Rysslands intressesfär och en NATO-övning

Jag fortsätter att förundras över de helt oproportionerliga debatt som brutit ut över huruvida HMS Illustrious bär kärnvapen eller inte. Hur svårt ska det vara att acceptera att britterna saknar fysiska förutsättningar för att kunna leverera kärnvapen från sitt lilla hangarfartyg. Vad ska de ha dem till ombord? Använda dem som grindar när de spelar cricket?

Försvarsministern berättar på sin blogg om sitt besök ute på HMS Illustrious. Just det inlägget är väl inte så intressant, men efter att nyss ha scannat tv och lokalpress efter vilket avtryck hans besök satte, måste jag säga att jag tycker att han har gjort mycket bra ifrån sig. Mycket rak och koncis i intervjuerna, medan vissa journalister framstår som fån med sina "reportage". Hans debattartikel i lokaltidningen NSD var också mycket välskriven.


Miljöpartisten och ledamoten av försvarsutskottet, Peter Rådberg, hade också en debattartikel idag, men i SvD. Han hävdar att "hangarfaryget med all säkerhet är atombestyckat". Jag hävdar med all säkerhet att han framstår som jubelidiot när han påstår detta. Han levererar också en helt egenkomponerad version av vad övningen är till för. Att försvara energiresurserna i Arktis. Att sedan Norra Sverige råkar utgöra Europas bästa flygövningsområde och att övningsscenariot liknar det på 90-talets Balkan verkar inte höra dit. Man tycker ju att han åtminstone kunde bemöda sig att göra som sin kollega inom försvarspolitiken, försvarsministern, och besöka övningen för att skapa sin egen bild av den på plats. Istället åkte han endast till Luleå för att möta NATO-motståndarna och leverera ännu flera fabler om kärnvapen till sjöss och i luften. Rådberg slänger sig närmast med begreppet "NATO" i debattartikeln som partier på yttersta högerkanten gör med "invandrare". Det är inte ens landet Storbritannien som anklagas för att ha kärnvapen på sitt fartyg, utan det är "NATO".

Andra har kritiserat Rådberg för följande formulering: "Ryssland kommer inte att sitta stillatigande när en sådan här övning äger rum i sin intressesfär." Jag anser den faktiskt vara korrekt på så sätt att Sverige och Nordkalotten i högsta grad faller inom den ryska intressesfären, på samma sätt som Östersjön faller inom den svenska. Sverige skulle kunna heta Jordanien och bebos av enbart vilda hästar. Vår geografi gör ändå att Sverige, och framförallt den nordligaste delen, ligger i den ryska intressesfären. En väpnad konflikt om resurserna som dolts av isen kommer att involvera norra Sverige vare sig man vill det eller inte, vare sig Sverige tillhör NATO eller inte. Det bästa sättet för Ryssland att skaffa sig kontroll över Nordnorge och säkra sin tillgång till Atlanten och hindra andras tillgång till denna sida Arktis, är genom en kniptångsmanöver genom norra Finland och Sverige samtidigt med en sjöburen rörelse. Den smala landremsa som är nordligaste Norge och Norges gräns mot Ryssland är extremt olämplig för framryckning. Detta faktum är detsamma som för 50 år sedan, men då var målet att hindra förstärkningar av NATO i Centraleuropa i händelse av tredje världskriget.


Nu verkar det som om pressen, samt vänstern, försöker få det till att övningen Loyal Arrow skulle pressa Ryssland att öka sin militära övningsverksamhet i norr och att det är därför man helt plötsligt ska genomföra tre mycket stora övningar i västra Ryssland och Vitryssland under sommaren och hösten. Jag är mycket skeptisk. Övningar av det här slaget kräver mycket stora förberedelser och planering innan. Till skillnad från vad som skrivs, offentliggjorde Ryssland dessa övningar för flera månader sedan, men då var det tydligen inte så intressant för svensk press. Ryssland brukar också vara mycket noga med att påpeka när man håller en övning eller liknande i syfte att svara på "NATO-agressioner". Så har icke varit fallet nu. Jämför man storleken på övningar handlar Loyal Arrow om ca 2000 man, medan de ryska rör 60 000 man. Bara i Zapad 09 är det två ryska arméer som övas. Det är mer än hela den planerade svenska Försvarsmakten.

Det finns dock all anledning att ta dessa övningar på allvar. Den största av dem, Zapad 09 som hålls i Vitryssland, är en upprepning av de klassiska sovjetiska Zapadövningarna som hölls på 70- och 80-talen, samt 1999. Scenariot har alltid varit ett "krigsfall väst", där det handlat om att möta NATO i Centraleuropa. Senast 1999 drog man i Ryssland slutsatsen att det krävs insats av taktiska kärnvapen för att kunna hantera NATO:s teknologiska överlägsenhet.

Finland, men framförallt Polen, baltstaterna och Georgien, lär höja sin beredskap under dessa övningar. Det ryska anfallet på Georgien kom direkt ur en motsvarande övning i Sydkaukasus förra sommaren, när man bl a ägnade hela sommaren åt att förstärka upp det abkhaziska järnvägsnätet fram till georgiska gränsen för att klara tunga militära transporter. Valet av övningsplatser sammanfaller rätt väl med var Ryssland idag har starka säkerhetspolitiska intressen. Polen är en nagel i ögat på Ryssland, framförallt sedan man gick med på basering av missilförsvar. Värt att notera är också att ryska försvarsdepartementet nyligen publicerade en skrift där man anklagade Polen för att ha orsakat andra världskriget.

På det hela är det här övningar på en nivå som inte skådats sedan 80-talet innan Sovjetunionens fall och Ryssland har nu varje år ökat sin övningsnivå ordentligt, precis som försvarsbudgeten. Försvarsminister Tolgfors tal om att det "är en ökning men från en mycket låg nivå" klingar mycket, mycket falskt. Speciellt om man sätter det i samband med att vi i Sverige varje år slår rekord åt andra hållet. 2007 års slutövning för NBG med 2500 man framställdes som något helt enormt, när den i själva verket i storlek var en bråkdel av en normal armeslutövning 7 år tidigare.


Ryssland av idag är en demokratur, hur mycket vi än önskar att det vore en fulländad demokrati. Till dess den dagen infinner sig, gör vi i Sverige säkrast i att betala hemförsäkringen i form av ett ordentligt försvar, istället för att som förre ÖB indirekt erkände i sitt avgångstal på Karlberg i våras: ignorera de rapporter från Ryssland som är negativa och enbart lita på de positiva. Sverige kommer alltid p g a sitt läge att bli indraget i en större konflikt i Europa, oavsett om vi är med i NATO eller alliansfria.För den som är intresserad av att läsa (vilket man lär vara om man läst så långt att man läser det här) rekommenderar jag följande fördjupning:

Artikel i Neo om dagens Ryssland och Nordstream. Mycket intressanta reflektioner.

KKrva-artikel om den norra flanken. Lika aktuellt idag som för 50 år sedan.

Sovjetisk analys av Zapad '77

20 kommentarer:

Peter sa...
9 juni 2009 11:06  

Mycket väl skrivet. Vi bör vara beredda att möta ett betydligt aggressivare Ryssland de närmaste 10 åren. Något jag specifikt känner oro inför är bristen på övade chefer för större förband.

Eftersom det tar 12 år att utbilda en duglig bataljonschef från grunden kan det vara läge att hålla ett "överskott" av sådana i lager inför kärvare tider.

Anonym sa...
9 juni 2009 12:42  

Den svenska vänsterpressen,som utgör 90 procent av all svensk press har alltid visat ett dreglande intresse för kärnvapen.
För olika organisationer blir det liksom i kärnkraftsfallet närmast religiöst.Okunnigt är det också.

Givetvis har Nato kärnvapen.Och givetvis har Nato vapenbärare.Precis som Ryssland.
Det är fortfarande ett slags terrorbalans,som råder.
Detta ultimata hot och maktmedel skall journalisterna i bl.a. Sverige vara j-ligt glada för.Annars hade de för länge sedan befunnit sig i helt andra positioner.Kanske t.o.m. fem alnar under jord.
Tror de kanske att ett Natofartyg med ev. kärnvapen likt en självmordsbombare ska explodera ute på redden.En alldeles ny taktik i så fall.Och vem skulle fienden då vara?
Hur många andra rörelser av flyg och fartyg från övriga nationer i såväl Östersjön som på nordkalotten görs med bestyckning av denna art?Tag reda på det i stället för att gnöla i ankdammen!

Anonym i kostym

Sylvia Asklöf sa...
9 juni 2009 14:38  

Inte alla inom pressen är hopplösa vänstermänniskor: http://www.blt.se/opinion/ledare/baltops-2009---halla-riksmedia(1367096).gm

Vänligen Sylvia

Anonym sa...
9 juni 2009 14:43  
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Anonym sa...
9 juni 2009 14:56  

Peter - Av dugliga OCH övade bataljonschefer finns inget överskott, då det knappt ens finns kompanier kvar. Däremot har vi investerat i ett kraftfullt överskott av PowerPoint-krigare/överstelöjnanter som säkert kan söva fienden under kapitulationsförhandlingarna...
/M.Glistrup

Wiseman sa...
9 juni 2009 15:20  

Som vanligt när jag skriver om Ryssland och händelser där får jag ett antal träffar från de trakterna. Det brukar också dyka upp en och annan opassande kommentar, liksom den daterad 14.43 som jag tagit bort. Den aktuella kommentaren verkar syfta på att Sverige är en förlängning av Tredje Riket.

Anonym sa...
9 juni 2009 15:27  

Tack för lästipsen

Fastnade speciellt för en formulering i Neo:

"Väst har verkligen förlorat det moraliska övertag vi åtnjöt under det förra kalla kriget. Den ryska eliten brukade frukta oss medan vanliga ryssar beundrade oss. Nu föraktas vi av
eliten för vårt fördärv och vår svaghet, medan vanliga ryssar knappast kan skilja den ena typen av styrande elit från den andra.
Det är denna frågeställning som är central i det nya kalla krigets ”ideologiska front”. Tror vi i Väst verkligen själva på våra värderingar?"

Det är väl detta som Obama nu insett...

Att han måste försöka ta tillbaka den "moraliska" ledningen

Den sista frågan borde nog vi svenskar ställa oss. Tror vi på våra svenska värderingar? Finns det några "svenska värderingar"? Och i så fall - Är de värda att försvara? Om inte så kan vi ju lägga ner och emigrera...

Thomas tvivlaren

Karlbergaren sa...
9 juni 2009 18:02  

Det är en sådan här text som borde skickas in till debattsidorna i våra tidningar som svar på Rådbergs vansinnighet.

Bra skrivet!

halldin sa...
9 juni 2009 19:03  

Hehe... Wiseman, detta inlägg lär ha gett en hel del Journalister Cancer i hjärnan. Tack för det.

Klockrent!

Anonym sa...
9 juni 2009 21:15  

"Ryssland kommer inte att sitta stillatigande när en sådan här övning äger rum i sin intressesfär."

Detta måste vara det mest besynnerliga argument jag hörtf ör att komma från Rådberg. Enligt samme man et consortes är ju inte Ryssland något som helst hot mot Sverige, och kommer så heller aldrig att bli.

Ryssland har ju varken viljan eller förmågan att vara ett hot nu när historien tagit slut, vilket gör att vi varken behöver försvar eller NATO-medlemskap. Så varför skulle vi bry oss det minsta om vad Ryssarna tycker?

Varför skulle vi låta Ryssland på det minsta vis påverka vår utrikes eller inrikespolitik?

Lider hr Rådberg månne själv av den "Ryss-skräck" vi som saknar invasionsförsvaret ständigt beskylls för att inneha?

Har vi inte ens hunnit avveckla klart innan vi bör moderera vår politik för att inte ådra oss stormaktens vrede? Vad är han rädd för, egentligen?

/Unicorn

Anonym sa...
9 juni 2009 21:26  

Att Ryssland fortfarande har ett tydligt intresse för svenskt försvar visas av att man ofta får besök av IP-adresser från Moskva så fort man nämner Ryssland i ett inlägg om försvaret. Uppenbarligen är det någon som har till uppgift att bevaka saken.

Wiseman sa...
10 juni 2009 02:52  

Karlbergaren: Debattsidorna i svenska tidningar har aldrig velat ta in mina debattartiklar. Det var en av de största anledningarna till att jag startade den här bloggen.

Anonym sa...
10 juni 2009 18:48  

Rätt ok artikel i Neo, men som vanligt är det om Nordstream helt fel. Man skriver:

"Anta att Kreml, som ett tecken på detta utvecklade ”partnerskap”, erbjuder sig att bygga en gasledning direkt till Sverige längs Östersjöns botten (kalla den ”West Stream”) och därmed gör Sverige mer beroende av energileveranser från Sovjet."

Kontinentaleuropa har importerat rysk gas sen 60-talet när Gazprom fortfarande hette det Sovjetiska Gasministeriet. Man har aldrig haft några som helst problem, inte ens under 80-talets kallaste kalla krig, av den enkla anledningen att Ryssland och Sovjet var och är oerhört mycket mer beroende av att sälja gas än vad Europa var och är av att importera den.

Vi hade (och har) kniven mot ryssens strupe: när som helst kunde (och kan) vi sluta skicka våra livsviktiga euros österut då vi har gott om alternativa gasexportörer och till och med alternativ till naturgas, medan ryssen inte har någon som helst alternativ exportmarknad än Europa.

/Starvid

Wiseman sa...
10 juni 2009 22:43  

Starvid: Du missar den aspekten att Nord Stream ger Ryssland möjligheten att stänga av gaskranarna till Polen och Baltikum utan att det berör Västeuropa. Söndra och härska.

Anonym sa...
11 juni 2009 03:04  

Wiseman,

Nej, det kan man inte. Nordstream har för liten kapacitet för att kringgå mer än en bråkdel av de flöden som går från Ryssland till Tyskland, Frankrike och så vidare.

Stänger man kranarna till Polen blir också Västeuropa utan den gas man kontrakterat sig för, även om man har Nordstream. Nordstream kan bara täcka upp en liten del av den saknade volymen.

Oavsett vad betyder det ändå inte att all gas tar slut i Väst om ryssen vrider av kranen. Detta eftersom man i Europa har stora underjordiska gasreserver (utom i UK; lång historia). Naturgas används huvudsakligen till bostadsuppvärmning, och efterfrågan är således mycket högre på vintern än på sommaren. Detta innebär att gasrören är underdimensionerade för att klara ens det vanliga vinterbehovet då det ju skulle bli onödigt dyrt att bygga kapacitet för att täcka årets högsta behov, eftersom rören bara skulle kunna köras på halvfart på sommaren. Det vore ett dåligt utnyttjande av kapital.

Alltså importerar man mer gas än man behöver under sommaren och stoppar överskottet i gaslagren, och man importerar mindre än man behöver på vintern. Mellanskillnaden tar man ur de lager man byggt upp under sommaren.

Detta betyder alltså att det vid en gasavstängning den 1 januari - när gaskontrakten alltid löper ut och det årliga bråket uppstår (varje år sen 1991, media har bara inte uppmärksammat det tidigare) finns det gas för några månaders konsumtion, även om importen från Ryssland helt stryptes. Sen kommer våren och sommaren då man inte behöver någon rysk gas alls för att klara sig. Ryssland står ju trots allt bara för 25 % av EU's gasförsörjning.

Det är först nästa vinter, när avsaknanden av lageruppbyggnad under sommaren visar sig, som man får problem. Men eftersom man då haft nästan ett år på sig att genomföra gasbesparingsprojekt borde problemet vara hanterbart, och på säg fem års sikt har man kunnat ersätta importen av rysk gas med gas från andra ställen, med andra energikällor, och med effektiviserar.

Det kan bli några marginellt besvärande år, men sen är det över. För Ryssland är det över på ett helt annat sätt: man har slaktat hönan som värper guldäggen och de stora europeiska gasbolagen (och de regeringar som backar dem) kommer aldrig mer att lite på ryssen, och kommer aldrig mer att att köpa ens en gasflaska av Ryssland. Det är denna gas som försörjer den ryska elitens bekväma liv och ger det välstånd som krävs för att bevara sociala stabiliteten i landet.

Jag sade ju tidigare att det är extremt svårt att förutse hur den ryska statsledningen tänker och agerar, men dessa två saker bryr man sig extremt mycket om.

:: ::

Anledningen att man bygger Nordstream är, hör och häpna, att man vill exportera mer gas västerut, utan att de ukrainska oligarkerna ska sno en andel, och utan polskt politiskt konstrande med transitavgifter och liknande.

Det är ekonomiskt helt rationellt att lägga ledningen till havs, även om investeringskostnaden blir högre.

/Starvid, som i vanliga fall är konstant hög på rysskräck.

Wiseman sa...
11 juni 2009 16:44  

Jag vet inte om hälften av Europas gasbehov är att kalla en liten bråkdel?

"För Ryssland är det över på ett helt annat sätt: man har slaktat hönan som värper guldäggen och de stora europeiska gasbolagen (och de regeringar som backar dem) kommer aldrig mer att lite på ryssen, och kommer aldrig mer att att köpa ens en gasflaska av Ryssland."

Och vilka skulle alternativen vara? Man har ju helt låst upp sig i ett beroende av rysk gas. Vilka tröttnar först - den frysande och hungrande europeiska befolkningen eller de som sitter på Gazproms kassakistor?

Anonym sa...
12 juni 2009 01:10  

Wiseman,

Det handlar om 25 % av EU's gasbehov, inte hälften. Räknar man på hela Europa räknar man med Rysslands (extremt ineffektiva) konsumtion, vilket ju är missvisande...

Som jag beskrev är ett bortfall av rysk gas något som strider mot ett halvt århundrades erfarenhet utan ett endaste kontraktsbrott, just eftersom ryssarna vet i vilken utsatt situation de är. Varje gång Ryssland satt hårt mot hårt mot Ukraina i den årliga gaskonflikten har Gaz de France och E.On-Ruhrgas med flera börjat skicka oroliga ljud till Gazpromskrapan, och utan undantag har ryssarna alltid vikt ner sig.

Inte heller under kalla kriget lät man någonsin det politiska läget, hur skört och ansträngt det än var, påverka gasexporten. Den hårdvaluta som den inbringar är helt enkelt oersättlig.

:: ::

Men inte ens vid ett faktiskt teoretisk avbrott skulle det behöva bli så illa eftersom man kan göra ett stort antal insatser på kort och medellång sikt.

På kort sikt kan man till exempel omdirigera en stor del av världens LNG-traffik till Europa, man kan under den första vintern sänka innomhustemperaturen med några grader och genomföra omfattande isoleringsinssatser av bostäder och fabriker, man kan elda olja i stället för gas i gödsel- och plastfabriker och i gaskraftverk. Detta är enkelt och skulle med stor sannolikhet räcka den första vintern utan rysk gas.

Under de kommande åren kunde man investera tungt i utbyggd fjärrvärme, ökad kolbrytning och kolimport, den kemiska industrin kunde helt gå över från gas till kol (som man har det i Kina), ny kärnkraft och vindkraft kunde byggas (vindkraft går extremt fort att bygga), man kunde forcera gasproduktionen i Libyen, Algeriet och i Barentsregionen, vilka levererar till det europeiska ledningsnätet. (Nabucco är dock en pipe-dream och inget att bry sig om.)

Efter säg 5 år är vi i väst tillbaka där vi började, lika rika och bekväma som alltid, medan Ryssland är för evigt utblottat då man helt saknar avsättning för sin viktigaste exportvara.

Det ökända gasvapnet existerar, men det är vi som håller i det. Vi kan hota Ryssland med att sluta importera naturgas.

/Starvid

Wiseman sa...
12 juni 2009 20:51  

Starvid: Behovssiffran beror helt och hållet på vilken källa man använder sig av och framförallt för vilket år. Även om vi använder siffran 25% är det långt ifrån vad de flesta människor menar med en bråkdel i dagligt tal.

Det är nog inte så bara att omdirigera övriga världen LNG till Europa och ställa om Europa från gasdrift till fjärrvärme m m. Hur populärt skulle det vara bland några hundra miljoner människor och stora industrier att helt plötsligt behöva byta utrustning till en hög kostnad och som dessutom snabbt ska produceras? Inget jag tror på.

Anonym sa...
12 juni 2009 21:27  

Populärt och populärt... Man gör vad man måste, eller hur?

Vad gäller omställning från gas till olja är det inget praktiskt problem. Många fabriker och kraftverk har redan i dag dubbla system och växlar aktivt bränsle beroende på prisskillnader mellan gas och olja.

Visst kostar det dock. Visst. Och det skulle kräva politisk vilja, handlingskraft och ordentlig planläggning. Men lite Keynesiansk stimulans skulle knappast skada för närvarande, och det hela är alls icke omöjligt. Ansträngningen är mycket mindre för det enskilda landet än t.ex Sveriges och Frankrikes kärnkraftsprogram var.

Slutligen själva siffran, en fjärdedel av gasen mot hälften. Jag ska konsultera folk i branschen och höra mig för närmare så vi kan få en pålitlig genomsnittssiffra.

/Starvid

Anonym sa...
15 juni 2009 20:07  

Finnarna verkar att höja beredskapen med tanke på Zapad. Som bäst är finnarna upptagna med den största manövern sedan 2 VK, 18.000 man från armén, flottan och flyget, samtidigt som finnarna har flyg med i Loyal Arrow samt dessutom sätter finnarna upp i höst en flygbas med ett antal FA-18för en månad i norra Tyskland.

Undrar om Sverige i dagsläget skulle klara av att sätta lika många man i fält?

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade