Omtag behövs i flyg- och sjöräddning

För snart tio år sedan fick Försvarsmakten order att avveckla den militära flyg- och sjöräddningen. Istället skulle den upphandlas hos privata aktörer av Sjöfartsverket, som ännu ett led i strävan att staten inte ska konkurrera med näringslivet. Det anses också bli billigare för staten att köpa in tjänsten. För Försvarsmaktens del innebar det också att man kunde minska antalet uppgifter till det fåtal kvarvarande helikoptrar som finns. Hade räddningsuppgiften kvarstått hos Försvarsmakten hade man aldrig kunnat lägga ner Hkp 4-systemet förrän Hkp 14/NH90 tagits i drift och Hkp 10 hade inte kunnat avdelas för Afghanistan. Det finns helt enkelt för få helikoptrar i Försvarsmakten.

Även den privata aktören Norrlandsflyg oftast sköter sin uppgift på ett bra och effektivt sätt ska man vara medveten om att den svenska flygburna räddningsförmågan dragits ner kraftigt sedan katastroferna med färjorna Scandinavian Star och Estonia. Om något tycker man ju att vi i Sverige borde ha lärt oss vikten av ett utbyggt och mycket omfattande räddningsnätverk. I fallet med den brinnande färjan Scandinavian Star, då 159 personer omkom, användes marina helikopter 4 till att lyfta ut räddningstjänst och släckutrustning till färjan, vilket är svårt att göra med dagens helikoptrar eftersom kravet inte har ställts från statlig sida. Betydligt färre svenska helikoptrar finns idag också att tillgå för räddningsändamål än då. Därför är det tur att dagens färjebrand inträffade på ett lyckligt ställe, där omfattande tyska och danska resurser finns att tillgå.

Som ett led i den under 00-talet förhärjande Långtbortistandoktrinen, finns förmodligen heller inget krav på någon nationell förmåga att lösa flygräddning vid höjd beredskap och vid försvar av Sverige. Det är svårt att se att Norrlandsflyg ska åta sig en sådan uppgift, då Norrlandsflyg idag står för den fredstida flygräddning som Försvarsmakten är beroende av för att kunna operera. Under tidigare beredskapsövningar har Försvarsmakten börjat upptäcka att saker man tidigare tog för givet och som var förhandlat i beredskapkontrakt, nu 10 år senare ej längre går att genomföra då kontrakten inte förnyats eller förmågan lagts ut på en civil aktör i vars kontrakt det inte skrivits in något om ofredstid.

Flyg- och sjöräddningen borde egentligen vara en uppgift för Kustbevakningen. Att överföra de malpåsställda Hkp 4 till Kustbevakningen, som Försvarsmakten tydligen aldrig kommer att återuppväcka, skulle vara en utmärkt grund för denna förmåga. Än finns det många tjänsteår att plocka ur dessa helikoptrar och gott om besättningar som aldrig kommer att flygas in på Hkp 14 eller 16, som läget ser ut idag. Överhuvudtaget skulle det vara intressant att se en utredning hur Kustbevakningen och Försvarsmakten kan samordnas bättre och dessutom Kustbevakningen och andra Östersjöstaters kustbevakningsorganisationer.


Att spara pengar genom att skära ner på förmågor fungerar alldeles utmärkt tills den dag då det kommer en svart svan. Då rullar istället huvuden.


SvD, Aftonbladet, Expressen, DN

36 kommentarer:

Anonym sa...
9 oktober 2010 16:26  

Tveksamt om det är lämpligt att lägga ytterligare en uppgift på mörtsheriffen. Den effektiva KBV-lobbyn har tagit på sig en fruktansvärd massa uppgifter av vilka man bemästrar få om någon. Jack of all trades, master of none!

/Sjö

Borneo sa...
9 oktober 2010 16:37  

Förslaget att tillföra helikoptrar till Kustbevakningen har lyfts ett antal gånger från flera olika håll, inte minst Kustbevakningen själva. Tidigare föll förslaget på att staten genom FM hade resurser och det avtalet löpte på år efter år. Dagens avtal mellan KB och Norrlandsflyg ser i stort likadant ut men med den skillnaden att det går inte krama ut så mycket extra om det skulle behövas vid en stor katastrof vilket det gjorde när FM skötte tjänsten. Extraresurser idag fins utrikes, om de är tillgängliga.

En rejäl genomlysning av hela kedjan KB,Sjöfartsverket,kontrakterade aktörer och staten själv skulle vara välkommen. Att Sverige med den långa kust vi har inte har en bättre beredskap är just märkligt.

Jag misstnker, med visst fog, att politikerna fortfarande tror att FM kan ge extra stöd om det kniper, vilket de, som de flesta vet, inte kan.

Tyvärr kommer förmodlingen ingenting att hända förrän det blir en ny "Estonia" och då man upptäcker at båset är tomt.

Anonym sa...
9 oktober 2010 17:35  

@Wiseman

Varför skall vi ha ytterligare en nationell förmåga att lösa flygräddning vid höjd beredskap och vid försvar av Sverige? Anser du att det inte finns andra mer lämpliga förmågor att lägga pengarna på. Varför kan inte Sjöfartsverket lösa den uppgiften även vid försvar av Sverige? Dessutom lär våra övriga helikoptrar vara "hemma" om vi skulle behöva försvara Sverige, men då lär inte FRÄD vara någon prioriterad uppgift för dem.

Kan du vänligen utveckla vad du menar med: "Gott om besättningar som aldrig kommer att flygas in på Hkp 14 eller 16, som läget ser ut idag", vilka besättningar menar du? Var finns de?

Sune A

Wiseman sa...
9 oktober 2010 18:14  

Sune: Det är enkelt. Antingen har vi ett försvar eller också har vi det inte. Ska vi ha ett försvar så krävs det att vi har förmåga att hämta hem nedskjutna piloter och skeppsbrutna sjömän även i ofredstid. Sjöfartsverket lär inte vara intresserat av att betala kostnaden för detta. Därtill hamnar det hela i ett mycket tveksamt område folkrättsligt.

Våra övriga helikoptrar lär inte vara hemma eftersom vi knyter upp dem över tiden i internationella insatsområden.

Med tanke på hur ålderspyramiden ser ut inom en stor del av helikopterförarskrået är det svårt att motivera en inflygning på nytt system endast några år innan pension. Däremot kan man kanske tänka sig att dessa är intresserade av att återuppta flygtjänsten på sitt gamla system men för en annan uppdragsgivare.

Anonym sa...
9 oktober 2010 18:36  

@wiseman

Anser du att det är viktigare att säkerställa flygräddning till piloter än till soldater? Resurserna har aldrig räckt till alla.

Tror du att våra piloter har haft någon flygräddning med helikopter under alla år sedan 50-talet, förutom i fredstid?

Tror du att vi någon gång kommer att ha en majoritet av våra helikoptrar borta på internationella insatser?

Vad vet du om ålderspyramiden eller antalet piloter som kan/vill flyga "sitt gamla system" för att dra de slutsatser du gör?

Sune A

Anonym sa...
9 oktober 2010 18:41  

Sedan har vi fallet med sjöräddningen som sköttes av kustradiostationerna men fördes över till Sjöfartsverket för en 10 år sedan. Kustradiostationerna drevs av Televerket Radio, numera av Viamare. Här har det också skett en uppdelning mellan en organisation som ansvarar för verksamheten och en organisation som sköter tekniken. En del menar att det fanns synergier i den tidigare organisationen.

Fundersam

Anonym sa...
9 oktober 2010 18:42  

För över hkp 10 till KBV och lägg in KBV under Marinen. På så sätt går även de att använda i ofred, samtidigt som FMs helikoptrar kan vara insatta utomlands utan att sjöräddningsförmågan försämras hemma.

Det kräver förstås att vi återinför försvarsgrenschefer igen. Det har inte direkt blivit bättre sen alla försvarsgrenar buntades ihop, så det kan vi göra.

Anonym sa...
9 oktober 2010 19:11  

Du berör ett viktigt område som jag själv brinner för: kris, beredskap och samhällets sårbarheter.

Tillgången till kapabla helikoptrar och besättningar är vitalt även i ett krisläge, och dessa hanteras och tränas förmodligen bäst i Försvarsmakten där krigets krav ombesörjer en förmåga även i fred.

Tyvärr finns det en risk att det krävs en större katastrof för att brister ska åtgärdas, som när tsunamin (2004) och stormen Gudrun (2005) tvingade fram förändringar i svensk krisberedskap (som är rejält otillräcklig och underdimensionerad, se gärna http://www.aldabergr.se/archives/633).

Tack för en välskriven blogg som aktivt behandlar viktiga frågor inom FM.

Vänliga hälsningar

Kaj Karlsson
Ro/kn Kj och SSG

Anonym sa...
9 oktober 2010 19:29  

Det är ett tvåsiffrigt antal ex mil hkp-piloter som idag jobbar på Norrlandsflyg, de slutade inte i FM för att de var sämst.

Jag tror att Hkp4 utgör en kortsiktig lösning oavsett vad man skulle vilja använda den till.

Om Wiseman vill ha fler helikoptrar är det bara till att köpa nytt, det blir billigast ifall vald lösningen skall gälla i mer än 5-10 år.

Hkp10 till Kbv förutsätter nog att de lyfts över till civilt register, vilket säker Heli-One löser snabbt!

tako

Wiseman sa...
9 oktober 2010 19:38  

Sune: Vid nationellt försvar finns det ofta en annan möjlighet att hämta skadade soldater - landvägen enligt sjukvårdskedjan. Det är inte optimalt, men det finns. Att hämta hem piloter i Östersjön blir svårt att lösa på annat sätt än med flygresurser. Prioritering sker från fall till fall. Nu handlar det om att man tagit bort en resurs som tidigare funnits.

Kommer Norrlandsflyg och hämtar 217 Jonsson som sårats vid fronten. Nej, inte enligt deras kontrakt.


Hur har det sett ut historiskt? Resurser som utrustats för fredstid, men en militär uppgift. Så har det varit inom många andra områden också. Precis som alla andra avsåg dra sitt strå till stacken trots resursbrister får man hoppas att även helikopterpiloterna avsåg göra det. Att tro något annat är motbjudande och anstötligt.


Vi har redan majoriteten av våra fungerande helikoptrar avdelade för internationella insatser.


Tillgången på helikoptrar är inte det enda problemet inom helikopterflottiljen. Finns viljan att fortsatt flyga Hkp 4? Den enkät Allan Widman gjorde för ett år sedan visade på detta. Hur är det nu? Det får naturligtvis utredas. Vad vet du själv?

Wiseman sa...
9 oktober 2010 19:45  

tako: Hur man än vrider och vänder på kakan har staten för få helikoptrar och det gäller även våra landsting.

Hkp 4 är som sagt EN lösning. Det finns måhända bättre. Räddningsfunktionen måste ses över och förstärkas i såväl /civil/ fred som ofred.

Anonym sa...
9 oktober 2010 21:12  

@Wiseman

Vid den gamla gränsinvasionen i ditt närområde är/var det hkp som gäller för alla skadade bakom egna linjer. I ilastningsområdet på andra sidan hade vår pilot aldrig någon flygräddning, oavsett hur motbjudande och anstötligt det må vara.


Nu handlar det om att man tagit bort en resurs som tidigare i huvudsak funnits bakom egna linjer. Den situationen tydliggjordes på 80-talet då man valde bort Black Hawk till förmån för Super Puma.

Vi har inte majoriteten av våra fungerande helikoptrar avdelade för internationella insatser idag. Vi har idag några fungerande helikoptrar men ingen på internationell insats.

Allans enkät blev vad jag vet aldrig redovisad och är en tveksam källa att hänvisa till. Jag vet att Hkp4 är borta, vilket är tur för Allan.

tako@
Mao utöka Norrlandsflygs kontrakt.

Sune A

Biff sa...
9 oktober 2010 22:26  

Norrlndsflyg har skött flygräddningen de senaste åren på ett alldeles utmärkt sätt, detta har jag upplevt vid ett flertal övningar. Jag tror att ett omtag vad gäller det nationella försvaret ligger närmare till hands att återta, snarare än återtagning av flygräddning under "icke fred" i sverige. Hur ser beredskapsplanerna ut för försvaret av sveriges luftrum ? Finns det några överhuvudtaget ? En sak är säker, det finns väldigt många officerare som inte ens har någon krigsplacering i dag.
Vad är huvudsyftet med försvaret ? Handelsresande i krig eller försvaret av Sverige ? Jag började pga av det senare. I dag finns inte många krigsbaser kvar, dom flesta har vi fyllt igen med betong. Vem lyckades med detta konststycke? Inriktningen för FM skall vara långsiktig. Vi får hoppas att björnen sover vidare ett tag till.

Anonym sa...
9 oktober 2010 23:11  

Wise,

Du är – som vanligt – helt rätt på…

Förutom att Försvarsmakten, vare sig i tider av fred, kris eller ofred, inte förmår tillhandahålla FRÄD till sina egna flygförband lever myndigheten inte heller upp till villkoren i det avtal man ingått med Sjöfartsverket eller de krav statsmakten ställer avseende förmågan att delta med särskilt stöd vid speciella tillfällen i syfte att stärka ordinarie sjö- och flygräddningskapacitet. Sådana tillfällen kan vara vid svåra påfrestningar, kris eller extraordinär händelse, tidskrävande insatser, omfattande insatser med flera helikoptrar.

Målet för det militära försvaret ska från och med 2010 vara att enskilt och tillsammans med andra, inom och utom landet, försvara Sverige och främja vår säkerhet. Detta ska bland annat ske genom att skydda samhället och dess funktionalitet i form av stöd till civila myndigheter. Försvarsmakten ska därför med befintlig förmåga och resurser bistå det övriga samhället och andra myndigheter vid behov. Försvarsmakten har värdefulla kompetenser och resurser som kan förstärka samhällets samlade förmåga. Detta gäller i hög grad den unika resurs försvarets medeltunga helikoptrar och dess besättningar utgör.

Riksrevisionen har i en förstudie identifierat vissa oklarheter kring vilken betydelse Försvarsmakten ska ha för den civila krisberedskapen och vilken förmåga Försvarsmakten har att bistå samhället. Förstudien ger även indikationer på vissa brister vid samverkan med civila myndigheter.

Riksrevisionen har därför inlett en granskning av försvarsmaktens förmåga att lämna stöd till civil verksamhet. Den övergripande revisionsfrågan för granskningen är:
"Har Försvarsmakten en effektiv och ändamålsenlig förmåga att bistå samhället i samband med allvarliga kriser och påfrestningar?"

Vanligtvis välunderrättade källor gör gällande att försvaret, i och med att insatsfundamentalismens chefsteologer sjösatt ”långtbortistandoktrinen”, helt försummat vidmakthållandet av förmågan att vid svåra yttre förhållanden undsätta nödställda till havs.

I samband med M/S Estonias förlisning den 28 september 1994 förolyckades 852 personer. Vid sjöräddningsarbetet deltog totalt 25 medeltunga helikoptrar från fyra nationer. Av de 137 personer som överlevde räddades 54 av svenska militära helikoptrar.

Vid nästa stora färjekatastrof i Östersjön kan staten Sverige som mest ställa upp med fem helikoptrar - häften så stora som Hkp4 och Hkp10 – inhyrda från Norrlandsflyg av Sjöfartsverket.

Vilket av våra nyutnämnda statsråd skall axla ansvar för det tillkortakommandet?

/parasympaticus

Danne sa...
10 oktober 2010 00:29  

I somras (någon gång under v33) kom en HKP 4 flygandes över Askersund (norra delen av Vättern) i SO riktning. Trodde inte dessa flögs över huvudtaget. Någon som vet vad det kan ha varit?

Wiseman sa...
10 oktober 2010 01:54  

Sune: Man har tagit bort en resurs när ingen synat vad dess borttagande skulle innebära. Det har under 00-talet aldrig ställts något krav på nationell förmåga fram till härom året.

Vi har idag ingen helikopter i internationell tjänst, men ändå dem avsatta för internationella insatser till den grad att vi inte har resursen att tillgå på hemmaplan när insatserna påbörjats.

Wiseman sa...
10 oktober 2010 01:55  

Danne: Med största sannolikhet var det den Hkp 4 som FMV i Linköping disponerar.

Borneo sa...
10 oktober 2010 09:57  

@Danne. Den HKP4 Du såg hamnade på Säve Aeroseum i Götebor i samband med flyguppvisningarna där i slutet av augusti.

I sammanhanget kan nämnas att flera av de HKP4 som FM gjorde sig av med en gång i tiden forfarande är i full drift bland annat i Kanada för skogsbrandbekämpning. En av dessa har dock havererat om jag är rätt infad.

Anonym sa...
10 oktober 2010 10:22  

Detta kattrakande om vilken som ska stå som ansvarig för helikopterräddningsverksamheten liknar de pinsamma försvarsgrensstrider som alltid förekom förr. Sjö- och flygräddningstjänstens operatörer i Göteborg borde kunna förena alla helikopterräddningstjänster med suveräna resurser. Hur sedan helikopterenheterna fördelar sina resurser (civila eller militära)må stå för dem själva men de måste väl kunna ställa upp i alla räddningssammanhang för hela rikets skull (även vid civila insatser)? Handlar det om människoliv får inte uniformen vara avgörande eller en regel som handlar om civil konkurrensrätt.
Estoniakatastrofens konsekvenser borde ha kunnat förädlas bli en topporganisation men istället har politiker fatalt raserat denna möjlighet bli en kapacitet som idag är mycket pinsam för ett land som förr åtminstone kunde tillhandahålla militära räddningsresurser för alla med helikoptrar guld värda ett liv med värdiga grundvalar.

Haddock sa...
10 oktober 2010 10:40  

Sverige är ett av två länder i Östersjön (och västerhavet) där Kustbevakning och Försvarsmakt är två totalt isolerade verksamheter.
Detta är helt sjukt!

I Danmark, Norge, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Ryssland och Polen är kutbevakningen en del i den marinmilitära organisationen.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kustbevakning

Endast i Sverige och Tyskland är Kustbevakningen helt isolerade från den militära verksamheten.
Gissa vilka den Svenska Kustbevakningen, i stort sett uteslutande har samarbete med? Jo, Tyskland....

Det finns så oerhört många samordningsvinster med en sammansatt Kustbevakning/Flotta.
Hamnar och kajer, underhåll av fartyg, utbildning, inköp av materiel kunde effektiviseras alldeles oerhört.

Men den stora delen är såklart beredskap i olika former. Det kan vara incidentberedskap och sjöräddningsberedskap etc.

Kustbevakningen är ofta till sjöss, men nyttjas såklart inte vid en eventuell kränkning, eftersom det är vattentäta skott mellan myndigheterna.
Jag vet ärligt talat inte ens om KBV får/har kompetens att avvisa ett statsfartyg/örlogsfartyg utan tillstånd på Svenskt vatten?

Den s.k. "sillpolisen" koncentrerar sig mer på att åka runt och mäta maskstorleken i fiskarnas nät och jaga fortkörare i fritidsåt.

Hade KBV och FM varit samordnade inom samma organisation, så hade vi haft betydligt fler fartyg till sjöss över tiden, som dessutom kunde lösa ALLA tänkbara uppgifter till sjöss inkluderat incidentberedskap.

I Danmark har även Danska flottan ansvar för sjöräddningen.
Varför har FM inte det ansvaret i Sverige? Samordning och rationalisering verkar inte vara Svenska statsmaktens melodi...

Här finns STOR förbättringspotential!

Votering - Svensson tycker till sa...
10 oktober 2010 14:44  

Jag själv skulle se flera ekonomiska vinster med att KBV skulle vara en del av FM/Marinen men för att inte skapa att denna verksamhet bantas bör denna har öron märkt budget.
Att låta KBV få ett ökat ansvar eller uppgifter torde bli enklare och mer ekonomisk fördelaktigare.
Att norrlandsflyg sköter sin uppgift tvilar jag inte en sekund på, men avtalet är statliga pengar som torde kunna överföras till exempelvis KBV el FM.

Att KBV som myndighet isolerat sig från övriga delar i FM tycker jag personligen är synd flera av våra grannländer ser och har KBV som en narturlig del i sin försvarsmakt.

Sjöräddning - ta norge där sjöräddningen är en naturlig del av deras flygvapen och även kustbevakningen Kystvakten är en del av Marinen.
Varför skall alltif Sverige uppfinna hjulet på nytt??

Att sedan personalen inte vill vara en del av FM har jag full försåelse för .

Anonym sa...
10 oktober 2010 15:40  

Att Kustbevakningen inte är en del av FM är väl en följd av Ådalensyndromet och sannolikt kostar detta extra pengar. Visa mig den politiker som törs röra i den grytan.
Se´n undrar vad du menar med den sista meningen: "Då rullar istället huvuden." Händer sådant??

Anonym sa...
10 oktober 2010 22:25  

Att HKP4 spöket lever kvar anser jag vara märkligt. De (flesta) som flög denna har sedan länge passerat sitt bäst före datum. Jag synar härmed Widmans enkät. Vet att antalet som var positiva till att flyga Vertolen igen och med detta internationellt, svarade utefter grupptrycket. Kolla gärna snittåldern i enkäten. Sätt därtill obligatoriska utbildningar (överlevnad / fysiska baskrav mm) och jag lovar att minst 50 % "får problem att slinka igenom". Och ställ upp dem och säg: "Ni kan inte välja uppdrag men ni kan välja att säga upp er"...så skakar nog resten av styrkan likt asplöv på Söderstjärnas bilparkering.

Fokusera på HKP16/15 istället. DET blir det Hkpflj väntat på i 15 år.

Dr Blå

Anonym sa...
11 oktober 2010 00:35  

SD kommer röra i den grytan bla:)
Folket måste lära sig att militären ej är farlig för dem.

// Förste Sergeanten

Anonym sa...
11 oktober 2010 10:09  

@Förste Sergeanten
Precis, det är inte militären som är farlig för samhället....

Anonym sa...
11 oktober 2010 17:40  

Tack för en bra blogg Wise.

Jag tror inte att man ska glömma bort att hela denna debatten i grund och botten har sin förklaring i att FM frånsade sig sjöräddningen, inledningsvis på Gotland och Sundsvall. Dvs man lämnade denna uppgift självmant och ingenting tyder på att vi vill ha den tillbaka.

Sjöfartsverket har huvudmannaskapet för sjöräddningen och ska någon få ges utökade resurser så bör det vara dem. Tex större och fler maskiner.

//B.

Krill sa...
11 oktober 2010 23:11  

Jag tycker att FM kan lägga ner hela HKP-verksamheten och överföra den till Norrlandsflyg.

Prova att ringa till HKP-flottiljen och be om exempelvis en persontransport. Ring därefter till Norrlandsflyg och fråga om samma sak. Ni kommer inte att bli förvånade över svaret. Enda problemet skulle kunna vara att Norrlandsflyg behöver lat/long istället för georef för positionen.

Länge leve Norrlandsflyg, den nya helikopterflottiljen

Krill

uppgiven sa...
12 oktober 2010 10:35  

@Krill

Menar du på fullt allvar att Norrlandsflyg fixar en persontransport av stridsutrustade soldater där det inte är omöjligt att det kommer flyga omkring kulor vid målet?

Att fixa "flygtaxi" i Sverige är en sak, militär verksamhet något helt annat.

Krill sa...
13 oktober 2010 00:19  

@uppgiven

Nej, jag menar naturligtvis inte att norrlandsflyg kan flyga soldater i ett stridsområde. Självklart var det bildligt skrivet, men för normal verksamhet, i sverige, (övningar, beredskap, insatser) är det faktiskt lättare att använda sig av norrlandsflyg än av FM:s hkp-flotta. Dessutom är det oftast gratis eftersom norrlandsflyg har ganska många flygtimmar per besättning bara till övning. Min uppfattning är att de gärna övar med FM

//Krill

Anonym sa...
13 oktober 2010 13:09  

Bäste Krill, Norrlandsflyg är säkert kompetenta men hur skall Fm kunna utföra saker i krig om de ej får de i fred?

// Förste Sergeanten

Anonym sa...
14 oktober 2010 22:47  

@uppgiven

Menar du på fullt allvar att Försvarsmakten fixar en persontransport av stridsutrustade soldater där det inte är omöjligt att det kommer flyga omkring kulor vid målet?

Att fixa "flygtaxi" i Sverige är en sak, militär verksamhet något helt annat.

/Blackwater

HEL sa...
26 oktober 2010 22:28  

Idag den 26/10 kontrollflögs Yngve 70 på 3.skvadron i Ronneby. Patria har på 1,5 vecka lyckats med, det som den högre militärledning sa var näst intill omöjligt och på tok för dyrt, få fram en flygfärdig HKP 4!

Utfallet på själva kontrollflygningen är för mig inte känt men den bör vara "operativ" för FMV räkning under nästa vecka.
Denna individ har över 300h flygtimmar att ta ut med enbart mindre D-service var 100h!
Övriga individer som står på skvadronen har ytterligare ett antal 100 timmar!

Förstår inte varför Hkpflj hyr in en Bell 212 för x-antal pengar till de nya förarna när man kunde nyttjat redan befintliga resurser och köpt in underhållet från Patria. Det finns faktiskt några flyglärare kvar i systemet i två år till.

Efter ca 20h så skulle piloterna som fått sin utb i Tyskland
kunna vara godkända att flyga själva.
Tur att det inte finns revisorer som granskar Hkpflj och de beslut som tages där!

Prestige är bara förnamnet på detta! En flottilj, som styrs av en stab,(förutom flottiljchefen själv) med förre detta armeflygare och som inte kan inse att det finns andra försvarsgrenar som har behov av helikopterunderstöd också! Allt tycks bara kretsa runt markoperativa uppgifter och ev inskaffandet av HKP16 "som" kommer lösa alla problem trots att det är tveksamt om vi överhuvudtaget hinner få igång ett nytt system innan vi skall vara ute ut Afghanistan...... 2014?

De som bestämde att vi skulle ha en gemensam hkpflj har verkligen lyckats slå sönder Frädgrupperna inom Flygvapnet samt Marinflyget.
Vad har blivit bättre?
Vem tar ansvaret?
Vilken output får vi egentligen av 650st anställda i Hkpflj idag? Jo mindre än vad ca 180st individer presterade i Marinflyget i slutet på 90talet.

WW du kanske skulle göra en första granskning hur effektivt blev det egentligen att slå ihop de tre kulturerna och dess resuser?

Henrik sa...
27 oktober 2010 12:02  

@ HEL

Tack! Äntligen någon som ifrågasätter ihopslagningen!

Anonym sa...
19 mars 2011 13:18  

Idag kan man läsa på www.flymecup.se att Sjöfartsverket sagt upp kontrakten med Norrlandsflyg för att säkerställa en långsiktig flyg- och sjöräddning. Det står också att Norrlandsflygs VD Skanselid avgår inom kort.

Anonym sa...
18 maj 2012 12:39  

De flesta av oss har nog sett vad Kustbevakningen går för. Pilsnerkontrollanter och nu blivande bajskorvskontrollanter. Uppdrag Gransknings reportage, www.hejakustbevakningen.se säger åtskilligt om Skärgårdens lapplisor, kustbevakningen. Att låta KBV ta hand om riktiga arbetsuppgifter, denna skyddade verkstad, är således ingen bra idé.

Ola Ljungberg sa...
9 mars 2013 00:13  

Vad ska vi med KBV till? Vad får vi alla skattemiljarder? En massa begagnande alko-test-plast-rör?

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade