Uppslamning

Semestern är inte slut, men jag har tillfälligt tillgång till en dator så jag tänkte göra en liten uppslamning av de senaste dagarnas händelser.

Genom att läsa Staffan Danielssons blogg ser jag att han och tre kollegor i Försvarsutskottet är på besök hos FS 17 i Afghanistan. Jag är en varm förespråkare av att beslutsfattare, såväl civila som militära, skaffar sig beslutsunderlag på plats istället för att få informationen genom en rad filtrerande nivåer. Dock är det hela en balansakt då denna "krigsturism" som den ibland kallas, stjäl stora resurser från kärnverksamheten. Krister Fahlstedt, mest känd för sitt arbete inom HOF, men för tillfället Gender Field Advisor i FS 17 kommenterar också besöket och har länkar till de moderata ledamöternas tillfälliga blogg hos Aftonbladet. De i sin tur efterlyser helikoptrar och Gripen till Afghanistan för att hantera de stora avstånden och väglösheten.


Helikoptrar för mig raskt över på nästa punkt, nämligen att FMV vill beställa drygt 100 stridsfordon från finska Patria istället för Hägglunds. Oppositionen motsätter sig detta å det kraftigaste och vill få till ett svenskt köp för att stödja den svenska industrin. Så här i kristider kan det ju synas motiverat. Huvudsaken är att man inte gör avkall på försvarseffekten. Jag kan inte alls uttala mig om FMV:s urvalskriterier och hur processen har gått till för att komma fram till denna rekommendation. Däremot vet jag att en av de största anledningarna till den kritiska helikopterbristen i Försvarsmakten idag är p g a valet av Hkp 14 som ny medeltung helikopter. Där hade FMV kommit fram till en annan helikopter som mer lämpad för Försvarsmakten, men den dåvarande s-regeringen gick in och styrde köpet till NH 90 istället.

Det är inte helt osannolikt att detta innebär dödsstöten för BAE/Hägglunds SEP som härom året ratade av Storbritannien i deras gigantiska upphandling av nya stridsfordon, eftersom system fortfarande var för omoget. Det är mycket, mycket sällsynt att andra länder köper krigsmateriel som inte tillverkarlandet själv köpt. Ny Teknik drar liknande slutsatser.

Som vanligt när det gäller inköp av utländsk krigsmateriel istället för sådan som är skräddarsydd för Försvarsmakten ska den anpassas för svenska förhållanden och för att vara kompatibel med övrig svensk materiel. Det brukar vara inom detta område det sliter sig med leveransförseningar och fördyringar. De senaste exemplen på detta är Hkp 10B och Galten. Patria har dock lång erfarenhet av att leverera till Försvarsmakten.

Försvarsminister Sten Tolgfors skriver i en debattartikel till DI Debatt om att en ny myndighet ska stödja svensk krigsmaterielexport. Det är i och för sig vällovligt, men Sverige måste nog värna lite mer om sin egen försvarsindustri och tro på den för att det hela ska lyckas. Det finns en övertro på att det går att köpa krigsmateriel "off the shelf". Krigsmateriel är inte lagervara, annat än om den är gammal och tagen ur tjänst och då är det second hand man köper. För mer om problemen som detta innebär rekommenderar jag läsning av detta inlägg. Faktum kvarstår dock att mycket av den krigsmateriel Sverige valt att utveckla själv är sådant som idag är exportsuccéer, även om nu utländska företag köpt upp de svenska företagen: Arthur, Excalibur, Hägglunds bandvagnar, Kockums ubåtar osv.Veckans tredje stora försvarspolitiska händelse har varit pliktutredningens betänkande. Jag har tidigare under värnplikt och personalförsörjningen uttryckt mina åsikter om Försvarsmakten framtida personalförsörjning. Jag känner mig inte ett dugg tryggare inför framtiden efter utredningens betänkande.

Utredningen förväntar sig att regeringen ska trycka på knappen "Värnplikt!" om det drar ihop sig till ofred i vårt närområde och att allt därefter ska avlöpa smidigt, mönstring, inryck, utbildning i god ordning. Man förväntar sig att allmänheten ska ta det då förmodligen bortglömda fenomenet värnplikt till sitt hjärta som dalkarlar som marscherar till Stockholm.

Under det senaste året har försvarsministern gång efter annat hörts varna för att krig idag kan vara över på mindre än en vecka (så har läget varit under bra många decennier - 6-dagarskriget någon?) och att värnplikten därför är förlegad, då det skulle ta för lång tid att mobilisera ett värnpliktsförsvar. Många har också uttryckt oro för att regeringen aldrig skulle våga mobilisera i tid om krig stod för dörren.

Vi får nu alltså ett system där man ytterligare tidigarelagt beslutspunkten för Regeringen. Nu handlar det inte om A-mob senast 24h innan det smäller (helst två veckor) utan om minst ett år... Jag tror inte jag behöver skriva så mycket om vilka krav detta ställer på underrättelsetjänsten och framförallt om beslutsfattarnas vilja att tro på de underrättelser som meddelas dem. Det är bara att jämföra, vem trodde för två år sedan att det skulle bli fullskaligt krig mellan Georgien och Ryssland? Knappast den georgiska regeringen. Vem tror idag att Ryssland anfaller Baltikum om ett år? Ingen, inte heller jag, men ändå är det samma tecken vi ser med enorma ryska militärövningar i närområdet, precis på samma sätt som i Georgienfallet.

Den kanske allvarligaste aspekten är frågorna om vem som slutligen ska leda och utbilda alla de nyligen inkallade och inryckta värnpliktiga och var krigsmaterielen ska komma ifrån. Befäl är ingen hyllvara, vilket många tycks tro. En försvarsmakt är det yttersta av landslag. Ingen förväntar sig väl att någon som sysslat med hockey i ett år ska leda Tre Kronor till VM-guld? Det är vad man förväntar sig av den nya "värnplikten". Redan idag dras Försvarsmakten med stora vakanser hos det yngre befälet, varav mycket kan härledas till förra försvarsbeslutet. Riksrevisorn reste under veckan också skarp kritik mot Försvarsmaktens personalstruktur på DN debatt, vilket SvD inte var sent att uppmärksamma. Precis som jag tidigare förutspått konstaterar riksrevisorn att karriärväxlingsansträngningarna inte fungerar och attraherar fel målgrupp.

Var ska då krigsmaterielen komma ifrån? Krigsmateriel är som sagt inte heller någon lagervara, vilket Sverige flera gånger tidigare surt har fått lära sig. Det faller sig tyvärr så att då Sverige är i kris och behöver krigsmateriel tenderar andra länder också vara i stort behov av detsamma och krigsindustrin prioriteras alltid till det egna landet. Under andra världskriget inledning fick Sverige endast tag i andra och framförallt tredjeklassens krigsmateriel från Italien och USA med känt resultat. På senare år har det också varit stora problem att få tag i kritisk materiel då USA prioriterat sina egna krigsansträngningar och de länder som aktivt deltagit på landets sida i kampen mot terrorn, framför snälla Sverige. Situationen kommer att vara densamma den dag vi anser oss behöva återinföra värnplikten.

Riksrevisorn anser att Försvaret måste få ny och yngre personal. Detsamma anser jag gäller krigsmaterielen. Så gott som all krigsmateriel idag och den som Försvarsmakten avser använda under de kommande 20 åren är modifieringar och livstidsförlängningar av äldre materiel, speciellt när det gäller de stora tyngre materielen, såsom stridsflygplan, transportflygplan, stridsvagnar och fartyg. Följaktligen fastslog också Försvarsmakten tidigare i år i sitt beslutsunderlag till Regeringens inriktningsproposition att man endast kan verka mot en gammalteknologisk fiende (dvs med motsvarande 60-70 talsteknologi eller äldre). Tyvärr finns det inte något land i vår del av Europa som har den nivån, men väl i andra världsdelar.

Försvarsmakten blir i framtiden än mer än tidigare en papperstiger. Måhända att klorna blivit något vassare, men det är likväl en papperstiger mer än någonsin.


Nu riskar jag för paus några dagar igen.

28 kommentarer:

Pansartekniker sa...
26 juni 2009 21:59  

Kan inte annat än hålla med till 100%.
Ytterligare på ämnet:
Nu vet jag inte statusen på diskusionerna att sälja 60-talet stridsvagnar till Norge men skulle den affären gå igenom så ger vi bort (för inte f-n kommer vi gå + på en sån affär) 50% av Arméns anfallsförmåga*.

* Strf 90 i all ära, men ska man genomföra stridsuppgiften SLÅ så är stridsvagnar det verktyg man ska bruka, ty man tar inte med en kniv till en pistolduell...

katarina sa...
26 juni 2009 22:27  

Vem trodde att Georgien skulle gå till anfall mot Sydotssesien?
Det var så 5-dagrskriget började.

Staffan Danielsson sa...
27 juni 2009 05:52  

Det är självfallet en förmån att få ta del av verkligheten för FS 17 i vårt PRT.
Många är intresserade, som Wiseman säger, och det måsta avvägas väl. Varje besök binder resurser vilka ju annars kunnat användas i grunduppdraget.

Sammalunda gäller vilka resurser som är bristvara på missionen och bör tillföras; soldater,helikoptrar, flygplan m.m.

Jag lyssnar och lär om bl a detta, och ska smälta det väl under sommaren.

Helikoptrar är givetvis värdefulla här nere, men ska de specialiseras på just medivac eller ha ett bredare uppdrag?

Flygunderstöd är också viktigt, men kostnad och organisation för detta måste ställas mot möjligheten att få detta på annat sätt och mot andra behov här nere.

Men detta är ju vardagsmat för läsare av denna blogg, jag vet!

Harpoon sa...
27 juni 2009 21:08  

FMV gör självmål
FMV hade tre val då nytt trupptransportfordon skulle införskaffas. Det självklara valet var Hägglunds då staten redan investerat ansenliga summor i projektet och detta tillsammans med skatteintäckterna från de anställda samt företaget skulle gjort produkten mycket billig för staten. Arbetslöshetskostnaderna, som skulle bli effekten av ett negativt val för Hägglunds, måste också räknas. Kompetensen skulle stannat i Sverige och uppdateringar under den operativa fasen skulle också blivit mer kundorienterade då producenten ligger i hemlandet. Den kommersiella styrkan som ett ett val av Hägglunds hade medfört hade även gett potential för export och därmed nyrekryteringar vilket skulle öka skatteunderlaget för staten och därmed ytterligare "pressa" priset.

I andra hand hade man kunnat spela det Schweiziska kortet som ett tidigt offset åtagande i en kommande Gripen affär. En sådan affär hade gett staten många härliga miljoner, kanske miljarder, i skatteintäckter och befäst Gripen på en av världens tuffaste marknader. Detta val hade inte varit lätt då man tvingats välja bort många arbetstillfällen i norr men för Sverige och svensk teknikutveckling hade detta kunnat motiveras.
FMV valde inget av dessa alternativ. FMV valde att skicka våra skattepengar till Finland utan krav på motprestation.
Vad är det som gör att FMV inte kan lära sig det spel som resten av världen spelar? Varför ska vi svenskar finansiera alla andra nationers försvarsindustri men medvetet sänka vår egen?
Armé-kommentarer om att Patriavagnen var bättre är naturligtvis helt irrelevanta då de båda andra vagnarna naturligtvis hade klarat att ge våra soldater fullgott skydd. Detta handlar inte om förmågor, det handlar om säkerhetspolitik och nationella överväganden.
Patetiskt okunnigt av FMV som än en gång visar att Sverige skulle stå starkare utan denna koloss på lerfötter.

Wiseman sa...
28 juni 2009 12:05  

Katarina: Det må ha varit den utlösande faktorn, men det låg många och långa förberedelser bakom kriget på rysk sida. Amfibie- och luftlandsättningsföretag av den storleken som förekom direkt i början av kriget är inget man snor ihop på några timmar eller ens dagar. Man sätter inte heller in landets järnvägstrupper koncentrerat till Abkhazien för att under några månader bygga ut järnvägen att kunna hantera stora trupptransporter utan ett syfte.

Wiseman sa...
28 juni 2009 12:07  

Pansartekniker: Ja, det är fullkomligt vansinne och helt och hållet emot de senaste årens erfarenheter från såväl Irak och Afghanistan där man går mot allt tyngre fordon och stridsvagnar. Det har t o m Försvarsmakten konstaterat i sitt beslutsunderlag i vintras inför Regeringens inriktningsproposition. Likväl fortsätter avmekaniseringen med mantrat att allt ska gå att frakta med Hercules.

Onga1 sa...
28 juni 2009 12:38  

Det är en osäker framtid vi går till mötes. När vi nu avvecklar värnplikten försvinner, för all framtid, vår förmåga till ett rikstäckande, territoriellt försvar. Inte för att vi kanske någonsin har innehaft den men själva fundamentet för ett folkförsvar upplöses med ett enkelt penndrag.
Jämför man dagens läge med det försvarsbeslut(1925)som Sverige levde med fram till 1936 något yrvakna upprustning är likheten slående.

http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rsvarsbeslutet_1925

Det är som en "copy-paste" med samtiden.
Med tanke på Rysslands grava beroende av fossil export är det ett oomkullrunkeligt faktum (Guillou uttryck)att de aldrig kommer att släppa de naturresurser som finns tillgängliga i bla Arktis och Kaukasus frivilligt. Hur länge kommer dagens oljeproduktion att räcka? 20-30 år är väl den gängse uppfattningen. Striden om de sista kvarvarande dropparna kommer att bli hård och med tanke på vår försvarsministers säkerhetsgarantier kommer väl Norge och Danmarks sak bli vår.
Inom 10 år kommer våra politiker att ställas till svars men då är det försent.

Ha en trevlig sommar Wiseman, själv kommer jag att tillbringa min semester på en ö, med strategiskt läge i Östersjön, som till skillnad från Gotland har en militär närvaro.

http://forsvaret.dk/GHR/Opklaringsbataljon/Pages/default.aspx

Anonym sa...
28 juni 2009 13:34  

Harpoon...

Det är nog inte FMV söo gjort självmål utan regeringen

FMV har bara i uppgift att genomföra den uppgift de får från Hkv - i detta fall att konkurrensupphandla en "hyllvara"

Alla andra aspekter än de ren tekniska kan inte - och ska inte - FMV ta hänsyn till

Det är politik och det ska ju politikerna sköta

Regeringen hade kunnat ge FM (och sedan FMV) i uppgift att direktupphandla (som det var meningen från början) av Hägglunds, men det gjorde de ju inte...

I övrigt håller jag med om allt som blivit fel i denna upphandling, men skjut inte budbäraren...

uppgiven sa...
28 juni 2009 15:33  

@Harpoon

Varken FM eller FMV har till uppgift att stödja svensk arbetsmarknad. Svårare än så är det inte.

De "vinster" för staten som du ser i form av skatteintäkter och minskade akasseutgifter är inget som kommer FM till godo. FMs uppgift är att lösa ställda uppgifter inom given ekonomisk ram. Vill regeringen att man dessutom ska lösa arbetsmarknadspolitiken så får man se till att ställa den uppgiften till FM samt se till att de ekonomiska resurserna skjuts till.

Harpoon sa...
28 juni 2009 18:01  

@MagnusB
Jag är självklart medveten om vad FM's och FMV's uppgift är men frågan är om inte uppdraget implicit medför mer än så. I den lyckliga avsaknaden av nära förestående anfall mot Sverige måste FM och FMV agera för att säkra svensk operativ förmåga i det långa loppet och därför säkra inhemsk teknisk kompetens. Då inköp av försvarsmateriel i många fall utgör reella påkänningar på ett lands nationella budget är sådana inköp viktiga politiska redskap. Resten av världens försvarsmakter samt motsvarigheter till FMV använder dessa affärer aktivt för att hjälpa det egna landet och på detta sätt agera i enlighet med uppdraget att säkerställa framtida säkerhet.

uppgiven sa...
28 juni 2009 19:29  

@Harpoon

Nej, FM och FMV uppdrag innebär inte något mer än vad regeringen säger.

Och regeringen har nu sagt att inköp av försvarsmateriel ska i första hand ske enligt off the shelf-principen och inte på något sätt ta hänsyn till "svensk" försvarsindustri. Att då göra något annat vore tjänstefel av FMV, vi kan inte ha myndigheter som handlar i strid med deras instruktioner från regeringen.

Sedan kan man tycka att det är dåligt att FM inte köper från svensk industri men då är vi tillbaka till frågan om industristöd och vem som ska stå för den. Visst kan FM bidra till detta, men då ska även anslagen anpassas för de fördyringar detta skulle medföra.

Till sist, med tanke på de snabba förlopp som är aktuella i modern krigföring så ställer jag mig tveksam till behovet av en inhemsk försvarsindustri för att "säkra svensk operativ förmåga i det långa loppet". Ett framtida krig kommer vi att utkämpa med de förband och den materiel vi har anskaffat i fredstid, om den då är inköpt i Sverige, Finland, Schweiz eller USA spelar ingen roll. Någon anskaffning _under_ krig är inte aktuell.

Harpoon sa...
28 juni 2009 22:34  

@MagnusB

Nu tror jag det gick lite väl snabbt. Skulle Sverige bygga sin militära doktrin på erfarenheterna från Georgienkonflikten ligger vi, pga FMV's upphandlingsstrategi och FM's planering, mycket risigt till. Lyckligtvis är det få som tror att detta krig är det dimensionerande. Gulfkrigen har passerat tio år, Kosovokrigets uppbyggnadsfas mättes i år och för den minnesgode så höll Vietnamkriget på i drygt 15 år. Den svenska militärteknologin bygger på att FMV köper utrustning under utveckling vilken sedan tillsammans med industrin succesivt förbättras. Om ryssen (eller valfri annan) kom ikväll, hur lång tid tror du det skulle ta innan vi hade stridsvagnar på fälten, jakt- och attacklast på våra flygplan, skarpa Rb15 på fartyg och i KA förbanden?
Sveriges försvar bygger på underrrättelse och uppbyggnad vid behov. Jag är den förste att skriva under på att det vore bättre at ha stridsberedda Gripar i hangarerna och laddade Haubitsar på fältet men så är det ej och kommer heller inte att bli.
Till sist kan man ju diskutera om inte tillverkningslandet kan ha viss betydelse för tillgängligheten av reservdelar i krigstid. Fråga Schweizarna om deras F18 under Kosovokriget, t.ex. Att köpa krigsmateriel från vår östra granne kan i det sammanhanget också vara värt en diskussion.

uppgiven sa...
29 juni 2009 00:33  

@Harpoon

För vem gick det lite väl snabbt nu tro?

Det är just Georgienkriget som den nuvarande regeringen framför som anledning till "användbart här och nu", mer doktrin än så kan det nog inte bli. "Återtagning" som doktrin dödförklarades redan i FB04.

Visst är underrättelser viktigt för Sverige, men i syfte att hinna mobilisera de förband som vi bygger upp i fredstid. Att tro att vi ska kunna sätta upp nya förband när orosmolnen samlar sig är en utopi.

Din jämförelse med Vietnam är rent löjeväckande, ett krig av den typen i Sverige är helt enkelt inte möjligt av så många olika skäl att jag inte ids lista dem här. Det räcker med att fundera på hur det svenska samhället skulle fungera efter tre veckor utan fungerande elförsörjning...

Visst kan reservdelsförsörjning vara en faktor. Hur var det nu med det svenska materielsystemet 39 Gripen, hur många utländska komponenter finns det där tro? Lösningen på sådant heter RESMAT... oavsett ursprungslandet för materielet.

Faktum kvarstår, ett "krig på riktigt" i Sverige blir en "kom som du är"-affär. Det vi har när kriget börjar är det som vi tvingas utkämpa det med. Att tro på en tioårig förvarning som skulle krävas för att bedriva en återtagning värd namnet är, ska vi säga, osedvanligt naivt.

Däremot kan ett "pseudo-krig" som i Afghanistan mycket väl dra ut på tiden. Men där kan vi även välja att inte delta alls eller att anpassa vårt deltagande, varför eventuella materielanskaffningsproblem heller inte blir livsviktiga.

Wiseman sa...
29 juni 2009 10:00  

MagnusB: Georgiendoktrinen är i högsta grad ett spel för gallerierna. Det otroligt löjliga Gotlandskompaniet, Regeringens värnpliktsknapp osv är alla tecken på att man har helt klart för sig inom Regeringen att det nya försvaret inte är fullgott för att försvara Sverige, utan snarast ett sätt att snabbare kunna hantera utlandsinsatser.

RESMAT är en god tanke, men som så mycket annat i Försvarsmakten stannar det vid en god tanke p g a ekonomi. Om molnen drar ihop sig kommer det behövas påfyllning och då är det som sagt inte endast Sverige som behöver påfyllning. Skillnaden är att med en större andel svensk industri kan man bättre styra fördelningen. Det spelar ingen roll om vi deltar i utdragna krig som Afghanistan eller inte, så länge som våra materielleverantörer gör det. De prioriterar som sagt sina egna ansträngningar och vi blir utan. Det har Kosovo och framförallt Irakkriget visat med all önskvärd tydlighet, även för Försvarsmakten.

"Kom som du är" är sant och innebär naturligtvis en katastrof för Sverige. Det är det som jag så styvnackat försöker jobba för att få folk att inse.

uppgiven sa...
29 juni 2009 11:10  

@Wiseman

Jag håller med dig om att Georgiendoktrinen inte ger oss ett försvar som kan försvara Sverige. Men det är ändå den som är gällande, tanken på återtagning som introducerades i FB00 togs ju bort i FB04.

Beträffande RESMAT och påfyllning så ska jag villigt erkänna att jag inte vet exakt vilka nivåer man ligger på. Däremot så är det ett faktum att även i "svenska" materielsystem som Gripen så är andelen utländska komponenter tämligen hög numera så utlandsberoendet har vi i vilket fall som helst. Frågan är om det finns något land i Europa (förutom Ryssland) som _inte_ är beroende av något annat lands försvarsindustri. Vilket osökt leder in på om det är så smart att stå utanför riktiga försvarssamarbeten...

Att läget inom Försvarsmakten är en katastrof håller jag med om. Tyvärr är det vårt eget fel genom våra folkvalda.

Forsno sa...
29 juni 2009 11:20  

Jag tror tyvärr att både Wiseman och MagnusB har rätt: Georgiendoktrinen är den av riksdag och regering beslutade grunden för det framtida försvaret och ett spel för gallerierna (eftersom man i stort sett bara bytt namn på Afghanistandoktrinen).

När det gäller ambitionsnivån för vår inhemska försvarsindustri tycker jag att vi behöver komma ihåg att de enda länderna i Europa som, i stort sett, är oberoende av utländska leverantörer är Frankrike och Ryssland.

Vi är inte, och kan inte bli, Frankrike; vi är inte, och vill inte bli, Ryssland.

De allt högre kostnaderna för utveckling av nya vapensystem kombinerat med den "blygsamma" volymen på FM gör att vi behöver prioritera.

RESMAT löser inte allt; vi måste även ha en nationell förmåga att underhålla och modifiera alla viktigare system.

Vad vi kanske vill ha, men varken behöver eller har råd med, är lika stor andel svensktillverkade vapensystem som under kalla kriget.

Harpoon sa...
29 juni 2009 18:54  

@MagnusB

Jag har alltid hoppats på att Sverige skulle annamma "Kom som du är" principen men göra det på ett trovärdigt sätt. Det är inte möjligt med dagens budgetramar. Vi lär kanske tvingas "komma som vi är" men det kommer inte att räcka till. Inte på långa vägar.
Problemet är dock inskränktheten i resonemanget. Bara för att Georgienkonflikten var som den var och den är färsk i minnet finns det ingenting som säger att det är det vi har att vänta.
Betänk följande scenario; Sverige är med i NATO eller i ett Europeiskt försvarssamarbete om femton år och vi blir indragna i en konflikt i tredje land där vi av olika anledningar har intresse av att agera. Konflikten drar ut på tiden och trappas succesivt upp både tekniskt och i intensitet. Vår utrustning behöver underhållas, utvecklas och förnyas under många år. Kanske så löjligt många år som Vietnamkriget. Det är då som det är en styrka för landet att ha egen kapacitet och istället för att köpa tjänster av annat land, själva utveckla och kanske stödja andra länder med just det som du tycker vi ska köpa från hyllan. Låt andra länder köpa från vår hylla istället.
Även om scenariot ovan tycks ovanligt utopiskt står en sak klar; Ingen, vare sig du eller jag, försvarsdepartementet, FMV eller regeringen kan förutspå framtiden. Jag tror vi står bättre rustade om vi själva har kontrollen över våra resurser än om Finland, USA eller något annat land har denna kontroll. Vem vet, de land vi köper av kanske står på andra sidan skranket om femton år.
Det är bara att fråga Britterna om hur många som ansåg att Argentina var en trovärdig hotbild 1980...

uppgiven sa...
29 juni 2009 19:28  

@Harpoon

Till att börja med så tror jag att du har missförstått mig. Jag anser inte att dagens svenska försvarspolitik är den bästa. Det finns mycket som jag skulle önska vore annorlunda.

Med det sagt, så är det fortfarande så att FM och FMV har att följa vad regeringen säger åt dem att göra. Det är så det ska fungera i en demokrati som Sverige. Nu sade regeringen åt FM och FMV att handla hyllvara utan att ta hänsyn till saker som "svensk" försvarsindustri vara eller icke vara. Att då som du gjorde anklaga FMV för att handla kortsiktigt är fel, det är samma sak som att skjuta budbäraren för att man inte gillar de nyheter han förmedlar. De du ska rikta dina anklagelser emot är riksdag och regering.

För att ta ditt scenario så är det fortfarande så att den enda väpnade konflikt som vi inte kan välja att hålla oss utanför är den konflikt som utkämpas på svenskt territorium. _Alla_ andra konflikter, oavsett om de utkämpas i Afghanistan, Estland eller Tchad, kan vi välja att lämna. Det kanske kommer att svida i den nationella prestigen men lik förbannat är det sant. Se t ex hur Spanien lämnade Irak.

Skulle det nu bli en konflikt som utkämpas här hemma, ett "krig på riktigt", så är det kört i alla fall. Vi har, helt på eget initiativ och utan påverkan utifrån, själva avvecklat förmågan att försvara vårt land mot en något så när seriös motståndare. Det åtgärdar vi inte genom att köpa 113 pansarterrängbilar från Hägglunds istället för Patria.

Personligen skulle jag gärna se att vi försörjde hela Europa med kvalificerad försvarsmateriel utvecklad och tillverkad av helsvenska företag. Jag skulle också gärna se att vi hade tio mekaniserade brigader, 20 stridsflygdivisioner och 20 korvetter. Men verkligheten ser annorlunda ut, och det ansvaret ligger varken på FM eller FMV.

Forsno sa...
29 juni 2009 21:10  

Harpoon:
Det beror på var 3:e land ligger. Om det ligger i Afrika eller Asien så åker vi hem om vi inte kan upprätthålla insatsen eftersom inga kritiska säkerhetsintressen står på spel. Om det ligger i Norden är den typ av konflikt du beskriver osannolik på gränsen till omöjlig.

Om ryssen kommer blir det inte för att utkämpa ett utnötningskrig vid finska gränsen under flera år.

Så om katastrofen skulle vara framme och Ryssland anfaller Finland, eller något av de baltiska länderna, skulle Sveriges offensiva bidrag som mest kunna bestå av jägar- och specialförband som pekar ut mål åt det NATO-flyg som då behöver omgrupperas till Sverige. Resten av våra stridskrafter går åt till att försöka försvara svenskt territorium så gott det går, och med de volymer som nu är aktuella är det en nog så stor utmaning.

J.K Nilsson sa...
30 juni 2009 18:30  

>>MagnusB,

Återtagandedoktrinen kom till på 1990 talet när "utbildningsreserven" infördes. Återtagandedoktrinen förlorade i trovärdighet vid Fb96 och fick dödsstöten vid Fb00 när "kom som du är" doktrinen infördes. Det var vid Fb00 som NBF och allt härligt skulle komma om vi bara vågade släppa taget om
"arvet".

Återtagandedoktrinen har inte levt på snart ett decenium och ändå tror och lever folk i den villfarelsen att det blir ändå inte krig på 10 år.

J.K Nilsson

Harpoon sa...
30 juni 2009 22:59  

MagnusB och Forsno:
En framtida konflikt kan utbryta var som helst. Världsekonomin är under omvälvning och 2025 är Kina förmodligen världens starkaste ekonomi och några år därefter intar kanske Indien andraplatsen. BRIC ländernas möten är snart viktigare än G7's och om växthuseffekten verkligen existerar och Arktis förändras kanske allianser förändras med detta. Sverige kanske befinner sig på samma sida som Ryssland i en konflikt om tjugo år. Vad jag vill säga med ovanstående är att det inte är någon idé att ta passerade konflikter som intäkt för framtida scenarion. Så länge Sverige existerar måste vi, åtminstone så långt vi kan, ta ansvar för oss själva. Även om vi blir medlemmar i NATO.
Med ovanstående sagt vill jag återknyta till den ursprungliga, och i sammanhanget lilla, diskussionen, varför jag anser att FMV gjorde fel i valet av trupptransport fordon.

Först och främst utgår jag ifrån att Hägglunds produkt uppfyller kravspecifikationen. Jag vet inte om det är så men då FMV varit med och gissningsvis investerat stora summor av allas våra pengar i detta vore det än mer uppseendeväckande om den inte höll måttet.
Vi har då tre ungefär likvärdiga produkter där valet av en utmärker sig av följande;

Det är bäst för Svensk industri.
(Utveckling, tilltro, existens)
Det är bäst för FMV.
(Påverkan, kontroll)
Det är bäst för Sverige.
(Arbetstillfällen, teknisk utv etc)
Det är OK för Armén.
(Uppfyller kravspec)

Att mot denna bakgrund välja något annat anser jag vara fel av FMV. Att gömma sig bakom "vi ombads köpa från hyllan" känns som om man inte tar sitt fulla ansvar.

Wiseman sa...
30 juni 2009 23:04  

Som sagt, FMV ger en rekommendation baserat på de ingångsvärden man fått. För ca ett halvår sedan såg man ingen större skillnad mellan de olika vagnarna när det gällde förmågor. Svårt att säga vad som fällde avgörandet nu.

Men, Regeringen fattar sedan ett eget beslut som lägger fram för Riksdagen som fattar beslut om uppköp när det gäller den här storleken. Förhoppningsvis väger man då in de faktorer som Harpoon listade.

Jag hyser inga som helst tvivel om att SEP kommer att bli en exportsuccé om Sverige bara köper in systemet.

uppgiven sa...
30 juni 2009 23:28  

@Harpoon

Visst ska Sverige ta ansvar för sig själv. Men till skillnad från dig så anser jag att när det gäller militär styrka så tar vi ansvar för oss själva genom att sätta upp de militära förband vi anser oss behöva och ha råd med _nu_, när vi har tid och möjlighet att göra det. Inte genom att bygga upp K-företag som ska börja producera materiel när fienden bankar på dörren.

Man kanske inte ska ta "passerade konflikter som intäkt för framtida scenarion". Men är det inte just det du gör när du antar att vi precis som under vk2 överhuvudtaget ska ha tid att börja producera krigsmateriel när kriget står för dörren. Och att vi överhuvudtaget ska ha förmåga att göra det helt och hållet med inhemska resurser?

Världen har ändrat sig sedan 1940-talet och vissa saker går inte att bortse ifrån. En av dessa saker är att det är länge sedan vi hade en försvarsindustri som kunde producera krigsmateriel helt och hållet med inhemska resurser. Den tiden är helt enkelt förbi, vi är helt enkelt beroende av utlandet vare sig vi vill det eller inte.

Huruvida Hägglunds SEP numera är optimal för den kravspec som ställdes kan vi heller inte veta. Det fordon som vi en gång ville ha/behövde behöver inte vara samma som vi nu beställde. Dessutom var väl den SEP som Hägglunds erbjöd den version som man tog fram inför Storbritanniens FRES-upphandling och inte den version som man en gång utvecklade tillsammans med FMV?

Men återigen, jag skulle gärna se en inhemsk försvarsindustri. Men det ska vara en industri som kan stå på egna ben. Eventuellt industristöd ska inte tas via försvarsanslaget.

Bengtson sa...
1 juli 2009 19:44  

Resonemanget om kravspecifikationer och "vad vi behöver" som grund för en anskaffning låter ju tjusigt, men annars kan man ju göra som beträffande HKP15: "Vi skaffar nå´t fränt och sen ser vi vad man kan ha den till...".
Med det vill jag ha sagt att det kanske egentligen är rimligare att andra faktorer (exempelvis nationell teknikutveckling, arbetsmarknads- och regionalpolitik etc) styr anskaffningen än detaljerat operativa specifikationer, eftersom dessa ändå inte fullföljs (eller tas på allvar).

Anonym sa...
1 juli 2009 21:46  

Nämn en produkt från svensk försvarsindustri som inte har blivit en internationell succé.

Det är svårt...

Finlands vagnar är naturligtvis OK, men nyttan av att välja SEP och lägga grunden för nästa svenska exportsuccé hade naturligtvis varit större.

Nu styr revisorerna allt men det är ju inte de som får dra till fronten om det otänkbara händer.

Däremot är det de som får stå till svars i nästa allmänna val...

uppgiven sa...
1 juli 2009 21:57  

@Bengtsson

Det låter ju seriöst... Eller inte. Jag antar att du är ironisk/bitter?

@Anonym 21:46

Strv 103
Fpl 37
Fpl 35
Fpl 32
Fpl 29
Pskott 68
Osv osv

Visst har svensk industri fått till några fullträffar. Men det finns gott om produkter som i princip bara Sverige har köpt också.

Forsno sa...
2 juli 2009 10:43  

MagnusB:
Jag vet inte hur högt man ska sätta ribban för exportsuccé, men Fpl 35 (Draken) såldes till Danmark, Finland och Österrike.

Det undergräver dock inte din poäng.

uppgiven sa...
2 juli 2009 12:23  

@Forsno

Ja, och fpl 29 såldes även den till Österrike. Men det var så pass små volymer på den tiden att jag är tveksam till att kalla det för "exportsuccéer".

På marksidan kan vi även lägga till Hägglundsprodukterna pbv 302 och ikv 91 i listan över produkter från svensk försvarsindustri som inte direkt blivit någon succé på exportmarknaden.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade