Koloss på larvfötter

Av dagens kommentarer att döma och andra bloggare finns det tydligen en viss förväntan att jag ska skriva något om PRIO, vilket jag sedan länge haft för avsikt att göra. Dock stämmer inte min arbetssituation alltid överens med vad som händer i världen och då prioriterar jag arbetet och kommer så alltid att göra.


Införandet av det nya datasystemet PRIO i Försvarsmakten har säkerligen inte undgått någon. Det har man från centralt håll varit mycket noga att se till även det än så länge bara införts för FMLOG. Nu i dagarna är t ex PRIO (eller informationen om PRIO) på turné runt förbanden för att de anställda ska få veta vilket förstklassigt system det är. Jag kan tänka mig att det blir lite kymigt att stå och prata väl om PRIO på måndag efter den granskning Computer Sweden nu har publicerat. Jag är alltid skeptisk mot helbrägdagörare och när man på FHS helt plötsligt ersätter föreläsningar av dyrt inhyrda utländska chefer med aktuella krigserfarenheter med info om PRIO, bifogar hela bilagor till Försvarsmaktens tidningar om systemet och genomför promotionturnéer runt landets förband, ringer det varningsklockor.

PRIO är i botten ett civilt affärssystem (SAP) som används av flera stora företag och andra Försvarsmakter. Bland användarna hittar man Försäkringskassan som plöjde ner åtskilliga miljarder innan man gav upp. Norska Forsvaret började implementera SAP förra sommaren och har också dragits med stora problem. I augusti begärde man att få anställa 60 extra dataspecialister för att få ordning på grundproblemen. I april avslöjades det att halva den norska F-16 parken stod på marken för att ett problem i SAP gjort det svårt att få fram rätt reservdelar till flygplanen. I Sverige har man inom FMLOG tvingats gå utanför rutinerna och regelverket för att få fram materiel till insatta förband eftersom PRIO inte har fungerat som avsett. Jag har tidigare skrivit om cyberkrigföring och de långtgående effekter ett IT-angrepp eller angrepp mot strömförsörjningen kan få. Det är inte särskilt svårt att förstå effekterna av att PRIO helt plötsligt skulle gå ner. Förhoppningsvis står inte serveranläggningen i en vanlig kontorsbyggnad någonstans i landet, men med tanke på att det finns långtgående planer på att samla landets stridslednings- och övervakningsförmåga i en sådan, låter det ju inte helt otroligt.

PRIO som datasystem är avsett att ersätta datasystemen inom ekonomi, logistik, ledning, IT, förvaltning och HR (ett nytt modeord som är så mycket klatschigare än personaltjänst) med ett gemensamt system. Avsikten är att av de ca 100 datasystem (ofta skräddarsydda för Försvarmakten och somliga gamla och besvärliga att hantera) som nu brukas inom Försvarsmakten ska PRIO ersätta 70. Bara det får mig att dra öronen åt mig. Hittills har jag inte sett någon uppgift på hur länge man tror att PRIO kommer att vara i tjänst. IT-utrustning och tjänster har en tendens att snabbt bli gamla. På 70-talet köpte man t ex in en för den tiden mycket, mycket avancerad dator som skulle hantera Flygvapnets hela ADB-behov fram till åtminstone millennieskiftet. Den upptog bara ett bergrum i Mellansverige och hade några enstaka fjärrterminaler i bl a Stockholm.

Investeringsmässigt talar man ofta om att PRIO kommer att kosta ca 2,4 mdr kr att införa. Försvarsmakten uppger (snarare är det nog leverantören som uppger) att besparingarna när systemet är helt infört 2013 ska bli ca 1 miljard kr om året. En ansenlig summa, men jag tror det när jag ser det. Kommer man redan 2015 att ha uppnått break even för PRIO? I Norge räknar man t ex med att spara ca 45 milj NOK per år med en investering på ca 600 milj NOK med samma system. Då är det alltså ca 13 år för att nå break even. Håller då ett ett IT-system av det här slaget 13 år? Tveksamt. Hur många är det idag som sitter och kör Windows 95? Sen är det ju ofta så att man ändå tvingas investera i nya system för att de andra blir för gamla. Man måste inte alltid nå break-even för att det ska vara värt att investera. I vissa fall är förmågan överordnad kostnaden.

Statskontoret har i flera rapporter (2007, 2009) höjt varningens finger för PRIO-projektet. Man oroas, förmodligen med all rätta, över risken för avsevärda fördyringar och alltför optimistiska vinstförväntningar. I den senaste rapporten konstaterar man också att ”risknivån för hela konceptet PRIO snarare har ökat än minskat sedan Statskontorets föregående granskning”.

Det har säkert undgått få anställda i Försvarsmakten att PRIO dras med en hel del problem. På intranätet EMIL har man med jämna mellanrum kunnat läsa att PRIO ligger nere för än det ena, än det andra och nu för någon månad sedan fick man reda på att nästa steg i införandet skjuts på framtiden p g a barnsjukdomarna. PRIO har ju också fört med sig den fullkomligt absurda aspekten att det inte går att genomföra några ordentliga personalomstruktureringar förrän den modulen är fullt införd, vilket väntas ta ett tag till.


Det absolut största problemet med PRIO som jag ser det är att systemet inte klarar av att hantera hemlig information, inte ens den lägsta nivån som är hemlig/restricted. Personuppgifter på nyckelpersonal, logistikuppgifter om tillgänglig materiel som antal och var den finns m m, är definitivt inte uppgifter som jag tycker ska hanteras i ett system utan säkklassning.

Man blir ju också fullständigt vansinnig när man hör uttalanden som detta av Försvarsmaktens informationsdirektör på frågan om 2,4 mdr kr räcker för att få PRIO infört enligt specifikation: ”Projektet hålls inom de budgetramar som finns. Vi kommer att hålla SAP-systemet inom den struktur som SAP erbjuder, sedan anpassar vi Försvarsmaktens verksamhet och organisation till systemet.” Som exempel på detta kan ju nämnas FMLOG försöker anpassa sitt planeringsarbete för 2010 till de nya förutsättningar som uppstått i samband med PRIO:s införande och med det menades inte förutsättningar i positiv bemärkelse.

Mitt eviga mantra: Vad är kärnverksamhet och vad är stödverksamhet? I dessa dagar med ”egenrapporteringssystem” för löner och ledighet framtagna för kontorsarbete och centralisering och nerskärningar av alla stödfunktioner med ökad arbetsbörda för chefer och officerare i linjeorganisationen ska man ju inte bli förvånad över en sådan attityd. I PRIO verkar det av utdelat informationsmaterial att döma bli ännu fler fantastiska funktioner för den som tillbringar sin arbetstid i kontorsstol istället för veckor i fält. Det är tydligen bara att börja anpassa fältverksamheten efter PRIO.Hoppet är det sista som överger människan och man får definitivt hoppas att det ordnar upp sig med PRIO så att man får till stånd den fantastiska besparingen på 1 miljard om året och framförallt en förmågehöjning. Det är som britterna brukar säga om USA: Det blir nog bra när det är klart. I USA:s fall har det hittills tagit 233 år och det verkar fortfarande inte vara klart, men hoppet lever.Försvarsmaktens sidor om PRIO med mål och beskrivningar mil.se

Computer Sweden: Systemkaos i Försvaret, Försvarsmakten ska anpassas till systemet, Måndag hela veckan, Kaos kring införandet
Äldre CS: Försvaret förnekar fördyrat affärssystem, Försvarets SAP-projekt rullar på, Försvarets SAP-system igång

Svd: Administration gav Försvaret kris (Prio 198 milj kr dyrare 2008)

TV4

27 kommentarer:

Anonym sa...
6 juni 2009 04:47  

Jag vet vad vi gör! Vi anpassar Försvarsmakten till systemet och inte tvärt om... IDIOTER!!!

/Lt Löjtnat

Johan Westerholm sa...
6 juni 2009 08:39  

Wiseman

Jag förundrades redan från början av valet av plattform. När jag slutade i FM gick jag till Telia och sedemera vidare i näringslivet som konsult. Jag kom då i kontakt med ett antal aktörer, såväl noterade som onoterade som valt SAP.

En stor noterad koncern hade plöjt ner 100-tals miljoner i denna programvara utan att få den att fungera utan körde fortfarande dubbla system tio år efter implementationsstart. Ett annat exempel var CD/DVD distributören Boxer (salig i minne) som valt programvaran för sin logistik och ekonomi.

Bolaget gick i konkurs.

Jag har till dags dato bara träffat på ett fåtal som fått ut de effekter som efterfrågats av plattformen. Det borde för FM finnas skäl att titta närmare på hur Saab-Scania och IKEA löst sina problem med produktkategorisering vilket är närliggande med FM behov. De bägge är världsledande inom detta område och i IKEA:s fall oomtvistlig väg till framgång.

FM har tyvärr visat en faiblesse för att uppfinna hjulet fler gånger än en och detta har inte förändrats sedan min tid visar det sig. Tragiskt.

mvh

Johan

Wiseman sa...
6 juni 2009 09:15  

Johan: Det är som jag sade om GLC/NOC/NBF. Försvarsmakten har blivit ett sätt för IT-bubblans aktörer att leva vidare utanför den civila marknaden där de är brända.

Anonym sa...
6 juni 2009 11:12  

Man tar sig för pannan, återigen tror FM att bara man sätter en överste i projektledningen så kan man fixa allt. Det gick inte på 90-talet med ORION, ATLE etc, och det går inte nu. Men man hade ju kunnat hoppats att FM lärt sig något av historien.
/Karl

halldin sa...
6 juni 2009 11:33  

Detta känner jag igen. Green Cargo har precis samma SAP dans för sig nu. Det funkar inte, men det ska användas och fan i gatan den som snackar skit om det.

Jag har aldrig träffat någon som har något positivt att säga om SAP. De måste ha en sjuk säljarkår som ändå lyckas få ut det och sen få kunden att plöja ner miljoner och åter miljoner i det.

Anonym sa...
6 juni 2009 11:37  

Scyffertklass!

A propos PRIO/SAP/GLC/NOC/NBF/SIRIUS och alla andra akronymer bakom vilka det döljer sig mer eller mindre dubiösa projekt eller verksamheter vill jag gärna rikta lite välfötjänt uppmärksamhet mot en av Wisemans bloggarkollegor.

Vederbörande skriver läsvärda inlägg på bloggen ”Sverige och världen”
(http://tnsexton.wordpress.com)

Den 29 maj kunde i inlägget ”Tänk om, Gud förbjude, någon annan har rätt.” bl.a. följande läsas: ”Verkligheten är väl den att många stora och avgörande beslut ofta tas utifrån också andra bevekelsegrunder än de ur ett enskilt handläggarperspektiv strikt sakliga.
Partitaktiska politiska överväganden, politisk kohandel, arbetsmarknadspolitik, medveten kortsiktig risktagning, hänsyn till utländska regeringar eller handelspartners, hemliga överenskommelser med andra länder eller med industrin, personrelaterade faktorer, avvägningar mellan olika politik- eller sakområden är bara några exempel som ligger utöver det rent sakliga vid beslut om stora materielprojekt, ominriktningar eller vad det nu kan vara. Faktorer som inte alltid är kända, och kanske inte heller ska vara det, för alla.”

I ett inlägg från den 1 juni, ”Den bästa av världar finns inte”, följer vår bloggare upp resonemanget upp med bl.a. detta: ”Om höga chefer på ett prestigelöst och självklart sätt kunde förklara för den undrande och oförstående specialisten varför det blev som det blev och samtidigt gav feed back på nedlagt arbete skulle oändligt mycket vara vunnet. För chefer genom ökat förtroende inom organisationen och för handläggare och specialister genom ökad förståelse för beslutsprocessens komplexitet.”

Det är ironisk humor när den är som bäst…

Det är närmast briljant att med så subtila medel kunna blottlägga såväl den monumentala inkompetens vilken präglar beslutsfattning som den narcissistiska självbild vilken grasserar på exekutiv nivå inom Försvarsmakten.

Som sagt – Schyfferklass!

/Oberon

Anonym sa...
6 juni 2009 12:44  

För 2.4miljarder kan man anställa många programerare, som kan skapa system med hjälp av öppen källkod.

På mitt förra jobb så var det som mest 60anställda totalt varav ca hälften utvecklare.
Under de åren företaget levde så gick det åt ca 250miljoner. (utvecklare=billigt, sälj/marknad=dyrt)

Och produkterna var spetsteknologi, med redundans och massor av funktioner som dög åt många större telekomjättar. (även holländska försvaret)

1. Det är inte fult att utveckla egna system. Och gör man det rätt så fungerar det för lååång tid framöver. Skiter det sig så vet man vilka som jobbar över för att fixa det. Och man har full kontroll på källkoden.

2. Konsulter är det effektivaste sättet att fördyra projektet och att lägga kunskapen i någon som drar med nästa erbjudande.

Att köpa ett SAP system från det man läser, det är att köpa kejsarens nya kläder som sytts ihop med enbart konsulter.
Du får inget, och när inget faller isär för konsulterna drar så vet ingen hur man gör för att inget ska fungera.

/Tinhead

Mia sa...
6 juni 2009 18:50  

Det var intressant att se ditt inlägg om det nya systemet PRIO.
Som anställd i FMLOG måsta man på alla nivåer jobba i systemet.
Den utbildning vi fått är s.k. E-learningskurser,
där man lär sig de delarna som alla från enklaste förrådsman och uppåt ska klara av.
Att registrera arbetstiderna, skriva reseräkningar,
och göra inköpsanmodan är väl det alla bör kunna.

Detta är inte oöverstigligt svårt om man har hyfsad datavana
och har tillgång till en skrivbordsplats med dator.
Många förrådsmän saknar både och.
Dessa måste avsätta en del av sin arbetstid till att leta reda på en ledig dator
för att knappa PRIO,oftast med hjälp av någon annan förrådsman som tror sig kunna lite mer.

För arbetstiderna måste vi köra i BÅDE Palasso och PRIO.
I Palasso räknas tiden annorlunda än i PRIO, så när vi gjort vår tidsredovisning i Palasso
så måste vi räkna om detta till timmar och hundradelar för att det ska funka i PRIO.

Så finns det en sida med "egna data" där sånt som adress, närmast anhörig etc finns inlagt.
Man kan ändra dessa data själv, vilket var tur då mina "egna uppgifter"
var från när jag anställdes i FM och därmed ca 10 år gamla...

Att skriva en inköpsanmodan är inte helt problemfritt,
men det kan ju vara en besparing i sig att folk inte orkar försöka sig på att göra det...
När man väl lyckats med att få till en inöpsanmodan går den vidare till behörig chef som skall godkänna.
Attesteringsvägarna har väl inte funkat så där jättebra på min enhet.

Jag har själv fått högvis med fakturor som ska attesteras, vilket jag saknar behörighet för.
Innan jag hade luskat ut VEM som ska ha dem egentligen
och HUR man skickar dem vidare i systemet så låg de kvar, obetalda.

När din inköpsanmodan är attesterad går den ner till avropsfunktionen som beställer.

Sen kommer varan till Godsmottagningen, där den ska tas emot inte bara fysiskt utan naturligtvis även i PRIO.
Detta har inte heller funkat problemfritt, kryptiska felmedellanden dyker upp.
Har ärenden från februari som ligger hos servicedesk, utan att vara avhjälpta ännu.
När vi godkänt leveransen går den vidare till faktureringen,
Men ofta funkar det inte att "ta emot godset" i PRIO,
och inget mottagnings-godkännnande = inget fakturerings-godkännande.

Undrar hur mycket fakturor som ligger i cyber-space?
Vissa leverantörer hör av sig till oss och vill ha betalt iallafall, jag hoppas att de får det i slutänden.
Men man kan ana att en del går så långt som till inkasso, knappast en ekonomisk besparing där?

Hur kan det i slutänden bli billigare av att alla ska "sköta sitt eget" i systemet,
när det tar massor av timmar från produktion/service Dvs.det vi är anställda för...
För mig känns det som om vi ägnar mindre o mindre tid åt att stödja förbanden
och mer tid på att försöka begripa eller hitta lösningar på tekniska problem vi inte har någon utbildning för..

Men ja ja, det blir säkert jättebra till slut...Frågan är väl vad "Vägen dit" kommer att kosta?

n.n. sa...
6 juni 2009 20:20  

Keops lag är vad som gäller för stora dataprojekt inom offentlig förvaltning, dvs inget blir klart inom utsatt tid eller inom faststäld budgetram. De enda vinnarna brukar vara flocken utav inhyrda konsulter .....

Anonym sa...
6 juni 2009 22:12  

Även Försvarets Materielverk (FMV) beslutade för några år sedan att byta ut sina ekonomi och logistiksystem till SAP.

Samma "fina" konsultfirma som härjat runt på Försäkringskassan för åskilliga miljoner och som i vintras fått kicken därifrån fick uppdraget att införa SAP.

När hela upphandlingen var klar valde dock FMV att stoppa projektet. Man ville invänta Försvarsmaktens erfarenheter (man visste att PRIO var på g).

Vid tillfället ansågs det fegt och dumt men en stor eloge borde nu riktas till den som fattade det beslutet. Det hade varit obra med två av våra försvarsmyndigheter balanserades på samma lerkoloss samtidigt.

Anonym sa...
7 juni 2009 05:24  

Kan det vara så svårt egentligen?

Köp systemet för fast pris och med fast tidsram. Som vi erbjöd Gripen till Norge.

Alla fördyringar och förseningar betalas då av datasystemsleverantören. Vägrar leverantören att gå med på de kraven har man ju uppenbarligen ljugit i sin marknadsföring eftersom man inte kan lova att leverera det man... lovat att leverera. Då är man en lögnare och ingen som FM (eller någon annan) ska ha att göra med.

/Starvid

Anonym sa...
7 juni 2009 06:27  

Det finns flera intressanta formuleringar i Statskontorets rapport om PRIO (tyvärr är de sällan entydiga)
http://www.statskontoret.se/Statskontoret/Templates/PublicationPage____4173.aspx

T ex den på sidan 8:

"Personal inom Försvarsmakten och därmed program PRIO har begränsade eller inga erfarenheter från genomförande av den typ av projekt det är fråga om."

och de på sidan 12:

"Med utgångspunkt i vad som för närvarande kan överblickas bedömer Statskontoret sannolikheten som stor för att de fastställda målen för PRIO inte kommer att nås inom ramen för nu gällande planer."

"En viktig utgångspunkt för utvecklingen inom ramen för PRIO är Försvarsmaktens ekonomimodell (FEM). Modellen utgör grunden för styrningen av Försvarsmaktens verksamhet med fokus på de åtgärder som krävs för att säkerställa regeringens krav på insatsförsvarets utveckling och ökad operativ förmåga med god hushållning med tilldelade resurser."

"Under genomförd granskning har Statskontoret mött uppfattningen att FEMmodellen som sådan betraktas som alltför detaljerad och komplex.
Vissa frågeställningar med anknytning till modellens komplexitet har också aktualiserats i samband med implementeringen av modellen inom ramen för affärssystemets funktionalitet. Dessutom har modellen uppfattas som en i alla delar given storhet som inte varit möjlig att anpassa till de förutsättningar
som ges av standardmodulerna i SAP."

och på sidan 13:

"Programmets organisation och struktur har, trots Statskontorets rekommendationer i december 2008, inte varit föremål för översyn och förändringar av större omfattning.

Så då återstår väl att se om Statskontoret förstått rätt i att:

"Såvitt Statskontoret kan förstå aktualiseras en översyn av bl.a. Programmets styrformer i samband med att en ny C LEDS tillträder inom kort."

Det finns mycket mer intressant att läsa i denna rapport och det finns säkert ännu mer som döljer sig bakom det sätt att formulera sig som Statskontoret valt för denna rapport...

/Thomas

Anonym sa...
7 juni 2009 09:55  

Wiseman, sluta kommentera sådant du inte har någon kompetens eller erfarenhet ifrån t ex PRIO eller Cyberkrig. Tycker att det mesta som står är onyanserat och ibland direkt fel. Ren sensationslystnad verkar vara det som driver ditt bloggandet...

Anonym sa...
7 juni 2009 10:48  

Huvudpassagen i rapporten är dock denna:

"Verksamhetsaspekterna i utvecklingsarbetet har inte ägnats tillräcklig
uppmärksamhet. Programmet har i allt för hög grad bedrivits som ett
systemutvecklings- eller teknikinförandeprojekt snarare än som ett
program för en bred utveckling av verksamheten."

En snygg omskrivning för att FM ledning sedan beslutet att införa ett affärssystem 2003 blundat för behovet av att utveckla de interna arbetsmetoderna och hoppats på att en ny IT-applikation löser allt....

Anonym sa...
7 juni 2009 17:19  

I CS-artikel anges att PRIO inte hantera hemlig information.

Hoppade PRIO-projektet över auktorisationsprocessen (DIT04), där man bl a ska redovisa ansatta infosäk-lösningar ?

Man verkar ha en förkärlek till mega- och bigbangprojekt, blunda för infosäk-krav, processer och riskminimeringar samt att betrakta etablerade projekt/system som något som katten har släpat in.

Har denna typ av utvecklingsmodell något namn ?

J.K Nilsson sa...
7 juni 2009 17:39  

Bedriver Anonym 7 Juni 2009 09,55 lite Psyops kanske? Kul människa som bara talar om att det är fel utan att motivera. Skulle du inte åtminstånde kunna visa respekt gentemot oss andra läsare var Wiseman har fel.

J.K Nilsson

Anonym sa...
7 juni 2009 18:12  

@ den 7 juni 2009 09:55

Jag tycker inte det är fel att Wiseman tar upp frågor som det finns ett intresse att veta mer om även om han själv inte har sakkompetens

Då får väl förhoppningsvis andra med kompetens om dessa sakfrågor fylla på med korrigeringar och förtydliganden

Det har ju hänt förut... och det är väl det som gör bloggar till ett så intressant medium...

/Thomas

Anonym sa...
7 juni 2009 20:04  

Det blir väl som vanligt - multiplicering av offererad kostnad med Pentagon-konstanten - PI (3.14).

Anonym sa...
8 juni 2009 00:33  

Det är imponerande att se hur många stjärnkockar som samlas när Computer Sweden i vanlig ordning misstolkar det mesta.

Bekymret med PRIO är inte systemet - det är förändringen av försvarets medarbetare att arbeta samordnat och på ett ensat sätt.

Många års inpinkade revir och provinsialism skall plötsligt ersättas över en dag med gemensamma processer - då spelar det ingen roll om systemet heter SAP, Oracle, Open Source el dyl.

Symboliskt är det dock alltid bättre att skylla allt på "systemet" när förändrings-vågen går. Det kommer ta många år innan Försvaret användare tillämpar såväl ett ensat arbetssätt som system på rätt sätt - både ur ett ledningsperspektiv och ett medarbetarperspektiv.

Vad statskontoret säger är att FM hitills tagit för lätt på denna tuffa uppgift...


PS. FMV:s NYTTA projekt försökte införa Oracle Business Suite inte SAP (även om det är ovidkommande).

/Varken SAP eller CS-freak

Anonym sa...
8 juni 2009 07:24  

Vänligen notera att SAP i grunden är 70-tals-teknik med lite modernare skal för vissa gränssnitt. Oracle Applications är betydligt modernare.

Notera även att SAP som miljö är känd för att inte kunna leverera lösningar inom budget och tidsram - en undersökning för ett antal år sedan i UK gav vid handen att endast 22% av kunderna var nöjda med miljön. SAP är en konsultintäktsmotor av stora mått - därför rekommenderas den av företag som Tieto, IBM mfl.

Anonym sa...
8 juni 2009 16:09  

Svar till J.K Nilsson samt Anonym 7 juni 18:12.

U wish att det är Psyops. Tyvärr, det är en vanlig hederlig skattebetalande medborgare som anser att det är beklämmande låg nivå på inläggen i bloggen. Visst vi har yttrandefrihet som jag tycker att det är fantastiskt att vi i Sverige värnar, och hjälper andra länder att värna, men jag anser inte att det är trovärdigt att framföra synpunkter som i grunden baseras på rena felaktigheter som någon form av sanning eller att snedvrida information i syfte att stärka sina egna synpunkter. Det kallas normalt för manipulation.

Rune sa...
8 juni 2009 20:44  

Du behöver nog inte bekymra dig om levnadstiden på SAP, det kommer uppgraderingar. Men det är ett system som är avsett för STORA företag och det kan man knappast kalla FM numera. Dessutom blir det dyrt när man ska specialanpassa det.

uppgiven sa...
8 juni 2009 21:09  

@Anonym den 8 juni 2009 16:09

Som vanlig hederlig skattebetalare så skulle jag uppskatta om du kunde tala ur skägget. _Vad_ är det som är direkt felaktigheter eller missuppfattningar?

Att bara påstå att sådant förekommer tillför liksom ingenting...

För övrigt vore det trevligt ifall du registrerade en användare så att man slipper diskutera med en tidsangivelse.

Tabby sa...
9 juni 2009 02:20  

@Anonym den 8 juni 2009 16:09
Sån tur att du inte betalar skatt till wiseman då!

Jag ser ingenting i ditt inlägg som skulle förklara varför Wiseman har fel eller vad du vet om inte Computer Sweden vet. Du bara kommer hit och hävdar att du har rätt och alla andra har fel utan att visa nån källa som stödjer ditt påstående, erkännt att ditt påstående i grund och botten består av "Du är en dummis OCH du vet inte vad du pratar om!".

Men om du vill bli tagen på allvar så får du nog se till att komma med bättre argument än "Du är en dummis!". Det kan ochså vara en bra idé att grunda dina argument och slutsatser i lite fakta istället föratt sitta som en tjurig 14 åring och bara bestämma att du har rätt och hela världen är idioter.

Anonym sa...
25 augusti 2010 13:09  

Hej Mr Besserwisser,

Kanske Boxer gick i konkurs för att fildelning blev mer allmänt känt? Eller gick de verkligen i konkurs pga felaktigt systemval...???

Anonym sa...
4 november 2010 10:18  

Ja du Lt Löjtnat(!)vi är redan där
nu sägs vissa arbetstidsavtal upp
pga att "det går inte att få in i prio", förhandlingar i framtiden kommer alltså att styras av Prio inte av verksamhetens behov.
Kanske dags för nästa ställningstagande för oss anställda
ja eller nej till prio, hur många skulle säga ja..........
/Jas 39

Anonym sa...
5 november 2010 01:08  

Alla lokala förbandsavtal (de som inte finns med i FAS mao) kan inte läggas in i PRIO. Detta medför iaf för mitt förband att de arbetstidsplanerande cheferna på mitt förband måste skiftplanera all personal även en normal arbetsvecka. Att systemet sedan inte köper detta för att det ligger ett felaktigt schema i botten (för att lokala avtal in går att få in som schema i PRIO) gör inte att FM kommer att få koll på ekonomin utan att man måste lura systemet med arbetstid osv för att ens få skiftplaneringen godkänd. Alltså måste vi iaf ha de gamla listorna kvar. Jo föresten, det vore intressant att veta hur många arbetsdagar som lagts ner på detta. Min gissning är att PRIO kommer att ha kostat en del slantar i arbetstid för alla dessa chefer. Frågan är bara vilken Nakt man ska ange i PRIO för detta när man rapporterar in arbetstiden. Jag menar, spårbarheten får ju inte åsidosättas. Alltså måste omedelbart införas en Nakt för PRIOhanterande så att summan för införandet blir korrekt!

//JOPP

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade