Brett folkligt stöd för ISAF

Svenska folkets stöd för en fortsatt svensk insats i Afghanistan verkar enligt SIFO ha gått ned till att nu vara 50 %. Argumentet att "afghanska folket inte vill ha utländska soldater i Afghanistan" förs ofta fram av dem som vill ta hem den svenska kontingenten. Med det i bakhuvudet är rätt intressant att läsa den Brännpunktsartikel som FOI-forskaren Stefan Olsson satt ihop om de opinionsundersökningar som genomförts i Afghanistan om vilket stöd som finns hos afghanska folket för ISAF.

Bilden av ett brett stöd för den internationella interventionen (> 60 %) och ett mycket svagt stöd för talibanerna (10 %) är gemensam för hela Afghanistan utom de två provinser i södra Afghanistan som utgör talibanernas starkaste fästen. Föga förvånande är det undersökningen som gjorts i dessa två provinser som visar på motsatsen, som använts av Pierre Schori och Lars Ohly i debatten om den svenska insatsen.

Nu talas det nu om en bred överenskommelse i Riksdagen inför det stundande beslutet om den svenska insatsens framtid efter den information som ÖB lämnade i Riksdagen idag. Kopplingen ökade attacker mot svenska styrkor och förestående riksdagsbeslut är nog så intressant.


1945 ikväll landar en Hercules med den stupade Kenneth Wallins kvarlevor på Ärna flygplats. Ceremonin direktsänds på nätet av TV 4, SVT och även Expressen.

SvD, Expressen, DN, Aftonbladet

Uppdatering 19.30: Jaha, SVT Rapport klarar alltså inte av att skicka ett eget team till Afghanistan utan lejer istället in ett norskt på plats...

54 kommentarer:

Kjell Isberg sa...
19 oktober 2010 23:02  

att opinionen om trupptillbakadragande svänger i detta tragiska sammanhang är känslomässigt förståligt och egentligen inte så konstigt men alla tillfrågade i den undersökning som presenterats kan inte ha full bakgrundsfakta i ämnet.
Jag hoppas på ett politiskt samförstånd om tidpunkt för avveckling och inte att man går på Ohlys linje att sticka huvudet i sanden.

Anonym sa...
20 oktober 2010 07:13  

I Finland ser jag ingen debatt om att Afghanistan-uppdraget eventuellt bör överges.
Finländarna fortsätter som förut, meddelar på telefon den tjänstgörande kommendören Jukka Mustola.
En enda kommentar från läsekretsen har jag hittat. Den är så osannolik, att den måste återges.

En läsare i Wasabladet hedrar den stupade svenske soldaten med dessa strofer.

`Mitt i själva upprorsflamman
bergfast sluter sig samman
svenskars, finnars ringa flock.`

Ytterst få svenskar, som gått den moderna skolan, känner igen dessa rader, misstänker jag.
De är hämtade ur Carl Snoilskys dikt till fältmarskalk Johan Baner, Herr Jans likfärd.
Johan Baner anses vara Sveriges främste fältherre genom tiderna.
Han var i ständigt krig från 19-årsåldern i 25 år. Död i Tyskland 1641 vid 44 år.
Pia

CS sa...
20 oktober 2010 07:57  

Den opinionsundersökning, gjord av Aftonbladet/Sifo, som hänvisas till måste tas med en nypa salt. Den är synnerligen oproffsigt gjord och det är märkligt att ingen reagerat över den ännu och tagit avstånd i sedvanlig ordning.

Frågan de ställde var: ”Tycker du att Sverige ska ta hem de svenska trupperna från Afghanistan eller ska de vara kvar?” Svaren redovisades i ja/nej/vet ej.

Till att börja med är det en dubbel fråga vilken inte går att besvara med ja eller nej. Bara det är underkänt i en opinionsundersökning. Det kanske viktigaste misstaget är dock att frågan är ställd utan att prata om någon tidsrymd för ett tillbakadragande. Därmed vet man ingenting om opinionens vilja.

Egentligen är det märkligt att inte alla svarat att de vill ta hem trupperna. Någon gång i framtiden borde man som svensk vilja ha tillbaka dem.

Själv hade jag svarat JA till en sådan konstigt formulerat fråga eftersom jag vill att vi någon gång framöver avslutar vår insats och kommer hem. Dock ser jag det inte hända inom de närmaste 5 åren.

Borneo sa...
20 oktober 2010 09:45  

Den kraftigt ökade aktiviteten mot den svenska insatsen har förmodligen flera syften. Ett är dock tydligt nämligen att påverka den svenska politiska viljan att vara kvar i ISAF.

Kan man från motståndarhåll få Sverige att avveckla sin Afghanistanverksamhet genom att tillfoga svenska styrkan stora skador på kort tid strax före ett nytt riksdagsbeslut har man fått mycket effekt för relativt lite egna insatser.

Sedan kanske det behövs en större taktikanpassning från ISAF. Att rulla som ett rörligt skjutmål på en skjutbana dag efter dag förefaller inte att vara en framgångsfaktor.

Slutsats; Det behövs kvalificerade trupptransporthelikoptrar.

Per A. sa...
20 oktober 2010 17:04  

"Jaha, SVT Rapport klarar alltså inte av att skicka ett eget team till Afghanistan utan lejer istället in ett norskt på plats..."

Contractors verkar onekligen vara ett rasande populärt koncept, oavsett branch.

Razmatazuz sa...
20 oktober 2010 19:50  

Du hänvisar på fullaste allvar till opinionsundersökningar i Afghanistan...

Känner du verkligen att det är seriöst att göra?

Dessutom får du nog läsa om artikeln som du hänvisar till angående det svenska folkets stöd. Det är endast 36 % som stödjer ett fortsatt deltagande av svenska soldater i NATOs ockupation av och krig i Afghanistan. Du har själv länkat till artiklar som beskriver detta så du behöver knappast hjälp att finna dessa.

Det är verkligen fruktansvärt att Kenneth Wallin dog till synes utan mening, men förhoppningsvis kan hans död göra att fler förstår att nu får det vara nog! Låt oss hoppas att Kenneth kan få göra någon skillnad och slipper ha lämnat livet i förtid helt utan någon som helst mening!

Anonym sa...
20 oktober 2010 21:42  

@ Borneo:

Rätt slutsats om trupptransporthelikopter! Titta bara på icasualties hemsida (enduring freedom) där det finns en graf över IED-döda som är så jäk-a exponentiell som det kan bli. Spik-rak in i himlen. Talibanerna har hittat den bästa, effektivaste, säkraste och billigaste krigföringen för att stoppa världens mäktigaste försvarsmakter.

Något för hemvärnet att studera och öva till fosterlandets framtida försvar...

anki/barbakvinna sa...
20 oktober 2010 22:28  

En reporter ringde upp mig och frågade om min åsikt om Svenska utlandsstyrkan. Jag förklarade att jag är FÖR Sveriges arbete i Afghanistan. Han sa:
- Det är märkligt dom flesta anhöriga som jag pratat med har samma åsikt.

Säger sitt tydliga språk. Trots oro och ensamheten så stödjer vi våra mäns arbete i utlandstjänst
/Anki Knutsson

Anonym sa...
20 oktober 2010 23:23  

@Borneo

Behovet av trupptransporthelikoptrar och sjuktransporthelikoptrar är stort i Afghanistan. Tyvärr kommer Sverige inte att kunna ställa upp med medeltunga tphkp under många år eftersom vi dels inte har några sådana hkp och än mindre några tränade besättningar att avdela. Behovet av sjvtphkp kan eventuellt säkerställas med svenska hkp i närtid, om så sker kommer dock uthålligheten i bästa fall överstiga 18 månader.

Försvarsmaktens helikopterverksamhet består av mängder av otränade besättningar som saknar helikoptrar. Det är resultatet efter många års misskötsel där sakförhållandena varit uppenbara men ledningen varit otillräcklig.

Försvarsmakten gör idag inte tillräckligt för att säkerställa att våra soldater om något år kan räkna med egna hkp i något krig utanför nationens gränser. Vi misslyckades under 2008, 2009 och 2010 och fortsättning följer.

Otränad besättningsman men snart civil

uppgiven sa...
21 oktober 2010 04:42  

@Anonym 21:42

Vilka av "världens mäktigaste försvarsmakter" har talibanerna egentligen stoppat?

Mig veterligen så är USA, Storbritannien, Frankrike m fl fortfarande i Afghanistan. ISAF tar sig dit ISAF vill, talibanerna däremot har inte alls samma rörelsefrihet.

Så vilka lärdomar ska Hemvärnet dra egentligen? Att minkrigföring kan ge en motståndare förluster, men inte tvinga honom att lämna landet?

Malin Lindquist sa...
21 oktober 2010 05:40  

Bilden av Afghanistan är ensidigt förmedlad av FMs propagandamaskineri som piskar up starka nationalistiska känslor med Svenska fanor, svenska stridsvagnar och svenska vapen utomlands mot, enligt Svenska värdegrunder, olämpliga kulturer och levnadssätt.

Ceremonin kring den stupade har nått absurt masspsykotiska och nationalistiska proportioner med flaggor, snyfttal, marschmusik, parader och överflygningar - ett klassiskt propagandaknep för att förena folket mot en gemensam fiende och därmed få tillstånd högre anslag till krigsmakten som ju går raka vägen till att vidmakthålla 18 500 onödiga officerare och inte mycket annat.

Utan Afghanistan vore FM ingenting så det ligger ett egenintresse i att öka insatsen i Afghanistan på skattebetalarnas och det Afghanska folkets bekostnad. ISAF lockar officerare och soldater till det de helst vill göra, d.v.s. STRID, känna makt samt att ingå i spännande NATO operationer. ”Strid är bättre än sex” och att samla kroppsdelar från sina kills verkar vara innegrejen därborta.

Anonym sa...
21 oktober 2010 10:05  

@Malin Lundqvist:

Den provokationen är för simpel att gå på.
Så korkad kan ingen vara för att tro på sånt tjafs.

Anonym sa...
21 oktober 2010 10:07  

Re: Malin Lindkvist

Allt biståndsarbete grundar sig på känslor. Vi ger inte bistånd till svältande i Darfur för att det hjälper oss själva på det minsta sätt.

När det gäller propaganda, känslor och sentimentalitet går det att beskylla vilken fråga som helst för att lida av det. Hur är korrelationen fakta/känslor i flyktingpolitiken, t ex? Eller sjukförsäkringsdebatten?

Hur har du det själv med känslostormarna, om du på allvar försöker påskina att soldater är något slags maktberoende, psykiskt störda lustmördare?

Anonym sa...
21 oktober 2010 14:15  

@ Malin

Blanda inte ihop en dansk vinklad dokumentärfilm om några unga killar med svenska officerare är du snäll.

Anonym sa...
21 oktober 2010 14:28  

@ uppgiven:

Googla valfritt koalitionsland + "lämnar Afghanistan".


Nog mycket jä-elskap under tillräckligt lång tid kostar den stora motståndaren för mycket pengar, liv, tid och engagemang.(I den ordningen)

Slutsats: Den lilla motståndaren bör förse sig med engagemang, tid, liv och pengar (i den ordningen).

Åskådaren sa...
21 oktober 2010 18:16  

Ja du Malin, det jag håller med dig om är "Utan Afghanistan vore FM ingenting". I övrigt är det du skriver mest ...trams.

Anonym sa...
21 oktober 2010 19:53  

Malin, tillbaks till Flashback med dig..

Anonym sa...
21 oktober 2010 20:57  

Post 05:40
Så mycke skit i ett inlägg, tror jag inte en enskild person klarar av. Det måste sitta en redaktion bakom detta "nick".

uppgiven sa...
22 oktober 2010 05:49  

@anonym 14:28

Alla "de mäktiga" är fortfarande kvar i Afghanistan. Så jag undrar fortfarande, vad är det Hemvärnet egentligen ska lära sig?

Att man med folkrättsvidriga metoder kan tillfoga en motståndare förluster?

Malin Lindquist sa...
22 oktober 2010 06:30  

Kära ISAF kramre,

Jag läser en hel del inlägg på flashback och mitt intryck är att de flesta FM tar in är just av den sorten som älskar vapen, strid och att döda. Anledningen till avskaffandet av värnplikten, den omfattande avdemokratiseringen, och den totala mörkningen i FM är en övergång till en Svensk främlingslegion bestående av välbetalda legoknektar för deltagande i smutsiga krig på USAs sida. Det kan röra sig om att döda kvinnor och barn för att vinna taktiska fördelar och öka terrorpsykologiska övertag. Det som kommer ut i form av fasanfulla berättelser är givetvis bara toppen av ett isberg och först då folket i Afghanistan befriat landet kommer alla hemskheter begångna av Svenska legoknektar upp till ytan och då hjälper inte ÖBs mörkningsknep.

Så var fallet med Vietnamn när en del generaler i FM ville dit och döda VC, men tack o lov, Sverige var förnuftig och sa blankt NEJ och t.o.m. fördömde USAs krig. Tack vare värnpliktssystemen i Sverige och USA och ett starkt motstånd mot kriget fick kriget ett snabbt slut. Först när USAs krigsmonster kastats ut kunde Vietnamn utvecklas till ett stabilt och välmående land. Hade USA och Sverige haft yrkesförband påhejat av en krigshetsande moderatregering då hade nog Vietnamnkriget troligtvis pågått än idag. Alltså, måste krigsprovocerande Svenska och Amerikanska legoknektsförband kastas ut ur Afghanistan för att landet ska kunna utvecklas likt Vietnamn till ett stabilt och välmående land. På något sätt måste vi få stopp på FMs propagandamaskineri som störtar landet i krig vilket medför att hotbilden mot Sverige och Svenskarna ökar.

Unknown sa...
22 oktober 2010 08:42  

Sveriges farliga lågpriskrig...

Trupptransporthelikoptrar, sjuktransporthelikoptrar och attackhelikoptrar eller CAS resurser i form av UAV/Stridsflyg är vad som skulle flytta över striderna i Agfanistan till ett modernt lands planhalva.

Att åka ner för att uteslutande färdas på marken är som att be om att bli offer för ett U-lands medeltida vapen.

Varje för varje Svensk som omkommer av en vägbomb bör våra militärer och politiker analysera detta noggrant och fråga sig: Behövde den här transporten skett på marken? Hur mycket pengar sparade vi på det, är det värt ännu en soldats liv? Vissa gånger skulle naturligtvis vara av nöden tvunget, men jag bedömmer att i 9 fall av 10 beror IED sprängning under marsch helt enkelt på att Sverige tycker det är för dyrt att arrangera luftburen Svensk trupptransport av våra Svenska soldater.

Att krig är dyrt är ingen nyhet, jag anser dock att det är bättre att betala med pengar än Svenska soldaters liv.

Om Sverige inte har råd med helikoptrar, minska numerären till förmån för vapensystem som för över kriget på vår planhalva så slipper våra soldater i stor omfattning falla offer uråldriga medeltidsvapen pga snålhet.

Anonym sa...
22 oktober 2010 08:47  

"I have a M.Sc. degree in mathematics and computer science from Uppsala University and am a former conscript officer of the Swedish Army with a wartime position as XO of an arctic rifle company within the arctic brigade NB19."

Jojo, värnpliktig officer som ställföreträdande kompanichef. Gör man så i Boden?

Kriminaliserad

Elisabeth sa...
22 oktober 2010 08:48  

Den som kallar den svenska utlandsstyrkan för skjutglada legoknektar eller något annat nedsättande, har bevisligen haft väldigt lite kontakt med gruppen i fråga.
Kanske dags att vidga vyerna lite?

Anonym sa...
22 oktober 2010 10:30  

Har SAABs CARABAS-radar möjlighet att upptäcka nedgrävda föremål, typ IEDer?

Åskådaren sa...
22 oktober 2010 11:48  

Lennart, de medeltida vapen du pratar om tror jag inte riktigt på. IED, hemmagjorda bomber etc som det frekvent talas om i pressartiklar är nog inte helt med sanningen överensstämmande. Men det ger ju läsarna intryck av att det är en väldigt primitiv fiende som verkar i Afghanistan. Jag tycker en hel del tyder på att det var en stridsvagnsmina som förorsakade den senaste förlusten. Var det minröjt sedan tidigare så är minan ganska sofistikerad, knappast medeltida.

Lövet sa...
22 oktober 2010 12:25  

"Jag läser en hel del inlägg på flashback" och det gör mig kvalificerad att uttala mig om samtliga i ISAF-styrkans manskap och deras drivkrafter och människosyn...

...avdelning väl underbyggt resonemang.

Nån skrev att människan borde återgå till Flashback - äh t o m dom ställer högre krav på intellektuell nivå!

Anonym sa...
22 oktober 2010 16:04  

Hör små fåglar viska om att det skär sig lite mellan den militära och den civila delen av stödet. (inte förvånande, men en gemensam "målbild" enligt Morgonsurs definition kanske behövs)

Som vanligt verkar debatten röra sig mer kring "NÄR" istället för "HUR". Kanske också förståeligt, att diskutera enbart "NÄR" man ska avsluta, går det bra att svänga sig med floskler och värdeladdade ord och uttryck. HUR arbete och friktioner skall lösas kräver ju att man är både insatt, och är beredd att acceptera suboptimala lösningar.

Malin>> Vad sägs om att försöka debattera sakligt, lugnt, utan att fjanta runt med en massa laddade uttryck? Din bild av verksamheten skiljer sig stort från min. Min bild grundas på ett flertal bekanta på olika befattningar (civila och militära) som varit eller är i Afghanistan. Jag bedömer alltså på goda grunder din uppfattning som felaktig. Tagga ner eller bli ignorerad är det bästa råd jag kan ge.

/E

Anonym sa...
22 oktober 2010 16:18  

Motståndaren använder sig av gerillakrigföring och för tiden kan man kalla det ett medeltida sätt. ISAF kör idag inte på en mina som man glömt att röja, det händer kanske men väldigt ovanligt, däremot så använder sig motståndaren sig av minor för sin krigföring. Allt som kan sprängas används. Min stora fundering är vem som förser dem med vapen och ammunition för det blir bara bättre och bättre utrustning och mer och mer ammo. Jag tror inte det transporteras långa sträckor men det verkar ju som att motståndaren har tillgång till lika mycket ammo som ISAF.

Stridssättet som används är precis det som Sverige skulle använda sig av stundtals under kalla kriget. Sättet är inte nytt, bara svårt att värja sig emot, så länge man rör sig på marken. Och IED'er finns det massor av. En vägsträcka på 3km kan lätt innehålla ca 20 IED'er, som 12 timmar efter röjning åter finns på plats. Var får dem tag på allt?

Per A. sa...
22 oktober 2010 19:01  

"Min stora fundering är vem som förser dem med vapen och ammunition för det blir bara bättre och bättre utrustning och mer och mer ammo."

Gissningsvis från UXO och folk inom ANA/ANP.
Infiltratörer, opportunister eller folk som pressats till att överlåta utrustning till motståndsrörelsen.

Anonym sa...
22 oktober 2010 20:41  

@Malin

Välbetalda legoknektar? Har du sett vad Försvarsmakten skall betala sina soldater? Allt annat än välbetalt. Betänk sedan också att den stora majoriteten av svenskar som är nere i Affe nu tillbringar i stort sett all sin tid på campen och de som är ute och rullar har ganska snäva ROE.

Jag vet inte var du fått din bild ifrån, men det stämmer ganska dåligt med min.

Von Hjälmduk sa...
22 oktober 2010 21:13  

Är syftet att de som är i A-stan att skydda sig själva och tältlägret ? Om de inte är ute och gör nytta så tycker jag att vi tar och avbryter detta omedelbart. Förövrigt så tycker jag att många är hjärntvättade inom FM.

Unknown sa...
22 oktober 2010 21:49  

@åskådaren

Naturligtvis menar jag inte att stridsvagnsminan är tillverkad på medeltiden. Däremot är hinder och fällor för soldater som hela tiden färdas på marken en uråldrig vapentyp. Ungefär som fångstgropar eller snaror för vilt. Därför anser jag att Sverige borde unna sina soldater att färdas med hkp för att slippa dessa medeltida dödsfällor. Samma hkp kunde efter leverans av soldaterna finnas i närheten för eldunderstöd.

Erik sa...
22 oktober 2010 22:47  

http://jp.dk/indland/article2209877.ece

Så här intresserade är afghanska trupperna av att samarbeta med utländska dito! Häpp.. härliga gossar!
Här kan vi verkligen snacka om att rxxxka upp stridsxxxxn!

Anonym sa...
22 oktober 2010 23:07  

Som gammal invasionsförsvars-krigare med jägarstrid som huvudsysselsättning måste jag tyvärr konstatera att med de styrkeförhållanden som råder inom svenskarnas ansvarsområde så är slaget förlorat för de blå-gula.

På den gamla tiden tränade vi för att bråka med de bakre delarna av mekaniserade divisioner och arméunderhåll etc. med helt andra styrkeförhållanden än fienden har i Afghanistan och redan det var till vår fördel, vi drog slutsatsen att endast en MASSIV insats med trupp alternativt massförstörelsevapen som gas eller biokrig kunde menligt påverka de svenska jägarsoldaterna. Där nere i Afghanistan är styrke-förhållandena enbart till fiendens fördel och ju skickligare de blir desto större blir våra förluster, jag tror att vi bara är i början... se på danskarna...

Efter att ha sett ett TV-program med en i fienden "inbäddad fotograf" för någon tid sedan tvingas jag konstatera att även klåpare kan åstadkomma stor skada... deras intensiva övertygelse är avsevärt högre än det vi kunde åstadkomma vilket medför att de tar större risker än vi gjorde vilket medför bättre utfall ur deras perspektiv.

Dessutom kan det vara så att fienden i Afghanistan ej bär uniform i enlighet med föreskrifterna för krig utan ser ut som vilken bonde eller polis som helst vilket kraftigt försvårar möjligheten att positivt identifiera personen som fiende. Vi kan ju faktiskt inte skjuta ALLA män mellan 15 och 55 år!?

Det finns i stort två lösningar: satsa rejält och kraftsamla eller dra sig ur med svansen i halvhögt läge.

Sammanfattningsvis borde den svenska arméledningen titta lite på sin egen krigsplanläggning på 70- och 80-talet och försöka dra lite slutsatser om effekter och farligheter. Tittar man i historien på hur vi själva avsåg att agera så borde nuvarande uppställning förskräcka...

Anonym sa...
22 oktober 2010 23:09  

Intressant, men är det verkligen nödvändigt att publicera herr Malins kommentarer? Det spårar ju ur varje gång.

Bortsett från det så strömmar ju även vapen över gränsen från Pakistan.

När det gäller helikoptertransport så vore det ett bra komplement men ingen patentlösning. Flyger man in med helikopter så blir det ju fotpatrull i andra änden och då slår talibanerna till med försåtsmineringar på stigarna istället. Den erfarenheten har britterna redan gjort i Helmand.

Anonym sa...
23 oktober 2010 04:50  

"I am a Finnish/Swedish transsexual career woman working in Japan, Hong Kong and Singapore with teams across the Asian region to provide the region with auto-trading and risk management systems solutions. Career: Digital Equipment, Industrial Bank of Japan, Salomon Brothers, CitiGroup, Barclays Bank, Merrill Lynch, etc. My mothers tongue is Finnish, but I mainly use Japanese and English in my daily life and at work. I have a M.Sc. degree in mathematics and computer science from Uppsala University and am a former conscript officer of the Swedish Army with a wartime position as XO of an arctic rifle company within the arctic brigade NB19."

Du är ju inte på riktigt.
Är det i ett försök att bli tagen på allvar som du listar allt det?

"Transsexual career woman"...?
Matematik och datavetenskap...?
Jag har läst på Flashback...?

Jezzuz, seek life elsewhere...


/***

Anonym sa...
23 oktober 2010 08:44  

Erfarenheten är att om man matar trollet så fortsätter det......

Wiseman sa...
23 oktober 2010 08:52  

Alla kommentarer publiceras, med undantag för hemlig information, reklam och rena påhopp. Så kommer det att fortsätta vara.

Malin Lindquist sa...
23 oktober 2010 11:03  
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Anonym sa...
23 oktober 2010 11:49  

@ Anonym 23:07

"Vi kan ju faktiskt inte skjuta ALLA män mellan 15 och 55 år!?" Enligt Wikileaks har Sveriges allierade i Afghanistan försökt detta under sitt krig i Irak.

@Malin

Tagga ner och tänk till en extra gång innan du skriver av dej, men fortsätt kommentera för du har en poäng. Försök inte ta en för stor tugga och spetsa inte till dina kommentarer i onödan, utan välj en avgränsad del och kör sakligt. Då minskar pajkastningen och dina motståndare tvingas bemöta dej sakligt istället.

På många bloggar har det tidigare identifierats och kommenterats det som Malin kallar "den totala mörkningen inom FM" därför vill nog de av oss som är anställda inom FM inte "mörka Malin" utan uppmanar henne/honom till att vara mer konstruktiv.

J.K Nilsson sa...
23 oktober 2010 18:58  

Jag såg vår utmärkte (trots partitillhörighet...) utrikesminister i morse på TV4. Han var tydlig att Afghanistan vinns inte med militära medel men var mer eller mindre övertygad att Afghanistan förloras utan att använda militära medel. Carl talade om Bosnien och Kosovo om poängterade långsiktighet.

För våra soldater i Afghanistan spelar SoldF -86 mindre roll, våran kalla krigsplanläggning saknar i princip betydelse. Insurgenterna kan dela ut nålstick men det saknar betydelse i det långa loppet om omvärlden står pall.

Tänk på att medellivslängden i Afghanistan har renderat i att dess befolkning inte har upplevt annat än krig och väpnad konflikt. Endast ett (även skenbart) lugn kan ändra på det.

Männsikor måste få börja bry sig om att tänka på nästa vecka, nästa månad, om ett år. När Afghanistans befolkning kan börja planera och föreställa sig ett meningsfull liv tiotalet år framåt i livet har vi vunnit. Detta kan aldrig göras av soldater utan av människorna själva. Soldaterna skapar förutsättningarna. De verkliga hjältarna är människor med patos, likt Percy Barnevik som ställer upp och hjälper till att utveckla det Afghanska samhället.

Vinst eller förlust, utgången är densamma för svenska soldater. En vacker dag finns det inte längre någon nästa mission, det finns ingen rotation som skall genomföras. Afghanistan blir enbart ett svenskt nationellt minne.

J.K Nilsson

Anonym sa...
23 oktober 2010 23:32  

En liten reflektion över JK kommentar.

Det var dessa nålstick som till sist tvingade Sovjetunionen att lämna Afghanistan. Ett krig utan segrare... Nålstickstaktiken kan för den oinvigde se futtig ut men, "believe me", den har oanad effekt när den utövas systematiskt!

Den dag då fienden har analyserat våra sårbarheter så blir det nog svårt att verka i området. Tål nationen Sverige en nedskjutning av en hkp 10B med 4 döda som följd? Bara undrar, är vi beredda??? Tål vi sprängda fordon 2, 3, 4 dagar i följd med skadade eller döda??? Har våra politiker förstått???

Deras taktik med nergrävda stridsvagnsminor är enkel MEN robust och mycket tillförlitlig, den är duplicerbar och tämligen riskfri och ger som regel god utdelning.

Jag tror vi ska vara glada över att fienden inte ens är beredd att ta till sig taktiska tips om våra svagheter, politiska, militära, tekniska eller vad det nu kan vara. Deras hat är tydligen så stort att dom inte ens vill lyssna. Tacka vår goda lysande stjärna för det...

Anonym sa...
24 oktober 2010 01:51  

Jag förstår faktiskt inte varför Sverige ska binda upp sina trupper i Afghanistan. Poängen med att ha ett insatsförsvar trodde jag var att man faktiskt skulle kunna utföra mer dynamiska insatser i stil med operation Artemis. (Finns förövrigt en bra film som skildrar händelserna innan den insatsen, som jag tyvärr glömt vad den heter). Sen förstår jag inte heller varför alla ska vara så "USA-positiva". Stora delar av den amerikanska försvarsmakten är rent ut sagt dålig.

Anonym sa...
24 oktober 2010 02:50  

Jk Nilsson: Jag kan kan tala för de svenska soldaterna när jag säger att om vi drar oss ur i förtid på grund av vänstermän, feghet och misstolkad hemmaopinion i riksdagen så kommer vi soldater skämmas för vår nation.

Det är stor skillnad på att dra sig ur när ANA är redo än att dra sig ur i förtid för vår nationella självbild.

Unknown sa...
24 oktober 2010 11:08  

@Malin lundquist:
Om du inte är ett internettroll kan du läsa detta inlägg från en soldat som var på plats i Jugoslavien om Stupni Do - så får du nog en liiite mer nyanserad bild av utlandstjänst:

http://morgonsur.wordpress.com/stupni_do/

F.ö. så ser jag inte för 5 öre att Afghanistan skulle vara till för FM !!??
Det är ju inte direkt så att Sverige satsar mer pengar på försvaret nuförtiden och motiverar detta med Afghanistan - tvärtom får vi offra mer och mer av vårt försvar och det jag iaf tycker vi skall använda försvaret till !

/K

uppgiven sa...
24 oktober 2010 15:54  

@Anonym 23:32

Var det verkligen Mujahedin som tvingade Sovjetunionen att lämna Afghanistan? Eller hade det kanske något att göra med den allmänna nedgången för Sovjetunionen i slutskedet av det kalla kriget?

Motståndarens "taktik med nergrävda stridsvagnsminor" må vara enkel, men ger knappast god utdelning. Mängden IEDer som hittas och röjs, alternativt detonerar utan att träffa sitt mål, är nämligen vida större än antalet utslagna fordon. Ofta är dessutom besättningen oskadd, så utdelningen när det gäller skadade ISAF-soldater är faktisk ännu mindre.

Sätt detta i relation till antal motståndare som dödas eller skadas av ISAF så är det knappast ISAF så ligger under i "attrition war".

Anonym sa...
24 oktober 2010 16:27  

Nu var ju Balkan insatserna mer av ett regelrätt krig, detta är en helt annan sak, nuförtiden är också befäl överag mera PK .

// Förste Sergeanten

Malin Lindquist sa...
24 oktober 2010 17:27  

@uppgiven
Vad som förvåndar mig är att plutch/kompch gav order till pansarbilen att rycka fram i ett icke avspanat och rekat stråk som med stor sannolikhet var minerat; och att inte motståndaren öppnade finkalibrig eld då personalen lämnade pansarbilen efter smällen. Varför la inte strf90 plutch rök för att dra sig ur istället?

Wiseman sa...
24 oktober 2010 19:51  

Lindquist lär inte ha någon inblick i det aktuella fallet och så bör det förbli.

Stridsteknik i anslutning till pågående insatser är inte ok att diskutera.

Anonym sa...
24 oktober 2010 21:42  

@Förste Sergeanten

Hur menar du att Balkaninsatserna var mer av regelrätt krig? Mer regelrätt peacekeeping skulle jag säga, åtminstone under UNPROFOR-tiden. Då gällde bara att observera och skydda humanitär hjälp, inte peace enforcement.

Malin Lindquist sa...
25 oktober 2010 01:27  

@Wiserman
Varför bör inte jag ha inblick i det aktuella fallet? Är det så viktigt att mörka befälets inkompetens och oförmåga och att skytekompaniet inte åstakommer någonting utan bara rullar omkring och klantar sig?

Är wikileaks det enda sättet att få reda på dödantet och torterandet av civila eller tänker FM själva redovisa sina kills och användadet av civial för ev minröjning, sköldar och framtvingandes av underrättelser?

Wiseman sa...
25 oktober 2010 06:51  

Av den enkla anledningen att stridsteknik i pågående insatser inte är något som ska diskuteras offentligt.

Det borde inte vara svårt att varför det ska vara så.

Henrik sa...
25 oktober 2010 15:45  

Återigen: Har SAABs CARABAS-radar förmågan att upptäcka nedgrävda föremål, typ IEDer?

Anonym sa...
26 oktober 2010 07:29  

@Anonym 01.51

Det finns en film som handlar bl.a. om problemen med finansiering av insatsen i Kongo. Den visar även hur svårt det är att få militärt kompetenta stater att ställa upp på sådana insatser.

The price of peace - Canidian film board.

Kriminaliserad

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade