Ödesdebatt och extrautgifter

På fredag debatterar Riksdagen det nya personalförsörjningssystemet för Försvaret. Utgången är väntad. Värnplikten stryks till förmån för yrkesförsvaret. Läsaren av bloggen vet att jag inte är någon vän av en slopad värnplikt.

Jag hyser många farhågor med en slopad värnplikt. En slopad värnplikt går aldrig att återinföra, värnplikten främjar gemenskapen i ett samhälle som alltmer bygger på individualism. Man ska heller inte bortse från de folkbildande och folkhemsbyggande fördelar en allmän (man, såväl som kvinna) värnplikt för med sig. Jag ser vidare mycket små möjligheter för Försvarsmakten att rekrytera kompetent personal med den låga lön som erbjuds till ungdomar som befinner sig i den ålder där man ska lägga grunden för sitt framtida liv. 5 år i Kronans kläder som soldat är inget som man bygger en säker framtid på. Måhända lyckas man hålla liv i rekryteringen under de inledande åren på gamla meriter (allmänhetens tidigare erfarenheter av värnplikten), men därefter kommer det att bli samma problem som övriga länder som har yrkesförsvar dras med - ett konstant underskott av rekryter, som blir ännu värre i krigstider.


Ett av de mest absurda inslagen i den nya personalförsörjningen är att ingen vet vad det kommer att kosta med anställda soldater istället för värnpliktiga. Alla är dock överens om att det kommer att bli dyrare, men hur mycket är man oense om. Frågan är om man dessutom inte tappat historien någonstans på vägen när det gäller att anställa personal. Låt mig exemplifiera en aspekt som helt saknas i förslaget till den nya personalförsörjningen:

För snart tio år sedan avskaffades många soldatbefattningar inom Försvarsmakten för att bl a Värnpliktsrådet ansåg att dessa utgjorde en form av "grå" arbetskraft. Exempel på sådan befattningar var vaktsoldater, förrådsmän, kökspersonal, underhållssoldater, flygmekaniker, brandsoldater o s v. Det tog inte länge förrän den politiska opinionen var inne på samma spår. Dessa befattningar blev snabbt sådana som besattes av civilanställda. Köken lades ut på entreprenad, förbandsvakterna lejdes ut till Securitas, räddningstjänsten rekryterades civilt liksom fälthållningen på flygflottiljerna. Soldater med nämnda befattningar fick endast tjänstgöra i befattningen under utbildning respektive förbandsövningar. Daglig verksamhet räknades som grå arbetskraft. Värnpliktstiden koncentrerades på annan soldattjänst, väpnad strid mestadels, istället för att soldaterna fick praktisera ordentligt i sin krigsbefattningar.

Nu, 10 år senare, sitter Försvarsmakten med en rad civilt anställda tjänster och inriktar sig på att ersätta de soldater som inte får tjänstgöra till vardags i sin befattning med yrkes- och framförallt när det gäller många av dessa befattningar, kontraktsanställda soldater.

Resultatet blir alltså att när yrkesförsvaret väl införts kommer Försvarsmakten att sitta och betala dubbelt för en tjänst. Det absurda blir att man anställer en soldat för att i krig kunna göra samma sak som en annan människa ska göra i fredstid, istället för att när man nu inför "riktig" arbetskraft se till att personalen är fullt användbar i krig. Även om det handlar om en kontrakterad soldat istället för yrkessoldat, blir personalkostnaden betydligt högre än om man bara hade en person anställd.

För Flygvapnets del innebär alltså detta att man kommer att sitta och betala heltidstjänster för personal på Såtenäs, Malmen, i Luleå och Ronneby, samtidigt som man ska sitta och betala yrkes- och kontraktssoldater i Kvarn dit samtliga basbataljonsverksamhet flyttas förutom flygunderhållsdelarna. Alternativet hade ju varit att ha samtlig personal på flottiljerna krigsplaceringsbar och anställd. Kanske någon av våra försvarspolitiker kan förklara det kloka i att betala för extra personal som inte kan användas?

Frågan är också varför Försvarsmakten då ska leja ut uppgifter som t ex bevakning till civila företag som förutom att lösa uppgiften dessutom ska göra det med vinst och därtill inte kan verka i ofredstider? Jag bävar för att vi liksom USA är på väg mot en privatisering av Försvarsmakten, men det kommer jag att ta upp i senare inlägg.


Att inte kunna sin historia är inte ett recept på framgång. Märk också väl att våra grannländer som har historieerfarenheter närmare i tiden än Sverige, avråder Sverige från att överge värnplikten.


Jag vill läsarna om att innan ni börjar komma med mothugg (dock alltid välkommet) läsa de senaste månadernas inlägg i värnplikts- och personalförsörjningsfrågan och de kommentarer som hör därtill. Många aspekter på ämnet har redan avhandlats där. Är det så att ni har utvecklingar på dessa aspekter får ni självklart ta dem i kommentarer till detta inlägg.

24 kommentarer:

Fd Amf Bev sa...
12 juni 2009 kl. 04:46  

Kan säga att vaktsoldater fortfarande finns kvar i alla fall på MarinB och Amf1. Enda skillnaden är väl att man med jämna mellanrum byter namn på tjänsten. Från vakt till bevakning och från bevakning till det senaste "insatssoldat". Om man vill ha en seriös vakthållning på förbanden bör man ge soldaterna en vettig utbildning för att höja motivationen på soldaterna, att resterande delar av förbandet ser ner på vakterna är inte direkt motivationshöjande. Är dessutom en ganska stor del av dagens vpl som är i vaktkategorin, som det stod i någon utgåva av vpl-nytt under 2007. Låt ett bevakningsföretag hantera inpasseringen på förbandet och låt soldaterna vara i beredskap för att åka på larm och rondera.

Mina synpunkter på vaktsidan.

Daniel Eriksson sa...
12 juni 2009 kl. 08:31  

Jag citerar:

"På fredag klockan 9.00 börjar riksdagen debatten om försvarets inriktning."

"Det historiska beslutet klubbas därefter på tisdag, 16 juni."

"Regeringen vill att all rekrytering till Försvarsmakten ska bygga på frivillighet med hel- eller deltidsanställda soldater. Men hur detta ska genomföras är oklart. Pliktutredningen (klar 23 juni) utreder detta."

-------
SVD.se

Är det bara jag som är dum eller kan någon annan förstå varför man ska hålla debatt och rösta innan alla utredningar är färdiga? Jag menar, vad händer om dom röstar för och sen visar det sig i utredningen att det inte ens är genomförbart?

Klas sa...
12 juni 2009 kl. 10:00  

Nej värnplikten tycker jag skall vara kvar !

Inte minst så ser man ju på "yrkesarmeerna" vilka soldater man får: Eftersom man inte dirket har marknadsledande löner så blir det ofta dom som inte har drivet att satsa på annat - och en större klyfta mellan officerskår/meniga uppstår.

/K

Anonym sa...
12 juni 2009 kl. 10:00  

Kan endast hålla med Wiseman. Ett yrkesförsvar är detsamma som en katastrof. Dock finns det ett stort antal officerare i FM som faktiskt tror på det, gemensamt för dessa har jag inbillat mig är att de är gamla, höga och saknar erfarenheter av dagens missioner.

Om någon skulle ställa samma fråga till dagens kadetter, vilka är de i FM som åldersmässigt är närmst de tilltänkta yrkessoldaterna, är svaret att rekryteringen skulle bli omöjligt, det finns inget intresse att slösa bort sin tid på en sådan tjänst.

Även som du tar upp, vad kommer det att kosta att öva en bataljon där alla är anstälda och alla ska ha dygn? Det lär inte bli många övningar...

Helt enkelt, jag tror inte allt på ett yrkesförsvar

Anonym sa...
12 juni 2009 kl. 10:44  

Vad är anledningen till detta vansinnesbeslut?

1. Wannabees i politikerleden som vill ge sken av att spara pengar.
Allt annat är underordnat.

2.Politiker som vill förbättra sina personliga villkor genom att ta bort all motivation och alla möjligheter för befolkningen att bidra till nationell självständighet.EU kan ge viss credit för ett sådant beteende.

3.Politiker som inte begriper att ett Natomedlemsskap bygger på en stark krigsmakt med motiverad personal.Medlemsskapet i sig ger inga heltäckande garantier.

För övrigt är Wisemans farhågor om ytterligare splittring inom nationen naturligtvis riktiga.
Redan i dag har vi stora etniska enklaver av skilda slag och fler ser ut att komma.
Vilka stora samhällsvinster hade inte kunnat göras om många av dessa människor hade fått göra en allmän värnplikt!För människornas egen del hade detta också varit av stort värde.
Nu är det för sent och kan inte politikerna hålla ihop det civila samhället så kan de näppeligen ge dess försvar adekvata direktiv och möjligheter.
Av de politiska partierna över 5% är det endast (v) som vill behålla värnplikten och det partiet är idag på fallrepet.Ur led är tiden!

Värnplikten behövs

Anonym sa...
12 juni 2009 kl. 11:21  

Gjorde min GU som vaktsoldat på ett KA-förband i mitten av 90-talet.
Det var en helt perfekt tjänst och jag skulle aldrig drömma om att kalla det för grå arbetskraft.
Tyckte att det var en sporre att veta att allt man gjorde var skarpt!
Förutom huvudtjänsten (yttre och inre bev samt "kur"-tjänst)hade vi utb.pass som varierade i längd från en dag till en vecka.
Bl a så fixade vår stf pc så att vi fick möjlighet att erövra "Granen", vi sköt med allt från AK4 till 15,2/51 tdblpj mm.
Mycket av debatten om grå arbetskraft tycker jag handlar om gnäll! Man har ju läst i vplnytt hur det kan låta: "Vakttjänst är inte kul", "Det här kan väl nån annan göra" o s v.
Allt livet är inte roligt, man kan inte alltid få nån annan att göra det man inte själv har lust med mm.

Bibehåll vpl den har många fördelar!

M v h
F d Vaktsoldat på FMB.

Anonym sa...
12 juni 2009 kl. 11:28  

Vakt och bevakning är inte helt lätt att lösa så alla blir nöjda.
Självklart skall vi ha soldater som löser hela uppgiften, det är en viktig symbolfråga. Kan inte FM skydda sig självt?

Göran

Anonym sa...
12 juni 2009 kl. 12:47  

Personförsörjning i det kommande yrkesförsvaret är enligt min mening den saken som kommer få bägaren att rinna över med total systemkollaps inom FM som följd.

Sen som påpekat av dig Wiseman finns det ingen som har räknat på vad lönerna kommer kosta i FM kommande yrkesförsvar.

Det är nog snarare att ingen vill veta vad det kommer kosta.

Politiker som militärer ingen vill veta. Sen en dag om tiotalet år utgör 90% av FM budget av lönekostnader. Och alla frågar sig vad som gick fel....

//En konspiratorisk G

Anonym sa...
12 juni 2009 kl. 16:30  

Dagens försvar kan med fördel ersättas av Blackwater, mycket billigare och effektivare.

Mackan sa...
12 juni 2009 kl. 19:22  

Grejen med att ha dubbla uppsättningar baspersonal är ju att basen skall kunna fortsätta fungera även om insatsförbandet åker utomlands.

Wiseman sa...
12 juni 2009 kl. 20:32  

Mackan: Du menar alltså att organisationen klarar av internationella insatser, daglig verksamhet på hemmaförbandet och utbildning/vanlig ledighet/föräldraledighet samtidigt?

Wiseman sa...
12 juni 2009 kl. 20:38  

16.30: Lustigt att du skulle ta upp Blackwater. Militär privatisering är något jag kommer att skriva mer om senare.

Jocce Hedberg sa...
13 juni 2009 kl. 01:14  

Visst kan man välja att se detta som du gör, som en rent samhällseffektiv lösning (värnplikten alltså). Och att det kommer att kosta mer kan vi nog vara överens om. Dock tror jag att det blir ett effektivare försvar. Den största motsättningen är ändock denna; du förutsätter i och med ditt inlägg att det är okej att tvinga folk (män) arbeta för en slavlön, långt under lagstadgad minimilön. Varför ska detta slaveri få fortsätta bara för att det är en billig arbetskraft samhällsekonomiskt sätt? Ska vi inte då göra samma sak med sjuksköterskor, sopgubbar och andra samhällsnyttiga inrättningar? Vad är den essentiella skillnaden? Varför ska vissa (män) tvingas jobba ett år nästan gratis?

Anonym sa...
13 juni 2009 kl. 02:36  

Blackwater heter Xe numera... Det tidigare namnet blev för infekterat efter alla dödsskjutningar i Irak.

Anonym sa...
13 juni 2009 kl. 10:24  

Om vi ska vara realister och det ska vi väl så kan inte Sverige försvaras ens efter 1-3 år av upprustning. Vi behöver 12-15 år för att bygga en någorlunda kvantitativ volym.
Regeringen och FM fokuserar enbart på utlandsuppdrag, det är bara i text man pratar om skydd av Sverige.
Vi behöver ca 1000-1500 pers utomlands, varför ska vi lägga resurser på att hålla 8 lätta bataljoner i Sverige för att personalförsörja dessa.
Vi kan med fördel köpa in professionell hjälp, dvs fd elitsoldater med stridsvana.
Vi behöver inte vara rädda för att ta förluster, dvs skadas dödas dessa legoförband så blir det inte politiskt belastade här hemma.
Det är enkelt att växla upp och enkelt att växla ned.
Vi behöver inte pumpa in miljard efter miljard för att i bästa fall få ut 2-3 kompanier med diskutabel funktionalitet.
DynaCorp elelr Blackwater mm är väsentligt mer kostnadseffektiva även om dessa är mycket dyrare i lön, vi slipper utbilda och ta hand om de sårade.
Vidare så kan de sättas in i riktig strid, inte "dela ur godis till barn" uppdrag och göra som svesnka soldater, gömma sig där det är lugnast, då förluster är politiskt omöjliga.
Dags för politiker och låta riktiga soldater ta över och kriga på riktigt.

Anonym sa...
13 juni 2009 kl. 23:47  

Problemet är ju att privata stridisar gillar krig o är kompisar med krigsindustrin i allmänhet som också gillar krig. Risken att de låter sig provoceras i upptrappning är större än om man har en balanserad värnpliksarme vars främsta intresse är att bevara freden. Vem kan egentligen beordra en privatarme. Tolgfors säger vi ska gå i krig ifall grannar hotas men enligt lag är det faktiskt riksdagen som beslutar sådant. Vill han bli ny karl den tolfte? Att beslutaet skulle tas innan remissvaren får en ju att undra om de vill kuppa igenom detta o egentligen kuppa hela Sveriges demokrati med utländsk hjälp. Makten framförallt... De vill ju flytta in strategiplanering på departementet vilket måste vara grundlagsbrott egentligen mede sådan direkt ministerstyremakt... Kanske en KU-anmälan?

Wille sa...
14 juni 2009 kl. 16:32  

@ Jocce Hedberg

Mkt bra poäng. Vpl KOSTAR då de själva betalar genom sin slavlön. Samhällsekonomiskt leder en för liten kostnad till ett överutnyttjande av denna resurs.

Detta överutnyttjande, dvs missbruk av er resurs, kan många lumpare vittna om. Ofta lång väntan, stor ineffektivitet i utbildningen. Allt då de ändå är 'gratis' och det således inte gör ngt om man slösar med deras tid.

Den samhällsvinst Wiseman pekar på i form av klassöverskridande effekter etc finns säkert, men är det verkligen FMs uppgift? (det tillsammans med regionalpolitik kanske ska vara uppgifter för FM, men då ska det vara UTTALAT så).

/Wille

Mackan sa...
14 juni 2009 kl. 20:52  

Wiseman 20:32

Ja. Om delar av den ena divisionen på F17 eller F21 åker utomlands så kommer det ju fortfarande att krävas bemanning av t.ex. förrådsmän, brandmän, meteorologer, tornpersonal, säkmattekniker osv.

Dessutom är det väl även civil flygverksamhet på både Kallinge och Kallax?

På Malmen blir det än tydligare där det ju finns både insatsförband i form av helikopter, men också TU-vht, skolflyg, specflyg mm som kommer att vilja fortsätta flyga oavsett om hela så varenda människa i helikopterflottiljen åker till Afrika.

J.K Nilsson sa...
14 juni 2009 kl. 22:59  

Mackan, om du har folk i den fasta basbataljonen som går att kommendera utomlands så har du ju mycket större möjligheter att få uthållighet i en insats. Det som verkar vara svårt att förstå för FM är att oviljan att göra utlandstjänst är inte så stor, däremot finns det en stor ovilja att göra utlandstjänst på traditionellt armévis.

Alltså i din befattning kan du antingen arbeta hemma eller i Afghanistan. Sodexho kanske kan kontrakteras för maten, bevakningsbolaget tre lingon för legkontroll, BDX för snöröjning eller vägreparationer, räddningstjänsten i Luleå står i Mazar e Sharif. Saab lagar flygplanen efter outsourcingen. Möjligheterna är många.

J.K Nilsson

Wiseman sa...
15 juni 2009 kl. 00:31  

Jocke Hedberg, Wille: Slavlön är ju ett spännande ord som direkt syftar till att röra upp känslor. Men vad är då en slavlön kan man fråga sig och vad ska en skälig lön i så fall vara för en värnpliktig? Betänk att en värnpliktig har fri sjukvård, gratis mat, boende (även på hemorten) och resor. Hur mycket är skäligt i fickpengar?

Mycket av kritiken mot väntan omkastningar i utbildningar osv är skälig kritik, men så gott som allting har sin bakgrund i de hattiga politiska beslut som fattas. Det tar ofta upp till två år innan inryck och det är alldeles för länge.


Frågan med samhällskostnaden har varit uppe tidigare. Jämför man samhällskostnaden för en värnpliktig, med en yrkessoldat blir den mycket högre, hur hög beroende på omsättningstiden av värnpliktsförbanden. För enkelhetens skull räknar jag med att en yrkessoldat tjänstgör 5 år och att en värnpliktig gör ett års tjänstgöring och står i beredskap övriga fyra. Det är ett riktigt slöseri på värnpliktiga och den reella siffran borde vara omsättning var tionde år. Yrkesarmen ska hålla hela sin bemanning hela tiden. Det blir då X antal soldater som helt ska försörjas av samhället med skattemedel. För de värnpliktiga blir det X/5 som ska försörjas av samhället med skattemedel, men den stora skillnaden är att man dessutom har 4X/5 värnpliktiga som genererar skattepengar eftersom de är ute i arbetslivet. Det är inte yrkessoldaterna.

Räknar jag på de föreslagna lönerna för yrkes- och kontraktssoldater, 25% yrkessoldater och en månadstjänstgöring per år för kontraktssoldaterna samt en mer realistisk omsättning på vpl på tio år, blir ändå resultatet att vpl-systemet generar pengar åt statskassan medan det nu föreslagna systemet kostar staten drygt 4 ggr så mycket pengar i rena utgifter som vpl-systemet genererar. Då har jag ändå inte räknat med sådana saker som traktamenten, övningsdygn, övertid, semesterersättning, löneförhöjningar osv för yrkes- och kontraktssoldaterna.

Wiseman sa...
15 juni 2009 kl. 00:35  

Mackan: Visst om så väl vore, men skulle det i så fall inte vara otroligt mycket lämpligare att endast ha sådan personal på samtliga ställen som man skulle kunna använda / kommendera till tjänstgöring såväl i Borlänge som i Abeche? Nu blir stommen sådana som är oanvändbara i skarpt läge och i övrigt ett mindre antal som inte löser uppgiften till vardags ska sedan lösa uppgiften skarpt när det smäller.

Wille sa...
15 juni 2009 kl. 01:27  

Slav i slavlön syftar på att det inte är frivilligt utan plikt. Rätt ersättning, marknadslön, är det när tillräckligt kompetenta söker frivilligt.

Att räkna vpl som är ute i arbetslivet som gripbara soldater i ett insatsförsvar med hög beredskap är väl lite optimistiskt?

/W

Mackan sa...
15 juni 2009 kl. 09:39  

Wiseman: Jo, det vore kanske bättre. Grejen är att du skrev nåt om dubbla löner, vilket det ju blir även med bara insatsmänniskor, då man måste ha en överkapacitet för att klara insats+fredsdrift samtidigt.

Wiseman sa...
15 juni 2009 kl. 17:55  

Mackan: Jag erkänner otydlighet. Jag vill definitivt inte sitta och betala dubbelt när jag inte kan använda mer än hälften.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade