Nya försvarsbudgetar

I veckan lade Regeringen fram sin nya budgetproposition efter att veckan dessförinnan ha kommit med sin regeringsförklaring.

Inom utgiftsområde 6 (Försvar och samhällets krisberedskap) händer det en hel del. Framförallt brukar regeringarna i budgeten nämna områden som man avser att särskilt följa upp. I ekonomiska termer händer det inte så mycket. Budgetnivån ligger fast enligt tidigare, men däremot pekar man vad man vill se för inriktning och resultat, varav några upptas nedan.

Något av det första som nämns är Veteranstödet, vilket visar den vikt man tillmäter detta. (Det kommer också ett inlägg om veteranstödet i närtid)

Regeringen trycker återigen på inom vilka ramar Försvarsmakten får fortsätta utvecklandet av GLI (nya namnet för GLC). Befintliga funktioner, arkitektur och anläggningar ska användas så långt möjligt och Regeringen ska ta beslut om nyinvesteringar för detta efter förslag från Försvarsmakten senast 15 nov.

Regeringen vill se flexibla och samövad arméförband som snabbt kan sättas samman till bataljonsstridsgrupper. Materiellt ska strf 90 och övertaliga stridsvagnar sparas i förbandsreserven. Temporärt får Försvarsmakten uppgiften att inrätta ett "statsceremoniellt förband" med insatsförmåga motsvarande de nationella skyddsstyrkorna. Uppgiften ska senare lösas av ordinarie förband.

Amfibiebataljon tillförs skyddade fordon för att nå förmåga som amfibisk manöverbataljon. I övrigt vidmakthåller Marinen förmåga inom alla områden. Under 2011 ska planerna för anskaffningen av nytt stödfartyg fastställas.

Flygstridskrafterna har det enda förband som inte nått för 2009 avsedda mål, nämligen strilbataljonen. Regeringen vill se ett utökat antal flygstridsledda pass och antalet flygtimmar för stridsflygförbanden ska öka, framförallt för divisionerna i lägst beredskap. Konstigt hade varit annars då dessa skulle ligga under tilldelningen i länder som Nordkorea och det hade rimmat illa med kravet på ett ständigt insatsberett försvar. Inom helikopterförbanden bedömer Regeringen läget som icke godtagbart.

Inom personalförsörjningen noterar Regeringen att Försvarsmakten anser sig kunna uppfylla ersättandet av värnpliktsförbanden med anställda och kontrakterade tidigare än förut meddelat. Regeringen vill också se att Försvarsmakten tar fram bättre verktyg för att karriärväxla officerare. I framtiden ska samtliga förband i krigsorganisationen och förbandsreserven vid varje givet tillfälle vara personaluppfyllda.

Noterbart är också att Försvarsmaktens hyreskostnader återigen ökar något till 2,3 mdr kr, vilket är drygt 5 % av budgeten. Ger det verkligen mest pang för pengarna när man leker marknadsekonomi i en planekonomisk organisation? Vidare kan man också notera att datasystemet PRIO, trots att det kostar Försvarsmakten ett antal miljarder kr i anskaffning och årliga driftskostnader på hundratals mkr, inte nämns med ett ord i den 116 s långa propositionen.


I Regeringsförklaringen läser man under avsnittet om försvar och samhällsskydd att "Särskild
hänsyn ska tas till dynamiken i vårt närområde och Ryssland".

I vårt grannland i väster höjer man i år igen försvarsbudgeten som nu tangerar den svenska i storlek. Det intressant är dock vad som händer i den ryska budgeten. Tidigare i höst har det omtalats att den ryska försvarsbudgeten ska öka med 60 % under åren 2010-2013. Dessa siffror är nu reviderade och istället blir ökningen nästan 140 % under samma period. Varken den tidigare 60 %-höjningen eller de nya reviderade siffrorna har omnämnt i svenska media. Man ska också veta att den ryska försvarsbudgeten kontinuerligt ökat under det senaste decenniet. Vilken hänsyn tas i svensk säkerhets- och försvarspolitik till de massiva satsningar som nu görs på ökad militär förmåga i vårt närområde?

19 kommentarer:

Bas-Bengt sa...
16 oktober 2010 kl. 16:56  

Jag kan inte undgå att undra var de 2-3 JAS39-divisionerna på F7 placeras i redovisningen för genomförd verksamhet och var de hamnar i planerna för 2011?

Med tanke på hur stor andel av förbandspengarna som går till Flygvapnet, vore det intressant att av de pengarna även få en särskild redovsning för vad som avsätts för rollen som "Moderflygvapen" för Sydafrika, Thailand, Ungern och Tjeckien.

För övrigt noterar jag att det i propen finns resonemang till de flesta förbandstyper, ända ner till plutonsnivå (CBRN och MOVCON). Men varken Marinens eller Flygvapnets basbataljoner nämns med ett ord. Trots det något återtagna fokuset på vårt land och vårt närområde.

//Bas-Bengt

Anonym sa...
16 oktober 2010 kl. 18:19  

@ Bas-Bengt:
Det skulle kunna bero på detaljeringsgraden i det underlag som FM lämnar till Fö inför budgetarbetet.

Arméns truppslag och funktionsregementen har gott om "bulvaner" i HKV som bevakar deras särintressen, därav alla detaljer.

Inom Fv och Marinen verkar av någon märklig anledning inte bastjänsten ses som kärnverksamhet - den antas bara finnas men får inte kosta något. Därför har det underlag som handläggarna levererar gallrats hårt redan innan det når FML för sammanställning.

/Olyckskorpen

Anonym sa...
17 oktober 2010 kl. 02:16  

"Regeringen vill se ett utökat antal flygstridsledda pass och antalet flygtimmar för stridsflygförbanden ska öka, framförallt för divisionerna i lägst beredskap."

En reflektion i från det Flygtekniska skrået bara: Öka flygtimmar för våra förare är bra. Tror dock det kan bli tufft att motivera teknikerna att jobba 1000timmar övertid till för att gå i mål med det utökade flygtidsuttaget när man sparkar folk från FU kompanierna (som redan idag har 20%-iga vakanser)som sagt nej till att omreglera sitt anställningsavtal med hänvisning till arbetsbrist...

Bra jobbat Sverker...

//JOPP

Malin Lindquist sa...
29 oktober 2010 kl. 16:14  

Det lustiga är att ingen, jag repetrar INGEN vet vad skillnaden är mellan bataljonstridsgrupp och vanlig skyttebataljon. Någon!?

Wiseman sa...
29 oktober 2010 kl. 16:24  

Hade du haft någon som helst militär utbildning värd namnet hade du vetat vad skillnaden är. Begreppet stridsgrupp har många, många år på nacken.

Anonym sa...
29 oktober 2010 kl. 22:25  

Vi ska väl inte klaga på att ngn med den här nivån av gedigen kunskap och erfarenhet som visas upp (se http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=User:Malin_Tokyo&oldid=285185769 för en del humor) inte vet vad en "kampfgruppe" är för ngt?

Malin Lindquist sa...
30 oktober 2010 kl. 05:24  
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
CS sa...
30 oktober 2010 kl. 12:15  

@Malin
I en stridsgrupp ingår inte nödvändigtvis en manöverenhet. En stridsgrupp är en tillfälligt sammansatt enhet avsedd att lösa en eller flera specifika uppgifter. Enheten framför stridsgrupp avgör gruppens totala storlek. Det går alltså att sätta upp grupp-, pluton-, kompani-, osv, -stridsgrupper.

På pappret finns det visst möjlighet att med 8 manöverbataljoner och tillhörande CS och CSS-batljoner skapa 8 bataljonstridsgrupper. I verkligheten är det dock en helt annan sak eftersom det inte, ens i närheten, finns utrustning och fordon till alla enheterna. Inte personal heller för den delen.

Malin Lindquist sa...
30 oktober 2010 kl. 13:13  

@Wiseman

(rättat version)

Jag vill veta vad Ni menar med bataljonsstridsgrupp. I en stridsgrupp ingår nämligen en manöverenhet plus stridsgruppstab plus understödsförband och lite till. FM redovisar att det kommer att sättas up 8 manöverbataljoner och två av följande enheter (brigstab, artbat, lvbat, ingbat, uhbat), vilket tyder på att två löst sammansatta brigadstridsgrupper kan formas vid behov. Däremot ser jag inte hur det är möjligt att forma 8 bataljonsstridsgrupper utifrån tillgängliga förband och resurser på basis av vad som redovisats i plan IO14 och IO19. NBG (för insats i Sverige) är exempel på en bataljonsstridsgrupp med kapacitet att slå ut två mekaniserad plutoner (reducerat mekaniserat kompani). Bataljonsstridsgruppsformen ger ytterst liten eldkraft men kostnaderna är gigantiska. NBG kostade över 4 miljarder att sätta upp vilket får en tvivlas då vissa påstår att FM kommer att sätta upp 8 bataljonsstridsgrupper.

Ni måste klarlägga att dessa 8 manöverbataljoner INTE är lika med bataljonsstridsgrupper och att det INTE ens kommer att finnas resurser att skapa 8 bataljonsstridsgrupper.

Min fråga har absolut inget med min militära skolning att göra och även om jag helt saknar militär bakgrund så hindrar det ju inte Er från att svara på frågan vad Ni menar med bataljonsstridsgrupper och hur dessa kan åstadkommas inom IO14/19.

Högaktningsfullt,
Malin/Tokyo (GA500:NB19)

Anonym sa...
30 oktober 2010 kl. 16:54  

@Malin:

En bra formulerad fråga och med god ton, nu får Wiseman en match. Fortsätt i den stilen.

Anonym sa...
30 oktober 2010 kl. 17:09  

@Wiseman

"Hade du haft någon som helst militär utbildning värd namnet hade du vetat vad skillnaden är."

Det är inte många piloter på JAS 39 som har någon som helst militär utbildning förutom den som krävs för att vara pilot på JAS 39.

Utbildningarna på FBS ger knappast någon militär vägledning om vad en batstrigrp är. Vad vet CAS-piloten om stridensförande eller dess syfte. Bara ett pizzabud?

P Ericsson

Wiseman sa...
30 oktober 2010 kl. 18:48  

Malin Lindquist: Din fråga tolkades som om du inte förstod skillnaden mellan stridsgrupp och bataljon, vilket med din utvecklande kommentar visade sig vara felaktigt. Det är därför på sin plats med en ursäkt.

Avseende vad NBG klarar att slå ut är du ute och cyklar. Nåväl, vad du har rätt i är att det inom givna ramar inte går att skapa 8 bataljonsstridsgrupper av NBG 08s kaliber ur 8 manöverbataljoner, vilket från början angavs vara syftet. Det har du helt rätt i. Problemet är dock själva benämningen "bataljonsstridsgrupper", då en stridsgrupp kan innehålla vilken sammansättning som helst, eftersom den formas för ett specifikt ändamål. Det blir alltså lätt att komma undan med definitionen.

Bataljonsstridsgruppsformen är det i grunden inget fel på. Felet återfinns i hur NBG skapades. Eldkraften i NBG är efter behov, men effektiviteten i att skapa en bataljonsstridsgrupp på det sätt som gjordes med NBG är minimal. Syftet var gott, men urartade till en överlevnadskamp mellan förbanden där det gällde att på något sätt bidra till det nya modet "NBG" för att motivera förbandets vidare existens i de då rådande ekonomiskt bistra tiderna. Fick man inte in en fot i NBG hade man inget existensberättigande.

IO14 börjar av allt fler dömas ut som det luftslott det är. Att vi sedan inte har bemannat upp organisationen förrän flera år efter 2014 behöver nog inte påpekas. Att IO14 skulle kunna producera 8 st parallella NBG m/08 tror förhoppningsvis ingen på. Tyvärr är nog sanningen att man politisk nivå fortfarande ser kejsarens nya kläder.


P Ericsson: "Det är inte många piloter på JAS 39 som har någon som helst militär utbildning förutom den som krävs för att vara pilot på JAS 39."

Vart vill du komma? Din beskrivning gäller för merparten av alla Försvarsmaktens officerare.

"Utbildningarna på FBS ger knappast någon militär vägledning om vad en batstrigrp är. Vad vet CAS-piloten om stridensförande eller dess syfte. Bara ett pizzabud?"

Om vi nu ska diskutera världen utifrån en fiktiv JAS-pilots perspektiv så delges även denne taktisk chefs avsikt (ACC) med stridens förande och ofta även operativ chefs.

Vad vet stridsvagnsplutonchefen om syftet med sin strid? Utöver kompaniets uppgift bör han bör ha delgivits bataljonchefens avsikt med striden och förhoppningsvis även högre nivås. Är det någon större skillnad?

Vad har FBS med det hela att göra? Mig veterligen sysselsätter sig FBS mestadels med ledarskapsfrågor.

Wiseman sa...
31 oktober 2010 kl. 08:29  

Malin Lindquist: Var på WW, förutom i kommentarerna, propageras det för att stridsgrupper enl NBG med yrkessoldater skulle vara det bästa? Byt alltså Er mot dem.

Malin Lindquist sa...
31 oktober 2010 kl. 08:44  

@Wisemasn
"Byt alltså Er mot dem."

OK, jag förstår, det är den allmäna uppfattningen i den förda debatten att bataljonsstridsgrupper med yrkessodlater är en bra lösning och inte Er uppfattning.

Tack för klarläggandet,
Malin

Anonym sa...
31 oktober 2010 kl. 11:44  

Fråga:

Om nått uppenbarligen är fel, så att det på sikt kan äventyra Rikets säkerhet.

Har man då inte ett personligt om än moraliskt ansvar att påpeka detta till ledningewn som Officer?

Ang Ovanstående så bör såklart Marina och Flygvapnets resurser sättas i ett tillfälligt fokus pga matrielbrister.

// Förste Sergeanten

Anonym sa...
31 oktober 2010 kl. 16:33  

Det är ju ledningen som definierar vad som är fel respektive rätt.
Bara för att det är annorlunda innebär det inte att det är fel.

Anonym sa...
31 oktober 2010 kl. 21:29  

Det är såklart fel när Rikets officerare ej ser en hotbild och agerar därefter om ingen annan gör det.

Att det finns soldater som ej ser Ryssland som ett hot är för mig udda

// Förste Sergeanten

Anonym sa...
31 oktober 2010 kl. 22:57  

Förste Sergeanten: Inte mer udda än att köpa sin uniform på ÖoB.

Anonym sa...
1 november 2010 kl. 09:23  

...och inte mer udda än folk som sätter sig först bland sergeanterna och som sågar alla som inte har samma syn som än själv.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade