila har drabbats hårt, skicka "fredsskapande/fredsbevarande styrkor till området och slutligen annektera det man vill åt (naturtillgångar?). Formellt kommer både Kosovo och Darfur naturligtvis bli självständiga men alla vet vilka kommer ha sista ordet när korrumperade pampar har installerats.

Det här är vad våra 40.000.000.000:- årligen kommer att användas till. Sorgligt...

Wiseman sa...
10 februari 2008 11:17  

Du kanske skulle fråga dig själv varför Kina i så fall ständigt bromsat ett FN-ingripande i Sudan? Kinas största oljeinvestering är i Sudan och Darfur och jag tror till och med att Kina är den största intressenten i Sudans olja. Överhuvudtaget är Kina på ytterst stark frammarsch i Afrika i syfte att säkra råvaror så billigt och snabbt som möjligt utan skrupler, t ex i Mugabes Zimbabwe.

Visst har Frankrike starka intressen i Tchad. Men vad gäller Sudan, om man skulle utgå från din ståndpunkt att det bara gäller olja. Vad är då bäst? Att bara strunta i det och säga att vi ska sköta oss själva - vi kan ju inte göra gemensam sak med ev exploatörer, eller att sätta stopp för ett folkmord initierat av andra exploatörer? Var blir samvetet renast?

Att tro att någon gör något här i världen av ren och skär godhet är en livsåskådning som är mycket riskabel och naiv.

Anonym sa...
10 februari 2008 23:40  

Nu talar vi samma språk Wisemannen :-)

Varför Kina blockerar FN-ingripande i Sudan?

Det kan finnas flera skäl till det. Ett kan vara att konflikten i Darfur är konstgjord - utan stöd från utlandet skulle Darfurrebellerna antagligen för länge sedan ha ingått fred med den sudanesiska regimen eller blivit mer eller mindre utslagna. Ett FN-ingripande kan förvärra situationen ytterligare. Ett annat kan vara att kineserna har intressen i oljefyndigheterna, som du påpekar, och inte vill bli av med de.

Folkmord som du talar om är allt för starkt ord i sammanhanget, men ack så tacksamt att använda i våra västliga blaskor för att piska upp den rätta stämningen för mobilisering av stöd till våra nykoloniella expeditioner.

Tycker du det är rätt att föra krig mot Kina i diverse länder i 3:e världen? Om svaret är ja så undrar jag om du är medveten vilket pris folken i dessa länder kommer betala? Darfur lär bli rena rama dagiset i jämförelse. Då kan vi tala om folkmord på riktigt.

Och tala inte om de skrupelfria kineserna som idkar handel med Zimbabwe när vi inte har några problem alls med att sälja avancerade vapen till mörkrets riken som Pakistan och Saudiarabien t ex.

För övrigt är demokratiläget i Zimbabwe, objektivt sätt, inte sämre än i ex Tchad, Kenya, och dessa länder har vi själva inga problem att samarbeta med.


PS Kul med en intelligent försvarsblogg. Skala bara bort Moder Teresa-sjukan (aka white mans burden) dvs hopplös riddareromantik där vi ska rädda diverse utsatta flyktingar och andra stackare som råkar bo i områden vi finner strategiskt intressanta. Rakt på sak är mycket ärligare även om jag förstår att samvetet då kan bli naggat i kanten.

Wiseman sa...
11 februari 2008 18:48  

Visst används folkmord som värdeord ofta i våra tidningar och övriga media. Jag har ju själv inte varit i Darfur eller Sudan och hoppas slippa. Däremot finns det andra som varit det, t ex den här mannen - http://www.nsd.se/artikel.aspx?artid=83792&arkiv=False - och några andra kollegor till mig.

Nej, jag har inte mycket till övers för kineserna eller andra kommunistländer någonstans. Ej heller för andra länder i t ex Afrika där man beter sig som i t ex Kongo, Zimbabwe etc. Där får man ju värdera från fall till fall hur vi ska förhålla oss till dessa länder. Jag finner det helt sjukt att vi ger bistånd rätt ner i Mugabes ficka. Kollektiv skuld som vänstern ofta envisas med att vi har gentemot Afrika ger jag inte mycket för. Vad man däremot kan göra är ju att uppmuntra de som når längst i färden mot demokratiska och rättssäkra samhällen.

Mycket har jag blivit anklagad för i mina dagar, men att lida av "white man's burden" var något nytt.

Är det månne så att du förespråkar Mohammed Atta's linje att Afrika måste genomlida sin blodiga medeltid som vi hade för 700 år sedan innan man kan få bättre samhällen? :)

Anonym sa...
12 februari 2008 03:12  

Wisemannen sa:

"Visst används folkmord som värdeord ofta i våra tidningar och övriga media. Jag har ju själv inte varit i Darfur eller Sudan och hoppas slippa. Däremot finns det andra som varit det, t ex den här mannen - http://www.nsd.se/artikel.aspx?artid=83792&arkiv=False - och några andra kollegor till mig."

Såg i några av dina inlägg att du behärskar Ryska. Då kan du ta och läsa lite propagandaartiklar från Sovjets diverse inblandningar i andra länders angelägenheter, ex Afghanistan, Vietnam, Korea från tiden då det begav sig. Artikeln du länkar ser ut som en direkt kopia av dessa Sovjetiska blaskor - byt bara ut Svenne Svensson mot Ivan Ivanovich och Sudan mot Afghanistan.

Går vi lite längre tillbaka i tiden så kan vi studera hur tyska tidningar beskrev situationen Böhmen och Mähren. Vad propagandan resulterade i vet vi mycket väl. Det är mycket olyckligt att man i vissa kretsar försöker piska upp en krigsstämning som ska motivera våra nykoloniala expeditioner.


Wisemannen sa:

"Nej, jag har inte mycket till övers för kineserna eller andra kommunistländer någonstans. Ej heller för andra länder i t ex Afrika där man beter sig som i t ex Kongo, Zimbabwe etc."

Vad är ett kommunistland? Är inte säker att dagens Kina skulle platsa i Marx definition. Och hur kan hela länder bete sig så illa att Mr Wisemannen blir upprörd? Som jag tidigare skrev så ser jag inga skillnader på Zimbabwe och Tchad och Kenya och Kongo/Zaire demokratimässigt. Ändå är vissa länder bra och andra onda. Fåglarna på grenarna utanför mitt fönster visskar om att det beror på att ledarskicket i Tchad och Kenya är lydiga och gynnar västliga eliters intressen medan Mugabe har blivit olydig och behöver läras en läxa. Därför måste vi gå in och destabilisera regimen - kosta vad det kosta vill. 100.000 döda Zimbabwier blir utmärkt anledning att skicka en expedition dit för att "skydda civila".


Wisemannen sa:

"Jag finner det helt sjukt att vi ger bistånd rätt ner i Mugabes ficka. Kollektiv skuld som vänstern ofta envisas med att vi har gentemot Afrika ger jag inte mycket för. Vad man däremot kan göra är ju att uppmuntra de som når längst i färden mot demokratiska och rättssäkra samhällen."

Vad det anbefaller mig så kan vi lika gärna sluta med bistånd helt och hållet. Visst har en del av pengarna gått till bra saker men allt för mycket till att muta 3:e världens ledare till lydnad. Detta kan ha gynnat vår industri men absolut inte befolkningen i dessa länder. Jag antar att det är vad du syftar på när du är positiv till att "uppmuntra de som når längst i färden mot demokratiska och rättssäkra samhällen" med våra skattepengar.


Wisemannen sa:

"Är det månne så att du förespråkar Mohammed Atta's linje att Afrika måste genomlida sin blodiga medeltid som vi hade för 700 år sedan innan man kan få bättre samhällen? :) "

Nu förstår jag inte riktigt vad du är ute efter. Menar du att afrikaner är utvecklingsmässigt på samma stadiet som vi européer var på medeltiden (?) och att vår uppgift är att rädda de till civilisationen?

Wiseman sa...
12 februari 2008 22:11  

Det här tenderar att bli utdraget...

Jag vet mycket väl hur man i Sovjet porträtterade situationen i media för att gynna den egna saken. Visst händer det också i svensk media. Dock ser jag en avsevärd skillnad i de fall jag både har underättelser/information genom tjänsten och vad som sedan skrivs i media.

Det är bara att inse att varken du eller jag kommer att kunna övertyga den andre på det här sättet om den egna ståndpunktens korrekthet.

Vad gäller kommuniststater etc, anser jag ett land vara en kommuniststat om man själv säger sig vara kommunistiskt. Dock anser jag inte att det samma gäller demokrati, vilket för dessa stater ofta går hand i hand. Kina som du nämner är ju ett tydligt exempel på att kommunismen aldrig kommer att fungera, då makten ständigt korrumperar och några grisar blir mer jämlika än andra.


Bistånd skall ges på ett sätt som gynnar självhjälp, inte rakt ner i en ficka. Jag tror mycket mer på hjälp till självhjälp, än att lösa all världens problem genom att låta de drabbade stanna i Sverige för resten av evinnerligheten. På så sätt dränerar man bara det aktuella området på kompetens.


Mohammed Atta som studerat i Europa om jag minns rätt, och sedan flyttat tillbaka till Somalia och blivit en av Aidids handgångne män, rättfärdigade det tidiga 90-talets inbördeskrig i Somalia på det sättet.

"Vår uppgift" är svårdefinierad. Måhända ska den mer stanna vid att peka i rätt riktning än att hålla handen. Det vore synd om vi alla ska göra om samma misstag som någon annan.

Anonym sa...
12 februari 2008 23:44  

Wisemannen sa:

"...Dock ser jag en avsevärd skillnad i de fall jag både har underättelser/information genom tjänsten och vad som sedan skrivs i media."

Är det verkligen så? Då kanske man ska fråga sig hur pass politiskt styrda underrättelserna är. Skräckexemplet är underrättelserna om Iraks massförstärelsevapen inför inför invasionen. Är läget bättre i Sverige? Hoppas att så är fallet.


Wisemannen sa:

"Det är bara att inse att varken du eller jag kommer att kunna övertyga den andre på det här sättet om den egna ståndpunktens korrekthet."

Ja, vi är överens om att vi inte är överens.

"Vad gäller kommuniststater etc, anser jag ett land vara en kommuniststat om man själv säger sig vara kommunistiskt. Dock anser jag inte att det samma gäller demokrati, vilket för dessa stater ofta går hand i hand. Kina som du nämner är ju ett tydligt exempel på att kommunismen aldrig kommer att fungera, då makten ständigt korrumperar och några grisar blir mer jämlika än andra."

Jag ser tydligt att du är rätt bra insnöad i en svartvit värld - men det är väl sådana som eftertraktas inom det militära. Du har inte mycket för övers för Kina och andra kommuniststater säger du. Det ekar bekant i mina öron. Finns många som har samma åsikt om USA, vad USA nu än gör så är det per definition dåligt.

Tänk efter - kanske är du bara ett steg ifrån Atta som du nämner. Hans världsåskådning lär ha också varit svartvit med de rättrogna på ena sidan och otrogna på andra sidan.

Livet är som livet är - mycket mera komplicerad än så. Finns säkert mycket positiva saker som händer i Kina på samma sätt som det gör i USA och andra världsdelar. Och tur är väl det - tänk vad deprimerande det hade varit om bara vi i Sverige hade monopol på godhet och rättfärdighet...

Min förhoppning är att mänskligheten inte ska behöva bo i grottorna i framtiden enligt Dr. Strangeloves recept på grund av vår dumhet...

Wiseman sa...
14 februari 2008 20:20  

Underrättelserna om Irak var det inget större fel på, däremot på de politiker som istället för att lyssna på underrättelsetjänsten drev igenom sin egen agenda.

Jag har ingen anledning att tro att underrättelserna i Sverige är politiskt styrda/tillrättalagda. Snarare är det även här så att våra politiker inte vill ta till sig det material som kommer fram, de utredningar som görs etc, om det inte gynnar dem.

Du är långt ute på fisens mosse nu när det gäller att tillskriva mig egenskaper och åsikter. Sådant undanber jag mig.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade