Vad var det jag sa?

SvD har i en granskning kommit fram till att "kostnaderna för administration, datorsystem och lokaler spräcker budgeten" för Försvaret.

Om jag nu ska vara riktigt ärlig, var det inte det jag sa, utan att den sjuka interndebitering inom Försvarsmakten (liksom andra delar statens verksamheter) gör att för lite pengar blir kvar för kärnverksamheten - insatser och övningar. Det säger sig självt att det enormt kontraproduktivt att sitta och betala marknadshyror till ett annat statligt bolag för lokaler som Försvarsmakten byggt och ägt i ca 100 år för att det statliga fastighetsbolaget ska gå med vinst. "Marknadshyror" är bästa sättet att få kostnadseffektivitet", eller något i den stilen, brukar förespråkarna säga.

Tala då om för mig, hur kan det bli bäst kostnadseffektivitet när man tar ut en hyra för något som tidigare endast kostat underhåll och där man samtidigt inte har möjlighet att hyra av någon annan?

Det är ju inte direkt så att Försvarsmakten har möjlighet att säga att "Nej, det här regementet är för dyrt i hyra. Vi flyttar till nya lokaler". För det första krävs det politiska beslut om var Försvaret ska vara lokaliserat (det är ju trots allt stödjande av sysselsättningen som är Försvarets huvuduppgift. Operativa hänsyn kommer betydligt längre ner på listan). För det andra är det ytterst få fastighetsbolag som hyr ut kasernområden, marinbaser, mobiliseringsförråd och flygflottiljer.

De gånger Försvaret har sagt upp hyresavtalet på en enstaka byggnad inom ett regementsområde etc, har Fortverket svarat med att det spelar ingen roll. Då tvingas vi höja hyran på de övriga byggnaderna.

1994 övergick så gott som alla Försvarets lokaler till den nya fristående statliga myndigheten Fortifikationsverket. Sedan dess hyr Försvaret sina lokaler av FortV. Dessa byggnader var i många fall bortåt hundra år gamla och sedan länge betalda och kostade endast i drift. För nybyggnationer idag tas ofta medel från Försvarets budget. Man bygger t ex en ny motorhall eller hangar för ett antal miljoner kr. Därefter ges byggnaden till FortV som sedan hyr ut den till marknadspris till Försvaret. Ofta är det så att hyran är så hög att på 3-4 år har man betalat samma summa det kostade att bygga nytt.

Utöver lokalhyrorna har vi sedan det sjuka systemet med hyror av materiel. Vem skulle inte vilja betala 500 kr om dagen för en tio år gammal minibuss? Eller en årshyra av en 5 år gammal PC som motsvarar inköpspriset av en helt ny speldator?


Vid en första anblick blir reaktionen för många att det ju bara handlar om låtsaspengar och att pengarna inte lämnar organisationen. Det är fel!

För det första tas dessa pengar ifrån en pott som annars skulle bekosta övningar, insatser och inköp av materiel.
För det andra kan ju vem som helst räkna ut vad det kostar att administrera alla dessa hyresposter, transaktioner etc.
För det tredje har t ex FortV avkastningskrav gentemot staten. (Staten ska tjäna pengar på sina egna pengar)
För det fjärde, vad är billigast? Att du bygger ett hus, ger det till din granne som du senare betalar hyra till för både drift och vinst eller att du sköter driften själv?


Ni som sitter och undrar varför ert landsting lägger ner kliniker och sjukhus kan ju börja ifrågasätta varför ert landstings fastighetsbolag ständigt går med större och större vinst i takt med att ert landsting drar in på vårdplatser och skickar mammor till Åland för förlossning?

Ni som är småbarnsföräldrar och är arga på att era barn inte längre kan gå på dagis i er stadsdel/skola i er by kan börja ifrågasätta varför er kommun ska betala hyror för de egna lokalerna.


Slutligen undrar jag stilla, varför är det ingen journalist som tar sig an att granska det sjuka system som endast verkar vara till för att blåsa upp värdet på statens tillgångar, men som samtidigt ger oss medborgare sämre och sämre tjänster till ett ständigt dyrare pris. Kan du svara på det, Mikael Holmström?


Mer om Försvarets ekonomiska system och budgetbekymmer 2008 - Luftslottet som sprängdes (fem delar)

6 kommentarer:

Kenneth sa...
23 februari 2014 kl. 17:14  

Och vad är orsaken till detta vansinne? Jo att Göran Person ville att Sverige skulle uppfylla de så kallade konvergenskraven vid EU inträdet. M.a.o. trycka upp BNP ett par snäpp till. Pengar som flyttas mellan myndigheter eller från myndighet till företag påverkar BNP. Det gör inte pengar som snurrar runt inom samma myndighet. Politisk ekonomi när den är som smartast :-/

Unknown sa...
23 februari 2014 kl. 21:58  

Problemet kan definieras som den liberala tron på New Public Management. Detta innebär att allt värde som skapas/tillförs kan kvantifieras som ett monetärt belopp. Då blir det sådana här effekter som att betala hyra för att ett annat statligt verk ska få en bokförbar vinst. Vi se samma "sjuka" i annan samhällsbärande verksamhet. Frågan är bara hur man ska kvantifiera att t.ex. rättssamhällets förmåga att skapa trygghethföredborgarna, eller hur sjukvården skapar välbefinnande för folk, eller hur försvarsmaktens sökerhetsskapande för nationen värderas i pengar. Eftersom detta inte låter sig göras är det logiskt att verksamhet som är statens ansvar är anslagsfinansierad, utan krav på avkastning. Detta fungerar dock inte i NPM- världen. Den bygger helt på företagsekonomiska tankegångar!

kent sa...
23 februari 2014 kl. 22:34  

Käre Kenneth. Jag tror inte riktigt du förstår vilken förändring försvaret gått igenom. Du kan inte referera till när Sverige gick med i EU 1994.

Det författaren pratar om är den privatiseringstrend som genomsyrat försvarets utveckling, särskilt efter att alliansen tillträdde 2006.

Att lägga ut tidigare statlig verksamhet till entreprenad, det är det som har hänt (jag är tidigare värnpliktig och utlandssoldat). Det som har hänt är att regeringen, i privatiseringens namn, ändrat ägandeformen av kaserner, lokaler och annan material - att ägas av privata aktörer.

Detta kan fungera i vissa områden, men är inte särskilt tillämpbart i försvaret. Dels av säkerhetsmässiga skäl, staten måste äga sin egen materiel - det säger sig självt.
Dels ekonomiskt - om privata aktörer och marknader bestämmer priset så går de förstås upp. Kostnaderna för försvaret ökar och de står i beroendeställning.
Dels moraliskt. Vilken militäranläggning anställer Securitas för att sköta vakten?

Att återgå till några politiska beslut för 15-20 år sedan förändrar inte det faktum att vår nuvarande regering fortsatt på en mycket mer extrem linje.

Securitas kan ju sköta kasernverksamheten och så kan vi anställa Blackwater(idag under namnet Academi) till andra insatser. Det är mindre försvar för samma pengar.

LarsG sa...
24 februari 2014 kl. 00:16  

Kent:

Som Wiseman skriver, detta skedde 1994, dvs mer än 10 år innan alliansen vann valet.

Securitas bemannar redan vakten på flera förband.

Anders sa...
24 februari 2014 kl. 08:29  

Ledsen att säga det men fenomenet är inte nytt. Vi som var med på 80-talet minns nollbasbudgetering och att FM satte privata aktörer i vakten på bl.a. västsvenska garnisoner.
När jag som kompanichef på 90-talet ville låta måla om ett logement då det skulle användas till andra ändamål inom kompaniet begärde FortV närmare 100K för detta (repeterar på 90-talet) och jag förbjöds dessutom anlita en privat målarfirma. Systemet fanns alltså förr också. Det har däremot tyvärr utvecklats i sin idioti, väl beskrivet ovan men också blivit mer synligt i och med den ändrade ägarformen.

Gormel01 sa...
24 februari 2014 kl. 20:00  

@Lars G., Securitas bemannar även tyska Bundeswehrs kasernvakter, och kanske även andra försvarsmakters. Det känns konstigt för oss gamla yrkesmilitärer.

Men å andra sidan är det flera debattörer på denna fina blogg som avvisar vakttjänst för våra yrkessoldater, som endast skall "utbildas".

Det känns som om det idag är oklart hur ett regemente/förband/plattform/orgenhet egentligen bör fungera, eller snarare vem som skall göra jobbet.

De beskrivna omläggningarna av kostnader för statens byggnader, fordon mm. är tydliga att se när man befinner sig i änden av systemet, men hur effekterna har verkat på den högre nivån - statsfinanserna är oklart.

Det verkar röra sig om en del i den allmänna rationaliseringen och neddragningen av försvarsmakten.

De debattörer som förordar tvångsrekrytering av soldater av kostnadsskäl, borde redovisa hur de ser på den totala kostnadsbilden för detta, snarare än att hejda sig vid soldaternas lön/dagersättning.

För min egen del tror jag att försvarsmakten i så stor utsträckning som möjligt skall finansieras-bekostas som allt annat i samhället. Försvarsakten mår nog bäst av att i längden fungera som samhället i övrigt.

MVH Göran Mellblom

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade